Version classiqueVersion mobile

La mégapole d’Istanbul 1960-2000

 | 
Jean-François Pérouse

9) La question des transports à Istanbul

Texte intégral

1Ahıska B. (1985), İstanbul’un Anadolu Yakasında İETT Otobüsü Ulaşımı, Yüksek Lisans Tezi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Prof. Tümertekin, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü.

2Akten N. (1994), İstanbul Ulaşımında Denizden Yararlanma, İstanbul, İTO, 131 p., İTO Yayın n° 1994-29. (BÜ : G. Coll. 388-4-AK71). (İTO : AKT)

3« Boğazlar’da 100 Milyon Ton Gaz ve Ham Petrol Taşınacak », Deniz Ticareti, Yıl 16, Mayıs 1999, İstanbul, DTO.

4« Bosphorus Rail road Tunnel and Istanbul Metro System. Final Report, Feasibility Studies and Preliminary Designs », Ankara: Ministère des Transports et des Communications, s. d. (IFEA)

5Chamber of Shipping (1998), Turkish Shipping Sector Report 97, Istanbul, 37 p. (OUI)

6Chamber of Shipping (1999), Turkish Shipping Sector Report ’98, Istanbul, 50 p. (OUI)

7Dağcı Yılmaz Kaptan (1999) « Türk Boğazlar’ında Gemi Trafiği », Deniz Ticareti, Yıl 15, Mayıs 1999, İstanbul, İDO.

8Deniz Ticaret Odası, 1997 Deniz Sektörü Raporu, İstanbul, 1998, 159 p. (IFEA)

9Deniz Ticaret Odası, 1998 Deniz Sektörü Raporu, İstanbul, 1999, 248 p. (IFEA)

10Erel A. et alii (1998), İstanbul Ulaşımında Acil Eylem Planı, İstanbul, İTO Yayın n° 1998-42/43. (BÜ. : Gov. Doc. HE 268. 25. 27. 18. 1998, vol. 1)

11Fouache E., Fouache C. & Zembri P. (1993), « Le renouveau des transports collectifs du Grand Istanbul », Transports Urbains, n° 78, janvier-mars 1993 pp. 5-14

12Istanbul Rail/Tunnel Consultants (1987), Draft Istanbul Metro System Task. 302 Geotechnical Survey, V vol. (IFEA)

13« İstanbul Ulaşımında 50 Yıl », Ankara: Karayolları Genel Müd., 1974, 49 p. (IFEA)

14İstanbul Ulaşım Sorunlarının Çözümü İçin Kısa ve Orta Vadeli Çözüm Önerileri, İstanbul, İTO Yayınları n° 1998-42. (İTO : İST)

15« İstanbul Ulaşım ve Trafik Paneli Tebliğleri », 8 Şubat 1993 İstanbul, 111 p. (BÜ: NES. N338-IS7).

16İstanbul Üçüncü Boğaz Geçişi Atölye Çalışması: 07.06.1995-İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 1996 (İTO: 03. 16. 00. İST)

17İstanbul ve Marmara Limanlan, Master Plan Raporu, s. d., İstanbul, BÜ., 4 vol. 

18Keskin A. (1992), Toplu Taşıma Sistemleri (les systèmes de transport collectif), İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi, Baskı Atölyesi, sayı 1487, Mimarlık Fakültesi. (IFEA)

19Kılınnçaslan T. (1978), Büyük İstanbul Şehirsel Alanında Konut-lşyeri Arası Ulaşım ve Seyahat Talebi Analizi, İTÜ, Doktora Tezi, 137 p. (IFEA : Obs Urb. 197)

20Kılınçaslan İ. (s.d.), Metropolleşme Sürecinde Ulaşım ve Mekân : İstanbul Örneği, İstanbul, İTÜ.

21Mimarlar Odası (1968), Boğaz Köprüsü Üzerine Mimarlar Odası Görüşü, İstanbul, 36 p. (BÜ. : NES N 711-73. M65B).

22OBİV, Turkish Straits Voluntary Watch Group (1995), Turkish Straits: New Problems, New Solutions, İstan­bul: İSİS. (İDO: 6282)

23Özaksoy S. (1994), İstanbul Boğazı’ndaki Transit Deniz Taşımacılığı. Bu Taşımacılığın Boğaza ve Marmara Denizi’ne Olan Etkileri, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü. (Yüksek Lisans Tezi sous dir. MATER B.)

24Özkan R. İ (1998), Türkiye’nin Deniz ve Denizcilik Sorunları, İstanbul: Deniz Ticaret Odası. (DTO)

25Sevilir M. (1996), An Investigation of Transportation Risks in the Istanbul Strait, 92 p., Thesis (MS), Institute of G. S. in Sc. And Eng. (BÜ.: Ref Sect. IE 1996 Se8).

26Soysal I. (1994-5), « Regime of Passage Through the Turkish Straits Set Up by the 1936 Montreux Convention and Some Current Crucial Problems Unforeseen 58 Years Ago », Turkish Review of Balkan Studies, İstanbul, OBİV, n° 2, pp. 43-54.

27Topal Ş. (1997), Social Cost-Benefit Analysis of Bosphorus Tube Tunnel and İstanbul Metro System, Thesis (MA), BÜ, Institute of Social Sciences. (BÜ: G. Coll.: 361. 949618-B451).

28« Türkiye’de Denizcilik », İTÜ Vakıf Dergisi, İstanbul, n° 21, 1996.

293. Köprü Dayatması ve Gerçekler, Brifing 12/09/1997, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi & Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi.

© Institut français d’études anatoliennes, 2000

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search