Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Ekoloji ve çevre: ormanlar, parklar, bahçeler, göller

Ecology and environment: forests, parks, gardens, lakes

Texte intégral

A-C

1Aksoy, Yıldız. “Palace Gardens in Istanbul: The Example of Dolmabahçe.” Studies in the History of Gardens & Designed Landscapes 31, no. 4 (October 1, 2011): 332–342.

2______. “Examining the Ecological Quality of Küçükçekmece District Parks in Istanbul in Terms of Permeability and Natural Vegetation.” Ekoloji Dergisi 19, no. 74 (February 2010): 181–189.

3———. “Green Planning According to Sustainable Growth and Development Potential in Küçükçekmece.” European Planning Studies 19, no. 5 (May 2011): 907–915.

4———. “İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

5———. “İstanbul Kenti Yeşil Alan Gereksinimi.” Mimar.ist 2, no. 6 (Ekim 2002): 95–97.

6———. “Üsküdar İlçesi Açık Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi.” Ekoloji Çevre Dergisi 13, no. 52 (2004): 38–44.

7Aktaş, Uğur. İstanbul’un 100 Ağacı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. Yayınları, 2011.

8———. İstanbul’un 100 Bahçesi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

9Aktaş, Yılmaz. “Kentiçi Alanlarda Bitki Kullanımı İle Gürültü Kontrolü (İstanbul, Maslak-Zincirlikuyu Hattı Örneğinde).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

10Albayrak, İlke. “Ekosistem Servislerine Dayalı Havza Yönetim Modelinin İstanbul - Ömerli Havzası Örneğinde Uygulanabilirliği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

11Angheluta, Andrei, and Carmen Costea. “Sustainable Go-Green Logistics Solutions for Istanbul Metropolis.” Transport Problems: An International Scientific Journal 6, no. 2 (June 2011): 59–70.

12Arslan, Özcan, and Osman Turan. “Analytical Investigation of Marine Casualties at the Strait of Istanbul with SWOT-AHP Method.” Maritime Policy and Management 36, no. 2 (April 2009): 131–145.

13Arslan-Alaton, İdil, Gülen İskender, Ayşegül Tanık, Melike Gürel, Süleyman Ovez, and Derin Orhon. “Current Situation of Urban Wastewater Treatment Plants in Megacity Istanbul.” Desalination 246, no. 1–3 (September 2009): 409–416.

14Avcıbaşı Korkmaz, Zeynep. “Kent Ormanlarında Estetik Potansiyelin Belirlenmesi (İstanbul, Emirgan Korusu Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2013.

15Ayan, Murat. “Kentsel Kıyılarda Çevre Temizliği, Mavi Bayrak ve Haliç Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2005.

16Baş, Işıl. “Statistical Analysis of Maritime Activities and Accidents in the Strait of Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

17Baykal, Bilsen Beler, Ayşegül Tanık, and I. Ethem Gönenç. “Water Quality in Drinking Water Reservoirs of a Megacity, Istanbul.” Environmental Management 26, no. 6 (2000): 607–614.

18Baylan, Emel. “Terkos Gölü Örneğinde Doğal Kültürel Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2003.

19Baytop, Turhan. İstanbul Florası Araştırmaları: Toplayıcılar, Herbaryumlar, Floralar, Botanik Bahçeleri, Kaynaklar: 1553-1965. İstanbul: Eren Yayıncılık, 2002.

20Bilginer, Ali R. Çamlıca : İstanbul’da Kalan Yaban Yaşamın Son Bahçesi. Alok Fatoğraf, 2011.

21Bingöl, Yunus. “İstanbul Derelerinin Mevcut Durumu ve Taşkın Debilerinin Hesabı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

22Birpınar, M., G. F. Talu, and B. Gönençgil. “Environmental Effects of Maritime Traffic on the Istanbul Strait.” Environmental Monitoring and Assessment 152, no. 1–4 (May 2009): 13–23.

23Büyükbay, Başak. “Pollution Prevention and Resource Conservation for Electronics Industry; A Case Study in Istanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2007.

24Çağlayan, Cem. “1997-2004 Yılları Arasında Doğalgaz Kullanımının İstanbul’un Hava Kirliliği Üzerine Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2005.

25Çakar, Seda. “Kent Ağaçlarında İyileştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2012.

26Cebeci, H. Hüseyin. “İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İli Ağaçlandırma Alanlarındaki Entomolojik Sorunlar.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

27Çelik, Aylin. “Yeşil Kuşak Kavramı ve İstanbul Kenti Yeşil Kuşak Sistemi İçin Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2005.

28Çetiner, İkbal, and Nurten Ceylan. “Environmental Consequences of Rehabilitation of Residential Buildings in Turkey: A Case Study of Istanbul.” Building & Environment 69 (November 2013): 149–159.

29Çevik, Deniz. “Kent Ekolojisi Açısından Küçükçekmece Gölü ve Çevresinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

30Ceyhan Özben, Cemile. “İstanbul Boğazı’nın Çevre Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

31Ceylan, Lütfiye. “İstanbul’daki Atıkların Çevre Sorunları Açısından Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

32Çıplak, Nesli, and John R Barton. “A System Dynamics Approach for Healthcare Waste Management: A Case Study in Istanbul Metropolitan City, Turkey.” Waste Management & Research: The Journal of the International Solid Wastes & Public Cleansing Association, ISWA 30, no. 6 (June 2012): 576–586.

33Coleman, Heather M., Gürdal Kanat, and F. İlter Aydınol Türkdoğan. “Restoration of the Golden Horn Estuary (Haliç).” Water Research 43, no. 20 (December 2009): 4989–5003.

34Coşkun, Özlem. “Local Government Green Space Policy: The Cases of Kartal and Sarıyer in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2004.

D-F

35Dede, Bahar. “Climatological Trajectory Analysis of Air Pollution from Istanbul to Its Surroundings.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.

36Demir, Mete. “İstanbul`da Yol Ağaçlandırmasının Peyzaj Teknikleri Açısından İrdelenmesi ve Ağaç Bilgi Sistemi Oluşturulması, AGABİS; Şişli-Cumhuriyet Caddesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

37Dığıroğlu, Filiz. “19. Yüzyıl İstanbul: Hava Kirliliği Sorunu.” Toplumsal Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 67–71.

38Dikerler, Teoman. “Environmental Sensitivity Index and a Case Study: Bosphorus.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2007.

39Dil, Murat. “İstanbul`un Yeşil Alan Sisteminin Planlama Kriterleri Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

40Doğan, Burcu Aygün. “İklim Değişikliği Kapsamında Sürdürülebilir Planlama Yaklaşımı: c40 Kentlerinin İrdelenmesi ve İstanbul İçin Model Önerisi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.

41Doğan, Ertuğrul, and Selmin Burak. “Ship-Originated Pollution in the Istanbul Strait (Bosphorus) and Marmara Sea.” Journal of Coastal Research 23, no. 2 (March 2007): 388–394.

42Dokuzcan, Hilal. “Işık Kirliliği Açısından Kent Aydınlatması ve Taksim Meydanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2006.

43Ece, Nur Jale. “İstanbul Boğazı’ndaki Deniz Kazalarının Seyir ve Çevre Güvenliği Açısından Analizi ve Zararsız Geçiş Koşullarında Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2005.

44Ellison, Katherine. “The Birdman of Istanbul.” Frontiers in Ecology and the Environment 5, no. 2 (March 2007): 112.

45Erbil, Aslı. “An Inquiry of Adaptation of Greenway Planning Strategy to the Istanbul Metropolitan Area, Turkey: Towards an Understanding of Differences in Environmental Discourses in Industrialized and Developing Countries.” Ph.D. dissertation, University of Massachusetts Amherst, 2005.

46Erbil, Aslı Öğüt. “Social Acceptance of the Clean Energy Concept: Exploring the Clean Energy Understanding of Istanbul Residents.” Renewable & Sustainable Energy Reviews 15, no. 9 (December 2011): 4498–4506.

47Ermeydan, Murat. “Kent Ormanlarının Planlanması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2006.

48Ertek, Mehmet. “İstanbul’da Rüzgar Santrallerinin Uygulanabilirliği ve Ekonomikliği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

49Ezber, Yasemin, Ömer Lütfi Şen, Tayfun Kindap, and Mehmet Karaca. “Climatic Effects of Urbanization in Istanbul: A Statistical and Modeling Analysis.” International Journal of Climatology 27, no. 5 (April 2007): 667–679.

G-J

50Gül, Hülya, Halim İşsever, Ozkan Ayraz, and Günay Güngör. “Occupational and Environmental Risk Factors for the Sick Building Syndrome in Modern Offices in Istanbul: A Cross Sectional Study.” Indoor & Built Environment 16, no. 1 (February 2007): 47–54.

51Gürevin, Cenk. “Ömerli (İstanbul) Baraj Gölü Su Kalitesi Problemlerinin Araştırılması ve Sürdürülebilir Kullanımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

52Han, Gül S. Akçay, Nihal Bektaş, and M. Salim Öncel. “Separate Collection Practice of Packaging Waste as an Example of Küçükçekmece, Istanbul, Turkey.” Resources, Conservation & Recycling 54, no. 12 (October 2010): 1317–1321.

53Hızal, Erdem. “İstanbul Alemdağ Ormanlarının Varlığını Tehdit Eden Etkenler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2001.

54İkizer, İhsan. “Istanbul Metropolitan Municipality and Environment through the Perspective of the EU.” MA Thesis, Marmara Üniversitesi, 2007.

55Işık, Tuba. “Comperative Evaluation of Different Composting Technologies for Municipal Solid Wastes in Istanbul.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2009.

56“İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi.” Yapı 33, no. 300 (Kasım 2006): 8–9.

57“İstanbul’un Çöpleri Çimento Fırınlarında Ek Yakıta Dönüşüyor.” Bilim ve Teknik 42, no. 499 (Haziran 2009): 68–71.

K-N

58Kabaalioğlu, Burcu Yağmur. “Beşiktaş İlçesi (İstanbul) Kentsel Ekolojisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

59Kanat, Gürdal. “Municipal Solid-Waste Management in Istanbul.” Waste Management 30, no. 8/9 (August 2010): 1737–1745.

60Kap, Seher Demet. “Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Kapsamında Yeşil Alan Kullanımı; Boğaziçi Öngörüm Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

61Karaburun, Ahmet, Ali Demirci, and I. Shian Suen. “Impacts of Urban Growth on Forest Cover in Istanbul (1987–2007).” Environmental Monitoring and Assessment 166, no. 1 (July 2010): 267–277.

62Karadağ, Doğan. “İstanbul Evsel Katı Atık Yönetiminde İlçe Belediyelerinin Rolü ve Katı Atık Bertaraf Maliyetlerinin Araştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

63Karakaş, Kadir. “Haliç Islah Projesi Çalışma Sonuçlarının İstatiksel Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

64Karakaya, İnci. “İstanbul İçin Stratejik Kentsel Katı Atık Yönetimi Yaklaşımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

65Karataş, Cevat. “Economic Appraisal of the Bosphorus Tube Tunnel and Istanbul Metro Alternative and Their Environmental Impacts.” Middle East Technical University Studies in Development 28, no. 1–2 (2001): 133–167.

66Kart, Nilüfer. “İstanbul Tarihi Yarımada Yeşil Alanlarının Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişiminin İrdelenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

67Kavlak, Murat. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Yönetimi ve İSTAÇ A.Ş. Modeli.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.

68Kaya, Pınar. “Yerel Yönetimlerde Katı Atık Yönetiminin Maliyet Analizi: Türkiye Geneli ve İstanbul İli Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

69Kazancı, Süheyla. “Tehlikeli Atıkların Karayolu İle Taşınımının İncelenmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

70Kırca, Simay. “Belgrad Ormanı (İstanbul) Çevresinde Peyzaj Devamlılık Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

71Kupık, Mustafa. “Peyzaj Ekolojisi Kapsamında Yeşil Koridorlar : Haliç Bölgesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

72Kuşçu Şimşek, Çağdaş, Betül Şengezer. “İstanbul Metropoliten Alanında Kentsel Isınmanın Azaltılmasında Yeşil Alanların Önemi.” Megaron 7, no. 2 (May 2012): 116–128.

73Morkoç, Enis, Vildan Tüfekçi, Huseyin Tüfekçi, and Leyla Tolun. “Effects of Land-Based Sources on Water Quality in the Ömerli Reservoir (Istanbul, Turkey).” Environmental Geology 57, no. 5 (May 2009): 1035–1045.

74Nair, Gülcan. “İstanbul’un Tarihi Korularının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2006.

O-S

75Ocak, İbrahim. “Environmental Problems Caused by Istanbul Subway Excavation and Suggestions for Remediation.” Environmental Geology 58, no. 7 (October 2009): 1557–1566.

76Önal, Pınar. “Orman Köylerinde ORKÖY Tarafından Gerçekleştirilen Köy Kalkındırma Projelerinin Uygulama Sonuçlarının Araştırılması (Şile-İstanbul).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

77Özbaş, Binnur. “Risk Analysis Study of Maritime Traffic in the Strait of Istanbul.” PhD dissertation, Boğaziçi University, 2010.

78Özbaş, Birnur, and İlhan Or. “Analysis and Control of Maritime Transit Traffic through the Istanbul Channel: A Simulation Approach.” Central European Journal of Operations Research 15, no. 3 (September 2007): 235–252.

79Özdemir, Adnan Cihat. “İstanbul İçme Suyu Havzalarında Arazi Kullanımlarının Su Kalitesine Olan Etkisinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

80Özdemir, Özlem, Filiz Karaman. “Ormansızlaşan Arazilerin Subjektif Değerleri: İstanbul Anadolu Yakasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma.” İktisat İşletme ve Finans 20, no. 227 (Şubat 2005): 123–131.

81Öztürk, Hüseyin, ed. Beykoz İlçesi Çevre Sorunları Sempozyumu. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, 2003.

82Öztürk, İlkay. “Çevre Gürültüsü Analizleri ve İstanbul’da Seçilen Bir Pilot Bölgede Gürültü Haritasının Elde Edilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2006.

83Polat, Uraz. “Solid Waste Management Case Studies in Istanbul - Kemerburgaz and Bursa - Geçit.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

84Sağlam, Serhun. “İstanbul Metropolündeki Kent Ormanlarının Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi ve Planlama Esasları.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

85Sakınç, Esra, and Müjgan Sözen Şerefhanoğlu. “The Effect of Tall Buildings on Solar Access of the Environment, İstanbul Levent as Case.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 29, no. 2 (2012): 95–106.

86Şanlısoy, Adem. “İstanbul’daki Su Toplama Havzalarında Yaşanan Sorunlar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

87Şansal, Ahmet. “İstanbul Boğazı’ndaki Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Yönetimi? Bir Pilot Proje Örneği: İstanbul Boğazı’nda Online Gürültü İzleme Sistemi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

88Sarı, Buket Akdağ, ed. 2005 İstanbul Çevre Durum Raporu. İstanbul: İstanbul Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, 2006.

89Saydam, Cemal. “Altınboynuz Haliç Nasıl Kurtulur?” Ekonomik Forum 8, no. 2 (Şubat 2001): 52–56.

90———. “Haliç Kurtulur Mu?” Bilim ve Teknik no. 398 (Ocak 2001): 80–83.

91Selçuk, Fatma Zeynep. “İstanbul Boğazı Alanının Ekolojik Peyzaj Planlaması İçin Bir Değerlendirme Yöntemi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

92Şen, İpek Melek. “İstanbul’un Asya Yakasının Peyzaj Ekolojisi Açısından İncelenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2000.

93Sofu, Nazife. “Büyükçekmece Gölü ve Yakın Çevresinin Ekolojik Planlamaya Yönelik Peyzaj Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, 2009.

T-Z

94Tanık, A., B. Beler Baykal, and I.E. Gönenç. “A Long-Term Management Plan for a Watershed in a World Metropolis – Istanbul.” Environmental Management & Health 11, no. 3 (June 2000): 208–215.

95Taş, Tevfik. “İstanbul Ormanları: Kentle Doğanın Savaşı.” Atlas no. 107 (Şubat 2002): 86–105.

96Tezcan Yıldırım, Hasan. “İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nde Ormancılık Politikası Yönünden Ağaçlandırma Sorunları ve Çözüm Yolları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

97Tezer, Azime, Ömer Lütfi Şen, İlke Akşehirli, and Nuket İpek Çetin. “Integrated Planning for the Resilience of Urban Riverine Ecosystems: The Istanbul-Omerli Watershed Case.” International Journal of Ecohydrology & Hydrobiology 12, no. 2 (2012): 153.

98The Radiological Accident in Istanbul. Vienna: International Atomic Energy Agency, 2000.

99Theodosi, C., U. Im, A. Bougiatioti, and P. Zarmpas. “Aerosol Chemical Composition over Istanbul.” Science of the Total Environment 408, no. 12 (2010): 2482–2491.

100Tokuş, Müge. “Kentsel Yeşil Ağlar: İstanbul Sarıyer Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

101Tokuşlu, Aydın. “İstanbul Boğazı`nda Gemi Kaynaklı Çevre Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

102Tonuk, Seda, and Kutlu Sevinç Kayıhan. “A Study on Sustainable Use of School Sites at (Primary) Eco-Schools in Istanbul.” Journal of Environmental Planning and Management 56, no. 7 (September 2013): 919–933.

103Topalfakıoğlu, Güldem Canan. “Üsküdar İlçesindeki Yeşil Alanların Kullanımının ve Kullanıcıların Memnuniyet Derecelerinin Değerlendirilmesi: Büyük Çamlıca Korusu, Fethi Paşa Korusu ve Doğancılar Parkı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

104Tufaner, Fatih. “İstiklal Caddesi ve Civarındaki Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Gürültünün Tespiti ve Haritalandırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

105Türer Başkaya, Fatma Ayçim. “İstanbul Kenti Katı Atık Alanlarının Peyzaj Planlaması Açısından Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

106Türkdoğan Aydınol, F. İlter, Gürdal Kanat, and Hürrem Bayhan. “Sea Water Quality Assessment of Prince Islands’ Beaches in Istanbul.” Environmental Monitoring & Assessment 184, no. 1 (January 2012): 149–160.

107Türker, Ali Yasin. “The Risk Assessment and Management of the Istanbul Strait.” PhD dissertation, Boğaziçi University, 2008.

108Türkhan, Mehmet Sait. “19. ve 20. Yüzyılda Haliç’te Çevre Sorunları ve Deniz Kirliliği.” Toplumsal Tarih 24, no. 169 (Ocak 2008): 60–66.

109Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities: A Global Assessment. Dordrecht: Springer, 2013.

110Uslu, Şerafeddin. “Kent Ormanlarının Rekreasyonel Amaçlı Kullanımı ve İstanbul İli Örneğinde İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

111Uslu, Şerafeddin, Tülay Ayaşlıgil. “Kent Ormanlarının Rekreasyonel Amaçlı Kullanımı ve İstanbul İli Örneğinde İrdelenmesi.” Megaron 2, no. 4 (2007): 213–236.

112Uygur Ayva, Yeşim Birgül. “Orman Sınırları Dışına Çıkartılması Tartışılan Alanlar ve Yasal Sürecin İrdelenmesi, İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

113Voulvouli, Aimilia. From Environmentalism to Transenvironmentalism: The Ethnography of an Urban Protest in Modern Istanbul. Oxford ; New York: Peter Lang, 2009.

114———. “Transenvironmental Protest: The Arnavutköy Anti-Bridge Campaign in Istanbul.” Environmental Politics 20, no. 6 (November 2011): 861–878.

115______. “Arnavutkoy District Initiative : From Environmentalism to Transenvironmentalism: Practicing Democracy in a Neighbourhood of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University College London (University of London), 2008.

116Yalçın, Azat. “İstanbul Haliç’inin ve Çevresinin Ekosistem Kimliğinin Belirlenmesi İle Ekosisteme Uyumlu Koruma ve Yenileme Plan Kararlarına Altlık Oluşturulması.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

117Yalım, Funda, Simge Kurban. “Kentlerde Çevre Bilincinin Oluşturulması Sürecinde Bir Halkla İlişkiler Aracı Olarak Festivallerden Yararlanılması : İstanbul Ecofest’e Katılanlar Üzerine Bir Araştırma.” Selçuk İletişim 7, no. 4 (2013): 81–93.

118Yaman, Cevat. “Costs Pertaining to the Collection, Transportation and Disposal of Domestic Solid Wastes and General City Cleaning in the City of Istanbul.” Fresenius Environmental Bulletin 21, no. 4 (April 2012): 908–917.

119Yaman, Turan. “İstanbul’da Kentsel Katı Atık Yönetimi ve Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2007.

120Yaşamış, Firuz. “Assessment of Compliance Performance of Environmental Regulations of Industries in Tuzla (Istanbul, Turkey).” Environmental Management 39, no. 4 (April 2007): 575–586.

121Yerebakan, Metin. İstanbul Tehlikeli Atık Bertaraf (İTAB) Projesi Fizibilite Etüdü. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.

122Yıldız, Şenol, Cevat Yaman, Göksel Demir, and H. Kurtuluş Özcan. “Characterization of Municipal Solid Waste in Istanbul, Turkey.” Environmental Progress & Sustainable Energy 32, no. 3 (2013): 734–739.

123Yönügül, Yunus. “İstanbul’daki İçme Suyu Havzalarının Önemi, İçme Suyu Koruma Havzalarında Yaşanan Sorunlar, İdari Yargıya İntikal Etmiş Uyuşmazlıklar, Nedenleri ve Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2007.

124Yücel, Seher Demet. “Sürdürülebilir Kent ve Peyzaj İlişkisinde Ekolojik Geçiş Zonları: İstanbul- Beykoz Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.

125Yüksel, Ebubekir, Veysel Eroğlu, Hasan Z. Sarıkaya, and İsmail Koyuncu. “Current and Future Strategies for Water and Wastewater Management of Istanbul City.” Environmental Management 33, no. 2 (February 2004): 186–195.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search