Version classiqueVersion mobile

Elmadağ

 | 
Didem Danış
, 
Ebru Kayaalp

Bibliography

Texte intégral

Akar Rıdvan (2000) Aşkale Yolcuları: Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları, İstanbul: Belge Yayınları.

Akbayar, Nuri (ed.) (1998) Dünden Bugüne Beşiktaş, Beşiktaş Belediye Başkanlığı Yayınları.

Akbayar, Nuri (1994) ‘Teşvikiye’ in İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, V.7, pp.256-257.

Aktar, Ayhan (2000) “Cumhuriyet’in ilk Yıllarında Uygulanan Türkleştirme Politikaları’ in Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İstanbul: İletişim Yayınevi, pp.113-125.

Aksoy, Asu & Robbins, Kevin (1995) ‘Ezilen İstan­bul’un Dönüşü’ in İstanbul, No.14. İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Alus, Sermet Muhtar (1995) İstanbul Kazan Ben Kep­çe, İstanbul: İletişim Yayınları.

Aydın, Suavi (1996) ‘Türkiye’de Etnik Yapı’ in Cum­huriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, vol.12, İstanbul: İletişim Yayınları, pp.496-514.

Baydar Oya (1994) ‘Göç’ in İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, V.3, pp.406-410.

Berkmen Yakar, Hülya (2000) ‘Küreselleşen Kentte Küreselleşemeyen Çarşılar’ İstanbul, 35: 118­126.

Bozdoğan, Sibel (1997) ‘The Predicament of Modern­ism in Turkish Architectural Culture: An Overview’ in Bozdoğan, Sibel & Kasaba, Reşat (eds.) Rethinking Modernity and National Iden­tity in Turkey, Seattle: University of Washing­ton Press, pp.133-156.

Böcker, Anita (1996) ‘Refugee and Asylum-Seeking Migration from Turkey to Western Europe’ Boğaziçi Journal: Review of Social, Economic and Administrative Studies, 10(1-2): 55-75.

Çağatay, Emre (1998) ‘Taksim’de Varmış Bir Apartman’ in İstanbul, No. 27, pp.61-64.

Clifford, James (1986) ‘Introduction Partial Truths’ in Clifford James and Marcus George (eds.) Writ­ing Culture, Berkeley: University of California Press, pp. 1-27.

Clifford, James (1988) ‘On Ethnographic Authority’, in Clifford James (ed) The Predicament of Cul­ture, Cambridge: Harvard University Press, pp.21-55.

Çelik, Zeynep (1986) The Remaking of İstanbul: Por­trait of an Ottoman City in the 19th century, Seattle: University of California Press.

De Amicis, Edmondo (1993) İstanbul (çev. Beynun Akyavaş) Türk Tarih Kurumu Yayınları (1st publ. 1874).

Duben, Alan & Behar, Cem (1991) İstanbul House­holds: Marriage, family and fertility 1880-1940. Cambridge University Press.

Erder, Sema (2000) ‘Uluslararası Göçte Yeni Eğilim­ler: Türkiye ”Göç Alan“ Ülke mi?’ in Atacan, Fulya, Ercan, Fuat, Türkay, Mehmet, and Kur­tuluş, Hatice (eds.) Mübeccel Kıray İçin Yazılar, İstanbul: Bağlam, pp.235-259.

Erder, Sema (2000) ‘Nerelisin Hemşehrim?’ in Keyder, Çağlar (ed.) İstanbul: Küresel ile Yerel Arasın­da, İstanbul: Metis Yayınları, pp.192-205.

Erder, Sema (1996) İstanbul’a Bir Kent Kondu: Üm­raniye, İstanbul: İletişim Yayınları.

Flanagan, William G. (1994) Contemporary Urban Sociology, Cambridge: Cambridge University Press.

Işık, Oğuz (1996) ‘Türkiye’de Kent ve Kentleşme’ in Yüzyıl Biterken: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, V.13, İstanbul: İletişim Yayınları.

Işık, Oğuz & Pınarcıoğlu Melih (2001) Nöbetleşe Yok­sulluk: Gecekondulaşma ve Kent Yoksulları, Sultanbeyli Örneği, İstanbul: İletişim Yayın­ları.

İçduygu, Ahmet & Keyman, Fuat (2000) ‘Globaliza­tion, Security and Migration: the case of Tur­key’ Global Governance, 6(3): 383-398.

İçduygu, Ahmet, Romano David & Sirkeci, İbrahim (1999) ‘The Ethnic Question in an Environ­ment of Insecurity: the Kurds in Turkey’ Eth­nic & Racial Studies, 22(6): 991-1010.

Istanbul Şehir Rehberi, Istanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları,1989. (scale 1/10000)

Kastoryano, Riva (1991) ‘Passage par Galata: mobilité sociale des Juifs d’İstanbul.’ in Varia Turcica no.13. ISIS. İstanbul- Paris.

Kazgan, Gülten (1999) Kuştepe Araştırması 1999, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Keyder, Çağlar & Öncü, Ayşe (1993) Istanbul and the Concept of World Cities. İstanbul: Friedrich Ebert Foundation Publications.

Keyder, Çağlar (2000) ‘Enformel Konut Piyasasından Küresel Konut Piyasasına’ in Keyder, Çağlar (ed.) İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında, İs­tanbul: Metis Yayınları, pp.171-191.

Kıray, Mübeccel (1998) ‘Apartmanlaşma ve Modern Orta Tabakalar’ in Kentleşme Yazıları. Bağlam Yayınları. pp.138-141.

Kirişçi, Kemal (2000) ‘Disaggregating Turkish Citizenship and Immigration Practices’ Mid­dle Eastern Studies, 36(3): 1-22.

Kirişçi, Kemal (2001) ‘UNHCR and Turkey: Nudging Turkey towards a better implementation of the 1951 Convention on the Status of Refu­gees’, paper presented at the 7th IRAP Confer­ence, The Refugee Convention at 50, 8-11 Janu­ary 2001, Eskom Conference Center, South Africa, http://www.pols.boun.edu.tr/guyeskom.doc

Kirişçi, Kemal and Winrow, Gareth M. (1997) The Kurdish Question and Turkey: an example of a trans-state ethnic conflict, London; Portland, Or. : Frank Cass.

Köksal, Sema & Kara, Nihal (1990). ‘1980 sonrasında yerel siyasetin örgütlenmesi ve belediyeler’ in Toplum ve Bilim, V.48-49, pp.117-128.

Köymen, Oya (1999) ‘Cumhuriyet Döneminde Tarım­sal Yapı ve Tarım Politikaları’ in 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Tarih Vakfı Yayınları. pp.1-30.

Macar, Elçin (1997) ‘İstanbul Katolik Rum Cemaatinin Sonu’ in Tarih ve Toplum, no.165, pp.43-46.

Marmara, Rinaldo (1999) ‘Latin Mezarlığı’ in İstan­bul, V.29, pp.30-33.

Marmara, Rinaldo (2000) ‘Pangaltı’ in İstanbul, V.34, 2000, pp.56-58.

Marmara, Rinaldo (2001) ‘Papa Roncalli: Ölçek Sokak’ın Yeni Adı’, in Toplumsal Tarih, No.85, January, pp.57-59.

Marmara, Rinaldo. Brochure on ‘‘Angelo Giuseppe Roncalli: Jean XXIII Ami des Turcs’. Latin Katolik Ruhani Reisliği.

Martinez, Romeo (1996) İşgal İstanbul’undan fotoğ­raflar (Fransız Ordusu Sinema-Fotoğraf Servisi -Romeo Martinez’in arşivinden), İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

Migration Information Programme (1995) ‘Transit Migration in Turkey’ International Organization for Migration(IOM) Report.

Minh-Ha, Trinh T. (1997) ‘No Master Territories’ in Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth and Tiffin, Helen (eds.) The Post-colonial Studies Reader, London: Routledge, pp.215-218.

Oberdiek, Helmut (2001) ‘Zorunlu Göç ve Avrupa’da Mültecilik’ in Peker, Y.Bülent (ed.) Sığınma Hakkı ve Mülteciler, Ankara: İnsan Hakları Derneği.

Osmay, Sevil (1999) ‘1923’ten Bugüne Kent Merkez­lerinin Dönüşümü’ in Sey, Yıldız (ed.) 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, pp.139-154.

Öğrenci, Pınar (2001) ‘Mimar Constantin P. Pappa’ in İstanbul, No.36, pp.25-32.

Öncü, Ayşe (1999) ‘İstanbulites and Others: The Cultural Cosmology of Being Middle Class in the Era of Globalism’ in Keyder, Çağlar (ed.) İstanbul: Between the Global and the Local, Rowman & Littlefield Publ., pp. 95-119.

Özbay, Ferhunde (1997) ‘Migration and Intra-Provincial movements in İstanbul between 1985­1990’ in Boğaziçi Journal, V.11, No.1-2, pp. 115-150.

Peker, Mümtaz (1999) ‘Türkiye’de İçgöçün Değişen Yapısı’ in 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Tarih Vakfı Yayınları. pp.295-304.

Poulton, Hugh (1997) Top Hat, Grey Wolf and Crescent: Turkish nationalism and the Turkish Republic, London: Hurst & Co.

Roussos-Milidonis, Markos N. (1999) ‘19.yüzyıl İstanbul’unda Katolik Azınlık’ in 19.yüzyıl İstanbul’unda Gayrimüslimler, Pinelopi Stathis (ed.) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Said, Edward W. (1989) ‘Representing the Colonized: Anthropology’s Interlocutors’ Critical Inquiry, 15(2): 205-225.

Salman, Feray (2001) ‘Enforced Migration’ Flüchtlingsrat, 77: 27-30.

Savage Mike & Warde Alan (1993) Urban Sociology, Capitalism and Modernity, London: Macmillan.

Seropyan, Vagarsag (1994) ‘Ermeni Mezarlıkları’ in İstanbul Ansiklopedisi, V.3, pp. 185-186.

Sezer, Ayten (1999) Atatürk Döneminde Yabancı Okullar (1923-1938), Ankara: Türk Tarih Ku­rumu.

Şenyapılı, Tansı (1998) ”Cumhuriyetin 75. yılı, gece­kondunun 50. yılı" ‘ in Sey, Yıldız(ed.) 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Tarih Vak­fı Yayınları, pp.301-316.

Şişli Rehberi (1987) İstanbul: Şişli Belediyesi Yayın­ları.

Tanyeli, Uğur (1998) ‘Yıkarak Yapmak’ in Üç Kuşak Cumhuriyet, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, pp. 111-114.

Tanyeli, Uğur (1998) ‘Yeni Topluma Yeni Konut’ in Üç Kuşak Cumhuriyet, Tarih Vakfı Yayınları, pp.139 -145.

TAV [Foundation for Social Research, Culture and Arts] (2001) ‘Refugees and Turkey’ Flüchtlingsrat, 77: 5-19.

Tekeli, İlhan (1992) ‘Development of Urban Adminis­tration and Planning in the Formation of İstan­bul Metropolitan Area’ in Development of İstan­bul Metropolitan Area and Low Cost Housing, Joint publication of Turkish Social Science Association, Municipality of Greater İstanbul and IULA-EMME, pp. 3-111.

Tekeli İlhan (1998) ‘Türkiye’de Cumhuriyet Döne­minde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması’ in 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık.Tarih Vak­fı Yayınları.

TMMOB (1999) ‘Zorunlu Göçün Diyarbakır Örneğin­de Araştırılması’ in Baydar, Oya(ed.) 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, pp.342-352.

Tümertekin, Erol (1997) İstanbul, İnsan ve Mekan, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Türker, Orhan (1998) Tatavla: Osmanlı İstanbul’un­dan Bir Köşe, İstanbul: Sel Yayıncılık.

Üstdiken, Behzat (1994) ‘Cihangir’, İstanbul Ansiklopedisi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, V.7, pp. 430­431.

Uzun, Cemile Nil (2001) Gentrification in İstanbul: A Diagnostic Study, Utrecht: Netherlands Geo­graphical Studies.

Wahlbeck, Östen (1999) Kurdish Diasporas: a compar­ative study of Kurdish refugee communities, New York: St.Martin’s Press.

Wharton, Annabel (1999) ‘Economy, Architecture, and Politics: colonialist and cold war hotels’ His­tory of Political Economy, 31(Economic Engage­ments with Art supplement): 285-299.

Zaim, Sabahaddin (1987) ‘Urbanization Trends in Turkey’ in (ed.) Abdülaziz Y Saqqaf. ‘The Mid­dle East City: Ancient traditions confront a modern world’, Paragon House Publ.

‘Osmanlı’da Ermeniler (1735-1851): Ermenilerin İçtimai Vaziyeti’ in http://www.agos.com.tr/ osmanli/3_ucuncudevir.htm

Brochure on the history of the Surp Agop Hospital, prepared by the Surp Agop Foundation.

Brochure about the studies of Caritas Organization in Turkey, Caritas Türkiye.

© Institut français d’études anatoliennes, 2004

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search