Version classiqueVersion mobile

Bizans

 | 
Annie Pralong

Dizin

Texte intégral

Ab

Abbasi(ler) 269, 297, 361, 370 ; halifeleri 281, 361, 368 ; resimleri 372 ; sarayları 83 ; üslubu 365, 372

Abdullah Efendi (Sarı) 246

Abdülmelik (halife) 268-269

Abgar (Edessa Kralı) 381

Abhazya 270

Abydos 271 ; kalesi 77

Adana muharebesi 344

Adrianopolis (Edirne) 344

Adrianos (Aleksios’un kardeşi, sonradan İoannes) 43

Adriyatik 337

Adzrouni 372

Aerobindos sarayı 31

Aetios Sarnıcı 14, 18, 41, 45

Agatias (tarihçi) 32

Aghiokhoma 250

Agios Hypatios köyü 258

ahırlar 61

Ahilleus Hamamı 13

Ahmed Baba (Bayram-ı Veli’nin oğlu) 246

Ahtamar kilisesi (Van gölü) 361-364, 366, 371-372

Akropolis 13, 43-44, 48

Akropolites, Georgios 177-178

Aksoukh (Aksuh) bkz İoannes Aksoukh ; ayrıca bkz. Aleksios Aksoukh

Alanlar 291

Aleksandros (Trallesli) 250

Aleksios (Kilikya valisi) 290

Aleksios (stratopedarches) 235

Aleksios Aksoukh (İoannes Aksoukh’un oğlu) 290

Aleksios Angelos III 292, 340

Aleksios Komnenos (Trabzonlu) 335-336

Aleksios Komnenos I 34-39, 42-48, 122, 129, 135, 166, 287-290, 296

Aleksios Komnenos II 125

Âli Bey (Gelibolulu) 182-183, 185, 192-193

Ali Paşa (Hadım) 191

Almageste 177

Alman Çeşmesi 70

Alp Arslan’in orduları 286

Altın Kapı 15, 18, 22-23, 24, 271, 277-278

Altın Orda kampı 133

Altın Yarışlar 63

Amalfililer 46-47, 312

Amastrianon 45

Amastrisliler 30

Amasya 242

Amermoumnes (Bizanslıların halifeye verdikleriisim) 282

Amorion kuşatmaları 273, 276

Anastasios 14, 62, 67, 69 ; duvarı 16, 76

Anastasios (Selanik başpiskoposu) 328

Andronikos I (1183-1185) 119

Andronikos II Paleologos 136, 138, 167-170, 173, 175-181, 234, 309 ; mezarı 133 ; tahttan indirilmesi 174

Angelos hanedanı 298

Anikia İuliana 213 ; sarayı 31

Ankara 242-243, 245-246 ; Savaşı (1402) 241, 294

Anna Dalassene (I. Aleksios’un annesi) 35, 36, 41-42

Anna Komnena (I. Aleksios’un kızı) 36-39, 42-44, 74, 287, 289, 296

Anna Paleologina 235

Anselme (Havelberg piskoposu) 126

Antakya 33, 298, 334 ; apostolik kilisesi 332 ; mozaikleri 204 ;

Anteminos semti 128

Antemios (Trallesli, Ayasofya mimarlarından) 31

Anthologia Palatina 70

Antiohos Sarayı 31, 216

Anton (Novgorodlu, Rus hacı) 122, 313

Aphrodisias atölyelerı 381

Aphrorodite Tapınağı 13

apokrifa 146, 151-152, 154

apotropaik semboller 208, 248-249, 251

apotropaik sihirli kupalar 255

Arab (II. Mesud’un kardeşi) 292

Arap Camii (San Domenico Kilisesi) 189

Arap(lar)107, 244, 267, 281, 283-284, 301, 308, 365 ; ahiret bilmi (eskatoloji) 275 ; bilim dünyası 131, 175, 177 ; donanması 268-269, 272 ; etkilenme 372 ; kaynakları 250, 274, 334, 344 ; Nikaea (İznik) kuşatmasi (727) 275 ; orduları 275-276 ; saldırıları 208, 272, 275-276, 349, 353 ; savaşçılar 267 ; sınırlardaki ilişkiler 298 ; ticari alışveriş gelenekleri 46 ; tutsaklar 276-281, 292 ; tüccarlar 46, 291 ; yazarlar 292 ayrıcabkz. Hagarenler

Arena Şapeli (Scrovegni Şapeli, Padova) 170

Areobindus (konsül) 60

Aretas sarayı 39, 74

Ariadne (I. Leon’un kızı) 198

Aristoteles 138, 176, 283

Arkadia (prenses) sarayı 31

Arkadios (Theodosius’un oğlu) 58-59 ; Forumu 25 ; sütunu 310

Arkulf (piskopos) 305

Arslanhane 53

Artemis Tapınağı 13

Artopoleia 46

Asal, Rahmi 76

asekretes 111

Asklepios 250

Aspar Sarnıcı 15, 18, 42, 45

Aşağı Saray (Deniz Sarayı) 36-37

at yarışları 38-39, 48, 60

Atanasios (Aziz, Iskenderiyeli) 2339, 380

Atanasios (Konstantinopolis patriği) 174, 291

Atena heykeli 314

ateş kuleleri 276

Athos Daği 220, 231, 319

Athos manastırları 220, 321

Athyra kalesi 341

Atik Ali Paşa Camii (Çemberlitaş) 191

Atik Mustafa Paşa Camii (Ayvansaray) 191

atölyeler (ergasteria) 47

Atroa ovasi (Yenişehir ovasi) 342

Augusteion 13, 27-28 ; Forumu 36, 40, 45, 48, 102-103, 314

Augustus 56, 61 ; unvani 58, 68

Auksentios daği (Kayış daği) 77, 88, 276

Avarlar 122, 269

Aya İrini 101, 102, 104, 255

Ayasofya 13, 23, 28, 36, 40, 53, 69, 91, 97, 101-102, 106-107, 119, 165, 173, 180, 183, 189, 192, 203, 221, 224, 273, 304, 308-310, 313-314 ; mozaikleri 89, 185, 186 ; açılış törenı I (24 Aralık 562) 90 ; açılış törenı II (23 Aralık 562) 90, 100-101 ; atla girme 273 ; aydınlatması 91, 99 ; camiye çevrilmesi 89-90, 185, 190, 284 ; dekor devamlılığı 91 ; din adamları 281 ; eskipatrikhane 187, 334 ; hikâyeleri 313 ; ilk Cumanamazi 185 ; imparator-patrik çekişmelerindekiyeri 111, 115 ; imparatorluk ayin alayı 108, 278, 280 ; inşası 334 ; pervazları 58 ; sembolikbüyüklüğü 102 ; siyasal yaşamdaki yeri 110 ; süslemeleri (24 Aralık 562) 89 ; suretler yerleştirme 114 ; yortu takvimi (16 Ağustos kutlamasi) 273

Aydos daği 77

Aydos kalesi 82

Aynaroz (Athos Daği) 133, 372 ; manastırı 288

Ayvansaray surları 192

Ayverdi, Ekrem Hakkı 183

Aziz Andreas Kilisesi 47

Aziz Blahernai Triklinos’u (taht salonu) 35

Aziz Blasios 133

Aziz Euthymios 137, 164

Aziz Georgios imparatorluk evi 122

Aziz Georgios Manastırı 309-310 ; süslemeleri 165

Aziz Georgios Tropaioforos Kilisesi 38

Aziz Kurtarıcı Kilisesi 40

Aziz Paulos 137, 164

Aziz Polieuktos Kilisesi (Saraçhane) 213, 216

Azize Eudokia ikonası 227, 229

Azize Meryem Manastırı 47

Baba Sultan (Bayram-ı Veli’nin oğlu) 246

Ba

Bachkovo keşişleri124

Badahşan 362

Bagratuni Krallığı 372

Bağdat 282 ; halifeliģi 361, 366 ; sarayları 363

bakırcılar 28, 45, 257

Bakire Meryem Kilisesi (Blahernai) 40

Bakire Şarkıcılar Korteji 43

Baktriya 361

Balaban Ağa 191

Balalik tepe 367

Balasitza daği 343

Balkan(lar) 102, 168, 187, 214, 239, 267, 355 ; seferleri 341

Balsamon (din hukukçusu) 61, 63, 66

banliyöler 73, 75

Bari 34

Barker, J. 240

Barletta 26

Barsanti, Claudia 272

Basileios I 37, 190, 226

Basileios II 110-111, 127, 224, 294, 344, 372 ; Bulgaristanseferleri 343, 349 ; ordusu 342-343

Basileios (Aziz, Kaisareialı) 339, 380-381

Basilika (Yerebatan) Sarnıcı 15, 25

Bathilde (Merovenj kraliçesi) 198-199

Baybars (Mısır Sultanı) 292

Bayezid (Selçuklu veziri) 294

Bayezid I 239-246, 292 ; Anadolu seferleri 241

Bayezid II 91, 189-190 ; döneminde kiliseden camiyeçevrilme 184, 191-192

Bayram Veli (Hacı) 239, 245-246

Bayrami tarikatı 246

Belgrad Kapı 22, 23, 32 ayrıca bkz. KsilokerkosKapısı

Belisarios 69

Belon, Pierre 258

Berroia kenti 344

Bertrandon de la Broquière 304, 310, 314

Beser (III. Leon’un danışmanı) 281

bestarkhes 321

Beyrut 33

Bilgelik Evi (Beytü’l-Hikme, Bağdat) 283

Bitinya 14, 293, 342, 356

Biton (mühendis) 351 mahallesi 45, 48 ; Manastırı 140 ; Sarayı 34-35, 38, 41-42, 44, 136, 231

Blahernitissa Meryemi 137, 140 Bodena 343

Bogomiller 37, Basil’in yakılması 39

Boğaz 43, 71, 272 ; Asya kıyısı 128 ; balıkları 14

Bono, Paolo 81

bostanlar 365

Bouillon, Godefroi de 34

Brias sarayı 83, 86

Bruges manastırı 133

Buda’nın fethi (1526) 49

Bukoleon limanı 37-38 ; ateş kulesi 276

Bukoleon Sarayı 37

Bulgar(lar) 102, 280, 291, 343-344 ; tutuklularınkör edilmesi 344

Buondelmonti, Cristoforo 310

Burmalı Sütun 53, 56, 58

Bursa 187, 245-246, 285

büyü ve tıp literatürü 256

Büyük Saray 13, 23, 30, 33, 36-38, 53, 140, 198, 221 ; Feneri 275 ; İsa ikonası 173 ; kapısı 36

Büyükçekmece (Diabasis ovasi) 341

Ca

Caesar unvanı 52, 58, 287, 334

Cahen, Claude 301

calcatio (hipodromda yenilenin boğazına ayağınıkoyma) 277

Canterbury keşişi (İngiliz hacı) 304-305, 309

Capitolium 23, 31

Carceres (Hipodrom’da piste giriş kapısı) 53, 56, 65, 70 ; kulesine bayrak asma 64 Celile 158 Cem Sultan 191

Cenevizler 309, 312

Chartres, Foucher de 34

Chelles Manastırı 198

chlamys 69

Chuvin, Pierre 77, 90, 100

Circus Maximus 57 ; Spina 56

Clairvaux manastırı 133

Clavijo, Ruy Gonzales de 41-42, 304, 309-310, 314

Clovis II 198

concilium trullanum 51. kanunu 62

Constans II 56-57

Constantinianae hamamı 31

Constantinus (Büyük) 14, 18, 23-25, 36, 53, 57, 111, 219, 253, 291 ; Forumu 29, 45-46 ; haçı 108 ; heykelleri 24, 310, 314 ; oğulları 28 ; rölikleri 40 ; surları 17, 22, 24, 41 ; sikkesi 202 ; Sütunu24-25, 312

Constantius II 31

Corbie manastırı133

cüzzamlılar hastanesi 122, 130

Cyrenius (Suriye valisi) 156

Ça

Çanakkale Boğazı 271

Çandarlı Ali Paşa 241

Çankırı/Gangra 294

Çelik, Gülbahar Baran 76

Çemberlitaş 24

çeşmeler 24, 25, 103, 213

çuhacılar 134

Da

Dadybra (İskilip) şehri 299

Dafne kilisesi 231

Dagron, Gilbert 53, 338

Dağlık Soradir 365

Damatris sarayı 77, 80-81, 88

Damis 286

Danamandıra (Papu) 15

danişmend kelimesi 296

Darius (kral) 361

David III 372, 373, 375

De re militari 342-343

De suburbium à territorium 75

Demetrios (Aziz) 332

Demetrios Polemarkhios 344

demirciler 30, 348

Demoi 61, 63-64, 66-69

demotai 61, 65-66, 68-69

Denis (Fournalı) 220

deniz surları boyunca yapılan yol 320

deprem(ler) 21, 90, 100, 103, 114, 122, 135, 166

dervişler 293

Deuteron mahallesi 45, 48

dikilitaş 53, 62

din adamları 61, 105, 337 ; dokunulmazlığı 294

din değiştirme 107, 281

dini ayinleri 123, 339

dini vakıflar 119, 138, 169

Dionisios Areopagites (Atinalı) 147

Dionisos korteji 206

Dioskurides 250

dispanser 130

Divanyolu 23, 25

diyakoslar 106, 128

Dobromir (Samuel’in damadı) 344

Dokimeion 95

dokumalar ve işlemeli kumaşlar 366

Domninos (Maurianos) revaği 25, 27, 45-46

Domninos embolos’u (Çarşısı) 29, 46

Donbass 270

Dukas (tarihçi) 296

Dukas hanedani 45, 47

dükkânlar 47, 128

düşkünler yurdu 119

Dyrrachion 344

Dyrrachium 34

Eb

Ebu Eyyüb el-Ensarî 267, 274-275

Ebu Şame 292

Ebulkasim (İznik emiri) 39

Edessa (Urfa) 40

Edirne 246

Edirne Kapısı 15, 23-24

Efes 126 ; tapınağı 101

Efrasiyap saray(ları) 363

Eftimios (patrik) 115, 117

Ege 14, 33, 95, 249 ; adalarından gelenler 30 ; denizi 14, 89, 95, 337

Eğriboz adası 95 ; sürgünleri 188

Eirene (Alan prensi eksousiokrator’un kızı) 326

Eirene (Andronikos Paleologos’un ikinci karısı) 133

Eirene (Azize) Kilisesi 46, 119, 292

Eirene (Eirene Dukaina’nin kardeşinin kızı) 42

Eirene (III. Konrad’ın yeğeni) 303

Eirene (imparatoriçe) 275, mührü 331

Eirene (Macar Ladislas’ın kızı, II. İoannes’in karısı) 122-123, 125, 128

Eirene Dukaina (Aleksios’un karısı) 42, 44-45

Eirene Pegonitissa 324

el-Bizrun 52

elçiler 281-282

Elkhanes/İlhan 287

Eloi (Aziz) 199

Elpius (Romalı) 220

embolos 47

Emevi(ler) 82, 271, 361, 365 ; Bizans kültürü etkisi 268 ; halifeliģi 268-269, 283 ; hamamı 366 ; sarayları 83

Emir Danişmend 294

Emir İlyas Bey 191

Emir Sultan 246

Enrico Scrovegni 170

Eparkhikon Biblion (Bizans lonca kitabı) 106

Ephraim (Aziz) 380

Epifani (Kutsal Işik) yortusu 116

Epiros despotları 321

Eriha 162

Erisgen bin Yunus Yabgu bin Selçuk-Erisgen (Alp Arslan’in kayınbiraderi) 288

Ermeni(ler) 184, 294, 372 ; krallikları 361 ; manastırı 365

Ermenistan 363

Etiyopya 108, 361

Eudes de Deuil (kronikçi) 45, 303

Eudokia (X. Konstantinos Dukas’in dul karısı) 330 ; sarayı 31

Eufemia (Azize) Kilisesi 217

Eukharistia 148, 152

Eukleides 283

Evergetes İsa Manastırı 43-44

Evliya Çelebi 258

Eyice, Semavi 82-83, 85

Eyüp 18, 258

Eyyubiler dönemi 256

Fa

fakirler 31, 45, 118, 124 ; yurdu 43, 122

Fatih Camii 22, 190-191 ; yapılması 188

Fatih Vakfiyesi 189, 192 ; kiliseleri 189

Fayant, Marie-Christine 90

Fayyum (Mısır) 264 ; portreleri 204, 209, 221

Fener Patrikhanesi 183, 231

Ferrara-Floransa konsili 134

Fethiye Camii bkz Pammakaristos Kilisesi ve Manastırı (Fethiye Camii)

Fetih 193 ; yerleştirilen Ortodoks Hiristiyanlar 184

feu grégeois bkz. Rum ateşi

Firat nehri 35

Fıratlı, Nezih 26-29

firınlar, fırıncılar 46, 247, 252

fırlatmalı silahlar 347-350, 353, 355

Filadelfion 25-26, 27, 43 ; meydanı 25

Filantropos İsa Manastırı (erkekler manastırı) 42

Filaretos Brakhaimos (general) 323

Filistin 14, 267

Filoksenus (Bindirdirek) Sarnıcı 15

Filopation kara surları 38

Filopation sarayı 74

Flacilla 31

Fokas 62 ; ailesi (Kapadokyalı) 361, 372, 375, 380 ; kurucusu oldukları kilise 380

Forum Tauri (Theodosius Forumu) 15

Fosatti 90 ; restorasyonu 103, 107

Fotios (Patrik) 114-115, 221, 226

Frank paralı askerler 341

Friedrich Barbarossa 301

Frigya 94-95, 295

Ga

Gabolde, Frans Luc 57

Gagik (Vaspurakanlı kral) 364, 372 ; portresi 365

Galakrenai Manastırı 128

Galaktion (Ohrili keşiş) 235

Galata 47, 182, 189, 192

Galenos 250, 283 ; eserleri 251, 258 ; teorileri 250

Gangra/Çankin 299

Gennadios Sholarios (patrik) 134, 187

Germanos (Aziz, Patrik) 166

Germenler 58 gerokomeion (yaşlılar evi) 129-130

Geronitos (manastırın higoumenos’u) 134

Gevher Hatun (Erisgen’in eşi) 288

Giathatines Kaikhosroes bkz Keyhüsrev I grammatikos 130

Grégoire, Henri 298

Gregorios (Ohri şehri başpiskoposu) 234

Gregorios Pakourianos 124

Guiscard, Robert 47

Gül Camii (Aya Teodosia) 192

gümüş, gümüşçüler 30, 34, 40 ; kandiller (polykandelon) 213 ; kaplama 104 ; şamdanlar 277 ; tabaklar 202 ; taşiyan gemiler 91

Gürcistan 219, 363, 372

Gürcü(ler) 107-108, 374, 376 ; kıyafeti 336 ; krallıkları 361 ; rahibeler 44 ; resimleri 383 ; sanatı 374, 381 ; Tao-Klarceti krallığının 373

Gyllius, Petrus 49

Ha

Hacı Hayreddin Mescidi 189

Haçlı orduları 292, 298, 300

Haçlı Seferleri 34, 89, 288, 294, 300, 303, 312, 337

hadımağaları 34, 108-110

Hagarenler (Bizanslıların Araplara verdikleri isim) 280, 284, 291 ayrıca bkz. Araplar

Halep 268

Haliç 13, 17, 34, 41-47, 127 ; kıyıları 13, 31, 74, 130 ; çanakçıları 258 ; köprüleri 346 ; ticari mahalleler 48 ; tüccar mahallesi 34 ; zinciri272

Halil Paşa (başvezir) 186

Halke 36, 46, 140, 277 ; kapısı 101, 280

Halkedon 128 ; Konsili 372

Halkides İsa ikonasının tahribi 221

Halkokondiles 241

Halkoprateia (bronz işçilerinin mahallesi) 47 ; Bakire Meryem Kilisesi 29, 45

hallaçlar 186

hamallar 14

Hamidüddin (şeyh) 246

Harezm 361

Harisius kapısı (Edirne Kapısı) 23, 24

Hariton (aziz) manastırı 300

Harrell, Betsy 77-79

hartofilakes (tapu belgelerini saklayan kişiler) 128

Harun ibn Yahya (Arap tutsak) 52-53, 278, 280

Harunü’r Reşid 275-276

Has Murad Paşa Camii (Aksaray) 189-191

hastane(ler) 38, 119, 122, 128 ; müdürü (nosokomos) 130 ; müdür yardımcısı (meizoteros) 130

Havariyun Kilisesi 24, 31, 40, 180, 310 ; patrikhane 187 ; yıkılması 188

hayır işleri 106, 124

Hebdomon (Bakirköy) 18, 172 ; Manastırı 39

Hebros vadisi 342

hegoumenos 166

hekimler 126, 250-252

Helenistik dönem 13, 177, 351, 374

Helios Tapınağı 133

Heptaskalon deresi 47

Herakleios (Doğu Roma İmparatoru) 122, 267 ; kanunnamesi (novelle) 106

Herakles heykeli 49, 56

Heron (Bizanslı) 345-346, 348, 352

Hırami Ahmed Paşa Mescidi (Haghios İoannes en te Trullo (Kilise)) 192

Hirka-i Şerif 189

Hierotheos (Atinalı) 147

higoumenos (manastır yöneticisi) 127-129, 235

Hilandar Manastırı (Athos) 231

Himerios 327

Hipodrom 36, 39, 48-49, 52-53, 57, 63, 67-68, 70, 110, 200, 217, 278, 309-310 ; calcatio 277 ; Carceres 53, 56, 64-65, 70 ; heykelleri 53, 59 ; kathisma 39, 53, 56-57, 65, 69 ; Maviler 30, 53, 60-69 ; sembolik önemi 49 ; siyasal kullanımlari 69 ; Sphendone 53, 65 ; Spina 53, 56, 60, 64-65 ; yapısı 52-60 ; yarışları 60, 62, 278 ; Yeşiller 53, 60, 63-69

Hippokrates 250, 283

Hirbetü’l-Mefcer sarayı 365

Hodegetria Meryem Manastırı 125, 310

Homeros 94

Honai (Honas) 234

Honiates, Gregorios 77, 176-177, 288, 292, 299, 314, 340

Honorius (Theodosius’un en küçük oğlu) 58-59 ; heykeli 25

Hora 140 ; Kilisesi 45 ; Manastırı 42, 135-136, 138-139 ayrıca bkz. Kariye

Hrisobergai ailesi 333

Hrisoskulos bkz. Erisgen bin Yunus Yabgu bin Selçuk

Hüseyin Aga (Kapıağası) 191

Hüseyin Ayvansarayi 182, 189

Hygeia formülü 250

Hypatios (Anastasios’un yeğeni) 69

Il

Ilarione Doria (II. Manuel’in damadı) 304, 309-310

Impressed White Ware 249, 251, 253-254

İs

İakobos (Yakup, Kudüs’ün ilk piskoposu) 147

İblislerden korunma 248, 252, 255, 264

ibn Battûta (Arap gezgini) 304-305, 308-309

İbn Müşerref 334-335

İbn Rüsteh (coğrafyacı) 278

İbnü’l-Arabi (yazar) 273

ibrahim (Sekbanbaşi) 191

İbrahim (sultan) 192

İbrahim Paşa 49

İfrikiye 268

İgnatios (patrik) 87, 128

ikonalar 219-238

İkonium 299 ayrıca bkz Konya

İlhanlı İmparatorluğu 176

İmrahor Camii 191

İoannes I Tzimiskes 122, 342

İoannes II Komnenos 122-128, 132, 231, 287-288, 292, 295-296

İoannes III Vatatzes 295, 340

İoannes V Paleologos 119, 239-240, 243

İoannes VI Kantakuzenos VI 239-241, 243, 296

İoannes VII Grammatikos 281-283

İoannes VIII Paleologos 133, 304

İoannes (Anna Komnena’nın kardeşi) 289

İoannes (İsaakios’un büyük oğlu) 42, 44

İoannes Aksoukh (Aksuh) 287-290

İoannes Dalassene (Anna Dalassene’nin torunu) 44, 328

İoannes Geometres 338

İoannes Hrisostomos 204, 248

İoannes Kinnamos (Bizanslı tarihçi) 290, 299, 341

İoannes Mauropous 338

İoannes Prodromos (Aziz, Vaftizci Yahya) 41, 146, 231, 238, 332, 366, 368 ; Manastırı 43

İoannes Skilitzes (vakanüvis) 344-345

İoannes Studios Manastırı (İmrahor Camii) 306, 309

İoannes Tzetzes (Bizanslı yazar) 130, 291, 293, 295

İoannes Zonaras 44, 339

İoannis Meliteniotes 300

İosef 176

iran 176-177, 255, 263-264, 272, 281, 365, 368, 370

İsa Kilisesi 119

İsaakios Komnenos (imparator) 35, 42, 110, 132, 166, 173

İsaakios Porfirogennetos 44, 135, 140, 142

İsauria hanedani 69-70

İshak Paşa 188

iskân 187-188, 193

İskandinav paralı askerler 340

İskenderiye 27, 32-33, 57, 268 ; feneri 97

İskitler 201, 290, 297

İşhan 377 ; Kilisesi (Erzurum, Tortum daglan) 361, 363, 375, 381, 383 ; resimleri 372-373

İtalya 26, 34, 56, 267 ; Manuel’in ziyareti 239

İulianus 250 ; Limanı 44

İustinianopolis (Sykai varoşları) 18

İustinianos 1 17, 25, 32, 46, 62, 67-69, 81, 89, 92, 95, 97, 100-102, 104, 106, 135, 200, 221, 224, 313, 334 ; Büyük Kilisesi 165, 180 ; halefleri 35 ; heykeli 27, 40, 180 ; Limanı 14 ; suikastı 90 ; Sütunu 310, 314 ; yapılan 90 İustinianos II, 334

İustinos II, 31, 37, 43, 122, 131 ; Eski sarayı 44

İviron manastırı (Aynaroz) 372

İznik 252 ; fethi 289 ; İmparatorluğu 178, 340, 356 ; Konsili 254 ; kuşatmasi 288

Ja

Janin, Raymond 75, 79, 183

Jian de Seville (Kastilyalı tercüman) 304

Ka

Kaçarlar 263

Kadi Burhaneddin (Sivas emiri) 242

Kahire 245

Kaikoupades (Keykubad) 300

Kaisareia (Kayseri) 18, 246, 300, 380-381 ; atölyeleri 382 ; kuşatmaları 276 ; zengin aristokratları 382

Kalagros kapısı 23

Kalenderhane (Kyriotissa) 186, 189 ; Camii 192 ; dervişleri 186, 189

Kallinikos (Suriyeli göçmen) 269

kanal ve sarniç sistemi 15

Kananos (tarihçi) 296

kanatlı zafer heykelleri 18

Kapadokya 41, 95, 276, 363 ; Kilisesi 380

kapıcılar 106, 246

Kara Medrese 245

Karadeniz 15, 249

Karaman 245 ; seferi 188 ; getirilen Müslümanlar 188

Karayim Yahudileri 48 ayrıca bkz. Yahudiler

Kariye (Hora) 169, 174-175 ; başlıca mozaikleri 137 ; Camii 191, 234 ; Kilisesi 238 ; Manastır kütüphanesi 174, 177 ; Müzesi 165 ; renovasyonu 175, 179-181 ayrıca bkz. Hora

Kariye (Karya/Geyre, Iasos) 95

Karnak 57, 62 ; dikilitaşı 56

Kartaca 33

kartal heykelleri 18

kartal tasviri 18, 255, 327

kartophylax 324

Karystos 94

kâseler 262-263

Kasrü’l-Hayrü’l-Garbi sarayı 365

Kasrü’l-Lebia Kilisesi (Kirenayka) 92, 97

Kastilya 304, 307-308

Katalan tacirler 304

Kayış daği bkz. Auksentios daği

Kaynak Kilisesi (Balıkl) 179

Kayseri bkz. Kaisareia

Kefeli Camii 192

Keltler 201

Kesimlik Yarışı 63

keşişler 123, 134, 293-294

Keyhüsrev I 292, 294, 300

Khandaks (Kandiye, Girit) 349-350

Khersonesos 249 ; tuz ocakları 129

Khosarioi 343

Khoury, T. 240

khrysobullos 46-47, 321

Khymeutissa sıfatı 231

Khyrsotriklinos veya Triklinos salonu 37

Kılıç Arslan II 293 ; mirası 300

Kırık Dam (Kapadokya) 300

Kırım sürgünleri 188, 192

Kirk Şehit Kilisesi 119

Kiyamet Kilisesi 268

Kilikya 344

kiliseleri camiye çevirme 134, 182, 184, 188-189, 191-193 ; Bayezid II dönemi 184, 191-192 ; Fatihdönemi 184, 189, 191-192 ; Kanuni dönemi 184,192 ; Murad III dönemi 184 ; Murad IV dönemi 184

Kleidion boğazı 343

Klement (İskenderiyeli) 204

Koca Mustafa Paşa Camii 191

Kom el Dikka kazısı 28

Kombinographos unvanı 64

Komnenos(lar) 41-42, 44-45, 118, 123, 135, 252, 294, 298, 300, 340 ; gömülme yeri 125 ; imparatorları 296 ; ordusu 286 ; vakifları 42

Konrad III (Alman) 303

Konsil 324

Konstantin Akropolites179

Konstantinopolis 13-14, 29, 52, 58, 71, 103, 179-181, 204, 224, 238, 249, 269, 274, 287, 302, 310, 339 ; Arap akınları267, 275 ; atölyelerı208, 212, 214-215, 219-220, 234-235, 238, 249, 252 ; banliyöleri 71, 74, 88 ; beslenmesi 14, 30 ; betimlenmesi 302 ; bölgeleri 14-15 ; dükkânları 129 ; fethi 134, 246, 285 ; hinterlandı 75, 88 ; ikona sanatı 219, 224, 234-235 ; Kilisesi 174 ; koruyucusu Meryem 180, 224, 332 ; kuruluşu 13, 179 ; kuyumcuları 197, 209, 212-213, 218 ; Latin istilası 173, 177-178, 346 ; mahkemesi 334 ; okuma ve yazma 312 ; patrikleri 297, 332 ; seyyahları 40 ; sinodu 339 ; ticari bölgesi 46, 278 ; Türklerin varlığı 291-292 ; varoşları 75 ; Yahudileri 48 ; yangını 292 ; yeniden düzenlenmesi 44 ; yol agi33 ayrıca bkz. Pera ; kuşatmalar

Konstantinos V (472-775) 111

Konstantinos VII Porfïrogennetos 56, 63, 108, 250, 270, 279-280, 292, 339, 381 ; vaftizi 116

Konstantinos IX Monomahos 35-36, 38, 69, 122, 292, 329

Konstantinos XI Dragases 134, 304

Konstantinos (Meliteneli) 133

Konstantinos (Patrik) 112

Konstantios (Patrik, 19. yüzyıl) 182

Konstantinos Lips Manastırı 86, 230

konutlar 72-73, 82

Konya 290-292, 299-300 ; sarayı 285 ; sultanları 293 ayrıca bkz. İkonium

Korint 249, 320

Koroğlu, Murat Kıvanç 77

Kosova 264

kouropalates unvanı 322, 372

ksenodokhos (düşkünler yurdu sorumlusu) 128

Ksenophon Manastırı231

Ksilokerkos Kapısı (bugünkü Belgrad kapı) 23

Kubbetü’s Sahra 268, 270

Kudas 104, 160 ; ayini 161

Kudüs 32, 40, 156, 308 ; haçı 24 ; tapınağı 160, 382

kuleler 16, 17, 21, 350

Kumanlar 295

Kumluca hazinesi 213

Kureyşli tutsak 278

kuropalatissa unvanı 335

Kurtuba 281

kuşatma(lar) 103, 239, 271-272, 275, 348 ; aletleri 345-346 ; hikâyeleri 347 ; pratikleri 349, 355-356 ; savaşı 337, 344

kutsal emanetler 40, 126, 133, 381 ; ayrıca bkz. rölikler

Kutsal Topraklar 263, 303, 305

Kuyumculuk bkz. mücevherler/kuyumculuk

Küçük Asya 14, 157, 239, 267-268, 273, 288, 341, 355 ; operasyonlar 271 ; Türk emirleri 301 ; Yahudiakımı 47

Küçük Ayasofya Camii (Sergios ve Bakhos Kilisesi) 101, 190-191

Küçükçekmece 18

Küçükyalı 88, 283 ; kalıntıları 83 ; sit alanı 82, 84-87

kynegion (köpek varışlarına ayrılmış amfitiyatro) 13

Kyr Gregorios (Patrik) 300

Kyzikos/Erdek 268

La

Lakonia (Mora) 95

Laleli 23 ; Camii 27

Lambouse definesi (Girne) 203, 212

Lanciani 75

Laskarisler 298, 340, 356

Latin dönemi 89, 178, 180, 284, 291 ; istilası 133, 135, 166, 180, 355-356 ; yağması 27, 178

Latin paralı askerleri 340

Lavra Manastırı (Aynaroz) 380

Lazarus kefeni 370

Lemnia Sphragias 250-251 ayrıca bkz. Terra Lemnia, Terra Sigillata

Lemnos (Limni) adası 251 ; kili 258 ; patriği 258 ; Terra Lemnia 250 ; valisi 258

Leomakellon 47

Leon I 26, 198

Leon III 271-273, 275

Leon VI. 106-107, 116-117, 128, 338, 380 ; evlenmesi 115 ; akrabaları 230

Leon (matematikçi, Selanik başpiskoposu) 284

Leon Grammatikos (tarihçi) 77

Leon Melissenos 342

Libya 95, 267, 290

Lips Manastırı (sonradan Fenari İsa Camii) 190 ; süslemeleri 165-166

Liutprand (Cremonalı) 303

logothetes unvanı 169

Loos (İsveçli seyyah) 185

Lothaire (Alman imparator) 126

Louis VII. 298, 303-304

Louis IX. 133

Louvre 206 ; Müzesi 209

Lowry, H.W. 251

Lubenau, Reinhold 251

Lukas Notaras 186, 235

Lübnan dağları 361

Lydos 61

Lysippos (heykeltiraş) 56

Ma

Macaristan 49, 214

Magnaura 102

Maguire, Henri 73-74

Mahmud Paşa 188, 190 ; Camii 189-190

Maiandros bölgesi 295, 298

maistor rütbesi 277, 319

Makaire Makres 133, 134

Makedonya seferi 343

Makedonyalilar dönemi 252

Maksimos Planoudes 175, 177

Malagina/Melangeia vakayinameleri 342

Malalas 61

Malazgirt Savaşı (1071) 286, 294

Malta 258

Mamas (Aziz) Kilisesi 13

Mamboury, Ernest 49, 81

manastır(lar) 15, 34, 38, 41, 73, 75, 82, 85, 87, 128-129, 134, 165, 169, 174, 219, 309 ; değirmenve fırını 131 ; gömülme 125 ; hapis 133 ; hukuku 127 ; kuruluşu 181 ; mal varlığı 119, 123 ; statüsü 141

mancinıklar bkz. fırlatmalı silahlar

Mandator 66, 68

mandylion 40, 381

Mangana 43, 122 ; imparatorluk evi(oikos) 38 ; Manastırı 186, 190 ; Sarayı 35, 38, 48, 221

Manuel I Komnenos 24, 125-126, 133, 286, 288, 293, 297-298, 300, 303-304, 341

Manuel II Paleologos 239, 241-246 ; İtalya gezisi 239 ; mezarı 133 ; Paris-Londra gezisi 241 ; politikve dini ilişkileri 240 ; Türk politikası 240

Manuel (strategos ve imparatoriçenin dayısı) 281-282

Manuel Bryennios 175-176

Mapparios 65

marangozlar 46, 346

Marazzi 75

Marcus Aurelius 382

Maria (Bulgar, Eirene Dukaina’nın annesi) 42, 45

Maria (Kars prensi Kakikios’un kızı) 335

Maria (VIII. Mihael’in gayrimeşru kızı) 133

Maria Alania (Nikeforos Botaneiates’in karısı) 38, 48

Maria Dukaina (Eirene Dukaina’nin kardeşi) 42, 135, 166

Maria Palaiologina (II. Andronikos’un yarim kiz kardeşi) 136, 140 ayrıca bkz. Melania (Rahibe)

Markianos Forumu 31

Markianos Sütunu 26-27

Markos (Aziz) Katedrali (Venedik) 56

Markov Kilisesi 224

Marmara Adası 109 ; mermeri 86-87

Marmara denizi 14-15, 18, 36, 46, 48-49, 74, 82, 87

Marmaray projesi 33

martyrium 268

Maurikios Tiberios (582-602) 203

mazgallar 16, 353, 355

Media başpiskoposu 291

Medikariou Manastırı 128

Medusa heykeli 24

Megale Syntaksis (Büyük Derleme, Arapça Almageste) 175

Megaralılar 10

megas domestikos unvanı 289

megas primmikerios unvanı 287

Mehmed II (Fatih) 89, 134, 183, 187, 191, 258, 285 ; iskân politikası 189 ; sadrazamları 191 ; sağlıği 257

Mehmed Çelebi) 294

Mehmed Paşa (Rum) 188

Mehmed Şah (Fenarî’nin oğlu) 245

Melania (Rahibe, Maria Palaiologina) 167, 173

Melike Hatun 245

Melikşah (Büyük Selçuklu hükümdarı) 287, 335

Memluklar 256

Memun (Halife) 269, 282-283

Menesçiler 68

Menteşe beyi 296

Merhametli Meryem Kilisesi 119, 126, 128-129

Meryem (Hz.) 123, 125, 156, 238, 370 ; örtüsϋ 34

Mescid-i Aksa 185 mescitler 189

Mese (Divanyolu) 24-25, 25, 27, 29-30, 45-46, 48, 119, 198, 281 ; kutlama (yariş galibiyeti için) 66

Mesih Paşa 191 ; Cami 189

Mesleme (Halife Süleyman’ın kardeşi) 271 ; kuşatması 280, 291 ; şehre tek başına girişi 273-274

Mesokepion (bahçe) 37

Mesud (Sultan Keykavus’un oğlu) 300

Mesud II (Selçuklu Sultanı) 292

Meşatta sarayı 83

Methone piskoposluğu 129

Metohites, Georgios 174, 133

Metohites, Theodoros 138, 141, 146, 148, 156-157, 164, 167-170, 172-181 ; mezar yeri 174

Mevlevihane Kapı 23

meydanlar 13, 22, 25-26, 34

Mısır 14, 18, 46-47, 62, 95, 115, 157, 267, 290 ; değerli madenleri 361 ; donanması 272 ; eğitim 245 ; üretilen kaplar 256, 263

Mihael II Rangabe II. 87

Mihael III 37, 221, 276

Mihael V 110

Mihael VII Dukas 38, 330

Mihael VIII Paleologos 133, 136, 140, 166, 173, 178-179, 292

Mihael (Aziz) Kilisesi 125

Mihael (Aziz) mozolesi 126, 128

Mihael (Süryani vakanüvis, Suriyeli) 293

Mihael Attaliates (vakanüvis) 286

Mihael Honiates (Atina başpiskoposu, 12. yüzyıl sonu) 340

Mihael Kerularios (Patrik) 110

Mihael Synkellos (Filistinli keşiş) 166

Milion taşı 29, 46

Mirelaion Kilisesi (Bodrum Camii) 43, 85-86, 119, 190-191

mitaton (otel) 46

mitatorion 107, 109-110, 115-117

Moglena kuşatmasi 343-344

Moğol Ham 133

Mokios Sarnıcı 15, 18

Molla Gürani 191

Molla Zeyrek 189

Mopsueste (kuşatmasi) 344, 352

Mora Seferi 187

Mouseion 27

Muaviye (Emevi halifesi) 268, 278

Muhliotissa Kilisesi 183, 310

Mukaddesi (Arap yazar) 280, 291

Murad I 241, 243

Murad II 184

Murad III 192 ; şenlikleri 49, 58

Murad IV 184

Murad Paşa (Has) 189-191

Musa (Bayezid’in oğlu) 241

muskalar 247-248, 250-251

mücevherler/kuyumculuk 197-218

müderris (Mouterizis) 242

mühürler 319-336

Müslüman(lar) 90, 239, 241, 255, 263, 287, 291, 293-294, 296, 301, 335 ; büyü geleneği 261 ; din adamı ile münazara 239 ; dünyadan gelen mallar 46 ; emirlerle ittifak 239 ; hapishanesi 280 ; kolonisi 292 ; mahalleler 189, 285 ; melikes unvanı 287 ; nüfus 188 ; tutsaklar 279-281 ; tüccarlar 187

Müslümanlığa ait işlevler atfedilen Bizans kiliseleri 189

Myrelaion Kilisesi (Bodrum Camii) 43, 85-86, 119

Na

Nangis, Bartolf de 291

Nasıra 154, 158

Nea Ekklesia (9. yüzyıl kilisesi) 190

Nea Moni Kilisesi 231

Nekra (ölϋleτ) tribünleri 69

Neorion limanı 13

Nids Manastırı 128

Nifon (Keşiş) 122, 134

Nika ayaklanması 67, 69, 100

Nikaea (İznik) kuşatmasi 275

Nikeforos I 276

Nikeforos II Fokas 338, 380, 383 ; Mopsueste’yi alması 344-345

Nikeforos III Botaniates 288, 322

Nikeforos Blemmydes 178

Nikeforos Gregoras 168-169, 175, 177, 180-181

Nikeforos Ksantopulos 179

Nikeforos Ksefias 343

Nikeforos Melissenos 330-331

Nikeforos Ouranos 348

Niketas (lahti) 312

Niketas (Patrik) 111-112

Niketas Honiates (vakanüvis) 77, 288-289, 292, 295-296, 299, 314

Nikolaos Mystikos (Patrik) 115-117

Nikolas (aziz) Kilisesi 43

nomismata hyperpere 130

Norman(lar) 38, 47, 341 paralı askerler 340

nosokomos (hastane sorumlusu) 128

Od

Odalar Camii 192

Ohri kuşatmasi 344

oikomos (mal ve mülkleri idare eden kişiler) 128

oikonomoi kurumu 129

Olybrios sarayı 31

Oreibasios (hekim) 250

Orhan Bey (Osmanli hükümdarı) 240

orphanotrophe (yetimlerden sorumlu kişi) 44, 122

Oruç Bey (vakanüvis) 241

Oruç Tutan İoannes (hadım) 41

Osmanlı(Iar) 31, 49, 166, 239-240, 249-250, 252, 260-261, 285, 356 ; birlikleri 77 ; cemaatinin cenaze törenleri ve mezarlık ihtiyaçları 78 ; evleri 78, 80 ; İmparatorluğu 246, 257 ; muskaları 260

Ostrovo 344

Öm

Ömer (halife) 273

Örme Sütun 53, 56, 58, 65 ; kitabesi 56

Pa

Paflago, David Niketas 8

Paflagonya 31, 299

pagan(lık) 66, 157, 172, 248, 284 ; 313-314, 334 ; Capitolium binası 28 ; Hiristiyanlaşması 102

Pahimeres, Georgios 175-177, 296

Paleologos(lar) 125, 133, 135, 138, 157, 178-179, 181 191, 234, 296, 298, 321 ; Rönesansı 168, 174 ; sanat yapıtları 164

Pammakaristos Kilisesi ve Manastırı (Fethiye Camii) 43, 187, 231, 234, 303, 309-310 ; patrikhane192

Pantepoptes İsa Manastırı (Eski İmaret Camii) 41-42, 189, 192, 307

Pantokrator Kilisesi ve Manastırı (Zeyrek Camii) 119, 123, 125-126, 165-166, 189, 310 ; arazisi 130 ; gelirleri 128 ; hastanesi 129, 132 ; vakfı 118, 122-124, 126, 128-129, 132

Pantokratoros Manastırı (Athos) 235

Panvino 49

parfümcüler 46

Pargoire, Jules 71-75

paroikonomos 129

Paşalar Kalesi (İznik, Pamukova) 342

Patras 129

patrikhane 102, 106-107, 110, 112

patrikios unvani 321, 335

Paulos (Aziz) Kilisesi 43-44, 180 ; yetimhanesi 43, 122

Paulos (aziz) Yetimhanesi 43

Paulos Silentiarios 90-91, 93, 97, 100, 104-106

pedion tou Damatrous (Damatrous ovasi) 77

Pelagonia ovasi 344

Peloponnesos despotları 321

Pempton kapısı (Sulukule) 23

Pendik 77

Pera 46-57, 307, 310

Perama (Haliç’in güney kıyısı) 45-47

Peripleptos Kilisesi (Sulu Manastır) 234, 304, 309

Petra (Petrion) Mahallesi 41, 43, 48

Petros (aziz) Kilisesi 39

Peygamber Daniel Kilisesi 312

Philadelphia (Alaşehir) 298

Philippopolis (Plovdiv) 343

Philippos (aziz) ikonası 234

Philon (İskenderiyeli) 172

Philotheros Antlaşmasi 280

Piri Reis 251

Pisalılar 46- 47

Pittakia Meydanı 26,

Placidie evi 31

Plinius 250

Polieuktos (Aziz) Kilisesi (Saraçhane) 31, 214-217

Polieuktos (Patrik) 339

Porfirogenetos Kolossosu 56

Porfirogenetosların taç giymeleri 48

Porphyra 37- 38

Poupakes/Ebu-Bekr 286

Prens adaları 82, 87, 128, 272

Preslav (Bizans otoritesi altında Bulgaristan başkenti) 320, 325

Prokonnesos (Marmara adası) taşocakları 14, 93, 96

Prokopios (tarihçi) 90, 67, 92, 96

Propontis (Marmara) 128 ayrıca bkz. Marmara denizi

Prosforion limanı 13

Prosoukh/Porsuk 286

prosphagion (ek gida) 131

protospatharios rütbesi 319

psalti (şarkıcı) 106

Psellos 176

Pseudo Kodinos 290

Ptolemaios (Batlamyus) 138, 175, 177

Pulheria evi 31

Pylae (Yalova) 269, 276

Ra

Ravenna 33 ; Kilisesi 92 ; mozayiği 201

regalia 330

Region 18, 81

Rhesios/Polyandrion kapısı (Mevlevihane Kapı) 23

Rifat, Samih 90, 100

Robert de Clari 310, 313-314

Rodop boğazları 342

Rodos 56, 272

Romainos’un yaşlılar evi 130

Romanos I Lekapenos 86, 119

Romanos III Argiros 122

Romanos IV Diogenes 39, 286, 330

Romanos Kapısı 23-24

rölikler 34, 40, 119, 140, 231, 304, 306, 309-310, 321 ayrıca bkz. kutsal emanetler

Rum ateşi 269-270, 272, 274, 346 ; yangın çıkarıcı boru taşıyan asker 350 ; ayrıca bkz siphonophores gemileri

Rum(lar) 182, 184 ; rehberler 312 ; Rum adlandırmasi 267 ; Rum Ortodoks kiliseleri 193

Rus(lar) 102, 107, 304 ; hacıları 312 ; tacirleri 303

Rüstem Paşa Camii 187

Sa

Sakız Adası 258

Samandıra 82 ; kalıntıları 77-81, 83

Samerra sarayı 83, 363, 370-372

Samiriyeler 68, 161

Samos adası 258

Samson (Aziz) Hastanesi 102

Samsun/Amisos 291

Samuel (Sardike yöneticisi) 342-343

San Giorgio dei Greci Kilisesi (Venedik’te) 235

San Marco hazinesi (Venedik) 220, 227

San Marco Kilisesi (Venedik) 47

San Marco Meydanı (Venedik) 28-29

San Vitale kilisesi (Ravenna) 58, 198 ; mozayiği 200, 209

Sancaktar Hayreddin 191

Saraçhane 31

Sarasen(ler) 278, 282-283 ; camisi 280

Sarayburnu 320

Sardes 29, 298, 361

Sardike (Sofya) 342 ; kuşatmasi349

San Saltuk (derviş) 293

sarnıç(lar) 15, 27, 38, 49

sarraflar 30, 45-46

Sasani(ler) 361 ; İmparatorluğu 72, 267, 269, 365 ; kupaları 256

Saturninos Kapısı bkz. Altın Kapı

Satyros manastırı 87-88, 128, 282

Sawtow Ware tabaği 257

Schiltberger, Johannes 305

sebastokrator unvanı 125, 287

Sebze Yarışları 64

Selanik 45, 129, 134, 168, 219, 343 ; dükü 343 ; kiliseleri 235

Selçuklu(lar) 285, 287, 291, 295, 298, 300-301, 314 ; idaresindeki Bizanslı gruplar 299 ; orduları 288 ; sarayı 288, 292

Selim I (Sultan) 192

Selim II 102

Serez 241

Sergios ve Bakhos Kilisesi bkz. Küçük Ayasofya Camii

Seyyid Battal 293

Sfrantzes, Georgios (tarihçi) 133, 241

Sirbistan 344

Siaous/Siyavuş 287

Sicilya 56

Sidon 277

sihir 247, 250-253, 255-258, 260-261, 263-264

sikke(ler) 203, 208, 325, 329 ; halife sikkeleri 368 ; Iustinianos sikkesi 203 ; İustinos I. sikkesi 203 ; İustinos II. sikkesi 203

Silivri 14, 189

Silivri Kapı 22-23

Simeon (aziz) Stylites 250-251

Simeon de Trêves 305

Sina Manastırı 220-221, 231, 238

siphonophores gemileri 269, 272, 274 ayrıca bkz. Rum ateşi

Sivas 288

skevophylakes (kutsal objelerin bekçileri) 106-107, 128

skhemata (arazi ölçümü) 82

Skilitzes, İoannes 274-275, 277, 282-284, 345

Slavlar 301 ; siğinan Bizanslılar 301

Sofia (Kadirga) limanı 37, 45

Sozopolis (Uluborlu) 298

Spatarios Kalopodios 68

Sphendone (Hipodrom) 53 ; dönüşü 65

Spina (Hipodrom) 53, 56, 60, 64-65

St. François Manastırı (Pera) 310

Stefano Albarico (İspanyol hekim) 251

Stefanos (ilk diyakos) 381

Stefanos Kseros 322

Stepan (Novgorodlu) 304, 310, 312

Strategion 13, 45- 47

su 160 ; havzaları 12 ; kanalları 82, 84-85 ; kemerleri27, 280 ; tedarik hatları 76, 84

Sultanahmet Camii 49, 103

Sulu Manastır Ermeni Kilisesi 193

Sur(lar) 13, 15-23, 34, 37, 39, 122, 165, 271, 278, 303, 337-338, 345-346, 355 ; gedik açma ; 346, 349 ; hendekler 19, 356 ; kapıları 27 ; lağim açma 343, 350, 352-353 ; onarımı 61, 355-356

Suriye 14, 46, 255, 267, 278 fethi 344 ; kupaları 256 ; Müslümanları 301

Surp Haç Kilisesi 364

Sur-u Sultani 190 Ayrıca bkz. Topkapı Sarayı

Sus sarayı 361

suspensurae ve prefurnium kalıntıları 79

Süleyman (Bayezid’in oğlu) 241

Süleyman (Halife) 271

Süleyman I (Kanuni) 268

Süleyman ibn Kutulmuş 288-289

Süleyman/Salomon peygamber 101, 271, 273-274 düğümü 248, 252

Süleymaniye 49 ; Camii 187

Süryani(ler) 255, 294

Symeon Seth (yazar) 129

Synaksarion (ayin takvimi) 273

synaxarion (yortu takvimi) 229

Synnada (Afyon/Şuhut) 95

synthronon (kilise oturma siraları) 104, 111

Şa

Şam 264 ; kalesi 258 ; kâsesi 260

Şemseddin Fenarî (Molla, 1350-1431) 245

şeria nehri 159

Ta

Taberi 274

Tafur, Pero 304, 307-308

tagmata 341

Tamar (Aleksios’un teyzesi, Gürcü kraliçesi) 336

Tao-Klarceti (Gürcü kıralı) 372

Tarsus muharebesi 341, 344

Taşköprülüzâde 242, 245

Tatikios (Türk kökenli Bizanslı) 287

tavernalar 46-47

Teberios II 203

Tebriz 176-177

Tekla (Azize) Kilisesi 35

Teofanes (ikona yapıcı) 220, 226

Teofanes (vakanüvis) 67, 77, 82, 111-112, 271-273, 282-283

Teofanes Nonnous 250

Teofano (Nikeforos’un eşi, dul kraliçe) 383

Teofilos 69, 128, 278, 281-282, 284 ; Araplara karşı zaferi 276-277 ; sarayı 82

Teotokos Eleousa (Merhametli Meryem) Kilisesi 125-126

Teotokos Evergetes Manastırı 41

Teotokos Keharitomenes (kadınlar manastırı) 42

Teotokos Pammakaristos Manastırı (Fethiye Camii) bkz. Pammakaristos Kilisesi ve Manastırı (Fethiye Camii)

Teotokos tou Pharou Kilisesi 37

Tercan 270

Terra Lemnia 249-250, 258 ; iyileştirici özellikleri 251 ; kapların taklitleri 252 ; yatakları) 251

Terra Sigillata 250, 258 ayrıca bkz. tin-i mahtun

Tes Peghes Manastırı 23

Tesalya 95, 97

Tetrapilon 45, 48

Tetrarklar 28-29

Tetrastoon 13

thema 340-342

Theodora (imparatoriçe) 58, 60, 69, 111, 198, 221, 281 ; kolyesi 209 ; mührü 330

Theodoros (aziz) 166, 253, 323, 339

Theodoros Balsamon 339

Theodoros II Laskaris II. 178

Theodosia (Azize) 293

Theodosios (Villehardouinli) 133

Theodosius I 18, 31, 33, 56-59, 62, 101 ; dikilitaşı25, 57-60, 200-201, 310 ; Forumu 25, 46, 187 ; heykeli 25, 27, 102 ; Limanı 14, 45

Theodosios II 18, 25, 27 ; heykeli 22 ; Kanunnamesi 28 ; Kapısı 22 ; surları 18, 22, 24, 165, 269 ; sikkesi 203 ; zafer takı 26

Theodosios Hrisoberges III (Antakya patriği) 332-333

Theopolis (Büyük Antakya) Z332

tılsımlar 23, 203, 257

Tiberios II 77

Tihe (Talih) heykeli 69

Timoteosa (Efesli) 147

tin-i mahtun 249, 257-259

Tokalı Kilise (Kapadokya, Göreme) 361-363, 375, 378, 381 ; kuruluşu 380 ; Yeni Kilise 382

Toklu Dede Mescidi 192

Topkapı 26 ; Sarayı 187, 257 ; Suru 186, 190 ; ayrıca bkz. Sur-u Sultani

Toroslar 102

Trabzon İmparatorluğu 336

Traianus 25 ; Forumu 26

Trakya 14-15, 76, 135, 271 ; fethi (Osmanlilar tarafından) 239 ; veba salgını 188

Tralles (Güzelhisar-Aydın) 298

Trapp, E. 240

triklinοs 31, 36

Truva Palladium’u 24

Tuğrul Bey 292

Tunus 95, 267-268 ; donanması 272

Tursun Bey 190

tutsaklar 186, 277, 281

Tuzla 272

Türk(ler) 239-242, 244, 246, 284-288, 290-296, 299, 301, 314 ; askeri güçlerinden yardım isteme pratiği 286 ; Bizans ilişkileri 285 ; Bizans kültürüne asimile olacakları ümidi 289 ; Bizans sinırı 298 ; fetihlerinden mülteciler 157 ; garnizonu 298 ; hamiliğini seçen Bizanslılar 299 ; Hiristiyan Türkler 287-290 ; inanç ve adetlerine vakıf olan Bizanslılar 296-297 ; korumalar 368 ; ordusu 298 ; paralı askerleri 286, 340 ; tehlikesine karşı yardım isteme 239 ; tüccarları 290-291 ; Türkçe konuşan Bizanslılar 244, 295-296 ; varlığı 285-286, 288, 290, 292-294 ; yardım isteyen Yunan ayaklanmacılar 301

Türkmen(ler) 285, 297, 300 ; imparatorluğa yerleşmelerini teşvik 295

typika (manastır vakfïyesi) 161

Tyr, Guillaume de 294

Tzamandos kalesi (Toroslar) 335

Tzikanisterion 37, 40

Uhaydir sarayı 83

Uk

Ukrayna 270

Ulpia Bazilikası 25

Umur Bey (Aydın emiri) 240

Uros Milutin 133

Üs

Üsküdar 182

Va

Vaftizci Yahya bkz. Yahya (Vaftizci, İoannes)

Valens (imparator) 380 ; sukemeri 17, 45

Valentinianus II 58-59

Van Gölu 286, 366, 372

Vareng muhafızları 304-306

Vaspurakan Krallığı 372

veba salgını 188, 258

Vefa Kilise Camii 191, 234

Velum (imparatorluk saray mahkemesi) 322

Venedikliler 28, 46, 309, 312, 346 ; mahallesi 133

Verina (I. Leon’un karısı) 34

Vett kazısı 24

Via Egnatia 24, 34, 87

Vize 15

Ya

yabancı(lar) ; 45, 107, 182, 289, 314, 334 ; rehberleri 305 ; tacirlerin mahalleleri 305

Yahudi(ler) 47-48, 68 ; büyü geleneği 261 ; mahallesi 47

Yahya (Vaftizci, İoannes) 158

Yahyalı Türkmen aşireti 299

yarışlar 60-61, 63, 65, 69 ; eğlence işlevi 60 ; elde edilen gelirler 61 ; kura çekimi 64 ; politik işlevi 60

yaşlılar evi 119, 122

Yedikule 22, 320

Yerebatan Sarayı bkz. Basilika Sarnıcı

Yeni Roma 28, 319, 332

Yeşu (Hoşea) 148

yetimhane(ler) 43, 119, 180

Yılanlı Sütun 53, 63

Yortu(lar) 39, 48, 91, 98, 103, 107 ; günü rölikleri 321

Za

Zachariadou, Elizabeth 241

Zacos, G. 320

zafer kutlamaları 64, 70, 277, 380

Zakarya (Selçuklu mabeynci) 294

Zatü’s-Savari savaşı 268

Zengiler dönemi 256

Zenon 32

Zeuksippos Hamamı 13, 70

Zeus 32

Zeyrek Camii 190, 192 ayrıca bkz. Pantokrator Manastırı

Zeyrek Mehmed 134

Zoe 110, 111, 115

Zoe Dukaina (rahibe Anna) 43

Zootihos (Aziz) hastanesi48, 122, 130

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search