Version classiqueVersion mobile

La mégapole d’Istanbul 1960-2000

 | 
Jean-François Pérouse

3) L’approche éco-géographique, environnementale et sismologique

Texte intégral

1Acar Y. (1979), İstanbul İçin Deprem Riski Analizi, İstanbul, BÜ, 33 p. (BÜ : NES N551. 22-T311).

2Adali Eren (1986), İstanbul’da Kuvvetli ve Sürekli Rüzgarlar, İÜ. Deniz Bilimleri ve İşletmeceliği Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi sous dir. Sungur K. A..).

3« Ahmet Cengiz Yıldızcı ile İstanbul Yeşil Alanları Üze­rine » (avec..., à propos des espaces verts à Istanbul), Mimarlık, 1993/254, pp. 43-45. URL: http://dergi.mo.org.tr/​dergiler/​4/​362/​5294.pdf

4Aysu E., Akin O & Yakar H. B. (1993), « Son 10 Yıl İçinde Boğaziçi Fizik Mekanını Şekillendiren Kurum ve Gruplar », Planlama, 1-4, pp. 38-45.

5Bayri M. H. (s.d.), İstanbul, İstanbul, Hayat Yayınları, 151 p. (IFEA : Obs Urb. 127)

6Budak S. & Tüzün G. (1993), « İstanbul’da İçme Suyu Havzaları », Planlama, 93/1-4, pp. 46-51.

7Doğal Hayatı Koruma Derneği (Société pour la Protection de la Nature) (DHKD) (1993), İstanbul Yeşil Alanları. Korunmaları ve Yönetilmelerine Doğru Bir Adım (Les espaces verts d’Istanbul. Un pas vers leur protection et leur gestion), Proje Raporu. (IFEA)

8« 94’te İSKİ Faaliyet Raporu », İBB, İSKİ, 95 p. (IFEA : Obs Urb. 537)

9Erin S. (1986), « Géoécologie de la région d’Istanbul », Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, Reims, n° 65-66, pp. 7-16.

10Erten M. (1992), İstanbul’da Yerel Yönetimlerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeceliği Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi sous dir. Eruz E.)

11Fikri N. (1994), İstanbul’da Hava Kirliliği İnsan Sağlığı­na Etkisi ve Solunum Sistemi Hastalıkları, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (Doktora Tezi sous dir. Sungur K. A.)

12« İstanbul ve Su » (Istanbul et l’eau) : Kelaynak, oct. - déc. 1994, İstanbul, pp. 4-5.

13« İstanbul’daki Su Sorunu » (la question de l’eau à Istanbul), Yaşanma Sanatı, 1994, n° 3, İstanbul, pp. 15-29.

14Kazgan H. & Önal S. (1999), İstanbul’da Suyun Tari­hi, İstanbul, İletişim, 167 p. (+ album photos)

15Orhon D. (1991), İstanbul’un Çevre Sorunları ve Çözüm Yolları, İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, İTO Yayın n° 1991/11, 303 p. (İSO : 363. 72 ORHİ. 1991)

16Oztin F. (1994), Temmuz 1894 İstanbul Depremi Raporu, Ankara, Bayındırlık ve İskân Raporu, 289 p. (BÜ : NES N551. 22563-T840)

17Özdemir A. T. (1996), Dünyada ve Türkiye’de Su Kalite­si Yönetimi : İstanbul Metropolünde Güncel Uygula­ma Üzerine İrdeleme ve Öneriler, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, (Doktora Tezi sous dir. Doğan E.)

18Öztürk B. (1986), İstanbul Boğazı’nda Midyelerin Avcılık Bakımından Boy Dağılımının Araştırılması, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi sous dir. Ergüven H.)

19Pamay B. (éd.) (1975), İstanbul Boğazı ve Çevre Sorun­ları Sempozyumu (12-15 IX 1973), İstanbul, Çevre Koruma ve Yeşillendirme Derneği.

20Penot J. (1991) Rapport d’activité, étude géotechnique d’un quartier d’Istanbul, Istanbul.

21Riva C. (1996), Determination of Radio Coverage of GSM Service Areas for İstanbul, 79 p., Thesis, institute for Graduate St. Of Sc. and Eng. (BÜ : Ref. Sect. EE 1996 R. 52).

22S.O.S. İstanbul Çevre Gönülleri Platformu (1995), Denizlerimizde S. O. S. (S.O.S. dans nos mers), Istan­bul, 118 p.

23« Su », İstanbul Dergisi, n° 34, Temmuz 2000, pp. 77-133.

24Şen Z. (1997), Su Kaynaklarının Korunması ve İşletilme­si Sempozyumu, 2-3 Haziran 1997, Tebliğler İstan­bul, İSKİ, 319 p. (IFEA : Obs Urb. 820)

25Swift-Avci J. M. (1995), Seismic Site Effects in Istanbul, Thesis, BÜ Kandilli Rasathanesi, 280 p. (BÜ: Ref Set. GED1995 SW55 PhD).

26Tayiz N. (1988), İstanbul’da Hava Kirliliğine Neden Olan Pollüanlar, İÜ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi sous dir. SERGÜN Ü.).

27Tümertekin E. (1997), İstanbul, İnsan ve Mekân, İstanbul, Türk Ekonomik Toplumsal ve Tarih Vakfı, 294 p. (BÜ: NES. N551. 22-T311) (IFEA: Obs Urb. 454).

28Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (1970), Boğaziçi Koruları, İstanbul, Kağıt ve Basım A. İ. (BÜ: NES N915. 611. T84B).

© Institut français d’études anatoliennes, 2000

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search