Version classiqueVersion mobile

İstanbul’un Kalbinde Belirsiz Bir Mekân

 | 
Franck Dorso

Surların Kronolojisi

Texte intégral

III. yüzyıl : Septimus Severus istihkâmı

330 : Bugünkü surların 1,2 km doğusunda Bizans İmparatoru Konstantin’in inşa ettiği istihkâm;

358 : Büyük deprem, tüm kentte ciddi hasar;

413 : II. Theodosius tarafından surların inşa ettirilmesi;

26 Ocak 447 : Kuvvetli deprem, surdaki 57 burcun yıkılması;

533-558 : Sürekli depremler, 558’de Ayasofya’nın kubbesinin yıkılması;

XII. yüzyıl : Blakhernai Sarayı’nın ve surun Tekfur Sarayı’na bağlanan kısmının inşası;

1204 : Konstantinopolis’in Haçlılar tarafından fethi ve yağmalanması;

1453 : Konstantinopolis’in Fatih Sultan Mehmed tarafından fethi;

1509 : Deprem; sur ve çok sayıda burcun zarar görmesi;

1592 : Deprem; Topkapı etrafındaki surların yıkılması;

1718 : Edirnekapı ve Yedikule’de surları şiddetle vuran deprem;

11 Mayıs 1766 : İki dakika süren ve şehrin tamamını vuran şiddetli deprem;

XIX. yüzyıl : Kentsel gelişimdeki artış

1857 : İlk semt belediyesi (Beyoğlu);

1870 : Trakya yönünde bir demiryolunun inşası nedeniyle Topkapı’nın güneyinden surun delinmesi;

1930-1960 : Şehir planlama projeleri, yabancı şehir planlamacılara çağrı; surlar için: 1930’da Elgötz ve Agache, Prost’un projesi (1936-1951 arası): yeşil alana hasredilmiş inşaat yasaklı bölge, batıda 500 metre ile doğuda 80-100 metre arası, “Kot 40” kuralı (kot 40’tan itibaren 3 kattan daha yüksek inşaatlara yasak);

50’li yıllar : Edirnekapı’yı delen büyük ulaşım akslarının açılması, Marmara Denizi boyunca devam eden yol (Yedikule); Vatan ve Millet caddeleri;

1958-1970 : Yedikule’nin restorasyonu;

1964 : Surların içinde düzenleme projesi, Prost’un projesinin yeniden hayata geçişi, İstanbul Belediyesi Şehircilik Müdürlüğü;

1985 : İstanbul’un Dünya Mirası’na dahil edilmesi, UNESCO tarafından başlatılan uluslararası surların kurtarılması kampanyası, İstanbul Belediyesi’nin renovasyon projesi;

1986 : Belgradkapı, Silivrikapı, Mevlânakapı ve bunların arasındaki bölgelerin renovasyonu;

1990 : Bir yüzyıla yakın faaliyetin ardından tabakhanelerin Yedikule bölgesinden ayrılışı;

1991-1993 : 2, 3 ve 4 numaralı burçlar ile T2-T3 bölgesinin arkeolojik restorasyonu;

17 Ağustos 1999 : 45 saniyelik 7,9 büyüklüğünde şiddetli deprem, surlarda hasar.

O zamandan beri renovasyon çalışmaları sürüyor.

© Institut français d’études anatoliennes, 2019

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Lire

Open access

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search