Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Kentsel dönüşüm ve planlama, seçkinleştirme, kentsel tasarım, kira piyasası,

Urban transformation and planning, gentrification, urban design, rent market, public space

Texte intégral

A-C

12010-2013 İstanbul Bölge Planı. İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı, 2010.

2Açan, Özge. “Hasköy’de Tarihi Çevre Koruma ve Sıhhileştirme Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

3Açar, Adem. “Küresel ve Yerel Akışlar Kavşağında İstanbul’da Mekanın Yeniden Üretimi: Gökdelenler Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

4Adil, Semih. “Ekolojik Kentleşme ve Toplu Konutlarda Ekolojik Planlama Yaklaşımının Başakşehir 4.Etap Örneğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

5Akalın, Ediz Öznur. “Kentsel Dönüşümün Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Alan Araştırması, Dolapdere Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

6Akalın, Senay. “Konut Kira Değerlerini Etkileyen Faktörler: Beşiktaş İlçesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

7Akar, Şevket Kamil. “İstanbul’da Emlak ve Akar Vergisi Uygulaması: Dersaadet Vergisi.” Türkler 14 (2002): 351–358.

8Akbelege, Cem. “Haliç ve Çevresinde Yeniden İşlevlendirilen Sanayi Yapılarının Çevre Halkla Etkileşimi Bağlamında İncelenmesi ve Silahtarağa Elektrik Santrali Için Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

9Akcan, Esra. “Amerikanlaşma ve Endişe, İstanbul Hilton Oteli.” Arredamento Mimarlık no. 141 (Kasım 2001): 112–119.

10Akçakaya, İmge. “Measuring the Impact of Culture on Urban Regeneration towards Prospects for Istanbul ECOC 2010: The Case of Zeytinburnu Culture Valley Project.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2008.

11Akdağ, Suzan Girginkaya, and Seda H. Bostancı. “The Impacts of Prestige Projects on the Skyline of Istanbul.” ArchNet-IJAR 7, no. 2 (July 2013): 269–281.

12Akdoğan, Gizem. “Dealing with Rapid Development: Creation of the Informal Urban Economy and Gecekondu Housing in Istanbul.” M.Arch., Iowa State University, 2009.

13Akgün, Aliye Ahu, and Tüzin Baycan. “Gated Communities in Istanbul: The New Walls of the City.” The Town Planning Review 83, no. 1 (2012): 87.

14______. The New Real Estate Actors of Istanbul: Gated Communities and Their Developers. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010.

15Akın, Nur. “Talimhane Yayalaştırma Projesi’nin Düşündürdükleri.” Arredamento Mimarlık no. 176 (Ocak 2005): 84–88.

16———. “ICOMOS/CIVVIH İstanbul 2005 Toplantısı’nın Ardından.” Arredamento Mimarlık no. 182 (Temmuz-Ağustos 2005): 24–25.

17Akın, Oya, Berna Dilçınar Sel, and Bora Yerliyurt. “Arnavutköy Meydanı ve Tasarım Süreci.” Mimar.ist 5, no. 18 (Aralık 2005): 104–108.

18Akın, Tuncay. “Daha Yaşanabilir Kentler İçin Caddelerin Yaya ve Bisiklet Kullanımı Açısından İncelenmesi (Kartal-Pendik Sahil Yolu Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005.

19Akkar Ercan, Müge. “Challenges and Conflicts in Achieving Sustainable Communities in Historic Neighbourhoods of Istanbul.” Habitat International 35, no. 2 (April 2011): 295–306.

20———. “Developing Sustainable Communities in Historic Neighbourhoods of Istanbul.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 102, no. 2 (2011): 205–219.

21Akköse, Alev Ceren. “Kentsel Kıyı Alanlarının Yeniden Değerlendirilmesi Kapsamında İstinye Tersane Alanının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

22Akman, Kubilay. “İstanbul’da Kentsel Farklılaşmalar ve Mekansal Yansımaları.” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5, no. 9 (2009): 117–127.

23Akpınar, İpek. “The Rebuilding of Istanbul After the Plan of Henri Prost, 1937-1960: From Secularisation to Turkish Modernisation.” PhD dissertation, University College London, 2003.

24Akpınar, İpek Yada. “Bugün İçin Geçmiş: Prost Planı’ndan Günümüze, Politik Araç Olarak Kentsel Tasarım.” Mimar.ist 8, no. 29 (Eylül 2008): 61–67.

25———. “Kentte Yeni Bir Platform: İstanbul 1. Tasarım Bienali.” Mimarlık no. 369 (Ocak-Şubat 2013): 26–30.

26Akşehirli, İlke. “Küçükçekmece Gölü ve Yakın Çevresinde Ekolojik Planlamaya Yönelik Peyzaj Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

27Aksoğan, Atakan. “İstanbul Ili, Anadolu Yakasında Son 10 Yılda Üretilen Toplu Konut Yerleşimlerinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

28Aksoy, Mahi İrem. “Günümüz Alışveriş Kavramında Değişme Olgusu ve Bu Olgunun Alışveriş Merkezi Tasarım İlkeleri Üzerindeki Belirleyici Etkilerinin İrdelenmesi: İstanbul Kenti Modeli.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

29Aksoy, Sena. “İstanbul Metropoliten Alanında Ofis Kira Değerlerini Etkileyen Faktörlerin Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

30Aksoy, Yıldız. “Green Planning According to Sustainable Growth and Development Potential in Küçükçekmece.” European Planning Studies 19, no. 5 (May 2011): 907–915.

31———. “Pazar Yerlerinin Şehir Planlaması Standart ve İlkeleri Yönünden İncelenmesi: İstanbul İli Bakırköy İlçesi Örneği.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18, no. 2 (2009): 26–39.

32Aksoylar, Gökçe. “1990`lar Sonrası İstanbul Metropoliten Alanında ‘Rezisdanslar’ın Gelişim Süreci, Kentsel Gelişmeye Etkileri: ‘Metrocity Millennium’ Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

33Aksu, Gül Aslı. “Peyzaj Değişimlerinin Analizi: İstanbul, Sarıyer Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

34Aktay, Aydın. “Kentsel Mekanın Paylaşılması sorunu: Tophane Örneği.” Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, 2013.

35Aktuna, Zeynep. The Social Context of Early Apartment Block Development in Istanbul: 1889-1922. LAP Lambert Academic Publishing, 2010.

36Akyel, Güzide Başak. “Levent Yerleşmesi’nin İşlevsel Dönüşüm Süreci ve Fiziksel Mekana Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.

37Akyol, Eda Selin. “City Walls of Istanbul: An Analysis of Place-Making in the Urban Context.” Yüksek Lisans Tezi, METU, 2011.

38Akyüz, Bilgehan. “Kruvaziyer Limanların Kentsel Kıyı Mekanlarına Etkileri: İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Ataport Kruvaziyer Limanı Projesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

39Albayrak, Semra. “Gülhane, Yıldız ve Emirgan Parklarının Kent Parkı İşlevi Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

40Alioğlu, E. Füsun. “Haliç’teki Dönüşüm Süreci Üzerine Görüşler.” Mimar.ist 11, no. 42 (2011): 60–67.

41———. “Rekonstrüksiyon Ya Da Yeniden Yapma, Hangi Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası İçin Bir Değerlendirme.” Megaron 8, no. 1 (March 2013): 1–7.

42Alkay, Elif. “The Residential Mobility Pattern in the Istanbul Metropolitan Area.” Housing Studies 26, no. 4 (June 2011): 521–539.

43Alkıser, Yasemin, Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel, and Gülçin Pulat Gökmen. “An Evaluation of Urban Transformation Projects.” International Journal of Architectural Research 3, no. 1 (2009): 30–44.

44Alnıaçık, Ayşe. “After Deindustrialization, in the Midst of Urban Transformation: The Case of Paşabahçe.” MA Thesis, Boğaziçi Üniversitesi, 2008.

45———. After Deindustrialization, in the Midst of Urban Transformation: The Case of Paşabahçe Neighborhood in Istanbul. Saarbrücken: VDM Verl. Müller, 2009.

46Alp, Julide. “Örgütlenme Kapasitesi Bağlamında Kentsel Projeler: İstanbul Kartal Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.

47Alper, Mehmet. “Haliç’te Dönüşüm: Cibali Tütün Fabrikası’ndan Kadir Has Üniversitesi’ne.” Arredamento Mimarlık no. 171 (Temmuz-Ağustos 2004): 82–86.

48Altan, Mehmet Akif. “Kentleşme ve Hemşehrilik İlişkileri: Esenler Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2003.

49Altay, Deniz. “The Transformation of the Urban Environment under the Impacts of Global Processes: The Development of Levent-Maslak Axis in Istanbul and It’s Impacts on Social Resilience.” PhD dissertation, METU, 2011.

50Altın, Yeşim. “İstanbul Metropoliten Alanında İmar Planı Değişiklikleri İle İlgili Bir Analiz.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

51Altınçekiç, Hasan, and Yıldız Aksoy. “İstanbul’daki Parkların Uygulamadan Doğan Sorunlar Açısından İrdelenmesi.” Yapı no. 245 (Nisan 2002): 32–35.

52Altıner, Fikriye Pınar. “II. Abdülhamid Dönemi’nde İstanbul Bahçeleri (1876-1909).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

53Altınkeser, Fulya. “Kadıköy Çarşı Bölgesinin Kentsel Analizi ve Sıhhileştirme Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

54Altınok, Emrah. “Kentsel Mekânın Yeniden Organizasyonunun Ekonomi Politiği ve Mülkiyete Müdahale - 2000 Sonrası Dönemde İstanbul TOKİ Örneği.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.

55Altınsay, Burçin, Ali Emrah Ünlü. “Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı.” Mimar.ist 3, no. 10 (2003): 80–87.

56Altıntaş, Hakan. “Küreselleşme ve Küresel Kent Kavramı: New York, Londra, İstanbul Kentlerindeki Ekonomik-Sosyal Transformasyon Sürecinin Analizi.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2002.

57Altunbaş, Ufuk. “Kent Merkezlerinde Yayalaştırmanın İşlevsel Değişim Üzerine Etkileri: İstiklal Caddesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

58Aluç, Sümeyye. “Çok Merkezli İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

59Anıl, Alev. “Tuzla’nın Mekansal Gelişimi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

60Araz, Erkan. “Sulukule’de Yaşam Bitmesin.” Evrensel Kültür no. 210 (Haziran 2009): 48–50.

61Ardaman, Emel. “Perspective and Istanbul, the Capital of the Ottoman Empire.” Journal of Design History 20, no. 2 (2007): 109–130.

62Arıkan, Fatma Selin. “Sulukule Özelinde Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hukuki Boyutu.” Yüksek Lisans Tezi, Galatasaray Üniversitesi, 2010.

63Arıoğlu, Gürhan. “İstanbul Büyükdere Piyasa Caddesi’nin Oluşumu, Gelişimi ve Günümüz Şartlarında Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.

64Armağan, Mustafa. “Yamalı Çelişkiler Semti: Saraybosna’dan Yenibosna’ya.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 119–123.

65Arsal, Gülden. “Büyük Kentlerde Otogar Planlaması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

66Arslan, Deniz. “Kıyı Alanlarının Yeniden Gelişimi Sürecinde Kentsel Açık Alanların Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2005.

67Arslan, Emrah. “İstanbul İlçelerinin Alışveriş Merkezleri Açısından Potansiyellerinin Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

68Arslan Hindioğlu, Deniz. “İstanbul Kamusal Açık Alanlarının Sürdürülebilir Gelişmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2013.

69Arslanlı, Kerem, Tuba Ünlükara, and Vedia Dökmeci. “Transformation of Public Spaces in Istanbul.” European Planning Studies 19, no. 6 (June 2011): 1061–1089.

70Aşık, Rukiye. “Kentsel Dönüşüme Aktörlerin Bakışı: Zeytinburnu Pilot Projesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

71Aslan, Şükrü. “Birleştiren ve Ayrıştıran İşlevleriyle İstanbul’da Boğaz Köprülerinin Toplumsal Dili.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 44 (Mart 2011): 107–123.

72———. “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınlarında Kentsel Dönüşüm Vurgusu ve Gecekonduya Yönelik Dışlayıcı Dilin İnşası: İstanbul Bülteni Örneği.” İktisat Dergisi no. 499 (Özel sayı) (Eylül-Ekim 2008): 79–87.

73———. “Gülsuyu/Gülensu’da Neler Oluyor, Neler Olamıyor?” Birikim 295 (Kasım 2013): 78–83.

74Aslan, Yasemin. “Bir Kentsel Analiz: Fener-Balat Rehabilitasyon Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

75Aslanoğlu, Cihat. “Gecekondu Dönüşümü Pendik Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

76Atakan, Betül. “İstanbul İlinde Maltepe-Kartal ve Kumcular-Pendik Arası Dolgu Alanlarının Peyzaj Planlama Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

77Atakan Öznam, Betül. “İstanbul’da Kamu Kontrolünde Yaptırılan Toplu Konut Alanlarının Yeşil Alan Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi: Ataşehir-Esenkent-Halkalı Örnekleri.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

78Atçı Çoban, Fadime. “Karma Kullanımlı Gayrimenkul Geliştirme Projelerinin İstanbul Merkezi İş Alanları Örneğinde Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

79Atılgan, Arif. Haydarpaşa. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2011.

80Auzepy, Marie-France. “İstanbul’un Hipodromu.” Toplumsal Tarih no. 139 (Temmuz 2006): 68–79.

81Avcı, Ozan. “Bir Etik-Estetik Sorun: İstanbul Boğazı Taşınabilir Mi?” Mimar.ist 9, no. 33 (2009): 78–84.

82Avcı, Selçuk. “İstanbul Geleceğin Şekillendirdiği Sürdürülebilir Yaklaşım.” Yapı no. 341 (Nisan 2010): 66–68.

83Avcıoğlu, Safa. “Tarihi Çevrelerde Kentsel Yenileme Eğilimleri: Tuzla Köyiçi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2009.

84Ay, Vedat. “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Sürecinde Uygulama Sorunları ve Bayrampaşa Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

85Ayan, Burcu. “Denizel Kültürel Peyzaj Kavramı: İstanbul Heybeliada Örneğinde Bir Değerlendirme.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2011.

86Ayataç, Hatice. The International Diffusion of Planning Ideas: Influence on İstanbul’s Urban Fabric. Lambert Academic Publishing, 2012.

87______. “The International Diffusion of Planning Ideas: The Case of Istanbul, Turkey.” Journal of Planning History 6, no. 2 (May 2007): 114–137.

88Aydemir, Selçuk. “Kayden Şayi Mahallen Müstakil Kullanım Durumunda Olan Alanlarda Islah İmar Planı Uygulamaları ve Sonuçları: Ataşehir Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

89Aydın, Deniz, Olcay Ebcin, and Orhan C. Gotkas. “Enterprising Istanbul.” Geospatial Solutions 13, no. 10 (October 2003): 32.

90Aydın Gök, Sıddıka Filiz. “Konut Ediniminde Kullanıcı Kararlarını Etkileyen Faktörler; İstanbul İli Toplu Konut Projeleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.

91Aydın, Taçdin. “Zeytinburnu’nda Kentsel Ayrışma.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.

92Aydın Yönet, Neslihan. “Geniş Kapsamlı İyileştirme Projelerinde Sürdürülebilirlik Matrisi: Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

93Aydınlı, Halil İbrahim, Hilal Turan. “Kuramsal ve Yasal Çerçevede Türkiye’de Kentsel Dönüşüm.” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi no. 28 (2012): 61.

94Aygün, Kamile Burcu. “Zeytinburnu İlçesinde Parkların Uygulamadan Doğan Sorunlar Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2005.

95Aykan, Sonay. “The Golden Horn: The Transformation of Space and the Silhouettes of Modernity.” Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi University, 2008.

96Aykut, Murat. “Kent Mekanındaki Dönüşümlerin Planlama, Mülkiyet ve Rant Bağlamında İrdelenmesi: Beşiktaş Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

97Aytar, İlke. “İstanbul Genelinde Yeni Gelişen Kapalı Sitelerin Yerleşim Verileri ve Özelliklerinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

98Aytar, Volkan, and Süheyla Kırca-Schroeder. “Sanitizing the Metropolis of Leisurely Consumption: A Missed Chance to Re-Invent Entrepreneurial Dynamism in Sulukule, Istanbul.” In Selling Ethnic Neighborhoods: The Rise of Neighborhoods as Places of Leisure and Consumption, edited by Volkan Aytar and Jan Rath. New York: Routledge, 2012.

99Baer, Marc. “Globalization, Cosmopolitanism, and the Dönme in Ottoman Salonica and Turkish Istanbul.” Journal of World History 18, no. 2 (June 2007): 141–170.

100“Bahçeşehir, İstanbul Prestige Alışveriş Merkezi.” Yapı no. 327 (Şubat 2009): 54–59.

101Bakırküre, Yeşim. “Bilstore Nişantaşı.” Arredamento Mimarlık no. 188 (Şubat 2006): 80–83.

102Baki Deniz, Mehmet. “Grassroots Action against Gecekondu Renewal Projects: The Case of İstanbul Başıbüyük and Ankara Dikmen Vadi.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

103Bal, Altan. “Bir İstanbul Masalı, Bekar Odaları [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 17 (Kasım 2003): 60–65.

104Bal, Eylem. “Türkiye’de 2000 Sonrası Neoliberal Politikalar Çerçevesinde İmar Mevzuatındaki Değişimler ve Yeni Kentleşme Pratikleri: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011.

105Balcan, Ceren. “Kentsel Yenileme ve İki Şehir Hikayesi: Tarlabaşı - Süleymaniye.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

106Balcı, Hamit. “Kentsel Dönüşüm Projesi Bağlamında Sulukule’yi Anlamak: Roman Kimliğinin Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

107Balcıoğlu, Tevfik. “Kartal ve Küçük Çekmece Kentsel Dönüşüm Projeleri: Ağacı Bırakıp Ormana Bakalım.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 45 (May 2006): 58–60.

108Bali, Rıfat N. Tarz-ı Hayat’tan Life Style’a: Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar. İstanbul: İletişim, 2002.

109Balık Şanlı, Füsun, Filiz Bektaş Balcık, and Çiğdem Göksel. “Defining Temporal Spatial Patterns of Mega City Istanbul to See the Impacts of Increasing Population.” Environmental Monitoring & Assessment 146, no. 1–3 (November 2008): 267–275.

110Baruh, Lorans Izabel. “The Transformation of the ‘Modern’ Axis of Nineteenth-Century İstanbul: Property, Investments and Elites from Taksim Square to Sirkeci Station.” PhD dissertation, Boğaziçi University, 2009.

111Baş Bütüner, Funda. “Urban Fissure: Reconceptualization of the Land Walls within the Urban Milieu of Istanbul.” PhD dissertation, METU, 2010.

112Baş, Miray. “Reading Sulukule as a Social Production of Space: Ownership/possession and Boundaries of the Dwelling.” MA Thesis, METU, 2008.

113Baş, Mustafa. “İstanbul Zincirlikuyu-Levent Gayrimenkul Pazar Analizi: Büyükdere Caddesi Üzerinde Karma Kullanımlı Proje Önerisinin Fonksiyonel ve Finansal Açıdan Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

114Başkaya, Fatma Ayçim Türer, and Ahmet Cengiz Yıldızcı. “İstanbul Kenti Katı Atık Alanlarının Peyzaj Planlaması Açısından Değerlendirilmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 10, no. 1 (March 2011): 116–124.

115Başlık, Seher. “Dinamik Kentsel Büyüme Modeli Lojistik Regresyon ve Cellular Automata (İstanbul ve Lizbon Örnekleri).” Doktora tezi, MSGSÜ, 2008.

116Basut, Serda. “19. Yüzyılda Batılılaşma Etkisinde Bir Osmanlı Semti: Kumkapı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

117Bay, Ezgi. “Kentleşme Sürecinde Mekansal Ayrışmanın Konut Üzerinden Değerlendirilmesi: İstanbul Şişli/Bomonti Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

118Baykal, Güldem. “The Iconography of Taksim Square: Competing Claims on a Public Space.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2000.

119Baykan, Ayşegül, and Tali Hatuka. “Politics and Culture in the Making of Public Space: Taksim Square, 1 May 1977, Istanbul.” Planning Perspectives 25, no. 1 (2010): 49–68.

120Behar, David, Tolga İslam. İstanbul’da “Soylulaştırma.” İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006.

121Belek, Ceylan. “İstanbul Olimpiyat Alanlarının Kentsel Peyzaj Planlama Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

122Berberoğlu, Umut. “Haliç Kıyılarındaki Yeni Düzenlemeler ve Kıyı Parklarının Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

123Berköz, Lale. “İstanbul’da Korunaklı Tek-Aile Konutları: Konut Kalitesi Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7, no. 1 (March 2008): 110–124.

124———. “Location of Financial, Insurance, and Real Estate Firms in Istanbul.” Journal of Urban Planning & Development 126, no. 2 (June 2000): 75.

125———. “Locational Determinants of Foreign Investors in Istanbul.” Journal of Urban Planning and Development 131, no. 3 (September 2005): 140–146.

126Berköz, Lale. Single-Family Gated Housing Sprawl in Istanbul: Environmental Quality and Satisfaction. VDM Verlag Dr. Müller, 2010.

127Berköz, Lale, and Engin Eyüboğlu. “Intrametropolitan Location of Producer-Service FDI in Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 3 (2007): 357–381.

128Berköz, Lale, and Emre Tepe. “The Impacts of the Gated Residential Areas on the Urban Sprawl of Istanbul.” Academic Research International 4, no. 3 (May 2013): 1–17.

129———. The Intra-Metropolitan Location of Banks in Istanbul Location of Banks. VDM Verlag Dr. Müller, 2011.

130Berköz, Lale, S. Sence Türk, and Ömer L. Kellekçi. “Environmental Quality and User Satisfaction in Mass Housing Areas: The Case of Istanbul.” European Planning Studies 17, no. 1 (January 2009): 161–174.

131Berköz, Lale, and Şevkiye Sence Türk. “Determination of Location‐Specific Factors at the Intra‐Metropolitan Level: Istanbul Case.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie (Journal of Economic & Social Geography) 99, no. 1 (February 2008): 94–114.

132———. “Intrametropolitan Determinants of Foreign Investment Firms in Istanbul.” Journal of Urban Planning and Development 136, no. 3 (September 2010): 234–242.

133Berksoy, Funda. “Türkiye Cumhuriyet Döneminde Modernlik/Gelenek Karşıtlığı ve Taksim Meydanı (1935) İsimli Resimdeki Oryantalist Kurgu.” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 12 (Bahar 2011): 95–118.

134Beygo, Cem. “An Analytical Approach to the Shopping Centers in Istanbul Metropolitan Area Case Study; Levent-Etiler District, Akmerkez Shopping Center.” PhD dissertation, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

135Beyhan Kars, Figen, Süleyman Özgen, Ayşe Sağsöz, Altay Çolak, Reyhan Midilli, Derya Elmalı, Nimet Kahya, Sanem L. Özen, P. Ebru Sinan, and Murat Tutkun. “The Metamorphosis of a Historical City: From the Byzantine City Argyropolis to the Ottoman Neighborhood Süleymaniye.” Building & Environment 43, no. 5 (May 2008): 928–949.

136Bezmez, Dikmen. “Symposium on The New Mega-Projects: Genesis and Impacts: The Politics of Urban Waterfront Regeneration: The Case of Halic (the Golden Horn), Istanbul.” International Journal of Urban and Regional Research 32, no. 4 (December 2008): 815–840.

137———. “The Politics of Urban Regeneration: The Case of the Fener and Balat Initiative.” New Perspectives on Turkey no. 37 (Fall 2007): 59–86.

138———. “The Politics of Urban Regeneration: The Case of the Golden Horn, Istanbul.” Ph.D. dissertation, State University of New York, 2008.

139Bilan, Seda. “Kentin Mekansal Dönüşümü ve Toplumsal Gerilimler: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

140Bilecik, Gülberk. “Ayverdi Haritası’nın Işığında XIX. Yüzyılda İstanbul’un Tarihi Yarımadasında İnşaat Faaliyetleri.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

141Bilgi Solduk, Behice. “Sürdürülebilir Kentsel Gelişmenin Sağlanması Açısından Kentsel Tarımın Rolü: İstanbul Metropoliten Alan Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

142Bilgin, Melike. “Karma Kullanımlı Merkezlerin Kent ve Günlük Yaşam İçerisindeki Yeri: İstanbul’dan Örnekler.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2006.

143Billig, Noah Scott. “Turkish Informal Housing Settlements as a Typology for Modern Generative Processes in Urban Design: A Case Study of Karanfilkoy and Fatih Sultan Mehmet Neighborhoods in Istanbul, Turkey.” Ph.D. dissertation, Clemson University, 2011.

144Bilsel, Cânâ, and Tümay Çin Arıcan. “Eminönü Meydanı ve Çevresi Tarihî Kent Mekânının Başkalaşımı Kentsel Tasarım Kuramları ve Biçim-Bilim Yöntemleri İle Bir Mekânsal Çözümleme Çalışması.” Mimar.ist 8, no. 29 (Eylül 2008): 83–97.

145Bilsel, Cânâ, and Halûk Zelef. “Mega Events in Istanbul from Henri Prost’s Master Plan of 1937 to the Twenty-First-Century Olympic Bids.” Planning Perspectives 26, no. 4 (October 2011): 621–634.

146Binark, Mutlu, Gani Çulha, and İshak Kocabıyık. “Haydarpaşa Garı’nın Geleceği: ‘Simgesel Çökertme ve Gardaki Zaman ve Uzama Görsel-Sözlü Tanıklık Yapmak.’” Mülkiyeliler Birliği no. 250–8 (Kasım 2005): 58–61.

147Birkan, Güven. “İstanbul’da Kediler de Kentleşiyor.” Mimar.ist 8, no. 28 (2008): 20–23.

148Bodur, Alper. “Gecekondu Dönüşüm Projelerinde Hane Halklarının Yeni Konut Memnuniyeti: Kağıthane Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

149Bölen, Fulin, Handan Dülger Türkoğlu, and Funda Yirmibeşoğlu. “İstanbul’da Yapılaşma Yoğunluğu-Yaşanabilir Alan İlişkisi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 8, no. 1 (March 2009): 127–137.

150Buksur, Hüdaverdi. “Ümraniye`de Şehirsel Gelişme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

151Bülbül, Fatih. “Kentsel Değer Dönüşümünde Yenilikçi Yaklaşımlar Kapsamında Katılımcı Esnek Değerleyici (KED) Modelin Uygulanabilirliği, Sütlüce Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005.

152Bümen, Savaş. “Belgelerle Çatalca İlçesi’nin Mülkiyet Yapısının Tarihsel Gelişimi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.

153Burnaz, Ahmet Mert. “Methodology and Database Requirements for Urban Regeneration Action Planning: The Case of Zeytinburnu, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2004.

154Büyükarslan, Benay. “Endüstriyel Yapıların Yeniden İşlevlendirilme Tasarım Kriterleri ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2013.

155Büyükbaşaran, Vahide. “Şişli-Osmanbey Arası 19. Yy.-20. Yy. Konut Yapıları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

156Çadırcı, Halil. “Küresel Kentler ve İstanbul’un Küreselleşmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

157Çağlayan Ebru, and Arıkan Eban. “Determinants of House Prices in Istanbul: A Quantile Regression Approach.” Quality & Quantity 45, no. 2 (February 2011): 305–317.

158Çağlayan, Pınar. “Sosyal Konut Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme: İstanbul ve Lizbon Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

159Çağlayandereli, Mustafa. “Bir Sosyal Sorun Olarak Kentsel Doku Değişimi ve Çöküntü Mahalleleri: Gedikpaşa Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

160Çakır, Buket. “İstanbul’da Eski ve Yeni Yerleşim Yerlerinde Komşuluk İlişkilerinin Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma (Fatih-Seyitömer Mahallesi; Bağcılar-Kemalpaşa Mahallesi; Beylikdüzü-Bizimkent; İkitelli-Başakşehir 4. Etap Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2005.

161Çakır, G., C. Ün, E. Z. Başkent, S. Köse, F. Sivrikaya, and S. Keleş. “Evaluating Urbanization, Fragmentation and Land Use/Land Cover Change Pattern in Istanbul City, Turkey from 1971 to 2002.” Land Degradation & Development 19, no. 6 (2008): 663–675.

162Çakıroğlu, Gamze. “Peyzaj Tasarımında Su Tasarrufuna Yönelik Güncel Uygulamaların İrdelenmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

163Çakmak, Tuğba. “İstanbul Sıraevleri ve Bir Sosyal Konut Modeli Olarak Surp Agop Sıraevleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

164Çalışkan, Müge. “Kamu Yararı Bağlamında Kamusal Mekanlarda Bir Yayalaştırma Örneği: Eminönü Tarihi Yarımada (Hobyar Mahallesi ve Çevresi) Yayalaştırma Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

165Çalışkan, Olgu. “Pattern Formation in Urbanism: A Critical Reflection on Urban Morphology, Planning and Design.” Ph.D. dissertation, TU Delft, 2013.

166Can, Aynur. “Ulemâ Semtinden ‘Cafe’ler Semtine Süleymaniye: Grek Estetik Felsefesi Kavramları Çerçevesinde Süleymaniye’nin Değerlendirilmesi.” Yeni Türkiye 34, no. 701 (Temmuz-Ağustos 2000): 81–89.

167Can, Ayşegül. “Tarihi Çevrede Yeni Yapılaşma Koşulları ve Kadıköy-Rasimpaşa Mahallesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

168Can Kortan, Aslı Senem. “90’lı Yıllarda Mekanın Değişen Yönlerinin Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

169Candaş, Esin. “İstanbul’da Dışa Kapalı Konut Sitelerinin Tasarımında Güvenlik Konusunun İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

170Çapacıoğlu, Melek. “Beyoğlu, Güllabici Sokak ve Çevresinde Sıhhileştirme Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

171Çavdar, Ayşe, PelinTan, eds. İstanbul: Müstesna Şehrin Istisna Hali. İstanbul: Sel, 2013.

172Çavuşoğlu, Aslı. “Haydarpaşa Limanı, Ya Da Sınırlar İçinde Sınırsız Bir Ülke.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 20 (Şubat 2004): 60–65.

173Çayır, Alper Sami. “Beyoğlu İlçesindeki Parkların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi; Gümüşsuyu, Sururi ve Hasköy Kıyı Parkları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

174Çeçener, Besim. “‘Gentrification’ ve Kentsel Dönüşüm Yasası’nın İstanbul Suriçi Koruma Planı İle İlintileri.” Yapı no. 292 (March 2006): 46–47.

175_______. İmar Hukuku ve Kentleşme Sürecindeki Olumsuzluklar. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2000.

176Çelik, Deniz. “Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Projelerine Katılım: Kadınların Bakış Açısından İstanbul/Tarlabaşı’ndaki Uygulama Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2009.

177Çelik, Özlem. “Changing Forms and Strategies of State Intervention in the Housing of the Poor in Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Sheffield, 2013.

178———. “The Pattern and Process of Urban Social Exclusion in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2008.

179———. The Pattern and Process of Urban Social Exclusion in Istanbul: Relations between Urban Policy, Space and Society. LAMBERT Academic Publishing, 2011.

180Çelikoyan, T. Murat, and M. Orhan Altan. “İstanbul Kentinde Arazi Kullanımının Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleri Yardımıyla Tarihsel Dönemlerde İncelenmesi ve Analizi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 4, no. 3 (Haziran 2005): 67–75.

181Çelikzincir, Seda. “‘Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı’ Etkileme Alanında Bir Sıhhileştirme Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

182“Çengelköy İspirto Fabrikası’nın Turizm Tesisine Dönüşümü, Sumahan Otel.” Yapı no. 295 (Haziran 2006): 77–82.

183Cengizkan, Ali. “İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyetin Modern Kentine: Henri Prost’un İstanbul Planlaması (1936-1951).” Mimarlık no. 357 (Ocak-Şubat 2011): 52–53.

184Cerasi, Maurice. Divanyolu. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006.

185———. The Istanbul Divanyolu: A Case Study in Ottoman Urbanity and Architecture. Würzburg: Ergon Verlag, 2004.

186———. “The Urban and Architectural Evolution of the Istanbul Di̇vanyolu: Urban Aesthetics and Ideology in Ottoman Town Building.” Muqarnas 22 (January 2005): 189–232.

187Çerçi, Hanife Canan. “Kentsel Yenileşme Çalışmalarında Plan ve Proje İlişkisi, Beşiktaş Akaretler Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

188Çermikli, Beyza. “Yaya Bölgelerinde Kullanım Analizi Üzerine Bir Araştırma: Beyazıt Meydanı ve Çevresi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

189Çetin, Başak. “İstanbul Kent Merkezi Yakın Çevresindeki Konut Alanlarındaki Üniversite Kampüslerinin Sosyal ve Fiziksel Çevrenin Canlandırılmasındaki Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

190Çetin, Deniz. “Toplum ve Mekan İlişkisinin Kent Dinamikleri İçinde İncelenmesi ve Tarlabaşı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

191Çetin, Gülhan. “Üsküdar İlçesindeki Çocuk Oyun Alanlarının Yeterlilik ve Kalite Açısından İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

192Çetin, Nüket İpek. “Sürdürülebilir Kentsel Yenilemenin Değerlendirilmesi: İstanbul Yedikule Mahallesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

193Çetintaş, Burak. “Eyüp Hazirelerinde Neler Oluyor?” Toplumsal Tarih no. 181 (Ocak 2009): 13.

194Çetken, Pelin. “Kentin Hafızasında Bir Travma: Sulukule Yıkımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

195Ceylan, Çiğdem. “İstanbul Metropoliten Alanında Kamulaştırma Yoluyla Elde Edilmiş Alanların Kullanım Biçimi: Avcılar Ilçesi Örneklemi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

196Ciravoğlu, Ayşen. “Sürdürülebilirlik Düşüncesi Üzerine Yorumlar: Eyüp Simtel Fabrikası ve Bir Stüdyo Deneyi.” Mimar.ist 6, no. 22 (Aralık 2006): 87–93.

197Civan, Işılay. From Design to Development: An Analyis of the Go/no-Go Decision-Making Models Used in Istanbul, Turkey. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.

198Çınar Altınçekiç, Hande Sanem. “İstanbul Metropolü’nde Meydanların Rekreasyonel İşlev Yönünden Önemi Üzerine Araştırmalar.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2000.

199Çiçek, Hüseyin. “Process and Participation in Legal Regulations of Urban Regeneration: The Case of Zeytinburnu, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2005.

200Çiftçi, Mertkan. “Kent Morfolojisi Bağlamında İmar Gelişiminin İncelenmesi, Başakşehir İlçesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

201Çin, Tümay. “Transformation of a Public Space in İstanbul: The Eminönü Square.” MA Thesis, METU, 2006.

202Çizmeci, Füsun. “Kapalı Yerleşmelerde Üretim ve Tüketim Süreci (İstanbul Örneği).” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

203Çoban, Ümit. “Finans Merkezlerinin Kentsel Mekâna Etkisi, Riskler ve Fırsatlar: İstanbul Finans Merkezi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

204Çokoyoğlu, Sinan. “Alibey ve Kağıthane Havzalarında Arazi Kullanımı ve Sorunlarının 50 Yıllık Değişimi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

205Çokuğraş, Işıl. “Talimhane Dönüşüm Projesi.” Yapı no. 303 (Şubat 2007): 42–45.

206______. “Informal Public Networks: A Case Study of Beyoğlu-Istanbul.” International Journal of the Constructed Environment 1, no. 1 (April 2011): 65–79.

207———. “Kentte Kamusal Mekân Örüntüleri: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

208Çol, Dilek. “Kentsel Ulaştırmada Yaya Alanları: İstanbul Avcılar Marmara Caddesi Yayalaştırma Projesinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

209Çolak, Şule. “Kamusal Alanda Kentsel İç Mekanlar: Kent Mobilyaları ve Moda Semti Üzerine Bir Analiz ve Tasarım Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

210Coşkun, Didem. “İstanbul`da Kentsel Açık Alan Kullanımlarının 19. ve 20. Yüzyıllardaki Değişimi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

211Crow, Jim, and Sam Turner. “Silivri and the Thracian Hinterland of Istanbul: An Historic Landscape.” Anatolian Studies (British Institute of Archaeology at Ankara) 59 (2009): 167–181.

212Çubuk, Mehmet. Boğaziçi Şehirciliği: Bütünleşik Sitler. İstanbul: Sis, 2009.

213———. , ed. I.Uluslararası Kentsel Tasarım Buluşması: Küreselleşme Sürecinde Kentsel Tasarım ve Yerel Özellikler (I. International Urban Design Meeting: Urban Design And Local Spesifities in The Process of Globalisation), 22-29 Eylül 2001. İstanbul: MSÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2002.

214Culture & Space in the Home Environment: Critical Evaluations and New Paradigms: An International Symposium: Istanbul, 4-7 June 1997, ITU, Faculty of Architecture in Collaboration with “IAPS”: Proceedings. Istanbul: IAPS Network, 2000.

D-F

215Dalal, Radha Jagat. “At the Crossroads of Modernity, Space, and Identity: Istanbul and the Orient Express Train.” Ph.D. dissertation, University of Minnesota, 2011.

216Dale, Stephen F. “Empires and Emporia: Palace, Mosque, Market, and Tomb in Istanbul, Isfahan, Agra, and Delhi.” Journal of the Economic & Social History of the Orient 53, no. 1–2 (March 2010): 212–229.

217Dalgıçer, Miray. “Beyoğlu’nun Soylulaştırılmasında Münferit Hareketler: Galata Bölgesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

218Danışmaz, Özcan. “İstanbul Metrosunun Arazi Kullanımına Etkilerinin İrdelenmesi: Levent Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.

219Dayıoğlu, Onur. “Kentsel Gelişimde Dönüşüm Projeleri: Süreç ve Aktörlerin Tanımlanması, Zeytinburnu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

220Değirmenci, İzzet. “Tarihi Mekanlarda Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Balat Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2009.

221Değişimde Kentsel Tasarım: 15. Uluslararası Kentsel Tasarımlar ve Uygulamalar Sempozyumu, 26-28 Mayıs 2004. İstanbul: MSÜ Yayınları, 2005.

222Delice, Eyüp. “Endüstriyel Miras Alanlarının Dönüşümü, Haydarpaşa Örnek Alan İncelemesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

223Demir, Aysel Müge. “İmar Planı Değişikliklerinin Değerlendirilmesi: Zeytinburnu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

224Demir, Hülya, and Ahmet Yılmaz. “Measurement of Urban Transformation Project Success Using the Analytic Hierarchy Process: Sulukule and Tepeüstü-Ayazma Case Studies, Istanbul.” Journal of Urban Planning and Development 138, no. 2 (June 1, 2012): 173.

225Demirakın, Işık. “A Study of Ottoman Modernization on the City: The Sixth Municipal District of İstanbul (1858-1877).” MA Thesis, Bilkent University, 2006.

226Demircioğlu, Nadin. “İstanbul Kent Merkezinde Ticari Bölgelerin Yeniden Canlandırılması: Karaköy-Perşembe Pazarı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

227Demirtaş, Sinan Ömer. “Kentleşmenin Peyzaj Üzerine Etkilerinin İstanbul İli Büyükdere Caddesi ve Yakın Çevresi Örneğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007.

228Deniz, Müge. “Kentsel Peyzaj ve Kentsel Görünüm Koruma Çerçevesi Karşılaştırmalı Bir Model İstanbul/Roma.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

229Derman, Harika. “Haliç Bütünü İçinde Fener-Balat Yerleşiminin Kentsel Tasarım İlkeleri ve Gestalt Kuramı Açısından İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

230Derman Topuz, Dilek, Fırat Gülmez. “Gaziosmanpaşa’ya Kent Parkı.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 29 (Aralık 2004): 60–63.

231“DDB Tuz Ambarı, Kasımpaşa-İstanbul.” Mimarlık no. 353 (May 2010): 30–31.

232Diker, Sedef. “Kent Merkezlerinde İmar Planlama ve Mimari Çözümler Arasındaki Etkileşimin Fiziki Mekân Boyutunda İrdelenmesi, İstanbul/Büyükdere Caddesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

233Dinçer, İclal. “The Impact of Neoliberal Policies on Historic Urban Space: Areas of Urban Renewal in Istanbul.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 43–60.

234Dinler, Mesut. “Impact Assessment of Major Urban Interventions on the Cultural Heritage of Fener and Balat Districts.” MA Thesis, METU, 2013.

235Dizdaroğlu, Didem. “Boğaziçi İskele Meydanları-Anadolukavağı ve Rumelikavağı Meydanlarının Rekreasyonel Potansiyellerinin Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

236Doğan, A. Ekber. “Dünya Kenti- ‘Mega Kondu’ Arasında İstanbul.” Mimar.ist 5, no. 16 (Haziran 2005): 24–28.

237———. “Dünya Kenti-Mega Kondu Arasında İstanbul.” Evrensel Kültür no. 151 (Temmuz 2004): 75–78.

238Doğan, Burcu Aygün. “İklim Değişikliği Kapsamında Sürdürülebilir Planlama Yaklaşımı: c40 Kentlerinin İrdelenmesi ve İstanbul İçin Model Önerisi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2012.

239Doğan, Dilşat. “Kıyı Alanlarında Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

240Doğan, Evrim. “Missing Stories in Urban Transformation: Forgetting the Social History of Istanbul.” International Journal of the Inclusive Museum 3, no. 4 (July 2011): 17–26.

241Doğan, Yiğit. “Toplumsal Polarizasyon ve Kentsel Ayrışma; Çekmeköy Bölgesi Örneği.” İktisat Dergisi no. 499 (Eylül-Ekim 2008): 89–101.

242Doğru, A. Basit. “İstanbul Kent Çeperinde Saçaklanma ve Sürdürülebilirlik: Eyüp Kent Çeperi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.

243Doğu, Tuba. In Search for Upgrading Slum Settlements in Turkey: Sustainable Housing Strategies in Low-Income Communities. Lambert Academic Publishing, 2012.

244“Doğuş Power Center Maslak, İstanbul.” Arredamento Mimarlık no. 197 (Aralık 2006): 88–91.

245Doğusan, Gül Neşe. “İstanbul ‘İmar’ı: 1956-1960.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

246Doldur, Hüsniye. “One of the Recreational Areas Near Istanbul: Polonezkoy.” E-Journal of New World Sciences Academy (NWSA) 6, no. 4 (October 2011): 145–168.

247Doyduk, Senem. “Kamusal Alanda Bilgi Yığışması: Beyazıt Boşluğu Örneği.” Arredamento Mimarlık no. 199 (Şubat 2007): 65–67.

248Döker, Mehmet Fatih. “Determination Temporal Changes of the Coastline of the Sea of Marmara in Istanbul.” International Journal of Human Sciences 9, no. 2 (July 2012): 1350–1370.

249———. “İstanbul İli Marmara Denizi Kıyı Dolgu Alanlarının Tespiti ve Bu Alanlarda Arazi Kullanımı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

250———. “İstanbul Kentsel Büyüme Sürecinin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Modellenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

251Dökmeci, Vedia, Ufuk Altunbas, and Burçin Yazgı. “Revitalisation of the Main Street of a Distinguished Old Neighbourhood in Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 1 (January 2007): 153–166.

252Dökmeci, Vedia, and Kerem Yavuz Arslanlı. “İstanbul’un Çokmerkezli Gelişmesi ve Gayrimenkul Yatırımları.” Arredamento Mimarlık no. 215 (Temmuz-Ağustos 2008): 104–109.

253Dökmeci, Vedia, and Gülendam Eğdemir. “İstanbul’da Konut Fiyatını Etkileyen Faktörler.” Standard 45, no. 535 (Temmuz 2006): 69–75.

254Dökmeci, Vedia, and Fatih Terzi, eds. İstanbul’da Gayrimenkul Pazarı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

255Dönmez, Funda. “Büyük Ölçekli Etkinliklerin Kente Girişi ve Neoliberalizmin Dönüşen Mekanları: Formula 1 ve Akfırat Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

256Dubovyk, Olena, Richard Sliuzas, and Johannes Flacke. “Spatio-Temporal Modelling of Informal Settlement Development in Sancaktepe District, Istanbul, Turkey.” ISPRS Journal of Photogrammetry & Remote Sensing 66, no. 2 (March 2011): 235–246.

257Duman, Tamer Yiğit, ed. İstanbul Metropolü Batısındaki (Küçükçekmece-Silivri-Çatalca Yöresi) Kentsel Gelişme Alanlarının Yer Bilim Verileri. Ankara: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 2004.

258Dündar, Bülent. “Yeniden Yapılanmanın İstanbul Tarihi Yarımadası Üzerine Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

259Durhan, Ö. Sıla. “İstanbul Belediyesi İle Vakıflar Arasında Bir Anlaşmazlık: Mezarlık Arsaları ve Ayaspaşa Mezarlığı.” Arredamento Mimarlık no. 219 (Aralık 2008): 104–114.

260Durmuş, Çağatay. “İstanbul Kent Mobilyaları Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

261Durmuş, Saliha. “Liman Kentlerinin Dönüşümünde Turizm ve Kültür Aktivitelerinin İncelenmesi; Haydarpaşa ve Galata Limanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

262Dursun, Onur. “Modelling Construction Duration for Building Projects in İstanbul.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2009.

263Durusoy, Cemre. “Gezi Park Kampanyası: Resurfacing an Urban park, Istanbul, 2002-2006.” M.Arch., Rice University, 2001.

264Duzcu, Seda. “The Assessment Criteria of Urban Regeneration Projects: The Case of the Fener-Balat Districts in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2006.

265Ece, Jale Nur. “Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi.” Middle Eastern Analysis/Ortadogu Analiz 3, no. 29 (May 2011): 48–64.

266Eckardt, Frank, and Kathrin Wildner, eds. Public Istanbul: Spaces and Spheres of the Urban. Transcript Verlag, 2008.

267Egeli, Ceren. “Bomonti’de Gayrimenkul Yatırım Türü Olarak ‘Konut’un Seçilmesindeki Etkenler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

268Eken, Tuğçe. “Gentrification in Fener Balat Neighborhoods: The Role of Involved Actors.” MA Thesis, METU, 2010.

269Ekin Erkan, Nihal. “Ebniye Nizamnamelerinden Şehir Planlama Teorisine Uzanan Yol: İstanbul’da Şehir Planlama.” Çağdaş Yerel Yönetimler 21, no. 4 (2012): 1–14.

270Ekinci, Boran. “Belkıs Apartmanı: Şişhane, İstanbul.” Yapı no. 363 (Şubat 2012): 76–81.

271Ekinci, Kerem. “Türkiye’de Kentleşmenin Kuşaklar Üzerindeki Etkisi: Beşiktaş ve Ümraniye Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

272Ekşi Çırağ, Fatma. “İstanbul`da Sultançiftliği ve Alemdar Örneğinde Yapısal Değişim.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

273Ekşioğlu, Adem Yavuz. “Kentsel Yaşam Kalitesi ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

274Eldem, Edhem. Bankalar Caddesi : Osmanlı’dan Günümüze Voyvoda Caddesi. İstanbul: TVYY, 2000.

275Eldem, Nezih. “Çırağan ve Yıldız Sarayları Ile Yahya Efendi Dergâhı’nın Sit Alanı Olarak Kusurlardan Arındırılması ve İstanbul Akvaryumu Projesi.” Mimar.ist 1, no. 2 (May 2001): 96–99.

276Elgin, Fatma Ceylan. “‘Kentsel Dönüşüm’ Projelerinde Kullanıcı Katılımının Önemi-Pangaltı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

277Elhan, Seda. “Kentsel Bellek Bağlamında Sanayi Mirasının Değerlendirilmesi: İstanbul Haliç Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

278Emanet, Muammer. “Endüstriyel Alan Dönüşümlerinde Sürdürülebilir Gayrimenkul Geliştirme Kavramı ve Yatırım Araçlarından ‘Ofis’ Kullanımı: Kartal İlçesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

279Emerce, Gökçe. “Kıyı Alanlarında Kentsel Tasarım Bağlamında Kayıp Mekânların İrdelenmesi, İstanbul- Eminönü Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

280Enç, Gözde. “Tarihi Kent Dokusunda Yeni Yapı Tasarım Ölçütleri ve Fener Semti Örneğinde Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

281Engin, Hüseyin Emre. “Tarihi Yapıların Yeniden Kullanımında İç Mekâna Etkilerin İncelenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi; İstanbul Endüstri Yapıları Örneği.” Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2009.

282Enginöz, Hande. “İstanbul Avrupa Kültür Başkentliği Bağlamında Haliç Kültür Havzasının Kamusal Mekan Olarak Geri Kazanımı.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.

283Enginöz, Yasemin K. “İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı [Söyleşi].” Yapı no. 344 (Temmuz 2010): 54–61.

284Enlil, Zeynep Merey. “The Neoliberal Agenda and the Changing Urban Form of Istanbul.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 5–25.

285Epöztürk, Lerzan. “Komşuluk Birimlerinin Oluşumunda Bir Araç Olarak Güvenlik Kriterlerinin İncelenmesi: Örnek Alan: Arnavutköy.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

286Er, Serra. “Büyük Etkinlikler ve Gayrimenkul İlişkisi: İstanbul Formula 1 Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

287Eraydın, Ayda. “Changing Istanbul City Region Dynamics: Re-Regulations to Challenge the Consequences of Uneven Development and Inequality.” European Planning Studies 19, no. 5 (May 2011): 813–837.

288———. “The Impact of Globalisation on Different Social Groups: Competitiveness, Social Cohesion and Spatial Segregation in Istanbul.” Urban Studies 45, no. 8 (July 2008): 1663–1691.

289Erbil, A. Öǧüt, and T. Erbil. “Redevelopment of Karaköy Harbor, Istanbul.” Cities 18, no. 3 (2001): 185–192.

290Ercan, Müge Akkar. “Developing Sustainable Communities in Historic Neighbourhoods of Istanbul.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie (Journal of Economic & Social Geography) 102, no. 2 (April 2011): 205–219.

291Erçoşkun, Ceren. “Transformation of Istanbul City Center and Office Space Development in Financial Centers: A Case Study on Maslak-Büyükdere Axis with GIS.” MA Thesis, METU, 2002.

292Erdal, Nazlı. “Kentsel Yenileme Uygulamalarında Kullanıcı Memnuniyetinin Belirlenmesi: Küçükçekmece Ayazma Yenileme Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

293Erdem, Demet. “İstanbul Boğazı’ndaki Köprülerin Kent Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

294Erdoğan, Başak Damla. “Assessment of Urban Identity Characteristics in Public Places: A Case Study of Ortaköy Square.” MA Thesis, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

295Erdoğan, Özge. “Neoliberal Kent Politikaları ve Tarlabaşı’nda Kentsel Yenileme.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

296Erdoğan, Ümmü Güssüm. “Hukuki, Teknik ve Sosyal Boyutu İle Beyoğlu Tarlabaşı Kentsel Yenileme Alanı Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

297Erel, Beste. “Kentsel Açık Alan Kavramı Bağlamında İskele Meydanlarının İncelenmesi, İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

298Eren, Mete. “İstanbul Metropoliten Alanında 1980 Sonrası Gelişen Alışveriş Merkezleri Olguları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.

299Erez, Hale. “Kültür-Mekan Etkileşimine Bağlı Şehirsel Doku Farklılaşmaları, Kumkapı Süleymaniye Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

300Ergen, Seçil. “Sokakların Çocuk Oyun Alanı Olarak Kullanılabilirliğine İlişkin Bir Yöntem Denemesi: Süleymaniye Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

301Ergenekon, Laçin. “Üst Gelir Gruplarının Kentte Değişen Yerseçimi Davranışları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2003.

302Ergin, Nezihe Başak. “Grassroots Resistance against Urban Renewal: The Case of Güzeltepe, İstanbul.” MA Thesis, METU, 2006.

303Ergün, Ayşe Nazan. “İstanbul’da 90’lardan Günümüze Gelişen Konut Tipleri, Mekan Çözümleri ve Tercihlerin Karşılaştırmalı Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

304Ergun, Cem. “Kentsel Dönüşüm Sürecine Dönüşüm Alanlarından Bakmak: İstanbul Maltepe (Başıbüyük ve Gülsuyu Mahallesi) Örneği.” Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011.

305Ergun, Nilgün. “Gentrification in Istanbul.” Cities 21, no. 5 (October 2004): 391–405.

306———. “İstanbul Kent Merkezi Yakın Çevresindeki Konut Alanlarında Kullanım ve Kullanıcı Farklılaşması.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 9, no. 1 (March 2010): 167–180.

307Ergun, Nilgün, and Bülent Dündar. “Functional Change as an Indicator of Transformation near the Old City Centre of Istanbul.” European Planning Studies 12, no. 5 (July 2004): 723–738.

308“Erken Cumhuriyet’te İstanbul’un Planlanması ve Henri Prost İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nde.” Arredamento Mimarlık no. 237 (Temmuz-Ağustos 2010): 56–59.

309Erkip, Feyzan. “Global Transformations versus Local Dynamics in Istanbul: Planning in a Fragmented Metropolis.” Cities 17, no. 5 (October 2000): 371.

310Erkök, Fatma. “Kentsel Bileşenleri ve Kıyı Kenti Bağlamında İstanbul’un Öznel ve Nesnel Değerlendirmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

311Erman, Tahire, and Aslıhan Eken. “The ‘Other of the Other’ and ‘unregulated Territories’ in the Urban Periphery: Gecekondu Violence in the 2000s with a Focus on the Esenler Case, Istanbul.” Cities 21, no. 1 (February 2004): 57.

312Erna, Levent. “İstanbul Kentsel Gelişim Alanlarında Üst-Orta ve Üst Gelir Grubu Konut Fiyatlarına Etki Eden Faktörler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

313Eroğlu, Serpil. “İstanbul Metropolü Dahilindeki Çevre Yollarının Bitkisel Tasarım Açısından İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

314Erol, Şengül Yalçınkaya, Ayhan Karadayı. “Bir Yaşam Tercihi Olarak Kapalı Siteler: İstanbul İçin Bir Çalışma.” Mimarlık no. 369 (Ocak 2013): 57–60.

315Ersoy, Ali. “Alışveriş Merkezleri Yerseçimi ve Forum İstanbul Alışveriş ve Eğlence Merkezi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

316Ertaş, Hülya. “The Potential of Istanbul’s Unprogrammed Public Spaces.” Architectural Design 80, no. 1 (January 2010): 52–57.

317Ertekin, Özhan, Vedia Dökmeci, Tuba Ünlükara, and Evren Özus. “Spatial Distribution of Shopping Malls and Analysis of Their Trade Areas in Istanbul.” European Planning Studies 16, no. 1 (January 2008): 143–156.

318Erten, Sertaç. Spatial Analysis of Mega-Event Hosting: Lessons from an Olympic Host City (Athens) to a Continual Olympic Bid City (Istanbul). Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010.

319Ertep, Hakan. “Chaos or Homogenization? The Role of Shop Signs in Transforming Urban Fabric in Beyoğlu, Istanbul.” Visual Communication 8, no. 3 (August 2009): 263–272.

320Ertuna-Howison, Irmak, and Jeffrey D. Howison. “The Transformation of Istanbul’s Urban Commons.” Borderlands E-Journal: New Spaces in the Humanities 11, no. 2 (May 2012): 7.

321Erturan, Gülhayat Arzu. “Kentsel Kamusal Alan Oluşturmada Bir Yöntem Denemesi: İstanbul Yeldeğirmeni Mahallesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

322Ertürk, Fatih. “Neslişah ve Hatice Sultan (Sulukule) Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

323Ertürk, Vildan. “İstanbul Kentsel Kıyı Alanındaki Dönüşüm Uygulamalarının Sosyal Kimlik Açısından İrdelenmesi: Kartal/Küçükçekmece Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

324Eryılmaz, Semiha Sultan. “Küresel Kent ve Mekansal Dönüşüm (İstanbul Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.

325———. “Mega Etkinliklerin Kent Mekânına Yansımaları Formula 1 Türkiye Grand Prix’i İstanbul Park Örneği.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.

326Esen, Orhan. “Taksim 5 Kasım: Bir Darbenin Şifreleri.” Birikim 286 Şubat 2013): 79–92.

327Esentürk, Müveddet. “İstanbul İli Örneğinde Kentsel Dönüşüm Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

328Esgin Zorlu, İsmet. “Kentsel Tasarım Proje Süreçlerinin Katılımcı Yaklaşım İle Yönetimi: İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi (İMP) Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

329Eslamı Taheri, Aslan. “Functional Decline in the Case of Salıpazari, Istanbul.” MA Thesis, METU, 2013.

330Evren, Yiğit. “İstanbul Merkez Bölge’de Bütünleşme ve Ayrışma: 15. ISOCARP Genç Profesyonel Plancılar Çalıştayı’nın Düşündürdükleri.” Megaron 2, no. 1 (2007): 11–21.

331Eyüboğlu, Engin, Ayşe Sema Kubat, and Özhan Ertekin. “A New Urban Planning Approach for the Regeneration of an Historical Area within Istanbul’s Central Business District.” Journal of Urban Design 12, no. 2 (June 2007): 295–312.

332“Eyüp Parkı Çevresel Tasarımı: ‘Yeşil Avlu.’” Yapı no. 333 (Ağustos 2009): 76–80.

333Firidin Özgür, Ebru. “Urban Design Projects and the Planning Process: The Kadıköy Old Market Area Revitalization Project and the Kartal Industrial Area Regeneration Project.” Cities 31 (April 2013): 208–219.

334“Forum İstanbul Uluslararası Yarıyıl Konferansları, Mimar Sinan’dan Olimpiyat Kentine.” Finans Dünyası no. 215 (Kasım 2007): 14–15.

335Fulya, Eliyatkın. “Kente Müdahaleler ve Sonrası Kentsel Bir Fenomen: Yaşayan Ölü Kent ve Kapsamında Tahtakale’de Yaşamsallığın İzini Sürmek.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

G-J

336Geçer, Feral. “Information Technologies and Urban Space: A Case Study on Maslak, İstanbul.” PhD dissertation, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2007.

337Gedikli, Ayşe Pınar. “The Transformation of Urban Waterfronts in İstanbul and Evaluation of the Golden Horn Arsenals.” MA Thesis, METU, 2002.

338Geertman, Stephanie. “Hollanda’dan Bir Bitirme Projesi: Üsküdar’da Bir İskele Meydanı.” Mimar.ist 1, no. 1 (Ocak 2001): 106–109.

339Gencer, Ebru A. The Interplay between Urban Development, Vulnerability, and Risk Management: a Case Study of the Istanbul Metropolitan Area. Berlin; London: Springer, 2013.

340______. “The Interplay between Natural Disasters, Vulnerability, and Sustainable Development: Global Trends and Local Practice in Istanbul.” Ph.D. dissertation, Columbia University, 2007.

341Geniş, Şerife. “Neo-Liberal Kentleşmenin Mekanda Yansımaları: İstanbul’da Güvenlikli Siteler.” Toplum ve Bilim 116 (2009): 121–156.

342———. “Producing Elite Localities: The Rise of Gated Communities in Istanbul.” Urban Studies 44, no. 4 (April 2007): 771–798.

343———. “Re-Imagining Istanbul: Globalization and Urban Change.” Ph.D., University of Illinois, 2004.

344Geymen, A. “Impacts of Bosporus Bridges on the Istanbul Metropolitan Settlement Areas.” Land Degradation & Development 24, no. 2 (March 2013): 156–169.

345Gezer, Zeynep Ceylan. “Tüketim Çağı: Sosyal, Kültürel ve Mekansal Farklılaşmalar; Nişantaşı, Abdi İpekçi Caddesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

346Gezici, Ferhan, and Ebru Kerimoğlu. “Culture, Tourism and Regeneration Process in Istanbul.” International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research 4, no. 3 (2010): 252–265.

347Gigi, Yıldırım. “Tarihi Mekanların Mekan Dizim Yöntemi İle Okunması, Güney Haliç Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

348Girit McDaniel, Gonca. “Kentsel Dönüşüm Politikalarının Küreselleşme Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2010.

349Gore, Rick. “Bir Amerikalı’nın Gözünden Bıçak Sırtındaki Şehir İstanbul.” National Geographic Türkiye no. 18 (Ekim 2002): 48–69.

350Gökal Aydemir, Olcay. “Kentsel Yaşam Kalitesi Değerlendirmesinde Bulanık Küme Modeli: Örnek Alan: Zeytinburnu İlçesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

351Gökarıksel, Banu. “A Feminist Geography of Veiling: Gender, Class, and Religion in the Making of Modern Subjects and Public Spaces in Istanbul.” In Women, Religion, and Space: Global Perspectives on Gender and Faith, edited by Karen M. Morin and Jeanne Kay Guelke. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2007.

352———. “The Intimate Politics of Secularism and the Headscarf: The Mall, the Neighborhood, and the Public Square in Istanbul.” Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 19, no. 1 (February 2012): 1.

353Gökçe, Gamze. “Sürdürülebilir Gelişme Süreci İçinde, Su Havzaları ve Hazine Arazilerinin Konumu, İstanbul Ayazağa Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

354Gökdağ Aydıncı, Bircan. “Kent Otellerinde Ortak Kullanım Alanlarının İncelenmesi: Talimhane Bölgesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

355Gökyer, Gökçen. “The Commercial Real Estates Production in Istanbul in the Globalization Process.” MA Thesis, METU, 2012.

356Gölbaşı, Serkan. Kentleşme ve Suç: İstanbul’un Kentleşme Süreci İle Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Değerlendirmesi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2008.

357———. “Kentleşme ve Suç: İstanbul’un Kentleşme Süreci İle Suçluluk Arasındaki İlişkinin Kuramsal Analizi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2007.

358Gönenç, Efe. Public Spaces and Istanbul: Discussions, Analyses, and a Proposal for the Case of Tophane - Salıpazarı Area. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2008.

359Gönlügür, Emre. “The New Urban Segregation: The Rise of Gated Enclaves in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2000.

360Gören, Berfu Güley. “Kıyı Alanlarının ve Kıyı Alanlarındaki Endüstri Miraslarının Kültür ve Eğitim Odaklı Dönüşümü : Haliç Kıyı Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

361Görgülü, Tülin. “İstanbul’da Çeşitlenen Konut Üretim Biçimleri ve Değişen Konut Alışkanlıkları.” Mimar.ist 3, no. 7 (2003): 50–56.

362Gould, Rebecca. “Reading Ruins against the Grain: Istanbul, Derbent, Postcoloniality.” Culture, Theory & Critique 53, no. 1 (April 2012): 19–36.

363Gözek, Firdevs Pınar. “İstanbul Bahçeşehir Yerleşiminin Morfolojik Olarak İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.

364Gül, Murat, and Richard Lamb. “Mapping, Regularizing and Modernizing Ottoman Istanbul: Aspects of the Genesis of the 1839 Development Policy.” Urban History 31, no. 3 (December 2004): 420–436.

365———. “Urban Planning in Istanbul in the Early Republican Period: Henri Prost’s Role in Tensions Among Beautification, Modernisation and Peasantist Ideology.” Architectural Theory Review no. 9 (2004): 59–81.

366Güldüler, Ertuğrul Selçuk. “Gaziosmanpaşa Belediyesi Ölçeğinde Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Uygulamaları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

367Gülen, Müge. “Stratejik Planlama Yaklaşımı Çerçevesinde Kentsel Projeler-Kamusal Alan İlişkisi: Büyükdere Aksı Levent Plazalar Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

368Gülenaz, Nursel. Batılılaşma Dönemi İstanbul’unda Hanlar ve Pasajlar. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

369Güler, Çiğdem Gülizar. “Beyoğlu Hanları ve Şehirleşme İle Toplumsal Hayata Katkıları.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.

370Güler, Gülşen. “Boğaz Köprülerinin İstanbul Açık Alan Sistemi Üzerine Yaptığı Etkilerinin Space Syntax Yöntemi İle İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

371Güler, Müzeyyen. Kentin Kıyısında: Karanfilköy ve Küçükarmutlu Kadınları. İstanbul: Altan Matbaacılık, 2004.

372Gülöksüz, Elvan. “Negotiation of Property Rights in Urban Land in Istanbul.” International Journal of Urban and Regional Research 26, no. 3 (September 2002): 462–476.

373Gülümser, Aliye Ahu. “A New Trend in Urbanization: Gated Communities in İstanbul.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2005.

374Gümüş, Dilek. “Kentsel Yoksulluk ve Kentlileşme Sürecinde İki Örnek: Karanfilköy ve Derbent Mahalleleri.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2005.

375Günay, Baykan. “Skyframe (Gökkafes) in Istanbul: An Ontological Assessment.” Journal of Urban Design 10, no. 1 (February 2005): 111–132.

376Günay, Zeynep, and Vedia Dökmeci. “Culture-Led Regeneration of Istanbul Waterfront: Golden Horn Cultural Valley Project.” Cities 29, no. 4 (August 2012): 213–222.

377Gündem, Özge. “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze İstanbul’da Düzenlenen Kentsel Tasarım Yarışmaları Bağlamında Beşiktaş Meydanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, 2009.

378Gündoğan, Azat Zana. “Peripheral Urbanization and Urban Politics in the Istanbul City-Region: The Case of Gebze, 1965--2012.” Ph.D., State University of New York, 2013.

379Gündoğdu, Meltem, Hale Çıracı. “Galata-Pera Mekânsal Biçimlenme Özellikleri İle Arazi Kullanımı.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 156–166.

380Gündüz, Alper. “İstanbul Büyükçekmece - Küçükçekmece Göller Arası Bölge’de Yerleşime Uygunluk.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006.

381Günen, Cemil. “Yaşam Alanlarının Biçimlenmesi Sürecinde; Plan Yapımı, Katılım ve Küçükçekmece (Fatih Mahallesi) Örneklemesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2007.

382Gür, Banu. “Yenileşme ve Kentsel Sit Alanlarında Uygulamaları: Kadıköy Tarihi Çarşı Sit Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

383Gür, Berin F. “Spatialisation of Power/knowledge/discourse: Transformation of Urban Space through Discursive Representations in Sultanahmet, Istanbul.” Space & Culture 5, no. 3 (August 2002): 237.

384Gür, Hande. “Gayrimenkul Geliştirmede Karma Kullanım Fizibilite Çalışması : Şişli-Bomonti’de BirİInceleme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

385Gür, Sezen. “Kamu Yararı Kapsamında Kamusal Alan Olarak Transfer Merkezlerinin İncelenmesi - Bağcılar Meydanı Transfer Merkezi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

386Gürallar Yeşilkaya, Neşe. “Transformation of a Public Space in the Nineteenth Century İstanbul : Beyazıt Meydanı.” PhD dissertation, METU, 2003.

387Gürbüz, Elif. “Tarih İçerisinde İstanbul’daki Mesire Olgusu ve Mesire Alanlarının Geçirdikleri Değişimin Kağıthane Mesiresi Örneği Üzerinden İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

388Gürler, Ebru. A Comparative Study in Urban Regeneration Process: The Case of Istanbul. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müeller, 2009.

389______. “A Comparative Study in Urban Regeneration Process: The Case of Istanbul.” MA Thesis, METU, 2002.

390Gürsel, Ersen, Sevgi Türkkan. “Tophane Meydanı ve Çevresinin Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Stüdyo Çalışması.” Mimar.ist 7, no. 26 (2007): 92–103.

391Güven, Özhan. “Büyük Konut Projeleri İçin Arazi ve Arsa Edinim Metodları: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

392Güven Türker, Ebru. “21.yy Başında İstanbul Büyük Kent Modelinde Bir Yatırım Aracı Olarak Konut Olgusu ve Piyasa Baskısının Mekan Organizasyonları Üzerindeki Belirleyici Etkilerinin Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

393Güvenç, Murat, ed. Eski İstanbullular, Yeni İstanbullular. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, 2009.

394———. “İstanbul 1910: Beyoğlu Yakasının İşyeri- Konut İlişkileri.” Toplumsal Tarih 23, no. 159 (March 2007): 28–33.

395———. “Kent Araştırmasına İlişkisel Yaklaşım: İşyeri-Statü Farklılaşması ve Mekânsal İzdüşümleri.” In Mübeccel Kıray İçin Yazılar, edited by Fulya Atacan, Fuat Ercan, Hatice Kurtuluş, and Mehmet Türkay. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000.

396Güvenç, Murat, and Oğuz Işık. “A Metropolis at the Crossroads: The Changing Social Geography of Istanbul under the Impact of Globalization.” In Of States and Cities: The Partitioning of Urban Space. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2002.

397Güzel, Burcu İmren. “Kıyı Alanlarında Başarılı Kamu Mekanlarının Oluşturulmasına Yönelik Tasarım İlkeleri: Ortaköy Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2013.

398Güzelsoy, Sinem. “İstanbul Kent Merkezinin Dönüşümü: Planlama ve Gelişme İkilemi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.

399Güzey, Özlem. “Sulukule’de Kentsel Dönüşüm Devlet Eliyle Soylulaştırma.” Mimarlık no. 346 (March 2009): 73–79.

400Hacıhasanoğlu, Işıl, and Orhan Hacıhasanoğlu. “Cultural Processes and Physical Change in Sişli-Istanbul.” Habitat International 30, no. 4 (December 2006): 902–915.

401Hacısalihoğlu, Yaşar. Küreselleşme, Mekânsal Etkileri ve İstanbul. İstanbul: Akademik Düzey Yayınevi, 2000.

402“Haliç’te Bitirme Projesi Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Projeleriyle Haliç’e Bakış.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 Şubat 2007): 108–111.

403Halu Yazıcıoğlu, Zeynep. “Kentsel Mekân Olarak Caddeler: Bağdat Caddesi Örneği.” Mimar.ist 10, no. 36 (2010): 52–57.

404Hamadeh, Shirine. “Mean Streets: Space and Moral Order in Early Modern Istanbul.” Turcica: Revue d’Etudes Turques 44 (June 2012): 249–277.

405Han, Nazlı. “Beyoğlu Tarihi Konut Bölgesinde Sosyo-Mekansal Ayrışma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

406Hasol, Doğan. “İstanbul’un Dönüşümü.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (March 2001): 48–49.

407———. “İstanbul’da Neler Oluyor?” Yapı no. 288 (Kasım 2005): 37–38.

408Hatırlı, Yeşim, Nami Hatırlı. “İstanbul Boğazı Tünel Girişine Örtü.” Arredamento Mimarlık no. 223 (Nisan 2009): 92–99.

409Hayal, Seda. “Biyo-İktidar Özetiminde Planlama: Tarlabaşı Kentsel Dönüşümü Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

410Hayır, Meryem. İstanbul Başakşehir’de Şehirleşme Süreci. Çantay Kitabevi, 2009.

411Hazar, Dalya. “Kentsel Planlama ve Tasarım Süreçlerinde Kentsel Kuşak Alanları: İstanbul ve Barselona Kentleri Karşılaştırmalı Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

412Hoşgör, Zerrin. “Kültürel Peyzajın Yaya Yoğunluğu Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi: İstanbul Tarihi Yarımada-Hanlar Bölgesi Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

413Houston, Christopher. “12 Eylül’den Önce: İstanbul’un Mekan Üretiminin Tasviri ve İncelenmesi.” Toplum ve Bilim 127 (Temmuz 2013): 48–67.

414———. “The Brewing of Islamist Modernity: Tea Gardens and Public Space in Istanbul.” Theory, Culture & Society 18, no. 6 (December 2001): 77.

415Huniler, Erol. “İstanbul Örneğinde; Toplu Konut Gelişimi, 1980 Sonrası Konut Üretim Süreci ve Yer Seçimini Etkileyen Faktörler Bağlamında Konut Yakın Çevresinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2010.

416Ildız, Erkan. “Fatih Belediyesi’nin Kentsel Tasarım Projesi Eliyle... Sulukule ’Tarih’e Mi Gömülecek?” Popüler Tarih 7, no. 72 (Ağustos 2006): 96–98.

417İbidan, Zuhal. “The Urban Development of Istanbul in the Nineteenth Century: The Role of Expropriations.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

418İçsöz, Oğuz, Despoina Sevasti. “İstanbul’u Taramak [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 15 (Eylül 2003): 104–105.

419İlkuçan, Altan. “Gentrification, Community and Consumption: Constrycting, Conquering and Contesting ‘the Republic of Cihangir.’” MA Thesis, Bilkent University, 2004.

420İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyetʹin Modern Kentine: Henri Prostʹun İstanbul Planlaması, (1936- 1951) = From the Imperial Capital to the Republican Modern City: Henri Prost’s Planning of Istanbul, (1936- 1951). İstanbul: İstanbul Araştirmaları Enstitüsü, 2010.

421İnal, Evren. “İstanbul Levent Bölgesindeki Gayrimenkul Pazarı ve Karma Kullanımlı Bir Yatırım Projesinin Finansal Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

422İnan, Serdar. “İstanbul Doğru Planlanmalı [Röportaj].” Mimar ve Mühendis no. 37 (Temmuz-Ağustos 2007): 34–35.

423İnanduğçar, Emin. “Küreselleşme Bağlamında Kent Dinamiklerinin Kentsel Dönüşüm Sürecine Etkisi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2013.

424İnanlı, Ferdi. “Kentsel Dönüşüm-Transfer Merkezi İlişkisinin Yenikapı Örneğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2013.

425İncedayı, Deniz, ed. Yaşanılır Kentler-Yaşanılır İstanbul Teknik Kongre. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2004.

426İnceoğlu, Mehmet. “Kentsel Açık Mekânların Kalite Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yaklaşım: İstanbul Meydanlarının İncelenmesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

427İncirlioğlu, Güven. “İstanbul Yıkıntıların Kentidir.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 12 (May 2003): 94–97.

428İngin Kıyak, Aslı. “Kentsel Yenileme Süreçleri, Sulukule ve Değişen Sokak Yapısı.” Mimar.ist 10, no. 36 (2010): 68–71.

429“İnşaat Ya Resullah.” Birikim (Ekim 2011).

430Işık, Banu Işıl. “Spatial Impacts of Globalization: Case Study of Maslak, Istanbul.” MA Thesis, METU, 2010.

431Işık, Oğuz, and M. Melih Pınarcıoğlu. Nöbetleşe Yoksulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları: Sultanbeyli Örneği. Istanbul: İletişim, 2001.

432———. “Nöbetleşe Yoksulluktan Kuralsız Yoksulluğa.” Görüş: Türkiye Sanayicileri ve İşadamaları Derneği Yayın Organı no. 55 (2003): 50–53.

433______. “Segregation in Istanbul.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 100, no. 4 (2009): 469–484.

434Işık Yılmaz, Gülin. “Haliç Kıyı Şeridinde Sanayileşme İle Ortaya Çıkan Kentsel Dönüşüm.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

435Işıkkaya, Devrim. “Sanayi ve Liman Kentlerinin Yenilenmesi, Haliç Kıyı Bölgesi ve Haliç Tersaneleri İçin Kentsel Dönüşüm Senaryosu.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

436İslam, Tolga. “Current Urban Discourse, Urban Transformation and Gentrification in Istanbul.” Architectural Design 80, no. 1 (January 2010): 58–63. doi:10.1002/ad.1011.

437______. “Devlet Eksenli Soylulaşma ve Yerel Halk: Neslişah ve Hatice Sultan Mahalleleri (Sulukule) Örneği.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

438———. “İstanbul’da Soylulaştırma: Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.

439———. “Outside the Core: Gentrification in Istanbul.” In Gentrification in a Global Context: The New Urban Colonialism, edited by Rowland Atkinson and Gary Bridge, 121–136. London, New York: Routledge, 2005.

440İslam, Tolga, and Ayşen Ciravoğlu. “‘Soylulaştırma’ ve İstanbul [Dosya].” Mimar.ist 6, no. 21 (2006): 37–38.

441İşlek, Emre. “İstanbul’da 1980 Sonrasında Oluşan Kapalı Konut Alanlarının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

442Istanbul 1996-2000: From the Previous to the Present Bid to Host the Olympic Games : Developments in Sports Infrastructure, General Infrastructure, Organizational Activities. IOBC, 2000.

443“İstanbul Büyükşehir Belediyesi Topkapı Şehir Parkı ‘Panoromik Gösteri Merkezi.’” Mimarlık Dekorasyon no. 105 (Aralık 2001): 68–79.

444İstanbul İçin Görüşler. Istanbul: Birsen Basın Yayın Dağıtım, 2000.

445“İstanbul İmarı 1957-1960.” Arredamento Mimarlık no. 151 (Ekim 2002): 93–96.

446İstanbul Kent Sempozyumu, 13-14-15 Eylül 2007 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul: Sempozyum Bildirileri. İstanbul: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 2007.

447İstanbul Kent Sempozyumu’na Doğru: Atölye, Panel Çalışmaları. İstanbul: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 2007.

448“İstanbul Pendorya Alışveriş Merkezi: Pendik.” Yapı no. 346 (Eylül 2010): 82–87.

449“İstanbul Sapphire.” Yapı no. 317 (Nisan 2008): 68–75.

450“İstanbul’da Bir Ticaret Merkezi Projesi.” Yapı no. 290 (Ocak 2006): 78–80.

451“İstanbul’da Büyüleyici Bir Atmosfer ‘Park Orman.’” Mimarlık ve Dekorasyon no. 112 (Temmuz 2002): 86–89.

452“İstanbul’da Büyüleyici Bir Atmosfer Park Ormanı.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 132 (Temmuz-Ağustos 2004): 54–58.

453“İstanbul’da Deprem Odaklı Dönüşüm Projesinin Ana Bileşenlerinin Analizi: İETT Blokları Örneği.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 6, no. 1 (March 2007): 81–94.

454İstanbul’da Kaçak Yapılaşmanın Nedenleri. Istanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2001.

455“İstanbul’da ‘Kentsel Dönüşüm.’” Mimar.ist 8, no. 30 (2008): 13–24.

456“İstanbul’da Konut Alanlarında Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi.” Mimarlık no. 335 (May 2007): 32–36.

457“İstanbul’da Prost İmarları Ya Da İnönü Çağında İstanbul.” Arredamento Mimarlık no. 155 (Şubat 2003): 84–89.

458“İstanbul’da Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7, no. 2 (Eylül 2008): 103–113.

459İstanbul’un Dönüşüm Süreci: Haydarpaşa. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası, 2009.

460İstif, Sümeyye. “İstanbul Kentinin Mekansal Gelişimi, Çekmeköy-Ömerli Yerleşmesinin Yeni Kentleşme Akımı Kapsamında İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

461Jenkins, Eric J. To Scale: One Hundred Urban Plans. Abingdon; New York: Routledge, 2008.

K-N

462Kaban, Esra. “Kentsel Dönüşüm ve İstanbul’ un İlk Kentsel Dönüşüm Uygulama Projesi Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

463Kaçmaz, Gökçe. “Küreyerelleşme ve Şehir Tartışmaları: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

464“Kadıköy Meydanı Haydarpaşa-Harem Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması.” Mimarlık 38, no. 301 (Ekim 2001): 22–38.

465Kahraman, Tayfun. “İstanbul Kentindeki Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Planlama Süreçleri.” Planlama Dergisi no. 36 (2006): 93–101.

466———. “Kentlerde Kamu Mülklerinin Satışı ve Devlet Eliyle Kentsel Rant Üretimi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

467Kaldjian, Paul J. “Istanbul’s Bostans: A Millennium of Market Gardens.” Geographical Review 94, no. 3 (July 2004): 284–304.

468Kaldjian, Paul Jeremy. “Urban Food Security and Contemporary Istanbul: Gardens, Bazaars and the Countryside.” Ph.D., The University of Arizona, 2000.

469Kalkan, Ersin. “Tarlabaşı 9 Mimara Emanet.” Yapı no. 321 (Ağustos 2008): 24–25.

470Kalkancı, Senem. “Yaya Güzergahındaki Yeme-İçme Mekanlarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Nişantaşı Bölgesi İçin Bir Kentsel Tasarım Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

471Kamacı, Ebru. “Re-Reading Urbanization Experience of Istanbul through Changing Residential Mobility Behaviour of Households.” PhD dissertation, METU, 2012.

472Kamusal Mekanlar, Meydanlar, Sokaklar, Kıyılar ...1-31 Temmuz 2010. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2011.

473Kan Ülkü, Gözde. “Advertising Media and Housing Production: Gated Communities of Istanbul in the Post-2000s.” PhD dissertation, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.

474Kan Ülkü, Gözde, and Erdem Erten. “Global Image Hegemony: Istanbul’s Gated Communities as the New Marketing Icons.” ArchNet-IJAR 7, no. 2 (July 2013): 244–257.

475Kana, Deniz. “İstanbul’da Kentleşme ve Değişim ‘İstanbul.’” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2006.

476Kancafer Yurdakul, Sevda. “Kentsel Dönüşüm- Sürdürülebilirlik Bağlamında Fener Balat Yenileme Alanı.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

477Kaplan, Mehmet Kemal. “Konut Kooperatiflerinde Pazarlama Sorunları ve İstanbul İlinde Bir Uygulama.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

478Kapubağlı, Süleyman. “Tarihi Çevrede Yeni Yapılaşma ve İstanbul Örneğinde Infill Uygulamaların Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

479Kara, Fatih. “An Investigation of Recreational Behaviors and Development of a Sustainable Recreational Plan in İstanbul.” MA Thesis, Fatih University, 2007.

480Kara, Fatih, and Ali Demirci. Relationships Between Behaviors and Opportunities: A User Perspective of Recreation. LAMBERT Academic Publishing, 2012.

481———. “Spatial Analysis and Facility Characteristics of Outdoor Recreational Areas in Istanbul.” Environmental Monitoring & Assessment 164, no. 1–4 (May 2010): 593–603.

482Kara, Fatih, Ali Demirci, Sinan Kocaman. “Şehir Coğrafyası Açısından Bir Araştırma: İstanbul’un Açık Rekreasyon Alanlarının Değerlendirilmesi.” Marmara Coğrafya Dergisi no. 18 (2008): 76–95.

483Kara, Fatih, Sinan Kocaman, Ali Demirci, Arif Keçeli. “Eminönü ve Fatih İlçelerinin Rekreasyon Alanlarının Şehir Coğrafyası Açısından Değerlendirilmesi.” Electronic Journal of Social Sciences 7, no. 25 (June 2008): 157–169.

484Karababa, Avşar. “Tarlabaşı Yenileniyor (mu?).” Arredamento Mimarlık no. 251 (Kasım 2011): 108–112.

485Karabaş, Fatma. “Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Gayrimenkul Değerleme Yaklaşımının Bayrampaşa Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

486Karabey, Haydar. “2012 Londra Olimpiyatları’nın Ardından, İstanbul Sırasını Beklerken.” Mimarlık no. 371 (May 5, 2013): 16–19.

487———. “Toplumsal Dönüşüm Sürecinde Bir Kentsel Alanın Evrimi ve Bir Sivil Toplum Örgütünün Direnişi: Levent.” Yapı no. 265 (Aralık 2003): 65–72.

488———. “Kullan-Tüket-Terket: Levent.” Mimarlık no. 349 (Eylül-Ekim 2009): 31–36.

489Karabulut, H. Zeynep. “İstanbul`da Alışveriş Merkezleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

490Karakuyu, Mehmet. “The Physical Growth of Istanbul.” MA Thesis, Fatih University, 2001.

491Karaman, Eda. “İstanbul’da Kent Planlama: 2000’lerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2013.

492Karaman, Ozan. “Remaking Space for Globalization: Dispossession through Urban Renewal in Istanbul.” Ph.D. dissertation, University of Minnesota, 2010.

493———. “Urban Renewal in Istanbul: Reconfigured Spaces, Robotic Lives.” International Journal of Urban and Regional Research 37, no. 2 (March 2013): 715–733.

494Karan, Tolga. “Kentsel Sistemler Çerçevesinde Sürdürülebilirlik Kavramı: Bahçelievler İlçesinde Sürdürülebilir Konut Algısı.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

495Karaoğlu, Demet. “Kent Mezarlıklarının Yeşil Doku İçindeki Önemi ve Ziyaretçi Memnuniyetinin Belirlenmesi-Karacaahmet Mezarlığı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

496Karayünlü, Sevgi. “İmar Uygulamalarında Taşınmaz Değerlemesi, Avcılar Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

497Karlıdağ, Yaprak, Vedia Dökmeci. “‘Meydanlar’: Beyazıt Meydanı ve Çevre Düzenlemesi Kentsel Tasarım Proje Yarışması.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 101 (Ağustos 2001): 58–68.

498Karslıoğlu, Seda. “Stories of the Past and Present: Politics of Belonging and Subjectivity in Gülsuyu Neighborhood.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.

499Kart, Nilüfer. “İstanbul Tarihi Yarımada Yeşil Alanlarının Tarihsel Süreç İçerisindeki Değişiminin İrdelenmesi.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

500Kartal’ın Geleceği ve Dönüşüm Kararları, 10 Ekim 2009: Panel/forum. İstanbul: Özdil Basımevi, 2009.

501Kartay, A., and A. B. Korkut. “Peyzaj Mimarlığı Antropometri İlişkisi: İstanbul Örneği.” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 6, no. 3 (Kasım 2009): 245–255.

502Kasımoğlu, Uğur. “Kentsel Yenileme Uygulamalarının Çeşitli Boyutları İle İrdelenmesi ve Tarlabaşı Kentsel Yenileme Projesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

503Kavak, Müberra. “Evrensel Tasarım Yaklaşımı Bağlamında Kamusal Mekânlar: Harbiye Kongre Vadisi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

504Kavi, Funda. “İstanbul’daki Yaya Yolu Düzenlemelerinin Bitkisel Tasarım Açısından Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

505Kavlak, Ahmet Emrah. “Envisioning Information for Istanbul: The Study of a Guide Design as an Urban Visual Interface to Improve Usability of the City.” MA Thesis, Sabancı University, 2010.

506Kaya, Aydın. “Modernleşme-Kentleşme-Cemaatleşme ve Tampon Mekanizmaları ve İkitelli Başakşehir (1.Etap) Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

507Kaya, Burcu. “Mekanın Görülebilirlik Özellikleri İle Güvenlik Hissi Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Maçka Demokrasi Parkı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

508Kaya, Şinasi. “Multitemporal Analysis of Rapid Urban Growth in Istanbul Using Remotely Sensed Data.” Environmental Engineering Science 24, no. 2 (March 2007): 228–233.

509Kayaalp, Nilay. “Pera’nın Yersiz Yurtsuz Kahramanları: Vallauri Ailesi, Edouard Lebon, Alexandre Vallauri ve M. Vedad Tek.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

510Kayacan, Tolga. “Kentsel Dönüşümde Halkın Katılımının Rolü ve Önemi, Zeytinburnu ve Karanfilköy Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

511Kayalar, Ayşe. “Soylulaştırma Projelerinin Çift Yönlü Simetrik Model Kavramları Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Sulukule ve Fener-Balat Örnekleri.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

512Kayalar, Jülide. “Kent ve Meydan Olgusu-Yeniden Canlandırma Sürecinde Karşılaştırmalı Bir İrdeleme (Trafalgar Meydanı ve Eminönü Meydanı.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

513Kaygusuz, Anıl. “Taksim-4. Levent Metro Hattı Kullanım Analizi ve Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

514Kazanç, Özbek. “Beyoğlu Han ve Pasajlarının Kullanımı ve Yeniden Canlandırılabilmeleri İçin Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

515Kazmaoğlu, Adnan. “Canan Residence: Dudullu, İstanbul.” Yapı no. 354 (May 2011): 100–104.

516———. “Ecocity İstanbul, Türkiye.” Arredamento Mimarlık no. 227 (Eylül 2009): 49–55.

517———. “Yeni Nişantaşı İçin.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 99 (May 2011): 72–78.

518Kellekci, Ömer Lutfi, and Lale Berköz. “Mass Housing: User Satisfaction in Housing and Its Environment in Istanbul, Turkey.” European Journal of Housing Policy 6, no. 1 (April 2006): 77–99.

519“Kentsel Tasarım Proje Yarışması İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yakın Çevresi.” Mimarlık no. 329 (May 2006): 45–49.

520Kellekci, Ömer L. “Kullanıcıların Konut ve Çevresel Kalite Memnuniyetinin Belirleyicileri: İstanbul Metropolitan Alan Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

521Keser, Mehmet. “Kentsel Yenileme Alanlarının Belirleme ve Uygulama Süreçlerinin İncelenmesi: Yenikapı Yenileme Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

522Kesimal, Halil Işık. “Bir Gayrimenkul Projesi Olarak Alışveriş Merkezlerinin Tarihi Süreçteki Gelişimi, İstanbul Sapphire Örnek Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

523Keskin, Ayhan. “2000-2012 Yılları Arasında Düzenlenen ve Düzenlenecek Olan Modern Olimpiyat Oyunlarına Ev Sahipliği Yapmak İçin Aday Olan Şehirler, Seçim Kriterleri ve İstanbul Açısından Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 2007.

524Keskin, Berna. “Hedonic Analysis of Price in the Istanbul Housing Market.” International Journal of Strategic Property Management 12, no. 2 (June 2008): 125–138.

525Keskin, Zülfiye. “İstanbul’da Arazi Değerlerinin Mekansal Dağılımının Nüfus, İstihdam ve Ulaşım Açısından Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

526Keyder, Çağlar. “Globalization and Social Exclusion in Istanbul.” International Journal of Urban and Regional Research 29, no. 1 (March 2005): 124.

527______. “Capital City Resurgent: İstanbul Since the 1980s.” New Perspectives on Turkey no. 43 (2010): 177–186.

528Kılıç, Ali. “İstanbul’da Kentsel Dönüşüm Üzerine [Söyleşi].” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 104–107.

529Kılıç, Atilla. “Toplu Konut Projelerinin Çevrelerine Olan Rant Etkisi ve Ataşehir Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

530Kılıç, Ayşegül. “Kentsel Açık Alanların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi: Kadıköy İskele Meydanı ve Yakın Çevresi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

531Kılıç, Ayşegül, Handan Dülger Türkoğlu. “Kentsel Açık Alanlar: Kadıköy İskele Meydanı ve Çevresi.” Yapı no. 266 (Ocak 2004): 49–51.

532Kılıç, Duygu. “Mekansal ve Toplumsal Değişme: Bomonti Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.

533Kılıç, Ergün. “XIX.yüzyıl Sonu Batılılaşma Hareketlerinin Pera/Beyoğlu’nda Apartmanlaşma Sürecine Etkileri ve Mimari Yansımalar.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2009.

534Kılıç, Sami. “Evaluation of the Real Estates of Municipalities: A Case of İstanbul Metropolitan Municipality.” MA Thesis, Beykent University, 2006.

535Kılınç, Kıvanç. “‘Avrupa’nın En Büyük Kenti’ne Weimar’dan Bakmak: ‘Kamusal İstanbul’ Konferansı Üzerine İzlenimler.” Mimarlık no. 334 (March 2007): 18–19.

536Kılınçarslan, Cansu. “Taksim Yayalaştırma Projesi Nedir? [Söyleşi].” Toplumsal Tarih no. 218 (Şubat 2012): 17–21.

537Kırar, Bülent. “Taşınmazlarda Emlak Vergisine Esas Değer, Tapu Değeri ve Piyasa Değeri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi; Beşiktaş Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

538Kırmızı, Meriç. “Taksim Republican Square: A Field Study on Socio-Economic, Form, Use and Meaning Dimensions.” MA Thesis, METU, 2011.

539Kısar, Elif. “Yeşil Alan Kullanım Özellikleri ve Tercihleri (Ataköy, Beşiktaş, Zeytinburnu Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

540Kıvrak, Emire Tuğçe. “Beykoz-Polonezköy’ün Kültürel Peyzaj Analizi ve Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

541Kızıldere, Dicle. “Socio-Economic and Spatial Transformations in the Historical Centre of Istanbul after 1980: The Case of Talimhane, Beyoglu.” MA Thesis, Yeditepe University, 2010.

542Koca, Fatih. “Kıyı Alanlarının (waterfronts) Dönüşümü Üzerine Bir Sürdürülebilirlik Analizi: Haydarpaşa Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

543Kocabaş, Arzu. “The Emergence of Istanbul’s Fifth Urban Planning Period: A Transition to Planning for Sustainable Regeneration?” Journal of Urban Technology 12, no. 2 (August 2005): 27–48.

544———. “Urban Conservation in Istanbul: Evaluation and Re-Conceptualisation.” Habitat International 30, no. 1 (March 2006): 107–126.

545———. “Urban Conservation Planning and Development Outcomes in Conservation Areas in Central Istanbul and Central London: 1969-1989.” PhD dissertation, South Bank University.

546______. Urban Conservation Planning in London and Istanbul: An International Comparative Study of Two Controversial Decades: 1969-1989. Saarbrücken: LAP Lambert Acad. Publ., 2010.

547Kocacıklıoğlu, M. Cem. “Deneyime Açık Bir Merkez Maslak, İstanbul [Röportaj].” Yapı no. 313 (Aralık 2007): 86–91.

548Kocaman, İlhan. “Siyasi Partilerin Halkla İlişkiler Çalışmaları ve Gecekondular (İstanbul Ümraniye Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.

549Koçdemir, Esra. “Kent Mekanında Sosyal, Ekonomik ve Çevresel Değer Yaratımı Sürecinde Bir Araç Olarak Kentsel Tasarım: Lizbon EXPO ve Talimhane Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

550Koçoğlu, Pınar. “İstanbul 3 Merkezi İş Alanından Seçilen Arsaların Fizibilite Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

551Köksal, Gül. “Haliç’te ‘Dönüşüm’ü İrdelemek!” Mimar.ist 11, no. 42 (2011): 56–59.

552Köksal, T. Gül. “Dönüşen Tersaneler İzinde Haliç Tersaneleri.” Mimar.ist 1, no. 2 (May 2001): 91–95.

553———. “İstanbul Kıyılarındaki Endüstri Mirasının Bugünü ve Geleceği.” Mimar.ist 6, no. 19 (2006): 47–50.

554———. “İstanbul’da Konut.” Mimar.ist 3, no. 7 (2003): 46.

555———. “Türkiye ve İstanbul’un İlk Termik Santrali: Silahtarağa.” Arredamento Mimarlık no. 171 (Temmuz-Ağustos 2004): 103–107.

556Köksal, T. Gül, Zeynep Ahunbay. “İstanbul’daki Endüstri Mirası İçin Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 125–136.

557Kolçak, Zeynep. “İnşaat/mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

558———. “İnşaat/Mimarlık Şirketlerinin Ekonomik Kriz Yönetim Stratejilerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması: İstanbul Örneği.” Mimar.ist 6, no. 21 (2006): 27–31.

559Komins, Benton Jay. “Cosmopolitanism Depopulated: The Cultures of Integration, Concealment, and Evacuation in Istanbul.” Comparative Literature Studies 39, no. 4 (December 2002): 360.

560Kömürcüoğlu, Nilşah. “Türkiye’de Konut Eksenli Kentsel Dönüşüm Projelerinde Özel Sektörün Rolü: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

561Konuk, Nilüfer. “İstanbul Kültür ve Kongre Merkezi Tamamlansın! [Söyleşi].” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 15 (Eykül 2003): 100–103.

562Konuk, Sinem. “Bir Planlama Yaklaşım Biçimi Olarak Kültürel Sürdürülebilirlik, Kumkapı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

563Koramaz, Turgay Kerem, and Vedia Dökmeci. “Spatial Determinants of Housing Price Values in Istanbul.” European Planning Studies 20, no. 7 (2012): 1221.

564Koray, Şevki. “Haydarpaşa Sadece Haydarpaşa Değildir.” Evrensel Kültür no. 177 (Eylül 2006): 42–44.

565Korkmaz, Elif. “Kentsel Açık Alanların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi: Beşiktaş Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

566Korkmaz, Elif, Handan Dülger Türkoğlu. “Kentsel Açık Alanlar: Beşiktaş İskele Meydanı ve Çevresi.” Yapı no. 264 (Kasım 2003): 65–67.

567Kortan, Enis. “Kartal Bölgesi Kentsel Tasarımı Hakkında.” Yapı no. 319 (Haziran 2008): 9–10.

568———. “Taksim Uluslararası Turizm ve İş Merkezi Üzerine Düşünceler.” Yapı no. 227 (Ekim 2000): 71–73.

569Köroğlu, Meltem. “Tarihi Yarımada`nın Alternatif Beden Kurgusu Pera.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

570Köroğlu, Nil. “XIX. Yüzyıl ve XX.yüzyıl Başı Eminönü’nde Osmanlı Büro Hanları.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

571Kösebay Erkan, Yonca. “Haydarpaşa Tren Garı: Bugün, Dün ve Yarın: Kentin Bedeninde Bir Yara.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 30, no. 1 (Haziran 2013): 99–116.

572______. “Haydarpaşa Garı Otel Olursa Bu Yapılara Ne Olacak?” Mimar.ist 6, no. 19 (2006): 59–64.

573Köseoğlu, Fatma Gözde. “Haliç’te; Kültür Endüstrilerinin Yer Seçimi, Kümelenme Eğilimi ve Kentsel Yenileşme İle Kültür Endüstrileri Arasındaki Etkileşim.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

574Köstepen, Enis. “Doktor Bey, Birahanemiz İyileşecek Mi?” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 197–202.

575Kuban, Doğan. “İstanbul ve Kentleşme.” Türk Mühendislik Haberleri 46, no. 413 (March 2001): 30–34.

576———. “Halkla Birlikte Bir Çağdaş Kent Söylemi Üzerine.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 142–150.

577______. “Eski İstanbullu.” Mimar.ist no. 40 (2011): 45–47.

578______. “İstanbul’u Boyamaktan Başka Çare Yok!” Yapı no. 223 (Haziran 2000): 55–59.

579Kubat, Ayşe Sema, Özlem Özer. “Haliç Kültür Vadisi Projesi Kapsamında Getirilen Önerilerin Galata Bölgesi Üzerindeki Olası Etkilerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7, no. 1 (Mart 2008): 85–98.

580Küçük, Ahmet Asım. “Küreselleşme ve Tarihi Alanlarda Dönüşüm: İstanbul-Tarlabaşı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

581Küçükay Akgün, Özlem. “Kentsel Kalitenin Yükseltilmesinde Bir Araç Olarak Estetik Değerler: Beyoğlu Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.

582Küçükkural, Özkan Mustafa. İstanbul Halkının Konut Eğilimleri Araştırması. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2013.

583Kuğu Tüfekçioğlu, Hanzade. “Tarihsel Çevrede Görsel Peyzaj Kalite Değerlendirmesi: İstanbul Yedikule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

584Kumbay, Ayla. “İstanbul Tarihi Yarımada Kentsel Mekanlarının Gürültü Denetimi Açısından İncelenmesi; Değerlendirmeler ve Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

585Kundak, Seda. Economic Vulnerability in Housing: Case Study: Istanbul. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012.

586Kürkçüoğlu, Feza. “İstanbul Kültür Sarayı’ndan AKM’ye.” Popüler Tarih 6, no. 62 (Ekim 2005): 82–86.

587Kürkçüoğlu, İ. Eren. “Kentsel Açık Mekanlarda Yapay Su Elemanı Tasarım İlkelerinin Mekansal Algı ve Çevre Psikolojisi Bağlamında İrdelenmesi: Üsküdar Belediye Meydanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2009.

588Kurt, Sümeyra. “Coastline Changes and Their Implications for Land Use in Coastal Region of İstanbul between 1987 and 2007.” MA Thesis, Fatih University, 2009.

589———. “Land Use Changes in Istanbul’s Black Sea Coastal Regions between 1987 and 2007.” Journal of Geographical Sciences 23, no. 2 (April 2013): 271–279.

590Kurt, Sümeyra, Ali Demirci, and Ahmet Karaburun. Coastal Region Changes of Istanbul: Coastline Change, Coastal Land Use Change. Lambert Academic Publishing, 2012.

591———. “İstanbul Kıyılarında 1987 ve 2007 Yılları Arasında Arazi Kullanımında Meydana Gelen Değişimler.” Doğu Coğrafya Dergisi no. 26 (2011): 115–127.

592Kurtuluş, Hatice. “Ferhat Paşa Çiftliği: İstanbul Metropolitan Alanının Oluşumunda Büyük Özel Mülk Çiftliklerin Rolü Üzerine.” In Mübeccel Kıray İçin Yazılar, edited by Fulya Atacan, Fuat Ercan, Hatice Kurtuluş, and Mehmet Türkay. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000.

593———. İstanbul’da kentsel ayrışma: mekânsal dönüşümde farklı boyutlar. Bağlam yayıncılık, 2005.

594———. “Yeni Orta ve Üst Sınıfların Temsili Olarak Kapalı Siteler.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (Mart 2011): 49–65.

595Kuşcuoğlu, Ceren. “Relocation and Disempowerment: A Critical Approach to Gecekondu Resettlement Projects in Turkey through the Example of Bezirganbahçe Housing Project.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2010.

596Kuser, Refia Esra. “Kentsel Dönüşüm Sürecinde Meydan Satıcıları: Taksim Cumhuriyet Meydanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

597Kuşhan, Ömer. “1980 Sonrası İstanbul’da Üst Gelir Grupları İçin Tasarlanmış Dışa Kapalı Konut Siteleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

598Kut, Turgut. “İstanbul Suriçi Bostanları.” Yemek ve Kültür no. 22 (2010): 48–59.

599Kutlu, Ayşe Canan. “Kentsel Tasarım Projelerinin Üretim Sürecinde İdari Yapılanma ve Koordinasyon: İstanbul ve Londra Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

600Kutsal, Simge. “Türkiye’de Dar Gelirlilerin Konut Sorunu Bağlamında Sosyal Konuta Bakış; İstanbul Bezirganbahçe Örneğinde İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2012.

601Kütükoğlu, İlker. “Mimarlıkta Seçkinleştirme: Cihangir Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

602Kuyucu, Tuna. “Poverty, Property and Power: Making Markets in Istanbul’s Low-Income Informal Settlements.” Ph.D. dissertation, University of Washington, 2009.

603Kuyucu, Tuna, and Özlem Ünsal. “‘Urban Transformation’ as State-Led Property Transfer: An Analysis of Two Cases of Urban Renewal in Istanbul.” Urban Studies 47, no. 7 (June 2010): 1479–1499.

604Larkham, Peter J. “Conference Report: Urban Transformation: Controversies, Contrasts and Challenges The IPHS Fourteenth Biennial Conference, Istanbul, 2010.” Town Planning Review 81, no. 6 (January 1, 2010): 707–710.

605Levend Öztürk, Tuğba, Serpil Önder. “İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Açık-Yeşil Alanlarının Değerlendirilmesi.” Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 48, no. 23 (2009): 1–12.

606Levend, Sinan. “Stratejik Mekansal Planlama Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2008.

607Levent, Hürrem Betül. “Avrupa Birliği Mekansal Gelişim Perspektifi ve Sürdürülebilir Mahalle Yenileşmesi Stratejileri Kapsamında İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

608Lortoğlu, Dilber Ceren. “Social Distinction and Symbolic Boundaries in a Globalized Context: Leisure Spaces in İstanbul.” MA Thesis, METU, 2003.

609Lovering, John, and Yiğit Evren. “Urban Development and Planning in Istanbul.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 1–4. doi:10.1080/13563475.2011.552471.

610Lovering, John, and Hade Türkmen. “Bulldozer Neo-Liberalism in Istanbul: The State-Led Construction of Property Markets, and the Displacement of the Urban Poor.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 73–96.

611Lovering, John. “The Mystery of Planning in Istanbul: Three Impressions of a Visitor.” Megaron 4, no. 2 (September 2009): 1–4.

612“M1 Meydan Merter Alışveriş Merkezi: Merter, İstanbul.” Yapı no. 348 (Kasım 2010): 84–87.

613Maktav, D., and F. S. Erbek. “Analysis of Urban Growth Using Multi‐temporal Satellite Data in Istanbul, Turkey.” International Journal of Remote Sensing 26, no. 4 (February 2005): 797–810.

614Maktav, Derya, and Filiz Sunar Erbek. “Remote Sensing of Urban Land Use Change in Developing Countries: An Example from Büyükçekmece, Istanbul, Turkey.” In Remote Sensing of Urban and Suburban Areas, edited by Tarek Rashed and Carsten Jürgens. Dordrecht, London: Springer, 2010.

615“Maltepe Bölge Parkı Fikir Projesi Yarışması.” Planlama Dergisi no. 40 (2007): 100–130.

616Mamunlu, Hale. “İstanbul Kentsel Bölgesinde Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Havza Planlama ve Yönetim Yaklaşımı: Küçükçekmece Göl Havzası Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2009.

617———. “Kırsal Alanlar/köy Yerleşmeleri ve Planlama İlişkisinde İstanbul İl Bütünü Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2001.

618Mamur, Vahdettin. “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Alternatif Yönetimleri ve İstanbul Ölçeğinde İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

619Maybarskan, Fatih. “Kentsel Mekânın Dönüşümü: 2000’li Yıllarda Türkiye / İstanbul’da Gecekondulaşma.” Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2013.

620Mazbaşı Berktay, Halenur. “Kadıköy Hasanpaşa Bölgesi’nin Tarihi Çevre Analizi ve Sıhhileştirme Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

621McAdams, Michael A. “Fractal Analysis and the Urban Morphology of a City in a Developing Country: A Case Study of Istanbul.” Marmara Coğrafya Dergisi no. 15 (2007): 147–170.

622Mert, Gamze. “1980 Sonrası Üretim ve Hizmet Etkinlikleri İlişkilerinin Tanımlanması Mekana Yansımaları ve İstanbul Bölgesi Kapsamında Bir Değerlendirme.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

623Miles, Samuel Alexander. “Planning for Smart Growth and Social Capital in Adelaide: Lessons from Istanbul.” International Journal of Interdisciplinary Social Sciences 6, no. 6 (January 2012): 179–192.

624Mills, Amy. “Boundaries of the Nation in the Space of the Urban: Landscape and Social Memory in Istanbul.” Cultural Geographies 13, no. 3 (July 2006): 367–394.

625———. “Gender and Mahalle (Neighborhood) Space in Istanbul.” Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 14, no. 3 (June 2007): 335.

626———. “Narratives in City Landscapes: Cultural Identity in Istanbul.” Geographical Review 95, no. 3 (July 2005): 441–462.

627———. Streets of Memory: Landscape, Tolerance, and National Identity in Istanbul. Athens: University of Georgia Press, 2010.

628———. “The Place of Locality for Identity in the Nation: Minority Narratives of Cosmopolitan Istanbul.” International Journal of Middle East Studies 40, no. 3 (August 2008): 383–401.

629Mirasyedi, Ayda. “Konut Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Üsküdar Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

630Miroğlu, Armaveni. “Pangaltı Ermeni Mezarlığı.” Toplumsal Tarih no. 187 (Temmuz 2009): 34–39.

631Mitrani Akdaş, T. Aslı. “İstanbul’da Yaşayan Vatandaşlar Arasında Suç Mağduru Olmaktan Duyulan Korku ve Güvenlik Algısı İle Kent Planlaması Arasındaki İlişkiler: Yerel Yönetimlerin Alabilecekleri Önlemler Üzerine Bir Pilot Çalışma.” Adli Bilimler Dergisi 9, no. 3 (Eylül 2010): 28–44.

632Mörtenböck, Peter, and Helge Mooshammer. “Plan and Conflict: Networked Istanbul.” Third Text 22, no. 1 (January 2008): 57–69.

633Mumcu, Serhat. “Dün’den Bugün’e Değişen Konut Alanlarına Kültürel Çeşitliliğin Etkileri, Ortaköy Meydan ve Çevre Yerleşim Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, 2009.

634Müstecaplıoğlu, İnci Deniz Ilgın. “Socio-Cultural Metamorphosis in Istanbul after the 1980s: Spatial Analysis of Public Spaces.” Ph.D. dissertation, Washington State University, 2000.

635Mutlu, Hasan. “İstanbul Metropolitan Alanında Kentsel Arazi Değerlerinin Mekansal Dağılımının Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

636Nerse, Serdar. “Kentsel Dönüşüm Projesi Çerçevesinde Zeytinburnu Tekstil İşçilerinin Geleceği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

637Niksarlıoğlu, Amber. “Kültür Eksenli Kentsel Dönüşüm: 2010 Avrupa Kültür Başkenti Olarak İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

O-S

638Ocak, Elif. “Gayrimenkul Yatırım Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm: Beyoğlu Bölgesinde Kamondo Han Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

639Ocak, Emel. “İstanbul’daki Tarihi Parkların Günümüz Kullanım İşlevleri Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

640Odabaş, Meltem. “A Theoretical and Empirical Analysis of Shopping Mall Formation in Istanbul, Turkey.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2012.

641Öksüzoğlu Onursal, Özlem. “Çevresel ve Bölgesel Koşullar İçinde Yüksek Yapıların Yer Seçiminin İrdelenmesi ve İstanbul İçin Öneriler.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

642Oktem, Binnur. “The Role of Global City Discourses in the Development and Transformation of the Buyukdere-Maslak Axis into the International Business District of Istanbul.” International Planning Studies 16, no. 1 (February 2011): 27–42.

643Öktem, Binnur. “İstanbul’da Neoliberal Kentleşme Modelinin Sosyo-Mekansal İzdüşümleri.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (2011): 23–40.

644Okur, Esra. “Galata Surlarının Yıkım Süreci.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

645Okutgen, Neslihan. “İstanbul Haramidere-Küçükçekmece Arasının Yerleşime Uygunluğunun Araştırılmasında Mühendislik Jeolojisi Yaklaşımlarının İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

646Olcay, Banu, and Elif Somer. “Haydarpaşa ve Tophane İçin Yeni Senaryolar.” Yapı no. 220 (March 2000): 66–76.

647Ölçer, Şule. “Sanayi Kentinden, Hizmet Kentine Geçişte, Sanayi Desantralizasyon Sürecinin Kent Fizik Mekanına Etkileri ‘İstanbul Metropoliten Alanında Sanayinin Desantralizasyon Sürecinde Değişim ve Dönüşümlerinin İrdelenmesi.’” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

648Omay, Elvan Ebru. “Galata Kulesi-Haliç Aksını Belirleyen Galata Kulesi Sokağı-Perşembe Pazarı Caddesi-Arap Kayyum Sokağı Üzerinde Bir Sıhhileştirme Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

649Öncel, Ayşe Derin. Apartman: Galata’da Yeni Bir Konut Tipi. İstanbul: Kitap, 2010.

650Öncel, Derin, Figen Orçun Kafesçioğlu. “1858-1860 Galata, Pera ve Pangaltı Planı.” Mimar.ist 5, no. 15 (2005): 18–19.

651Öncü, Ayşe. “Global Consumerism, Sexuality as Public Spectacle and the Cultural Remapping of Istanbul in the 1990’s.” In Fragments of Culture: The Everyday of Modern Turkey, edited by Deniz Kandiyoti and Ayşe Saktanber. New Brunswick, N. J.: Rutgers University Press, 2002.

652Önder, Deniz Erinsel, and Yıldırım Gigi. “Reading Urban Spaces by the Space-Syntax Method: A Proposal for the South Haliç Region.” Cities 27, no. 4 (August 2010): 260–271.

653Önder Erinsel, Deniz, and Yıldırım Gigi. “Kent Parçalarının Mekân Dizim Yöntemiyle Okunması: Güney Haliç Bölgesi Için Bir Öneri.” Mimar.ist 10, no. 35 (2010): 101–109.

654Önder, Zeynep, Vedia Dökmeci, and Berna Keskin. “The Impact of Public Perception of Earthquake Risk on Istanbul’s Housing Market.” Journal of Real Estate Literature 12, no. 2 (2004): 181–194.

655Önem, A. Buket, and İsmet Kılınçaslan. “Haliç Bölgesinde Çevre Algılama ve Kentsel Kimlik.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 4, no. 1 (March 2005): 115–125.

656Önem, Buket. “Çevre Algılama ve Kentsel Kimlik: Haliç Üzerine Bir Yöntem Önerisi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

657Önemli, Saadet. “Stratejik Planlama-Kentsel Projeler İlişkisi ve Kentsel Kıyı Tasarımı: İstanbul Tarihi Yarımada Kıyı Bandı Üzerine Bir İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2007.

658Önen, Melike. “Kentsel Kıyı Mekanı Olarak Akarsuların Rekreasyonel Kullanım Potansiyelinin İrdelenmesi: Eskişehir Porsuk Çayı ve İstanbul Kurbağalıdere Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

659Öner, Şebnem. “Kentsel Yenileme Kapsamında Kentsel Dönüşüm Projelerinin İstanbul Küçükçekmece Kentsel Dönüşüm Projesi Örneğinde İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2007.

660Ong, Handan. “İstanbul’da Yapılacak Yeni Hiparmarket Yatırımları İçin İlçeler Bazında En Uygun Lokasyonun Belirlenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

661Önüç, Gülşen. “Yeni Kentleşme Bağlamında Komşuluk Birimi Tasarım İlkeleri: İstanbul Alkent 2000 Yerleşimi Üzerinde Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.

662Oral, Ayşe Hande. “İşlevini Yitirmiş Endüstriyel Alanların Dönüşümü İçin Bütüncül Yaklaşım: Haliç Yerleşimi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2006.

663Oral, Evren. “Tarihi Kentsel Çevrelerin Korunmasında Yasal Düzenlemelerin Kent Kimliğine Etkileri: Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

664Oral, Reşit. “Yönetim Sistemimiz İçinde Belediyelerin Yeri ve İstanbul`da İmar Sorunlarının Çözümüne Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

665Ören Ersin, Göknur. “Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergeleri: Büyükçekmece Örneğinde İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

666Örer, Güçlü. “Konut-Kimlik-Ev Modeli ve Modelin Bir Örnek Olarak İstanbul Kentinde Uygulanması.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

667Oruç, Gülden Demet. “Şehir Eski Merkezlerinde Mekansal Değişim ve Yeniden Canlandırma Stratejileri: İstanbul Tarihi Yarımada Eminönü Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

668Öven, V. Atilla, and Dilek Pekdemir. “Office Rent Determinants Utilising Factor Analysis: A Case Study for Istanbul.” Journal of Real Estate Finance and Economics 33, no. 1 (August 2006): 51–73.

669———. “Perceptions of Office Rent Determinants by Real Estate Brokerage Firms in Istanbul.” European Planning Studies 14, no. 4 (May 2006): 557–576.

670Öz, Ali. Tarlabaşı Ayıp Şehir: A Defiled Istanbul District. Fotoğrafevi Yayınları, 2013.

671Öz, Özlem, and Mine Eder. “Rendering Istanbul’s Periodic Bazaars Invisible: Reflections on Urban Transformation and Contested Space.” International Journal of Urban and Regional Research 36, no. 2 (March 1, 2012): 297–314.

672Özalp, Seçil. “Sosyo-Mekansal Dinamiklerle Değişen Planlama Yaklaşımı, Mekansal Stratejik Planlama ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

673Özar, Zeynep. “Sınıfsal Farklılaşmanın Mekansal Simülasyonu: İstinye Park Örneği.” Birikim 259, no. Kasım 2010 (n.d.): 69–74.

674Özarslan, Hasan Emrah. “Mezarlıkların Peyzaj Planlanma ve Tasarımı Açısından İncelenmesi: İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

675Özaslan, Nuray. “The Shopping Centers as Global Public Space: The Case of Istanbul.” International Journal of the Constructed Environment 1, no. 4 (December 2011): 29–37.

676Özaydın, Gülşen. “İstanbul’da Kentsel Tasarım Yarışmalarına Bir Bakış.” Mimar.ist 8, no. 29 (Eylül 2008): 68–75.

677Özaydın, Gülşen, and Ebru Firidin Özgür. “Büyük Kentsel Projeler Olarak Alışveriş Merkezlerinin İstanbul Örneğinde Değerlendirilmesi.” Mimarlık no. 347 (May 2009): 84–88.

678Özbay, Mesut Evren. “Formula 1’in Türkiye’de Düzenlenme Süreci, Ekonomik Etkileri, Bu Etkilerin Algılanması ve İstanbul Park İzleyici Memnuniyeti.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2008.

679Özbil, Ayşe, Özlem Özer, Ayşe Sema Kubat. “Sultanahmet Meydanı’nda Hareket ve Algı Esaslı Kentsel Tasarım Analizi.” Mimarlık no. 371 (Mayıs 5, 2013): 63–67.

680Özcan, Hakan. “İstanbul’da Kentsel Yayılmanın Yapay Sinir Ağları İle Öngörüleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

681Özçelik, Alâ Dilara. “En Etkin ve En Verimli Kullanım Analizinin Ataşehir Örneğinde Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

682Özdamar, Esen Gökçe. “Çağdaş Konutun Olay Örgüsünü Kentsel Dinamikler Bağlamında Yeniden Okuma: İstanbul, Viyana, Amsterdam.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

683Özdemir, A. Didem. “Kentsel Tasarımda Çağdaş Yaklaşımların Değerlendirilmesi: İstanbul’da Yeni Yerleşme Alanları Üzerine Bir Araştırma.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

684Özdemir, Ayşegül Didem, and Nuran Zeren Gülersoy. “İstanbul’da Yeni Yerleşme Alanlarının Yeni Şehircilik Akımına Göre Değerlendirilmesi.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 5, no. 2 (Eylül 2006): 209–221.

685Özdemir, Burcu. “Çevresel Psikolojinin Kamusal Alan Kullanımına Etki Değerlendirmesi, Taksim Gezi Parkı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

686Özdemir Çelik, Tülin. “Kentsel Ölçekteki Gayrimenkul Yatırımlarının Mekansal Gelişme Üzerindeki Etkisi: Başakşehir Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.

687Özdemir, Dilek. Kentsel Dönüşümde Politika Mevzuat Uygulama: Avrupa Deneyimi İstanbul Uygulamaları. Ankara: Nobel, 2010.

688———. “Strategic Choice for Istanbul: A Domestic or International Orientation for Logistics?” Cities 27, no. 3 (2010): 154–163.

689———. “The Distribution of Foreign Direct Investments in the Service Sector in Istanbul.” Cities 19, no. 4 (August 2002): 249.

690Özdemir, Elif. “İstanbul Kıyı Mekanında Dolgu Alanların Rekreasyonel Kullanımının Planlama Açısından İrdelenmesi: İstanbul Avcılar Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

691Özdemir, Özlem, Filiz Karaman. “Ormansızlaşan Arazilerin Subjektif Değerleri: İstanbul Anadolu Yakasına Yönelik Ampirik Bir Çalışma.” İktisat İşletme ve Finans 20, no. 227 (Şubat 2005): 123–131.

692Özden Örnek, Elif. “Planlama-Koruma Üzerine Çözüm Arayışları Marmara Takımadaları, Beykoz, Tarihi Yarımada Sit Alanlarına İlişkin Çözümleme.” Planlama Dergisi no. 32 (2006): 23–35.

693Özden, Pelin Pınar, ed. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu: Bildiriler: 11-12-13 Haziran 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul. İstanbul: TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2003.

694Özden, Pelin Pınar, İlknur Karakaş, and Sırma Turgut, eds. Konut Politikaları: Aktörler, Roller, ve Değişim: Panel, 6 Kasım 2001 Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2002.

695Özdiş, Hamdi. “19. Yüzyıl Mizah Basınında İstanbul’da ‘Şehirli Olmak.’” Kebikeç no. 19 (2005): 11–34.

696Özen, İbrahim. “Galata Köprüleri ve Yeni Galata Köprüsü.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 10, no. 4 (Ağustos 2011): 35–46.

697Özer, Ali. “Strategies for Creating Inclusive Urban Spaces along the European Shore of the Bosphorus.” MA Thesis, METU, 2008.

698Özer, Derya Nüket. “Sulukule Artık Arkeolojik Sit Olmalıdır.” Yapı no. 340 (March 2010): 48–53.

699———. “Sulukule’den Kendimize Bakış.” Mimar.ist 8, no. 27 (March 2008): 85–89.

700Özgen, Selim. “The ‘Ballast’ of İstanbul: A Critique of Spatial Reorganization of Industrial Production in Gebze.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2008.

701Özgen, Sinan, and Paola Alfara D’Alencon. “Galata Limanı’nın Geleceği Üzerine Bir Atölye Çalışması.” Yapı no. 325 (Aralık 2008): 104–109.

702Özgüner, Orhan. “Kabataş’a ‘Martı’ İskele Projesi ve Simge Üzerine.” Yapı no. 318 (May 2008): 42–43.

703Özgür Firidin, Ebru. “Sosyal ve Mekansal Ayrışma Çerçevesinde Yeni Konutlaşma Eğilimleri: Kapalı Siteler, İstanbul, Çekmeköy Örneği.” Planlama Dergisi no. 38 (Temmuz 2007): 79–95.

704Özkan, Alper. “A Critical Evaluation of Housing Co-Operatives in Turkey within the Framework of Collective Action Theories: A Case Study in Ankara and İstanbul.” PhD dissertation, METU, 2009.

705Özkan, Derya. “The Misuse Value of Space: Spatial Practices and the Production of Space in Istanbul.” Ph.D., University of Rochester, 2008.

706Özkan, İbrahim. “İstanbul Metropoliten Alanında Uygulanan Konut Politikaları ve Levent Bölgesine Etkilerinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

707Özkan, Miray. “Transformation of the Arcades in Beyoğlu.” MA Thesis, METU, 2008.

708Özkan Özbek, Müge. “Fizik Mekan Kurgularının Sosyal Ilişkiler Üzerinden Arnavutköy Yerleşimi Bütününde Mekan Dizimi (Space Syntax) Yöntemi İle İncelenmesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2007.

709Özkan Töre, Evrim, and Senem Kozaman Som. “Sosyo-Mekânsal Ayrışmada Korunaklı Konut Yerleşmeleri: İstanbul Örneği.” Megaron 4, no. 3 (Aralık 2009): 121–130.

710Özkardaş, Vahit. “İstanbul Mezarlıklarının Peyzaj Planlama, Tasarım ve Bakım Çalışmaları Açısından İncelenmesi, Karacaahmet Mezarlığı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2010.

711Özler, Şener, ed. Cumhuriyet Dönemi İstanbul Planlama Raporları 1934-1995. İstanbul: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2007.

712Özsavaşçı, Arzu. “Kentsel Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Taksim-Maçka Yeşil Alanı.” Mimar.ist 5, no. 16 (Haziran 2005): 16–23.

713Özsoy, Ali Mert. “Konut Mekan Kurgusunun İstanbul ve Gaziantep’te Kültürlerarası Karşılaştırma Yöntemi İle Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

714Özsoy Kanberoğlu, Nilüfer. “İstanbul Sur Kapılarının Çevresel Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

715Özsoy, Onur, and Hasan Sahin. “Housing Price Determinants in Istanbul, Turkey: An Application of the Classification and Regression Tree Model.” International Journal of Housing Markets and Analysis 2, no. 2 (2009): 167.

716Öztaş, Nihan. “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm ve Haliç Örneklemesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.

717Öztel Ağsakallı, Özlem. “Cihangir Mahallesi’nin Kent Dokusundaki Değişimler ve Kentsel Tasarım Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

718Öztemiz, İrem. “Koruma Amaçlı İmar Planlarının Kentsel Tasarım Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi: Beyoğlu Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2012.

719Öztürk Levend, Tuğba. “İstanbul İli Bayrampaşa İlçesi Açık ve Yeşil Alanlarının Nitelik ve Nicelik Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2008.

720Özus, Evren. “Dönüşüm Yaşanan Tarihi Alanlarda Konut Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi Beyoğlu Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

721———. “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Planlamaya ve Kentsel Gelişmeye Etkilerinin İrdelenmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

722______. “Determinants of Office Rents in the Istanbul Metropolitan Area.” European Planning Studies 17, no. 4 (April 2009): 621–633.

723Özus, Evren, Darçın Akın, and Murat Çiftçi. “Hierarchical Cluster Analysis of Multicenter Development and Travel Patterns in Istanbul.” Journal of Urban Planning & Development 138, no. 4 (December 2012): 303–318.

724Özus, Evren, Vedia Dökmeci, Gülay Kıroğlu, and Güldehan Eğdemir. “Spatial Analysis of Residential Prices in Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 5 (June 2007): 707–721.

725Özus, Evren, Gülay Kıroğlu, and Vedia Dökmeci. “Beyoğlu’nda Dönüşüm ve Ekonomik Etkisinin Analizi.” Mimar.ist 5, no. 18 (Aralık 2005): 98–103.

726Özus, Evren, Şevkiye Sence Türk, and Vedia Dökmeci. “Urban Restructuring of Istanbul.” European Planning Studies 19, no. 2 (February 2011): 331–356.

727Özyurt, Ekin Deniz. “19. Yüzyılın İkinci Yarısı ve 20. Yüzyıl Başındaki Yangınlar Sonrası Galata’da Kentsel Dokunun Değişimi ve Korunmuşluk Durumunun İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

728Parin, Suvat. “Kentsel Ortamda Bir Getto: Fatih Kadınlar Pazarı Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

729Paşalı, Kenan. “Arazi ve Arsa Düzenlemelerinde Hisselendirme Problemlemleri: Pendik Sapanbağları Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.

730Pekdemir, Dilek. “İstanbul Metropoliten Alanında Ofis Kira Değeri Tahmin Modeli Geliştirilmesi.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

731———. “Ofis Kira Değerini Etkileyen Parametrelerin Tespiti: İstanbul Örneklem Alanı.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2002.

732Pérouse, Jean-François. İstanbul’la Yüzleşme Denemeleri: Çeperler, Hareketlilik ve Kentsel Bellek. İstanbul: İletişim, 2011.

733Pérouse, Jean-François, A. Didem Danış. “Zenginliğin Mekanda Yeni Yansımaları: İstanbul’da Güvenlikli Siteler.” Toplum ve Bilim 104 (2005): 92–123.

734Pınarcıoğlu, M. Melih, and Oğuz Işık. “1980 Sonrası Dönemde Kent Yoksulları Arasında Güce Dayalı Ağ Ilişkileri: Sultanbeyli Örneği.” Toplum ve Bilim 89 (Yaz 2001): 31–61.

735———. “Segregation in Istanbul: Patterns and Processes.” Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie (Journal of Economic & Social Geography) 100, no. 4 (September 2009): 469–484.

736———. “Sultanbeyli: Enformelin Kurucu/Yıkıcı Gücü.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 114–117.

737______. “Not Only Helpless but Also Hopeless: Changing Dynamics of Urban Poverty in Turkey, the Case of Sultanbeyli, Istanbul.” European Planning Studies 16, no. 10 (November 2008): 1353–1370.

738Pirgaip, Gamze. “Peyzajın Tarihsel Gelişiminin Beykoz İlçesi Örneğinde İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

739Potuoǧlu‐Cook, Öykü. “Summer of Shame: Displaced Roma in Istanbul, Turkey.” Anthropology News 52, no. 3 (March 2011): 15.

740______. “Beyond the Glitter: Belly Dance and Neoliberal Gentrification in Istanbul.” Cultural Anthropology 21, no. 4 (November 2006): 633–660.

741Raman, Pattabi G., Fatma Erkök. “Yumuşak Kent Planlamaya ve Taksim İçin Uygun Bir Mimarlığa Yönelik Bir Yaklaşım.” Yapı no. 249 (Ağustos 2002): 71–78.

742Ramazanoğlu, M. Gözde. “Osmanlı Yenileşme Hareketleri İçerisinde Selimiye Kışlası ve Yerleşim Alanı.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.

743Ramazanoğulları Turgut, Sırma. “Metropoliten Alanlarda Planlama-Kent Yönetimi İlişkileri ve İstanbul Metropoliten Alanında Planlama Yönetimine İlişkin Bir Model Denemesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2000.

744Rasouli, Sara. “Sürdürülebilir Kentsel Tasarımda Kentsel Tarımın Rolü, İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

745Reisman, Arnold. The Transformation of Istanbul: Art Galleries Reviving Decaying Spaces. Booksurge, 2009.

746Reuschke, Darja, Monika Salzbrunn, and Korinna Schönhärl, eds. The Economy of Urban Diversity: The Ruhr Area and Istanbul. New York: Palgrave Macmillan, 2013.

747Robins, Kevin. “How Tell What Remains: Sulukule Nevermore.” Cultural Politics (Bloomsbury Publishers) 7, no. 1 (March 2011): 5–40.

748Rosa, Marcos L. Handmade Urbanism: From Community Initiatives to Participatory Models : Mumbai, São Paulo, Istanbul, Mexico City, Cape Town. Berlin: Jovis, 2013.

749Sabitoğlu, Begüm. “Alternatif Bir Yeşil Alan Modeli Olarak Otopark Üstü Park ve Bahçeler: İstanbul Esenler Nenehatun Parkı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2011.

750Sağdıç, Almila, and Barbaros Sağdıç. “Bakırköy Meydanı ve Yaya Bölgesi Çevre Düzenlemesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 101 (Ağustos 2001): 70–76.

751———. “Üsküdar Meydanı Uluslararası Kentsel Tasarım Proje Yarışması.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 101 (Ağustos 2001): 78–80.

752Sağdıç, Barbaros. “‘Eminönü Meydanı’ Sarayburnu-Unkapanı Arası Sahil Koridoru ve Yakın Çevresi, Ulaşım, Rehabilitasyon, İmaj ve Peyzaj Düzenleme Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 176 (May 2008): 84–110.

753———. “İstanbul Olimpik Stadyum.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 201 (Ekim 2010): 88–96.

754———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 22–23.

755———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 181 (Ekim 2008): 42–69.

756———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 176 (Mayıs 2008): 42–43.

757———. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi Tarihsel Gelişim Süreci.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 176 (Mayıs 2008): 46–73.

758Sağdıç, Barbaros, Sağdıç Almıla, and Barış İncesu. “Süleymaniye Sit Alanının Koruma Amaçlı Kentsel Tasarım Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 26–53.

759Sağdıç, Barbaros, Almila Sağdıç, and Barış İncesu. “‘Eminönü Meydanı’ Sarayburnu-Unkapanı Arası Sahil Koridoru ve Yakın Çevresi Ulaşım, Rehabilitasyon, İmaj ve Peyzaj Düzenleme Projesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 116 (Kasım 2002): 46–74.

760Sağdıç, Barbaros, Almıla Sağdıç, and Barış İncesu. “‘Eminönü Meydanı’ Sarayburnu-Unkapanı Arası Sahil Koridoru ve Yakın Çevresi Ulaşım, Rehabilitasyon, İmaj ve Peyzaj Düzenleme Projesi İstanbul/2002.” Mimarlık Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 64–90.

761Sağlam, Lale Reyhan. “İstanbul’da Göztepe ve Caddebostan Mahallelerinde Doku Değişim Süreci ve Nedenleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

762Sağlar, Nilüfer. “İstanbul’da İmar Faaliyetleri ve 1980 Sonrası Gelişen Konut Toplulukları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2001.

763Sağlık, Emine. “Gedikpaşa Çilavcı Sokak ve Çevresinde Sıhhileştirme Çalışması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

764Şahin, Elif Esra. “Kentsel Projelerde Çevresel Değerlendirme Araçları ve Maltepe Dragos Kentsel Projesinde LEED Değerlendirmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

765Şahin, Ender Taner. “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kentsel Gelişmeye ve Planlamaya Etkilerinin İstanbul Örneğinde Incelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2010.

766Şahin, Özlem. “Eski Sanayi Alanları Dönüşümünde Ortaklık Modeli Önerisi: Kartal Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

767Şahin, Öznur. “Urban Citizenship in İstanbul: Urban Imagery, Imageries of Urban Citizenship through Urban Public Spaces.” MA Thesis, Kadir Has University, 2013.

768Şahingür, Aylin. “Kentsel Yenileşme Projelerinin Katılım Boyutu: Ciutat Vella ve Fener Balat Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.

769Şahinler, Orhan. “Talihsiz Ortaköy, Dolmabahçe, Karaköy Meydanları...” Mimar.ist 11, no. 41 (2011): 10–11.

770Sakar, Merve. “Ofis Kullanıcıları Memnuniyet ve Beklentilerinin Tespit Edilmesi: İstanbul Ofis Piyasası.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

771Sakarya, İpek. “İstanbul’daki Kentsel Dönüşüm Projelerinde İlçe Belediyelerinin Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

772Sakızlıoğlu, Nur Bahar. “Impacts of Urban Renewal Policies: The Case of Tarlabaşı-İstanbul.” MA Thesis, METU, 2007.

773Şalgamcıoğlu, Mehmet Emin, Alper Ünlü. “Cihangir’in Kentsel Sızma Dinamiklerinin İrdelenmesi: Kentsel Sızma Üzerine Yorumlar.” Mimarlık 47, no. 352 (March 2010): 33–35.

774Saner, Ali İhsan. Devletin Rantı Deniz... İstanbul: İletişim, 2000.

775Sarıcı Aytan, Yasemin. “A Study of Leadership in Urbanization Process: A Case Study at the Esenyurt Municipality.” MA Thesis, Istanbul Aydın University, 2012.

776Sarıoğlu, Berk. “İstanbul Park F1 Pisti Bir Değerlendirme.” Arredamento Mimarlık no. 239 (Ekim 2010): 120–127.

777Sarıoğlu, Servet. “Küreselleşmenin Kentler Üzerindeki Etkileri: Dünya Kentleri ve İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2005.

778Şarkaya İçellioğlu, Cansu. “Ekonomik ve Finansal Perspektifte Gayrimenkul Yatırımları: İstanbul Konut Piyasasının Ekonometrik Analizi (2008-2011).” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2012.

779Sarkis, Hashim, Mark Dwyer, and Pars Kibarer. Two Squares: Martyrs Square, Beirut and Sirkeci Square, Istanbul. Harvard University, Graduate School of Design, 2006.

780Sarkis, Hashim, ed. A Turkish Triangle: Ankara, Istanbul, and Izmir at the Gates of Europe. Cambridge, Mass: Aga Khan Program, 2009.

781Şatıroğlu, Zehra Ayça. “İstanbul Çeperlerinde Konut Gelişim Eğilimleri: Bahçeşehir Mahallesi Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

782Savaş, Yüksel. “Alışveriş Merkezi Olgusunun Kentsel Mekanda Değişim Süreci: İstanbul Kent Örneğinde Bir İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

783Savuran, Osman İlker. “Gayrimenkul Fiyat Endeksleri ve İstanbul Etiler Bölgesinde Konutlar İçin Hedonik Fiyat Endeksi Uygulaması.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

784Say, Ahmet. “Sulukule’nin Yıkılması Kültürel Soykırımdır.” Evrensel Kültür no. 213 (Eylül 2009): 38–40.

785Sayar, Seçil. “Kolektif Bellek Bağlamında Tuzla Köyiçi Bölgesinin Mekansal Değişiminin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

786Saygı, Gamze. “Bağdat Caddesi Değişiyor.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 141 (Mayıs 2005): 48–56.

787Schwegmann, Martin. “Istanbul and the Grassroots - Civil Society Organisations, Local Politics and Urban Transformation.” Ph.D. dissertation, Technische Universität Berlin, 2013.

788Secor, Anna. “‘There Is an Istanbul That Belongs to Me’: Citizenship, Space, and Identity in the City.” Annals of the Association of American Geographers 94, no. 2 (June 2004): 352–368.

789———. “The Veil and Urban Space in Istanbul: Women’s Dress, Mobility and Islamic Knowledge.” Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography 9, no. 1 (March 2002): 5.

790———. “Toward a Feminist Counter-Geopolitics: Gender, Space and Islamist Politics in Istanbul.” Space & Polity 5, no. 3 (December 2001): 191–211.

791Secor, Anna J., and John O’Loughlin. “Social and Political Trust in Istanbul and Moscow: A Comparative Analysis of Individual and Neighbourhood Effects.” Transactions of the Institute of British Geographers 30, no. 1 (March 2005): 66–82.

792Seçkin, Ebru. “Planlama Süreci İçinde Mahalle Olgusu ve Üsküdar Örneğinde İrdeleme.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003.

793Şeker, Murat. İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması. İstanbul: İTO, 2011.

794Selçuk Kirazoğlu, Füsun. “Fiziksel Çevre - Çocuk İlişkileri, Açık Oyun Mekanları ve Çocuk Dostu Çevre Kriterleri Üzerine Bir Değerlendirme; Bakırköy ve Beylikdüzü Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

795Semerci, Fatih. “Kentsel Tasarım Gereklilikleri Açısından Beyazıt Meydanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

796Şen, Besime. “Ekonomik Gelişmenin Kültürel Stratejileri: İstanbul Kent Merkezleri ve Tarihi Kentsel Alanların Yeniden Yapılandırılması.” Planlama Dergisi no. 36 (2006): 65–76.

797———. “Kentsel Gerilemeyi Aşmada Çelişkili Bir Süreç Olarak Soylulaştırma: Galata Örneği.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2006.

798Şen, Besime, Şükrü Aslan. “Politik Kimliğin Temsil Edici Mekanları: Çayan Mahallesi.” Toplum ve Bilim 120 (Şubat 2011): 109–132.

799Şen, Bülent. “Metropol Kent Merkezlerinde Çöküntüleşme Eğilimleri: İstanbul Eminönü-Süleymaniye Bölgesi Örneği.” Süleyman Demirel Üniversitesi Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17, no. 2 (Temmuz 2012): 293–323.

800Sence Türk, Şevkiye, and Willem K. Korthals Altes. “Institutional Capacities in the Land Development for Housing on Greenfield Sites in Istanbul.” Habitat International 34, no. 2 (April 2010): 183–195.

801Şeni, Nora. “İstanbul Mahallesi ve Venedik Gettosu: Yerinde Bir Karşılaştırma Mı?” In Akdeniz Dünyası: Düşünce, Tarih, Görünüm, edited by Kudret Emiroğlu, Oktay Özel, Eyüp Özveren, Süha Ünsal, 153–166. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006.

802Şengül, Serap. “İstanbul’da Arazi Kullanımındaki Değişimlerin Ulaşım Talebi Üzerindeki Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

803Şentürk, Murat. “Kentsel Müdahaleler Açısından İstanbul.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2011.

804———. “Yenilemeye Karşı Sıhhileştirme: Fener-Balat-Ayvansaray’da Kentsel Müdahalelere Yaklaşımlar.” Sosyoloji Dergisi no. 22 (Haziran 2011): 395–422.

805Sezer, Seher. “İstanbul Örneğinde Kentleşme ve Planlamanın Siyasal Süreçlerde İncelenmesi.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2000.

806Silahtarağa Elektrik Santralı 1910-2004. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007.

807Silier, Orhan. “Ayın Gündemi: İstanbul Gerçekten Güzel Mi?” Toplumsal Tarih no. 127 (Temmuz 2004): 4–5.

808Sinanlar, Seza. “Atmeydanı as a Public Square in Ottoman İstanbul.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2001.

809Sisa, Nedim. “Maslak’ta Bir İş Merkezi.” Arredamento Mimarlık no. 159 (Haziran 2003): 88–92.

810———. “Nişantaşı’nı Geleceğe Taşımak: Bir Üçüncü Yol.” Arredamento Mimarlık no. 227 (Eylül 2009): 103–104.

811———. “Vaniköy’de Bir Yalı, Gayrettepe’de Bir Büro.” Arredamento Mimarlık no. 7–8 (Temmuz-Ağustos 2001): 55–59.

812Şişmanyazıcı, Begüm. “Tarihi Kentsel Alanlarda Toplumsal ve Mekansal Yeniden Yapılanma Sürecinde Yaşanan Değişim: Fener- Balat Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

813Şişmanyazıcı, Begüm, and Hülya Turgut Yıldız. “Tarihî Kentsel Alanlarda ‘Toplumsal ve Mekânsal Yeniden Yapılanma’: Fener ve Balat Örneği.” Mimarlık 47, no. 352 (March 2010): 28–32.

814Sıvar Aslan, Ahmet. “Kentsel Dönüşüm Projelerinde Meşruiyet Sorunlarının Tarlabaşı Yenileme Projesi Üzerinden Değerlendirilmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.

815Somer, Ömer. “İstinye Park Projesi Tarihçesi.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 170 (2007): 78–82.

816Sönmez, Ayça L. “Nitelikli Servisli Konutların (residence) Sosyo-Kültürel Sürdürülebilirlik Boyutunun Kullanıcı Açısından İncelenmesi: Levent Loft Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

817Sönmez, Funda Uz. “İstanbul’da Açık Alan Kullanımı ve Meydanlar.” Yapı no. 269 (Nisan 2004): 52–53.

818Sönmez, Mehmet Sıddık. “Afet Riski Altındaki Tarihi ve Kültürel Alanlarda Kentsel Yenileme Politikalarına Beyoğlu Üzerinden Yaklaşım.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2013.

819Sönmez, Murat. “Simulakr ve Algı Kavramları Üzerinden Kent Okuması: İstanbul Maslak Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, 2002.

820Sözen, Ülker. “Gentrification, Cosmopolitanism, and Consumption in the Beyoğlu District: A Case Study of Metropolitan Habitus.” MA Thesis, Koç University, 2010.

821Stewig, Reinhard. From Bazaar to Shopping Center in Istanbul. EB-Verlag, 2009.

822Strutz, Julia. “Süleymaniye: A Case-Study of an Intra-Mural Neighbourhood during the Nineteenth Century in Istanbul.” MA Thesis, Istanbul Bilgi University, 2010.

823———. “Yeni İstanbul İçin Eski İstanbul Tahayyülleri: Süleymaniye Kentsel Dönüşüm Projesi.” Toplum ve Bilim 124 (Temmuz 2012): 126–145.

824Şumnu, Umut. “The 1912 Galata Bridge as a Site of Collective Memory.” MA Thesis, Bilkent University, 2002.

825Sürmegöz, Kağan. “Tarihi Çevrelerin Yeniden Değerlendirilmesine Araç Olarak Kentsel Tasarım; Beşiktaş Akaretler Sıraevleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

826Sürmen, Şükrü. “Levent’te Hoş Bir Yükseliş: Beşiktaş Belediyesi Dilek Sabancı Parkı.” Mimar.ist 3, no. 7 (2003): 94–96.

827Surözü, Gaye. “Tophane Meydanı ve Çevresinin Yeniden Yapılandırılması.” Yapı no. 324 (Kasım 2008): 56–59.

828Sustainable Neighbourhood Regeneration in İstanbul as Part of EU Harmonization Process and Earthquake.... : Final Report. İstanbul: MSÜ Yayınları, 2003.

T-Z

829Tabak, Duygu. “Endüstriyel Miras Alanlarında Peyzaj Tasarımı Yaklaşımı: Yedikule Gazhanesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2011.

830Tabanlıoğlu, Murat. “İstanbul AKM Yenilenirken.” Mimarlık 47, no. 352 (March 2010): 15–17.

831———. “Kanyon Levent [Röportaj].” Yapı no. 296 (Temmuz 2006): 64–71.

832Tahralı Arısalan, Gülnur. “Kentsel Açık Alanlarda Peyzaj-Sanat İlişkileri: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2003.

833Tan, Derya. “İstanbul’daki Büro Yapılarının (Karaköy-Fındıklı/Büyükdere-Maslak-Kozyatağı-E5 Aksları) Biçimlenme Açısından İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

834Tan, Gökhan. “Sulukule’deki Suçun Tanığıyım.” Atlas no. 207 (Haziran 2010): 48–50.

835———. “İstanbul’a Bedel Bir Köprü.” Atlas no. 209 (Ağustos 2010): 24–26.

836Tandoğan, İsmail. “Haliç Kıyılarında Bizans Döneminden Günümüze İşlev ve Doku Değişimleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2005.

837Tanrıverdi, Çağın. “Evaluation of Mix-Used Developments outside of Central Business Districts in View of Consumption and Their Impacts on Urbanization: Istanbul Case.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2013.

838Tanülkü, Basak. “An Exploration of Two Gated Communities in Istanbul.” Ph.D. dissertation, Lancaster University, 2009.

839Tanyeli, Uğur. İstanbul 1900-2000: konutu ve modernleşmeyi metropolden okumak. Akın Nalça, 2004.

840“Tarih Vakfı Aylık Konuşmalar Dizisi Başladı – Murat Güvenç: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm.” Toplumsal Tarih no. 180 (Aralık 2008): 10.

841Tarkay, Guse. “Evaluation of Urban Regeneration Issues for an Early 20th Century Quarter: Kadıköy-Yeldeğirmeni.” MA Thesis, METU, 2010.

842Taş, Tevfik. “Sulukule Marizlenen Semt.” Atlas no. 178 (Ocak 2008): 112–123.

843Taşan-Kok, Tuna. Budapest, Istanbul, and Warsaw: institutional and spatial change. Delft, Netherlands: Eburon Academic, 2004.

844______. “Küresel Bütünleşme Sürecinde Kurumsal ve Mekansal Değişim: Budapeste, İstanbul ve Varşova Örnekleri.” In Değişen Mekan: Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923 - 2003, edited by Ayda Eraydın. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2006: 307-339.

845Taşçı, Hasan. “Kent Meydanı Kent Kimliği İlişkisi Üsküdar Meydanı Örneği.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2012.

846Taşdemir, Abdullah. “İstanbul’da Kent Oteline Dönüştürülmüş Tarihi Yapıların, Örnekler Üzerinden Uygunluklarının İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

847Taşkın, Nilgün Işıl. “Konut Dış Mekanlarının Kentsel Bütünlük Açısından Değerlendirilmesi: İstanbul -Bakırköy Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2011.

848Tavukoğlu, Elif. “Toplu Konutlarda Planlama ve Tasarım Kriterleri İle Kullanıcı İlişkilerinin Değerlendirilmesi; İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi, 2008.

849Tayşi, Şerife Eda. “İstanbul Tarihi Yarımada Meydanlarının Oluşumunu Etkileyen Çevresel Faktörler ve Meydanların Mimari Kurgusu.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

850Tayyare, Emine. “Kentsel İmaj Öğeleri Bağlamında Haliç Bölgesinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2007.

851Tekeli, Doğan. “Metrocity Konut ve Alışveriş Merkezi Levent-İstanbul.” Yapı no. 263 (Ekim 2003): 72–80.

852Tekeli, İlhan. Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010.

853———. Kentsel Arsa, Altyapı ve Kentsel Hizmetler. Tekeli İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.

854———. Modernizm, Modernite ve Türkiye’nin Kent Planlama Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.

855______. “The Story of Istanbul’s Modernisation.” Architectural Design 80, no. 1 (January 1, 2010): 32–39.

856Tekeli, İlhan, Selim İlkin. Cumhuriyet’inin Harcı: Köktenci Modernitenin Doğuşu. Vol. 2. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2003.

857______. Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü, 1923-1990. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2009.

858Teker, Suat, İsmail Önden, Haluk Hekimoğlu. “İstanbul Finans Merkezi Projesi ve Bölgesindeki Emlak Fiyatlarına Etkisi.” İşletme Araştırmaları Dergisi 4, no. 4 (Aralık 2012): 62–76.

859Tekin, Hayati. “Büyükçekmece Gölü Havzasında Arazi Kullanma Sorunları.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2010.

860Tekin, Mehmet Fatih. “Yerel Yönetimlerde Altyapı Tesisi, Modernizasyonu, Finansmanı ve Etkinliği Üzerine Örnek Bir Model: İstanbul İli Ana Arterlerinin Modernizasyonu.” Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, 2008.

861Tepe, Emre. “İstanbul’da Yeni Gelişen Büyük Ölçekli Konut Yerleşimlerinin Değerlendirilmesi: Büyükçekmece ve Tuzla Örnekleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

862Terzi, Fatih. “Gecekondu Alanlarına Yönelik Politika ve Yasal Düzenlemelerin Bu Alanlar Üzerindeki Etkileri: Kağıthane Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

863Terzi, Fatih, and Fulin Bölen. “Urban Sprawl Measurement of Istanbul.” European Planning Studies 17, no. 10 (October 2009): 1559–1570.

864______. “The Potential Effects of Spatial Strategies on Urban Sprawl in Istanbul.” Urban Studies 49, no. 6 (May 2012): 1229–1250.

865Terzibaşoğlu, Yücel, Alp Yücel Kaya. “Tahrir’den Kadastro’ya: 1874 İstanbul Emlak Tahriri ve Vergisi, ‘Kadastro Tabir Olunur Tahrir-i Emlak.’” Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar no. 9 (Güz 2009): 9–58.

866Tezel, E. “Exploring Parental Concerns about Children’s Interactions in Gated Communities: A Case Study in Istanbul.” Children’s Geographies 9, no. 3/4 (August 2011): 425–437.

867Tezer, Azime. “İstanbul’da Boğaz Köprüleri ve Mekânsal Biçimlenmeye Etkileri.” Mimar.ist 6, no. 20 (Haziran 2006): 68–70.

868Thys-Şenocak, Lucienne. “İstanbul 1910–2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi = City, Built Environment and Architectural Culture Exhibition.” Journal of the Society of Architectural Historians 70, no. 3 (September 2011): 379–381.

869TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu, Bildiriler. İstanbul: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 2007.

870TMMOB İstanbul Kent Sempozyumuna Doğru: Atölye, Panel Çalışmaları. İstanbul: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 2007.

871Togay, Nuray. “İstanbul Metropolü Neresi?” Arredamento Mimarlık no. 229 (Kasım 2009): 121–127.

872Tokgöz, Ali Onur. “Konut Geliştirme Projelerinde Stratejik Pazar Analizi, Bodrum Yarımadası ve İstanbul Bayrampaşa Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

873Tolga, Hikmet Burak. “Endüstriyel Alanların Dönüşümü, Kentsel Mekana Etkileri: Beykoz Kundura ve Deri Fabrikası İçin Bir Dönüşüm Senaryosu.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

874Topçu, E. Ümran. “İstanbul’un Değişik Mahallelerinden Kullanıcı Hoşnutluğunun Karşılaştırılması.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

875Topçu, E. Ümran, Vedia Dökmeci. “İstanbul’un Değişik Mahallelerinde Kullanıcı Hoşnutluğunun Karşılaştırılması.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 4, no. 1 (March 2005): 126–134.

876Topçu, Mehmet. “Konut Değerleri Değişiminin Kentsel Etmenlerle Ölçülmesine Yönelik Bir Yöntem Denemesi: İstanbul Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

877Torcu, Korhan. “İstanbul’da Yeni Mekansal Oluşumlar: Beşiktaş - Maslak Ekseni.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

878Tuba İnal, S. Çağdaş. “1980 Sonrası İstanbul Metropoliten Kent Çeperinde Gelişen Lüks Konut Alanlarının Geliştirme Süreçleri ve Kentsel Gelişmeye Etkileri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2002.

879Tüfekçioğlu, Hayati, Ayşen Şatıroğlu. “İstanbul’da Enformel Yerleşim Bölgelerine Bir Örnek.” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi no. 8 (2004): 59–66.

880Tuğal, Cihan. “An Islamic World City? Istanbul’s Squatters in the Grip of Religious Neoliberalism.” New Left Review 51 (2008).

881———. “Hâkim Kentin Ötekileri.” Birikim 154 (Şubat 2002): 56–67.

882———. Pasif Devrim: İslami Muhalefetin Düzenle Bütünleşmesi. İstanbul: Koç Üniversitesi, 2010.

883———. Passive Revolution: Absorbing the Islamic Challenge to Capitalism. Stanford University Press, 2009.

884———. “The Appeal of Islamic Politics: Rituel and Dialogue in a Poor District of Turkey.” The Sociological Quarterly 47 (2006): 245–273.

885———. “The Greening of Istanbul.” New Left Review no. 51 (2008): 65–80.

886———. “The Urban Dynamism of Islamic Hegemony: Absorbing Squatter Creativity in Istanbul.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 29, no. 3 (2009): 423–437.

887Tulgar, Ahmet. “Ak Merkez ve Kapalıçarşı: Labirentin İzlenimleri.” Birikim 259 (Kasım 2010): 75–77.

888Tuna, H. Bülend. “İstanbul’a Yakışan Projeler Üretebilmek.” Mimarlık no. 311 (May 2003): 53–54.

889Tuna, Korkut. “Kentsel Dönüşüm Sorunları ve İstanbul Kimliği.” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi no. 8 (2004): 1–7.

890Tuncer, Ezgi. “Süleymaniye Bölgesinde Kullanıcı Katılımı İle Bir Dönüşüm Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2004.

891Tuominen, Pekka. “The Clash of Values across Symbolic Boundaries: Claims of Urban Space in Contemporary Istanbul.” Contemporary Islam 7, no. 1 (April 2013): 33–51.

892Turam, Berna. “The Primacy of Space in Politics: Bargaining Rights, Freedom and Power in an Istanbul Neighborhood.” International Journal of Urban and Regional Research 37, no. 2 (March 2013): 409–429.

893Turan, Dilek. “Sulukule Mücadelesi: Yoksulluk.” Birikim 241 (May 2009): 52–58.

894Türeli, A. İpek. “Istanbul, Open City: Exhibiting Anxieties of Urban Modernity.” Ph.D. dissertation, University of California, 2008.

895Turgut Ramazanoğulları, Sırma, and Eda Çaçtaş Ceylan. In the Wake of a Local Government Initiative: Istanbul - Küçükçekmece Ayazma-Tepeüstü Urban Regeneration Project. Southampton; Boston: WIT Press, 2012.

896______. Bir Yerel Yönetim Deneyiminin Ardından : Küçükçekmece Ayazma-Tepeüstü Kentsel Dönüşüm Projesi. Alfa Yayınları, 2010.

897Turgut Ramazanoğulları, Sırma Ramazanoğulları. İstanbul’un Yönetimi: Bir Kent Planlama Yönetimi Denemesi. İstanbul: Anahtar Kitaplar, 2004.

898Türkdoğan, Orhan. Gecekondu: İnsan ve Kültür: İstanbul Örnek Olayı. İstanbul: Genar, 2002.

899Türkdoğan, Orhan. “İstanbul Gecekondu Kimliği.” Türk Dünyası Araştırmaları no. 160 (Ocak-Şubat 2006): 11–18.

900———. İstanbul: Gecekondu Kimliği. İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2006.

901Türker, Tonya. “Lojistik Gayrimenkullerinin Yer Seçim Kriterleri: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

902Türkmen, S. Muhlis. “İstanbul’dan İzlenimler.” Mimar.ist 5, no. 18 (Aralık 2005): 12–16.

903Türkoğlu, Handan, Fulin Bölen, Perver Baran Korça, and Fatih Terzi. “Measuring Quality of Urban Life in Istanbul.” In Investigating Quality of Urban Life: Theory, Methods and Empirical Research, edited by Robert W. Marans and Robert J. Stimson. Dordrecht, New York: Springer, 2011.

904Türkyılmaz Canbay, Çiğdem, Ana M. Moya Pellitero, Emrah Türkyılmaz, and Josue da Silva Eliziario. “Urban Rehabilitation: Reinventing a Productive Landscape: Istanbul, Golden Horn Case Study.” ArchNet-IJAR: International Journal of Architectural Research 7, no. 2 (2013): 282–296.

905Turunç, Zümrüt. “İstinye Kıyı Mekanı Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

906Turut, Hatice. “Metropol Kentlerdeki Sosyal ve Mekansal Ayrışma Üzerine Bir Değerlendirme: İstanbul Kemerpark Evleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2012.

907Tusavul, Emine. “Resimli Alt Yazılı İstanbul.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 216–133.

908Tutel, Eser. “90 Yıllık Bir Tarabya Fotoğrafının Anımsattıkları.” Tarih ve Toplum 39, no. 233 (May 2003): 305–307.

909Uçan Çubukçu, Sevgi. “Mekanın İzdüşümünde ‘Toplumsal Cinsiyet’: Sulukule Mahallesi ve Romanlar.” İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi no. 44 (March 2011): 83–106.

910Uçak, İlksen. “Meydan Mekanlarını Oluşturan Peyzaj Ögeleri Ortaköy Meydanı ve Bakırköy Özgürlük Meydanı Üzerine Bir İnceleme.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2000.

911Ülengin, Burç, Füsun Ülengin, and Ümit Güvenç. “A Multidimensional Approach to Urban Quality of Life: The Case of Istanbul.” European Journal of Operational Research 130, no. 2 (April 2001): 361–374.

912———. “Living Environment Preferences of the Inhabitants of Istanbul: A Modified Hierarchical Information Integration Model.” Social Indicators Research 57, no. 1 (January 2002): 13–41.

913Ülkü, Nihal Esra. “Shopping Malls and Socio-Spatial Exclusion in Istanbul: The Case of Kanyon Shopping Mall.” MA Thesis, Koç University, 2008.

914Uludere, Ferhat. “Fındıklı Parkı’nda Çekiç Sesleri.” Evrensel Kültür no. 190 (Ekim 2007): 42–43.

915Uluşan, Haluk. “Contemporary Housing in Postmodern Istanbul.” MA Thesis, Istanbul Technical University, 2011.

916Uluskan Bayındır, Seda. “Atatürk Döneminde İstanbul’un İmarı ve Henri Prost Planının Basındaki Yankıları (1936-1939).” Erdem no. 48 (2007): 109–155.

917Uluslararası 14. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu : Kentsel Yenileşme ve Kentsel Tasarım = International 14th Urban Design and Implamentations Symposium : Urban Regeneration and Urban Design. İstanbul: MSÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2003.

918Ünal, Adil. “Lojistik Merkez Yönetimi: İstanbul İli Potansiyel Lojistik Merkez Alanları Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2013.

919Ünal, Cem Bülent. “Kentsel Yaşam Kalitesi Ölçütleri İle İstanbul Analizi ve Toplam Kentsel Yaşam Kalitesi Yönetim Yaklaşımı.” Doktora tezi, MSGSÜ, 2004.

920Ünal, Ertan. “Koyun Pazarından Miting Alanına Sessiz Tanık: Beyazıt Meydanı.” Popüler Tarih 2, no. 18 (Şubat 2002): 62–67.

921Ünal, Yasin. “Kıyı Bölgelerinin Yeniden Canlandırılması, Haydarpaşa Limanı ve Çevresi Örnek Alanı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

922Unalan, Dilek. “Why Cities Cannot Be Sustainable: Governance and Planning for Istanbul.” The Journal of the Local Economy Policy Unit 26, no. 4 (June 2011): 305–313.

923Üner, Göze. “Kumkapı’da Kentsel Değişimin Belgelenmesi: Pervititch Haritalarıyla Karşılaştırmalı Bir Analiz.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

924Ünlü, Alper. “İstanbul’un Görünmez Merkezi Tarlabaşı’nın Görünenleri.” Mimar.ist 5, no. 17 (Eylül 2005): 48–52.

925Ünlükara, Tuba. “Lüks Konutlarda Satış Fiyatını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: İstanbul Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2008.

926Uraz, Arzu. Culture for Regenerating Cities: What Can Istanbul 2010 Learn from the European Capitals of Culture Glasgow 1990 and Lille 2004? Lambert Academic Publishing, 2012.

927———. “Culture for Regenerating Cities: Whay Can Istanbul Learn from the European Capitals of Culture Glasgow and Lille 2004?” MA Thesis, Rotterdam Erasmus University, 2007.

928Urfalıoğlu, Nur. “İstanbul ’Residence’ları.” Mimarlık ve Dekorasyon no. 195 (March 2010): 88–91.

929Us, Ahmet Selim. “Sultanbeyli`de Mülkiyet Sorunları ve İmar Uygulamaları Problemlerinin Araştırılması ve Çözüm Önerileri.” Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2005.

930Uslu, Gül. “Bir Dönüşüm Aracı Olarak Soylulaştırma Kavramı, Prag (londoynska) ve İstanbul (Kuzguncuk) Örneklerinin Karşılaştırılması.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2004.

931Üstündağ, Nazan. “Ehlileştirilmiş Yoksulluğumuz, Millileştirilmiş Yolsuzluğumuz: Bir Esenyurt Hikayesi.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 126–131.

932Uysal, Alke Evrim. “An Urban Social Movement Challenging Urban Regeneration: The Case of Sulukule, Istanbul.” Cities 29, no. 1 (February 2012): 12.

933Uysal, Ülke Evrim. “Küreselleşme ve Kentsel Dönüşüm Bağlamında Soylulaştırma Kuramlarının İstanbul’da Uygulanabilirliği: Cihangir Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

934———. “Soylulaştırma Kuramlarının İstanbul’da Uygulanabilirliği: Cihangir Örneği.” Planlama Dergisi no. 36 (2006): 77–92.

935Uzbek, Mehmet Hakan. “Dönüştürücü ve Korumacı Güçler Arasında Yaşanan Çatışmanın Rejim Kuramı Bağlamında İncelenmesi: İstanbul Boğaziçi Alanı Örneği.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

936Üzmez, Elif. “Büyük Caddelerin Gelişimi ve Çağdaş Tasarım Kriterlerince Değerlendirilmesi İstanbul, Şişli- Cumhuriyet ve Halaskargazi Caddeleri Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

937Üzmez, Zeynep. “İstanbul Kıyı Alanları Yönetimi ve Silivri Kıyı Alanı Stratejik Planlaması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006.

938Uzun, C. Nil. “Globalization and Urban Governance in Istanbul.” Journal of Housing & the Built Environment 22, no. 1 (March 2007): 127–138.

939———. “The Impact of Urban Renewal and Gentrification on Urban Fabric: Three Cases in Turkey.” Tijdschrift Voor Economishce En Sociale Geografie 94 (2003): 363–375.

940______. Gentrification in Istanbul: A Diagnostic Study. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap : Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit Utrecht, 2001.

941Uzunçarşılı, Ülkü, and Oğuz Ersun, eds. İstanbul’da Gecekondu Bölgelerinin Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Durumu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.

942Uzunçarşılıoğlu Baysal, Cihan. “İstanbul’u Küresel Kent Yapma Aracı Olarak Kentsel Dönüşüm ve Ardındaki Konut Hakkı İhlalleri: Ayazma(n)’dan Bezirganbâhçe’ye Tutunamayanlar.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2010.

943Uzunoğlu, Sarphan. “Zeytinburnu: Kurumlar Tamam Peki Ya Kamusal Alan?” Evrensel Kültür no. 237 (Eylül 2011): 3–5.

944Valıker, Kazım. “İstanbul’da Zemin Yapısının Konut Fiyatlarına Olan Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005.

945Vanlı, Şevki. “Kartal Kent Tasarım Yarışması’nı Anlamaya Çalışmalıyız Veya Kartal Kent Tasarımı Yarışması’nın Düşündürdükleri.” Yapı no. 296 (Temmuz 2006): 8–9.

946———. “Son 50 Yıl Türk Mimarlığının Önemli Projesi: Unutulan Beyazıt Meydanı.” Yapı no. 266 (Ocak 2004): 53–57.

947Voulvouli, Aimilia. From Environmentalism to Transenvironmentalism: The Ethnography of an Urban Protest in Modern Istanbul. Oxford ; New York: Peter Lang, 2009.

948———. “Transenvironmental Protest: The Arnavutköy Anti-Bridge Campaign in Istanbul.” Environmental Politics 20, no. 6 (November 2011): 861–878.

949______. “Arnavutkoy District Initiative : From Environmentalism to Transenvironmentalism: Practicing Democracy in a Neighbourhood of Istanbul.” Ph.D. dissertation, University College London (University of London), 2008.

950Wende, Wolfgang, ed. City Development and Green Space System: Berlin and Istanbul. Berlin: Mensch & Buch Verlag, 2005.

951Woodall, G. Carole. “Sensing the City: Sound, Movement, and the Night in 1920s Istanbul.” Ph.D. dissertation, New York University, 2008.

952Yakar Berkmen, Hülya, and Sırma Ramazanoğulları Turgut. “Kent Merkezinde ‘Unutulmuş’ Olan Konut Alanlarının Yeniden Konut Stokuna Kazandırılması: Beyoğlu Örneği.” Planlama Dergisi no. 2–3 (2002): 65–73.

953Yakar Önal, Ayşegül. “Kentsel Toprak Rantı Teorileri ve Bir Uygulama: İstanbul Esenkent Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2002.

954Yalçın, Ayça. “Taksim Meydanı ve Çevresinin Bir Kamusal Alan Olarak Tüm Kullanıcılara Yönelik Erişilebilirliğinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2011.

955Yalçıntan, Murat Cemal. “Globalisation, Politics and Planning Decisions : A Case Study of Koç University in Istanbul.” Ph.D. dissertation, London School of Economics and Political Science (University of London), 2005.

956Yalçıntan, Murat Cemal, and Adem Erdem Erbaş. “Impacts of ‘Gecekondu’ on the Electoral Geography of Istanbul.” International Labor & Working-Class History no. 64 (Fall 2003): 91–111.

957Yalçıntan, Murat Cemal, and Andy Thornley. “Globalisation, Higher Education, and Urban Growth Coalitions: Turkey’s Foundation Universities and the Case of Koc University in Istanbul.” Environment and Planning C: Government and Policy 25, no. 6 (December 2007): 822–843.

958Yanardağ, Pınar. “The Epidemic, the Prison House and the Global City: Belonging and Identity in Bayrampaşa.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2009.

959Yankaya, Uğur. “Modeling the Effects of Land Use Characteristics on Mode Choice for Home-Based Work Trips: The Case of Istanbul.” PhD dissertation, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2010.

960Yapıcı, Mücella. “Ah İstanbul Vah Beyoğlu...” Mimar.ist 10, no. 36 (2001): 8–11.

961———. “Galataport ve ‘Haydarpaşaport’u Ne Kadar Biliyoruz?” Mimar.ist 6, no. 19 (2006): 56–58.

962———. “İstanbul Nereye Gidiyor? Kentsel Dönüşüm Mü? Kentsel Bölüşüm Mü?” Mimar.ist 4, no. 12 (Haziran 2004): 76–80.

963Yavuz, Ünsal. “Demokrat Parti İktidarı Döneminde İstanbul’a Ilişkin İmar Politikaları ve Faaliyetleri.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2008.

964Yaylalı Yıldız, Berna. “Stratified Ground of the City: Transformation of Istanbul Divanyolu in the Modern Period.” MA Thesis, METU, 2008.

965Yazgı, Burçin. “Analysing the Effect of Urban Form Elements on House Prices in Istanbul by Geographically Weighted Regression.” PhD dissertation, Istanbul Technical University, 2012.

966———. “İstanbul’da Kent Formunun Mekansal Analizi.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2006.

967Yazıcıoğlu Halu, Zeynep. “Kentsel Mekan Olarak Caddelerin Mekansal Karakterinin Yürünebilirlik Bağlamında İrdelenmesi, Bağdat Caddesi Örneği.” Doktora tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2010.

968Yazıcıoğlu, Zeynep, and Soner Şahin. “İçinden Tren Geçen Kent: İstanbul.” XXI Mimarlık Kültürü Dergisi no. 15 (Eylül 2003): 48–53.

969Yenel, Selin. “Konut Yerleşmelerinde Değişimin İrdelenmesi: İstanbul.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2012.

970Yenen, Zekiye, Oya Akın, and Hülya Yakar. Eyüp: Dönüşüm Sürecinde Sosyal-Ekonomik-Mekansal Yapı. İstanbul: Eyüp Belediyesi, 2000.

971Yerliyurt, Bora. “Kentsel Kıyı Alanlarında Yer Alan Sanayi Bölgelerinde Dönüşüm Stratejilerinin Değerlendirilmesi; Haliç Tersaneler Bölgesi.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

972Yeşilırmak, Asuman. “İstanbul Makroformu Bağlamında Kademeli Plan Birlikteliği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

973Yeşilkaya Gürallar, Neşe. “From a Courtyard to a Square: Transformation of Beyazıt Meydanı in the Early Nineteenth Century İstanbul.” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi 24, no. 1 (2007): 71–92.

974Yeşilkaya, Neşe. “19. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Beyazıt Meydanı ve Kentsel Mekana Yönelik Tasarım İzleri: Aks, Arkad, Yapı Yüzü.” Mimarlık no. 334 (2007): 35–39.

975Yeşilkaya, Neşe Gurallar. “Emergence of Modern Public Space from a Traditional Mosque Courtyard: Early Nineteenth Century Istanbul, Beyazit.” VDM Verlag, 2009.

976Yiğit, Gökhan. “Kentsel Yenileme ve İstanbul: Tarlabaşı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

977Yıldırım, Eda. “İstanbul`da Kent Mobilyalarının Değerlendirilmesi-Sultanahmet Meydanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2004.

978Yıldız, Aybike. “Tarihsel Birikime Sahip Kentsel Açık Alanların Dinamizmi İstanbul Kent Örneği; Beyazıt Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Taksim Meydanı.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.

979Yıldız, Erdoğan. Kendi Sesinden Gülsuyu-Gülensu. Nota Bene, 2013.

980Yıldız, Mustafa. “Sultanahmet Meydanı’nın Kronolojik ve Mekansal Oluşum Süreci Üzerine Bir Araştırma.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2002.

981Yılgür, Egemen. “Nişantaşı Teneke Mahallesi: Marjinal Yoksulluktan Orta Sınıf Yerleşimine.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2008.

982———. Nişantaşı Teneke Mahallesi: Teneke Mahalle Yoksulluğundan Orta Sınıf Yerleşimine. Istanbul: İletişim, 2012.

983Yılmaz, Anıl. “Sayısal İstanbul.” Cogito no. 35 (Yeni İstanbul) (2003): 171–176.

984Yılmaz Atabek, Sanem. “İstanbul Kıyılarında Mekansal Dönüşüm: Güncel Projelerden Örnekler.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009.

985Yılmaz, Cem. “Metropolitan Alanlarda Büyük Alışveriş Merkezleri ve Yer Seçim Kriterleri: İstanbul Metropolitan Alanı Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2002.

986Yılmaz, Evrim. “Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Süreç ve Aktörler: Sulukule Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2009.

987Yılmaz, Gülin Işık. “Cihangir’in Tarihi Süreç İçinde Gelişimi, Tarihi Dokusunun Analizleri ve Sıraselviler Caddesi’nde Bir Koruma Önerisi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

988Yılmaz, Gülsen. “Kentsel Planlamada Yeni Temsil Biçimlerine Doğru: İstanbul Ticari Peyzajında Tarihi ve Coğrafi Çözümlemeler.” Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, 2009.

989Yılmaz, Gülsen, Şule Karaaslan. “İstanbul Metropoliten Alanında Hizmet Faaliyetlerinin Mekansal Dağılımı Üzerine Analitik Çalışmalar.” Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi 25, no. 3 (Eylül 2010): 653–662.

990Yılmaz, Özgül. “1980 Sonrası İstanbul’da Kent Merkezi Dışında Oluşan Konut Alanlarının Gelişim Sürecinin Incelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2005.

991Yılmaz, Zeynep. “Kentsel Parklar ve Kentsel Tasarım İlişkisi İstanbul/Gülhane Parkı Örneğinin İrdelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2006.

992Yılmazabdurrahmanoğlu, Elif. “İmar Hukukunda Plan Hiyerarşisi ve Planlama Sistemindeki Yetki Karmaşaları, Başakşehir İlçesi Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi, 2012.

993Yirmibeşoğlu, Funda. “Emlak Komisyoncularının Mekânsal Dağılım Süreci ve İstanbul’da Konut Piyasası.” İTÜ Dergisi/a: Mimarlık Planlama ve Tasarım 7, no. 2 (Eylül 2008): 128–140.

994———. Real Estate Agents: Their Location in İstanbul. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2010.

995Yirmibeşoğlu, Funda, and Nilgün Ergun. “Property and Personal Crime in Istanbul.” European Planning Studies 15, no. 3 (2007): 339.

996Yoldemir, F. Arzu. “İstanbul’da Havagazı Kullanımının Mekansal Etkileri: Kadıköy ve Galata Örneği.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2011.

997Yücetürk, Eser. “Haliç Siluetinin Oluşum-Değişim Süreci ve Kentsel İmge Yönünden Ele Alınması.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2001.

998———. Haliç: siluetinin oluşum, değişim süreci. Haliç Belediyeler Birliği, 2001.

999Yüksel, Serra Özhan. Satıyorum, Satıyorum, Sattım!: Paying Heed to the City and Representing It the Case of Istanbul. Lambert Academic Publishing, 2011.

1000Yumul, Arus. “‘A Prostitute Lodging in the Bosom of Turkishness’: Istanbul’s Pera and Its Representation.” Journal of Intercultural Studies 30, no. 1 (February 2009): 57–72.

1001Zeybekoğlu Sadrı, Senem. “Kentsel Dönüşüm ve Kent Hakkı: Fener-Balat Rehabilitasyon Programı ve Santral İstanbul Projesi Örnekleri.” Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

1002Zeybekoğlu, Senem, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, and Mustafa Ökmen. Kentsel Dönüşüm ve İnsan Hakları. İstanbul: İstanbul Bilgi Universitesi Yayınları, 2013.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search