Version classiqueVersion mobile

La mégapole d’Istanbul 1960-2000

 | 
Jean-François Pérouse

5) La vision ethno-sociologique

Texte intégral

1Ayata S. (1998), « Kentsel Orta Sınıf Ailelerde Statü Yarışması ve Salon Kullanımı », Toplum ve Bilim, İstanbul, n° 42, Yaz 1998.

2Bali R. N. (1999), « Çılgın Kabalıktan Uzak », Birikim, Temmuz 1999, n° 123, p. 35-52.

3Blacher P. -S. (1996), « Les « Shop-turisty » de Tsargrad ou les nouveaux russophones d’Istanbul », Turcica, Paris, n° 28, pp. 11-50. URI: http://dx.doi.org/​10.2143/​TURC.28.0.2004337

4Boratav K. (1995), İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri (profils de classe d’Anatolie et d’Istanbul), İstanbul, éd. Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

5Bornes-Varol M. -C. (1988), « Balat, vieille commu­nauté juive d’Istanbul », Revue d’Etudes Juives, CXLVIII 3-4, pp. 495-504. (IFEA: Obs Urb. 87)

6Cinar M. (1991), Labor Opportunities for Adult Females and Home-Working Women in Istanbul, Turkey, The G. E von Grunebaum Center for Near Eastern Studies, UCLA, Working Paper n° 2. (IFEA)

7Deleon J. (1991), Balat ve Çevresi. Bir Semt Monografi­si, Araştırma (Balat et son environnement. Monog­raphie d’un quartier: une recherche), İstanbul, Cem Yayınları. (IFEA)

8Dubois H., Griffen E., Matt H. k. v. (1977), Community Development and Renewal in an Old Quarter of Istanbul: The case of Küçük Aya Sofya, ETH Zürich, Series: Working Reports, n° 1.

9Enlil Z. (1994), « 70 years of Transformation in Residential Neighborhoods: from Traditional House to Apartment House: The case of Nişantaşı », 8. AESOP Congress Proceedings 24-27 Ağustos 1994, Istanbul. (IFEA)

10Erder S. (1996), İstanbul’da bir Kentkondu Ümraniye, İstanbul, İletişim, 310 p. (IFEA: Obs Urb. 67)

11Erdoğan I. & Tekarslan E. (1981), « Türkiye’de İstanbul Özel Oto Sürücünün Bir Profili », İstanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletmecilik Fakültesi Dergisi, 1981/2, pp. 115-164. (IFEA)

12Gökariksel P. B. (1998), Consomption Sites in Globalizing Cities: the case of Akmerkez in Istanbul, Thesis (M.A.), 116 p., BÜ., institute of Social Sciences. (BÜ.: Ref. Sect. SOC 1998 G. 56)

13Güvenç M. (1996), « İstanbul’u Okumak I: Statü-Konut Mülkiyeti Farklılaşmasına İlişkin Bir Çözümleme Denemesi », Toplum ve Bilim, İstanbul, n° 71/4, pp. 6-58. (IFEA)

14Guvenç M. (1997), « İstanbul’u Okumak II: Mahalle Düzeyinde Konut Mülkiyeti-Statü Farklılaşmasına İlişkin Bulgular Nasıl Genellenebilir? », Toplum ve Bilim, İstanbul, n° 72/1, pp. 153-171. (IFEA)

15Guvenç M. (1998), « Beş Büyükşehirde Statü-Gelir Temelinde Mekânsal Farklılaşma; İlişkisel Çözüm­lemeler » in: 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul, Türkiye İş Bankası ve Tarih Vakfı, pp. 115­138. (IFEA)

16Kaynak T & Paksoy M. (1983), « Motivasyonda Maslow Modeli ve İstanbul Kenti Çalışanları Üzerinde Testi », İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. Dergisi, vol. 12, pp. 75-92. (M. 43)

17Kongar E., Berksoy T. (1990), İstanbul Halkının Günlük Biçimi ve Tüketim Davranışları Araştırması, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO Series Yayın n°1990-19, 60 p. (BÜ : HD 7048 2528 1885 1990) (IFEA)

18Kutluay T. & Tezcan A. G. et alii (s. d. ni source), « İstanbul’un Çobançeşme Bölgesinde Yaşayan Kadınların Sosyo-Ekonomik ve Sağlık Durumlarıyla İlgili Bir Çalışma », pp. 6-13.

19Öncü A. (1997), « The Myth of the ’Ideal Home’: Travel Across Cultural Borders to Istanbul » In: Öncü A. & Weyland (1997), Culture and Power: New Identities in Globalising Cities, London, Zed Books.

20Öncü A. (1999), « İdealinizdeki Ev ’ Mitolojisi Kültürel Sınırları Aşarak İstanbul’a Ulaştı », Birikim, « Kentte Yarılama », n° 123, Temmuz 1999, pp. 27-34. (IFEA) URL: http://www.birikimdergisi.com/​Birikim/​dergiyazi.aspx?did=1&dsid=114&dyid=2638&yazi=%22%DDdeal%20Ev%22%20Mitolojisi%20S%FDn%FDrlar%FD%20A%FEarak%20%DDstanbul%27a%20Ula%FEt%FD

21Saran N. (1975), « Squatter Settlement (Gecekondu) Problems in Istanbul », in: Benedict P. & Tümer-Tekin E. (eds.): Turkey: Geographic and Social Perspectives, E. J. Brill, Leiden. (IFEA)

22Susuki Peter T. (1964), « Encounters with Istanbul: Urban Peasants and Rural Peasants », in: Internatio­nal Journal of Comparative Sociology, n° 5, pp. 208­216.

23Suzuki Peter T. (1966), « Peasants without Plows. Some Anatolians in Istanbul », in: Rural Sociology, vol. 31, pp. 428-453.

24Tekin L. (1995), Contes de la montagne d’ordures, trad. Semizoğlu A., Paris, Stock, « Nouveau cabinet cos­mopolite ».

25Türkeli N. (1996, pour 2° édition), Varoşta Kadın Olmak. Günlük (Être femme dans les périphéries. Journal), İstanbul, Gökkuşağı, 151 p.

© Institut français d’études anatoliennes, 2000

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search