Version classiqueVersion mobile

Apartman

 | 
Ayşe Derin Öncel

Dizin

Texte intégral

Ab

Abdülhamid II 236; Hattı 62

Adamantides, Victor 315

Adamantidis, Petraki 315

Adams, Henry Percy 30

Agostini Apartmanı 234

Ahmet Efendi Apartmanı 238

Ahmet Vefik Efendi 32

Ali Behdjed Apartmanı 232

Ali Efendi 55

Ali Riza Bey 54

Alman Elçiliği Yazlık Konutu 309

Alman Hastanesi 309; Sinagoğu 309

Alman-İsviçre Okulu 231

Altıncı Daire Belediyesi 13-15, 18, 34, 61, 115, 126, 135, 150, 212, 223, 227, 292, 325, 345

Amancieh Apartmanı 315

Amancieh, A. 315

Amancieh, Carlo 234, 315

Araydizade Ali Bey 56

Aronco, Raimondo d’ 309

Artin Efendi Dadian 56, 61

Asseo Ailesi 228, 229; Apartmanı 234

Ba

Babıâli 54, 61, 63, 65

Bagdatlian Ohannes 233; Apartmanı 233, 238

Balyan, Levon 313

Balyan, Sarkis 313

Balyan, Simon 313

Balzac, Leontine de 236

Barborini, Giovanni Batista 18, 309

Barker 99, 100

Barnathan Apartmanı 182, 184, 185, 207, 238; Ailesi 152

Bekâr Hanı 148,

Belediye Sarayı 28, 49, 50, 56; Balosu 224,

Belezikchi, P. 15

Bereket Han 25

Bereketzade Çaşmesi 23, 27

Bizans Derneği (Cercle Byzantin) 223,

Borsa 30, 32

Bourgeois 309

Braunstein Apartmanı 178, 192, 194-195, 234

Bursa Oteli (Hôtel de Brousse) 230

Büyük Topçu Kışlası 38

Byzantis Gazetesi

Ca

Caméré, M. 56,

Camondo, M. Le Comte 51; Ailesi 52, 152; Apartmanı 53, 191, 234, 238

Casaretto Apartmanı 174-175, 191, 235; Ailesi 228, 229

Chefket Bey Apartmanı 182, 184, 196, 324

Cheik Talat Effendi Apartmanı 182, 184, 238

Chiristaki Efendi, Zographos 56, 59

Chrysidi Bey 58,

Cité Française 60

Concordia Tiyatrosu 226

Constantinides, M. 224

Coulouthros, Georges 315

Cuppa Ailesi 228-229, 315-316; Apartmanı 257, 315, 317

Cuppa, Grégoire 316

Cuppa, Pelopidas 315, 317

De

Décoration Mağazasi 225

Derviş Paşa 32,

Dikeos Apartmanı 177-178, 234

Djivan Apartmanı 317

Doğan (Naib Bey) Apartmanı 166, 178-179, 198, 236-237, 249

Duparchy, M. 56,

Durand, E. 44

Eb

Ebniye Nizamnameleri 13, 147, 246

Eramian C. 15,

Essayan Apartmanı 79, 185, 315, 317, 318; Ailesi 152, 229, 317

Essayan, Édouard 317

Evrensel Yahudi Birliği 244

Fa

Faik Bey Apartmanı 86-87

Fiori, Salvatore 315

Fossatti, Gaspare 309

Fossatti, Guiseppe 309

Frachini, M. 15

Fransız Birliği (Union Française) 223

Friedmann Apartmanı 197; Ailesi 228-229

Ga

Galata Köprüsü 47

Galata Kulesi 22, 30, 32, 34, 45, 47-48, 79, 84, 150, 212, 352

Galata Meydanı 49, 278

Galata Surları 20, 34-35, 39, 212, 215

Garnier, Charles 309

Gavand, H. 30, 54, 56, 58, 87, 127, 132, 212

Goad, E. 4, 5, 8, 17, 78, 127, 151

Gudenus 99-100, 102

Gurlitt 115

Ha

Hadji Said 23, 228-229, 234

Halil Bey 59-60

Halil Paşa Hanı 22, 30

Hamdi Bey 60

Hamdi Paşa Hanı 111-113, 117

Hatt-ı Humayun 142

Haussmann (Baron) 56

Hazzopoulo 55

Helbig, Charles 236

Helbig, Jean-Baptiste 236

Hendek Karakolu 47

Holas Efendi 56

Holas, H. 28

Holden, Charles 30

Huber, R. 8,

Is

Islahat-ı Turuk Komisyonu 13

İn

İngiliz Hastanesi 136, 231

İngiliz Kiz Okulu (British School of Girls) 30, 86

İngiliz Konsolosluğu 136

İngiliz Postanesi 30, 136

İntisab Nezareti 12,

İntizam-ı Şehir Komisyonu 12, 14

İpçi Han 108,

İskoç Okulu 231

İsmy Bey 56,

İsrail Birliği (Alliance Israélite) 223

İstanbul Tramvay Şirketi 53

İtalyan Mason Locası 223

İtalyan Salesiani Okulu 309

İzmit Oteli (Hôtel de Ismith) 230

İzzettin Apartmanı 255

Ja

Jahmund 309

Ka

Kadri Bey 53-54, 56,

Karaköy Hanı 22

Karaköy Köprüsü 24

Karaköy Meydanı 41

Kılıç Ali Paşa Camii 45, 62

Kostaki Efendi 61

Kristal Palas (Palais Christal) 223, 226,

La

Launay, M. de 39, 46,

Laurens, Jules 114-115

Levi Apartmanı 234

Londra Oteli 309

La

Mahjud Efendi 55

Mahmudiye Köprüsü 45

Mason Locası (Loge Maçonnique) 223; Balosu 224,

Mazza Apartmanı 182, 184

Metrtikas Apartmanı 178,

Mevlevi Dervişhanesi 28; Tekkesi 55, 57

Mongeri, Guilio 309, 312

Montani, Pietro 309

Mousta Bey Apartmanı 87-88

Muhtar Bey 54-56

Mustafa Reşid Paşa 307, 309

Mümeis Ali Efendi 56

Na

Naum Tiyatrosu 226,

Naum, M. M. 15,

Nersessianne Apartmanı 233

Os

Osmanlı Bankası (Banque Impériale Ottomane) 51, 224, 228

Ostoya G. de 8, 16, 99, 151

Pa

Papazian Apartmanı 315, 317

Papazian, Agop 315, 317

Pekmezian Ailesi 320; Apartmanı 79, 84, 182, 185, 315, 318

Pekmezian, A. 315, 319

Pertev Efendi 61,

Petraki Apartmanı 315

Ploue Markizi (Madame la Marquise de Ploue) 224

Podesta’nın Sarayı 23, 106, 111, 115, 117

Psalty Mağazası 225, 230

Ra

Rauf Bey Apartmanı 86,

Rigo Ailesi 152, 228, 229; Apartmanı 86-88, 177, 179, 191, 212, 238, 248

Robertson 99

Rodos Oteli (Hôtel de Rodosto) 230

Rossi Pazarı (Bazaar de Rossi) 230

Sa

Saffet Bey Apartmanı 87-88, 191, 238

Said Halim Paşa Yalısı 315

Sakız Efendi (Ohannes Efendi) 55-56

Salahaddin Bey 51

Salih Bey 53

Santa Maria Draperis Hanı 309; Kilisesi 309

Schorr Apartmanı 82, 85

Selanik Oteli (Hôtel Salonique) 230

Selim Efendi Apartmanı 324

Semprini, Gugluelmo 309

Serpos (Serpuş) Han 108, 110

Simon Bey, Mahsoud 56

Smith, William James 309

Societa Operaja 223,

Société Générale 51,

St. Benoit Hastanesi 47; Kilisesi 40; Manastırı 40, 47

St. George Avusturya Okulu 231

St. Paul Manasırı 117

St. Pierre Hanı 107; Kilisesi 23; Koleji 136, 231

Stampa, Giorgio 309

Stolpe 10

Sultan Kasrı 38

Şe

Şehremaneti 12, 54

Şevket Bey Apartmanı 79

Şeyh Talat Efendi Apartmanı 79

Şişhane Meydanı 49, 68

Ta

Taib Efendi 55

Teutonia Kulübü (Club Teutonia) 55-57, 223, 309

Ticaret Yıllığı (Annuaire Oriental) 66-67, 230, 309-312, 314-315

Tophane Meydanı 36, 41, 43; Rıhtımı 36, 38

Triandaphilides, Antoine 315, 317

Triandaphilides Ailesi 319; Apartmanı 182, 185, 315

Trocadero Tiyatrosu 226,

Tünel Meydanı 150, 209-210, 230

Ur

Urbach Apartmanı 86, 197, 215

Va

Vallaury, Alexandre 309, 312

Varlık Vergisi 193

Ya

Yannissopoulo, Alex 231

Yannissopoulo Apartmanı 232; Hanı 232

Youssouf İzzeddin Efendi 228-229, 234

Yunan Edebiyat Demeği 224

Za

Zacharoff Apartmanı 174, 175

Zarifi, G. 51

© Institut français d’études anatoliennes, 2010

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search