Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Kentsel koruma ve restorasyon

Urban Conservation and Restoration

Texte intégral

A-C

1Acar, Duygu. “Tur-ı Sina (Balatkapı İoannes Prodromos Metokhion) Kilisesi Koruma Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

2Açan, Özge. “Hasköy’de Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

3Ahunbay, Metin, and Zeynep Ahunbay. “Recent Work on the Land Walls of Istanbul: Tower 2 to Tower 5.” Dumbarton Oaks Papers 54 (January 1, 2000): 227–239.

4Ahunbay, Zeynep. “Kentsel Korumada Temel İlkeler ve Fener-Balat.” Mimar.ist 11, no. 42 (2011): 79–85.

5———. “Marmara ve Haliç Surlarında Onarımlar.” Yapı no. 348 (Kasım 2010): 56–59.

6Akaş, Ceyda. Haliç’in Kıyısında Endüstriyel Arkeoloji. İstanbul: Rahmi Koç Müzesi, 2007.

7Akın, Nur, Yegan Kahya, and Yıldız Salman. “20. Yüzyıl Endüstri Mirasının Korunmasına Bir Örnek: Bakırköy İspirtohane Binası.” Arredamento Mimarlık no. 147 (May 2002): 110–116.

8Altınyıldız, Nur. “The Architectural Heritage of Istanbul and the Ideology of Preservation.” Muqarnas 24 (January 2007): 281–305.

9Arabacıoğlu, Feride Pınar. The City and its Walls: A Research on Istanbul Land Walls. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2011.

10Armağan Doğan, Huriye. “Üsküdar Saint Vincent de Paul Fransız Okulu’nun Belgelenmesi, Koruma Sorunlarının İrdelenmesi ve Yeniden Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

11Aslan, Gül. “İstanbul Sıbyan Mektepleri İçin Bir Katalog Denemesi ve Yusuf Paşa Sıbyan Mektebi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

12Atabey, Ayşegül. “Eyüp Tekkelerinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi ve Sertarikzade Tekkesi İçin Restorasyon Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2007.

13Atalan, Özlem. “Boğaziçi Kıyı Yerleşmelerinin Tarihsel Değişim Süreci ve Koruma Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma Ortaköy- Kuruçeşme Sahili.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

14Atalay, Özlem. “Perceptions of the Renewal and Reuse of Historic Buildings in the Beyoğlu District of Istanbul: A Case Study of the Demirören Shopping Center and Movie Theaters.” M.U.P., State University of New York, 2012.

15Ateş, Muhammet. “Geleneksel Türk Konutlarının Plan Kurgusu ve Karakteristik Özelliklerinin İrdelenmesi, Restorasyon İle Birlikte Yeni İşlev Verilen İstanbul Konaklarının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2008.

16Ay, Reyhan. “İstanbul Boğazındaki Deniz Fenerleri ve Tahlisiye Yapılarının Koruma ve Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.

17Aykut, Ayşegül. “Fatih İlçesi, 3034 Ada, 43 Parsel’de Yer Alan Ahşap Konağın (Erturan Ailesi Konutu) Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

18“Bakırköy İspirtohane Binası Kültür Merkezi [Yapı Dalı ‘Koruma’ Başarı Ödülü].” Mimarlık 37, no. 294 (Ağustos 2000): 30–31.

19Balkır Güney, Ş. Gaye. “Yeldeğirmeni (Kadıköy) Geleneksel Sivil Binalarının Yapısal Sorunları ve Korunmaları İçin Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.

20Baran, Bektaş. “Galata Hamamları ve Kılıç Ali Paşa Hamamı Koruma Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

21Başman, Ali Fuat. “Tarihi Liman Alanlarında Endüstriyel Mirasın Korunması; Haydarpaşa Gar ve Liman Çevresi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

22Bay, Yeşim. “Eyüp, Vezir Tekkesi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

23Baykan, Ahmet Engin. “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Yönelik Finans Yönetimi: İstanbul Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

24Bengü Uluengin, Mehmet. “Preservation Under the Crescent and Star: Using New Sources for Examining the Historic Development of the Balat District and Its Meanings for Historic Preservation.” PhD dissertation, Texas University, 2004.

25Benli, Gülhan. “İstanbul Tarihi Yarımadada Bulunan Han Yapıları ve Avlulu Hanların Koruma Sorunları.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

26Berber, Öznur. “Erken Cumhuriyet Dönemi Modern Mimarlık Örneklerinden Kadıköy Halkevi Binası Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

27Bilecik, Gülberk. “İstanbul’un Ortadan Kalkan Tarihî Eserlerinden Biri: Seyyahlar Tekkesi.” Akademik Araştırmalar Dergisi 14, no. 56 (Şubat 2013): 93–112.

28“Bir Restorasyon ve Dönüşüm Öyküsü: Osmanlı Bankası Merkezi’nden SALT Galata’ya.” Arredamento Mimarlık no. 254 (Şubat 2012): 48–53.

29“Bir Yeniden İşlevlendirme Örneği: İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampusu.” Yapı no. 240 (Kasım 2001): 67–74.

30Brangar, Şevki Yiğit. “Silahtarağa Elektrik Santralı’nın Korunması ve Yeniden Kullanımına Yönelik Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

31Büyükseçgin, İsmail. “Üsküdar Bölgesinde Yeni-Klasik Dönem Örnekleri ve Koruma Sorunları (1900-1930).” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

32Çakmak, Fatih. “Koruma Amaçlı Bölgesel Planların Kentsel Yaşama Etkilerinin Değerlendirilmesi: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.

33Cankat, Ayşegül. “İstanbul Kara Surları’nı Bir Sistem Olarak Algılamak ve Anıt Ötesi Dinamikler İçinde Korumak.” Mimar.ist 11, no. 41 (2011): 71–72.

34Cantimur, Atilla. “İstanbul Karasurları’nın Korunması ve Surların Restorasyon Teknikleri Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.

35Cavlun, Fakir. “Eyüp’te Ümmi Sinan Tekkesi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

36Çeçener, H. Besim. Beylerbeyi Kültür ve Doğa Varlıkları Kılavuzu. İstanbul: Mimarlar Odası Yayınları, 2008.

37______. “‘Gentrification’ ve Kentsel Dönüşüm Yasası’nın İstanbul Suriçi Koruma Planı İle İlintileri.” Yapı no. 292 (March 2006): 46–47.

38———. “Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği Binası: Bir Basit Onarımın Öyküsü.” Mimar.ist 5, no. 15 (2005): 12–14.

39———. Eminönü Hanlar Bölgesi Anıtsal Eserler Kılavuzu. İstanbul: Mimarlar Odası Yayınları, 2011.

40———. “İstanbul Suriçi Koruma Planı ve Tarihî Hanlar Bölgesi.” Mimar.ist 5, no. 17 (Eylül 2005): 53–54.

41Çelebi, Meryem Elif. “İstanbul’un Tarihi Otelleri (1840-1914) ve Koruma Kapsamında Galata ve Pera Otellerinin Değerlendirilmesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

42Çelik, Zeynep. “İstanbul: Bir Tema Parkı Olarak Kentsel Koruma, Soğukçeşme Sokağı.” In Şehirler ve Sokaklar, edited by Zeynep Çelik, Diane Favro, and Richard Ingersoll, 97–112. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007.

43Cengiz, Mehmet. “İstanbul Hasköy Esgher Sinagogu Restorasyonu.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2002.

44Cengizkani Ali. “Silahtarağa Bir Endüstri Arkeolojisi Anıtı.” Arredamento Mimarlık no. 171 (Temmuz-Ağustos 2004): 96–102.

45Çetintaş, Burak. ““Boğaziçi’nin İhtiyar Delikanlısı: 310 Yaşındaki Amuca Hüseyin Paşa Yalısı.” Toplumsal Tarih no. 177 (Eylül 2008): 10–11.

46———. “19. Yüzyıldan Kalma Hamidiye Su Tesislerinin Önemli Yapısı: ‘Büyük Hazne’ Otel İnşaatı İçin Yıktırıldı!” Toplumsal Tarih 24, no. 172 (Nisan 2008): 12.

47———. “Bir Söyleşinin Düşündürdükleri…: Karacaahmet Mezarlığı Yok Oluyor!” Toplumsal Tarih 23, no. 157 (Ocak 2007): 8–9.

48———. “Eskiden Buraları Hep Mezarlıktı! Ayaspaşa Mezarlığı.” Toplumsal Tarih no. 132 (Aralık 2004): 90–95.

49———. “İstanbul’un Resmi Yollarla Tahribine Karşı Verilen Hukuk Mücadelesinin Hikâyesi: Şehrin Hukuku.” Toplumsal Tarih 23, no. 167 (Kasım 2007): 90–92.

50———. “Karacaahmet’in Sorunları.” Toplumsal Tarih 23, no. 165 (Eylül 2007): 18–19.

51Çiftçi, Aynur, Nadide Seçkin. “19. Yüzyılda İstanbul’da İnşa Edilen Askeri Yapıların Koruma Sorunları.” Megaron 1, no. 1 (2005): 51–66.

D-F

52Deniz, Müge. “Kentsel Peyzaj ve Kentsel Görünüm Koruma Çerçevesi Karşılaştırmalı Bir Model İstanbul/Roma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

53Dilsiz, Ayşe. “The Byzantine Heritage of Istanbul: Resource or Burden? A Study on the Surviving Ecclesiastical Architecture of the Historical Peninsula within the Framework of Perception, Preservation and Research in the Turkish Republican Period.” MA Thesis, Koç University, 2006.

54Dinçer, İclal, Zeynep Enlil, and Yiğit Evren. “İstanbul’un Koruma Alanlarının Değerlendirilmesi.” Megaron 4, no. 2 (September 2009): 5–15.

55Doğan, Sema. “Sultan Abdülmecid Döneminde İstanbul-Ayasofya Camii’ndeki Onarımlar ve Çalışmaları Aktaran Belgeler.” Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi no. 49 (2009): 1–34.

56Düzalan, Nurçe. “Demirkapı Kışlası’nın Tarihsel Gelişimi, MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Binaları Olarak Kullanımı ve Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

57Ekinci, Yasagül. “Tarihi Çevre Korumanın Yönetsel Boyutu ve Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları: Selimiye Camii Alan Yönetimi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2009.

58Ekmekçi, Onur Tunç. “Defining General Conservation Principles for Primary Schools of Rum Minority in Istanbul.” MA Thesis, METU, 2012.

59Eldem, Nezih. “Çırağan ve Yıldız Sarayları Ile Yahya Efendi Dergâhı’nın Sit Alanı Olarak Kusurlardan Arındırılması ve İstanbul Akvaryumu Projesi.” Mimar.ist 1, no. 2 (May 2001): 96–99.

60Elhan, Seda. “Kentsel Bellek Bağlamında Sanayi Mirasının Değerlendirilmesi: İstanbul Haliç Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

61Elmas, Eyüb Salih. “Çamlıca-Altunizade-Bağlarbaşı Tarihsel Çevresi Değerlendirme ve Çamlıca’da Ahşap Bir Köşkün Koruma Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

62Eminoğulları, Semiha. “Sultanahmet Baytar Mektebi Yapısının Restitüsyonu ve Arazisi Üzerindeki Yapıların Kronolojik Araştırması.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

63Engin, Hüseyin Emre. “Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımında İç Mekâna Etkilerin İncelenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi; İstanbul Endüstri Yapıları Örneği.” Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009.

64Ercan, Müge Akkar. “Searching for a Balance Between Community Needs and Conservation Policies in Historic Neighbourhoods of Istanbul.” European Planning Studies 18, no. 5 (May 2010): 833–859.

65Erdinç, Selcen. “Endüstri Arkeolojisi Kapsamında İstanbul’daki 19. yy. Endüstri Yapılarında İşlev Dönüşümüne Bağlı Mimari Mekan Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

66Erdine, Yakut. “Beykoz, Yalıköy Yerleşimi, Hacı Alibey Fırını ve Mediha Yaran Evi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

67Erdoğan, Batuhan Burhan. “Galata Kent Surları ve Koruma Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

68Erdoğan, Diğdem. “Küçükçekmece Osmanlı Kibritleri Fabrikası’nın Endüstri Mirası Olarak Koruma ve Yeniden Kullanım Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

69Erol, Ömer Faruk. “Kasımpaşa Yeldeğirmeni Camii ve Çevresindeki Yapıların Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

70Eryazıcıoğlu, Mehmet Erdem. “Kültürel Peyzaj Alanlarının Korunmasına Yönelik İlkeler: İstanbul Boğaziçi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

71Eyice, Semavi. “İstanbul Surları [Söyleşi].” Bilim ve Ütopya 15, no. 177 (March 2009): 79–82.

G-J

72Göktan, Didem. “Eminönü Küçükpazar’da Arap Hanı Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

73Gökyay, Demet. “Beşiktaş Köyiçi Kentsel Sit Alanının 20.yy Başından Günümüze Değişimi ve Korunması İçin Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

74Güldal, Fatih. İstanbul’un 100 Kaybolan Eseri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2009.

75Güloğlu, Özlem. “İstanbul Tarihi Saray Bahçelerinin Restorasyon İlkelerinin Saptanması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

76Gültekin, Nevin. “Cultural Heritage Management: The Case of Historical Peninsula in İstanbul.” Gazi University Journal of Science 25, no. 1 (January 2012): 235–243.

77Günay, Zeynep. “Conservation versus Regeneration?: Case of European Capital of Culture 2010 Istanbul.” European Planning Studies 18, no. 8 (August 2010): 1173.

78———. “Evaluation of Urban Conservation and Revitalization Policy and Practise in Europe and Turkey: a Case Study on Ayvansaray in Historical Peninsula.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2004.

79Gündoğan, Zeynep. “İstanbul, Samatya’da Tarihi Çevre Koruma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011.

80Gündüz, Arif Emre. “Kentlerde Tarihî Dokunun Korunmasında Yerel Yöneticilerin Rolü: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

81Gür, Banu. “Yenileşme ve Kentsel Sit Alanlarında Uygulamaları: Kadıköy Tarihi Çarşı Sit Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

82Hacıoğlu, Ebru. “Tarihi Çevrede Yasal Düzenlemelerin Mimari Tasarım Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi (İstanbul Tarihi Yarımada Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

83Hanson, Kristan. “Haliç: Historic Architecture and Landscape Image Collection.” Art Institute of Chicago Museum Studies 34, no. 2 (September 2008): 79–96.

84Hızır, Rahmi. “Kumkapı Surp Vortvots Vorodman Kilisesi’nin Yapım Sistemi ve Onarım Sürecinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

85Hoffmann, Volker, ed. 600 Yıllık Ayasofya Görünümleri ve 1847-49 Fossati Restorasyonu. İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 2000.

86İkiz, Deniz. “Maçka Silâhhanesi’nin Tarihsel Gelişimi, İTÜ Maçka Binası Olarak Kullanımı ve Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

87İlsever, Ceyhun. “Edirnekapı Sarnıcı Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

88İncedayı, Deniz. “Dünya Mirası İstanbul’da UNESCO İle Yeniden Buluştuk.” Mimarlık no. 342 (Ağustos 2008): 9–11.

89İnkaya, A. Feyhan. “Arnavutköy’ün Kimliği: Ahşap Evlerden Bir Restorasyon Örneği.” Mimar.ist 6, no. 22 (Aralık 2006): 101–105.

90İstanbul’un Tarihî ve Doğal Miras Değerleri: Potansiyeller, Riskler ve Koruma Sorunları. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2011.

91Ivanova, Blagovesta, Radi Ganev, and Miloş Drdácký. “Historical and Condition Survey of the St. Stefan Bulgarian Metal Church in Istanbul.” International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis & Restoration 7, no. 6 (November 2013): 693–714.

K-N

92Kahya, Yegan. “Garanti Kültür Binası: SALT Galata Koruma ve Onarıma Yönelik Projelendirme Süreci.” Arredamento Mimarlık no. 254 (Şubat 2012): 54–62.

93Kahya, Yegan, Yıldız Salman, and Nur Akın. “Conservation and Adaptive Re-Use of the Bakırköy Spirit Factory in Istanbul.” Journal of Architectural Conservation 10, no. 1 (March 2004): 67–79.

94Kambek, Erkan. “Mecidiyeköy Likör Fabrikası.” Arredamento Mimarlık no. 180 (May 2005): 60–63.

95———. “Mecidiyeköy Likör ve Kanyak Fabrikası Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

96Karbeyaz, Ceylin. “Kadıköy Yeldeğirmeni’nde Notre Dame Du Rosaire Şapeli Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

97Kariptaş, Fatih. “Endüstri Mirası Kapsamındaki Yapıların Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi ve Kasımpaşa Tuz Ambarı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

98Karslı, Özlem. “İstanbul’da Rum Liseleri ve İoakimion Kız Lisesi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

99Kasapgil, Muhammed Oytun. “Sarıyer Yenimahalle ve Merkez Mahallesi’nde Kentsel Sit Alanı Koruma Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

100Kılıç, Yeliz. “19.yy. İkinci Yarısı Kârgir Konut Mimarisinin Beyoğlu Bölgesi Örneğinde İncelenmesi ve Yapısal Ölçekte Bir Koruma Yaklaşımı Geliştirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2007.

101Klein, Holger A, ed. Restoring Byzantium: The Kariye Camii in Istanbul and the Byzantine Institute Restoration. New York: Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery, Columbia University, 2004.

102Klein, Holger A., Robert G. Ousterhout, and Brigitte Pitarakis, eds. Kariye Camii Yeniden. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2011.

103Kocabaş, Arzu. “Urban Conservation in Istanbul: Evaluation and Re-Conceptualisation.” Habitat International 30, no. 1 (March 2006): 107–126.

104———. “Urban Conservation Planning and Development Outcomes in Conservation Areas in Central Istanbul and Central London: 1969-1989.” PhD dissertation, South Bank University.

105______. Urban Conservation Planning in London and Istanbul: An International Comparative Study of Two Controversial Decades: 1969-1989. Saarbrücken: LAP Lambert Acad. Publ., 2010.

106Köksal, T. Gül, Zeynep Ahunbay. “İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 125–136.

107Korumaz, Mustafa. “Tarihi Yapılara Yeni İlavelerinin İstanbul Örneğinde Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2003.

108Kuban, Doğan. “İstanbul Sur Restorasyonları Üzerine.” Yapı no. 302 (Ocak 2007): 96–99.

109———. Türkiye’de Kentsel Koruma: Kent Tarihleri ve Koruma Yöntemleri. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2001.

110Kuban, Nurdan. “Yeşilköy Tren İstasyonu Yapılar Grubu Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

111Kumaş, Nilüfer Zeynep. “İstanbul Emniyet Sandığı Binası Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

112Kumral, Esin. “Four Seasons Otel İnşaatı: ‘Örnek Proje’ Mi, ‘Tarihin Katledilmesi’ Mi.” Toplumsal Tarih 24, no. 172 (Nisan 2008): 11.

113Kurban, Nurdan. “Mimari Miras Olarak Demiryolu Yapıları: Yeşilköy Tren İstasyonu Örneği.” Arredamento Mimarlık no. 159 (Haziran 2003): 106–111.

114Kurt, Hacer Görkem. “Eminönü Vlora Han Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

115Kuşüzümü, Kıvanç Hamdi. “İstanbul Minarelerinin Geleneksel Yapım Teknikleri ve Günümüzdeki Restorasyonu.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

116Mehmetoğlu Güneş, Bilge. “Tarihi Kent Merkezlerinde Metro Yapımı ve Arkeolojik Değerleri Koruma İlişkisi; İstanbul Tarihi Yarımada Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

117Memiş, Fatma Zehra. “İtalyan Mimar Raimondo D’aronco’nun İstanbul Yapılarının Koruma Durumlarının Araştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013.

118Nardereli Erdoğan, İrem. “Bağlarbaşı Sainte Marie Fransız Okulu Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

O-S

119Okuyucu, Özgür Boran. “Beşiktaş Rum Okulu Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

120Önsel, Zeren. “Galata Ticaret Han Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

121Oral, Evren. “Tarihi Kentsel Çevrelerin Korunmasında Yasal Düzenlemelerin Kent Kimliğine Etkileri: Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

122Ousterhout, Robert, Zeynep Ahunbay, Metin Ahunbay, and Ayşın Özügül. “Study and Restoration of the Zeyrek Camii in Istanbul: First Report, 1997-98.” Dumbarton Oaks Papers 54 (January 2000): 265–270.

123Ousterhout, Robert, Zeynep Ahunbay, and Metin Ahunbay. “Study and Restoration of the Zeyrek Camii in Istanbul: Second Report, 2001-2005.” Dumbarton Oaks Papers 63 (January 2009): 235–256.

124Özçakı, Meltem. “Tarihi, Kültürel ve Doğal Varlıkların Sergileme Açısından Değerlendirilmesi, Sultanahmet Bölgesi Deniz Surları, Bukoleon Sarayı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.

125Özdemir, Hilal. “Tarihi Çevrelerde Kentsel Peyzaj Tasarım İlkelerinin Belirlenmesi, İstanbul-Zeyrek Örneğinde Bir İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007.

126Özden Örnek, Elif. “Planlama-Koruma Üzerine Çözüm Arayışları Marmara Takımadaları, Beykoz, Tarihi Yarımada Sit Alanlarına İlişkin Çözümleme.” Planlama Dergisi no. 32 (2006): 23–35.

127Özer, Derya Nüket. “Sulukule Artık Arkeolojik Sit Olmalıdır.” Yapı no. 340 (March 2010): 48–53.

128Özgan, Hacer Tülin. “İstanbul Tarihi Yarımadanın Koruma Kriterleri Açısından Etüdü ve Koruma Modeli Önerisi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2002.

129Özgan, Sibel Yasemin. “Use of Augmented Reality Technologies in Cultural Heritage Sites; Virtu(Re)Al Yenikapı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

130Özkan, Deniz. “Üsküdar Şevket Kurukahveci Evi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

131Özkan, Nadide Ebru. “Koruma ve Kültür Turizmi Bağlamında İstanbul Tarihi Yarımada’da Bizans Dönemi Mimari Mirasının Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

132Özkan Yazgan, Esra. “Anıtsal Kültür Varlıklarının Müze Olarak Kullanımına Yönelik Yaklaşımın İstanbul İbrahim Paşa Sarayı Örneğinde İrdelenmesi.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2011.

133Özlem, Elif, Aydın Oral, Elif Çelebi. “Kurtarılması Gereken Bir Kompleks: İstanbul Porselen Fabrikası Tuzla, 1963.” Arredamento Mimarlık no. 240 (Kasım 2010): 34–36.

134Özsoydan, Gülşah. “Kentsel Korumaya Stratejik Yaklaşım (Beşiktaş Köy İçi Kentsel Sit Alanı Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2007.

135Öztemiz, İrem. “Koruma Amaçlı İmar Planlarının Kentsel Tasarım Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi: Beyoğlu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

136Öztepe, Ozan. “İstanbul Suriçinde Bulunan Bizans Dönemine Ait Kiliselerin Günümüzdeki Durumları ve Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

137Öztürk, Şengül Ebru. “Eyüp Hacı Beşir Ağa Külliyesi Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

138Özüekren, Canan Özlem. “Beşiktaş, Makruhyan Ermeni İlkokulu Restorasyon ve Yeniden Kullanım Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

139Pehlivanoğlu, Sinan. “Sultanahmet Akbıyık Mahallesinde Koruma Yaklaşımlarının, Potansiyellerin ve Sorunların İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

140Polat Omay, Ebru, Murat Polat. “Modern Mimari Mirasın Yıkımına Seyirci Kalmak: Talimhane ve Ayhan Apartmanı.” Arredamento Mimarlık no. 195 (Ekim 2006): 105–107.

141Restoration and Evaluation of the Walled City of Istanbul = La Restauration et La Valorisation Des Enceintes Urbaines de Istanbul. Hague: Lange Voorhout, 2004.

142Sağdıç, Barbaros. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 22–23.

143———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 181 (Ekim 2008): 42–69.

144———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 176 (Mayıs 2008): 42–43.

145———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi Tarihsel Gelişim Süreci.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 176 (Mayıs 2008): 46–73.

146Sağdıç, Barbaros, Sağdıç Almıla, and Barış İncesu. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 26–53.

147Şahin, İsmet. “Türkiye’de Kentsel Koruma Politikalarının Gelişimine Yardımcı Bir Yöntem Denemesi Örnekleme: İstanbul Tarihi Yarımada.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

148Sarıarmağan, Şeyma. “Peyzaj Öğeleri Mekansal Veritabanı Tasarımı, Sultanahmet Arkeolojik Parkı Dünya Miras Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi, 2013.

149Savaş, Macide. “Bakırköy Fildamı Sarnıcı Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

150Savaş, Seden. “İstanbul, Kumkapı-Nişanca Köşklü Hamamı (1887) Araştırması ve Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

151Sayın, Şenay. “Ortaköy-Sarıyer Arasında Bazı Örneklere Dayanarak Yalıların Bugünkü Durumunun Saptanması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

152Seçilmişler, Töre. “Koruma Öncelikli Alanlarda Aktör Ağın Çözümlenmesi ve Betimlenmesi: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

153Sepasdar, Golrokh. “Public Participation in Heritage Cities’ Rehabilitation Schemes in Middle East and North Africa: An Investigation in Three Cities : Fez, Aleppo and Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Liverpool, 2009.

154Sürmen, Pınar. “Laleli Külliyesi İmareti Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

T-Z

155Tamer, Cahide. İstanbul Bizans Anıtları ve Onarımları. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 2003.

156Tanman, M. Baha. “İstanbul’da Tarihî Eser Kaybı.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 17–22.

157Tanman, M. Baha, Leyla Kayhan Elbirlik, eds. Balat İlyas Bey Külliyesi: Tarih-Mimari-Restorasyon = İlyas Bey Complex: History-Architecture-Restoration. İstanbul: DAI: SÖKTAŞ, 2011.

158Tatlıcan, Güldeniz. “Kentsel Koruma Alanlarının Yaşatılmasında Kültürel Yatırımların Önemi, İstanbul Fener ve Balat Semtleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

159Tekeli, İlhan. Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.

160Topçu, Hicran. “A Historic-Contextual Approach for the Identification of Built Heritage in Historic Urban Areas: Case of Galata District in İstanbul.” PhD dissertation, METU, 2004.

161Tümer Uluca, Ege, Selen Onur. “İstanbul Kara Surlarının Çevresindeki Kentsel Doku Kaynaklı Koruma Sorunları.” Mimar.ist 11, no. 41 (2011): 76–77.

162Turhan, Barış Doğuş. “Beşiktaş Kız Lisesi (Çırağan Sarayı Harem Dairesi) Koruma ve Restorasyon Sorunları Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.

163Uçar, Belma. “Endüstriyel Miras ve Yeniden İşlevlendirme Kavramları Kapsamında Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası’nın İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2013.

164Uluengin, Mehmet Bengü. “Preservation under the Crescent and Star: Using New Sources for Examining the Historic Development of the Balat District in Istanbul and Its Meanings for Historic Preservation.” Ph.D. dissertation, The University of Texas, 2004.

165Ünal, Mehmet. “Endüstri Mirası Kapsamında İstanbul Yedikule TCDD Atölyelerinin Mimarisi ve Koruma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2009.

166Ünal, Nuray. “Boğaziçi’nde Dini Yapılaşmanın Tarihsel Süreci Bağlamında Arnavutköy Yerleşimi ve Arnavutköy Sinagogu’nun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

167Üstün, Ayşe. “Osmanlı Arşivindeki İstanbul Cami ve Türbelerinin Tamirleriyle İlgili Belgeler.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2000.

168Uzsan, Birben. “Kurtuluş ‘Eşref Efendi Sokak’ ve Çevresi Tarihsel Çevre Çözümleme ve Korunması Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

169Verdön, İrem. “Balat Ayan Caddesi 14-18-22 No’lu Sıra Evlerin Restorasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

170Yağcı, Saniye Feyza. “Eyüp İlçesi İslambey Mahallesi 217 Ada 65 Parsel’deki Ahşap Yapıların Koruma Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

171Yağşi, Şeyda. “Tuzla Bölgesi, Ahşap Evler ve Korunmaları Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, 2012.

172Yavaşoğulları, Nejat. “Bir Konut Restorasyonu Beşiktaş.” Arredamento Mimarlık no. 173 (Ekim 2004): 84–87.

173Yavuz, Betül. “Tarihi ve Doğal Çevrelerde Koruma-Turizm İlişkisi, Eyüp Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

174Yavuz, Seçil. “Haydarpaşa Garı ve Çevresindeki Yapıların Tarihsel Araştırması, Askeri Karakol ve Muhacır Misafirhanesi Yapılarının Yeniden Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

175Yegül, Esra. “Üsküdar Hamamları ve İcadiye Dağ Hamamı: Çevresel, Yapısal, İşlevsel Sorunları ve Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.

176Yıldırım, Özge. “Küreselleşme Sürecinin Kentsel Koruma Alanları İle İlişkisinin İstanbul Tarihi Yarımada Özelinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.

177Yılmaz, Gülin Işık. “Cihangir’in Tarihi Süreç İçinde Gelişimi, Tarihi Dokusunun Analizleri ve Sıraselviler Caddesi’nde Bir Koruma Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

178Yürü, Neslihan. “Kentsel Sit Alan Yönetimi İstanbul Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.

179Zengin, Ayşe. “Eyüp Kentsel Sit Alanının İnanç Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi ve Yerleşim Dokusunun Korunması Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

180Zeren Gülersoy, Nuran, ed. Istanbul Project: Istanbul Historic Peninsula Conservation Study. Istanbul: Istanbul Technical University Rectorate, 2008.

181Zoroğlu, Ülkü. “Silivri, Kaleiçi Mahallesi, Çarşıkapı, Tavanlıçeşme Sokak’da Koruma Değerlendirme ve Çevre Düzenleme Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search