Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Sanat, sinema, müzik, tiyatro, spor, eğlence, fotoğraf, moda; Kültürel politikalar ve şehir; kültür başkenti ve dünya kenti olarak İstanbul; kentsel imajın inşası; müze kent; Müzeler, müzecilik

Art, cinema, music, theater, sports, entertainment, photography, fashion; Politics of culture and the city; Istanbul as cultural capital and world city; making of the city image; Istanbul as a museum; Museums, Museology

Texte intégral

A-C

1Abalı, Sezgi. “From Grand Tour to Art Biennials: Venice and Istanbul.” MA Thesis, Yeditepe University, 2010.

2Açar, Mehmet. “Film Festivali ve Beyoğlu [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 22 (Nisan 2004): 80–81.

3Ada, Serhan, and Deniz Ünsal, eds. Emerging Cultural Continent: Actors and Networks: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Iran, Jordan, Labanon, Syria and Turkey. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.

4Akay, Ali. “İstanbul: Bir Eğlence Megalopolü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 181–194.

5Akcan, Esra. “Off the Frame: The Panoramic City Albums of Istanbul.” In Photograpghy’s Orientalism: New Essays on Colonial Representation, edited by Ali Behdad and Luke Gartlan, 93–114. Los Angeles, California: The Getty Research Institute, 2013.

6Akçura, Gökhan. İstanbul Twist. İstanbul: Everest yayınları, 2006.

7Akdede, Sacit Hadi. “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti.” İktisat ve Toplum Dergisi 2, no. 17 (2012): 86–90.

8———. “İstanbul Şehir Tiyatroları ve Kültürün Politik Ekonomisi.” İktisat ve Toplum Dergisi 2, no. 18 (2012): 104–108.

9Akdede, Sacit Hadi, and Ayla Ogus. “Increasing Returns to Information and Survival of Istanbul Public Theatre Plays.” Applied Economics Letters 14, no. 13–15 (October 2007): 1137–1140.

10Akgül, Kamile. “Istanbul as the Mosaic of Cultures, Dance and Westernisation.” Educational Research (2141-5161) 2, no. 12 (December 2011): 1738–1742.

11Akın, Ufuk. “Kültür ve Mekân Etkileşimi: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

12Akmehmet Tezcan, Kadriye. “84 Metrekarelik Müzede 84 Yıllık Tarih: Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Müzesi Açıldı.” Toplumsal Tarih no. 178 (Ekim 2008): 8–10.

13Aksoy, Asu. “Istanbul’s Choice.” Third Text 22, no. 1 (January 2008): 71–83.

14———. Kültür Ekonomisi Envanteri: İstanbul 2010. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

15———. “Riding the Storm: ‘new Istanbul.’” City 16, no. 1–2 (February 2012): 93–111.

16Aksoy, Asu, and Kevin Robins. “Reshaping, Installing, Pioneering, Spearheading ... Realignment of Istanbul.” In Cities, Cultural Policy and Governance, edited by Helmut K. Anheier and Yudhishthir Raj Isar. London: SAGE, 2012.

17Akşit, Ahmet. “Baha Tanman İle Söyleşi: Melling ve Dunn’ın İstanbul Panoramaları – Uzun Öyküler.” Toplumsal Tarih 24, no. 175 (Temmuz 2008): 14–17.

18Akyıldız, Cemal. Cemal Akyıldız’la İstanbul Gravürleri. İstanbul: Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2010.

19Albayrak, Neslihan. “Avrupa Kültür Başkentliği ve Sürdürülebilir Kültür Odaklı Yenileme Deneyimleri Kapsamında 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkentliği Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

20Alkan, Hülya. “Kent ve Sinema İlişkisi Bağlamında 90 Sonrası Türk Sinemasında İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2007.

21Allom, Thomas. From the Past until Today İstanbul: Engravings. İstanbul: Keskin Color Kartpostalcılık Ltd. Şti, 2000.

22———. İstanbul Manzaraları. İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2013.

23Alpan, Cem. İstanbul Film Festivali’nin 30 Yılından 20 Yönetmen. İstanbul: İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 2011.

24Altınbaşak, İpek, and Elem Yalçın. “City Image and Museums: The Case of Istanbul.” International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010): 241–251.

25Alton, Oya Ece. “XIX. Yüzyılda İtalyanların İstanbul`da Sanata Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

26Altundağ, Zeynep. “Landscapes of Globalization: Animanga Otaku Culture in Istanbul and Berlin.” MA Thesis, Kadir Has Üniversitesi, 2009.

27Alvarez, Maria D., and Şükrü Yarcan. “Istanbul as a World City: A Cultural Perspective.” International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010): 266–276.

28And, Metin. “Eski İstanbul’da Othello Temsilleri.” Popüler Tarih no. 6 (Kasım 2000): 108–109.

29Antmen, Ahu. “Türk Kültüründe Beden Ve ‘Güzel İstanbul’ Olayı.” Electronic Journal of Social Sciences 8, no. 30 (September 2009): 366–375.

30Arıcan, Tunca. “Dance Culture in Turkey: A Case Study in Ankara and Istanbul.” International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 43, no. 1 (June 2012): 209–225.

31Arıkan, Zeki. “İstanbul 1912: Hamlet’in Temsili.” Toplumsal Tarih 24, no. 170 (Şubat 2008): 56–63.

32Arolat, Emre. “Gösteri Dünyasında Özgül Bir Seçenek ve Belki de Bir Umut Fidesi Olarak İstanbul Tasarım Bienali.” Mimarlık no. 368 (Kasım-Aralık 2012): 20–21.

33Arslan, Fatma Pınar. “Global City Debates and Istanbul.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2011.

34Arslan, Rafet. “Kadıköy Sokak Sanatı.” Rh+ Sanart no. 61 (May 2009): 54–57.

35Arslan, Ramazan. Kentim, Ütopyam, İstanbul: Fotoğraflar. 41°-29° İstanbul, 2009.

36Artan, E. Çiğdem. “Etkileşim Düzlemi ve Tüketim Mekânı Olarak Postmodern Müzeler: İstanbul’daki Özel Müzeler Üzerine Bir İnceleme.” Ileti-s-im (Aralık 2012): 105–131.

37______. “Communication Strategies in Postmodern Museology: Communicated and Conceived Identity of the Pera Museum.” International Journal of the Humanities 8, no. 11 (February 2011): 289–299.

38______. Private Museology: Establishing New Cultural Industries in Istanbul. Lambert Academic Publishing, 2011.

39Aşar, Şule İnci. “Kültürel İletişimde Sergilerin Rolü: Osmanlı-Avrupa İlişkileriyle İle İlgili İstanbul’da Özel Müzelerde Yapılan Sergiler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

40Atabeyoğlu, Cem. “Türkiye’de Futbolun Tarihi: Futbol Kulüpleri Nasıl Doğdu?” Toplumsal Tarih 18, no. 102 (Haziran 2002): 44–47.

41Atagök, Tomur, and Susan Platt. “The Digestible Other: The Istanbul Biennial.” Third Text no. 55 (Summer 2001): 103–109.

42Ataoğlu, Sevan. “İstanbul Ermenilerinin Spor Tarihi.” Tarih ve Toplum 34, no. 202 (Ekim 2000): 201–204.

43Atasoy, Nurhan. Souvenir of Istanbul: Photographs from the Yıldız Palace Albums. Istanbul: Akkök Publications, 2007.

44Atasoy, Sümer. Müzeler ve Müzecilik Bibliyografyası, 1996-2001. İstanbul: İ. Ü. Edebiyat Fakultesi, 2003.

45Ateiga, Nihan. “Türkiye’nin Tanıtımında İstanbul Tarihi Yarımada’daki Kültür Varlıklarının Yeri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

46Avrupa’dan İstanbul’a Yeni Sanat/Art Nouveau From Europe To İstanbul 1890-1930. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2005.

47Avunduk, Acar. “Silivri Aziz Nektarios Evi Rekonstrüksiyonu ve Kent Müzesi Tasarımı.” Yapı no. 261 (Ağustos 2003): 83–87.

48Ayan, Burcu. “Uluslararası İstanbul Bienali ve Katılımcı Sanatçıların Profili.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

49Aydın, Nilüfer. Çinili Köşk Müzesi. İstanbul: Diacan Grafik ve Matbaacılık, 2007.

50Aydınalp, Ş. Güzin Ilıcak, and Beste Gökçe. “Change of Corporate Identity in the Context of Culture Industry: Example of Istanbul Modern Art Museum.” British Journal of Arts & Social Sciences 9, no. 1 (September 2012): 31–44.

51Aydoğan, Ayşe Didem. “Kamusal Mekân Olarak Beyoğlu’nun Türk Sinemasındaki Temsili.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.

52Aydoğdu, Sultan Aslı. “Cumhuriyet Dönemi Kentsel Açık Alanlarının Sanat Akımları Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

53Aygüneş, Onur. “Istanbul: A Global City to Sell?” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2011.

54Ayman, Oya. “İstanbul’un Eğlence Gettoları...” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003).

55Aytar, Volkan, Kübra Parmaksızoğlu. İstanbul’da Eğlence. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

56Aytar, Volkan. “Caterers and the Consumed Metropolis: Ethnicized Tourism and Entertainment Labourscapes in Istanbul.” In Tourism, Ethnic Diversity, and the City, edited by Jan Rath. Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2007.

57Ayten, Tuba. “Fotoğraf ve Temsil: Ara Güler’in İstanbul’a Bakışı.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2008.

58Aytokmak, Deniz. “İstanbul Kent Müzesi İçin Yeni Yaklaşımlar.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

59Azman, Ayşe. “Oryantalistlerin İstanbul’undan Bienalin İstanbul’una.” Sosyoloji Dergisi 3, no. 24 (2012): 183–207.

60Bakla, Erdinç. İstanbul’un 100 Çini ve Seramik Sanatçısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, 2010.

61Balan, Canan. “1990-2000 Yılları Arasında Türk Filmlerinde İstanbul Temsilleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

62———. “Changing Pleasures of Spectatorship : Early and Silent Cinema in Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of St Andrews, 2010.

63Baltacıgil, Gülüm. “Güncel Sanatta İstanbul`un Temsili ve Kültür Politikaları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

64Bardakçı, Mehmet. “Graz, Kültür Başşehri İstanbul ve Uluslararası Politika.” Stratejik Analiz 4, no. 38 (Haziran 2003): 22–23.

65Bar-Eli, Amos. “Istanbul-between Two Books: Students Design Seminar in Istanbul.” International Journal of the Arts in Society 6, no. 5 (October 2012): 235–242.

66Barışta, H. Örcün. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul Cami ve Türbelerinden Ağaç İşleri. İstanbul: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2009.

67Başcı, Ahmet. “Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

68Başer, Ayten. “Belgesel Sinemada Emeğin Örgütlü Mücadelesi ‘Davutpaşa’nın Külleri.’” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

69Başer, Gülce. “Avrupa’nın Kültür Başkentleri: Essen, İstanbul, Pécs.” Varlık 78, no. 1238 (Kasım 2010): 4–6.

70Başgelen, Nezih. Müze-i Hümayun’dan Günümüze İstanbul Arkeoloji Müzesi = Istanbul Archeological Museum from Imperial Times to Thepresent. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2010.

71Başoğlu, Umut Davut. “İstanbul İli, Bahçelievler Belediyesi Sorumluluğundaki Spor Salonlarının Rekreasyon Sporları ve Rekreasyon Liderleri Açısından Geliştirilmesi ve Faydalılık Durumu.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

72Bates, Eliot. “Social Interactions, Musical Arrangement, and the Production of Digital Audio in Istanbul Recording Studios.” Ph.D. dissertation, University of California, 2008.

73Batuman, Elif. “The View from the Stands: Life among Istanbul’s Soccer Fanatics.” Soccer & Society 13, no. 5–6 (November 2012): 687–700.

74Begüm Akkoyunlu, Selçuk. “Çağdaş Türk Sanatında İstanbul Sanat Bayramı, Yeni Eğilimler Sergileri ve Yeninin Kimliği.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2003.

75Bektaş, Cengiz. “İstanbul Bir Dünya Kenti Olabilir Mi?” Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz 2004): 70–71.

76Bektaş, Yakup, and Roger Sherman. “A Bold New Enterprise: The Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam.” Technology and Culture 54, no. 3 (2013): 619–639.

77Belma Kurtişoğlu, Fatma. “Göçmen Kimliği Açısından Boşnak Müzikleri: Trakya ve İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

78Berts, Jean-Michel. Light of Istanbul. Assouline, 2011.

79“Beyoğlu’nda Eğlence... Beylerden ’Cluby’lere.” Finans Dünyası no. 134 (Şubat 2001): 60–64.

80Bıçak, Ayhan. “Dünya Tarihi ve Dünya Kenti Anlayışları Çerçevesinde İstanbul.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 99–111.

81Bıçakçı, Ayşe Banu. “Branding the City through Culture: Istanbul, European Capital of Culture 2010.” International Journal of Human Sciences 9, no. 1 (January 2012): 993–1006.

82Bilgili, Ahmet Emre, A. Haluk Dursun, eds. Şehir ve Kültür: İstanbul. İstanbul: İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2010.

83Bilgin, A. Gani. İstanbul müzeleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2010.

84Bilgin, İhsan. “Büyük Şehirden Metropole, Metropolden Dünya Kentine, İstanbul.” Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz 2004): 72–74.

85Bir Fotoğrafın Aynasında İstanbul’un Meşhur Hattatları = through the Mirror of a Picture Eminent Calligraphers of Istanbul. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2010.

86Bir İstanbul Hatırası: İstanbul İçin Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2006.

87Bişkin, Hüseyin. “Kentlerde Markalaşma Beykoz Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 2013.

88Bix, Amy Sue, and Taner Edis. “The Rahmi M. Koç Museum, Istanbul.” Technology & Culture 45, no. 3 (July 2004): 590.

89Bloom, Lisa E., and Betti-Sue Hertz. “What Keeps Mankind Alive? 11th Istanbul Biennial (12 Sept-8 Nov 2009).” N.paradoxa: The Only International Feminist Art Journal 25 (January 2010): 16–20.

90Borka, Max. Spagat!: Design Istanbul Tasarımı. Herford; Bielefeld; New York: Kerber, 2011.

9110. Uluslararası İstanbul Bienali: Bir Bienal Bir Bilanço. İstanbul: Çekirdek Sanat Yayınları, 2007.

92Bölük, Gülderen. İstanbul’un 100 Fotoğrafçısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2009.

93———. “İstanbul’un İlk Müslüman Fotoğrafhaneleri.” Toplumsal Tarih no. 147 (Mart 2006): 28–30.

94Bölükbaşı, Merve. “Eğlence Gürültü Haritalarının Hazırlanması: İstanbul Boğazı Kuruçeşme Mevkii Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

95Böncü, Serkan. “Egokaç - Sanat Eğitimine Yansıması -7. Uluslararası İstanbul Bienali Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

96Bozdoğan, Naciye. “Uluslarası İstanbul Bienallerinin Türk Sanat Ortamındaki Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2009.

97Bryant, Rebecca. “The Soul Danced into the Body: Nation and Improvisation in Istanbul.” American Ethnologist 32, no. 2 (May 2005): 222.

98Bursalı, Elif. “Sanatçı İnisiyatifleri ve Sanatçılar Tarafından Yürütülen Mekanların İstanbul Güncel Sanat Alanındaki Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2013.

99Büyükkahraman, Turan. “Türk Resminde İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

100Büyüksoy, Betül. “City Branding: İstanbul Case Study.” MA Thesis, Yeditepe University, 2008.

101Can Kırgız, Ayça. “Şehir Markalaşmasının Pazarlama Estetiği İle Desteklenmesi ve İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

102Ceco, Sinan. İstanbul’un 100 Gravürü. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2010.

103Çağlayan, Ferda. “İstanbul’a Tutunmaya Çalışan Heykeller.” Mimar.ist 10, no. 35 (2010): 86–91.

104Çalışlar, İzzettin, ed. Candidate for 2010 European Capital of Culture, a City of Four Elements. İstanbul, 2005.

105Çay, Dilek. “İstanbul Şehremaneti Mecmuasında Sanat Tarihi Yazıları: 1-51. Sayılar, 1924-1928.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

106“Caz Kenti İstanbul.” Hürriyet Gösteri no. 260 (Temmuz 2004): 78–87.

107Çelik, Engin. “İstanbul Çayırbaşı Bölgesinde Yaşayan Romanlar Üzerine Etnomüzikolojik Bir Alan Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

108Çelik, Melek Feride. “Portable Art in the Context of İstanbul 2010 European Capital of Culture.” MA Thesis, Yeditepe University, 2011.

109Cengiz, N. Buket. “The Twenty-Seventh International Istanbul Film Festival, 5-20 April 2008.” Film International 6, no. 4 (July 2008): 86–90.

110Çetin, Ece, ed. İstanbul Deniz Müzesi. İstanbul: Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2009.

111Çevik, Hasan. “Türk Resim Sanatında İstanbul Görüntüleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

112Ceylan, Feyza. “Eğlence Kavramının İstanbul`da Geçirdiği Değişim Süreci ve Mekana Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

113Çimen, Elif. “19. Yüzyıldan Günümüze İstanbul Kent Dokusunun Türk Resminde Yansımaları.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2003.

114Cimok, Faruk. İstanbul Resimleri. A Turizm Yayınları, 2000.

115Çizgen, Gültekin. İstanbul’un 100 Cam Sanatçısı. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 2010.

116Çötelioğlu, Aysel. İstanbul’un 100 Ressamı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2009.

117Çuhacı, Gülçin. “İstanbul İmajını Algılamaya Yönelik Bir Oyun Denemesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

118Cultural Economy Compendium: Istanbul 2010. İstanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2011.

D-F

119Davis, Paul. “The Ladies of Beşiktaş: An Example of Moral and Ideological Ambiguity?” Sport, Ethics & Philosophy 6, no. 1 (February 2012): 4–15.

120Dawe, Kevin, and Sinan Cem Eroğlu. “The Guitar in Turkey: Erkan Oğur and the Istanbul Guitarscape.” Ethnomusicology Forum 22, no. 1 (April 2013): 49–70.

121Day, Gail, Steve Edwards, and David Mabb. “‘What Keeps Mankind Alive?’: The Eleventh International Istanbul Biennial. Once More on Aesthetics and Politics.” Historical Materialism 18, no. 4 (December 2010): 135–171.

122Dede, Ayşe Betül. “Factors Affecting the Adoption Process for Istanbul’s Being the 2010 European Capital of Culture- a Place Marketing Study with İstanbul Citizens.” MA Thesis, Marmara University, 2010.

123Değirmenci, Koray. Creating Global Music in Turkey. Lanham: Lexington Books, 2013.

124Değirmenci, Koray. “Homegrown Sounds of Istanbul: World Music, Place, and Authenticity.” Turkish Studies 11, no. 2 (June 2010): 251–268.

125Değirmenci, Oktay. “Uluslararası İstanbul Bienalleri’nin Plastik Sanatlar Eğitimine Yansımaları.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2004.

126Delahaye, Nil Lea. “Cultural Bridges and Flows: African Artists of İstanbul.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2011.

127Demirel, Hakan, and Caroline Bos. “Dolapdere’de Güncel Sanatlar Merkezi.” Yapı no. 301 (Aralık 2006): 72–73.

128Demirtaş, Yavuz. “XIX. Yüzyıl İstanbul’unda Tekke Mûsikîsi.” Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2007.

129Demren, Şeyda Banu. “İstanbul’da Elektronik Müzik ve Club Kültüründe Dj’lerin Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2009.

130Denisenko, Ayten. “İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Müzesi’nin Oluşturulması İçin Öneri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

131Dindaş, Tunç. “İstanbul’da Grafiticilerle Konuşma [Söyleşi].” Arredamento Mimarlık no. 235 (May 2010): 116–123.

132Diren Sığırcı, Belgi. “Different Forms of Global Integration of Film Industry: The Case of Istanbul.” PhD dissertation, METU, 2011.

133Doğan, A. Ekber. “Dünya Kenti- ‘Mega Kondu’ Arasında İstanbul.” Mimar.ist 5, no. 16 (Haziran 2005): 24–28.

134———. “Dünya Kenti-Mega Kondu Arasında İstanbul.” Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz 2004): 75–78.

135Doğanyılmaz, İsmail. “Türkiye’deki Sanat Müzelerinin Gereksinimleri Bağlamında İstanbul Modern Sanat Müzesi İçin Bir Öneri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

136Dönmez-Colin, Gönül. “Istanbul International Film Festival.” Kinema no. 28 (Fall 2007): 93–95.

137Dostal, İ. Halilhan. “‘Art-İst 2000-10. İstanbul Sanat Fuarı’nın Ardından...” Türkiye’de Sanat no. 46 (Kasım-Aralık 2000): 20–25.

138Duben, Alan. “Istanbul: Music, Cultural Authenticity, and Civility.” New Perspectives on Turkey no. 45 (2011): 237–245.

139Dümen, Gülşah. “Günümüz Türk Sineması’nda İstanbul’un Sunumu.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

140Durmaz, Bahar, Stephen Platt, and Tan Yiğitcanlar. “Creativity, Culture Tourism and Place-Making: Istanbul and London Film Industries.” International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010): 198–213.

141Dursun, A. Halûk. Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.

142Duru, Batu. “Türk Sineması ve Plastik Sanatlar: 1990 Sonrası İstanbul’un Kültür Yaşamına Bakış.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2008.

143Durupınar, Mehmet, ed. Beşiktaş Tarihi: İlkleriyle, Unutulmayanlarıyla, Yüzüncü Yılında. İstanbul: YKY, 2003.

144Düştegör, Pelin. “Sinema ve Sinema Mekanlarının Tarihsel Gelişimi ve İstanbul İlinde Yer Alan Sinema Mekanlarının İncelenmesi: Alışveriş Merkezleri Üzerine Değerlendirme Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

145Düvenci, Erkam. “Şehir Algısının Şehrin Marka İmajına Etkisi ve İstanbul’da Yaşayan Şehir Sakinleri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

146Düzgün, Dilaver. “Türk Gölge Oyunu Karagöz’de İstanbul Hayatı.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi no. 43 (2010): 25–33.

147Düzgün, Gülhan. “Sinema ve Kent: 1990 Sonrası Türk Sineması`nda İstanbul`un Değişimi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

148Ece, Özlem, ed. İstanbul’da Kamusal Alanda Sanat Uygulamaları İçin Öneriler. İstanbul: İKSV, 2011.

149Ecesoy, Yasemin. “Osmanlı Dönemi Anadolu Duvar Resimlerinde İstanbul Tasvirleri.” Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2011.

150Egeli, Kemal. “İstanbul İle Diyarbakır Arasında 20 Fark.” Sanat ve Hayat no. 29 (Ağustos 2008): 37–40.

151Eken, Fikret Merve. “19. Yüzyıldan Günümüze İstanbul Eğlence Hayatında Fasıl.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

152Ekenyazıcı Güney, Efsun. “A Study on The Effect of Transportation Systems to The Evolution of The City Image: The Case of Istanbul.” Megaron 7, no. S1 (January 2, 2012): 91–107.

153Eldem, Edhem. “Istanbul as a Cosmopolitan City: Myths and Realities.” In A Companion to Diaspora and Transnationalism, edited by Ato Quayson and Girish Daswani. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2013.

154“Elli Sene Evvelki İstanbul’da Sokak Müziği.” Musiki Mecmuası 59, no. 476 (Temmuz-Eylül 2006): 55–57.

155Emecen, Feridun. , ed. İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi; Kitabevi, 2010.

156Emen, Fatma Gül. “European Capital of Culture Concept: The Case of İstanbul 2010.” MA Thesis, Yeditepe University, 2008.

157Emengen, Ayşe. “Bir Kente Sanatsal Bir Yaratım Alanı Olarak Bakma Biçimi: Pina Bausch’un ‘İstanbul Projesi.’” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

158Engez, Ayşe. “Küreselleşme Sürecinde Kentlerin İmaj ve Kimlikleri: Karşılaştırmalı İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2007.

159Enginöz, Hande. “İstanbul Avrupa Kültür Başkentliği Bağlamında Haliç Kültür Havzasının Kamusal Mekan Olarak Geri Kazanımı.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.

160Enlil, Zeynep Merey, Yigit Evren, and İclal Dinçer. “Cultural Triangle and Beyond: A Spatial Analysis of Cultural Industries in Istanbul.” Planning Practice & Research 26, no. 2 (April 2011): 167–183.

161Erder, Cevat. “İstanbul Avrupa Kültür Başkenti ve UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesinde İdi (Miydi?).” Mimar.ist 9, no. 34 (2009): 82–83.

162Erdik, Mustafa, Eser Durukal, Nevra Ertürk, and Bilgen Sungay. “Earthquake Risk Mitigation in Istanbul Museums.” Natural Hazards 53, no. 1 (April 1, 2010): 97–108.

163Erdoğan, Gizem. “Kamusal Mekanda Sokak Sanatı: Grafiti; İstanbul, Beyoğlu, Yüksek Kaldırım Sokak İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009.

164Erhart, Itır. “Ladies of Beşiktas: A Dismantling of Male Hegemony at İnönü Stadium.” International Review for the Sociology of Sport 48, no. 1 (February 2013): 83–98.

165Erkal, Namık. “Tam Zamanında Gözlerinizin Önünde: Londra Panoramalarında İstanbul Sergileri (I).” Toplumsal Tarih 24, no. 170 Şubat 2008): 40–47.

166———. “Tam Zamanında Gözlerinizin Önünde: Londra Panoramalarında İstanbul Sergileri (II).” Toplumsal Tarih 24, no. 171 (Mart 2008): 24–31.

167Erkılıç Duruel, Senem. “Toplumsal Beğenideki Değişimlerin Temsili Olarak Sinema ve Müzik: Ah Güzel İstanbul, Muhsin Bey ve Neredesin Firuze.” Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi no. 8 (2008): 123–143.

168Erkök, Fatma. “An Educational Experience Centering on the Theme of Istanbul, European Capital of Culture 2010: An Attempt at a Wider Look.” Interdisciplinary Themes Journal 1, no. 1 (2009): 19–31.

169Eroğlu, Özkan. “İstanbul’da Sanat Galerileri.” Sanat Çevresi 23, no. 275 (Eylül 2001): 34–37.

170Erol, Merih. “Cultural Identifications of the Greek Orthodox Elite of Constantinople: Discourse on Music in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.” PhD dissertation, Boğaziçi University, 2009.

171Erol, Merih, and Markian Prokopovych. “Surveillance, Urban Governance and Legitimacy in Late Ottoman Istanbul: Spying on Music and Entertainment during the Hamidian Regime (1876-1909).” Urban History 40, no. 4 (November 2013): 706.

172Erol, Simin Aksu. “Yerli Televizyon Dizilerinde Kent Olgusu: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

173Ersöz, Erhan. “Basel’dan İstanbul’a İki Kent İki Sanat Fuarı.” Türkiye’de Sanat no. 60 (Eylül-Ekim 2003): 48–51.

174Ertaş, Hülya. “Creating Interfaces for a Sustainable Cultural Programme for Istanbul: An Interview with Korhan Gümüş.” Architectural Design 80, no. 1 (January 1, 2010): 70–75.

175Ertuğral, Esra. “Küresel Kent Dinamiğinde Kültür-Sanat Faaliyetlerinin Etkisi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.

176Eyice, Semavi. “İstanbullu Olmak Ayrı Bir Kültürdür [Söyleşi].” Mimar ve Mühendis no. 52 (Ocak-Şubat 2010): 50–54.

G-J

177Genim, Sinan. Bir İstanbul Panoraması = An Istanbul Panorama. İstanbul: Masa, 2012.

178———. Konstantiniyye’den İstanbul’a: XIX. Yüzyıl Ortalarından XX. Yüzyıla Boğaziçi’nin Rumeli Yakası Fotoğrafları. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2006.

179Germaner, Semra. , ed. Serginin Sergisi = Exhibition’s Exhibition. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2009.

180Glassie, Henry. “İstanbul and Turkish Traditional Artists.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 261–274.

181Göktürk, Deniz, Levent Soysal, İpek Türeli. İstanbul Nereye?: Küresel Kent, Kültür, Avrupa. İstanbul: Metis Yayınları, 2011.

182_______. Orienting Istanbul: Cultural Capital of Europe? London; New York: Routledge, 2010.

183Göktürk, Işılay. “Geleneğin ve Batılılaşmanın Marjinalleşmesi Açısından Eski İstanbul Eğlenceleri ve Hovarda Mekânları.” Sosyologca no. 1 (Ocak-Haziran 2011): 257–277.

184Göymen, Korel. “Istanbul: Mega-City Straddling Two Continents.” Urban Research & Practice 1, no. 3 (2008): 266–275.

185Gözen, Aylin. İstanbul’un 100 Mücevheri ve Sanatçısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

186Grosser, Anna Rilke. Avrupa Saraylarından Yıldız’a: İstanbul’da Bir Hoş Sada. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

187Güler, Ara. İstanbul’da Alınteri. İstanbul: Kırmızı Yayınları, 2009.

188———. İstanbul’u Dinliyorum, 1950-2010. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2010.

189Gülkaynak, Işık. “Güncel Sanatın İstanbul’da Mekânsallaşması: Güncel Sanat Mekânlarının Bina ve Kent Ölçeğinde Bir İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

190Gültekin, Ayşe Orhun, ed. Pera Ressamları - Pera Sergileri: 1845-1916 = Peintres et Expositions de Pera 1845-1916. İstanbul: Norgunk, 2010.

191Gültekin, Mustafa. “Özel Tiyatro İşletmelerinde Devlet Desteğinin Etkisi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2009.

192Gümüş, Korhan. “İstanbullular’ı İstanbullulaştırma Projesi.” Arredamento Mimarlık no. 158 (May 2003): 99–109.

193Gümüş, Pınar. “Theatrical Performance, Everyday Life Experience & Transformation: Zeytinburnu People’s Theatre.” MA Thesis, Sabancı University, 2010.

194Gün, Sibel. “Uluslararası İstanbul Bienali Tarihçesi.” Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2011.

195Günay, Zeynep. “Conservation versus Regeneration?: Case of European Capital of Culture 2010 Istanbul.” European Planning Studies 18, no. 8 (August 2010): 1173.

196Günay, Zeynep, and Vedia Dökmeci. “Culture-Led Regeneration of Istanbul Waterfront: Golden Horn Cultural Valley Project.” Cities 29, no. 4 (August 2012): 213–222.

197Gündoğlu, Özlem. “İstanbul İlinde Bulunan Yeni Cami Duvar Çinileri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2008.

198Güntekin, Mehmet. İstanbul’un 100 Musikişinası. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 2010.

199———. İstanbul’un 100 Şarkısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

200Gunzburg, Darrelyn. “Banking on Art in Istanbul.” Art Book 16, no. 4 (November 2009): 70–71.

201Güran, Mehmet Arman, and Ayşe Zekiye Abalı. “Melchior Lorichs’in İstanbul Panoramasındaki Osmanlı Kimdir?” Belleten 75, no. 273 (2011): 361–372.

202Hadimli, Pınar. “Eğlence Hayatımızın Değişimi ve Mekan Üzerindeki Etkileri (Beyoğlu Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.

203Hall, Leslie. “Change at the International Istanbul Music Festival.” Yearbook for Traditional Music 43 (2011): 180.

204Harutyunyan, Angela, Aras Özgün, and Eric Goodfield. “Event and Counter-Event: The Political Economy of the Istanbul Biennial and Its Excesses.” Rethinking Marxism 23, no. 4 (October 2011): 478–495.

205Hasdemir, Hacı. İstanbul’un 100 Spor Kulübü. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2010.

206———. İstanbul’un 100 Sporcusu. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2011.

207Hasol, Doğan. “İstanbul Müze-Kent Projesi.” Yapı no. 292 (March 2006): 37–38.

208Hecker, Pierre. “Contesting Islamic Concepts of Morality: Heavy Metal in Istanbul.” In Muslim Rap, Halal Soaps, and Revolutionary Theater: Artistic Developments in the Muslim World, edited by Karin van Nieuwkerk. Austin, Texas: University of Texas Press, 2012.

209Hesse, Petra. Istanbul Fashion: A City and Its Fashion Makers. Arnoldsche Art Publishers, 2011.

210Herzau, Andreas. Istanbul. Ostfildern: Hatje Cantz, 2010.

211Hiçyılmaz, Ergun. Yüzyıllık Tarih: Beşiktaş. İstanbul: Yazı-Görüntü-Ses, 2003.

212Historical Peninsula of Istanbul Fener-Balat, Culture-Faith and Religion Based Tourism. Istanbul: Gündoğan, 2013.

213Holloway, Ron. “27th Istanbul International Film Festival.” Kinema no. 31 (Spring 2009): 105–107.

214Hughes, Amy E. “Eighteenth International Istanbul Theatre Festival.” Theatre Journal 65, no. 2 (May 2013): 258.

215Hürel, Haldun. Burası İstanbul: Bir “İstanbul Kültürü” Kitabı. İstanbul: Dharma, 2007.

216______. İstanbul’u Geziyorum Gözlerim Açık: Bir İstanbul Kültürü Kitabı. İstanbul: Dharma Yayınları, 2005.

217“ICOMOS İlkeleri Bağlamında İstanbul Müze-Kent.” Yapı no. 292 (March 2006): 26–27.

218Ildız, Erkan. “Bilim İnsanlarının Hizmetinde Bir Kurum: İstanbul Arkeoloji Müzeleri.” Bilim ve Ütopya 17, no. 206 (Ağustos 2011): 86–87.

219İnal, Kemal. “İstanbul Gerçek ve İmaj.” Evrensel Kültür no. 124 (Nisan 2002): 4–6.

220İnce, Havva Ayça. “Kültür Politikalarında Eşbiçimlilik: İstanbul İlçe Belediyeleri ve Kültür Merkezleri Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.

221İncedayı, Deniz. “İmparatorlukların Başkenti İstanbul, 2010’da Avrupa Kültür Başkenti.” Mimarlık no. 330 (Temmuz-Ağustos 2006): 12–13.

222Işık, Ege. “12 Mart Süreci’nde İstanbul Şehir Tiyatrosu.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2010.

223Işık, Fatma Belkıs. “The Agents That Affect the Independence of Artistic Expression and the Independence of the Artist: Types and Interpretations of Independence of Artistic Expression in Istanbul Art-Scene.” MA Thesis, Sabancı University, 2011.

224Işın, Ekrem, ed. Uzun Öyküler: Melling ve Dunn’ın Panoramalarında İstanbul = Long Stories: İstanbul in the Panoramas of Melling and Dunn. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2010.

225Istanbul 1996-2000: From the Previous to the Present Bid to Host the Olympic Games : Developments in Sports Infrastructure, General Infrastructure, Organizational Activities. IOBC, 2000.

226İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Gönüllü Programı. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2011.

227“İstanbul Deniz Müzesi.” Mimarlık Dekorasyon no. 166 (Temmuz 2007): 86–89.

228İstanbul Deniz Müzesi: Osmanlıca Bahriye Mühür ve Damga Koleksiyonu. İstanbul: Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2008.

229“İstanbul (Kent) Müzesi Projesi ve Darphane-i Amire.” Mimarlık no. 335 (May 2007): 12–13.

230İstanbul Kültür ve Sanat Sektörü. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

231“İstanbul Modern Sanatlar Müzesi.” Yapı no. 280 (March 2005): 74–78.

232İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali. İstanbul: Sabancı Üniveristesi Sakıp Sabancı Müzesi, 2008.

233“İstanbullaşan Yaşlı Metropol: ‘Becoming İstanbul’ Yurtdışında Dolaşıyor.” Arredamento Mimarlık no. 224 (May 2009): 38–40.

234“İstanbullaşma Ya Da İstanbul Oluş Üzerine 5 Fragman.” Arredamento Mimarlık no. 218 (Kasım 2008): 104–105.

235İstanbullu Olma Bilinci - Sosyal Doku Projesi Araştırmaları I. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

236İstanbul’un Festivalleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

237Jackson, Maureen. “The Girl in the Tree: Gender, Istanbul Soundscapes, and Synagogue Song.” Jewish Social Studies 17, no. 1 (2010): 31–66.

238Johnson, W. S. “Cairo to Constantinople: Francis Bedford’s Photographs of the Middle East.” Choice: Current Reviews for Academic Libraries 51, no. 2 (October 2013): 250–250.

K-N

239Kaleağası, Bahadır. “İstanbul Markası ve AB.” Finans Dünyası no. 202 (Ekim 2006): 40–42.

240Kamar, İlke. “İstanbul ve Etnik Müzik.” Milliyet Sanat Dergisi no. 476 (March 2000): 19.

241Kamiloğlu, Fatma. “Kentsel Markalaşma Sürecinde Reklamın Rolü: 2010 İstanbul Kültür Başkenti Projesinin Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

242Kanat, Kazım. Önce Beşiktaş Vardı: 100 Yıllık Beşiktaş’ın Yazılmayan Tarihi. İstanbul: Fast Yayıncılık, 2003.

243Karabekir, Jale. “Performance as a Strategy for Women`s Liberation: Pratices of the Theatre of the Oppressed in Okmeydanı Social Center.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2004.

244Karabıyık, Nevin. “Turizm Sektöründe Marka Denkliği Kavramı ve İstanbul Kenti’nin Marka Denkliği Algılamasının Ölçümü.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

245Karaboğa, Kerem, Yavuz Pekman, Fakiye Özsoysal, and Metin Balay. Geleceğe Perde Açan Gelenek: Geçmişten Günümüze İstanbul Tiyatroları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011.

246Karaermiş, Koray. “Özel Müzelere Bir Yenisi Eklendi: Pera Müzesi.” Evrensel Kültür no. 163 (Temmuz 2005): 46–47.

247Karaevli, Berna. “2000 Yılı Sonrası İstanbul Temsilinde Çağdaş Sanatın Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Işık Üniversitesi, 2013.

248Karaosmanoğlu, Defne. “Eating the Past: Multiple Spaces, Multiple Times - Performing ‘Ottomanness’ in Istanbul.” International Journal of Cultural Studies 12, no. 4 (July

249———. “Nostalgia Spaces of Consumption and Heterotopia: Ramadan Festivities in Istanbul.” Culture Unbound : Journal of Current Cultural Research 2 (June 2010): 283–302.

250———. “Remembering Past(s): The Construction of Cosmopolitan Istanbul through Nostalgic Flavors.” In Food as Communication: Communication as Food, edited by Janet M. Cramer, Carlnita P. Greene, and Lynn M. Walters. New York: Peter Lang, 2011.

251Karataş, Özgür Sadık. “Klasik Türk Musikisi Eğitimi Konusunda İstanbul.” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11, no. 1 (2008): 115–119.

252Karlık, Özge. “From the ‘Author’ to the ‘Reader’: Visiting Literary House-Museums in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2009.

253Katipoğlu, Serdar. “Avrupa Kültür Başkentleri, Kütüphaneleri ve İstanbul 2010.” Bilgi Dünyası 10, no. 2 (2009): 303–308.

254Kayaarası, Tuğçe. “Yeni Türk Sinemasında İstanbul Kent İmgeleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011.

255Kaynak, Aysun. “İstanbul Sağlık Müzesi’nin Sanat Yönetimi Açısından İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012.

256Kaynar, Hakan. “Al Gözüm Seyreyle Dünyayı: İstanbul ve Sinema.” Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi no. 27 (2009): 191–200.

257Kesimoğlu, Ayşegül Sürenkok. The “Poise, Sports and Body” Triad: A Case Study Made for Istanbul: An Observational and Anecdotal Study of the Fitness Scene in the City of Istanbul, Turkey. LAMBERT Academic Publishing, 2012.

258Kılıç, Melis Merih. “Experiencing Tango in İstanbul: An Assessment from a Gender Perspective.” MA Thesis, Yıldız Technical University, 2013.

259Kılıçkaya, Ali. Museums of İstanbul. Edited by Nurhayat Yazıcı. İstanbul: Uranus, 2010.

260Kınık, Necla. “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’nin Kuruluş Aşaması ve Müzecilik Açısından Fonksiyon Kazandırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

261Kır, Semra. İstanbul’un 100 Filmi. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2010.

262Kırklar, Alper. “Toplumsal Değişim ve Türk Sinemas’ında İstanbul İmgelemi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

263Kızıltan, Zeynep. İstanbul’da Arkeoloji: İstanbul Arkeoloji Müzeleri Arşiv Belgeleri: 1970-2010. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

264Kızmaz, İlke. “1960-1980 Yılları Arasında İstanbul’da Halk Dansları-Sözlü Tarih Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

265Koçak, Dilek Ö. Osmanlı Tiyatrosu: 19. Yüzyıl İstanbul’unda Kültürel Dönüşümün Sahnesi. Parşömen Kitabevi, 2011.

266Köksal Bingöl, Ayşe Hazar. “Sanatın Kurumsallaşması Sürecinde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

267Köprülü, Tuna. Kültür Başkenti İstanbul = The capital of cultures. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2006.

268Koraltürk, Murat. “İstanbul Denizcilik Müzesini Beklerken.” Toplumsal Tarih no. 213 (Eylül 2011): 13.

269Korkmaz, Pınar. “1990-2000 Yılları Arasında İstanbul’da Yapılan Küratörlü Sergiler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

270Koytak, Ahmet Selim. “19. Yüzyılda İstanbul’da Osmanlı Makam Müziğinin Yapıldığı Mekanlar ve Batılılaşmanın Bu Müzik Mekanları Üzerine Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

271Kurt, Efe Korkut. “Kamusal Alanda Sanat ve Kentsel Mekana Etkileri İstanbul’da Heykel Uygulamaları İrdelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

272———. “Sanatın Değişen Anlatım Dili ve Beyoğlu’nun Üç Heykeli.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 162 (Mart 2007): 96–101.

273Kültürler Başkenti İstanbul. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2010.

274Kütükçüoğlu, Mehmet V., H. Ertuğ Uçar. “Beşiktaş’a Yeni Deniz Müzesi.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 38 (Ekim 2005): 52–56.

275Kuzgun, Ebru, Tuğçe Göksel, Deniz Özalp, and Billur Somer. “Perceptions of Local People Regarding Istanbul as a European Capital of Culture.” PASOS : Revista de Turismo Y Patrimonio Cultural 8, no. 3 (April 2010): 27–37.

276Kytö, Meri. “Soundscapes of Istanbul in Turkish Film Soundtracks.” In The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics, edited by John Richardson, Claudia Gorbman, and Carol Vernallis. New York: Oxford Handbooks in Music, 2013.

277Levent, Cihat. “İstanbul Basketbol Altyapı Liglerinin İşletmecilik Boyutunda Yönetimi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2010.

278Levent, Doğan. “The Competitive Identity of Istanbul: A City Brand Management Model.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

279Llewellyn, Briony. “David Wilkie and John Frederick Lewis in Constantinople, 1840: An Artistic Dialogue.” Burlington Magazine 145 (September 2003): 624–631.

280Madra, Beral. “The Hot Spot of Global Art: Istanbul’s Contemporary Art Scene and Its Sociopolitical and Cultural Conditions and Practices.” Third Text 22, no. 1 (January 2008): 105–112.

281Makzume, Erol, and Esra Kocabaşoğlu. “Alberto Pasini: Parma’dan İstanbul’a.” Toplumsal Tarih no. 115 (Temmuz 2003): 46–47.

282———. “Edward Lear (1812-1888): İstanbul’da Bir Şair Ressam.” Toplumsal Tarih no. 125 (May 2004): 44–47.

283———. “Fausto Zonaro: Saray Ressamının Fırçasından İstanbul Yaşamı ve Işığı.” Toplumsal Tarih no. 129 (Eylül 2004): 48–53.

284———. “Félix Ziem (1821-1911): İstanbul ve Venedik Aşığı Ressam.” Toplumsal Tarih no. 121 (Ocak 2004): 58–61.

285———. “Paul Signac (1863-1935): İstanbul’a Renk Özgürlüğünü Tanıtan Ressam.” Toplumsal Tarih no. 128 (Ağustos 2004): 22–25.

286Malik, Amna. “11th International Istanbul Biennial.” Third Text 24, no. 4 (July 2010): 495–498.

287Martin, Stewart, and Frances Stracey. “10th Istanbul Biennial.” Exhibit 21, no. 6 (November 2007): 790–795.

288Mayer, Danila. “Anthropological Approaches to the Istanbul Biennial of Contemporary Art.” Anthropology of the Middle East 8, no. 1 (Spring 2013): 1–23.

289McManus, John. “Been There, Done That, Bought the T-Shirt: Beşiktaş Fans and the Commodification of Football in Turkey.” International Journal of Middle East Studies 45, no. 1 (February 2013): 3–24.

290Mecklai, Noorel. “Myth, the National Form: Mission Istanbul and Muslim Representation in Hindi Popular Cinema.” In South Asian Media Cultures: Audiences, Representations, Contexts, edited by Shakuntala Banaji. London, New York: Anthem Press, 2010.

291Medeniyetlerin Kavşağında Bir Dünya Kenti İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

292Mermoz, Gérard. “The Designer as Author: Reading the City of Signs: Istanbul: Revealed or Mystified?” Design Issues 22, no. 2 (Spring 2006): 77.

293Mestyan, Adam. “‘A Garden with Mellow Fruits of Refinement’: Music Theatres and Cultural Politics in Cairo and Istanbul, 1867-1892.” PhD dissertation, Central European University, 2011.

294Mesutoğlu, Neşe. Sanatçıların İstanbul’u. Pozitif Yayıncılık, 2013.

295Milner, Catherine. “Istanbul Biennial.” ArtAsiaPacific no. 86 (2013): 126–127.

296Moçoş, Ebru. “Bruno Barbey’in Objektifinden Olduğu Gibi Bir İstanbul.” Evrensel Kültür no. 221 (May 2010): 46–47.

297______. “İstanbul’u Nasıl Satmalı 2010.” Evrensel Kültür no. 217 (Ocak 2010): 70–72.

298Muhcu, Eyüp. “İstanbul 2010’un Motivasyonu Kültür Mü? Denetimsiz Bütçe Cazibesi Mi? [Söyleşi].” Mimar.ist 9, no. 31 (Mart 2009): 21–28.

299———. “İstanbul ve Ankara Atatürk Kültür Merkezleri Üzerine Tartışmalar.” Mimarlık 47, no. 352 (Mart 2010): 13–14.

300Mutlu, Burcu. “İstanbul’un Seyirlik Gösteri Kentine Dönüşümü: İmgeler ve Söylemler Üzerinden Kent Pazarlaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

301Müzik: 28. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali: 7 Haziran-1 Temmuz 2000 = Müzik: 28th International Istanbul Music Festival: June 7-July 1, 2000. İstanbul: İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 2000.

302Niksarlıoğlu, Amber. “Kültür Eksenli Kentsel Dönüşüm: 2010 Avrupa Kültür Başkenti Olarak İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

303Ng, Elaine W. “Istanbul Biennial: ‘Not Only Possible, But Also Necessary.’” Exhibit no. 59 (August 2008): 158–159.

304Nutku, Özdemir. “Darülbedayi’den İstanbul Şehir Tiyatroları’na.” Yeni Türkiye 34, no. 701 (Temmuz-Ağustos 2000): 778–785.

O-S

305Ocak, Eda. “Hüseyin Avni Lifij’in Yapıtlarında Paris ve İstanbul Sanat Çevrelerinin Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

306Ögel, Zeynep, and Gülru Tanman, eds. Sur, Kemer, Kubbe: Osmanlı Fotoğrafçılarının Gözüyle Bizans İstanbulu = Wall, Arch, Dome: Byzantine İstanbul in the Eyes of Ottoman Photographers. İstanbul: Pera Müzesi, 2007.

307Öktem, Binnur. “The Role of Global City Discourses in the Development and Transformation of the Buyukdere-Maslak Axis into the International Business District of Istanbul.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 27–42.

308______. “İstanbul Bir Dünya Kenti (mi)?” Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz 2004): 66–67.

309Okutan, Mehmet. “İstanbul Deniz Müzesi ve Teknolojisi.” Arredamento Mimarlık no. 216 (Eylül 2008): 89–92.

310Ölmez, Niyazi. Sesler Hazinesi : Dünden Bugüne İstanbul’da Opera ve Koromuz. Turkuaz, 2008.

311Olsen, Sanne Kofod. Erken Bahar: Springtime-New Art from Istanbul. Nikolaj Copenhagen Contemporary Art Center, 2000.

312Önder, Alev, Oya Abacı, Işık Kamaraj. “‘Müzelerin Eğitim Amaçlı Kullanımı Projesi’: İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki Marmara Örneklemi.” Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi no. 25 (2009): 103–117.

313Oren, Michael. “Beyond Ambivalence: Turkish Artists at the Istanbul Biennial.” Cultural Studies 22, no. 6 (November 2008): 820–836.

314Orhan, Vural. “Lütfi Akad’ın İstanbul’u.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

315Orhun, M. Ömer. “İstanbul, Beyoğlu, İstiklal Caddesi`nin Opera Aperta (Açık Yapıt) Açık Müze Olarak Değerlendirilmesi (İstiklal Caddesi Açık Müze).” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

316Öz, Ali. Tarlabaşı Ayıp Şehir: A Defiled Istanbul District. Fotoğrafevi Yayınları, 2013.

317Öz, Naime Didem. “Türk Yazmacılık Sanatı ve Son Dönem İstanbul Yazmaları.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

318Öz, Özlem, and Kaya Özkaracalar. “What Accounts for the Resilience and Vulnerability of Clusters? The Case of Istanbul’s Film Industry.” European Planning Studies 19, no. 3 (March 2011): 361–378.

319Özçakı, Meltem. “Bir Heterotopya Olarak Sultanahmet’teki Ramazan Şenlikleri.” Arredamento Mimarlık no. 247 (Haziran 2011): 109–113.

320Özdemir, Yavuz. “Galata Mevlevihanesi Müzesi Koleksiyonlarının Çağdaş Müzecilik Anlayışı İçinde Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

321Özden, Pelin Pınar. “İstanbul Buluşmaları 2010: İstanbul, Kültür, Başkent, 2010 Üzerine Notlar.” Mimarlık no. 357 (Ocak-Şubat 2011): 50–51.

322Özen, Mustafa. “‘Hareketli Resimler’ İstanbul’da (1896-1908).” Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi no. 27 (2009): 183–189.

323Özendes, Engin. Merhaba Atina, Here Istanbul = Kalemera Athena, Chaire Istampoul: Atina Istanbul Arasinda Fotografik Deneysel Bir Buluşma = Mia Peiramatike Photographike Synantese Duo Poleon, Athenas Kai Istampoul = An Experimental Encounter of Photography between Two Cities, Athens and Istanbul. İstanbul: Pamukbank; Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.

324Özer, Derya Nüket. “Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’u Nasıl Bir Sınav Bekliyor?” Yapı no. 295 (Haziran 2006): 48–51.

325Özgencil, Sercan Yıldırım, ed. Kentin Anlam Haritaları: Gravürlerde İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

326Özger Türker, Oruç. “İstanbul Eğlenen Şehir.” Atlas no. 173 (Ağustos 2007): 48–62.

327Özgüç, Agâh. Türk sinemasında İstanbul. Horizon International, 2010.

328Özgün, E. Şirin. “Istanbul: A Rhythmanalytical Approach to the Composition of Conflict, Rhythm and Flow.” British Journal of Arts & Social Sciences 12, no. 2 (March 2013): 268–274.

329Özhan Koçak, Dilek. “19. Yüzyıl Sonunda İstanbul’un Dönüşümü ve Uygarlaşmanın İletişim Ortamı Olarak Osmanlı Tiyatrosu.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

330Özkan, Derya. “Şark Şehrinden ‘Cool’ İstanbul’a: Değişen İstanbul Tahayyülleri.” Birikim 277 (Mayıs 2012): 76–83.

331Özkan, Harika Nazlı. “Müzelerde Pazarlama ve İstanbul Müzelerinin İnteraktif Pazarlama Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

332Özkan Yazgan, Esra. “Anıtsal Kültür Varlıklarının Müze Olarak Kullanımına Yönelik Yaklaşımın İstanbul İbrahim Paşa Sarayı Örneğinde İrdelenmesi.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2011.

333Öztuncay, Bahattin. Dersaadet’in Fotoğrafçıları: 19 Yüzyıl İstanbulunda Fotoğraf: Öncüler, Stüdyolar, Sanatçılar. İstanbul: AYGAZ, 2003.

334______. The Photographers of Constantinople: Pioneers, Studios and Artists from 19th Century Istanbul. Istanbul: Aygaz, 2003.

335Öztürk, Fatma Pelin. “İstanbul Kent Mekânında Kültürel / Yaratıcı Endüstrilerin Mekânsal Dağılımı ve Yer Seçimi Kriterleri - Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

336Öztürk, Mehmet. “İstanbul Film Festivali: Dünyaya Açılan Pencere.” Varlık 78, no. 1243 (Nisan 2011): 3–5.

337———. “İstanbul’da Kentsel Kriz ve Sinema.” Varlık 71, no. 1153 (Ekim 2003): 8–11.

338Öztürk Yılmaz, Nazende. “19.yüzyıl İstanbul Kültür Ortamında Müzik ve Mekân.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2007.

339Öztürkmen, Arzu. “Reflections on Pina Bausch’s Istanbul Project.” Dance Research Journal 35/36, no. 2/1 (2003): 232–235.

340“Panoramalar, Panorama-Müzeler ve Topkapı’daki Yeni Örnek.” Arredamento Mimarlık no. 223 (Nisan 2009): 56–65.

341Pasinli, Alpay. İstanbul Arkeoloji Müzesi. İstanbul: Akbank Kültür ve Sanat Merkezi, 2003.

342Pitarakis, Brigitte. A Treasured Memory: Ecclesiastical Silver from Late Ottoman Istanbul in the Sevgi Gönül Collection. İstanbul: Sadberk Hanım Müzesi, 2006.

343Plemmenos, John G. “‘Micro-Musics’ of the Ottoman Empire : The Case of the Phanariot Greeks of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Cambridge, 2001.

344Polat, Naci. “Istanbul, Pecs and Essen (Ruhr Region): European Capitals of Culture 2010 and Possible Effects on Regional Development. a Comparative Analysis.” Human Resources: The Main Factor of Regional Development no. 5 (June 2011): 212–218.

345Public Idea: Artistic Approaches to the Urban Sphere of Istanbul. Berlin: Revolver Publishing, 2011.

346Reisman, Arnold. The Transformation of Istanbul: Art Galleries Reviving Decaying Spaces. Booksurge, 2009.

347Rief, Silvia. Club Cultures: Boundaries, Identities and Otherness. New York: Routledge, 2009.

348Sabancalı, Hakkı. İstanbul Kültür Atlası = Cultural Atlas of Istanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2003.

349Şahin, Ahmed, and Mehmet Kemiksiz. İstanbul 2010 Ramazan: Enderûn Terâvihi ve Cumhur Müezzinliği. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.

350Şahin, Özden. “Censorship on Visual Arts and Its Political Implications in Contemporary Turkey: Four Case Studies from 2002-2009 in Istanbul.” MA Thesis, Sabancı University, 2009.

351Şahin, Seracettin. Türk ve İslam Eserleri Müzesi: Emevilerden Osmanlılara 13 Asırlık İhtişam. İstanbul: Kaynak Yayınları, 2008.

352Şahinsoy, Melike Aslı. İstanbul’da Rock Kültürü: Yeraltından Yeryüzüne. Clinart, 2010.

353Sakaoğlu, Necdet. “Osmanlı Sarayında Spor Müsabakaları: Bamyacılar-Lahanacılar.” Toplumsal Tarih 18, no. 102 (Haziran 2002): 48–51.

354“Sanatkent İstanbul.” Atlas no. Özel sayı (Aralık 2012).

355Sancar, Fahriye Hazer. “City, Music and Place Attachment: Beloved Istanbul.” Journal of Urban Design 8, no. 3 (October 2003): 269–291.

356Sanıvar Ekener, İrem, and Kadriye Tezcan Akmehmet. “The Role of Audience Research in Museums: A Field Research Conducted at the Museums of Istanbul.” International Journal of the Inclusive Museum 3, no. 4 (July 2011): 109–128.

357Santesso, Z. Esra Mirze. “Vision and Representation: Photography in Orhan Pamuk’s Istanbul: Memories and the City.” The Comparatist 35, no. 1 (2011): 152–160.

358Saris, Mayda. İstanbullu Rum Ressamlar = Greek Painters of Istanbul. İstanbul: Birzamanlar Yayıncılık, 2010.

359———. Mıgırdiç Civanyan: Bir İstanbul Ressamı. İstanbul: P Kitap, 2006.

360Sarıyıldız, Hatice Özlem. “Graffiti and Urban Space in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2007.

361Sarkis. Silahtarağa: 53 Fotoğraf. İstanbul: Norgunk, 2004.

362Scham, Sandra. “The Reopened Museum of the Ancient Orient in Istanbul.” Near Eastern Archaeology 69, no. 3/4 (September 2006): 186–187.

363Şehir ve Kültür: İstanbul. İstanbul: Profil, 2011.

364Şenel, Süleyman. İstanbul Çevresi Alan Araştırmaları. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2011.

365Şener, Esma Gül. “Publicly Funded Theatres: An Analysis of Istanbul Municipality Theatres.” MA Thesis, İstanbul Bilgi University, 2012.

366Şengözer, Aykut, ed. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kentsel Projeler ve Kültürel Miras Projeleri. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2011.

367Şeni, Nora. İstanbul’da Özel Kültür Politikası ve Kentsel Alan. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

368Şenova, Başak. “Exploring the City: Perceiving Istanbul through Its Cultural Productions.” International Journal of Urban and Regional Research 35, no. 2 (March 2011): 405–413.

369Serin, Muhittin. “Bir İstanbul Efendisi Hattat Ali Alparslan.” Kubbealtı Akademi Mecmuası 35, no. 2 (Nisan 2006): 38–43.

370———. “Hattat Emin Barın ve İstanbul Sanat Muhiti.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 385–392.

371Serttaş, Tayfun. “Modernizm Sürecinde Kültürel Bir Temsiliyet Aracı Olarak İstanbul’da Fotoğraf ve Azınlıklar.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

372Servantie, Alain. “Culture in İstanbul as Seen by Western Europeans.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 177–202.

373Sezgin, Fuat. İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi: Toplu Bir Bakış. İstanbul: İstanbul Büyüşehir Belediyesi, 2010.

374———. The Istanbul Museum for the History of Science and Technology in Islam: An Overview. Istanbul Metropolitan Municipality Culture Company, 2010.

375Shaw, Wendy Meryem K. “Art among the Myths of Globalism: The Istanbul Biennial.” Third Text no. 58 (Spring 2002): 94–102.

376Silier, Orhan. “Ayın Gündemi: İstanbul Dünya Kenti Olma Şansına Nasıl Kavuşur?” Toplumsal Tarih no. 123 (Mart 2004): 4–5.

377Sinanlar, Seza. “Pera’da Resim Üretim Ortamı 1844-1916.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

378Smith, Iain Robert. “The Exorcist in Istanbul: Processes of Transcultural Appropriation Within Turkish Popular Cinema.” PORTAL: Journal of Multidisciplinary International Studies 5, no. 1 (January 2008): 1–12.

379Solomon, Thomas. “‘Living Underground Is Tough’: Authenticity and Locality in the Hip-Hop Community in Istanbul, Turkey.” Popular Music 24, no. 01 (2005): 1–20.

380______. “Berlin–Frankfurt–Istanbul: Turkish Hip-Hop in Motion.” European Journal of Cultural Studies 12, no. 3 (August 2009): 305–327.

381Somalı, Vâlâ. “Eski Bir Beyoğlu Öyküsü Ses Opereti.” Popüler Tarih no. 50 (Ekim 2004): 74–79.

382Sonman, Terry. Count Amadeo Preziosi: An Artist’s Journey from Istanbul to London, 1855. İstanbul: YKY, 2010.

383Sönmez, Ali, ed. Film: 19. Uluslararası İstanbul Film Festivali: 15-30 Nisan 2000. Istanbul: İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 2000.

384Sönmez, Beril. “The Construction of Space Audience in Contemporary Public and Practices: Three Examples from İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2006.

385Sultan II. Abdülhamid Arşivi İstanbul Fotoğrafları - Photographs of İstanbul from the Archives of Sultan Abdülhamid II. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. : IRCICA, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 2007.

386Suner, Asuman. New Turkish Cinema: Belonging, Identity and Memory. London; New York: I.B. Tauris, 2010.

T-Z

387Tam, Metin. “Belediyelerin Stratejik Planlarında Kent Markalaşması ve İstanbul’a Yönelik Markalaştırma Stratejisi Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

388Tan, Gökhan. “Dünya Mirası İstanbul Küme Düşüyor.” Atlas no. 208 (Temmuz 2010): 42–43.

389Taptık, Faruk Ali. “19. Yüzyıl İstanbul Fotoğrafları: II. Abdülhamid Hediye Albümlerinde Kent ve Mimarinin Temsili.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

390Taşbaşı, Kaan. “Sahnedeki İstanbul: Kentsel ve Kültürel Politikalar Ekseninde 2010 Avrupa Kültür Başkenti.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

391Tek, Şinasi. “İstanbul’da Müze Kurmak. Establishing Museum at İstanbul.” Rh+ Sanart no. 37 (Şubat 2007): 32–35.

392Tengiz, Gökhan. “İstanbul Çinili Köşk Müzesi Teşhirinde Bulunan Kütahya Kullanım Çinileri ve Çanakkale Seramiklerinin Kataloglanması.” Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012.

393Terzioğlu, Suzan. “Visitor of Art Museums: A Comparative Study of the Pera Museum in Istanbul and the Peggy Guggenheim Collection in Venice.” MA Thesis, Koç University, 2012.

394The Sculptures of the Ayasofya Müzesi in Istanbul: A Short Guide. İstanbul: Ege Yayınları, 2010.

395Tiyatro: 12. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali: 18 Mayıs-4 Haziran 2000. İstanbul: İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, 2000.

396Toprak, Gamze. “Türkiye’nin Müzik Kültürlerinde Devlet Orkestralarının Yeri: İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2010.

397Töre, Evrim Özkan. İstanbul Film Endüstrisi. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

398Tosun, Yasemin. “Kültürel Mirasın Korunmasında Üst Ölçekli Projelerin Rolü: 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul ve Fatih Suriçi’ne Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.

399Tracing İstanbul: (from the Air). İstanbul: Garanti Gallery, 2009.

400Tuğlacı, Pars. “Ayvazovski’nin İstanbul İzlenimleri.” Sanat Çevresi no. 267 (Ocak 2001): 6–8.

401Tuna, Turgay. “Bir Rodin Heykeli Kopyasının Öyküsü Bakırköy’deki ’Düşünen Adam’.” Popüler Tarih 7, no. 72 (Ağustos 2006): 64–67.

402Tuncer, Selda. The Destruction of İstanbul City Myth in the 90’s Turkish Cinema. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013.

403Türeli, İpek. “Ara Güler’s Photography of ‘Old Istanbul’ and Cosmopolitan Nostalgia.” History of Photography 34, no. 3 (August 2010): 300–313.

404Türk ve İslâm Eserleri Müzesi. Istanbul: Akbank, 2002.

405Türkiye’nin Vitrini : Miniatürk. İstanbul: İstanbul Belediyesi, 2004.

406Tutel, Eser. “Yüz Yıl Öncesinde Sur İçi İstanbul’unun Sanat ve Eğlence Merkezi: Eski Direklerarası Tiyatroya Hasret!” Toplumsal Tarih 23, no. 165 (Eylül 2007): 54–61.

407Uçar, Ertuğ. “Boğaz İle Kent Arasında Müze: İstanbul Deniz Müzesi.” Arredamento Mimarlık no. 216 (Eylül 2008): 85–88.

408Uçar, Neslihan. “İstanbul’da Sanatsal Alanın Yeni İkonları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008.

409Uralman, Hanzade. “The Library of Istanbul Museum of Modern Art: A New Type of Art Museum Library for Turkey.” Art Libraries Journal 35, no. 2 (April 2010): 30–34.

410Uslu, Ali Deniz. “Müzikte Toplumsal-Kültürel Farklılaşma ve Medya; ‘İstanbullu Müzik’ Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

411Üstünipek, Mehmet. “İstanbul Resim ve Heykel Müzesi: Bir İradenin Yarım Kalmış Tarihi.” Türkiye’de Sanat no. 53 (Mart 2002): 30–33.

412Utkuluer, Hülya. “Cumhuriyet Döneminde Müzeye Çevrilen İstanbul Sarayları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

413Uzun, Nil. “The Meaning of `being Political’: An Analysis of `artist Initiatives’ in İstanbul.” MA Thesis, Sabancı University, 2009.

414Vali, Murtaza. “Instituting Art in Istanbul.” Art AsiaPacific no. 49 (Summer 2006): 72–77.

415Varinlioğlu, Günder, ed. Artamonoff: Bizans İstanbul’u İmgeleri, 1930-1947. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2013.

416Varlı, Burcu. “Kent Markalaşması Sürecinde İletişim Temelli Faaliyetlerinin Analizi: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti.” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2011.

417Varlıer, Müfide Bige. “A Proposal for the Interior Layout and Activity Programming: The Children’s Museum within the Istanbul Archaeological Museums.” MA Thesis, Koç University, 2009.

418Venola, Trici. Drawing on Istanbul = İstanbul izleri. İstanbul: Mira Yayıncılık, 2006.

419Verhagen, Marcus. “12th Istanbul Biennial.” Third Text 26, no. 3 (May 2012): 363–368.

420Vouzanidou, Evangelia, Evangelos Albanidis, and Sagien Bardis. “Athletic and Artistic Activities of Armenian Communities in Greece, Constantinople and Smyrna from 1923 Until Present.” Studies in Physical Culture & Tourism 18, no. 2 (August 2011): 159–163.

421Vural, Anıl. “İstanbul’da Bulunan Dört Konser Salonunun Akustik Açıdan Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

422Webb, Alex, and Orhan Pamuk. Istanbul: City of a Hundred Names. New York; London: Aperture; Thames & Hudson, 2007.

423Wolbert, Barbara. “Istanbul Next Wave and Other Turkish Art Exhibits: From Governance of Culture to Governance through Culture.” Transit 7, no. 1 (January 2011): 1–24.

424Woodall, G. C. “‘Awakening a Horrible Monster’: Negotiating the Jazz Public in 1920s Istanbul.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 30, no. 3 (2010): 574–582.

425Yağlı, Şule. “Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Bilim ve Sanat Merkezlerinin Yapısı ve Yeniden Yapılanması: İstanbul BİLSEM Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2011.

426Yalçın Usal, S. Selhan, and A. Nilay Evcil. “Exploring the Development of Cultural and Art Consciousness in Istanbul: A Study of Interior Design Students.” Journal of Interior Design 36, no. 4 (September 2011): 19–30.

427Yanıkkaya, Berrin. “Kentte Kadın Sesleri: 1990 Sonrasında İstanbul’da Kentli Kadının Kültürel Ürünler Aracılığıyla Kendini İfadesi (bir Örnek Tür Olarak Rock Müzik).” Doktora tezi, MSGSÜ, 2004.

428Yaratıcı İstanbul: Yaratıcı Sektörler ve Kent. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.

429Yardımcı, Sibel. Küreselleşen İstanbul’da Bienal: Kentsel Değişim ve Festivalizm. Istanbul: İletişim, 2005.

430———. “Meeting in Istanbul : Cultural Globalisation and Art Festivals.” Ph.D. dissertation, University of Lancaster, 2004.

431Yartan, Ceren. İstanbul’un 100 Çağdaş Sanatçısı. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 2011.

432Yaşar, Özlem. “Bir İstanbul Aşığı, Bir Deniz Ressamı: Ayvazovski.” Ayraç no. 1 (Ağustos 2009): 37–39.

433Yeomans, Richard. The Art and Architecture of Ottoman Istanbul. Garnet Publishing, 2012.

434Yeprem, Mehmet Safa. “Türk Cami Musikisi İle Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-i Müslimlerinde Mabed Musikisi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

435Yıldırım, Candan. “Kültür Turizmi Kapsamındaki İletişim Çalışmaları: 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

436Yıldırım, Özgen. “Beyoğlu Sokaklarına Sanatsal Müdahaleler: Sokak Sanatı.” Evrensel Kültür no. 217 (Ocak 2010): 38–39.

437Yıldızer, Eylem. “AKP’den Az Kullanılmış Kültürlü İstanbul!” Evrensel Kültür no. 185 (May 2007): 45–47.

438Yılmaz, Tuna. Istanbul, Not Constantinople: The Representation of Istanbul in American Cinema. Köln: Lambert Academic Publishing, 2009.

439———. “İstanbul, Not Constantinople: The Use of Designerly Tools in the Representation of İstanbul in American Cinema.” MA Thesis, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 2009.

440Yöre, Seyit. “Mekan ve Müzik: Osmanlı Döneminde İstanbul’un Çokkültürlü Müzikli Mekanları.” Belleten 76, no. 277 (2012): 879–904.

441Yorgancıoğlu, Banu. “Initial and Current Museum Policies of İstanbul Archaeology Museum.” MA Thesis, Yeditepe University, 2010.

442Yörük, Altan. “Küreselleşmenin Toplumsal ve Kültürel Boyutlarının Uluslararası İstanbul Bienali Küratörlerinin Kavramsal Çerçeve ve Temalarına Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2008.

443Yücearda, Sinem. “1924 Türk-Yunan Nüfus Mübâdelesinde İstanbul ve Çevresine İskân Edilen Patriyotların Müzik Kültürü.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

444Yücel, Cem. “Garaj İstanbul.” Yapı no. 304 (March 2007): 82–87.

445Yüksel, Murat. “Sosyal Tabakalaşma ve Spor İlişkisi: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

446Yüksel, Serra Özhan. Satıyorum, Satıyorum, Sattım!: Paying Heed to the City and Representing It the Case of Istanbul. Lambert Academic Publishing, 2011.

447Yuna, Melin Levent. “21. Yüzyıl İstanbul’unda Bir Kadınlık Hali: Bir Sembol Olarak Tango.” Toplum ve Bilim 126 (Şubat 2013): 162–191.

448Yusufoğlu, Tuba. “Bir İletişim Ortamı Olarak Kent: İletişim Aktivitesi Olarak Bienal ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

449Zekiyan, Boghos Levon. Venedik’ten İstanbul’a Modern Ermeni Tiyatrosu’nun İlk Adımları. Bgst, 2013.

450Zerenler, Dilek. “İstanbul Beyaz, Rakı Rengârenk, Kırmızı Yorgunları, Gözü Kara Alaturka Adlı Oyunlardaki İstanbul.” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi no. 31 (2012): 105–118.

451Zeytinoğlu, Emre. “İstanbul Bienalleri ve Eskimiş Bir Siyasetin Klişeleri.” Mimar.ist 11, no. 42 (2011): 23–28.

452Zorba, Ercan. “Olimpiyatlara Adaylık Sürecine İlişkin İstanbul Halkının Görüşleri Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2005.

4531870 Beyoğlu 2000: Bir Efsanenin Monografisi: Duvarların Arkasında: “Cadde-i Kebir’in İçyüzleri” Murat Germen Fotoğraf Sergisi. İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2000.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search