Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Ulaşım

Transportation

Texte intégral

A-C

1Acar, İsmail Hakkı. “Avrupa Kentsel Şartı İlkelerinin Ulaşım Sistematiği İçinde İstanbul ve İzmir Kentsel Alanlarında İrdelenmesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2002.

2Akı, Merve. “Kentsel Toplu Taşıma Kapsamında Metrobüs Sisteminin Yaya Erişilebilirliğinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

3Akyazıcı, Merve. “Hızlı Otobüs Taşımacılığı ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

4Akyıldız, Ali. Haliç’te Seyrüsefer: Haliç Vapurları Şirketi ve Faaliyetleri. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2007.

5Alpkokin, Pelin, and Murat Ergun. “Istanbul Metrobüs: First Intercontinental Bus Rapid Transit.” Journal of Transport Geography 24 (September 2012): 58–66.

6Alpkokin, Pelin, Sabahat Topuz Kiremitci, and Göker Aksoy. “A Critical Review of the Istanbul Strait Transportation Policies.” Applied Mechanics and Materials 97–98 (September 1, 2011): 1003.

7Aluç, Sümeyye. “Çok Merkezli İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

8Arda, Itır. “İstanbul Metrosu.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 207–210.

9Arslan, Gülhan Sezgin. “Marmaray Projesinin İstanbul Yolcu Taşımacılığına Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2011.

10Aşçıgil, Mine. “Karayolu Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Zincirlikuyu - Maslak Ulaşım Hattı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

11Atılgan, Arif. Haydarpaşa. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2011.

12Ayan, Burhan. “Kent Morfolojisini Etkileyen Nedenler ve Eminönü Tarihi Yarımada Bölgesinin İstanbul Ulaşımına Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

13Aydoğdu, Y. Volkan, Cemil Yurtören, Jin-Soo Park, and Young-Soo Park. “A Study on Local Traffic Management to Improve Marine Traffic Safety in the Istanbul Strait.” The Journal of Navigation 65, no. 1 (January 2012): 99–112.

14Aygün, Necmettin. “XIX. Yüzyıl Başlarında İstanbul Merkezli Osmanlı Deniz Taşımacılığı.” Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi: OTAM no. 23 (2008): 53–84.

15Balcı, Efkan. “Kamulaştırma Maliyetinin İstanbul Ulaşım Yatırımlarına Etkilerinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

16Barhani, Edison. “Parking Management Strategies for Sustainable Transportation: Case Study for Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2007.

17Başer, İlhami. “Metropol Kentlerde Denizyolu Taşımacılığı ve İstanbul-İskenderiye Mukayesesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

18Bayraktaroğlu, Seracettin. “İnsan Kaynakları Yönetiminde Performansa Dayalı Ücret ve İstanbul Ulaşımı A.Ş. Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

19Bayram, Oğuzhan. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Yatırımlarının Gayrimenkul Değerleri Üzerine Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

20Beyazıt, Eda. “Kent Yaşanabilirliğini Artıran Yaya Mekanlarının Türler Arası Ulaşım Sistemi İçinde İrdelenmesi: Kabataş Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

21Akar, Alper. “İstanbul Şehir İçi Belediye Otobüslerinin Yolcu Odaklı İç Mekân Analizi ve Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

22Bozdoğan, Rafet. “İstanbul’da 17+5 Ortaklı Bir Sorun Ulaşım Koordinasyonu.” Mimar ve Mühendis no. 32 (2003): 46–48.

23Bozkurt, İbrahim Murat. “İstanbul Kentiçi Kara Toplu Ulaşım Hizmetlerinin Başlaması ve Gelişimi (1850-1900).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

24Çeçener, Besim. “İstanbul Metrosu Hakkında Farklı Bir Görüş.” Mimar.ist 1, no. 3 (Eylül 2001): 28–34.

25Çelik, Mehtap. “Sosyo-Demografik Özelliklerin ve Kentsel Yapının Bireylerin Kentiçi Ulaşım Davranışları Üzerindeki Etkilerinin Incelenmesi: İstanbul Metropoliten Alan Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.

26Çetin, Kemal. “İstanbul Marmaray Projesi Örneğinde Etki Değerlendirme Analizi: Hansen Modeli Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

27Çetindağ, Burak. “Metro İstasyonları Tasarım Kriterleri: İstanbul Metrosu ve Londra Tottenham Court Road İstasyonu Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

28Çilekar, Serdar. “İstanbul Vapurları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.

29Çol, Dilek. “Kentsel Ulaştırmada Yaya Alanları: İstanbul Avcılar Marmara Caddesi Yayalaştırma Projesinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

D-F

30Danışmaz, Özcan. “İstanbul Metrosunun Arazi Kullanımına Etkilerinin İrdelenmesi: Levent Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.

31Dilaver, Şerafettin. “Dersaadet Tramvay Şirketi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

32Ekenyazıcı Güney, Efsun. “A Study on The Effect of Transportation Systems to The Evolution of The City Image: The Case of Istanbul.” Megaron 7, no. S1 (January 2, 2012): 91–107.

33Engin, Vahdettin. “İstanbul’da Atlı Tramvay Günleri Hareket, Her 10 Dakikada Bir.” Popüler Tarih no. 5 (Ekim 2000): 36–39.

34———. İstanbul’un Atlı ve Elektrikli Tramvayları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

35———. Tünel. İstanbul: Simurg Yayınları, 2000.

36———. Tünel’den Fünikülere: Kabataş-Taksim. İstanbul: Yapı Merkezi, 2007.

37Erkan, Yonca Kösebay. “Railway Heritage of Istanbul and the Marmaray Project.” International Journal of Architectural Heritage 6, no. 1 (January 2012): 86–99.

38Eroğlu Aksu, Latife. “Yerel Yönetimlerde Ulaşım ve Kent Estetiği İlişkisi: Eminönü Meydanı ve Çevresindeki Ulaşım Sistemi Öğeleri Üzerine Bir Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

39Ertuğ, Nejdet. Osmanlı Döneminde İstanbul Deniz Ulaşımı ve Kayıkçılar. Ankara: T.C.Kültür Bakanlığı, 2001.

40Evren, Güngör. “İstanbul Ulaştırması Yönetiminin Etkinleştirilmesine Yönelik Öneri Geliştirilmesi.” Mimar ve Mühendis no. 32 (2003): 10–13.

41———. “İstanbul Ulaştırmasının Dünü, Bugünü.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (March 2001): 19–24.

42Fidan, Ahmet. “Büyükşehirlerde Kentiçi Ulaşım Hizmetlerinin Entegrasyonu ve Yönetimi (İstanbul Metropoliten Alanı İçin Bir Model Önerisi).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

G-J

43Gerçek, Haluk, Birsen Karpak, and Tülay Kılınçaslan. “A Multiple Criteria Approach for the Evaluation of the Rail Transit Networks in Istanbul.” Transportation 31, no. 2 (May 2004): 203–228.

44Gerçek, Şengül H., ed. İstanbul’da Yolculuk Hareketlerindeki Son On Yıllık Değişimlerin Arazi Kullanımı-Ulaştırma İlişkisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi, 7. Ulaştırma Kongresi. İstanbul: İMO, 2007.

45Güleryüz, Ahmet. Yandan Çarklıdan Günümüze İstanbul Vapurları: İstanbul Ferries. İstanbul: Denizler Kitabevi, 2005.

46Günay, Emel. “Interaction of Urban Fringe and Transportation System: İstanbul Case.” MA Thesis, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2007.

47Hamamcıoğlu, Cenk. “Ulaşım Ağının Kentsel Hizmet Alanlarının Yerseçimine Etkilerinin İstanbul Tarihi Yarımada Örneğinde Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

48Hamamcıoğlu, Cenk, and Zekiye Yenen. “İstanbul Tarihi Yarımada’da Ulaşım Ağı ve Kentsel Hizmet Alanlarının Yerseçimi Etkileşimi.” Megaron 4, no. 3 (Aralık 2009): 175–190.

49Hasol, Doğan. “Haliç Metro Köprüsü Üzerine...” Mimar.ist 10, no. 35 (2010): 12–16.

50İmamoğlu, Mehmet Erhan. “Airport Needs Assessment for Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

51Işık, Ayşe. “Role of Commuter Rail in Istanbul’s Public Transportation: A Case Study of Haydarpasa-Gebze Line.” MA Thesis, Fatih University, 2005.

52“İstanbul Durak Haritası.” İstanbul: Midilli Harita, Reklam ve Basım Hizmetleri, 2009.

53İstanbul I. Kentiçi Ulaşım Şurası, 14-16 Mart 2002. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002.

54İstanbul Kentiçi Ulaşımında Servis Taşımacılığı. İstanbul: İTO, 2010.

55İstanbul Metropoliten Alanı Kentsel Ulaşım Ana Planı (İUAP): Özet Rapor. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

56“İstanbul ve İzmir’de Metro Mimarisi.” Arredamento Mimarlık no. 142 (Aralık 2001): 48–54.

57“İstanbul Yaya Üst Geçitleri.” Mimarlık 47, no. 352 (March 2010): 49–52.

K-N

58Kahraman, Recep. “Kent İçi Trafiğinde Minibüs ve İstanbul Örneği Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

59Karaman, Elif. “İstanbul’da Meydana Gelen Trafik Kazalarının Mekânsal Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, 2013.

60Karataş, Cevat. “Economic Appraisal of the Bosphorus Tube Tunnel and Istanbul Metro Alternative and Their Environmental Impacts.” Middle East Technical University Studies in Development 28, no. 1–2 (2001): 133–167.

61Kaya, Sami. “Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşımında Bisikletin Yeri ve Sancaktepe Bisiklet Yol Ağı Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.

62Kaygusuz, Anıl. “Taksim-4. Levent Metro Hattı Kullanım Analizi ve Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

63Kayserilioğlu, R. Sertaç. Bir İstanbul klasiği “İETT.” İ.E.T.T., 2002.

64———. Dersaadet’ten İstanbul’a Tramvay. İstanbul: İ.E.T.T. Genel Müdürlüğü, 2006.

65Keçeli, Arif, Sinan Kocaman, and Gökhan Mert. “Kentiçi Ulaşım Sistemleri ve Sosyal Aktivite İlişkisi: Avcılar İlçesi Örneği.” Eastern Geographical Review 17, no. 27 (January 2012): 187–206.

66Kırmızı, Zeki Zikrullah. İstanbul Ulaşım Zaman Dizini. İstanbul: Cinius Yayınları, 2012.

67Koraltürk, Murat. “Bir Vapur, Bir Kaptan: Fenerbahçe Vapuru ve Yaşar Kaptan.” Toplumsal Tarih 23, no. 158 (Şubat 2007): 84–88.

68———. Buharlı Vapurlardan Deniz Otobüslerine İstanbul’da Deniz Ulaşımı. İstanbul: Varlık yayınları, 2010.

69———. “İstanbul Sularında 55 Yıl: Paşabahçe Vapuru.” Toplumsal Tarih 23, no. 164 (Ağustos 2007): 78–79.

70———. “İstanbul, Vapurlar ve Eser Tutel.” Toplumsal Tarih 24, no. 172 (Nisan 2008): 16.

71———. “İstanbul’un Siluetinde Kaybolmuş Bir Detay: İstimli Römorkörler.” Toplumsal Tarih no. 178 (Ekim 2008): 12–13.

72———. “Nedir Şu Vapurların Çilesi?” Toplumsal Tarih no. 213 (Eylül 2011): 94–96.

73Kösebay Erkan, Yonca. “Haydarpaşa Tren Garı: Bugün, Dün ve Yarın: Kentin Bedeninde Bir Yara.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 30, no. 1 (Haziran 2013): 99–116.

74Köz, Aynur. “Akıllı Ulaşım Sisteminin Kentiçi Uygulamaları; İstanbul Örneğinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2011.

75Mehmetoğlu Güneş, Bilge. “Tarihi Kent Merkezlerinde Metro Yapımı ve Arkeolojik Değerleri Koruma İlişkisi; İstanbul Tarihi Yarımada Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

76Mısır, Hasan. “Şehir İçi Deniz Toplu Taşıma Politikası: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

77Murat, Sedat, Levent Şahin. Dünden Bugüne İstanbul’da Ulaşım. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.

O-S

78Öge, Volkan. “İstanbul’da Kentiçi Ulaştırma Sistemlerinin Gerektirdiği Alanlar ve Alan Kullanım Maliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

79Oral, Melike. “İstanbul Deniz Yolu Ulaşımının Değerlendirilmesi ve Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

80Özdirim, Muhittin. “İstanbul’da Deniz Ulaşımı.” Türkiye Mühendislik Haberleri 49, no. 429 (Ağustos 2004): 63–68.

81Özer, Dinçer, and Sinan Kocaman. “İstanbul’un Kentiçi Ulaşımı: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler.” Civilacademy 6, no. 3 (2008): 77–89.

82Özer, Mustafa. “İstanbul Ulaşımında (Ticari Taksiler, Minibüsler ve Özel Halk Otobüslerinde) Kayıt Dışılık ve Çözüm Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

83Özgür, Özge. “Performance Analysis of Rail Transit Investments in Turkey: İstanbul, Ankara, İzmir and Bursa.” Transport Policy 18, no. 1 (January 2011): 147–155.

84Öztürk, Ali İhsan. “Belediyeler ve Deniz Ulaşımı: İstanbul Şehir Hatlarının Belediyeye Devri.” Çağdaş Yerel Yönetimler 20, no. 4 (Ekim 2011): 1–23.

85Paksoy, Ahmet. “İstanbul Deniz Otobüsleri Dünya Markası Olmaya Oynuyor!” Finans Dünyası no. 217 (Ocak 2008): 20–25.

86Pehlivan, Ersoy. “Ulaşım Faaliyetlerinin Turizm Faaliyetlerine Etkisi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

87Rıfat, Samih. “Denizotobüsü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 212–214.

88Şahin, Nevzat. “Bütün Yönleriyle İstanbul’un Ulaşım Sorunu ve Bir Model Önerisi.” Yerel Yönetim ve Denetim 8, no. 2 (2003): 41–54.

89Saraçoğlu, Belkıs. “Toplu Taşıma Sistemlerinin Entegrasyonunda Aktarma Merkezleri: İstanbul Tarihi Kıyı Bölgeleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

90Sarı, Suat. “İstanbul’da Trafiği Kimler Yönetiyor!...” Jeopolitik 8, no. 60 (Ocak 2009): 61–66.

91Şengül, Serap. “İstanbul’da Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Ulaşım Talebi Üzerindeki Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

92Sevim, Ragıp. “İstanbul’da Kent İçi Raylı Sistemler ve Üst Yapı Hesapları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

93Sürmen, Şükrü. “İstanbul Metrosundan Notlar.” Mimar.ist 6, no. 21 (2006): 111–112.

T-Z

94Tekeli, İlhan. İstanbul ve Ankara İçin Kent İçi Ulaşım Tarihi Yazıları. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010.

95Temiz, Nevin. “Metropollerde Otobüs Terminali Alan Seçimi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

96Tezcan, Semih. “İstanbul Ulaşım Projeleri.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 61–64.

97______. İstanbul Ulaşım Sorunları ve 3.üncü Köprü. İstanbul: İstanbul Valiliği, 2010.

98———. Üçüncü Köprü Yerine Boğazray Tüp Geçit Projesi ve İstanbulmetro İnşaat Senaryoları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2010.

99The Study on Integrated Urban Transportation Master Plan for Istanbul Metropolitan Area in the Republic of Turkey: Final Report. Tokyo: ALMEC Corporation: Nippon Koei Co., 2009.

100Topaloğlu, Hacı Mehmet. “2004-2023 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Yatırımlarının İstanbul’a Etkileri (Raylı Sistemler-Hacıosman Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

101Toprak, Mehmet Fatih. “İletişim Teknolojilerinin Kentsel Ulaşım Üzerine Etkisi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

102Toprakal, Ertan. “Raylı Sistemlerde Kapasite Analizi ve İstanbul Aksaray Havalimanı Hattı İçin Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

103Tutel, Eser. “Elvada İstanbul Hayal Vapurları.” Atlas no. 149 (Ağustos 2005): 80–89.

104———. İstanbul’un Unutulmayan Gemileri. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2005.

105———. “Tramvay Yeniden Kadıköy’de.” Popüler Tarih 4, no. 42 (Şubat 2004): 68–72.

106Uysal, Ahmet. “İstanbul’un Avrupa Yakasında İETT Ulaşımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

107Uysal, Yıldız. “İstanbul ve Ulaşım.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 57–60.

108Yarış, İbrahim. Karikatürlerle İstanbul’da Toplu Ulaşım (1908-1982). İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.

109Yeni, Mustafa. “İstanbul’un Ulaşım Sorunlarına Çözüm Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

110Yılmaz, Oktay. “Toplu Taşımanın ve Kullanımının Yaygınlaşması İçin Bir Çalışma: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

111Yurdagül, Erman. “İstanbul Avcılar-Söğütlüçeşme Metrobüs Sisteminin Bileşenlerinin Değerlendirmesi ve Dünyadaki Metrobüs Sistemleri İle Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search