Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Belediyeler, kentsel yönetişim ve idare

Municipalities, urban governance and administration

Texte intégral

A-C

1Açıkgöz, Zekeriya. İl Özel İdarelerinin Yeniden Yapılandırılması: İstanbul İl Özel İdaresi Örneği. Ankara: Nobel, 2011.

2Akdoğan, Itır. “Evaluating and Improving E-Participation in Istanbul.” Journal of E-Governance 33, no. 3 (July 2010): 168–175.

3Akın, Ulaş. “Metropoliten Kent Yönetiminde İletişim ve Eşgüdümün Bilişim Teknolojileri Işığında Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

4Alıcı, Orhan Veli. “Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

5———. Büyükşehir Belediyesi İle İlçe Belediyeleri Arasındaki İlişkiler: İstanbul Örneği. İstanbul: Beta, 2012.

6Apaydın, Bahar. “Kent Konseyleri Üzerinden Bir Yerel Yönetim Karşılaştırması: Beyoğlu ve Kadıköy İlçe Belediyeleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

7Apaydın, Nedret. “5302 Sayılı Kanun Çerçevesinde İl Özel İdareleri İstanbul İl Özel İdaresi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

8Arıkboğa, Erbay. Yeniden Yapılanma Sonrasında Belediye Meclisleri: İstanbul Örneği. İstanbul: Beta, 2007.

9______. “Yönetimde Değişim Süreci ve Yönetişim: İstanbul Konseyi Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

10Arslan, Mehmet Cemil. “Belediye Hizmetlerinin Sunumunda Bir Yöntem Olarak Belediye İktisadi Teşebbüsleri (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2000.

11Arslan, Miraç. “Yerel Yönetimlerde Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri: Arnavutköy Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.

12Arslan, Şefik. “5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde ‘Mahalli İdareler Maliyesi Otomasyon Sisteminin’ Etkinliği: İstanbul Büyükşehir Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

13Artan, Taner. “Yeni Yerel Yönetim Yapılanmasında Sosyal Hizmetler: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

14Aydın, Emrullah. “Kentsel Düşünce Merkezinin Kuruluşu ve Bir Uygulama Örneği Olarak Esenler Belediyesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.

15Aysan, Mehmet Fatih. “Increasing Role of Municipalities in Social Policy in Turkey: The Case of İstanbul Metropolitan Municipality in the Last Decade.” MA Thesis, Marmara University, 2006.

16Baş, Ali İhsan. “Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.

17Baş, Tarık Ramazan. “Yerel Yönetimlerde Demokratik Katılım ve Bağcılar Belediyesi Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

18Beki, Abdulhakim. “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uygulamaları (Ümraniye Belediyesi Örneği).” Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, 2008.

19Bellisoy, Cezmi. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketleri: İstihdam ve Ücretleri.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

20Bilgin, İhsan. “İstanbul’un Değişimi ve Yönetimi.” Mimarlık 41, no. 316 (March 2004): 22–25.

21Boz, Cemil. “Yerel Yönetimlerin Spor Tesislerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.

22Bozlağan, Recep. “Belediyelerde Örgüt Geliştirme: İstanbul Büyükşehir Belediyesi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.

23Çelik, Deniz. “Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Projelerine Katılım: Kadınların Bakış Açısından İstanbul/Tarlabaşı’ndaki Uygulama Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2009.

24Çelik, Emine Filiz. “Yerel Yönetimlerin Sanat Eğitimindeki Yeri ve Önemi: (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2011.

25Çelikyay, Hicran. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Metropoliten Kent Yönetim Sistematiği: İstanbul ve Londra Kentleri İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

26Çelikyay, Hicran, and R. Sırma Turgut. “Avrupa Birliği Perspektifinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yönetişim Dinamikleri.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13, no. 3 (2011): 25–56.

27Çetiner, Murat. “E-Devlet ve İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü Örnek Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2003.

28Çetintaş, Dinçer. “Belediye İktisadi Teşebbüsleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

29Çetintaş, Ersin. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Örneğinde Yerel Yönetimlerde Kültürel Faaliyetlerin Örgütlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.

30Çoban, Gökhan. “E-Devlet ve İstanbul Valiliği Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

31Coşkun, Halil Hamdi. “Belediyelerin Eğitim ve Kültür Faaliyetleri; Fatih Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.

32Coşkun, Özlem. “Local Government Green Space Policy: The Cases of Kartal and Sarıyer in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2004.

D-F

33Demirakın, Işık. “A Study of Ottoman Modernization on the City: The Sixth Municipal District of İstanbul (1858-1877).” MA Thesis, Bilkent University, 2006.

34Demirkaya, Yüksel. “Avrupa Birliği’nin Yerel Kamu Şirketleri Stratejisi: Türkiye’de Hukuki Yapı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7, no. 13 (2010): 420–444.

35Demirtaş, Mine. “Yerel Yönetimlerde Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak Sosyal Paylaşım Ağlarının Kullanımı: Üsküdar Belediyesi Örneği.” E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) 7, no. 4 (October 2012): 291–314.

36Doğan, Kadir Caner. “Yönetsel Denetim Süreci ve Stratejik Planlama Ilişkisi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2009.

37Dönmez, Aygül. “İş Modelleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

38Duman, Mehmet. “Kentsel Vizyon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007.

39Efe, Hüsamettin. “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik: Bayrampaşa Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

40Erder, Sema, Nihal İncioğlu. Türkiye’de Yerel Politikanın Yükselişi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği, 1984-2004. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008.

41Erder, Sema, and Nihal İncioğlu. “Yerel Politikanın Yükselişi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deneyimi 1984-2004.” In İlhan Tekeli İçin Armağan Yazılar, edited by Selim İlkin, Orhan Silier, Murat Güvenç. İstanbul: TVYY, 2004.

42Ergin, Burcu. “Belediyelerde Yönetime Katılım ve Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

43Ergin, Osman. İstanbul Şehreminleri: (Büyükşehir Belediye Başkanları: 1855-1928). İstanbul: İşaret Yayınları, 2007.

44Eriçok, Recep Emre. “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Hizmet Harcamalarına İlişkin Karar Alma Süreci: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

45Erkoşar, Neslihan. “Good Governance in Terms of Accountability in Municipality Services: Küçükçekmece Municipality.” MA Thesis, Fatih University, 2013.

46Eroğlu Aksu, Latife. “Yerel Yönetimlerde Ulaşım ve Kent Estetiği İlişkisi: Eminönü Meydanı ve Çevresindeki Ulaşım Sistemi Öğeleri Üzerine Bir Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

47Eryiğit, Burak Hamza. “Belediyelerde Stratejik Planlama Sürecinde Dikey ve Yatay Entegrasyon: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, 2012.

48———. “Yerel Yönetimlerde Özelleştirme ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

G-J

49Genç, Ahmet. “Yönetimde Bilgi Sistemine Örnek: İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

50Güler, Özgenur Reyhan. “İstanbul İlçelerindeki Demografik Yapının, Yerel Yönetimlerin Kültür Politikaları Üzerindeki Etkileri: Bayrampaşa Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013.

51Gümüş, Fatih. “Yönetişim Kavramına Eleştirel Bir Yaklaşım ve Tuzla Kent Konseyi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2009.

52Gündoğan, Ertuğrul. “Katılımcı Demokrası Bağlamında Yönetişim ve Bağcılar Belediyesi Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.

53Gündüz, Arif Emre. “Kentlerde Tarihî Dokunun Korunmasında Yerel Yöneticilerin Rolü: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

54Gündüz, Hikmet. “Yerel Yönetimlerin Sosyal Belediyecilik Kapsamında Yardıma Muhtaç Ailelere Yaptıkları Sosyal Yardımlar: Bağcılar Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.

55Güney, İnan. “Türkiye’de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Büyükşehir Belediye Örneğinde Yönetim, Siyasal Temsil ve Sorunlar.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2003.

56Gürbey, Süleyman. “Eğitim Hizmetlerinin Sunumunda Yerel Yönetimlerin Rolü: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

57Gürel, Mustafa Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketlerinde İnovasyon Algısı Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

58Hoyng, Rolien Susanne. “Istanbul of Networks: Space, Technology, and Governance.” Ph.D. dissertation, The University of North Carolina, 2012.

59İkizer, İhsan. “Istanbul Metropolitan Municipality and Environment through the Perspective of the EU.” MA Thesis, Marmara Üniversitesi, 2007.

60İlze, Zeynep. “Örgütlenme İlkeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Örgüt Yapısı ve Sorumlulukları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

61İnce, Havva Ayça. “Kültür Politikalarında Eşbiçimlilik: İstanbul İlçe Belediyeleri ve Kültür Merkezleri Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.

62Irmak, Hüseyin. “Kağıthane Belediyesi’nin Geçmişten Geleceğe Hizmetler Zinciri [Söyleşi].” Collection no. 1 (Ekim-Aralık 2000): 69–71.

K-N

63Karadağ, Doğan. “İstanbul Evsel Katı Atık Yönetiminde İlçe Belediyelerinin Rolü ve Katı Atık Bertaraf Maliyetlerinin Araştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

64Karaman, Eda. “İstanbul’da Kent Planlama: 2000’lerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

65Karamanlıoğlu, Evrim. “Olağanüstü Dönemde Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

66Kavlak, Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetimi ve İSTAÇ A.Ş. Modeli.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.

67Kaya, Pınar. “Yerel Yönetimlerde Katı Atık Yönetiminin Maliyet Analizi: Türkiye Geneli ve İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

68Kerman, Uysal, Yakup Altan, and Sezai Öztop. “Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdarelerinde Stratejik Planlama: Ankara, İstanbul ve İzmir Örneği.” Journal of Alanya Faculty of Business/Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 4, no. 1 (Haziran 2012): 89–100.

69Kesgin, Bedrettin. “Yoksulluğa Yerel Müdahale ‘ Sosyal Belediyecilik’ Karşılaştırmasında Eminönü ve Beşiktaş Belediyeleri Örnekleri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

70Kılıç, Sami. “Evaluation of the Real Estates of Municipalities: A Case of İstanbul Metropolitan Municipality.” MA Thesis, Beykent University, 2006.

71———. “Primsiz Sosyal Güvenlik Sisteminde Belediyelerin Yeri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.

72Kırıker, Bahar. “Yerel Yönetimlerin Kadın Politikası: Kadıköy Belediyesi Aile Dayanışma Merkezleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21 Kent Gönüllü Evleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

73Kocaman, Ömer Faruk. “Belediyelerde Halkla İlişkiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006.

74Kocameşe, Mahmut. “Yetki, Görev ve Gelir Artışlarının Belediye Hizmetlerine Yansıması: ‘İstanbul Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhalelerinin Karşılaştırılması Örneği / 1977-1988.’” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

75Kocatepe, Süleyman. “Yerel Yönetimlerde Sivil Toplum Algısı: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

76Köksal, Bekir. “Belediyelerde Örgüt Yapılarının Standardizasyonu ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

77Korkut, Hüseyin. “Yerel Yönetimlerde Yönetime Katılma ve Açıklık: Ümraniye ve Şişli Belediyesi Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

78Köse, Hatice. “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Belediye Örneği: Başakşehir Belediyesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.

79Köse, Hazel. “Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Üzerine Bir Karşılaştırma: Maltepe ve Kadıköy İlçe Belediyeleri Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

80Koyuncu, Burcu. “Kentsel Yaşam Kalitesi Kriterleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

81Kurt, Sema. “Yerel Demokrasi Mekanizmaları Olarak Kent Konseyleri ve Silivri Kent Konseyi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.

82Kurtaran, Şaban. “Yerel Yönetimlerde Bir Politika Transfer Aracı Olarak Benchmarking: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

83Kutlu, Tülay. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Sosyal ve Mali Yönden İstatistiksel Yöntemlerle Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

84Maden, Cengiz. “Sosyal Belediyecilik Uygulamaları ve Esenler Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yalova Üniversitesi, 2012.

85Noğay, Cemal. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.

O-S

86Ocak, Mustafa. “Türkiye`de Belediyeler ve Borçlanma (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.

87Öksüz, Ali. “Belediyelerde Halkla İlişkiler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ‘Beyaz Masa’ Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

88Oktay, Tarkan. “II.Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e İstanbul Şehremaneti (teşkilat ve Mali Yapı Analizi).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

89———. Osmanlı’da Büyükşehir Belediye Yönetimi: İstanbul Şehremaneti. İstanbul: Yeditepe, 2011.

90———. “Tanzimat Dönemi İstanbul’da Bir Belediye Örgütlenmesi Örneği: Altıncı Dâire-I Belediye.” Öneri Dergisi no. 15 (2001): 157–166.

91———. Yerel Yönetim Reformu Sonrasında İl Özel İdareleri: İstanbul Il Genel Meclisi Üzerine Bir Araştırma. İstanbul: Hayat, 2010.

92Okumuş, Bülent. “Kamu Kuruluşlarında Stratejik Planlama Sürecinde Paylaşılan Vizyon Oluşturulması: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.

93Olgun, Hakan. “Afet Kaynaklı Krizlerin Yönetimi: 1999 Sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2006.

94Olgun, M. Enes. “Kamu Ekonomisi Temel İlkelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üzerinde Uygulanması.” Doktora tezi, Kadir Has Üniversitesi, 2012.

95Öner, Erdoğan. İstanbul Şehremaneti (Belediyesi)’nin Kuruluşu ve 1917 Yılı Bütçesi. Ankara: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2008.

96Oral, Reşit. “Yönetim Sistemimiz İçinde Belediyelerin Yeri ve İstanbul`da İmar Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

97Özcan, Esra. “İtibar Yönetimi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği: İstanbul Deniz Otobüsleri.” Marmara Üniversitesi, 2009.

98Özcan, Lütfi. “Belediyelerde Stratejik Yönetimin Algılanması: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.

99Özçelik, Hasan. “Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Belediye Şirketleri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şirketleri Üzerine Bir İnceleme.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

100Özer, Fatih. “Meslek ve Beceri Kazandırmada Büyükşehir Belediyelerinin Rolü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları: İSMEK.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2010.

101Özgider, Cem. “Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Sonrası Dönemde Yerel Yönetimlerin Mali Yapıları: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 2010.

102Özkan, Özlem. “İstanbul Belediyelerinde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

103Öztürk, Ali İhsan. “Belediyeler ve Deniz Ulaşımı: İstanbul Şehir Hatlarının Belediyeye Devri.” Çağdaş Yerel Yönetimler 20, no. 4 (Ekim 2011): 1–23.

104———. “Osmalı`dan Cumhuriyet`e İstanbul Mahalli Kamu Hizmeti İmtiyazları.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

105———. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İmtiyaz Usulüyle Yürütülen İstanbul Belediye Hizmetleri: (Yap-İşlet-Devret Uygulaması): (1852-1964). İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.

106———. “Modern Belediyenin Kuruluşundan Sonra İstanbul’da Yolları Sulama ve Yıkama Hizmetleri (1858-1914).” İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 61, no. 2 (2011): 323–356.

107Polat, Serkan. “Destinasyon Yönetiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

108Sağdıç, Hasan. “Yerel Yönetimlerde Mali Kaynakların Verimli Kullanılması (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2011.

109Şahin, Bahadır. “Politic Culture’s Impact on Effectiveness of İstanbul City Councils.” International Journal of Human Sciences 9, no. 2 (July 2012): 991–1007.

110Sakarya, İpek. “İstanbul’daki Kentsel Dönüşüm Projelerinde İlçe Belediyelerinin Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

111Sakıkoce, Ali İhsan. “Yerel Yönetimlerde Katılım, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Beyaz Masa Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.

112Sarıcı Aytan, Yasemin. “A Study of Leadership in Urbanization Process: A Case Study at the Esenyurt Municipality.” MA Thesis, Istanbul Aydın University, 2012.

113Schwegmann, Martin. “Istanbul and the Grassroots - Civil Society Organisations, Local Politics and Urban Transformation.” Ph.D. dissertation, Technische Universität Berlin, 2013.

114Selek Öz, Cihan. “Sosyal Belediyecilik Bağlamında Evde Bakım Hizmetleri (İstanbul, Ankara ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri Örnekleri).” Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, 2010.

115Şentürk, Nazır. İstanbul Valileri. İstanbul: Doğan Kitap, 2008.

116Sevgili, Şehmus. “Yerel Yönetimde Zabıtanın Yeri ve Önemi; Küçükçekmece Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.

117Sırtaş, Şeyda. “Anakentlerin Mali Sorunları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

118Şiriner Önver, Makbule. “Kentsel Mekan Sakatlık İlişkisi Bağlamında Yerel Yönetimlerin Politikaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Bir İnceleme (Niteliksel Bir Araştırma).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

119Solmaz, Fulya. “Belediyelerde Yönetime Katılım Açısından Bilgi Edinme Hakkı Uygulaması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

120Sönmez, Mete Burak. “Sosyal Belediyecilik Uygulamaları: Ümraniye Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

121Subaşı, Hatice Nur. “Belediyelerde Halkla İlişkiler ve Pendik Belediyesi Örneği (2006-2007).” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2008.

122Sümbül, Sinan. “Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Şehremaneti Mecmuası (1924-1928) Dizin İnceleme ve Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

123Sünbül, Metin. “Yerel Yönetimlerde Demokratik Katılım Açısında Kent Konseyinin Önemi ve Küçükçekmece Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2012.

T-Z

124Tam, Metin. “Belediyelerin Stratejik Planlarında Kent Markalaşması ve İstanbul’a Yönelik Markalaştırma Stratejisi Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

125Taşdan, Özgür Canan. “Yerel Yönetimlerde Yurttaş Katılımını Geliştirmeye Yönelik Halkla İlişkiler: Kadıköy Belediyesi Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

126Tekeli, İlhan, İlhan Tekeli. Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü, 1923-1990. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.

127Tepe, Arif. “İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yaygın Eğitim Uygulaması: İSMEK.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

128Tokgöz, Neslihan. “Türk Kamu Yönetiminde Liderlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2003.

129Tosun, Dilek. “Kadınların Yerel Yönetim Kademelerinde Sınırlı Düzeyde Yer Almalarının Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul’daki Belediyeler Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

130Tülay, Gökhan. “Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.

131Turgut Ramazanoğulları, Sırma Ramazanoğulları. İstanbul’un Yönetimi: Bir Kent Planlama Yönetimi Denemesi. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 2004.

132Turgut, Sırma, ed. Metropoliten Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar: Sempozyum, 13-14 Kasım 2001, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi : TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2002.

133Tüzün Aksu, D., and Z. Ocak. “Location of Municipal Centers for New Counties within the Istanbul Metropolitan Municipality.” Journal of Urban Planning & Development 138, no. 2 (June 2012): 143–152.

134Uçlar, Sevcan. “Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

135———. “Urban Governance in Istanbul.” Análise Social 45, no. 197 (2010): 757–770.

136Vural, Evren. “1984-1997 Dönemi İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

137Yalçınkaya, Şener. “Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Üzerine Beykoz Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.

138Yalman, Merve. “Fahrettin Kerim Gökay’ın İstanbul Valiliği ve Belediye Başkanlığı (1949-1957).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

139Yaman, Fatih Turan. “Belediyelerde Çalışanların Yönetime Katılımı (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

140Yayınoğu Eraslan, Pınar, İdil Sayımer, Zafer Arda. “Belediyelerin Kurumsal Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir İnceleme: Londra Büyükşehir Yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Web Sitesi Ana Sayfalarının Karşılaştırılması.” Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi no. 7 (2007): 129–157.

141Yılmaz, Ertuğrul. “Sosyal Belediyecilik Anlayışı Olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi Sesli Kitap Projesi Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.

142Yücel Batmaz, Nazlı. “Küresel Kentlerin Yönetimi ve İstanbul İçin Bir Model Önerisi.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.

143Zuhal, Önez Çetin. The Social Municipalism: The Case Of Turkey. Lambert Academic Publishing, 2013.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search