Version classiqueVersion mobile

La mégapole d’Istanbul 1960-2000

 | 
Jean-François Pérouse

2) Généralités sur Istanbul

Texte intégral

1Altan Ç. & Güler A. (1998), Al İşte İstanbul, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.

2Batur A. (1996), Dünya Kenti İstanbul, İstanbul, Türki­ye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 297 p. (BÜ : DR 726. D853 1996)

3Bayrak M. O. (1979), İstanbul’da Gömülü Meşhur Adamlar (1453-1978), İstanbul, Türkiye Anıtlar Derneği- İstanbul Şubesi, Yayın n° 5, 271 p. (BÜ : Ref Sect. DR 718. B39. 1979). (IFEA : Obs Urb. 226)

4Bayrak M. O. (1999), İstanbul Tarihi, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 199 p. (bon dossier cartographique hors texte).

5Bazin M. (1986), « Le réseau urbain de la Turquie », Travaux de l’Institut de Géographie de Reims, n° 65­66, pp. 89-113.

6Bektaş C. (1996), Kimin bu sokaklar, alanlar, kentler ?, 5, İstanbul, Tasarım Yayın Grubu, 121 p.

7Bektaş C. (1996), Kent, 6, İstanbul, Tasarım Yayın Grubu, 83 p.

8Belge M. (1997), İstanbul Gezi Rehberi, İstanbul, Tarih Vakfı/Yurt Yayınları, 370 p.

91998 Faaliyet Raporu ve Tanıtım Kitabı, İstanbul, İstan­bul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Araştırmalar Merkezi. (İSO)

10Brown R. (1994), « Marmara », Financial Times, n° 32410, pp. 12-14.

11Brown R. (dir) (1997), « Istanbul, un monde pluriel », Méditerranéennes 10, Paris, MSH, 496 p.

12Burgel G. (1967), « Note sur le développement récent de l’agglomération d’Istanbul », Bulletin de l’Association des Géographes Français, juin-déc., 51-63.

13Büyük Ruzname Günlüğü (1994-1998), İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Araştırmalar Merkezi (5 cilt). (İSO)

14Çiraci et alii (1988), 2000’li Yıllarda İstanbul’un Altyapı Beklentileri ve Mekansal Örgütlenme, İstanbul, İTO, 118 p . URL: http://www.ito.org.tr/​itoyayin/​0010857.pdf

15DPT (1993), İller İtibariyle Çeşitli Göstergeler, DTP Kalkınmada Öncelikli Yöreler ve Bölgesel Kalkınma Genel Müd., Ankara.

16Ekinci O. (1994), İstanbul’u Sarsan On Yıl 1983-1993 (les dix années qui ont ébranlé İstanbul), İstanbul, Anahtar Kitaplar 241 p. (IFEA : Obs Urb : 137)

17Ekinci O. (1995), İstanbul Dosyaları, İstanbul, Anahtar Kitaplar. 144 p. (IFEA : Obs Urb. 62)

18Erder S. (1997), Kentsel Gerilim (tension urbaine), İstanbul, Um: ag, 196 p.

19Erez Selçuk (1995), İstanbul Nerededir, Orada Kimler Yasar?, İstanbul, Sel Yayınları, 111 p. (IFEA: Obs Urb. 712)

20Eryildiz S. (1993), Bölge-Kent ve Çevreye Kültürel Yaklaşım Avrasya Megapolü Olarak İstanbul, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 218 p. (IFEA: Obs Urb. 187)

21Eyüp Dün-Bugün (Eyüp, hier et aujourd’hui), Sympozyum 11-12 Aralık 1993, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1994, 217 p. (Obs Urb. 842)

22Freely J. (1998), Istanbul: the Imperial City, New York: Penguin Putnam, 440 p.

23Giray K. (1999), Manzara. (İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonu’ndan Örneklerle), İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 111 p. (IFEA: Obs Urb. 62)

24Giz A. (1994), Bir Zamanlar Kadıköy, İstanbul: İletişim Yay., 288 p. (IFEA: Obs Urb. 212)

25Güngör N. (2000), İstanbul Fotoğrafları, İstanbul, Cumhuriyet Kitap Kulübü.

26Işik O. & Pınarcıoğlu M. (1999), « Sultanbeyli Notları », Birikim, n° 123, Temmuz 1999, pp. 476-52.

272000 Yılında İstanbul: 6. Danışma Kurulu, 22-26 Aralık 1975 Toplantısı Bildirileri, İstanbul, İTÜ Mimarlık Fakültesi, 293 p. (IFEA) (BÜ: NES N. 309. 262. İKS)

28« Istanboulimies », n° spécial des Cahiers de l’exotisme, 1998, Poitiers.

29« İstanbul », Dikey Dosya, Ankara (cartes), 1985 (İTO: 00. 05. 00 IST).

30İstanbul Ansiklopedisi, 8 tomes, Kültür Bakanl. ve Tarih Vakfı Ortak Yayını (c. 1: 1993). (IFEA 1st. 70)

31İstanbul Büyükşehir Belediyesi (1992 & 1993), Harita Kataloğu (catalogue de cartes), Atatürk Kitaplığı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, vol. I & vol. II.

32İstanbul’un Ekonomik ve Sosyal Göstergeleri, İTO, Yayın n° 1998-38 (İSO : 330. 021 562 26-ISTI)

33« İstanbul 1995 », Atlas, özel sayısı, İstanbul, Hürriyet.

34« İstanbul 2000 », Atlas, özel sayısı, İstanbul, Hürriyet. (IFEA)

35İstanbul 2004 Olympic Building Committee (1995), İstanbul 2004: olympist, 4 vol. (BÜ: Gen Coll. GV722 2004 A1 I8I 1995).

36« İstanbul: Kıtaların, Denizlerin, Yolların, Tacirlerin Buluştuğu Kent… » « Istanbul: The City Where the Continents Meets with the seas... », 1997, İstanbul, İTO Yayınları & T. Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 319 p. (İTO: 03. 16. 00. İST)

37İstanbul’un Geleceği, Karikatür Yarışması Albümü, TMMOB Şehir Plancılar Odası, İstanbul Şubesi, 1993.

38« İstanbul », Bulletin d’informations architecturales, Institut français d’Architecture, n° 115, octobre 1987 (IFEA)

39Iula-Emme (1993), Geleceğin İstanbulu. Demokratik, Etkin ve İnsanca Yaşanabilen Bir Dünya Kenti, Iula-Emme ve T.C.Başbakanlık Toplu Konut İdaresi İşbirliği ile hazırlanmış.

40İzerk M. (1997), Dünya Mirası İstanbul : Bir Uygarlık Soykırımı, İstanbul : Anahtar Kitaplar, 71 p.

41Karakaya R. (1998), İkitelli’de Biten Babiâli, İstanbul, Scala, 204 p.

42Kayra C. (1990), İstanbul : Mekânlar ve Zamanlar, İstanbul, Ak Yayınları, 207 p. (IFEA : Obs Urb. 206)

43Kayra C. (1990), İstanbul Haritaları. Ortaçağ’dan Günümüze, İstanbul : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası. (IFEA : 1st. 24)

44Kazgan G. (coord.) (1999), « Kuştepe Araştırması », İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Araştırma-1, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Şişli/İstanbul, 137 p.

45« Kentte Yarılama », Birikim, Temmuz 1999, İstanbul : İletişim.

46Kiray M. (1984), « İstanbul Metropoliten Kent », Mimar­lık, n° 1, pp. 20-27. URL: http://dergi.mo.org.tr/​dergiler/​4/​499/​7327.pdf

47Köksal S. & Özbay F. (1987) : Marmara Bölgesinde Nüfus, Kentsel ve Gelişme ve Yerleşme Örüntüsü, İstanbul. (IFEA)

48Kuban D. (1996), Istanbul an Urban History. Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları.

49Kuban D. (1998), Istanbul Yazıları, İstanbul, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 279 p. (IFEA: Obs Urb. 851)

50Mansel P. (1997 ; 1995 pour la version anglaise), Constantinople. La ville que désirait le monde, 1453­1924, Paris, Seuil, 560 p. (IFEA : Obs Urb 507).

51Mantran R. (1996), Histoire d’Istanbul, Paris, Fayard, 382 p.

52Muhidine T. & Monceau N. (coord.) (1998), Istanbul rêvé, Istanbul réel, Paris, L’Esprit des Péninsules, 206 p. (IFEA : Obs Urb. 837)

53Neyzi L. (1999), İstanbul’da Hatırlamak ve Unutmak. Birey, Bellek ve Aidiyet, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 221 p. (IFEA)

54Önce G. (1998) Kendine Özgü Bir Semt : Moda, Kadıköy, Kadıköy Belediyesi Başkanlığı Kültür Yayınları, n° 2, 243 p.

55Pendik, Pendik Belediyesi, İstanbul, Eylül 1999. (OUI)

56Pérouse J.-F. (1996), « Istanbul, grande inconnue, et métropole malgré elle : premiers repères », in : Vallat, C. (sous la dir.) : Petites et grandes villes du bassin méditerranéen. Hommage à E. Dalmasso, Rome, École française de Rome, pp. 269-287. (OUI)

57SİSAV (Siyasi ve Sosyal Araştırma Vakfı ; Fondation pour la Recherche en Politique et Sciences Sociales) (1981), İstanbul Sempozyumu, İstanbul.

58Sönmez M. (1996), İstanbul’un İki Yüzü (les deux visages d’Istanbul), Ankara, Arkadaş, 191 p. (IFEA)

59Sperco W. (1976), Istanbul indiscret ; ce que les guides ne disent pas, İstanbul, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 170 p. (BÜ : NES-N915. 611-SP31S).

60Şehsuvaroğlu H. Y. (1986), Boğaziçi’ne Dair (Au sujet du Bosphore), Ankara, TTOK (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu), 361 p. (IFEA 5)

61Şen N. (1980), İstanbul, İstanbul, Serbest Matbaası.

62T.C.İstanbul Valiliği Planlama ve Koordinasyon Müd., « İstanbul Sempozyumu », 28 mai 1982, sayı 5.

63Tekeli İ (1992), « Dünya Kenti İstanbul », Görüş, İstan­bul, Nov. 1993.

64Tekeli Ş. (1996), « Istanbul: the Lost Paradigm for Understanding Turkish Society », New Perspectives on Turkey, Fall 1996, 15, pp. 119-126.

65« Türkiye’nin Şehirleri. Yeni Anlamlar, Yeni Haritalar », Birikim, İstanbul, Haziran-Temmuz 1996, n° 86-87.

66Vorhoff K. (1997), « Wo Stein und Boden Golden Sind », Istanbuler Almanach 1, Istanbul, Orient- Institut der DMG, pp. 18-23.

67Yalçin A. (1996) Gönül Sultanları. İstanbul Evliyaları ve Ziyaret Yerleri, İstanbul, Çelik Yayınevi, 416 p.

68Yerasimos S. (éd.) (1989), Istanbul gloire et dérive, Paris, Autrement, 1989 (IFEA : Obs Urb. 745)

69Yerasimos S. (1997), « Istanbul : la naissance d’une mégapole », Revue Géographique de l’Est, n° 2-3, t. 37, Nancy, pp. 189-215.

70Yerasimos S. (1997), « Istanbul, métropole inconnue », Cahiers d’Études de la Méditerranée Orientale et du Monde Turco-Iranien, n° 24, Paris, FNSP/CERI, pp. 105-121. URL: http://cemoti.revues.org/​1466

71Yurt Ansiklopedisi, Türkiye İl İl : Dünü, Bugünü, Yarını, İstanbul, Anadolu Yayıncılık A. Ş., 1982-1983 (pour İstanbul : pp. 3765-4740, vol. 5 et 6) (IFEA : Tur Ge 13)

© Institut français d’études anatoliennes, 2000

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search