Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Göç

Migration

Texte intégral

A-C

1Ağaoğlu, Zeynettin. “Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinden Türkiye’ye Göç Eden Ahıska Türklerinin Göç Koşulları ve Sorunları: ‘Yenibosna Örneği.’” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

2Aktaş, Özge. “Social Capital and Integration Among Migrants of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Sussex, 2009.

3Altan, Mehmet Akif. “Kentleşme ve Hemşehrilik İlişkileri: Esenler Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2003.

4Anastassiadou, Meropi. “Greek Orthodox Immigrants and Modes of Integration within the Urban Society of Istanbul (1850-1923)..” Mediterranean Historical Review 24, no. 2 (December 2009): 151–167.

5Armağan, Mustafa. “Yamalı Çelişkiler Semti: Saraybosna’dan Yenibosna’ya.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 119–123.

6Atabay, Pırıl H. “Belonging to the City: Rural Migrants in Modernizing Chicago and Istanbul.” Ph.D. dissertation, Michigan State University, 2008.

7Bakar, Bülent. “İkinci Dünya Savaşı’nda İstanbul ve Trakya’dan Anadolu’ya Göç ve Paniğe Karşı Propaganda.” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları 6, no. 12 (2007): 1–35.

8Barbaros, Hülya. “Düzensiz Göç Sürecinde Kadın Göçmenler: İstanbul’dan Bir Kesit.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

9Başel, Halis. “Sosyal Politika Açısından İç Göçler: Sivas`tan İstanbul`a Göç Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

10Belma Kurtişoğlu, Fatma. “Göçmen Kimliği Açısından Boşnak Müzikleri: Trakya ve İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

11Çakırer, Yasemin. “İstanbul-Zeytinburnu’nda Ulusötesi Kentleşme Aktörleri Olarak Türk Kökenli Göçmenler.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

12Can, Şamil. “The `governmental’ Betrayal of the Sovereign: A Legal-Anthropological Study on Neoliberal Social Inequality and Narrative Subjectivization among the Migrants of Sultanbeyli.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.

13Çelik, Ayşe Betül. “‘I Miss My Village!’: Forced Kurdish Migrants in İstanbul and Their Representation in Associations.” New Perspectives on Turkey no. 32 (Spring 2005): 137–163.

14———. “Migrating onto Identity: Kurdish Mobilization through Associations in Istanbul.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2002.

15Çelik, Nihal. “İmmigrant Domestic Women Workers in Ankara and İstanbul.” MA Thesis, METU, 2005.

16Cengiz, Fatma Bilge. “Türkiye’de Sendikaların Düzensiz Emek Göçüne Bakışı: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

17Chaput, Marie-Julie. The Transforming Experience of Migration: A Comparative Study of Two Groups of Internal and External Turkish Migrants. Lambert Academic Publishing, 2013.

18Coşkun, Bülent. “Social Networks and Urban Integration of Bulgarian Turkish Immigrants of 1989 and after: The Case of Yenibosna, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2005.

D-F

19Dağdelen, Görkem. “Changing Labour Market Positions and Workplace Interactions of Irregular Moldovan Migrants: The Case of Textile/clothing Sector in Istanbul, Turkey.” MA Thesis, METU, 2008.

20Davutoğlu, Ayten. “Boşnak Göçmenlerde Aile İçi Ekonomik Sosyalleşme: İstanbul Yıldırım Mahallesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

21Dedeoğlu, Saniye. “Garment Ateliers and Women Workers in Istanbul: Wives, Daughters and Azerbaijani Immigrants.” Middle Eastern Studies 47, no. 4 (2011): 663.

22———. “Survival of the Excluded: Azerbaijani Immigrant Women’s Survival Strategies and Industrial Work in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (January 1, 2011): 26–33.

23Demirtaş, Mehmet. “XIX. Yüzyılda İstanbul’a Göçü Önlemek İçin Alınan Tedbirler: Men-i Mürur Uygulaması ve Karşılaşılan Güçlükler.” Belleten 73, no. 268 (2009): 739–754.

24Doğan Alperen, Ahmet. “Organik Tarımın İstanbul’dan Geriye Göç Üzerindeki Etkileri: Erzincan - Üzümlü ve Tercan İlçeleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

G-J

25Gasimov, Zaur. “Anti-Communism Imported? Azeri Emigrant Periodicals in Istanbul and Ankara (1920-1950s).” CTAD: Journal of Modern Turkish History Studies 8, no. 16 (Fall 2012): 3–18.

26Gümüş, Tülay. “Güneydoğu Anadolu’dan Göç Eden Kadınların Sosyal Entegrasyonu: İstanbul Tarlabaşı’nda Niteliksel Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2012.

27Gürle, Necile Şule. “İstanbul’da Refakatsiz Sığınmacı ve Mülteci Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar ve Uygulamalar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

28Housden, Martyn. “Humanitarian Endeavour in the Black Sea Region: The League of Nations, White Russian Refugees and Constantinople, 1920-23.” International Journal of the Humanities 6, no. 4 (July 2008): 109–115.

29———. “White Russians Crossing the Black Sea: Fridtj of Nansen, Constantinople and the First Modern Repatriation of Refugees Displaced by Civil Conflict, 1922-23.” Slavonic & East European Review 88, no. 3 (July 2010): 495–524.

30Hürriyet G. Öğdül. “Social Cohesion; Is It Sufficient? Migrant Communities in Two Disadvantaged Neighborhoods in Istanbul.” GeoJournal 51, no. 4 (August 2000): 321–328.

31İçduygu, Ahmet, and Kemal Kirişci, eds. Land of Diverse Migrations: Challenges of Emigration and Immigration in Turkey. İstanbul: İstanbul Bilgi University Press, 2009.

32Işık, Faruk. “Türkiye`de İçgöçler (İstanbul`daki Erzincanlılar Üzerinde Bir Araştırma).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

33Işıkpınar, Ülkü. “Türkiye'de İç Göçler ve Toplumsal Dayanışma: Bir Saha Çalışması Örneği Olarak Sivas Dayanışma Derneği (SİDAD) Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2000.

34İşsever Ekinci, Esra. “Diasporic Identity Formation: A Case Study of Albanian Immigrants in Istanbul.” MA Thesis, Koç University, 2010.

35İstanbul’a Muhtemel Göç Dalgaları I - İstanbul’u Bekleyen Sosyal Riskler Araştırması II. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

36İstanbul’a Muhtemel Göç Dalgaları II - İstanbul’u Bekleyen Sosyal Riskler Araştırması II. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2004.

K-N

37Kanzık, Alp. “The Kurdish Migrants in Yenibosna: ‘Social Exclusion’, Class and Politics.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

38Karakuş, Emine. “Göç Olgusu ve Eğitime Olumsuz Etkileri (Sultanbeyli Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2006.

39Karatay, Abdullah. İstanbul’un Sokakları ve Çalışan Çocuklar: Göç ve Kent Yoksulluğu. Ankara: SHÇEK, 2001.

40Kaya, Ayhan, ed. Türkiye’de İç Göçler Bütünleşme Mi Geri Dönüş Mü?: İstanbul, Diyarbakır, Mersin. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009.

41Kayra, Mediha. Hoşca Kal Trabzon, Merhaba İstanbul. Tarihçi Kitabevi, 2013.

42Khusenova, Nafisa. “Transition, Migration, Capitalism: Female Uzbek Shuttle Traders in Istanbul: The Feminization of Tajik Labor Migration to Russia.” In Migration and Social Upheaval in the Face of Globalization in Central Asia, edited by Marlene Laruelle. Leiden, Boston: Brill, 2013.

43Kılıçaslan, Gülay. “Political Mobilization of First and Second Generation Kurdish Forced Migrants: The Case of Kanarya Mahallesi.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2013.

44Kışla, İsrafil. “Sosyal Politika Açısından Artvin’den İstanbul’a Göç.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

45Knight, Ricky D. “The Long Wait: African Migrant Communities and the Production of Local Identity in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, Washington State University, 2011.

46Komşuoğlu, Ayşegül. “Anadolu’dan İstanbul’a Bir Göç Hikâyesi.” Türkoloji Kültürü 1, no. 1 (Ocak 2008): 89–104.

47Kurşunlugil, İlknur. “Türkiye’ye ‘Yaldızlı Göç’: İstanbul’da Yaşayan Avrupa Vatandaşları.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

48Kurt, Ali. “Anadolu’dan İstanbul’a Göç ve Kente Tutunma Sürecinde Göçmenler İçin ‘Kahvehaneler’in Önemini 1950 Sonrası Türk Romanı’ndan Okuma.” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, no. 32 (2012): 201–213.

49Lordoğlu, Kuvvet. “Afrikalı Göçmenlerin Çalışma Yaşamları Veya Bir Avrupa Kapısında Beklemek: İstanbul.” İktisat Dergisi 498 (Ağustos 2008): 41–45.

50Mutlu, Yeşim. “Turkey’s Experience of Forced Migration after 1980s and Social Integration: A Comparative Analysis of Diyarbakır and İstanbul.” MA Thesis, METU, 2009.

O-S

51Özcan, Eda. “Ahali Mübadelesi ve Yardımların İstanbul Örneği.” Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi 9, no. 20–21 (2010): 55–75.

52Özgen, Yahya Fikret. “Türkiye’de Göç ve Kentleşmenin Suç ve Suçlulukla İlişkisi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.

53Öztürk, Mustafa. “İç Göçlerin İstanbul Kent ve Çalışma Hayatına Etkileri.” Amme İdaresi Dergisi 40, no. 1 (2007): 85–106.

54———. “Türkiye`deki İç Göçlerin Sosyal Politika Açısından İncelenmesi: İstanbul Semt Pazarcıları Örneği.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2006.

55Özüekren, Şule, and Ebru Ergöz-Karahan. “Housing Experiences of Turkish (Im)migrants in Berlin and Istanbul: Internal Differentiation and Segregation.” Journal of Ethnic & Migration Studies 36, no. 2 (February 2010): 355–372.

56Pérouse, Jean-François. “İstanbul’a Kürt Göçleri: Yeniden İnşa Edilmesi Gereken Bir Araştırma Konusu.” Praksis no. 28 (2012): 43–56.

57Riedler, Florian. “Armenian Labour Migration to Istanbul and the Migration Crisis of the 1890s.” In The City in the Ottoman Empire: Migration and the Making of Urban Modernity, edited by Ulrike Freitag, Malte Fuhrmann, Nora Lafi, and Florian Riedler, 160–176. London: Routledge, 2011.

58Reuschke, Darja, Monika Salzbrunn, and Korinna Schönhärl, eds. The Economy of Urban Diversity: The Ruhr Area and Istanbul. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

59Sakaoğlu, Necdet. “Balkan Göçmenleri İstanbul’da.” Popüler Tarih no. 10 (March 2001): 28–32.

60Samara, Konstantia. “Identity Issues of the Ottoman Greeks in the Age of Nationalism as Reflected in the Educational Policies of the Greek Community of Istanbul (1895-1915).” MA Thesis, Sabancı University, 2007.

61Schapendonk, Joris. “From Transit Migrants to Trading Migrants: Development Opportunities for Nigerians in the Transnational Trade Sector of Istanbul.” Sustainability 5, no. 7 (June 2013): 2856–2873.

62Secor, Anna Jean. “Islamism in Istanbul: Gender, Migration and Class in Islamist Politics.” Ph.D. dissertation, University of Colorado, 2000.

63Senay, Banu. “Remembering the ‘Timeless City’: Istanbul, Music and Memory among the Turkish Migrants in Sydney.” Journal of Intercultural Studies 30, no. 1 (February 2009): 73–87.

64Sever, Hanifi. “Yasadışı Göçmenlerin Profili: İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2009.

65Sürüel, Tolga. “Göç ve Sosyal Dışlanma İlişkisinin Sosyal Politika Açısından Analizi (İstanbul Sultanbeyli Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2008.

66Suter, Brigitte. “Social Networks in Transit: Experiences of Nigerian Migrants in Istanbul.” Journal of Immigrant & Refugee Studies 10, no. 2 (April 2012): 204–222.

67———. “Tales to Transit : Sub-Saharan African Migrants’ Experiences in Istanbul.” Ph.D. dissertation, Linköping University, 2012.

68———. “Untangling Immobility in Transit: Sub-Saharan African Migrants in Istanbul.” In Long Journeys: African Migrants on the Road, edited by Alessandro Triulzi and Robert McKenzie. Leiden: Brill, 2013.

T-Z

69Taşçı, Nıvart. “Armenian Migrants in Turkey: History of a Journey.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

70Temizel, Kaan, Sefer Güvenç, eds. Selanik’ten Tuzla’ya Mübadele. Lozan Mübadilleri Vakfı, 2010.

71Tezcan, Tolga, ed. Gebze: “Küçük Türkiye”nin Göç Serüveni. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

72Topal, Coşkun. “Mütareke Sonrası İstanbul’da Rus Mülteciler.” Türk Dünyası Araştırmaları no. 176 (Kasım 2008): 173–182.

73Trix, Frances. “Contesting Immigrant Voice in Istanbul: Mass Media, Verbal Play, Immigrant Channels.” Language & Communication 30, no. 1 (January 2010): 7–18.

74Tüfekci, Suat. “Kırsal Kesimlerden Büyük Şehirlere Göç ve Göçün Aile Yapısında Meydana Getirdiği Değişiklikler (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2003.

75Turan, Çimen, Müfide Pekin, and Sefer Güvenç, eds. Hasretim İstanbul: İstanbul Rumlarının Göç Öyküleri ve Özlemleri = Polē, Nostalgia Mou: Prosphygikes Histories Kai Hē Nostalgia Tōn Rōmiōn Tēs Polēs. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı, 2010.

76Ulusoy, Belkıs. “Azerbaycan Siyasi Muhaceretinin İstanbul`daki Basın Etkinliklerinin Kamuoyu Oluşturmadaki Rolü (1923-1931).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

77Ünal, Bayram. “Ethnic Division of Labor: The Moldovan Migrant Women in In-House Services in Istanbul.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2008.

78———. “Sustainable Illegality: Gagauz Women in Istanbul.” Migration Letters 8, no. 1 (2011): 17–25.

79Ünal, Rahime Arzu. “Transformations in Transit: Reconstitution of Gender Identity among Moldovan Domestic Workers in İstanbul Households.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2006.

80Yaghmaian, Behzad. “‘Belirsiz Alan’, İstanbul’da Mülteci Olmak.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 19 (Ocak 2004): 38–45.

81Yanardağ, Pınar. “The Epidemic, the Prison House and the Global City: Belonging and Identity in Bayrampaşa.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.

82Yavuz, Nuran. “Bir Kentsel Etnografya Denemesi: İstanbul`dan Göçerlik Anlatıları.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2001.

83Yıldırım, Coşkun. “Metropole Göç ve Uyum: İstanbul’da Erzincan-Kuruçay’lılar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

84Yılmaz, Bediz. “Entrapped in Multidimensional Exclusion: The Perpetuation of Poverty Among Conflict-Induced Migrants in an İstanbul Neighborhood.” New Perspectives on Turkey no. 38 (2008): 205–234.

85Yılmaz, Nail. “Ekonomik Krizin Etkisiyle İstanbul’dan ‘Tersine Göç’ Eden Ailelerin Toplumsal Özellikleri ve Beklentileri Üzerine Bir İnceleme.” Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11, no. 1 (Haziran 2009): 27–62.

86Yücearda, Sinem. “1924 Türk-Yunan Nüfus Mübâdelesinde İstanbul ve Çevresine İskân Edilen Patriyotların Müzik Kültürü.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

87Yücel, Çiğdem. “Zeytinburnu’nda Yaşayan Türklerin Sosyo-Ekonomik Durumu.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search