Version classiqueVersion mobile

Turquie : l’après-séismes

 | 
Jean-François Pérouse

Bibliographie et sites-ressources

Texte intégral

Akçay R. (2001), Kentleşme Depremi ve Çözümler, İstanbul : Bahçelievler Belediyesi.

Bakoğlu F. (1999),“Rize Deprem İçin Seferber Oldu”, Vakıf Rize, Kasım-Aralık 1999, İstan­bul, p. 30.

Balamir M. (2000),“Zoraki Deprem Güvenliği. Deprem Sigortası, Afet Yönetimi ve İmar”, Cumhuriyet Bilim Teknik, n° 678, 17/3/2000, pp. 16-17.

Barka A., Kozacı Ö., Akyüz S. & Altunel E. (2000), The 1999 İzmit and Düzce Earthquakes : Preliminary Result, İstanbul, İstanbul Technical University.

Bayülke N. (1986),“Depreme Dayanıklı Prefabrike Yapılar”, Deprem Araştırma Bülteni, Bayındır­lık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Sayı 54, Yıl 13.

Bayülke N. (2000),“Depreme Dayanıklı Yapının Bedeli Yüksek”, Cumhuriyet Bilim Teknik, n° 668, 8/1/2000, pp. 17-23.

Dağıstanlı M.A. (2000),“Labirent Çözülüyor mu ? Marmara Depremi”, Atlas, n° 80, Aralık 1999, pp. 176-181.

Deprem Araştırma Bülteni, Revue de la direction du “Département de recherche sur les séismes”, liée à la Direction générale des recherches et applications techniques du ministère des Travaux publics (TAU GM).

“Depremden Büyümeye Katkı”, Forum, Kasım 1999, pp. 14-15.

“Depremi Ölçmenin Tarihi ve 1999 İzmit Depremi Örneği”, Cumhuriyet Bilim Teknik, n° 681, 1/4/2000, pp. 20-21.

“Deprem Özel Sayısı”, Cogito, n° 20, Güz 1999, İstan­bul : Yapı Kredi Yayınları (+ Şengör A.M.C. (1999),“Akıl, Bilim, Deprem, İnsan”, Ek).

“Deprem Özel Sayısı”, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, n° 700, 19/07/2000, pp. 2-32.

“Deprem Üzerine Yeni Düşünce ve Öneriler”, Arredamento Mimarlık, İstanbul, Ocak 2000, pp. 82-87.

Doğan İ. (2000), Sivil Toplum. Ondan Bizde Var, Ankara : Sistem Yayıncılık.

Dossier spécial “Deprem”, Mimarlık, İstanbul, 1977/4, n° 153.

“400 Adet Kışlık Çadır Ne Oldu ?”, Cumhuriyet, 20/12/1999, p. 3.

“Earthquake guide for Cihangir”, Cihangir Güzelleş­tirme Derneği, İstanbul, 2000.

Ekinci O. (1999), “Öldüren Binalar Değil Betonar­me”, Cumhuriyet Bilim Teknik, n° 718, 26/12/1999, pp. 4-6.

Ekinci O. (2000), “Yapı Denetiminde ’Rant Pazarı’”, Cumhuriyet, 12/4/2000, p. 9.

Ercan A, Sak A., Sungur C. (2000), “Yapıların Depreme Dayanıklığı Nasıl Saptanır ? ”, Cumhuriyet Bilim Teknik, n° 678, pp. 18-21.

Esen O. (2000), “İstanbul’da Yerleşim Temelli Afet Hazırlığı”, İstanbul Dergisi, n° 34, pp. 23-30.

Günay A. İ. (1999), “Mimari Tasarımda Deprem Bilincinin Geliştirilmesi”, Mimarlık, n° 290, pp. 46-57.

İpek M. (1968), “Increase in Building Cost Due to Seismic Coefficient”, CENTO Conference on Earthquake Hazard Minimization, Ankara 22-27 July 1968.

İstanbul ve Deprem, İstanbul : Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, janvier 2001, 291 p.

“Kaybolan Adresi Yeniden Kurmak”, Kaynaşlı Kalkın­ma Birliği, 2000.

Keçeli O. (1999), “Depremin Ardından”, Vakıf Rize, Kasım-Aralık 1999, İstanbul, p. 1.

Kızılyaprak Z.A. (2000), Sivil Toplum Kuruluşları ve Yasalar-Etik-Deprem, İstanbul, Türkiye Tarih Vakfı Yayınları, 376 p.

Kıvanç Ü. (2000), “Deprem Sonrasında Devlet ve Siviller. Sarsıntı”, communication IFEA, mai 2000, non publiée encore.

Levy M. & Salvadori M. (2000), Deprem Kuşağı. Deprem Nedir ? Ne Değildir ?, İstanbul, Doğal Kitap.

Özcan M. (2000), Naylon Köşk, İstanbul, Bilgi Yayınları.

Parker Ronald, Alcıra Kreimer, Mohan Munasinghe, Informal Settlements, Environ­nemental Degradation, and Disaster Vulnera­bility, The Turkey Case Study, World Bank, IDNDR, Washington DC, 1995.

« Rapport sur la mission exploratoire de l’AFEMOTI en Turquie du 28 octobre au 3 novembre 1999 », Paris, AFEMOTI (Association française d’études sur le monde turco-iranien).

Selçuk F. & Yeldan E. (2001), “On the Macro economic Impact of the August, 1999 Earthquake in Turkey : A first Assessment”,

Economic Research Forum for the Arab Countries, Iran and Turkey, Working Papers 2001.

“Sesimi Duyan Var mı ?”, Vakıf Rize, Kasım-Aralık 1999, İstanbul, pp. 32-36.

Şapçı, Sucuoğlu, Kubin (1997), “1975 ve 1997 Türkiye Deprem Yönetmeliklerinin Taşıyıcı Sistem Tasarımı ve Maliyetleri Bakımından Karşılaştırılması”, 4. Ulusal Deprem Mühen­disliği Konferansı 17-19 Eylül 1997, Bildiriler Kitabı.

“Tarih Boyunca Dünyayı Sarsan Doğal Felâketler”, İstanbul, Pencere Yayınları, 2000.

Teymur N. (2000), Afetten Öğrenmek/Learning from Disasters, Ankara, ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Yayınları (en turc et en anglais).

“TMMOB Yönetim Kurulu 5-6 Eylül 1999 tarih­lerinde yaptığı toplantıda depremin yolaçtığı felaketle ilgili kararlar almıştır”, Harita Bülteni, İstanbul, Yıl 9, n° 42, Ekim 1999, p. 15.

Tümertekin H., Bilgin İ & Sayin N. (1999), “Konteyner Evler”, Arredamento Mimarlık, İstanbul, Kasım 1999, pp. 92-94.

Yavuz A. (1999), Deprem Ekonomisi, Vakıf Rize, Kasım-Aralık 1999, İstanbul, p. 40.

“Yer Sarsıldığında...”, Deprem Dayanışmasında Dünya Yazarları, İstanbul, Yapı Kredi Kültür Yayıncılık, 2000.

Yüksel T : (2000), Deprem Bilgisi ve Deprem Anlatıları, İstanbul, Serhat Yayınları.

Presse

“Aç yatıyoruz”, Radikal, 18/3/2000, p. 6.

“Adapazarı’nda Baraka Yangını”, Özgür Bakış, 28/12/1999, p. 4.

“Afet Güvercinleri”, Radikal, 17/9/2000, p. 3.

“Afetzede Değiller”, Radikal, 14/9/2000, p. 7.

“Afetzedeyi Unuttular”, Radikal, 18/3/2000, p. 6.

“Aktif Üç Fay Bulunuyor & Tek Parça ve 7,6’dan Büyük Deprem”, Cumhuriyet, 28/3/2000, p. 9.

“Anahtar Valilere Emanet”, Zaman, 2/12/2000, p. 3.

“AKUT’ta 3 İstifa”, Cumhuriyet, 30/3/2000, p. 7.

“Alman Yeşilleri’nden Prefabrike Evler”, Cumhuriyet, 20/12/2000, p. 3.

Bayraktaroğlu Ş.Ş. (1999), “Türkiye Coğrafya­sında Yaşamanın Koşulları...”, Cumhuriyet, 21/12/1999, p. 2.

“Bayramda Çadırsız Kaldılar”, Yeni Gündem, 17/3/2000, p. 4.

“Beni Kimse Sansürleyemez”, Cumhuriyet, 28/3/2000, p. 9.

“Bolu’da Baraka Yangını”, Özgür Bakış, 1/4/2000, p. 3.

“Büyük Depremler Kendini Belli Eder”, Cumhuriyet, 13/9/2000, p. 3.

“Çelik Yapı Dersi”, Cumhuriyet, 17/5/2000, p. 9.

Çubuk M. (2000), “Depreme Dayanıklılık”, Cumhu­riyet, 15/3/2000, p. 4.

“Daha İyisi İçin Yeniden”, Radikal, 18/3/2000, p. 6.

“Deprem Belirtisi Yok. Ankara Net Açıklama Yap­sın”, Cumhuriyet, 16/7/2000, p. 3.

“Deprem Cihazı Tartışması”, Yeni Gündem, 17/7/2000, p. 3.

“’Deprem Fotoğrafları’ İzmit’te Sergileniyor”, Cumhu­riyet, 8/2/2000, p. 15.

“Deprem İhbarı ABD’den”, Cumhuriyet, 16/7/2000, p. 3.

“Deprem Konusunda Devlete Suçlama”, Cumhuriyet, 28/3/2000, p. 9.

“Deprem Korkusu Uyutmuyor”, Cumhuriyet, 11/4/2000, p. 7.

“Deprem Raporu Raflarda Kalmasın”, Özgür Bakış, 24/12/1999, p. 4.

“Deprem Tahmin Edilebilir”, Cumhuriyet, 13/7/2000, p. 4.

“Deprem ve Âfet Önerileri”, Zaman, 12/12/1999, p. 4.

“Deprem ve Bilimadamları”, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 9/4/2000, p. 14.

“Deprem Vergisi Bütçeye Yaradı”, Cumhuriyet, 22/9/2000, p. 8.

“Depremin Kayıp Yüzü”, Radikal, 19/3/2000, p. 7.

“Depremde Zarar Gören Sanayiciye Kredi”, Dünya, 10/4/2000, p. 6.

“Depremzede Kiracılara Proje Yok”, Özgür Bakış, 14/4/2000, p. 4.

“Depremzede Çocuklar Tatilya’da”, Yeni Gündem, 2/4/2000, p. 4.

“Depremzedeler İçin Konser”, Cumhuriyet, 19/4/2000, p. 20.

“Depremzedelerden Vergi İsyanı”, Cumhuriyet, 10/4/2000, p. 12.

“Depremzedeye Dost İki Fransız”, Milliyet, 10/5/2000, p. 15.

“Derince’de Dostluk Evleri”, Radikal, 8/2/2000, p. 4.

“Dernek Sayısı Arttı”, Yeni Gündem, 18/3/2000, p. 4.

Durdu E. (2000), “Evi Sağlam Olan Rahat Etsin”, Radikal, 10/1/2000, p. 2.

“Düzce Hayata Dönüyor”, Ekonomist dergisi, 19/3/2000.

“Düzce ve Kaynaşlı’ya Moral”, Zaman, 4/12/1999, p. 10.

“Düzce’ye Kaynak Ayrıldı”, Cumhuriyet, 13/7/2000, p. 3.

“Düzce’ye Okul”, Cumhuriyet, 16/5/2000, p. 9.

“Düzce’ye Sağlık Ocağı”, Cumhuriyet, 1/4/2000, p. 7.

Erdikler Ş. (1999), “Deprem ve Vergi”, Sabah- İnsan, 12/12/1999, p. 6.

Ekinci O., “Prefabrike ’İnsanı’ Unuttular”, Cumhuri­yet, 14/10/1999, p. 6.

“Evi Sağlam Olan Rahat Etsin”, Radikal, 10/1/2000, p. 2.

“Fay Hattından İyi Haber Var”, Sabah, 21/9/2000, pp. 1 et 4.

“Faylar Gözlem Altında”, Cumhuriyet, 13/9/2000, p. 3.

“Faylar Sismografla Belirlenecek”, Cumhuriyet, 30/12/1999, p. 7.

“Ford Gölcük’te Kalıyor”, Radikal, 10/2/2000, p. 12.

“Göçer : Belediye Suçlu”, Özgür Bakış, 30/12/1999, p. 4

“Göçer ve Ortağı Serbest Bırakıldı”, Cumhuriyet, 21/3/2000, p. 7.

Görker Işık, “Deprem Bölgelerindeki Çocukları­mız”, Cumhuriyet, 21/12/1999, p. 2.

“Hasarlı 7 Okul Binası Yıkılıyor”, Cumhuriyet, 13/1/2000, p. 3.

“Hastalık Korkusu”, Cumhuriyet, 20/4/2000, p. 3.

“Hastaneler Depreme Dayanıksız”, Cumhuriyet, 10/4/2000, p. 3.

“Hükümet Yüksek Binalara Onarım Kredisi Veriyor”, Cumhuriyet, 13/9/2000, p. 3.

“Internet’te Deprem Tahmini Tutmadı”, Cumhuriyet, 7/4/2000, p. 3.

“İstanbul Hazırlanıyor”, Özgür Bakış, 18/1/2000, p. 4.

“Kampanya Sürüyor. ’Kardeş Aile’ İçin 3 bin Başvuru”, Cumhuriyet, 2/2/2000, p. 20.

“Kaynaşlı Gülecek”, Radikal, 9/2/2000, p. 5.

“Kızılay Çadırları Toplanıyor”, Cumhuriyet, 2/4/2000, p. 5.

Kırtay F., “Yerel Gazeteyi Kimse Duymadı”, Cumhuriyet, 18/12/1999, p. 3.

“Kiracılar Açıkta Kaldı”, Radikal, 8/2/2000, p. 4.

“Kocaeli’de Ek Hasara 7 bin Başvuru”, Özgür Bakış, 17/12/1999, p. 4.

“Konut Dağıtımında Yolsuzluk İddiası”, Cumhuriyet, 7/4/2000, p. 3.

“Kullanılamaz 13 Okul Yıktırıldı”, Cumhuriyet, 28/3/2000, p. 9.

“Marmara Bölgesi’nde Deprem Riski”, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, n° 681, pp. 20-21.

“Marmara’da Sismik Araştırma Arayışı Sürüyor”, Cumhuriyet, 28/3/2000, p. 9

“Marmara Denizi Mercek Altında”, Tempo, İstanbul, n° 634, 2000, pp. 50-55.

“Okullarda Yılın İlk Dersi”, Yeni Gündem, 12/9/2000, p. 3.

“Raporlar Soğutuluyor”, Yeni Gündem, 18/3/2000, p. 4 (Gülsüm Atik).

“Sakarya’da Kalıcı Konutlar Tamamlanıyor”, Cumhu­riyet, 10/7/2000, p. 3.

“Sevik : Ne Dedikleri Anlaşılamıyor”, Cumhuriyet, 28/3/2000, p. 9.

Şengör T., “Marmara Bölgemizin Altında Neler Oluyor ?”, Cumhuriyet, 1/4/2000, p. 6.

“Takviye ve Onarımlar Usulsüz”, Cumhuriyet, 24/9/2000, pp. 1 et 3.

“Tepe’den Tırnağa Çelik Ev”, Sabah, 21/9/2000, p. 9.

“Teslim Almayanların Hakları Yok Olacak”, Özgür Bakış, 5/2/2000, p. 4.

“Yalova Çiçeklerle Yeniden Yeşertiliyor”, Cumhuri­yet, 28/3/2000, p. 9.

“Yalova’da Deprem Anıtı”, Evrensel, 11/5/2000, p. 3

“7 Nokta Rant”, “Artı Gündem”, Yeni Gündem, İstanbul, Yıl 1, n° 6, 1/6/2000.

“Yıkıcı Etkisi Az Olur”, Cumhuriyet, 24/9/2000, pp. 1 et 3.

Photographies

“Unutma/Deprem Fotoğrafları Sergisi”, Türkiye Gazeteciler Birliği.

“Deprem Bölgesinden Yüzler”, Kocaeli Üniver­sitesi et Değirmendere Belediyesi.

“Depremin Yüzleri”, İFSAK.

Kristof Guez (2000), Değirmendere/Turquie 2000.

Adresses et sites-ressources

Les adresses ci-dessous s’ajoutent à celles déjà données dans le Dossier de l’IFEA n° 1.

a. Informations générales supplémentaires sur les séismes :

Banque mondiale, site spécifique : www.worldbank.org/html/fpd/urban/dis_man.htm

Site international, avec des images satellitales : www.earthquake.org/

Compilation d’articles sur la question : http://angelfire.com/de2/zelzele/

Informations générales : http://nethaber.com/haber/dosyalar/0.1083.701.00.html ou http://deprem.org.tr/ ou www.sayisalgrafik.com.tr/deprem (site renouvelé avec un remarquable moteur de recherche).

Moniteur de recherche sur la question : http://gezdirici.net/members/yakup/projects/eqmon

b. Nouveaux sites pour les enfants

http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s1/seismes.html (explication)

http://www.lexpress.fr/Express/Info/Sciences/Dossier/seismes/dossier.asp?nom=impr (Express)

http://eost.u-strasbg.fr/observatoire.html (Strasbourg)

http://wwwneic.cr.usgs.gov/neis/bulletin/99EVENTS/990817000138/eq_list.html (nombre de victimes)

http://www.metu.edu.tr/home/wwweerc/qwebs.htm (liste de sites)

http://www.gezdirici.net/members/yakup/projects/eqmon/

http://www.belgenet.com/deprem/depremt.html (liste des séismes depuis 1900)

http://www.environnement.gouv.fr/actua/cominfos/dosdir/DIRPPR/seisme/seisme1.htm#que%20faire (consignes)

http://nemrut.mam.gov.tr/ (station GPS)

http://www.metu.edu.tr/home/wwweerc/qwebs.htm (liste de sites).

http://www.ipgp.jussieu.fr/depts/tecto.html (scientifique)

http://www.lafd.org/eqindex.htm (préparation)

http://www.ipgp.jussieu.fr/depts/tecto.html (préparation enfants)

http://www.koeri.boun.edu.tr/seismo/rearq.txt (relevé journalier)

c. Pouvoirs locaux

Municipality of İstanbul. Directorate of Foun­dation and Earthquake Control, tél : 0212 520 17 84 ou 0212 520 18 62 ; Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, tél : 0212 511 47 03 ou 511 47 43. Site : www.ibb.gov.tr

Préfecture de Kocaeli : www.kocaeli.gov.tr (statis­tiques, archives, photos...).

Programme pour la limitation des dégâts causés par les séismes : www.interyon.com

Site du « Coordinateur de la région sinistrée » (Afet Bölge Koordinatörü) : www.abk.gov.tr (on y trouve les dernières statistiques relatives aux dégâts causés par les séismes).

Témoignages plus personnels : http://17agustos.net/

d. « Société civile »

Associations de depremzede :

• Adapazarı Dep-Der, tél : 0264 277 74 27 ;

• Bekirpaşa Dep-Der, tél : 0262 332 42 63 ;

• Değirmendere Dep-Der, tél : 0262 426 11 43 ;

• Düzce Dep-Der, tél : 0380 514 85 97 ;

• Gölcük Day-Der, tél : 0262 412 05 46 ;

• Yalova Dep- Der, tél : 0226 812 58 81.

Cihangir Güzelleştirme Derneği, Sıraselviler Cad. n° 186/2, Beyoğlu, İstanbul ; tél : 0212 245 11 14 ; fax : 0212 249 6265 ;

« Initiative pour une Constitution civile » : sivilanayasa@superonline.com ; tél : 0212 252 77 85 ou 245 56 04.

İstanbul Afet Derneği, tél : 0212 513 27 37.

İstanbul Yardım Grubu ; adresse : Ayazağa, Cendere Yolu, n° 19, Maslak, İstanbul ; tél : 0212 289 28 00 ; fax : 0212 289 28 11 ; site internet : www.iyg.org.tr

Kaynaşlı Kalkınma Birliği, tél : 0380 544 43 04 ; fax : 0380 544 43 01.

Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, ODTÜ, tél : 0312 210 22 01 ; fax : 0312 210 11 08.

Site d’une association ayant organisé des expositions sur le séisme : www.gediknet.com

Sivil Koordinasyon Merkezi : www.depremg.org/

Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) : www.trac.org.tr

Turkish Psychologists Association İstanbul Branch, tél : 0212 293 93 39 ou 212 245 65 65.

e. Sociétés privées

Pour l’étude de la résistance des bâtiments : orient.research@attglobal.net

Société d’analyse du sol et sous-sol : Yeraltı Aramacılık Lmt., Spor Cad, Acısu Sok. 9/2, Beşiktaş, İstanbul. Tél : 0212 227 77 19/20 ; fax : 0212 259 45 80 ; email : yeraltiaramacilk@super-online.com

Société Quakealert : www.depremalarm.com ; tel : 0212 639 88 88.

Sur l’utilisation de nouveaux matériaux de construc­tion ; site préparé par la société Senkrom A.Ş. (tél : 0212 292 1313) : www.ahsap.com

© Institut français d’études anatoliennes, 2001

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search