Version classiqueVersion mobile

İstanbul Bİblİyografyası

 | 
Eda Güçlü

Genel çalışmalar

General works

Texte intégral

A-C

1Acar, M. Şinasi. İstanbul’un Son Nişan Taşları. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2006.

2______. “Dil Hayret ü Gamla Lâl Kaldı; İnsâfın Bu Yerde Nâmı Yok Mu? Okmeydanı ve Nişan Taşları.” Yapı no. 279 (Şubat 2005): 79–88.

3———. “İstanbul’un Okmeydanı Dışındaki Nişan Taşları.” Yapı no. 292 (Mart 2006): 83–89.

4Acarer, Erk. %100 İstanbul: Tarih, Mekan ve Sırlar. İstanbul: İnkılap, 2009.

5Adım Adım İstanbul İnanç Atlası: Camiler, Türbeler, Ziyaret Yerleri, Mezarlıklar. İstanbul: MapMedya Yayınları, 2004.

6Akan, Murat. Ruhunu Arayan Şehir İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2006.

7Akerman, Mehmet Tanju. İki Avuç İstanbul. İstanbul: Elçi yayıncılık, 2004.

8———. İstanbullu. İstanbul: Elçi Yayıncılık, 2005.

9Akın, Sunay. İstanbul’da Bir Zürafa. İstanbul: Çınar, 2003.

10Akkanat, Cevat. Çanakkale Savaşları ve İstanbul. Yarımada, 2008.

11Akşit, İlhan. Capital of Three Empires: Istanbul. İstanbul: Akşit Kültür Turizm Yayıncılık, 2002.

12Akyavaş, Beynun. Sultaniyegâh İstanbul. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2001.

13Almelek, Ester. Bu Şehri Seviyorum: İstanbul Viyana Venedik Paris. İstanbul: İnkılap, 2009.

14Altın Boynuz’dan Cendereye. Kağıthane Belediyesi, 2005.

15Alus, A. Sermet Muhtar. 30 Sene Evvel İstanbul: 1900’lü Yılların Başlarında Şehir Hayatı. İstanbul: İletişim, 2005.

16Alus, Sermet Muhtar. Eski Günlerde. İstanbul: İletişim, 2001.

17———. “İstanbul’da İlk Otomobiller.” Cogito no. 24 (2000): 216–220.

18Antepli, Şerif. İstanbul’un 100 Koleksiyoneri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

19Apatay, Çetinkaya. İstanbul ve Cumhuriyet. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2009.

20Armağan, Mustafa. Osmanlı’yı İmparatorluk Yapan Şehir: İstanbul. İstanbul: Timaş Yayınları, 2007.

21Arpad, Burhan. Bir İstanbul Var İdi... İstanbul: Doğan Kitapçılık A.Ş, 2000.

22Arslan, Ali. İstanbul’dan Çıkış: Milli Mücadele’ye Giriş. İstanbul: Paraf Yayınları, 2010.

23Artan, Tülay. “Benim Tanıdığım Stefanos Yerasimos... Bir İstanbul Tarihçisi.” Toplumsal Tarih no. 144 (Aralık 2005): 64–73.

24Aşçı, Arif. İstanbul’un Kuşları = The Birds of Istanbul. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2009.

25———. İstanbul’un Sokak Kedileri = The Street Cats of Istanbul. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2009.

26———. İstanbul’un Sokak Köpekleri = The Street Dogs of Istanbul. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2009.

27Âsitâne Efsaneleri. İstanbul: Kaknüs, 2007.

28Asitane: Evvel Zaman İçinde İstanbul. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2004.

29Aslan, Ferhat. Efsane Şehir İstanbul. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.

30———. İstanbul’un 100 Efsanesi. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 2012.

31Ayar, Mesut. İstanbul’un 100 Önemli Olayı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2010.

32Ayaşlı, Münevver. Dersaâdet. İstanbul: Timaş Yayınları, 2002.

33———. Rumeli ve Muhteşem İstanbul. Timaş, 2003.

34Aytar, Dündar. Çekilin Yoldan Geliyor Vatman: Çocukluğumun İstanbul’u. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı, 2006.

35Ayvaz, Mehmet Emre. “Reşat Ekrem Koçu’s İstanbul Ansiklopedisi; or an Obsessive Collector’s Attempt to Make His Private Narrative Public.” MA Thesis, Boğaziçi University, 2007.

36Babaoğlu, Alparslan. Ebru İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2007.

37Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul: National Geographic Fotoğraflarıyla. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2000.

38Balıkhane Nazırı Ali Rıza. Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı. İstanbul: Kitabevi, 2001.

39Barbarosoğlu, Fatma Karabıyık. Otobüsname: Yaşadığımız İstanbul. İstanbul: Timaş Yayınları, 2003.

40Barışcan, Hasan. İstanbul Efsaneleri. İstanbul: Cumhuriyet kitapları, 2010.

41Başaran, Murat. Tezgahın Üstünde İstanbul. İstanbul: Timaş, 2005.

42Başgelen, Nezih. İstanbul’un Karasurları : Tarihi Fotoğraflarla Mermer Kule’den Ayvansaray’a. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2010.

43Başgelen, Nezih, and Brian Johnson. İstanbul: selected themes=seçme yazılar. İstanbul: Annual Supplement of Arkeoloji ve Sanat magazine, 2002.

44Basiretçi Ali. İstanbul Mektupları. İstanbul: Kitabevi, 2001.

45Bator, Robert. Daily Life in Ancient and Modern Istanbul. Minneapolis: Runestone Press, 2000.

46Baydar, Oya, ed. İstanbul: Kıtaların, Denizlerin, Yolların, Tacirlerin Buluştuğu Kent= İstanbul: The City Where the Continents, Seas, Roads, Merchants Meet. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2003.

47Baykara, Arzu. “İki Savaş Arası (1856-1877) İstanbul’da Gündelik Hayat.” Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, 2006.

48Bayrak, M. Orhan. İstanbul Tarihi: M.Ö. 657’den Bugüne Kadar 27 Asırlık Son Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri. İstanbul: İnkılâp, 2003.

49———. İstanbul’da Gömülü Meşhur Adamlar: 1453-1978. İstanbul: Milenyum yayınları, 2002.

50———. İzahlı İstanbul Sözlüğü: Araştırmacılara Kaynak, Meraklılara Kılavuz, Kütüphanelere Başeser. İstanbul: Tarih düşünce kitapları, 2004.

51Baysaling, Özer. Yaşadığım İstanbul. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2003.

52Bektaş, Cengiz. İstanbul. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2011.

53Belge, Murat. İstanbul’un Sayfaları. Doğan Kitap, 2009.

54Ben İstanbul’um. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., 2009.

55Berberoğlu, Berica Nevin. Zaman İçinde İstanbul. Turing, 2011.

56Bilgili, Ahmet Emre. Bir Dünya Şehri Olarak İstanbul’un Küresel Konumu. İstanbul: İTO, 2012.

57Bilgili, Ahmet Emre, A. Haluk Dursun, eds. Şehir ve Kültür: İstanbul. İstanbul: İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 2010.

58Bir Albüm, İstanbul = Constantinople, an Albüm. İstanbul: Oğlak, 2000.

59“Bir Zamanlar İstanbul’da.” National Geographic Türkiye no. 62 (Haziran 2006): 206–224.

60Böcking, Isabel. The Bazaars of Istanbul. London, New York: Thames & Hudson, 2008.

61Boyar, Ebru, and Kate Fleet. A Social History of Ottoman Istanbul. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

62Boynudelik, Zerrin İren, ed. İstanbul’un Ruhu. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2007.

63Boysan, Aydın. İstanbul’un Kuytu Köşeleri: Yaşantı. İstanbul: Yapı Kredi, 2003.

64Bozkurt, Fatih. “Tereke Defterleri ve Osmanlı Maddî Kültüründe Değişim (1785-1875 İstanbul Örneği).” Doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, 2011.

65Bozlağan, Recep. İstanbul: Derinlik, Değişim ve Güç. İstanbul: Hayat Yayınları, 2012.

66Büyükünal, Feriha. Manastır-İstanbul: Molla Bayırı No: 2. Avciol, 2009.

67Can, Kadir. Yaşayıp Unuttuğumuz İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

68Cansever, Turgut. İstanbul’u Anlamak. Timaş Yayınları, 2008.

69Çelebi, Mevlüt. Dünden Bugüne Taksim Cumhuriyet Anıtı. Atatürk Araştırma Merkezi, 2006.

70Çelik, Aydan. “Ömer Durmaz İle İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü Adlı Kitabı Üzerine.” Toplumsal Tarih no. 212 (Ağustos 2011): 74–80.

71Çetin, Mahmut. Dersaadet Sözlüğü. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

72Cezar, Mustafa. Osmanlı Başkenti İstanbul. İstanbul: Erol Kerim Aksoy Kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık Vakfı, 2002.

73Çınar, Ergun. İstanbul’un 100 Süreli Yayını. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınları, 2010.

74Çizgen, Gültekin. İstanbul’un 100 Rotası. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

75Çizmeciyan, Liji Pulcu. İstanbul’da Kayıp Zamanlar. İstanbul: Türkiye İş Bankası, 2010.

76Clark, Peter. Istanbul: A Cultural and Literary History. Oxford: Signal Books, 2010.

77Cleave, John. Istanbul: City of Two Continents. Singapore: Editions Didier Millet, 2008.

78Çokum, Sevinç. Hevenk: Kayıp İstanbul. İstanbul: Ötüken, 2003.

79Constantinople: Webster’s Quotations, Facts and Phrases. San Diego, Calif: ICON Group International, Inc, 2008.

80Corr, Sheila. “Orientalism in Istanbul.” History Today 58, no. 6 (June 2008): 51–51.

81Çuhadar, N. Özlem. Çelik Gülersoy: İstanbul’a Adanmış Bir Hayat. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, 2006.

D-F

82Dabağyan, Levon Panos. İstanbul’da Gündelik Hayat: Belde-i Şahane’nin Cumhuriyet Döneminde Ermeniler. Yedirenk, 2013.

83Dağgülü Başak, İbrahim. “İstanbul’da Zamanlar ve Deniz.” Mimar.ist 1, no. 2 (May 2001): 85–90.

84Davies, John. Cities on the Edge: Istanbul, Marseilles, Gdańsk, Bremen, Naples, Liverpool. Liverpool University Press, 2008.

85Dayıoğlu, Server. İstanbul Muvakkithaneleri/The Clock Rooms of İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 2010.

86Deleon, Jak. 100 İstanbul. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.

87———. Anıtsal İstanbul (Gezgin Rehberi). İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.

88———. Bir Tutam İstanbul. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2000.

89———. Eski İstanbul’un (yaşayan) Tadı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2002.

90Delipınar, Meral. “Çok Partili Siyasal Hayata Geçiş ve Demokrat Parti Döneminde İstanbul: Bir İktisadi ve Sosyal Analiz.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2011.

91Demirkaya, Yüksel. Sayılarla İstanbul: 2010. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

92Demiryürek, Meral. Bir İstanbul Bilgesi: Sermet Muhtar Alus, 1887-1952. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2007.

93Derviş, Pelin, Bülent Tanju, and Uğur Tanyeli. Becoming Istanbul: An Encyclopedia. Istanbul: Garanti Gallery, 2008.

94Derviş, Pelin, Bülent Tanju, Uğur Tanyeli. İstanbullaşmak: Olgular, Sorunsallar, Metaforlar. Istanbul: Garanti Galeri, 2009.

95Dikici, Radi. Bu Şehr-i Stambul Ki: Osmanlının İstanbul Macerası. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2005.

96Dorsay, Atilla. Quo Vadis İstanbul: Bir Kentin 20 Yıllık Tarihi ve Bugünü. Remzi Yayınevi, 2013.

97Duben, Alan. “Which Istanbul? Whose Past? Whose Future?” South European Society and Politics 17, no. 4 (2012): 1–7.

98Duman, Mustafa. İstanbul Efsaneleri. İstanbul: Heyamola, 2010.

99Dünden Bugüne Hünkar Kasrı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

100Durbaş, Refik. İstanbul Hayattır. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2010.

101Durmaz, Ömer. İstanbul’un 100 Grafik Tasarımcısı ve İllüstratörü. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. yayınları, 2010.

102Dursun, A. Halûk. İstanbul’da Yaşama Sanatı. İstanbul: Ötüken, 2002.

103Dursun, Haluk. Boğaziçi’nde Kırk Yılım. İstanbulum 16. İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009.

104———. “İstanbul’da Bahar.” Eman Name no. 4 (Haziran 2003): 61–67.

105Duru, Mehmet. İstanbul’un Orta Yeri = In the Middle of İstanbul. İstanbul: Fotoğrafevi Yayınları, 2006.

106Eczacıbaşı, Şakir, ed. İstanbul. İstanbul: Eczacıbaşı, 2009.

107Edhem, Eldem, Daniel Goffman, and Bruce Alan Masters. The Ottoman City between East and West: Aleppo, Izmir, and Istanbul. New York: Cambridge University Press, 2005.

108Eksen, İlhan. Dünkü İstanbul: Çok Dinli, Çok Dilli Mozaiğin Dağılışı. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2002.

109Eksen, İlhan. İstanbul’da Bir Nihavent Tango. İstanbul: Everest, 2011.

110———. İstanbul’un Tadı Tuzu: Saray Sofralarından Sokak Yemeklerine. İstanbul: Everest, 2008.

111Eksen, İlhan. Kebabistanbul. Sel Yayıncılık, 2003.

112Eldem, Edhem. “Osmanlı Dönemi İstanbul’u.” Muhafazakar Düşünce 6, no. 23 (Mart 2010): 179–197.

113Emecen, Feridun M. “Fetih Sonrası İstanbul: Cumhuriyet Dönemine Kadar Kısa Bir Tarihçe.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011- 2010): 49–71.

114Emil, Taluy, and Sanem Onat, eds. Dünyada Türkiye ve İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

115———. Turkey and Istanbul in the World. Istanbul Chamber of Commerce, 2008.

116Engin, Vahdettin. Sultan Abdülhamid ve İstanbul’u. İstanbul: Simurg, 2001.

117Erdenen, Orhan. Boğaziçi Kendini Anlatıyor. İstanbul: Kitabİstanbul, 2007.

118———. İstanbul’un Manzara Terasları = Panaromic Terraces of İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, 2008.

119Ergüder, Başak, Fuat Ercan. “İstanbul Üzerine Düşünürken-Hissederken.” İktisat Dergisi no. 500 (Kasım-Aralık 2008): 83–96.

120Esatlı, Mustafa Ragıp. Saray ve Konakların Dilinden Bir Devrin Tarihi. Edited by İsmail Dervişoğlu. İstanbul: Bengi, 2010.

121Evren, Burçak. İstanbul’un Deniz Hamamları ve Plajları. İstanbul: İnkılap, 2000.

122Eyice, Semavi. Eski İstanbul’dan Notlar. İstanbul: Küre Yayınları, 2006.

123Fahri, Asım. İstanbul’un 100 Cadde ve Sokağı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.

124Fidan, Mehmet Sadettin. Geçmişten Günümüze İstanbul Hanları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

125Fırçaların Diliyle İstanbul = Istanbul within the Language of Brushes. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.

126Fitoz, İpek. Dolmabahçe Sarayı’nda “Avrupa Işıkları.” İstanbul: TBMM Milli Saraylar, 2007.

127Freely, John. İstanbul’un Bizans Anıtları. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2005.

128Freely, John, and Ahmet S. Çakmak. The Byzantine Monuments of Istanbul. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

129From “Milieu de Mémoire” to “Lieu de Mémoire”: The Cultural Memory of Istanbul in the 20th Century. München: M. Meidenbauer, 2006.

G-J

130Galitekin, Ahmet Nezih. Osmanlı Kaynaklarına Göre İstanbul: Câmi, Tekke, Medrese, Mekteb, Türbe, Hamam, Kütübhâne, Matbaa, Mahalle ve Selâtîn İmâretleri. İstanbul: İşaret Yayınları, 2003.

131Geçmişten Günümüze İstanbul Laleleri. İstanbul: Klasik Türk Sanatları Vakfı Yayınları, 2009.

132Germaner, Semra. Constantinople and the Orientalists. İstanbul: İşbank, 2002.

133Germaner, Semra, and Zeynep İnankur. “Doğu, Ah Doğu: Oryantalistlerin İstanbulu [Söyleşi].” E 4, no. 38 (Mayıs 2002): 50–55.

134Gökyıldız, Sevim. İstanbul’da Kırk Yıllık Lezzet Durağı = Forty Years Old Taste Heavens in İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.

135———. İstanbul’un Esnaf Lokantaları: 40 Mekan = Tradesmen’s Traditional Restaturants in İstanbul: 40 Best Adresses. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

136Göncüoğlu, Süleyman Faruk. İstanbul’un İlkleri Enleri. İstanbul: EP Yayıncılık, 2004.

137———. Yolu İstanbul’dan Geçen Kervan’ın Sarayları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.

138“Gösteren Şehir.” Atlas no. Özel sayı (Ocak 2003).

139Goytisolo, Juan. Osmanlı’nın İstanbul’u. Translated by Neyyire Gül Işık. İstanbul: YKY, 2002.

140Gül, Murat. The Emergence of Modern Istanbul Transformation and Modernisation of a City. London; New York: Tauris Academic Studies, 2009.

141Gün, Mine Alpay. İstanbul Mir’âtı. İstanbul: Beyan Yayınları, 2004.

142Gür, Suzan, ed. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiriler: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul = 7th International Turkish Culture Congress: In Turkish and World Culture İstanbul. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2011.

143Güran, Ceyhan. Bir Dünya İmparatorluklar Merkezi: İstanbul. İstanbul: Akis Kitap, 2010.

144Gürçağlar, Aykut. Hayali İstanbul Manzaraları. İstanbul: YKY, 2005.

145Gürsoy, Ahmet. İstanbul ve New York’ta Tarih Boyu Çokkültürlülük. İstanbul: Pan, 2011.

146Hürel, Haldun. Anlat İstanbul. İstanbul: Kapı, 2009.

147Hut, Davud, Zekeriya Kurşun, and Ahmet Kavas, eds. Uluslararası Sempozyum, Tarih İçinde İstanbul = International Symposium İstanbul Throughout History: 14-17 Aralık / December 2010. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2011.

148İbrahimhakkıoğlu, Uğur. Çelik Gülersoy: Bir İstanbul Şövalyesi. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 2002.

149II. Abdülhamid: Modernleşme Sürecinde İstanbul = Istanbul during the Modernization Process. Istanbul: Avrupa Kültür Başkenti, 2010.

150II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul = Istanbul in the Process of Being Rebuilt. İstanbul: İstanbul Avrupa Kültür Başkenti, 2010.

151III. Selim: Iki Asrın Dönemecinde İstanbul = Istanbul Ata Turning Point between Two Centuries. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010.

152İki Şehrin Hikayesi: Ankara-İstanbul Çatışması. İstanbul: Aykırı, 2003.

153İleri, Selim. İstanbul Hatıralar Kolonyası. İstanbul: Doğan Kitap, 2006.

154———. İstanbul’un Sandık Odası. İstanbul: Doğan Kitap, 2004.

155———. İstanbul’un Tramvayları Dan Dan! İstanbul: Doğan Kitap, 2008.

156Ilıcak, Nezire Gamze. “Sadi Yaver Ataman’ın Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

157———. Sadi Yaver Ataman’ın Gözüyle İstanbul Folkloru. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010.

158İnalcık, Halil. “Istanbul: An Islamic City.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (2011-2010): 1–24.

159İnankur, Zeynep, Reina Lewis, and Mary Roberts, eds. The Poetics and Politics of Place: Ottoman Istanbul and British Orientalism. Istanbul; Seattle: Pera Müzesi; WA, 2011.

160İnciciyan, G. V. Boğaziçi Sayfiyeleri. İstanbul: Eren, 2000.

161Işın, Ekrem. Hippodrom - Atmeydanı: İstanbul’un Tarih Sahnesi. İstanbul: Pera Müzesi, 2010.

162Işın, Ekrem, and Virigia Taylor Saçlıoğlu. Everyday Life in Istanbul: Social Historical Essays on People, Culture and Spatial Relations. İstanbul: Yapı Kredi Publiction, 2001.

163Islamic Treasures of Istanbul. İstanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2001.

164“İstanbul 2004.” Atlas no. Özel sayı (Ocak 2004).

165“İstanbul 2005.” Atlas no. 142 (Özel sayı) (Ocak 2005).

166İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul: NTV Yayınları, 2010.

167İstanbul Contrasts. London: Thames & Hudson, 2010.

168Istanbul in Figures: 2008. Istanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2008.

169İstanbul Sokakları: 101 Yazardan 100 Sokak. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

170Istanbul, Turkey. Paris: OECD, 2008.

171“İstanbul: Düş, İhtiras, İhtişam.” Atlas no. Özel sayı (Mayıs 2011).

172Istanbul: Historical Peninsula. Istanbul: Istanbul Chamber of Commerce, 2009.

173İstanbul: İki Kıta Birçok Kültür. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

174İstanbul: İmparatorluk Başkentinden Megakente. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.

175İstanbul: Konsoloslukların Penceresinden = from the Windows of the Consulates. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.

176İstanbul Mahkemesi 121 Numaralı Şer’iyye Sicili: Tarih 1231-1232; 1816-1817. İstanbul: Sabancı Üniversitesi, 2006.

177İstanbul: Şehir ve Medeniyet. İstanbul: Klasik, 2004.

178İstanbul: Yabacı Gazetecilerin Gözüyle = with the Perspectives of Correspondents: Istanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, 2006.

179İstanbul’a Bakış 2011. İstanbul: İstanbul Kalkınma Ajansı, 2011.

180“İstanbul’a Geçmişten Bakmak.” Mimar.ist no. 40 (Özel ek) (2011).

181İstanbul’da Birlikte Yaşama Tecrübesi: Çok Kültürlü Dünya Kentinde Çoğulcu Yaşam Pratiği. İstanbul: Pendik Belediyesi Kültür Yayınları, 2003.

182İstanbul’da Lale Zamanı= Istanbul-Time of the Tulips. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2007.

183İstanbul’daki Çin Hazinesi. İstanbul: T.C.Dışişleri Bakanlığı, 2001.

184İstanbul’un İçinde Bir Boğaziçi. İstanbul: Kapı Yayınları, 2008.

185İstanbul’un Rengi Erguvan/The Colour of Istanbul: Judas Tree. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

186İstanbul’un Renkli Hazineleri: Bizans Mozaiklerinden Osmanlı Çinilerine. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

187İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2007. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2007.

188İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2012. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

189İsvan, Ahmet. Başkent Gölgesinde İstanbul. İstanbul: İletişim, 2002.

190Johnson, Clarence Richard, ed. İstanbul 1920. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2007.

K-N

191Kabacalı, Alpay. İstanbul: From the Past to the Present. İstanbul: Creative Publishing Ltd, 2003.

192Kahraman, Kemal, ed. 150. Yılında Dolmabahçe Sarayı Uluslararası Sempozyumu 23-26 Kasım 2006, Dolmabahçe Sarayı: Bildiriler. İstanbul: TBMM Milli Saraylar, 2007.

193Kalcı, Ünal, and Hilal Usta. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2000. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2000.

194———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2001. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2001.

195Kaleli, Bahar. İstanbul’un 100 Görülecek Yaşanacak Yeri. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

196Kalfagil, Sabit. İstanbul. Fotoğrafevi Yayınları, 2008.

197Kalkan, Ersin. The World beneath Istanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.

198Karakaş, Sekine, Hakan Anameriç, Fatih Rukancı, and Hugh J. Turner. Istanbul in Stamps. Ankara: Ministry of Culture and Tourism, 2011.

199Karataş, Mehmet. “İstanbul Mahkemesi 192 Nolu Hüccet Defterinin Değerlendirilmesi (1849-1850).” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2003.

200Kavak, Semih. Harika Şehir: İstanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2006.

201Kaya, Hasan Mert. İstanbul’un 100 Sikkesi. İstanbul: Büyükşehir Belediyesi, 2011.

202Kaya, Önder. Cihan Payitahtı İstanbul: 2500 Yıllık Tarih. İstanbul: Timaş, 2010.

203______. Cumhuriyetin Vitrin Şehri: 3 Devirde İstanbul. İstanbul: Küre Yayınları, 2010.

204Kaynar, Hakan. Projesiz Modernleşme: Cumhuriyet İstanbul’undan Gündelik Fragmanlar. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 2012.

205Kayra, Cahit. İstanbul’un Yokuş ve Merdivenleri. Sel Yayıncılık, 2009.

206Kıbrıs, R. Barış, ed. İstanbul-- the City of Dreams: View of İstanbul and Daily Life in the Ottoman World from the 17th to 20th Century. İstanbul: Suna and İnan Kıraç Foundation, Pera Museum, 2008.

207Kirecci, M. Akif, Foster, Edward Halsey. Istanbul: Metamorphoses in an Imperial City. Greenfield, Mass.: Talisman House, 2011.

208Kleiterp, Marlies, and Charlotte Huygens, eds. Istanbul: The City and the Sultan. Amsterdam: De Nieuwe Kerk, 2006.

209Koca Kaymaz, Senem. “Bir Formun Soykütüğü Araştırması İstanbul Boğazı: Biçimsel Bir Okuma.” Arredamento Mimarlık no. 197 (Aralık 2006): 110–113.

210Koçu, Reşat Ekrem. Reşad Ekrem Koçu: “İstanbul” Konuşmaları. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2005.

211Kökden, Uğur. İstanbul Zamana Açılan Kapı. İstanbul: Yapı Kredi yayınları, 2005.

212Konyalı, Ali. Istanbul Experience: Three Cultures, Three Religions Throughout the City Walls. Istanbul Metropolitan Municipality, 2006.

213Köprülü, Tuna. İstanbul’daki Yabancı Saraylar = Foreign Palaces in Istanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2005.

214Korkmaz, Özgür, Tolga Yıldırım. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2008. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2008.

215Kuban, Doğan. İstanbul, bir kent tarihi: Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2000.

216———. Istanbul, an Urban History: Byzantion, Constaninopolis, Istanbul. İstanbul: Türkiye İş Bankasi Kültür yayınları, 2010.

217———. Ottoman’s Istanbul. Yapı Endüstri, 2013.

218Küçükbaşlar, Berkay. “Perşembe Konuşmaları’nda Cemal Kafadar: Efsunlu Şehirden Tarihi Yarımadaya: İstanbul Nedir, Neresidir, Neye Yarar?” Toplumsal Tarih no. 227 (Kasım 2012): 21.

219Küçükerman, Önder. Istanbul and the Grand Bazaar. Ankara: Ministry of Culture and Turism: The Banks Association of Turkey, 2008.

220Küçükerman, Önder. Sanayi ve Tasarım Yarışmasında: Bir İmparatorluk İki Saray: Topkapı ve Dolmabahçe. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2007.

221Kumbasar, Zeliha. “Osmanlı Dönemi İstanbul Muvakkithaneleri.” Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2008.

222Kurt, Hakan. Şerefeden Seyristanbul: View from Minaret Balcony. Edited by Umut Onaran. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2013.

223Kuruçay, Akif. İstanbul’un 100 Hamamı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2012.

224———. İstanbul’un 100 Merdiveni. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

225Kurultay, Ali, and Aynur Demir. “Istanbul.” The Planning Review 48, no. 4 (December 2012): 6–13.

226Living, Pukka. Müstesna İstanbul: Küçük Dükkanlar Kitabı 1. Boyut Publishing, 2011.

227Makariou, Sophie, and Charlotte Maury. Three Empires of Islam: Istanbul, Ispahan, Delhi : Master Pieces of the Louvre Collection. Fundación Bancaja, 2008.

228Mansel, Philip. Konstantiniyye: Dünyanın Arzuladığı Şehir, 1453-1924. İstanbul: Everest Yayınları, 2008.

229Mantran, Robert. İstanbul Tarihi. İstanbul: İletişim, 2002.

230Mazak, Mehmet. Gündelik Hayatından Renklerle Eski İstanbul. İstanbul: Kitabevi, 2009.

231———. , ed. Kartpostallarda İstanbul - İstanbul with Postcards : Eminönü Fatih. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2008.

232Mehmet Ziya. İstanbul ve Boğaziçi: Bizans ve Osmanlı Medeniyetlerinin Ölümsüz Mirası. İstanbul: Bika, 2004.

233Memiş, Şefik. İstanbul’un 100 Karikatüristi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2010.

234Memiş, Şefik, Fatih Sadırlı, eds. Uluslararası III. Tarihi Yarımada Sempozyumu Tebliğler Kitabı. İstanbul: Eminönü Belediyesi, 2008.

235Midhat, Ahmet. Sayyadane Bir Cevelan. Istanbul: İletişim, 2001.

236Mortan, Kenan, ed. İstanbul: Bir Sosyo Ekonomik Değerlendirme. İstanbul: T.C. İstanbul Valiliği, 2000.

237Müller, Georgina Adelaide. On Dokuzuncu Asır Biterken İstanbul’un Saltanatlı Günleri. Translated by Hamdiye Betül Kara. İstanbul: Dergah yayınları, 2010.

238Neftçi, Aras. İstanbul’un 100 Kuşevi. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi KültürA. Ş. Yayınları, 2010.

239Nelson, Robert S. Hagia Sophia, 1850-1950: Holy Wisdom Modern Monument. Chicago: University of Chicago Press, 2004.

O-S

240Okay, M. Orhan. Bir Başka İstanbul. Kubbealtı Publishing, 2002.

241———. “Eski İstanbul’da Çocuk Oyunları.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 177–190.

242Oktay, Sezin. “Reşad Ekrem Koçu’nun Eserlerinde İstanbul Folkloru.” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2009.

243Ökten, Sadettin, Aynur Can. “Fetih’ten Günümüze İstanbul Kent Mekânının Oluşumu.” Türkler 10 (2002): 540–567.

244Orkun, Nilüfer Dilek. “Küreselleşmenin Değiştirdiği Yemek Kültürü: İstanbul - Beyoğlu 2002-2009.” Doktora tezi, Marmara Üniversitesi, 2009.

245Ortaylı, İlber. İstanbul’dan Sayfalar. Turkuvaz, 2009.

246Ousterhout, Robert G, ed. Studies on Istanbul and beyond. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania, Museum of Archaeology and Anthropology, 2007.

247Özbek, Burcu, and Ebru Yarbasan. İstanbul’un “en”leri. İstanbul Life, 2011.

248Özbey, Atilla. Dünden Bugüne Kapalıçarşı: İstanbul. Edited by Rana Gürtuna. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

249Özbilge, Ahmet Faik. İstanbul, Kadim Dost. İstanbul: E Yayınları, 2013.

250Özcan Sonnur, Emine. “İstanbul, ‘Büyük Mâzi Gülü.’” Türk Kültürü 47, no. 1 (2009): 116–144.

251Özdalga, Elisabeth, M. Sait Özervarlı, and Feryal Tansuǧ, eds. Istanbul as Seen from a Distance: Centre and Provinces in the Ottoman Empire. Istanbul: Swedish Research Institute in Istanbul, 2011.

252Özdem, Filiz, ed. Istanbul: Sultan of Lands and Seas. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

253———. , ed. Karaların ve Denizlerin Sultanı: İstanbul. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

254Özer, İlbeyi. “İstanbul’da Sosyal Değişim 1920-1930.” Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, 2004.

255Özgentürk, Nebil. İlk Durak: İstanbul’un Entellektüel Tarihinden Tanıklıklar. İstanbul: Alfa Yayınları, 2005.

256Özkan, Akdoğan. İstanbul’da Ölmeden Önce Yapmanız Gereken 101 Şey. İstanbul: İnkilap Kitabevi, 2008.

257Özkaya, Nevzat. Dünden Bugüne Topkapı = From Yesterday to Today Topkapı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 2011.

258Özkök, Rüknü. İstanbul: Yedi Tepede on Yedi Gezi. İstanbul: Doğan Kitap, 2010.

259Özlü, Nilay. “Merkezin Merkezi: Sultan II. Abdülhamid Döneminde Yıldız Sarayı.” Toplumsal Tarih no. 206 (Şubat 2011): 38–49.

260Özmeral, Cem. Dere Tepe İstanbul: Zaman İçinde Geziler ve Tarihi Kişiler. İstanbul: Moss, 2013.

261Öztürk, Bayram, Mikdat Kadıoğlu, Hüseyin Öztürk, eds. Marmara Denizi 2000 Sempozyumu Bildiriler Kitabı: 11-12 Kasım 2000, Ataköy Marina, İstanbul. İstanbul: Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, 2000.

262Öztürkmen, Arzu. “From Constantinople to Istanbul: Two Sources on the Historical Folklore of a City.” Asian Folklore Studies 61, no. 2 (January 2002): 271–294.

263Paşalı, İbrahim. İstanbul Kriterleri. İstanbul: Birun Kültür Sanat yayıncılık, 2003.

264Paşaoğlu. “İstanbul Boğazı`nın Genel Coğrafi Özellikleri.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2000.

265Pasiner, Ali. İki Boğazın Suları. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001.

266Pekin, Faruk, and Bünyad Dinç. Efsanevi Başkent İstanbul. Türkiye İş Bankası, 2004.

267Pekşen, Ali, and İldem Akçakaya. İstanbul: City of Memoirs and Hopes. İstanbul: Bilgi İletişim Grubu, 2005.

268Pinguet, Catherine. İstanbul’un Köpekleri. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2009.

269Refik, İbrahim. Boğaziçi Notları. İstanbul: Albatros Yayınları, 2003.

270Regla, Paul de. İstanbul’un Gizemleri. İstanbul: Zvi-Geyik, 2006.

271Risvanoğlu, Alpan. Istanbul: Glimpses of a Megacity: Encounters between the City and Its People. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2009.

272Rubin, Barry M. İstanbul Entrikaları. İstanbul: Doğan Kitap, 2007.

273Sağlam, Nuri. Ruşen Eşref Ünaydın: “Diyorlar Ki” Muharriri, Çeşmeler Kâşifi, İstanbul Seyyahı. İstanbul: Kitabevi, 2004.

274Sakaoğlu, Necdet. “Taşrada ve İstanbul’da Eski Ramazanların Tadı.” Toplumsal Tarih 18, no. 107 (Kasım 2002): 56–59.

275Salm-Reifferscheidt, Laura, and Isabel Böcking. Bazaars of Istanbul. Thames & Hudson, 2008.

276Saraçoğlu, Ahmet Cemaleddin. Eski İstanbul’dan Hatıralar. Edited by İsmail Dervişoğlu. İstanbul: Kitabevi, 2005.

277Sayar, Berna. “İstanbul Boğazı Anadolu Yakasındaki Kıyı Yerleşmeleri.” Yüksek Lisans Tezi, MSGSÜ, 2010.

278Sayılarla İstanbul = Statistics for Istanbul. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, APK Daire Başkanlığı, Araştırma Müdürlüğü, 2000.

279Şehsuvaroğlu, Halûk Y. İstanbul Sarayları. İstanbul: TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı, 2011.

280Sema, Sadri. Eski İstanbul Hatıraları. Edited by Ali Şükrü Çoruk. İstanbul: Kitabevi, 2002.

281Şengör, Oya. İstanbul’un Balkonları. İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2004.

282Şengör, Oya, and Sheree Barka. Balconies of Istanbul. İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2004.

283Şeni, Nora. Seni Unutursam İstanbul. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2008.

284Şentürk, Recep, ed. Medeniyet ve Değerler: Açık Medeniyet-İstanbul Yaklaşımı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2013.

285Şenyapılı, Önder. Ne Demek İstanbul: Bebek, Niye Bebek!? Ankara: METU Press, 2002.

286Serim, Süleyman, Bihter Uzunburun. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2011. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2011.

287Seval, Selim. İstanbul Surları = Istanbul Citywalls. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.

288Sezer, Sennur. Öyküleriyle İstanbul Anıtları. İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 2010.

289Sezer, Sennur, and Adnan Özyalçıner. Bir Zamanların İstanbulu : Eski İstanbul Yaşayışı ve Folkloru. İnkılap, 2005.

290———. Üç Dinin Buluştuğu Kent İstanbul. İstanbul: İnkilâp, 2003.

291Şilkan, Tahir. “İstanbul Sokakları.” Evrensel Kültür no. 197 (May 2008): 21–23.

292Şimşek, Mahmut Sami. İstanbul’un 100 Köşkü ve Konağı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2011.

293———. İstanbul’un 100 Yalısı. İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, 2011.

294Som, Deniz. Tepe Tepe İstanbul. İstanbul: Günizi Yayıncılık, 2001.

295———. Yedi Tepe İstanbul. İstanbul: Günizi Yayıncılık, 2003.

296Somuncuoğlu, Sadi. İstanbul’da Yeni Roma İmparatorluğu. Ankara: Akçağ Yayınları, 2004.

297Soygeniş, Sema, and Murat Soygeniş. Istanbul: An Urban Commentary. Birsen Publishers, 2006.

298Sözen, Edibe. “İstanbul: Dünyanın Merkezinde Bir Şehir.” Akademik Araştırmalar Dergisi 12, no. 47–48 (Kasım -Nisan 2011 2010): 203–211.

T-Z

299Talu, Ercüment Ekrem. Geçmiş Zaman Olur Ki: Anılar. Edited by Alaattin Karaca. Ankara: Hece Yayınları, 2005.

300Tanyeli, Uğur. Türkiye’nin Görsellik Tarihine Giriş. İstanbul: Akın Nalça Kitapları, 2009.

301Tarih Boyunca İstanbul. İstanbul: Etkileşim Yayınları, 2006.

302“Tarihi Yarımada: Canlı Höyük.” Atlas no. Özel sayı (Ocak 2006).

303Taşkıran, Mehmet Sait. “İstanbul Yaşamın Dansı.” Atlas no. 203 (Şubat 2010): 70–87.

304Tekalmaz, Uğur. “2/351 Numaralı İstanbul Bâb Mahkemesi Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (H.1231-1232-/M.1816-1817).” Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010.

305Tekin, Oğuz. “NTV’nin İstanbul Ansiklopedisi.” Toplumsal Tarih no. 206 (Şubat 2011): 90–92.

306Teksarı, Serhat. Büyük İstanbul Türbeleri ve İstanbulda Tüm Ziyaret Yerleri Rehberi. İstanbul: Gül Neşriyat, 2005.

307The Colorful Treasures of İstanbul: From Byzantine Mosaics to Ottoman Ceramic Tiles. İstanbul: İstanbul Chamber of Commerce, 2012.

308Topçuoğlu, Ümit Sayan. İstanbul ve sokak köpekleri. Sepya, 2010.

309Tuna, Turgay. Kıyı Köşe İstanbul. İstanbul: E Yayınları, 2013.

310Tunç, Şafak. Şehristan: Seyyahların Hayal Şehri İstanbul. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2010.

311Tutel, Eser. Haliç: Dünden Bugüne Yedi Tepenin Koynunda Uyuyan Büyülü Cennet. İstanbul: Dünya Yayınları, 2000.

312———. İstanbul’u Yel Üfürdü... Su Götürdü. İstanbul: Oğlak/İstanbul Kitapları, 2000.

313“Üç İstanbul.” Atlas no. 201 (Özel Sayı) (2011).

314Uçar, Ahmet. İstanbul’un Sokak İsimleri Tarihi. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, 2010.

315Ünsal, Artun. İstanbul’un Lezzet Tarihi: Geçmişten Günümüze Sofra Sohbetleri ve Evimizin Yemekleri. İstanbul: NTV Yayınları, 2011.

316———. Susamlı Halkanın Tılsımı: İstanbul’da Kara Fırından Simit Saraylarına: Simit, Peynir ve Çayın Türküsü. İstanbul: YKY, 2010.

317Urfalıoğlu, Nur. “İstanbul’da Gerçek, Eski ve Hala Muhteşem Olan; ‘Tarihi Yarımada.’” Mimarlık ve Dekorasyon no. 161 (Şubat 2007): 92–94.

318———. “İstanbul’da Gerçek, Eski ve Hala Muhteşem Olan; ‘Tarihi Yarımada.’” Mimarlık ve Dekorasyon no. 181 (Ekim 2008): 70–72.

319———. “İstanbul’da Gerçek, Eski ve Hala Muhteşem Olan; ‘Tarihi Yarımada.’” Mimarlık ve Dekorasyon no. 176 (May 2008): 112–114.

320Usta, Hilal, Ünal Kalcı. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2002. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2002.

321———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2003. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2003.

322Usta, Hilal, Süleyman Serim. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2009. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2009.

323Usta, Hilal, Tolga Yıldırım. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2004. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2004.

324———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2005. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2005.

325———. İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri: 2006. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2006.

326Uyar, Tomris, Sırma Köksal. İstanbul’da Zaman. İstanbul: Büke yayınları, 2000.

327Üzümcü, Evrim Ölçer. “Bize Bir Masal Anlat İstanbul: Masalını Yitiren Kent ve Kültür Erozyonu.” Folklor/Edebiyat 17, no. 65 (2011): 53–62.

© Institut français d’études anatoliennes, 2014

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search