Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Azınlıklar, etnisite, dini gruplar, kimlik

Minorities, ethnicity, religious groups, identity

Texte intégral

A-C

1“6-7 Eylül’e Tanıklıklar...” Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 52–63.

2Abdollahi Matanaq, Ghaffar, Loqman Dehghan Niyeri, and Asghar Foroughi Abari. “The Role of Istanbul-Resident Iranians in the Development of Pan-Islamism Ideology (Case Study: Mirza Agha Khan Kermani & Sheikh Ahamad Rouhi).” Asian Culture & History 5, no. 2 (July 2013): 128–134.

3Agiş, Fazıla Derya. “Pink Angels: Cultural Reproduction through the Therapies Provided by a Jewish Women’s Organization in Or-Ahayim Hospital in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2012.

4Ahmetbeyzade, Cihan. “Negotiating Silences in the So-Called Low-Intensity War: The Making of the Kurdish Diaspora in Istanbul.” Signs: Journal of Women in Culture & Society 33, no. 1 (September 2007): 159–182.

5Akcaoğlu, Serhan. “Baptistler ve Toplumsal Model Anlayışları (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

6Akdemir, Samuel. İstanbul Mozaiğinde Süryaniler = The Syrian Orthodox Community in the Mosaic of Istanbul = Súryāye D-Itneḥdú B-Ṣebtā D-Esṭanbúl. İstanbul: İstanbul Süryani Ortodoks Kilisesi ve Yönetim Kurulu, 2009.

7Alkan, Hakan. Fener ve Türk Ortodoks Patrikhaneleri. İstanbul: Kutup Yıldızı, 2003.

8Alkan, Necmettin. “Ermeni Teröristlerin Osmanlı Başşehri İstanbul’daki Saldırıları ve 1896 Osmanlı Bankası Baskını (ABD’deki 11 Eylül Saldırılarıyla Bir Mukayese).” Türk Yurdu 26, no. 225 (May 2006): 73–81.

9Anastassiadou, Meropi. “Greek Orthodox Immigrants and Modes of Integration within the Urban Society of Istanbul (1850-1923)..” Mediterranean Historical Review 24, no. 2 (December 2009): 151–167.

10Andrianopulu, Konstantina. “İstanbul Rum Basının Tepkisi ve 6-7 Eylül Olayları.” Tarih ve Toplum 40, no. 237 (Eylül 2003): 152–160.

11Aras Erdoğan, Fatma. “Etnik (çingene) İşgücünün Enformel İşgücü Piyasasına Katılım Biçimleri ve Bu Süreçte Etkili Olan Faktörler: İstanbul (Cankurtaran) ve Edirne (Menzilahir) Örnekleri.” Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11, no. 1 (2009): 75–100.

12Atalay, Bülent. “Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi’nin Siyasi Faaliyetleri (1908-1923).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2001.

13Ataoğlu, Sevan. “İstanbul Ermenilerinin Spor Tarihi.” Tarih ve Toplum 34, no. 202 (Ekim 2000): 201–204.

14Avcı, Hanefi. Haliç’te Yaşayan Simonlar: Dün Devlet Bugün Cemaat. Ankara: Angora, 2010.

15Aytar, Volkan. “Caterers and the Consumed Metropolis: Ethnicized Tourism and Entertainment Labourscapes in Istanbul.” In Tourism, Ethnic Diversity, and the City, edited by Jan Rath. Abingdon, Oxon, New York: Routledge, 2007.

16Baer, Marc. “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme in Ottoman Salonica and Turkish Istanbul.” Journal of World History 18, no. 2 (June 2007): 141–170.

17Bajalan, Djene Rhys. “Between Conformism and Separatism: A Kurdish Students’ Association in Istanbul, 1912 to 1914.” Middle Eastern Studies 49, no. 5 (2013): 805.

18Balcı, Hamit. “Kentsel Dönüşüm Projesi Bağlamında Sulukule’yi Anlamak: Roman Kimliğinin Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

19Bali, Rıfat. “İstanbul’da Yaşayan Türk Yahudileri İçin: On İki Zor Yılın Hikayesi.” Toplumsal Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 12.

20———. “Balat’ta Bir Boykot Söylentisi.” Tarih ve Toplum 33, no. 196 (Nisan 2000): 229–232.

21———. “Mizah Dergilerinde Adalar İmgesi.” Toplumsal Tarih no. 189 (Eylül 2009): 22–29.

22———. Portraits from a Bygone Istanbul: Georg Mayer and Simon Brod. Istanbul: Libra Kitapçılık ve Yayıncılık Ticaret, 2010.

23Barsoumian, Hagop Levon. The Armenian Amira Class of Istanbul. Armenia: American University of Armenia, 2007.

24Baykal, Nazlı. “The Discursive Construction of Ethnic Identity: Sulukule Case, Turkey.” Linguistics Journal 4 (September 2009): 121–154.

25Baykal, Zeynep. “Construction of Armenian Identity in Istanbul: The Case of Yeşilköy.” MA Thesis, METU, 2011.

26Ben-Naeh, Yaron, and Giacomo Saban. “Three German Travellers on Istanbul Jews.” Journal of Modern Jewish Studies 12, no. 1 (March 2013): 35–51.

27Benlisoy, Foti. “6/7 Eylül Olayları Öncesinde Basında Rumlar.” Toplumsal Tarih 14, no. 81 (Eylül 2000): 28–38.

28Benlisoy, Stefo. “İstanbul’a Göçmüş Ürgüplü Ortodoksların Kurduğu Bir Cemiyet ‘Areti’ Maarifperveran Cemiyeti.” Tarih ve Toplum 39, no. 233 (May 2003): 260–265.

29———. “İstanbul’da Yaşayan Nevşehirli Ortodokslar Tarafından Kurulan Papa Yeorgios Nam Cemiyet-I Islahiyyesi.” Tarih ve Toplum 40, no. 236 (Ağustos 2003): 99–105.

30Bilge, Ayşe Aslı. “The Greek Orthodox Patriarchate of Istanbul: Its Current Status and International Claim with Reference to Turkey’s EU Membership Process.” PhD dissertation, Marmara University, 2012.

31Björklund, Ulf. “Armenians of Athens and Istanbul: The Armenian Diaspora and the ‘transnational’ Nation.” Global Networks 3, no. 3 (July 2003): 337–354.

32Bladh, Stefan. “The Abdals of Sulukule Images of Gypsies in the Turkish Lands 2.” In Gypsies and the Problem of Identities: Contextual, Constructed and Contested, edited by Adrian Marsh and Elin Strand, 125–132. Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2006.

33Boze, Soula. İstanbul Lezzeti: İstanbullu Rumların Mutfak Kültürü. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2000.

34———. İstanbullu Rumlar. İstanbul: İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları, 2011.

35Breu, Marlene R., and Ronald T. Marchese. “Armenian Religious Textiles in Istanbul.” Journal of Interdisciplinary Studies 13, no. 1/2 (September 2001): 175.

36Brink-Danan, Marcy. Jewish Life in Twenty-First-Century Turkey: The Other Side of Tolerance. Bloomington: Indiana Univ. Press, 2012.

37______. “Dangerous Cosmopolitanism: Erasing Difference in Istanbul.” Anthropological Quarterly 84, no. 2 (Spring 2011): 439.

38Büyükkarcı, Süleyman. İstanbul Ermeni Okulları. Konya: Yelken, 2003.

39Cano, Murat. “İstanbul ve Tükenen Azınlık Hayatları Ya Da Olivo’dan ‘Viy Lo’ Sokağına.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (March 2001): 44–47.

40Çağlayan, Hülya. “Exploring the Intersections: Subordination and Resistance among Kurdish Women in Aydınlı, Tuzla.” MA Thesis, Sabancı University, 2011.

41Çakır, Devrim. “Bir Zamanlar İstanbul’da... Apokria Karnavalı.” Popüler Tarih 3, no. 30 (Şubat 2003): 32–36.

42Çapan, Leyla. “19. Yüzyıl Sonunda İstanbul’da Yabancı Misyonlar Tarafından Yapılmış Hastahane Binaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

43Çatlı, Gökçen. “İstanbul ve Nevşehir’de Alevi-Sünni Evliliklerinin Antropolojik Açıdan İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, 2008.

44Çelebi, Mevlüt. “Geçmişten Bugüne: İstanbul İtalyan Cemaati.” Toplumsal Tarih no. 161 (May 2007): 85–87.

45Çelik, Akın. “Mondros Mütarekesi Sonrasında İstanbul Basınında Tehcir Davaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

46———. “Mondros Mütarekesi Sonrasında İstanbul Hükümetleri ve Ermeniler.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

47———. Osmanlı’nın Ermeni’yle İmtihanı: Mütareke Dönemi İstanbul Hükümetleri ve Ermeniler. Paraf Yayınları, 2011.

48Çelik, Engin. “İstanbul Çayırbaşı Bölgesinde Yaşayan Romanlar Üzerine Etnomüzikolojik Bir Alan Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

49Çelik, Jaklin. “6/7 Eylül 1955, Kumkapı.” Toplumsal Tarih 14, no. 81 (Eylül 2000): 42–44.

50Christians and Jews in the Ottoman Empire. Boulder, Colorado: Lynne Rienner Publishers, Inc, 2013.

51Cin, Turgay. Türk-Yunan İlişkilerinde İki Eski Başkent: Gümülcine-İstanbul. Ankara: Orion Kitabevi, 2009.

52Çizmeciyan, Liji Pulcu. İstanbul’da Kayıp Zamanlar. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.

53Couroucli, Maria. “Empire Dust: The Web of Relations in Saint George’s Festival on Princes Island in Istanbul.” In Eastern Christians in Anthropological Prespective, edited by Chris Hann and Hermann Goltz, 392. Berkeley: University of California Press, 2010.

D-F

54Dadrian, Vahakn N., and Taner Akçam. Judgment at Istanbul: The Armenian Genocide Trials. New York: Berghahn Books, 2011.

55Dabağyan, Levon Panos. İstanbul’da Gündelik Hayat: Belde-i Şahane’nin Cumhuriyet Döneminde Ermeniler. Yedirenk, 2013.

56Dağlar Macar, Oya. “Ottoman Greek Education System and Greek Girls’ Schools in Istanbul (19th and 20th Centuries).” Educational Sciences: Theory and Practice 10, no. 2 (March 1, 2010): 805–817.

57Dalakoura, Katerina, Gülsün Aivali Aksoy. “İstanbul’da Yayınlanan Rumca Kadın Dergilerinde Eğitim Tartışmaları.” Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi no. 31 (2011): 29–52.

58Danış, Didem. “A Faith That Binds: Iraqi Christian Women on the Domestic Service Ladder of Istanbul.” Journal of Ethnic & Migration Studies 33, no. 4 (May 2007): 601–615.

59Dalleggio, Eugene. İstanbul Gürcüleri. İstanbul: Sinatle, 2003.

60Demir, Sevgi. “İstanbul Cemevleri’nde Cem Erkânı, Ritüeller ve Müzikal Formasyonlar Üzerine Analitik Karşılaştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

61Dilipak, Abdurrahman. Şişli Terakki Davaları. İstanbul: Zvi Geyik, 2001.

62Duru, Neriman Deniz. “Coexistence and Conviviality in Multi-Faith, Multi-Ethnic Burgazadası, the Princes’ Islands of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Sussex, 2013.

63Ekmekcioğlu, Lerna. “Improvising Turkishness: Being Armenian in Post-Ottoman Istanbul (1918-1933).” Ph.D. dissertation, New York University, 2010.

64Eksen, İlhan. Dünkü İstanbul: Çok Dinli, Çok Dilli Mozaiğin Dağılışı. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2002.

65Eksertzoglou, Haris. Osmanlı’da Cemiyetler ve Rum Cemaati: Dersaadet Rum Cemiyet-i Edebiyesi, 1861-1912. İstanbul: Tarih vakfı Yurt yayınları, 2004.

66Ekşi, Zeynep. “Etnik Kimlik İnşası ve Dönüşümü: Sancaktepe’de Yapılan Niteliksel Bir Araştırma, 2010-11.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2012.

67Emanet Özer, Aslı. “İstanbul Yeşilköy’de Yaşayan Gayrimüslim Halkın Geçiş Kutlama ve Bereket Törenleri.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2010.

68Ender, Murat Hulki. Bir Galata Bankerinin Portresi: George Zarifi. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2004.

69Eraslan, Hülya. Agos, 1996-2005: Türkçe-Ermenice Bir Gazetenin Tarihi. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2007.

70Erkan, Pınar. “Tanzimat’tan Günümüze İstanbul/ Kadıköy ve Üsküdar’daki Yabancı Okullar ve Azınlık Okulları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

71———. “Tanzimattan Cumhuriyete Galata-Şişli Güzergahındaki Gayrimüslim Cemaat Okulları.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

72Erkan, Pınar, Ayla Ödekan. “İstanbul’da Tanzimat Sonrası Galata-Şişli Hattında Rum Cemaati ve Eğitim Yapılarının Arka Planı.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 9, no. 2 (Eylül 2010): 41–50.

73Erol, Merih. “Cultural Identifications of the Greek Orthodox Elite of Constantinople: Discourse on Music in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries.” PhD dissertation, Boğaziçi University, 2009.

74Ersoy, İlhan. “Diaspora ve Kimlik: Eskişehir ve İstanbul’da Yaşayan Kırım Tatarları’nda Çoklu Kültürel Kimliğin İfade Alanı Olarak ‘Tepreş.’” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2008.

75Es, Murat. “Alevist Politics of Place and the Construction of Cemevis in Turkey.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2006.

76Eskenazi, Victor. Yolculuk İçin Teşekkürler: Bir İstanbul Musevisinin Anıları, 1906-1987. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2012.

77Fajfer, Lukasz, and Sebastian Rimestad. “The Patriarchates of Constantinople and Moscow in a Global Age: A Comparison.” International Journal for the Study of the Christian Church 10, no. 2–3 (May 2010): 211–227.

78Fleming, K. E. “Athens, Constantinople, ‘Istambol’: Urban Paradigms and Nineteenth-Century Greek National Identity.” New Perspectives on Turkey no. 22 (March 2000): 1–23.

79Frayman, Erdal, Moşe Grosman, and Robert Schild. Yüksekkaldırımda Yüz Yıllık Bir Sinegog : Aşkenazlar. İstanbul: Galata Aşkenaz Kültür Derneği, 2000.

G-J

80Gasimov, Zaur. “Anti-Communism Imported? Azeri Emigrant Periodicals in Istanbul and Ankara (1920-1950s).” CTAD: Journal of Modern Turkish History Studies 8, no. 16 (Fall 2012): 3–18.

81Gide, Fatih. “1911-1914 Yılları Arasında İstanbul’da Yayınlanan Ğuaze (Rehber) Gazetesi Işığında Osmanlı Devleti’nde Yaşayan Çerkeslerin Siyasi ve Sosyo-Kültürel Faaliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi, METU, 2011.

82Girardelli, Paolo. “Architecture, Identity, and Liminality: On the Use and Meaning of Catholic Spaces in Late Ottoman Istanbul.” Muqarnas 22 (January 2005): 233–264.

83Goffman, Carolyn McCue. “‘More than the Conversion of Souls’: Rhetoric and Ideology at the American College for Girls in Istanbul, 1871--1923.” Ph.D. dissertation, Ball State University, 2002.

84Güler, Ara. Kumkapı Ermeni Balıkçıları = Armenian Fishermen at Kumkapı = Gumgabui Hay Dzknorsnerě: 1952. İstanbul: Aras, 2010.

85Gülersoy, Çelik. Büyükada Yetimhanesi. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 2001.

86Güllü, Ramazan Erhan. “Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış ve Gelişim Sürecinde İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Tutumu (1878-1923).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2013.

87Gülsoy, Sait. “Gündelik Yaşamda Yahudi Kimliği İnşası: İstanbul, Kuzguncuk’ta Niteliksel Bir Araştırma (2011-2012).” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2012.

88Güven, Dilek. “6-7 Eylül 1955: 50 Yıl Sonra!..” Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 36–37.

89———. “Türk Milliyetçiliği ve Homojenleştirme Politikası: 6-7 Eylül Olayları ve Failler.” Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 38–49.

90Güven, Erdem. “Kuzguncuk as a Village of Mutual Respect and Harmony: Myth or Reality?” Journal of Modern Jewish Studies 10, no. 3 (November 2011): 365–382.

91———. Mekan, Kimlik, Yahudilik: Kuzguncuk Yahudi Cemaati Üzerine Bir Çalışma. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 2011.

92———. “Türk-Yahudi Günlük Yaşamında Dönemsel ve Mekansal Değişimler: Kuzguncuk Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

93Haker, Erol. From Istanbul to Jerusalem: The Itinerary of a Young Turkish Jew. Isis Press, 2003.

94———. İstanbul’dan Kudüs’e Bir Kimlik Arayışı. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2004.

95Hançer, Elmon Karoğlu. “Ermeni Minyatür Sanatında İstanbul Okulu.” Toplumsal Tarih 16, no. 93 (Eylül 2001): 37–41.

96Hovannisian, Richard G, and Simon Payaslian, eds. Armenian Constantinople. Costa Mesa, Calif.: Mazda Publishers, 2010.

97Hualde, José Ignacio, and Mahir Şaul. “Istanbul Judeo-Spanish.” Journal of the International Phonetic Association 41, no. 1 (April 2011): 89–110.

98İğci Şengüler, Meral. “İstanbul Ermenileri ve Müzik Pratikleri.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009.

99İpek, Nurdan. “Selanik ve İstanbul’da Seçkin Yahudi Bankerler (1850-1908).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

100İstanbul Rumları: Bugün ve Yarın. İstos, 2012.

101“İstanbullu Bir Rum Aile, İki Saray Mimarı: Vasilaki ve Yanko İoannidis.” Arredamento Mimarlık no. 193 (Ağustos 2006): 121–127.

102Ivanova, Blagovesta, Radi Ganev, and Miloş Drdácký. “Historical and Condition Survey of the St. Stefan Bulgarian Metal Church in Istanbul.” International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis & Restoration 7, no. 6 (November 2013): 693–714.

103İzrail, Nesim Ovadya. 24 Nisan 1915: İstanbul, Çankırı, Ayaş, Ankara. İstanbul: İletişim, 2013.

K-N

104Kamar, İlke. “İstanbul ve Etnik Müzik.” Milliyet Sanat Dergisi no. 476 (March 2000): 19.

105Kara, Ömer. “İstanbul’daki Alevi Vakıf ve Dernekler.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2003.

106Karaca, Ekin. “6-7 Eylül Olayları ve Türk Basının Tavrı.” Toplumsal Tarih no. 142 (Ekim 2005): 28–36.

107Karadeniz, Yılmaz. “İran Meşrutiyet Hareketi Sırasında İstanbul’daki İranlıların Siyasi Faaliyetleri: Encümen-i Saadet (1906-1909).” Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 7, no. 14 (Eylül 2009): 1–12.

108Karakoyunlu, Yılmaz. “Beyoğlu’nda Nümayişten Yağmaya.” Popüler Tarih 4, no. 9 (2000): 58–63.

109Karakuyu, Mehmet, Mehmet Kara. “İstanbul’daki Gayrimüslim Toplulukların (Ermeni, Rum ve Yahudi) Tarihsel Serüveni ve Günümüzdeki Sosyoekonomik Durumları: Coğrafî Bir Analiz.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 295–316.

110Karaman, Ozan, and Tolga İslam. “On the Dual Nature of Intra-Urban Borders: The Case of a Romani Neighborhood in Istanbul.” Cities 29, no. 4 (August 2012): 234–243.

111Karaosmanoğlu, Kerem. “Kimlik Hayaleti: İstanbul Rumlarını Ararken.” Muhafazakar Düşünce/Conservative Thought 6, no. 24 (June 2010): 179–204.

112Kavak, Şeref. “The Democratic Society Party as a ‘Party for Turkey’: Official and Grassroots Politics of a Changing Identity (2005-2009).” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

113Keser, Ulvi, ed. “6-7 Eylül Sonrası Menderes’e Telgraflar.” Toplumsal Tarih no. 142 (Ekim 2005): 38–44.

114Kibar, Tuğba. “Experience of Living Together in İstanbul: Social Interaction among Various Religious Groups.” MA Thesis, Fatih University, 2010.

115Kılıç, Davut. Tarihten Günümüze İstanbul Ermeni Patrikhanesi. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, 2008.

116Kiratzopulos, Vasilis. Kayıt Olunmamış Soykırım : İstanbul Eylül 1955. Pencere, 2009.

117Knight, Ricky D. “The Long Wait: African Migrant Communities and the Production of Local Identity in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, Washington State University, 2011.

118Kocabaşoğlu, Uygur. “6/7 Eylül Olaylarından Sonra Hasar Tespit Çalışmaları Üzerine Birkaç Ayrıntı.” Toplumsal Tarih 14, no. 81 (Eylül 2000): 45–49.

119Kohen, Aaron. Zaman Tünelinden Bir Bakış: Ortaköy ve Museviler. İstanbul: Kapı Yayınları, 2011.

120Kolukırık, Suat. “Tarlabaşı Çingenelerinde Dilin Sosyal İşlevi: Dil, Kültür ve Kimlik.” Akademik Araştırmalar Dergisi 8, no. 31 (Kasım -Ocak 2007 2006): 197–209.

121Komondouros, Markos, and Lisa McEntee-Atalianis. “Language Attitudes, Shift and the Ethnolinguistic Vitality of the Greek Orthodox Community in Istanbul.” Journal of Multilingual and Multicultural Development 28, no. 5 (January 1, 2007): 365–384.

122Komşuoğlu, Ayşegül, and Birsen Örs. “Armenian Women of Istanbul: Notes on Their Role in the Survival of the Armenian Community.” Gender, Place and Culture 16, no. 3 (June 2009): 329.

123Kondayan, Ohannes Aram. Sandıktaki Hatıralar: Çocukluk, Tehcir, İstanbul. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2013.

124Kop, Yaşar. “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Ermeni Sorunu İle İlgili Görüşleri ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma: İstanbul ve Kars Örnekleri.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

125Koptaş, Rober. “Bir Başka Gözle Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nin İlk Yılları: Kiminin Şefkat Evi, Kiminin Dert Yuvası.” Toplumsal Tarih no. 148 (Nisan 2006): 32–39.

126Kostandov, Georgi P. İstanbullu Bulgarlar ve Eski İstanbul: Geçmişten Günümüze Osmanlı Bakiyesi Bulgarlar Üzerine Bir Araştırma, 1800-2000: Bulgar Cemaatine Mensup Bir Eğitimciden Hatıralar, İzlenimler ve Kişisel Değerlendirmeler. İstanbul: Kreatif, 2011.

127Kourvetaris, George A. “The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955, and the Destruction of the Greek Community of Istanbul.” Journal of Political & Military Sociology 34, no. 2 (Winter 2006): 375–387.

128Külekçi, Cahit. Sosyo-Kültürel Açıdan Ermeniler ve Türkler: İstanbul Ermenileri. İstanbul: Kayıhan, 2010.

129———. “Sosyo-Kültürel Açıdan İstanbul’da Ermeni Toplumu (XIX. Yüzyıl).” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

130Kuruyazıcı, Hasan. Batılılaşan İstanbul’un Ermeni mimarları = Armenian architects of Istanbul in the era of westernization. Istanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı, 2010.

131Kütüklü, Ferhat. Bölücü Terör ve İhtilal Örgütlerine Bağlı Ermenilerin İstanbul Ayaklanmaları: Arşiv Belgeleri, 1895-1896. İstanbul: Ferhat Kütüklü, 2008.

132Leal, Karen A. “The Balat District of Istanbul: Multi-Ethnicity on the Golden Horn.” In The Architecture and Memory of the Minority Quarter in the Muslim Mediterranean City, edited by Susan Gilson Miller, Mauro Bertagnin, Emily Gottreich, and William Granara. Cambridge, MA: Graduate, 2010.

133Leal, Karen Alexandra. “The Ottoman State and the Greek Orthodox of Istanbul: Sovereignty and Identity at the Turn of the Eighteenth Century.” Ph.D. dissertation, Harvard University, 2003.

134Lelandais, Gülçin Erdi. “Citizenship, Minorities and the Struggle for a Right to the City in Istanbul.” Citizenship Studies 17, no. 6/7 (October 2013): 817–836.

135Levi, Mario. İçimdeki İstanbul Fotoğrafları. Doğan Kitap, 2010.

136Macar Dağlar, Oya. “Osmanlı Rum Eğitim Sistemi ve İstanbul Rum Kız Okulları (19. ve 20. Yüzyıl).” Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 10, no. 2 (2010): 771–817.

137Macar, Elçin, ed. “6-7 Eylül Telgrafları.” Toplumsal Tarih no. 141 (Eylül 2005): 50–51.

138———. Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi. İstanbul: İletişim, 2003.

139———. “İstanbul Bulgarları.” Toplumsal Tarih no. 117 (Eylül 2003): 94–97.

140———. İstanbul’un Yok Olmuş İki Cemaati: Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar. İstanbul: İletişim, 2002.

141———. “İstanbul’dan Ankara’ya: İstanbul Helen Edebiyat Cemiyeti (syllogos) Kütüphanesi’nin Izinde.” İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi no. 23 (2013): 139–149.

142Malhasyan, Silvart. “İstanbul`da 1922 Yılında Kurulan Türk-Ermeni Teâli Cemiyeti ve Faaliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

143Mangaltepe, İsmail. Paul Cambon’un İstanbul Büyükelçiliği ve Ermeni Meselesi. İstanbul: Yeditepe, 2010.

144Margulies, Ronnie. “Bugün Pazar, Yahudiler Azar”: İstanbul Yahudileri Hakkında Kişisel Bir Gözlem. İstanbul: Kanat Kitap, 2006.

145Markussen, Hege Irene. “Teaching History, Learning Piety : An Alevi Foundation in Contemporary Turkey.” Ph.D. dissertation, Lund University, 2012.

146Marmara, Rinaldo. Bizans’tan Günümüze İstanbul Latin Cemaati ve Kilisesi. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006.

147———. Manastırların Penceresinden İstanbul, XIX. Yüzyıl. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, 2013.

148Melkʻonyan, Ṛuben. Aknark Stambuli hay hamaynkʻi patmutʻyan 1920-akanneritsʻ minchʻev mer ōrerě = Review of history of the Armenian community in Istanbul 1920-till present days. Erevan: VMV-Print, 2010.

149Mevsim, Hüseyin. “Bulgar Edebiyatı İstanbul’da-İstanbul Bulgar Edebiyatında.” Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 2005.

150Millas, Herkül. “6/7 Eylül 1955 Neden Hala Gündemde?” Toplumsal Tarih no. 177 (Eylül 2008): 8–9.

151Minoglou, Ioanna Pepelasis. “Ethnic Minority Groups in International Banking: Greek Diaspora Bankers of Constantinople and Ottoman State Finances, C. 1840-81.” Financial History Review 9, no. 2 (October 2002): 125–146.

152Molho, Rena. Salonica and Istanbul: Social, Political and Cultural Aspects of Jewish Life. Istanbul: Isis Press, 2005.

153Neumann, Christoph K. “Ermeni Konferansı’nın İçi ve Dışarıdakiler.” Toplumsal Tarih no. 143 (Kasım 2005): 36–40.

154Nomer, Ergin. “Fener-Rum Patrikhanesi’nin Ekümeniklik İddiasi ve Heybeliada Ruhban Okulu Meselesi.” Marmara Journal of European Studies 19, no. 2 (September 2011): 141–142.

155Ntokme, Outkou Kirli. “The Greek Orthodox Patriarchate of Istanbul and the Heybeliada Theological School (Halki Seminary): History, Discussions and JDP Government’s Policy.” Turkish Yearbook of International Relations 41 (January 2010): 31–58.

O-S

156Okuducu, Sadık. “1889-1895 Arası Kumkapı ve Çevresi Ermeni Hadiseleri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

157Okur Arslan, Serap. “İstanbul’da Vakıf Kültürü ve Rum Azınlık Vakıfları.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

158Ölmez, Adem. İstanbul’da Sosyal Barışın Bozulması: İstanbul Ermeni Olayları ve Yahudiler. İstanbul: Kurtuba Kitap, 2010.

159Örs, İlay Romain. “The Last of the Cosmopolitans? Rum Polites of Istanbul in Athens: Exploring the Identity of the City.” Ph.D. dissertation, Harvard University, 2006.

160______. “Beyond the Greek and Turkish Dichotomy: The Rum Polites of Istanbul and Athens.” South European Society & Politics 11, no. 1 (March 2006): 79–94.

161Osmanağaoğlu, Cihan. 1862 Rum Patrikliği Nizamatı Çerçevesinde Fener Rum-Ortodoks Patrikhanesi. İstanbul: Oniki Lehva, 2010.

162Özakbaş, Ayşe. “İstanbul Basınında Gayrimüslim Azınlıklar (30 Ekim 1918-24 Temmuz 1923).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

163Pamukciyan, Kevork. Ermeni Kaynaklarından Tarihe Katkılar. İstanbul: Aras Yayıncılık, 2002.

164Peskine, Brigitte. İmparatorluk Çökerken İstanbul’da Bir Yahudi Ailesi. İstanbul: İnkılap Yayınları, 2005.

165Plemmenos, J. G. “Ottoman Minority Musics: The Case of the Phanariot Greeks of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Cambridge, 2002.

166Polatel, Mehmet. 2012 Beyannamesi: İstanbul Ermeni Vakıflarının El Konan Mülkleri = 2012 Declaration: The Seized Properties of Armenian Foundations in Istanbul. İstanbul: Hrant Dink Vakfı, 2012.

167Potuoǧlu‐Cook, Öykü. “Summer of Shame: Displaced Roma in Istanbul, Turkey.” Anthropology News 52, no. 3 (March 2011): 15.

168Rençber, Fevzi. “İstanbul’da Mevcut Cem Evleri ve Faaliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

169Riedler, Florian. “Armenian Labour Migration to Istanbul and the Migration Crisis of the 1890s.” In The City in the Ottoman Empire: Migration and the Making of Urban Modernity, edited by Ulrike Freitag, Malte Fuhrmann, Nora Lafi, and Florian Riedler, 160–176. London: Routledge, 2011.

170Reuschke, Darja, Monika Salzbrunn, and Korinna Schönhärl, eds. The Economy of Urban Diversity: The Ruhr Area and Istanbul. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

171Rigas, Haris. “Baklahorani: İstanbul’un Yerli Karnavalı.” Evrensel Kültür no. 221 (May 2010): 18–19.

172Robins, Kevin. “How Tell What Remains: Sulukule Nevermore.” Cultural Politics (Bloomsbury Publishers) 7, no. 1 (March 2011): 5–40.

173Romero, Rey. Spanish in the Bosphorus: A Sociolinguistic Study on the Judeo Spanish Dialect Spoken in Istanbul. Libra, 2012.

174Romero, Reynaldo. “Structural Consequences of Language Shift: Judeo-Spanish in Istanbul.” Ph.D. dissertation, Georgetown University, 2009.

175Rowe, Victoria. “Armenian Writers and Women’s-Rights Discourse in Turn-of-the-Twentieth-Century Constantinople.” Aspasia 1, no. 2 (2008): 44–69.

176Rozen, Minna. “The Hamidian Era Through the Jewish Looking-Glass: A Study of the Istanbul Rabbinical Court Records.” Turcica: Revue d’Etudes Turques 37 (January 2005): 113–154.

177Sabuncuzade Louis Alberi. Yıldız Sarayında Bir Papaz. Edited by Mehmet Kuzu. İstanbul: Selis, 2007.

178Şahin, Emrah. “Errand into the East: A History of Evangelical Amerikan Missionaries and Their Missions to Ottoman İstanbul during the Nineteenth Century.” MA Thesis, Bilkent University, 2004.

179______. Errand into the East: A Social History of American Missionaries in Istanbul, 1830-1900. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2009.

180Sarınay, Yusuf. “İstanbul’da Ermeni Faaliyetleri ve Alınan Tedbirler (1914-1918).” Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 23, no. 67–69 (Mart 2007): 103–131.

181Saris, Mayda. İstanbullu Rum Ressamlar = Greek Painters of Istanbul. İstanbul: Birzamanlar Yayıncılık, 2010.

182———. Mıgırdiç Civanyan: Bir İstanbul Ressamı. İstanbul: P Kitap, 2006.

183Şaşmaz, Musa. “Kumkapı Ermeni Olayı (1890).” Tarih İncelemeleri Dergisi 19, no. 1 (Temmuz 2004): 101–118.

184Šedivý, Miroslav. “Austria’s Role in the Constantinople Armenian Catholics Affair in 1828–31.” Middle Eastern Studies 48, no. 1 (January 2012): 51.

185Şeker, Nesim. “The Greek Orthodox Patriarchate of Constantinople in the Midst of Politics: The Cold War, the Cyprus Question, and the Patriarchate, 1949–1959.” Journal of Church & State 55, no. 2 (June 2013): 264.

186Şeni, Nora. “Camondo Anıtmezarı: Paylaşılan Bir ‘Hafıza Mekânı’ Olabilecek Mi?” Toplumsal Tarih no. 216 (Aralık 2011): 80–83.

187———. Camondolar: Bir Hanedanın Çöküşü = Les Camondo, ou, L’éclipse d’une fortune. Translated by Yaman Aksu. İstanbul: İletişim Yayınları, 2000.

188Şeni, Nora. Seni Unutursam İstanbul. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008.

189Şenoğlu, Sedat. “Halil Berktay İle Söyleşi: Ermeni Konferansı’nın Ardından...” Toplumsal Tarih no. 143 (Kasım 2005): 22–31.

190Şenyurt, Oya. “1800-1950 Yılları Arasında İstanbul’da Faaliyet Gösteren Rum Mimarlar.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

191———. “Geç 19. ve Erken 20. Yüzyılda İstanbul’da Etkinlik Göstermiş Bazı Ermeni Mimarlar.” Arredamento Mimarlık no. 152 (Kasım 2002): 74–81.

192———. İstanbul Rum Cemaatinin Osmanlı Mimarisindeki Temsiliyeti. İstanbul: Doğu Kitabevi, 2012.

193Serttaş, Tayfun. “Modernizm Sürecinde Kültürel Bir Temsiliyet Aracı Olarak İstanbul’da Fotoğraf ve Azınlıklar.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

194Seyfeli, Canan. İstanbul Ermeni Patrikliği: Kuruluşu ve Tarihten Günümüze İdari Yapısı. Aziz Andaç Yayınları ; Din ve Toplum Serisi 5. 5. İstanbul: Aziz Andaç, 2005.

195———. “İstanbul Ortodoks Ermeni Patrikliği.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2002.

196Shaul, Eli. From Balat to Bat Yam: Memoirs of a Turkish Jew. Edited by Rıfat N. Bali. Translated by Michael McGaha. İstanbul: Libra Kitap, 2012.

197Simon, Rachel. “The Contribution of Hebrew Printing Houses and Printers in Istanbul to Ladino Culture and Scholarship.” Judaica Librarianship 16/17 (July 2011): 125–135.

198Sönmezler, Mahmut Haldun. “Modernleşme Sürecinde İstanbul Yahudileri’nin Hayatında Sinagog ve Dini Bağlılık.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

199Sözen, Zeynep. Fenerli Beyler: 110 Yılın Öyküsü (1711-1821). İstanbul: Aybay Yayınları, 2000.

200Suciyan, Talin. “İstanbul, 24 Nisan 2010.” Toplumsal Tarih no. 199 (Temmuz 2010): 14–17.

201Svastics, Okşan. Yahudiler’in İstanbul’u. Boyut Publishing, 2011.

T-Z

202Tarhan, Saltuk. “1950’den Günümüze Rum Azınlık Sorunları ve Fener Rum Patrikhanesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

203Tarinas, Stratis D. “İstanbul Türk Basınında Rum Gazeteci ve Yayıncılar.” Tarih ve Toplum 40, no. 236 (Ağustos 2003): 88–94.

204Taschounidou, Eleni. “Minority Press: The Case of Greek-Orthodox Minority of Istanbul and the Greek-Turkish Relations, 1950-1955.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2009.

205Taşpınar, İsmail. “Avrupalı Seyyahlar Gözüyle Osmanlı Döneminde İstanbul’daki Gayrimüslimler ve Dinî Hayatlarına Dair Tespitler: XVI-XIX. Yüzyıllar Arası.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011): 353–365.

206Tayfur, Kemal. “İstanbul Karayları En Küçük Cemaat.” Atlas no. 127 (Ekim 2003): 163.

207Telimen, Muzaffer. “Alevi Gençliği ve Ateizm: İstanbul ve Tunceli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2012.

208Tepeköylü, İlke. “İstanbul Ermenilerinde Geçiş Dönemleri Doğum-Evlenme-Ölüm.” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, 2012.

209Tokan, Feryade. “İstanbul’daki Azınlık Gazetelerinin Yerel Gazeteciliğin Gelişimine Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

210Tokatlıoğlu Baysal, Gökçe. “İstanbul`da Yaşayan Azınlık Kadınlar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.

211Toker, Hülya. “Mütareke Dönemi İstanbul Rumları.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

212———. Mütareke Döneminde İstanbul Rumları. Ankara: Genelkurmay Basımevi, 2006.

213Topuz, Hıfzı. “6/7 Eylül Olayları ve Aknoz Paşa’nın Yasakları.” Toplumsal Tarih 14, no. 81 (Eylül 2000): 39–41.

214Trompoukis, Constantinos, and John Lascaratos. “Greek Professors of the Medical School of Constantinople During a Period of Reformation (1839-76).” Journal of Medical Biography 11, no. 4 (November 2003): 226–231.

215Turan, Çimen, Müfide Pekin, and Sefer Güvenç, eds. Hasretim İstanbul: İstanbul Rumlarının Göç Öyküleri ve Özlemleri = Polē, Nostalgia Mou: Prosphygikes Histories Kai Hē Nostalgia Tōn Rōmiōn Tēs Polēs. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı, 2010.

216Türker, Orhan. “Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı.” Tarih ve Toplum 38, no. 225 (Eylül 2002): 153–156.

217Türkiye’de Ermeniler: Cemaat, Birey, Yurttaş. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009.

218Tutel, Eser. “6 Eylül’ü 7 Eylül’e Bağlayan Gece Beyoğlu’nda Dehşeti Yaşadım.” Popüler Tarih 2, no. 25 (Eylül 2002): 70–75.

219Tuzla Ermeni Çocuk Kampı: Bir El Koyma Öyküsü = ArmenianChildren’s Camp of Tuzla: A Story of Seizure = Hay Manowknerow Towzlayi Gampe: Grawman Papmowtiwn Me. Ankara: İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, 2000.

220Uçan Çubukçu, Sevgi. “Mekanın İzdüşümünde ‘Toplumsal Cinsiyet’: Sulukule Mahallesi ve Romanlar.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (March 2011): 83–106.

221Ünal, Nuray. “Boğaziçi’nde Dini Yapılaşmanın Tarihsel Süreci Bağlamında Arnavutköy Yerleşimi ve Arnavutköy Sinagogu’nun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

222Üsdiken, Behzat. “Bilinmeyen Yönleriyle Ünlü Galata Bankeri Hristaki Zografos Efendi.” Finans Dünyası no. 137 (May 2001): 79–84.

223———. “Pera Ticaret Aleminde 127 Yıl: Sabuncakis Ailesi.” Finans Dünyası no. 134 (Şubat 2001): 102–108.

224———. The Bank, the Money Lenders, the Money Changers, the Usurers and the Jewellers of Pera & Beyoğlu. İstanbul: Kentbank, 2000.

225———. “Varlık Vergisi Döneminde Pera: ‘Gerçek Anılar.’” Finans Dünyası no. 128 (Ağustos 2000): 40–44.

226Vouzanidou, Evangelia, Evangelos Albanidis, and Sagien Bardis. “Athletic and Artistic Activities of Armenian Communities in Greece, Constantinople and Smyrna from 1923 Until Present.” Studies in Physical Culture & Tourism 18, no. 2 (August 2011): 159–163.

227Vryonis, Speros. The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6-7, 1955, and the Destruction of the Greek Community of Istanbul. New York, N.Y.: Greekworks.com, 2005.

228Wedel, Heidi. “Leftist Political Mobilization, Gender and Identity: A Case Study of Kurdish Alevi Migrants in Istanbul.” Journal of Kurdish Studies 4 (2002 2001): 57–65.

229———. Siyaset ve Cinsiyet: İstanbul Gecekondularında Kadınların Siyasal Katılımı. İstanbul: Metis, 2001.

230Yavuzak Taban, Esin. “Roman Öğrencilerin Eğitime Erişimleri (Fatih İlçesi Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2010.

231Yeler, Abdülkadir. “Türk Toplumunda Caferiler (İstanbul Halkalı Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

232Yeprem, Mehmet Safa. “Türk Cami Musikisi İle Mukayeseli Olarak İstanbul Gayr-i Müslimlerinde Mabed Musikisi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2004.

233Yeşildal, Mustafa. “Balat’taki Yahudi Kurumlarının Tarihsel Gelişim Süreci.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

234Yetkiner, Cemal. “İstanbul’da Bir Cemaatin Doğuşu: William Goodell ve Amerikan Protestan Misyonu.” Akademik Orta Doğu 3, no. 1 (2008): 133–164.

235Yıldırım, Onur. “Ottoman Guilds as a Setting for Ethno-Religious Conflict: The Case of the Silk-Thread Spinners’ Guild in Istanbul.” International Review of Social History 47, no. 03 (2002): 407–419.

236Yıldırım, Seyfi. Siyasî Faaliyetleriyle Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi. Ankara: Köksav, 2010.

237Yıldız, Özgür. “II. Abdülhamid Devrinden I. Cihan Harbine İstanbul’da Amerikan Misyoner Faaliyetlerine Bir Bakış.” Electronic Turkish Studies 7, no. 3 (Summer 2012): 2739–2750.

238Yılmaz, Nail. Kentin Alevileri: Reşadiye, İkitelli Örneği. İstanbul: Kitabevi, 2005.

239Yılmaz, Seval. “Türkiye’de Cemevleri Kurumsallaşmasının Alevi Kimliğine Etkileri ve Karacaahmet Sultan Dergâhı Üzerinden Bir Alan Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

240Yoker, Mustafa. Kalimera Fener Şalom Balat. Çatı, 2012.

241Yörük, Doğan. “1843 Tarihli Cizye Defterine Göre Aksaray Kazası’ndaki Gayrimüslimler.” Türk Dünyası Araştırmaları no. 170 (Ekim 2007): 143–160.

242Zariphes, Georgios L. Hatıralarım Kaybolan Bir Dünya: İstanbul 1800-1920. İstanbul: Literatür, 2005.

243Zayas, Alfred de. “The Istanbul Pogrom of 6-7 September 1955 in the Light of International Law.” Genocide Studies and Prevention 2, no. 2 (2007): 137–154.

244Zekiyan, Boghos Levon. Venedik’ten İstanbul’a Modern Ermeni Tiyatrosu’nun İlk Adımları. Bgst, 2013.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search