Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Kentsel afetler

Urban Disasters

Texte intégral

A-C

1Ahunbay, Zeynep. “İstanbul’daki Büyük Depremler ve Kültür Varlıklarına Etkileri, Alınacak Önlemler.” Mimar.ist 5, no. 18 (Aralık 2005): 17–18.

2Aktaş, Emel, Özay Özaydın, Burçin Bozkaya, Füsun Ülengin, and Şule Önsel. “Optimizing Fire Station Locations for the Istanbul Metropolitan Municipality.” Interfaces 43, no. 3 (June 2013): 240–255. doi:10.1287/inte.1120.0671.

3Aktaş, Emel, Özay Özaydın, Füsun Ülengin, Şule Önsel, and Berrin Ağaran. “İstanbul’da İtfaiye İstasyonu Yerlerinin Seçimi İçin Yeni Bir Model.” Journal of Industrial Engineering (Turkish Chamber of Mechanical Engineers) 22, no. 4 (2011): 2–12.

4Altun, Mehmet. “Beyoğlu Harîk-i Kebiri 1870 Büyük Beyoğlu Yangını.” Tarih ve Toplum 39, no. 229 (Ocak 2003): 24–35.

5Ansal, Atilla, ed. Istanbul International Conference on Seismic Risk Mitigation: 8-10 December 2009. İstanbul: İstanbul Valiliği, 2010.

6Arıkan, Sabri. “Kırım’da Yayınlanan Tercüman Gazetesi’nden Haberler (İstanbul’un Tarihte Yaşadığı Acı Olay- İstanbul Yangını ve Osmanlı Harflerinin Islahı Girişimi).” Türk Dünyası Tarih Dergisi no. 211 (Temmuz 2004): 9–12.

7Atalay, Hilal. “Deprem Durumunda Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Kullanımı: Küçükçekmece Cennet Mahallesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

8Ayar, Mesut. Osmanlı Devletinde Kolera: İstanbul Örneği (1892-1895). İstanbul: Kitabevi, 2007.

9Balamir, Murat. “İstanbul Deprem Master Planı Çalışmalarının Kapsam ve Niteliği.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 47–54.

10Bali, Rıfat N. “5 Aralık 1883 Hasköy Yangını.” Tarih ve Toplum 35, no. 205 (Ocak 2001): 34–36.

11Banoğlu, Niyazi Ahmet. İstanbul Cehennemi: Tarihte Büyük Yangınlar. İstanbul: Kapı Yayınları, 2008.

12Barka, Aykut. Depremini Bekleyen Şehir: İstanbul. İstanbul: Om Yayınevi, 2002.

13Baş, Mahmut. “İstanbul ve Deprem.” Mimar ve Mühendis no. 55 (Temmuz-Ağustos 2010): 48–51.

14Bay, Ayşenur. “İstanbul’da Deprem ve Olası Bir Depremle İlgili Hazırlık ve Kaygı Düzeyinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

15Bein, Amit. “The Istanbul Earthquake of 1894 and Science in the Late Ottoman Empire.” Middle Eastern Studies 44, no. 6 (2008): 909.

16Boduroğlu, M. Hasan, ed. Proceedings of the Third Japan-Turkey Workshop on Earthquake Engineering: 21-25 February 2000, Istanbul. Istanbul: Istanbul Technical University, 2000.

17Bohnhoff, Marco, Fatih Bulut, Georg Dresen, and Peter E. Malin. “An Earthquake Gap South of Istanbul.” Nature Communications 4 (2013): 1999.

18Çaktı, Eser. “Issues with the Earthquake Vulnerability of Istanbul.” Natural Hazards 68, no. 1 (August 2013): 227–228. doi:10.1007/s11069-013-0636-8.

19Çalık, Sıddık, Ali Yeşildal, and Seyfettin Ünlü, eds. 1894 yılında İstanbul’da meydana gelen büyük depreme ait anonim bir günlük. Üsküdar Belediye Başkanlığı, 2003.

20Can, Sevilay. “Tanker Kazaları Sonrası İstanbul Boğazı’ndaki Yakıt Kirliliği Simülasyonu.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

21Çatay, Bülent, and Tonguç Ünlüyurt. “İstanbul’da Acil Yardım İstasyonlarının Yerlerinin Planlaması.” Endüstri Mühendisliği 19, no. 4 (Aralık 2008): 20–35.

22Çınar, Yahya. “Evaluation of Istanbul Evacuation Strategies.” MA Thesis, Fatih University, 2011.

23Cora, Yaşar Tolga. “1924 İstanbul Seli: Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da...” Toplumsal Tarih no. 146 (Şubat 2006): 70–73.

D-F

24Demirkent, Işın. “İstanbul Depremleri.” Popüler Tarih 4, no. 41 (Ocak 2004): 22–25.

25Depreme Dayanıklı Kentleşme ve AB Uyum Sürecinde İstanbul’da Sürdürülebilir Mahalle Yenileşmesi : Uluslararası Sempozyum, 2002. İstanbul: MSÜ Yayınları, 2003.

26Dışkaya, Hülya. “19. Yüzyıl İstanbul Geleneksel Ahşap Karkas Yapılarında Deprem Etkisinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2011.

27Durukal, Eser, Mustafa Erdik, and Eren Uçkan. “Earthquake Risk to Industry in Istanbul and Its Management.” Natural Hazards 44, no. 2 (February 1, 2008): 199–212.

28Earthquake Risk Assessment for the İstanbul Metropolitan Area. İstanbul: Boğaziçi University, 2003.

29Engin, Vahdettin. “II. Abdülhamid’in Hususi İradeleri Işığında 1894 İstanbul Depremi ve Gündelik Hayata Etkisi.” In Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Âfetler ve Deprem Semineri, 22-23 Mayıs 2000 Bildiriler, 141–149. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Merkezi, 2001.

30Ercan, Ö. Ahmet. Türkiye İle İstanbul’da Depreme Çözüm. İstanbul, 2003.

31Erdik, Mustafa, and Eser Durukal. “Earthquake Risk and Its Mitigation in Istanbul.” Natural Hazards 44, no. 2 (February 1, 2008): 181–197.

32Erdik, Mustafa, Eser Durukal, Nevra Ertürk, and Bilgen Sungay. “Earthquake Risk Mitigation in Istanbul Museums.” Natural Hazards 53, no. 1 (April 1, 2010): 97–108.

33Ertan, Pınar. “Regulatory Measures to Reduce Natural Hazard Impacts and Local Seismic Attributes in Planning Decisions: The Case of Fatih District in Istanbul.” MA Thesis, METU, 2009.

G-J

34Genç, Ahmet. “Yönetimde Bilgi Sistemine Örnek: İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

35Genç, Mehmet, and Mehmet Mazak. İstanbul Depremleri: Fotoğraflarla ve Belgelerle 1894 Depremi. İstanbul: İGDAŞ, 2000.

36Gencer, Ebru A. The Interplay between Urban Development, Vulnerability, and Risk Management: a Case Study of the Istanbul Metropolitan Area. Berlin; London: Springer, 2013.

37______. Natural Disasters and Risk Management in Urban Areas: A Case Study of the Istanbul Metropolitan Area. Berlin ; London: Springer, 2013.

38______. “The Interplay between Natural Disasters, Vulnerability, and Sustainable Development: Global Trends and Local Practice in Istanbul.” Ph.D. dissertation, Columbia University, 2007.

39Görmez, N., M. Köksalan, and F. S. Salman. “Locating Disaster Response Facilities in Istanbul.” The Journal of the Operational Research Society 62, no. 7 (July 2011): 1239–1252.

40Görmez, Nihan. “Disaster Response and Relief Facility Location for İstanbul.” MA Thesis, METU, 2008.

41Green, Rebekah A. “Negotiating Risk: Earthquakes, Structural Vulnerability, and Clientelism in Istanbul.” Ph.D. dissertation, Cornell University, 2005.

42Gül, Sezer. “Post-Disaster Casualty Logistics Planning for Istanbul.” MA Thesis, Koç University, 2008.

43Gülkan, Polat, and Erol Kalkan. “İhtimaller Hesabına Dayalı İstanbul ve Çevresindeki Deprem Tehlikesi.” Bilim ve Teknik 43, no. 513 (Ağustos 2010): 32–37.

44Güney Çelenk, Fatma Gülyüz. “Deprem Odaklı Kentsel Yenileme İçin Bir Yaklaşım: Zeytinburnu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005.

45Güngör, Yıldırım. “İkitelli-Çatalca İstanbul Seli.” Atlas no. 199 (Ekim 2009): 114–122.

46Hancılar, U. “Identification of Elements at Risk for a Credible Tsunami Event for Istanbul.” Natural Hazards & Earth System Sciences 12, no. 1 (January 2012): 107–119.

47İkinci İstanbul ve Deprem Sempozyumu: 27 Mayıs 2000, İTÜ. İstanbul: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, 2001.

48İnce, G. Ç. “Probabilistic Seismic Hazard Assessment of the Historical Peninsula of Istanbul.” Natural Hazards and Earth System Sciences 12, no. 11 (2012): 3483-3493.

49“İstanbul Deprem Master Planı Yerleşme ve Hukuk.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 59–64.

50“İstanbul Deprem Master Planı: Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Sakınım ve Eylem Planlaması.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 55–58.

51İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi: İsmep. İstanbul: İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, 2010.

52“İstanbul’da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi: İETT Blokları Örneği.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 6, no. 1 (March 2007): 81–94.

53İstanbul’da Deprem: Hazır Mıyız, 28 Ocak 2006: Panel. İstanbul: Eymir Kültür Vakfı, 2006.

54“İstanbul’da Muhtemel Depremler Karşısında Çözüm Önerileri.” Jeoloji Mühendisliği Dergisi 27, no. 2 (2003): 3–17.

55İstanbul’un Depreme Hazırlanması Açısından Bina Stokunun Yenilenmesi. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2003.

56“İstanbul’un Depremselliği.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (Mart 2001): 11–14.

K-N

57Kanar, Yüksel, Kenan Çamurcu, Ali Çalışır, eds. İstanbul ve Deprem. İstanbul: İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, 2001.

58Karacan, Ali İhsan. “İstanbul ve Deprem Üzerine.” Finans Dünyası no. 205 (Ocak 2007): 32–36.

59Keleş, Esra. “İstanbul Deprem Master Planı Risk ve Afet Yönetimi Bölümü Öngörüleri ve Uygulama Bağlamı.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

60Kentlerin Depreme Hazırlanması ve İstanbul Gerçeği: Sempozyum. Beşiktaş, İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi, 2002.

61Kılıç, Abdurrahman. “Bölge Yangın Riski ve İstanbul Yangını Riski Haritası.” Yangın ve Güvenlik no. 79 (May 2004): 13–16.

62———. “Büyük Beyoğlu Yangını.” Yangın ve Güvenlik no. 91 (Kasım-Aralık 2005): 8–12.

63———. “İcadiye Yangın Kulesi.” Yangın ve Güvenlik no. 142 (Nisan 2011): 8–9.

64Kindap, Tayfun. “A Severe Sea-Effect Snow Episode over the City of Istanbul.” Natural Hazards 54, no. 3 (September 2010): 707–723.

65Kocatürk, Önder. “The Great Storm and Tornado Incident in Istanbul (19 July 1914).” International Journal of Turcologia 7, no. 13 (Spring 2012): 27–37.

66Koç, Murat. “Jeofizik Yöntemlerle Avcılar-Esenyurt (İstanbul) Arasındaki Alanın Yerleşime Uygunluğunun Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

67Küçükalioğlu Özkılıç, Sema. “1894 Depreminin İstanbul Üzerindeki Etkileri (Deprem Sonrası İmar Faaliyetleri).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

68Küçükosmanoğlu, Mehmet Altuğ. “İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde Orman Yangınlarına Karşı Alınan Koruma ve Savaş Uygulamalarının İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

69Kundak, Seda, Handan Türkoğlu. “İstanbul’da Deprem Riski Analizi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 6, no. 2 (Eylül 2007): 37–46.

70Kutluk, Ersoy. “Afetlere Müdahale İçin Model Önerisi: Muhtemel İstanbul Depremi Uygulaması.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

71Kuzucu, Kemalettin. “Babıali Yangınları ve Sosyo-Ekonomik Etkileri (1808-1911).” Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, 2000.

72———. “Széchenyi Paşa ve Osmanlı İtfaiyesinin Modernleştirilmesi, 1874-1922.” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi no. 14 (2006): 31–52.

73Mazlum, Deniz. “İstanbul’da Bir ‘Zelzele-i Şedide.’” Yapı no. 237 (Ağustos 2001): 39–42.

O-S

74Olgun, Hakan. “Afet Kaynaklı Krizlerin Yönetimi: 1999 Sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2006.

75Önder, Zeynep, Vedia Dökmeci, and Berna Keskin. “The Impact of Public Perception of Earthquake Risk on Istanbul’s Housing Market.” Journal of Real Estate Literature 12, no. 2 (2004): 181–194.

76Özçevik, Özlem, Sence Türk, Elçin Taş, Hakan Yaman, and Cem Beygo. “Flagship Regeneration Project as a Tool for Post-Disaster Recovery Planning: The Zeytinburnu Case.” Disasters 33, no. 2 (April 2009): 180–202.

77Özden, Ali Tolga. “Haiti Depremi’nin Hatırlattıkları: İstanbul İçin Deprem Risk Azaltımı ve Performansa Dayalı Yapı Üretimi Yaklaşımı.” Mimar.ist 10, no. 35 (2010): 37–40.

78Özer, Ayşe. “İstanbul Depreme Hazır Mı? Deprem Geliyor.” Bilim ve Teknik 35, no. 413 (Nisan 2002): 40–63.

79Özmen, Bülent. “Deprem Senaryoları ve İstanbul Örneği.” Yapı Dünyası no. 176 (Kasım 2010): 50–52.

80Özmen, Salim. “İstanbul İli Yangın Riski Analizi ve Yangın Riski Haritalarının Oluşturulması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

81Öztürk, Hüseyin. “Metropolitan Development on Drought History of the Tuzla Lake, Istanbul, Turkey.” Journal of Coastal Research 21, no. 2 (March 2005): 255–262.

82Öztürk, Said, ed. Afetlerin Gölgesinde İstanbul: Tarih Boyunca İstanbul ve Çevresini Etkileyen Afetler. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.

83Özyurt, Ekin Deniz. “19. Yüzyılın İkinci Yarısı ve 20. Yüzyıl Başındaki Yangınlar Sonrası Galata’da Kentsel Dokunun Değişimi ve Korunmuşluk Durumunun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

84Renkli, Çiğdem. “Pre-Positioning Disaster Response Facilities and Relief Items Considering Probabilistic Constraints: A Case Study on Istanbul Region.” MA Thesis, METU, 2013.

85Şahin, Muhammed, Mehmet Karaca, and Cankut Örmeci, eds. Strategies for an Earthquake Loss Estimation Program for Turkey, Istanbul ,Turkey,December 1-2 2005. İstanbul: ITU Surveying Technique Division, 2005.

86Sakin, Orhan. Tarihsel Kaynaklara Göre İstanbul Depremleri. İstanbul: Kitabevi, 2002.

87Sönmez, Mehmet Sıddık. “Afet Riski Altındaki Tarihi ve Kültürel Alanlarda Kentsel Yenileme Politikalarına Beyoğlu Üzerinden Yaklaşım.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.

88Sucuoğlu, Haluk. “İstanbul’un Deprem Ateşine Reçete Yazmak.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 65–68.

89Sustainable Neighbourhood Regeneration in İstanbul as Part of EU Harmonization Process and Earthquake.... : Final Report. İstanbul: MSÜ Yayınları, 2003.

90Suvakçı, Abdülselam. “Deprem Olasılığı, Hasargörebilirlik Etkisi Altındaki İstanbul İçin Bir Öneri.” Türkiye Mühendislik Haberleri 46, no. 416 (2001): 29–32.

T-Z

91Tandıroğlu, Köksal. “İstanbul İtfaiyesi’nde Yeni Dönem [Söyleşi].” Yangın ve Güvenlik no. 84 (Ocak-Şubat 2005): 34–36.

92“Tarabya’daki Fransız Sefareti Yangını 23 Ağustos 1913.” Toplumsal Tarih no. 132 (Aralık 2004): 12–13.

93Taşyakan, Barış. “The Volunteer Firefighters of İstanbul, 1826-1923.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2008.

94Taylan, Arzu. Seismic Hazard Insurance and Socio-Spatial Resilience in Turkey: Considering Households’ Decision Process and Behaviour in Zeytinburnu, Istanbul. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2010.

95Taymaz, Tuncay, Onur Tan. “İstanbul Depremi.” Bilim ve Teknik no. 399 (Şubat 2001): 26–28.

96Tekeli-Yeşil, Sıdıka. “Factors Affecting the Process of Taking Action at Individual Level Regarding Mitigation and Preparedness for an Earthquake in Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Basel, 2009.

97Tekeli-Yeşil, Sıdıka, Necati Dedeoğlu, Charlotte Braun-Fahrlaender, and Marcel Tanner. “Earthquake Awareness and Perception of Risk among the Residents of Istanbul.” Natural Hazards 59, no. 1 (October 2011): 427–446.

98Tekeli‐Yeşil, Sıdıka, Necati Dedeoğlu, Charlotte Braun‐Fahrlaender, and Marcel Tanner. “Factors Motivating Individuals to Take Precautionary Action for an Expected Earthquake in Istanbul.” Risk Analysis 30, no. 8 (August 2010): 1181–1195.

99Tekeli-Yeşil, Sıdıka, Necati Dedeoğlu, Marcel Tanner, and Charlotte Braun-Fahrlaender. “Individual Preparedness and Mitigation Actions for a Predicted Earthquake in Istanbul.” Disasters 34, no. 4 (October 2010): 910.

100Turhan, Nejat. İstanbul Depremi. İstanbul: Kitap Yayıncılık, 2006.

101Turoğlu, Hüseyin, Mehmet Fatih Döker, eds. İstanbul’un Afetlerden Zarar Görebilirliği Sempozyumu 04-05 Ekim 2010, İstanbul Üniversitesi: Bildiriler Kitabı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

102Tutel, Eser. “İstanbul: 16 Mayıs 1992... Galata Köprüsü, Alev Alev!” Popüler Tarih 2, no. 21 (May 2002): 80–85.

103Ünal, Ertan. “Üsküdar Vapuru Şiddetli Fırtınaya Dayanamadı Körfezde Facia.” Popüler Tarih no. 55 (Mart 2005): 62–67.

104Ürekli, Fatma. Belgelerle 1889/1894 Afetlerinde Osmanlı-Amerikan Yardımlaşmaları. İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2007.

105———. “Bir Arşiv Belgesine Göre İstanbul’da Meydana Gelen Semavi Âfetler.” Tarih ve Toplum no. 197 (n.d.): 4–6.

106Üşümezsoy, Şener. İstanbul Depremi: Uydu Görüntüleri Türkiye Fayları ve Fay Hatları. İstanbul: İleri Yayınları, 2007.

107Wagner, Cynthia G. “Protecting Istanbul from Disaster.” Futurist 40, no. 3 (2006): 10–10.

108Yakut, Ahmet, Haluk Sucuoğlu, and Sinan Akkar. “Seismic Risk Prioritization of Residential Buildings in Istanbul.” Earthquake Engineering & Structural Dynamics 41, no. 11 (2012): 1.

109Yeşilırmak, Asuman. “İstanbul Deprem Master Planı Değerlendirmesi.” Mimar.ist 3, no. 9 (2003): 40–42.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search