Version classiqueVersion mobile

Migrations internes vers İstanbul

 | 
Jean-François Pérouse
, 
Fadime Deli

Bibliographie

Texte intégral

Akbal O. (1975), « Campagnes vers les villes à İstanbul », INTERMET : International Associa­tion for Metropolitan Research and Develop­ment, İ.T.Ü. Mimarlık Fak., Şehircilik Enstitüsü (en turc).

Akçay Faik (1974), Zeytinburnu, Gerçek Yönleriyle bir Gecekondu Kenti, İnceleme-Eleştiri, İstanbul, 380 p.

Akgündüz A. (1995),“Labor Migration from Turkey to Western Europe. An Analytical Review from its Commencement (early 60’s) to Recruitment Halt (1973/74)”, Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 11, n° 1, pp. 153-169. URI : http://dx.doi.org/10.3406/remi.1995.1450

Aksoy A. & Robins K. (1995),“Reddedilen, Bastırılan ’Öteki’ Kültürler. Ezilen İstanbul’un Dönüşü”, İstanbul Dergisi, n° 14, pp. 13-18.

Aktar A. (1996),“Varlık Vergisi ve İstanbul”, Toplum ve Bilim, n° 71, hiver 1996, pp. 97-147.

Alakom Rohat (1998), Eski İstanbul Kürtleri (1453-1925), İstanbul, Avesta, 239 p.

Alexandris A. (1983), The Greek Minority of İstanbul and Greek-Turkish Relations, 1918­1974, Athènes, Center for Asia Minor Studies.

Alp R. (1997),“Nihayet İstanbul da bir Gol Attı (mı?)”, İstanbul Dergisi, n° 23, pp. 80-81.

Altiner D. (1999), Bellek Peşinde, İstanbul, Boyut Kitapları.

Andrews Peter Alford (1989), Ethnic Groups in the Republic of Turkey, Wiesbaden, 659 p.

Angel Aron (1993),« Comment sauver İstanbul ? », Conférence du 27 Mai 1993 à l’IFEA, 22 p.

Aru K.A. (sous dir.) (1975), İstanbul’da Kır’dan Şehire Göç Sorunu, İTÜ Mimarlık Fak., Şehircilik Enstitüsü.

Asma T. (1971), Rural-Urban Migration :“Night Squatter”Communities of İstanbul and Ankara, Thèse de doctorat, Université du Wisconsin, Milwaukee.

Ayata Güneş, (1991)“Gecekondularda Kimlik Sorunu, Dayanışma Örüntüleri”, Toplum Bilim, n° 51/52.

Ayata S. (1998),“Kentsel Orta Sınıf Ailelerde Statü Yarışması ve Salon Kullanımı”, Toplum ve Bilim, n° 42.

Baldemir Hamit, Metropol’de Kürt Kadın, İstanbul, Mam Yayıncılık, 1994, 128 p.

Bali R. N. (1999),“Çılgın Kalabalıktan Uzak”, Birikim, n° 123, pp. 35-52.

Baydar Oya (1997),“Öteki’ne Yenik Düşen İstanbul”, İstanbul Dergisi, n° 23, pp. 74-79.

Baydar Oya (1994),“Göç”, İstanbul Ansiklopedisi, Dünden bugüne, İstanbul, Tarih Vakfı Yay., tome 3, p. 404-410.

Bazin Marcel (1992),« La population de la Turquie en 1990 », CEMOTI, n° 13,« L’immigration turque en France et en Allemagne », pp. 121-134. URL : http://cemoti.revues.org/360

Behar Cem (1980), Türkiye’de Nüfus Planlaması Politikasının Nüfusal Etkinliği (1965-1980) : Bir Uygulama Denemesi, İstanbul, Boğaziçi University.

Behar Cem (1993),« Tendances récentes de la population en Turquie », CEMOTI, n° 16, pp. 297-314. URL : http://cemoti.revues.org/316

Bensalah, N. (s.d), Familles turques et maghrébines aujourd’hui. Évolution dans les espaces d’origine et d’immigration, Paris, Maisonneuve & Larose, coll. Academia.

Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat II. Türkiye Ulusal Rapor ve Eylem Planı, Habitat II Kent Zirvesi, İstanbul.

Boratav K. (1995), İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yay., Türkiye Araştırma II, 114 p.

Bornes-Varol M.-C. (1988) :« Balat, vieille communauté juive d’İstanbul », Revue d’Études Juives, CXLVIII 3-4, pp. 495-504. URI : http://dx.doi.org/10.2143/REJ.147.3.2012884

Bozarslan H. (1998), « Le groupe kurde », Hommes et Migrations, n° 1212, pp. 24-34. URL : http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/Immigres-de-Turquie/2063-Le-groupe-Kurde

Bozonnet J.-J., « Les âpres chemins de l’exil turc », Le Monde, « Horizon », 19/05/2001, pp. 14-15.

Bulaç A. (1998),“İstanbul, Göç ve Şehircilik Kültürü”, İstanbullu, n° 3, pp. 14-17.

Burdy Jean Paul (1993), İstanbul fin de siècle, Presse Universitaire, Paris.

Cajoly Marie-Gabrielle (1995), Voile-toi et marche ! Les femmes d’İstanbul entre tradition et modernité, IEP de Grenoble : Mémoire de 3e année, 187 p.

Çinar M. (1991), Labor Opportunities for Adult Females and Home-Working Women in İstanbul, Turkey, The G.E von Grunebaum Center for Near Eastern Studies, UCLA, Working Paper n° 2.

Deleon J. (1990), Beyoğlu’nda Beyaz Ruslar (1920-1990), İstanbul Kütüphanesi, 98 p.

Deli Fadime (2000), « Les flux migratoires des communautés originaires de Mardin vers İstanbul », In Isabelle Rigoni (coord.), Turquie : mille visages, politique, religion, femmes, immigration, Syllepse, 279 p. URL : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00511148

Deli Fadime (2002) « Une identité de quartier marquée par l’acti­vité de commerce international : Laleli », à paraître dans Anatolia Moderna, 2002.

Demir H. & Akar R. (1994), İstanbul’un Son Sürgünleri, İstanbul, İletişim, 230 p.

Demirtaş S. & Gözaydın I. (1997),“İçimizdeki Şüphe”, İstanbul Dergisi, n° 23, pp. 82-87.

« La démographie des pays méditerranéens », Méditerranée, 1995, n° 1-2.

Desplanques G. (1994), « Connaître les migrations », Espace, Populations, Sociétés, n° 1, pp. 31-39. URI : http://dx.doi.org/10.3406/espos.1994.1624

Dewdney, J.C. (1971), Turkey, Londres, Chatto & Windus.

Dinçel H. (1989), Kentsel Mekânda Konut Sorununa Bir Çözüm Olarak Gecekonduların Değerlendirilmesi, Tez, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

Dubois H., Griffen E., Matt H. k.v. (1977), Community Development and Renewal in an Old Quarter of İstanbul : The Case of Küçük Aya Sofya, ETH Zürich, Series : Working Reports, n° 1.

Dumont, P. & Georgeon, F. (sous la dir.) (1991), La Turquie au seuil de l’Europe, Paris, l’Harmattan.

Dural T.F. (1995), Aleviler ...ve Gazi Olayları [Les Alévis et les événements de Gazi], İstanbul, Ant, 161 p.

Encyclopédie de l’Islam, Leyde, E.J. Brill, Maisonneuve, 1960-1986 & A. Picard, Paris 1913-1934.

Enlil Z. (1994),“70 years of Transformation in Residential Neighborhoods : from Traditional House to Apartment House : The Case of Nişantaşı”, 8. AESOP Congress Proceedings 24-27 August 1994, İstanbul.

Erder Sema (2000),“Nerelisin Hemşehrim ?”, in Ç. Keyder, İstanbul. Küresel ile Yerel Arasında, İstanbul, Metis, pp. 192-205. (1999),“Göç, Yerleşme ve ”Çok“Kültürel Tanışma”, Birikim, Temmuz 1999, n° 123, pp. 68-75.

Erder Sema (1997), Kentsel Gerilim: İstanbul, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı yay., Ankara, 197 p.

Erder Sema (1996), İstanbul’da bir Kentkondu Ümraniye, İstanbul , İletişim, 310 p. (1993),[Les nouveaux habitants d’İstanbul: D’où es-tu, compatriote?], Görüş Dergisi, n° 12, novembre 1993, pp. 74-80. & Köksal (1992),“Yerlisi yok, Sahibi çok”, İstanbul Dergisi, pp. 38-42.

Erdoğan N. (1992), Gecekondular ve Köken Yerleşmelerinin Yapısal Kültür Bağlamında İncelenmesi, Tez, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

Erez İ. (1995), İstanbul Nerededir, Orada Kimler Yaşar?, İstanbul, Sel Yay.

Erman T. (1998),Becoming ʻUrban’ or Remaining ʻRuralʼ: the Views of Turkish Rural-to-Urban Migrants on the ’Integration’ Question”, Int. Journal of Middle Eastern Studies, 30(4), pp. 541-561. URI : http://dx.doi.org/10.1017/S0020743800052557

Establet R. (1997) Comment peut-on être Français ? 90 ouvriers turcs racontent. Paris, Fayard, 241 p.

Faroqhi S. (1998),“Migration into Eighteenth-Century ’Greater İstanbul’ as reflected in the Kadi Registers of Eyüp”, Turcica, pp. 163-183. URI : http://dx.doi.org/10.2143/TURC.30.0.2004296

Franz Erhard (1994), Population Policy in Turkey. Family Planning and Migration Between 1960 and 1992, Hamburg, Deutsches Orient Institut, 358 p.

Gedik A. (1977), A Causal Analysis of the Destination Choice of Village to Province Center Migrants in Turkey 1965-1970, Washington.

“Gerçeğe Doğru”, Haber.

“Göç”, Ütopya, n° 10, İstanbul, Temmuz 2000.

“Göçe Dayalı Kentleşme ve Türkiye”, Panel, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü, 1996.

“GÖÇ-DER Haber Bülteni”, Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, İstanbul.

“Göç Dosyası”, İstanbul Bülteni, İstanbul, İBSB, 6/11/1995, pp. 20-23.

“Göç Kenti. Ah! Çirkin İstanbul” İstanbul Atlas, 1995.

“Göç, Normal bir Travma”, Birikim, İstanbul, Haziran- Temmuz 1996, n° 86-87, pp. 152-164.

Gökalp Altan (1989), « Mariage « alla turca ». La tradition sera-t-elle de la noce ?», Archives des Sciences Sociales des Religions, 68/1, pp. 51-63. URI : http://dx.di.org/10.3406/assr.1989.1396

Gökalp Altan (1986), « L’immigration turque en Europe occi­dentale : repères et tendances », Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, n° 65-66, pp. 147-156.

Gökalp Altan (dir.) (1986), La Turquie en transition. Disparités, Identités. Pouvoirs, Paris, Maisonneuve-Larose, 227 p.

Gökalp Altan (1984), La Turquie et l’immigration turque, Paris : ADRI.

Gökariksel P.B. (1998), Consumption Sites in Globalizing Cities : the Case of Akmerkez in İstanbul, Thesis (M.A.), 116 p., BÜ., Institute of Social Sciences.

Gökçen A.M. (1971), Köyden Şehire İşgücü Göçleri, Ankara, DTP, 40 p.

Güler B.A. (1997), Yerelleştirme Politikaları Üzerine, Ankara : TODAIE Yay.

Güncıkan B. (1996),“İstanbul’un ’Öteki’ Çocukları”, Cumhuriyet, Ağustos 1996, dizi yazı.

Güncıkan B. (1998),“Beş Büyük Şehirde Statü-Gelir Teme­linde Mekânsal Farklılaşma; İlişkisel Çözüm­lemeler”, in: 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul, Türkiye İş Bankası ve Tarih Vakfı, pp. 115-138.

Güncıkan B. (1997),“İstanbul’u Okumak II.: Mahalle Düze­yinde Konut-Mülkiyeti-Statü Farklılaşmasına İlişkin Bulgular Nasıl Genellenebilir?”, Toplum ve Bilim, İstanbul, n° 72/1, pp. 153-171.

Güncıkan B. (1996),“İstanbul’u Okumak I.: Statü-konut mülkiyeti farklılaşmasına ilişkin bir çözüm­leme denemesi”, Toplum ve Bilim, n° 71/4, pp. 6-58.

Hacettepe University, Demographic and Health Survey 1983-88-93, Ankara, 1987/89/94.

Nüfus Etütleri Enstitüsü, Nüfusbilim Dergisi, The Turkish Journal of Population Studies, Ankara, vol. 7, 1985; vol. 10, 1988; vol. 11, 1989; vol. 12, 1990; vol. 13, 1991; vol. 14, 1992; vol. 15, 1993; vol. 16, 1994; vol. 17­18, 1995-1996; vol. 19, 1997.

HCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), 1995 : Les Réfugiés dans le monde, en quête de solutions, Paris, La Découverte.

Hommes et Migrations, « Les Turcs en France », 1999.

Hütteroth, W.-D. (1982), Türkei, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 548 p.

“İstanbul ve Göç. Bir Şehrin Karakter Değişimi”, Konferans Bildirileri, BÜ, MSÜ, MSÜ Varlığını Koruma Grubu, İstanbul.

İSKİ (1997), 1997 Faaliyet Raporu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi.

« L’immigration turque au féminin », CEMOTI, n° 21, 1996. URL : http://cemoti.revues.org/1601

« L’immigration turque en France et en Allemagne », CEMOTI, n° 13, 1992. URL : http://cemoti.revues.org/876

« Incontournable Turquie », Paris, les Cahiers de l’Orient, n° 30, 2e trimestre 1993.

İstanbul Ansiklopedisi (1993-1995), Dünden Bugüne, Tarih Vakfı Yayınları İstanbul, 8 vols.

İstanbul Ansiklopedisi (1959-1968), Koçu Yayınlan, 11 vols.

İstanbul Araştırmaları 2 - 7 (1997/1998), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri, İstanbul Araştırmaları Merkezi.

İstanbul Bülteni, n.62, 15 décembre 1996.

İstanbul Bülteni,“Göç Dosyası”6/11/1995, pp. 20-23.

İstanbul’daki Anadolu, journal.

« İstanbul gloire et dérive », Autrement, Paris, 1989.

Kiptaş (1999), Metropoliten Bölgelerde Yerleşim Problemleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi.

Kadıoğlu, A., (1994),“The Impact of Migration on Gender Roles: Findings of Field Research in Turkey”, International Migration, vol. XXXII, pp. 533-560. URI : http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2435.1994.tb00170.x/

Kağıtçıbaşı Ç. (1982), Sex, Roles, Family and Community in Turkey, Bloomington, Indiana, 414 p.

Kağıtçıbaşı Ç. (2000),“Kamera Göçe Bakıyor”, Radikal, 16/11/2000, p. 22.

Kağıtçıbaşı Ç. (1970), Cultural Values and Population Action Programs in Turkey, Ankara.

Kastoryano R. (1996), La France, l’Allemagne et leurs immigrés. Négocier l’identité. Paris, Ad Colin.

Kastoryano R. (1986) Être turc en France. Réflexions sur la famille et la communauté. Paris, l’Harmattan.

Katılım,“Türkiye’nin İlk ve Tek Güneydoğu Dergisi” İstanbul.

Karadeniz Güneşi.

Kazgan G. (coord.) (1999), Kuştepe Araştırması, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Araştırma-1, İstanbul.

Karpat Kemal (1976), The Gecekondu: Rural Migration and Urbanization, Cambridge, 291 p.

Kongar Emre (1999), İstanbul Halkının Yaşam Biçimi ve Sorunları, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul.

Kongar Emre (1990), İstanbul Halkının Günlük Biçimi ve Tüketim Davranışları Araştırması, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, 60 p.

Kreiser, K. (1991), Kleines Türkei Lexicon, Munich, C.H. Beck Verlag.

« Les Kurdes et les États », Peuples Méditerranéens, n° 68-69, 1994. URL : http://archive.org/stream/peuplesmditer1994ari/peuplesmditer1994ari_djvu.txt

Kutluay T. & Tezcan A.G. İstanbul’un Çobançeşme Bölgesinde Yaşayan Kadınların Sosyo-Ekonomik ve Sağlık Durumlarıyla İlgili bir Çalışma, pp. 6-13.

« Dynamiques actuelles de la population dans les pays méditerranéens », Méditerranée, 1995, n° 1-2. URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/medit_0025-8296_1995_num_81_1

« Laïcité(s) en France et en Turquie », CEMOTI, n° 19, 1995, 554 p. URL : http://cemoti.revues.org/840

Laplantine F. (1999), Je, nous et les autres : être humain au-delà des appartenances. Flammarion.

Legoux, L. (1993), « La demande d’asile en France : le pic de 1989 et la théorie de la dissuasion », Revue Européenne des Migrations Internationales, n° 2, vol. 9, pp. 31-41. URI : http://dx.doi.org/10.3406/remi.1993.1353

Mantran Robert (1996), Histoire d’İstanbul, Fayard, Paris, 382 p.

Mantran Robert (1996), « Constantinople ottomane : structures de la population », Colloque : Mégapoles méditerranéennes, Rome, 8-11 mai 1996.

Maury René-Georges (1983), « Géo-démographie de la Turquie : une transition difficile », Méditerranée, 4, pp. 51-61. URI : http://dx.doi.org/10.3406/medit.1983.2160

Mc Kenzie D. N. (1984), Turkey in Transition: the West Neglected Ally, Institut for European Defence and Statistics.

Medam A. : « Diaspora/Diasporas. Archétype et typologie ». Revue Européenne des Migrations Internationales. vol. 9, n° 1. 1993. URI : http://dx.doi.org/10.3406/remi.1993.1049

Méditerranée, 10 (1997), « İstanbul un monde pluriel », Paris.

Mekachera H. (1993), « La population active étrangère en France », Problèmes économiques, n° 2356, pp. 1-8.

Middle East Report, “Turkey. Insolvent Ideologies, Fractured State”, Printemps 1996, vol. 26, n° 199 (2). URL : http://www.merip.org/mer/mer199

« Les migrations internationales originaires de Turquie », Migrinter, Centre de Documentation, Infomig, « Série Biblio » n° 1, Poitiers.

Missaoui L. (2000), Les fluidités de l’ethnicité ou les compétences de l’étranger de l’intérieur, Ed. Septentrion, Presses Universitaires.

Missaoui L. (1995), « Généralisation du commerce transfrontalier : Petit ici notable là-bas », In Revue Européenne des Migrations Internationales, n° 1. URI : http://dx.doi.org/10.3406/remi.1995.1443

Mutlu S. (1995),“Population of Turkey by Ethnic Groups and Provinces”, New Perspectives on Turkey, n° 12.

Neyzi L. (1999), İstanbul’da Hatırlatmak ve Unutmak. Birey, Bellek ve Aidiyet, İstanbul, Tarih Vakfı.

Offen H. (1982),“Anatolische Einwanderung und Ihre Auswirkung in das Zeyrek Quarter, İstanbul”, In: Müller-Wiener, pp. 83-131.

Öz B. (1978), Türkiye’de Göç Olgusu: Sorunları ve Çözümü, Gençlik Basımevi, İstanbul.

Özbay F. (1997),“Migration and Intra-Provincial Movements in İstanbul Between 1985-1990”, Review of Social, Economic and Administrative Studies, vol. 11, n° 1-2, pp. 115-150. (1992),“İstanbul Nüfusu ve Göçler”, İstanbul Dergisi, pp. 135-148. URL : https://www.academia.edu/1156027/Migration_and_Intra-Provincial_Movements_in_Istanbul_1985-1990

Özgen N. (1999),“İllegalleşen Kent: İstanbul”, Bilim ve Ütopya, Kasım 1999, pp. 9-19.

Öztürk N. (1997),“A City With no Fellow Countrymen: İstanbul”, Turkish Daily News, İstanbul, 5 nov. 1997. URL : http://www.hurriyetdailynews.com/a-city-with-no-fellow-countrymen-istanbul.aspx?pageID=438&n=a-city-with-no-fellow-countrymen-istanbul-1997-11-05

Panzac, D. (sous la dir.), (1988), « Turquie, la croisée des chemins », Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée Orientale, 50/4. URL : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/remmm_0035-1474_1988_num_50_1

Pérouse Jean-François (2001), « Les cimetières d’İstanbul : sources vivantes de l’étude des dynamiques démographiques actuelles », Anatolia Moderna, n° 11.

Pérouse Jean-François (1997), « Aux marges de la métropole stambouliote : les quartiers nord de Gazios­manpaşa, entre varoş et batıkent », Paris, CEMOTI, n° 24, pp. 125-162. URL : http://cemoti.revues.org/1469

Pérouse Jean-François (1995), « Les populations de Turquie en 1994 : dynamiques, recompositions et tensions », Méditerranée, n°81 1-2, « Dynamiques actuelles de la population dans les pays méditerranéens ». URI : http://dx.doi.org/10.3406/medit.1995.2877

Petek-Şalom G. (coord.) (1998) « Immigrés de Turquie », Hommes et Migrations, n° 1212. URL : http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/2607-Immigres-de-Turquie

Rigoni I. (1997), « Les migrants de Turquie », L’homme et la société, Paris, L’Harmattan, n° 125.

Ritter G. & Toepfer H. (1992),“Aktuelle Binnenwanderungen in der Türkei”, Petermanns Geographische Mitteilungen, 136, n° 5 et 6, pp. 267-293.

Saran N. (1975),“Squatter Settlement (Gecekondu) Problems in İstanbul”, In : Benedict P. & Tümertekin E., Turkey : Geographic and Social Perspectives, E. J. Brill, Leiden.

Schick Irvin C. et Tonak A. Ertuğrul (1987), Turkey in transition, New York, Oxford University Press, 407 p.

Schüler H. (1999), Türkiye’de Sosyal Demokrasi. Particilik, Hemşehrilik, Alevilik, İstanbul, İletişim Yayınları.

Sergün Ü. (1993),“Türkiye’de Kent Nüfusu ve Kentleşme Hareketleri”, Cumhuriyet Dergisi, İstanbul.

Shorter Frederic C., Özbay F., “Turkey : Changes in Birth Control Practice 63-68”, Studies in Family Planning, n° 51, pp. 1-23.

Shorter Frederic C., Özbay F. (1995), “The Crisis of Population Knowledge in Turkey”, New Perspectives on Turkey, n° 12. URL : http://www.hpntech.com/popart/fs2.aspx

Shorter Frederic C., Özbay F. & Bozkurt, Güvenç (1969), Turkish Demography : Proceedings of a Conference, Ankara, Hacettepe University.

Shorter Frederic C., Özbay F. (1983), Türkiye’de Nüfus Artışı 1935-75, Doğurganlık ve Ölümlülük Eğilimleri, Ankara.

Simon Gildas, (1999), « Sociologie des migrations », In Boudon R., Encyclopédie historique de la pensée sociologique, P.U.F.

Simon Gildas, (1999), « Les mouvements de populations aujourd’hui », in Dewitte Ph., Immigration et intégration. État des savoirs, La Découverte 1999, pp. 45-59.

Simon Gildas, (1990), Les effets des migrations internationales dans les pays d’origine. Le cas du Maghreb, Paris, 216 p.

Simon Gildas, (1993), Stratégies d’investissements et redéploiement spatial des émigrés dans quatre pays d’origine, Rapport au ministère de la Recherche, 2 vols. : 158 p. et 214 p.

Struck E. (1984), Landflucht in der Türkei. Die Auswirkungen im Herkunftsgebiet dargestellt an einem Beispiel aus dem Übergangsraum von Inner- zu Ostanatolien (Provinz Sivas), Passau, Passavia Universitätsverlag.

Suzuki Peter T. (1964), “Encounters with İstanbul: Urban Peasants and Rural Peasants”, In : International Journal of Comparative Sociology, n° 5, pp. 208-216. URI : http://dx.doi.org/10.1163/156854264X00199

Suzuki Peter T. (1966),“Peasants without Plows. Some Anatolians in İstanbul”, In: Rural Sociology, vol. 31, pp. 428-453.

Şanli I. (s.d.), “İstanbul”a Göç Yapısı ve Zaman İçinde Değişimi: Gültepe, Zeytinburnu ve Okmeydanı’ndan Gözlemler“, İkibin Yılında İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehircilik Enstitüsü, pp. 118-131.

Tabakoğlu T. (1998), Belediyeler ve İrtica, IP Yayınları, İstanbul.

Tandoğan A. (1989), ”Türkiye Nüfus Hareketlerin­de İstanbul’un Yeri“, Ankara Coğrafya Araştırmaları, n° 1/1, pp. 135-141.

Tapia de, S. (sous la dir.), (1998), « Migration internationale et commerce extérieur. La route turque des Balkans - Itinéraire principal et variantes des années 1950 à nos jours », Relations Internationales, n° 96, pp. 431-449.

Tapia de, S. (1995), « Les migrations internationales origi­naires de Turquie », biblio. francophone, Infomig, série Bibliographies, n° 1, Poitiers, Migrinter.

Tapia de, S. (1994), « Réseaux de transports et communica­tions dans le champ migratoire turc », Anatolia Moderna, n° 5, pp. 173-182.

Tapia de, S. (1989), « De l’émigration au retour : les muta­tions du champ migratoire turc », REMMM, n° 52/53, pp. 155-173. URI : http://dx.doi.org/10.3406/remmm.1989.2307

Tarrius Alain (2001), « Le lien social fort comme préalable à la réussite économique. Initiative des migrants entrepreneurs des économies souterraines internationales ; parcours, étapes, transactions commerciales », Le Journal des Anthropologues, n° 1. URL : http://jda.revues.org/2592

Tarrius Alain (2000), Occitans, Espagnols, Marocains, migrants d’hier et d’aujourd’hui en Catalogne, Ed. du Trabucaire, col. recherches en cour, 153 p.

Tarrius Alain (2000), Les nouveaux cosmopolitismes. Mobilités, identités, territoires. Ed. de l’Aube, 267 p.

Tarrius Alain (1999 et 1997), Fin de siècle incertaine à Perpignan. Drogues, pauvreté, communautés d’étrangers, jeunes à la rue et renouveau des sociabilités dans une ville frontalière française, Ed. du Trabucaire.

Tarrius Alain (1992), Les fourmis d’Europe. Migrants riches, migrants pauvres et nouvelles villes interna­tionales. L’Harmattan, Paris, 218 p.

Tarrius Alain (1989), Anthropologie du mouvement. Ed. Paradigmes, 185 p.

T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü, Genel Nüfus Sayımı, 1927-1998, Ankara.

T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü (1997) Genel Nüfus Sayımı, Daimi İkametgaha Göre İç Göçün Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri 1990, Ankara.

T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü (1996), İl ve Bölge İstatistikleri 1994, Ankara.

T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü, (1996) İstatistik Göstergeler 1923-1995, Ankara.

T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü (1963), Köy Envanter Etütleri, İmar ve İskân Bakanlığı.

T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü, (1995) Türkiye İstatistikleri Yıllığı 1994 (Statis­tical Yearbook of Turkey 1994), Ankara, 748 p.

T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü, (1997) Türkiye İstatistik Yıllığı 1996, Ankara.

T.C. Başbakanlık, Devlet İstatistik Enstitüsü, (1996) Toplum ve göç, II. Ulusal sosyoloji kongresi, 20-21-22 Kasım 1996, Mersin.

Tekçe B. (1975), Urbanisation and Migration in Turkey 1955-1965, Diss., Princeton University.

Tekeli İlhan (dir.) (1998), Türkiye’de İç Göç, Konferans 6-8 Haziran 1997, İstanbul, Tarih Vakfı, 244 p.

Tekeli İlhan (1977) (dir.), İç Göçler, Ankara, XXX p.

Tekeli Şirin (1995), Women in Modern Turkish Society, Londres, Zed Books, 324 p.

Tekin L. (1995), Contes de la montagne d’ordures, trad. A. Semizoğlu, Paris, Stock.

Toumarkine Alexandre (2000), Entre Empire ottoman et État-Nation turc : Les immigrés musulmans du Caucase et des Balkans du milieu du XIXe à nos jours, Thèse Université Paris IV, soutenue en 2000, sous la dir. D. Chevallier (3 volumes).

« Les travailleurs turcs en Aquitaine », in P. Guillaume, 1990 : Les étrangers en Aquitaine, coll. « Aquitaine terre d’immigration », Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme.

« La Turquie », Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, n° 65-66, 1986.

« Turquie : la nouvelle donne », Problèmes Politiques et Sociaux, Paris, La Documentation française, n° 755, 1995.

« Turquie. L’ère post-kémaliste ? », Peuples Méditerranéens, n° 60, juillet-sept.1992.

”Türkiye’nin Şehirleri, Yeni Anlamlar, Yeni Harita­lar“, Birikim, n° 86-87, 1996.

Tümertekin Erol (1997), İstanbul, İnsan ve Mekân, Tarih Vakfı, İstanbul, 294 p.

Tümertekin Erol (1981), ”Nüfus Hareketlerinde İstanbul“, SİSAV (Siyasi ve Sosyal Araştırma Vakfı, İstanbul Sempozyumu, İstanbul.

Tümertekin Erol (1971), ”Gradual Internal Migration in Turkey: a test of Ravenstein's hypothesis“, İstanbul Üniversitesi Coǧrafya Enstitüsü dergisi, 1970-1971, n° 13, pp. 157-169.

Tümertekin Erol (1980), ”İstanbul’da Nüfus Dağılışı ve Sorunları“, İstanbul Üniversitesi Coǧrafya Enstitüsü dergisi, n° 2 3, pp. 235-238

Tümertekin Erol (1979), « La distribution de la population à İstanbul », İstanbul Üniversitesi Coǧrafya Enstitüsü dergisi, 1979, n° 104, 99 p.

Tümertekin Erol (1977), Distribution of Outborn Population in İstanbul, a Case Study on Migration, Çağlayan Scientific Publisher, İstanbul, 1977, 55 p.

Tümertekin Erol (1974), ”Türkiye’de İç Göçler“, İstanbul Üniversitesi.

Tümertekin Erol (1968), ”Internal Migration in Turkey“, İstanbul Üniversitesi Coǧrafya Enstitüsü dergisi, n° 54.

Türkeli Nalan (2000), İki Hayat, İstanbul, Gendaş, 158 p.

Türkeli Nalan (1996), Varoşta Kadın Olmak. Günlük, İstanbul, Gökkuşağı, 151 p.

Türkiye Ekonomik ve Tarih Vakfı (1998), Türkiye’de İçgöç (Konferans Bolu-Gerede, 6-8 Haziran 1997), İstanbul, Tarih Vakfı Yay., 244 p.

TÜGİAD: 2000’li Yıllara Doğru Türkiye’nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: Göç, İstanbul, 1998.

Uğur Osman (1996), ”Göç: En Büyük Sorun“, Çevre Gazetesi, n° 9, Haziran 1996.

Ütopya (2000), ”Göç 1“et ”Göç 2“n° 10.

Vaner Semih, Akagül, D. & Kaleağası, B. (1995), La Turquie en mouvement, Bruxelles, Complexe, « Espace international », 151 p.

Wolbert B. (1995), Der getötete Pass. Rückkehr in die Türkei. Eine ethnologische Migrationsstudie, Berlin, Akademie Verlag.

Yener Samira (1991), Gecekondu Araştırması, İstanbul, Sosyal Planlama Dairesi.

Yener Samira (1977), 1965-70 Döneminde İllerarası Göçler ve Göçedenlerin Nitelikleri, Sosyal Planlama Dairesi, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, n° 1528, Nisan, Ankara, 74 p.

Yerasimos Stéphane (1997), « İstanbul, métropole inconnue », CEMOTI, n° 24, juillet-déc., pp. 105-121. URL : http://cemoti.revues.org/1466

Yerasimos Stéphane (ss dir.) (1994), « Les Turcs. Orient et Occident. Islam et laïcité », Autrement, n° 76, 213 p.

75.Yılda Köylerden Şehirlere, Bilanço ’98, İstanbul : Türkiye İş Bankası, 359 p.

Yücel A. (1994), Büyükşehir Yönetimi, İstanbul İçin Model ve İç Göçlerin Yönlendirilmesi, Ankara, DPT, Yapısal Uyum Sosyal Politikalar ve Koordinasyon Genel Müd., Planlama Dairesi (İSO : 304.8 Yüc).

”Zorunlu Göç ve Zorunlu Göçün Kadınlar Üzerindeki Etkileri“, Jın ñ Jiyan, İstanbul, Hajmar 6, sal 1999, pp. 3-8.

Dans les quotidiens

”Adım Adım İntihar“, Radikal, 5/04/2001, p. 3.

”Bir İstanbul Köylüsü Anlatıyor“, Cumhuriyet, 23/10/1975.

”Çocuk İşçiliğine Son“, Özgür Bakış, 18/4/2000, p. 12.

”Çocuklar Ürkütüyor“, Özgür Bakış, 10/2/2000, p. 12.

”Devlet Bakanı Gemici, Ailelerinin Çocuklarının Sömürmemesini İstedi“, Cumhuriyet-Hafta, Avrupa, 15/01/1999, p. 20.

”Devlet, Çocuğu Korumalı“, Cumhuriyet-Hafta, Avrupa, 30/6/1995-6/7/1995, p. 7.

”Göç Alarmı“, Posta Gazetesi, 7/06/2001, p. 1.

”İki Bin Beş Yüz Çocuk Sokakta“, Özgür Bakış, 25/3/2000.

”Küçük Sümeyra Hâlâ Sokakta“, Cumhuriyet, 12/2/2000, p. 20.

”Sokak Çocukları Kimsesiz Değil“, Cumhuriyet, 23/2/2000.

”Sokak Çocuklarına Sağlık Taraması“, Nokta, 17­23/05/1998.

”Sokak Çocukları Üretiyor“, Özgür Bakış, 3/2/2000, p. 12.

”Sokaktaki Çocuk Okullu Oldu“, Cumhuriyet, 30/12/1999, p. 20.

”Türkiye, Sokak Çocukları Sorununa Çözüm Arıyor“, Nokta, 3-9 janvier 2000, pp. 32-37.

”Ülkemizde Korumaya Muhtaç Çocuklar“, Çepçevre, İstanbul, Eylül 1999, pp. 10-11.

”İşte Dev’in Sesi“, et ”İstanbul’da Kimler Yaşıyor ?“, Milliyet, 27 février 1993.

”Göç İstanbul’un Nüfusunu Patlattı“, Sabah, 03/12/1997.

”İstanbul’un ’Öteki’ Çocukları“, Cumhuriyet, Ağustos 1996.

Lieux - ressources

Revues et organes de presse

Hürriyet Site internet : www.hurriyet.com.tr

İstanbul Araştırmaları (Publié par İstanbul Büyükşehir Belediyesi). Fax : 0212 227 34 32

İstanbul Bülteni (publié par la mairie d’İstanbul, deux fois par mois).

İstanbul’daki Anadolu. Tél. : 0212 217 04 52 ; fax : 0212 272 61 69.

İstanbul Dergisi (Tarih Vakfı).

İstanbullu, Aylık Kültür ve Düşünce Dergisi, depuis 1996 Site internet : www.İstanbul.com ; e-mail : İstanbul@İstanbullu.com

İstanbul Raporları (Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi).

İstanbul Sanayi Odası Dergisi İstanbul Ticaret Odası Yayınları

İSKİ (revue/rapport de l’İstanbul Büyükşehir Beledi­yesi Su ve Kanalizasyon İdaresi).

Kapıkaya’nın Sesi, Yöresel Dergi, Dir. Bulunmaz Hilmi, Adresse : İstiklal Cad., Aznavur Pasajı 212/8, İstanbul ; tél. : 0212 284 37 21

Katılım, Dir. SIRMA Fikret, Adresse : Menderes Cad., n° 25/6 Güngören İstanbul ; tél. : (0212) 556 04 43 - 502 35 64 ; fax : (0212) 643 23 70 ; e-mail : katilim@guneydogu.com

Kent ve Yaşam. (Mimarlık, Çevre ve Kültür Dergisi ; Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi...)

Lettre d’Information de l’Observatoire Urbain d’İstanbul.

Mimarlık (Mimarlar Odası Şubeleri) Adresse : Konur Sok., n° 4, Yenişehir, 06650 Ankara ; tél. : 0312 417 37 27

Politik ve Ekonomik bülten. Planlama, TMMOB ŞPO Yayını Ankara Adresse : Bayındır Sok., 47/10, 06650 Kızılay/Ankara, n° spéc. İstanbul, 1993, 1-4.

Radikal Site internet : www.radikal.com.tr

Maisons d’édition, centres de recherche, de ressources et bibliothèques

Alman Kültür Merkezi Kütüphanesi Adresse : İstiklâl Cad., n° 286/2, Odakule 80050 Galatasaray, İstanbul ; tél. : 249 20 09

Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi : Kuzey Kampüsü Adresse : 80815 Bebek, İstanbul ; tél. : 0212 263 15 00/40 ; fax : 257 50 16 ; site : www.seyhan.library.boun.edu.tr ; e-mail : bulib@boun.edu.tr

İletişim Yayınları (İstanbul) Adresse : Klodfarer Cad., İletişim Han, 34400 Cağaloğlu, Eminönü, İstanbul ; tél. : 0212 516 22 60 ; fax : 516 12 58

İstanbul Araştırmaları Merkezi Adresse : Eskibelediyeyönü Sok., n° 21, Doğancılar, Üsküdar, İstanbul ; tél. : 0216 227 33 90 ; fax : 0216 492 30 22

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Beyazıt, İstanbul ; tél. : 0212 511 12 19 Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi Adresse : Meclisi Mebusan Cad., 80040 Fındıklı, İstanbul ; tél. : 0212 252 16 00

Orient-Institut de DMG, Abteilung İstanbul Adresse : Susam Sok., 16-18 D.8, 80060, Cihangir, İstanbul ; tél. : 0212 293 60 67 ou 252 19 83 ; fax : 0212 249 63 59 Özgül Yayınları Adresse : PK 38, İsparta ; tél. : 246 133 17

Simurg Kitapçılık Adresse : Hasnun Galip Sok., 2/A, 80060 Beyoğlu, İstanbul ; tél. : 0212 292 27 12 ; fax : 0212 292 27 13

Tasarım Yayın Grubu Adresse : Hüsrev Cad. 77/1, 80200 Teşvikiye, İstanbul ; tél. : 0212 261 71 74 ; fax : 0212 261 58 37 ou Abide-i Hürriyet Cad., n° 265/5 Şişli, İstanbul ; tél. : 0212 296 67 58 ; fax : 0212 241 54 93 ; e-mail : tasarimgroup@superonline.com

Yapı Endüstri Merkezi Kitabevi Adresse : Cum. Cad., n° 329, Harbiye, 80230 İstanbul ; tél. : 0212 219 39 39 ; fax : 225 66 23 ; site internet : www.yem.net ; e-mail : kitap@yem.net

Yapı Kredi Yayınları Adresse : İstiklâl Cad., n° 285 Beyoğlu 80050, İstanbul ; tél. : 252 47 00 ; fax. : 293 07 23 ; site internet : www.ykykultur.com ; e-mail : ykkultur@ykkultur.com.tr

Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi (Sabancı) Adresse : 80750 Yıldız, Beşiktaş, İstanbul ; tél. : 0212 260 80 94

İstanbul rehberi Site internet : www.nevarneyok.com

Les Universités

Boğaziçi Üniversitesi Adresse : Bebek, Beşiktaş, İstanbul ; site internet : www.boun.edu.tr
Coğrafya Enstitüsü Vefa-Deniz Bilimleri ve İşletmesi Müşkile Sok., Vefa, Eminönü, İstanbul ; tél. : 0212 528 60 22/23 ; fax. : 0212 526 84 33

Doğuş Üniversitesi Site internet : www.dogus.edu.tr

Galatasaray Üniversitesi Adresse : Ortaköy, Çırağan Cad., İstanbul ; site internet : www.gsu.edu.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi Adresse : İnönü Cad., n° 28, Kuştepe, 80310 Şişli, İstanbul ; tél : 0212 216 23 15 ; site internet : www.bilgi.edu.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi Site internet : www.itu.edu.tr

İstanbul Üniversitesi Site internet : www.İstanbul.edu.tr

Koç Üniversitesi Adresse : İstinye, Sarıyer, İstanbul ; site internet : www.ku.edu.tr

Marmara Üniversitesi Site internet : www.marun.edu.tr
Kamu Yönetimi bölümü : Kefeliköy Cad., n° 8, Tarabya, Sarıyer, İstanbul ;tél. :0212 223 12 37 ; e-mail : maruntarabya@superonline.com
Mimarlık Fakültesi Adresse : Taşkışla, Gümüşsuyu, 80091 Taksim, İstanbul ; tél. : 0212 293 13 00

Şehir ve Bölge Planlama : tél. : 0312 210 10 00

Mimar Sinan Üniversitesi Site internet : www.msu.edu.tr Site internet de la Bibliothèque : www.library.msu.edu.tr

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Adresse : 06531 Ankara ; site internet : www.metu.edu.tr

ODTÜ Sosyoloji Bölümü ODTÜ Mezunları Derneği (Association des diplômés de l’Université technique du Moyen-Orient) : tél. : 0312 210 59 89 ; e-mail : alumni@yore.com.tr

Sabancı Üniv. Adresse : Orhanlı 81474 Tuzla, İstanbul ; tél. : 0216 483 92 00 ; fax : 0216 483 92 50

Yıldız Teknik Üniversitesi Site internet : www.ytu.edu.tr

Associations, fondations et syndicats

Araştırma Görevliler Derneği Tél. : 0212 250 50 34 ou 0212 245 43 28

Aydınlık İçin Yurttaş İnisiyatifi/Girişimi (Initiative Citoyenne pour la Lumière).

BEKSAV Tél. : 0216 349 91 55/56

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (Association pour la Promotion de la Vie Moderne)

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Site internet : www.cekulvakfi.org.tr

DİSK : Devrimci İşçi Sendika Konfederasyonu

Fıratta Yaşam (Vie sur l’Euphrate), journal ”régional“paraissant depuis 1999 Site internet : www.firattayasam.8m.com

Galata Historical Development Association Adresse: Galata Kulesi Sok., n° 1/6, Galata, İstanbul (Old English Jailhouse); tél.: 0212 245 18 61

Gare routière interurbaine d’İstanbul Site internet : www.otogar.gov.tr et ”Radyo Otogar Esenler“: 103.8 FM.

GÖÇ-DER (Göçedenler Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği : Association Culturelle et d’Entraide Sociale pour les Migrants) Adresse : Halıcılar Cad., Uğur Saray Apt., n° 92/15, Fatih, İstanbul ; tél. : 0212 635 61 22

İCOMOS-Turkey - Yıldız Technical University, Faculty of Architecture Adresse: Beşiktaş, İstanbul 80750; tél.: 0212 259 70 70 (2370) ou 0212 249 61 46; fax: 0212 249 60 89

İktisadi Kalkınma Vakfı Adresse: Rumeli Cad., n° 85, Osmanbey, İstanbul; site internet: Soguz@ikv.org.tr

İnsan Hakları Derneği (İHD): Adresse: Çukurçeşme Sok., Bayman Ap. 10/1, Beyoğlu, İstanbul; tél.: (0212) 251 96 46; fax: 251 41 55; e-mail: ihdist@superonline.com

İnsana Yardım Birliği (Union pour l’Aide à l’Homme (regroupement récent de 16 associations)

İnsan Yerleşimleri Derneği (Association des établissements humains, fondée à l’occasion du sommet Habitat-II de juin 1996) Tél. : 245 56 03 ou 249 78 76

İstanbul Çocukları Vakfı (créé par le préfet d’İstanbul en avril 1999)

İstanbul Valiliği Gönüllü Kuruluşlar Merkezi : Eminönü İlçesi Adresse : Alemdar Mahal., Hacı Beşir Sok., Ağa Medresesi (Tekke) 2, Beşirağa Medresesi, İstanbul ; tél. : 0212 513 01 66 ou 0212 513 01 80 ; fax : 0212 513 01 66 ; e.mail : istcocukvkf@superonline.com

İstanbul Research Center of Urban cultures, TMMOB Büyükparmakkapı Sok., n° 1, İstanbul; tél.: 0212 245 16 66 ou 0212 249 42 03; fax: 0212 293 08 20

İTÜ - Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği Adresse: 80040 Fındıklı, İstanbul; site: www.shipmanager.com/denizati

Kürt Enstitüsü, Enstîtuya Kurdî Adresse: Atatürk BulvarıCeylan Apt.,n° 154/12, Aksaray, İstanbul; tél.: 0212 527 19 11; fax: 0212 527 61 49; e-mail: enstituyakurdi@bnet.net.tr

Kürt-Kav, Kürt Kültür ve Araştırma Vakfı (fondation de culture et de recherche kurde), dirigé par Hanifi Amaç Adresse: Tarlabaşı Cad., Çorbacı Sok., n° 13, Taksim, İstanbul; tél.: 0212 237 10 61 - 254 36 40; site web: http://www.kurt-kav.org.; e-mail: vakif@kurt-kav.org

Marbirder (Mardinliler Birlik Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği), fondée en 1998 Adresse: Barbaros Caddesi n° 30, Kat: 2, Şirinevler, İstanbul; tél: 0212 441 95 59; fax: 0212 441 53 23

MAREV: Mardin Eğitim Vakfı Gayrettepe, Şişli

Mazlum-Der (Association de soutien aux opprimés et pour les droits de l’homme ; fondée en 1991) Adresse : Kıztaşı, Nalbant Demir Sok., n° 12/5, Fatih, İstanbul.

Sivil Koordinasyon Merkezi (SKM) Tél. : 0212 249 79 76 ; site internet : stg@ turk.net ; site : www.depremsg.org

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) : dispose de différents centres dans les quartiers, comme : le Çocuk Koruma Merkezi de Beyoğlu ou le Sosyal Hizmetler Çocuk ve Gençlik Merkezi (Kadıköy) : tél. : 0216 330 39 18 ou 0216 347 66 57 ou 0216 410 25 42 ou 0216 347 66 58. ; Yeldeğirmeni Çocuk ve Gençlik Merkezi : tél. : 0216 330 28 81 ou 330 39 18 ; e-mail : sokakc@anet.net.tr

TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) Adresse : Fenerli Türbe Sok., n° 6, Rumelihisar üstü, İstanbul ; tél. : 0212 287 32 13 ; fax : 0212 257 76 25 ; site internet : www.tesev.org

TOHAV (Toplumsal Hukuk Araştırmaları Vakfı) Adresse : Defterdar Yokuşu Süngü Sok., Güneydoğu İşhanı K. 4, D. 17, Cihangir, Taksim, İstanbul ; tél. : 0212 293 47 70

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf Tél. : 0212 293 10 97

Tüketiciyi Koruma Derneği Tél. : 0216 349 85 10

Türkiye Anıt-Çevre, Turizm, Değerlerini Koruma Vakfı (TAÇ Vakfı) fondée en 1976 Adresse : Meşrutiyet Cad. n° 57, D. 3, 80050 Beyoğlu, İstanbul ; tél. : 0212 252 98 0/03 ; fax : 0212 251 48 96

Türkiye Anıtlar Derneği (TAD, fondée en 1946) Adresse : Mustafa Kemal Bulvarı, Menekşe Sok., Birlik Ap., n° 9, D. 6, Kızılay, 06440 Çankaya, Ankara ; tél. : 0312 418 30 11

Türkiye Deniz Araştırmalar Vakfı Site internet : www.tudav.org ; e-mail : tudav@superonline.com

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Tél. : 0212 249 30 92

Türk-İş (Rapport, 1994, en collaboration avec la Gazi Üniversitesi, sur le travail des enfants en Turquie).

Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği (fondée en 1976) Adresse : Tepecik Yolu Sok., Tepe Apt., n° 3, D. 8, Etiler, Beşiktaş 80630, İstanbul ; tél. : 0212 269 18 55 ; fax : 0212 269 18 55

Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği, Adresse : Bestekâr Hamazâde Ismail Dede, Cankurtaran, Ahırkapı Sok., Efendi Evi n° 17, Sultanahmet, İstanbul

TÜSTAV : Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı Tél. : 0216 414 49 46

TÜSES : T. Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırma Vakfı Tél. : 0212 232 84 39

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Adresse : Barbaros Bulvarı, Yıldız Sarayı, Arabacılar Dairesi, 80700 Beşiktaş, İstanbul ; tél. : 0212 227 37 33 ; fax : 0212 227 37 32 ; site internet : www.tarihvakfi.org.tr ; e-mail : pazarlama@tarihvakfi.org.tr ou tarihvakfi@tarihvakfi.

Türkiye Turing ve Otomotiv Kurumu Tél.: 0212 282 81 40

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Tél.: 0212 272 62 37 Umut Çocukları İlk Adım İstasyonu Merkezi Küçükbakkalköy, Kadıköy

Les chambres de métier

Harita ve Kadastro Mühendisler Odası Adresse : Pangaltı Sok., n° 17/2, 80240 Şişli, İstanbul ; e-mail : inoztan@cc.itu.edu.tr Adresse à Ankara : Sümer Sok., 12/10, 06440 Kızılay : tél. : 312 230 29 34 ; 0312 230 85 74

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Adresse : Rumeli Caddesi, 85/7, Osmanbey, 80220, İstanbul ; tél. : 0212 230 76 37 ou 0212 246 36 57 ; fax : 0212 247 75 87

İnşaat Mühendisleri Odası (Chambre des Ingénieurs en Construction) Adresse : Halaskargazi Cad., n° 35/1, 80230, Harbiye, Şişli ; tél. : 0212 247 96 57 ou 0212 248 36 42 ; site internet : www.imoİstanbul.org.tr ; e-mail : imoİstanbul@org.tr

İstanbul Research Center of Urban cultures, TMMOB Adresse : Büyükparmakkapı Sok., n° 1, İstanbul ; tél. : 0212 245 16 66 ou 249 42 03 ; fax : 0212 293 08 20

İstanbul Ticaret Odası (Chambre de Commerce d’İstanbul, fondée en 1882) Adresse : Ragıp Gümüşpala Caddesi, n° 84, 34378, Eminönü, İstanbul ; tél. : 212 511 41 50 (44 lignes) / 372-373 ; fax : 212 512 06 41 Taksim Bürosu : 0212 541 50 (370) ou 513 84 48 ; site internet : www.tr-ito.com ou : www.ito.org.tr ; e-mail : bilgi@tr-ito.com ; e-mail : dokumantasyon@tr-ito.tr

İstanbul Sanayi Odası Adresse : Meşrutiyet Cad., 118 Beyoğlu, İstan­bul ; site internet : www.iso.org.tr/html/ Kutuphane_1.html

İstanbul Ticaret Odası (Chambre de Commerce d’İstanbul) Adresse : Ragıp Gümüşpaşa Cad., Eminönü,

İstanbul Mimarlar Odası Centre d’Ankara : tél. : 0312 425 25 36 ; fax : 0312 418 03 61 Adresse İstanbul : Büyükparmak Sok., n° 1, Beyoğlu ; tél : 293 08 20 et 251 91 37 (4 lignes) ; fax : 245 08 45 ; site web : www.mimarist.org ; e-mail : mimarist@mimarist.org Şehir Plancıları Odası (revue Planlama) Adresse : Meşrutiyet Cad., 46/3, Kızılay, Ankara ; tél. : 0312 432 43 08 ; fax : 0312 432 43 09 À İstanbul : 0212 275 43 67

Şehircilik Derneği

TMMOB (Union des Chambres d’Architectes et d’Ingénieurs de Turquie)

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği : Union des Chambres et des Bourses de Turquie).

Türkiye Tarihi Evler Koruma Derneği : Adresse : Nispetliye Cad. Tepecik Yolu n° 3/8, 80630 Etiler, İstanbul ; tél. : 0212 269 18 55 ; 0212 233 87 37 ; 0212 516 43 14

TÜSIAD (Association des hommes d’affaires de Turquie) Adresse : Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul.

YAPI-Endüstri Merkezi (revue Yapı) Adresse : Cumhuriyet Cad., n° 329, Harbiye, 80230 Şişli, İstanbul ; tél. : 0212 247 41 85 ; fax : 0212 241 11 01 ou 246 22 66

Ministères, administration centrale

Annuaire officiel des sites turcs Site internet : http://www.dost.net/

A.B. Ankara Temsilcisi Adresse : Uğur Mumcu Cad., n° 88, Kat 4, Gaziosmanpaşa, Ankara ; tél. : 0312 446 55 11 ; fax : 0312 446 67 37 ; site internet : http://www.eureptr.org.tr ; e-mail : info-doc@eureptr.org.tr

Araştırma Müdürlüğü (Direction de la Recherche) Tél. : 0212 512 55 00 E-mail : ssirma@ibb.gov.tr

Beyoğlu Çocuk ve Gençlik Merkezi (Centre de soutien pour les enfants et les jeunes de Beyoğlu, organe de la Mairie d’İstanbul) Adresse : Katip Çelebi Mahal., Tel Sok., n° 15, Beyoğlu, İstanbul ; tél. : 0212 292 63 84 ; site internet : bekmerkezi.8m.com ; Directeur : Abdullah Karatay : e-mail : akaratay@yahoo.com

Devlet İstatistik Enstitüsü (Institut d’État de Statistique)
Adresse à Ankara : Necatibey Cad., n° 114, 06100 Ankara ; tél. : 312 418 50 27 Adresse : à İstanbul : Barbaros Cad., Beşiktaş ; site internet : www.die.gov.tr ; e-mail : yayin@die.gov.tr

Gecekondu Müdürlüğü (organe de la Mairie d’İstanbul) Tél. : 212 514 15 07

Harita Genel Müdürlüğü (organe de la Mairie d’İstanbul) Tél. : 0212 512 55 00 ; e-mail : mtaskan@ibb.gov.tr

Harita Genel Müdürlüğü/Harita Genel Komutanlığı Adresse : 06100 Cebeci, Ankara ; tél. : 0312 363 85 50/2072

İstanbul Araştırmaları Merkezi Adresse : Dikilitaş, Beşiktaş, İstanbul ; tél. : 0212 522 42 00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Site internet : www.ibb.gov.tr ; tél. : 0212 512 55 00

İSKİ Adresse : İnkılâp Cad., n° 34, 34410 Aksaray, İstanbul ; tél. : 0212 588 38 00 ; fax : 0212 588 38 98 ; site : www.iski.gov.tr ; e-mail : iski@iski.gov.tr

”Kültür ve Sanat Ürünleri"(BİT) Adresse : Fulya Mah., Mevlüt Pehlivan Sok., n° 23, Gayrettepe, İstanbul ; tél. : 0212 317 77 00 ; faks : 2 74 58 40 ; site internet : www.kultursanat.org ; e-mail : kultursanat@kultursanat.org

Planlama İmar Müdürlüğü (organe de la Mairie d’İstanbul) Adresse : Avrupa Yakası ; 34478 Saraçhane, İstanbul ; tél. : 0212 512 55 00 ; fax : 512 01 02 ; e-mail : plbim@ibb.gov.tr

Proje Daire Başkanlığı (Direction des Grands Projets) (organe de la Mairie d’İstanbul) Adresse : Gençtürk Caddesi, Ağa Yokuşu n° 27, 34770 Laleli, İstanbul ; tél. : 0212 528 22 66 ou 511 57 98 ; fax : 0212 511 88 83

Tarih Çevreyi Koruma Müdürlüğü (organe de la Mairie d’İstanbul) Tél.-fax : 0212 522 87 20

Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü (organe de la Mairie d’İstanbul) Adresse : İstiklâl Cad., Muammer Karaca Tiyatrosu, Kat. 6, Beyoğlu, İstanbul ; tél. : 0212 252 18 15 ; fax : 0212 292 16 52 ; e-mail : ulasim@ibb.gov.tr

Yeni Yerleşim Bürosu (organe de la Mairie d’İstanbul) Tél. : 0212 513 25 69 ; 0212 513 33 29, 0212 528 00 66

Yatırım Planlama Müdürlüğü (organe de la Mairie d’İstanbul) Tél. : 0212 512 03 02/03 ou 512 82 81 ou 513 06 51 ou 514 84 59

© Institut français d’études anatoliennes, 2002

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search