Version classiqueVersion mobile

Harp ve Sulh

 | 
Dejanirah Couto

Dizin

Texte intégral

Ab

Abdullah (Ermeni) 374

Abdurrahman Sami Paşa 370

Abdülaziz 369, 373

Abdülhamid I 333, 364

Abdülhamid II 83, 374-375, 378, 411

Abdülmecid 333, 336, 340, 349, 367

Aboab, Isaac 159

Aboab, José 159

Acemler 251

Aden Emiri 101

Adile Hanım 411

Adriyatik 171, 178, 191, 193-194

ahd-i zimmet 211

ahdname 206-207, 211-212, 215, 217-218, 222-223

Ahmed (Hacı) 48, 60-68, 70-71, 73, 75-77

Ahmed I 197

Ahmed Paşa (Gedik) 52, 173, 179

Ahmed Paşa (Humbaracı) 365

Ahmed Paşa (Seker) 372-373, 377-378

Alcobaça Manastırı 97, 99, 112

Alemşah (Mentese Valisi) 177

Alfonso V (Portekiz Kralı) 155

Alfonso X 122

Alfonso XI. (Kastilya kralı) 155

Algarve Kralı 108

Ali Mehmed Emin Paşa (Izmir Valisi) 351, 358, 362

Ali Paşa (Kılıç) 198

Ali Rıza Paşa 374

Alman(lar) 251, 266, 365, 371-372

Almanya 63, 65, 67, 71, 145, 265

Alost 261, 263, 301

Altay 119, 127

Altın Elma 52-53

aman 211, 216

aman el-‘âmm 211

aman el-hass 211

Amano 123

Ancona 176, 212

el-Ankaravi, Ahmet bin Ali 215

Antalya 177

Antwerp 96-99, 104-105, 108, 110

Anvers 259, 262, 264, 268, 285, 294, 301-302

Apollon heykeli 290

Arabistan 67, 69-71, 100-101, 108

Aragon 140, 300

Aramon, Gabriel d' 246

Arap(lar) 47-48, 325 ; Coğrafyacılar 51 ; İmparatorluğu 128

Amavutluk 172

Arrobas, Abraao 158

Arrobas, Isaac 158

Arvieux, Laurent d' (Şovalye) 253

Aşikpaşazade 51

Aşkenazi, Salomon 74, 222

Ata'i 215 Aubert 364

Augsburg 251, 263

Augusta 374

Avarlar/Alanlar 121-122

Avignon 155

Avlonya 177, 192 ; Limanı 172

Avusturya 68, 83, 243, 348, 351-353, 357-358, 399, 412

Avusturyalilar 251, 354-356

Ayas Paşa 261, 288, 297-298

Ayasofya 288, 323, 336, 340-341, 392, 399

Ayşe Sultan (Humasah) 186

Aziz Stefanos Kilisesi 290

Ba

Baalbek 374

Bab-ı Hümayun 151-152, 157, 169-170, 172, 174, 176-178, 187, 220, 246, 298

Babiâli 109, 161, 317, 319-320, 351, 368

Baffo, Venier 74

Baganiski 86

Bağdat 70

Bahreyn 54, 207

Bahriye-ı Humayûn Mühendis Mektebi 365

Balard, Michel 245

Balkanlar 70, 99, 412

Barak Reis 170, 178

Barbaro, Josaphat 151

Barbaro, Marcantonio 222, 249

Barbarossa, Frederick 52

Baroja, Caro Julio 164

Barros, Joao de 122

Bartsch, Adam 301

Basra Körfezi 100, 103

Bassano 278

Bayezid (Şehzade) 250

Bayezid II 54, 149, 169, 171-176, 178-179, 290

Beauvais kumaslari 254

Behiye Sultan 411

Belgrad 106, III, 261, 269, 300

Bellingeri, Giampiero 61

berat 207, 217, 237

Bernardo, Lorenzo 188-189

Beyazit 345

Beyoğlu 221

Beyrut 374

bilad-ül küfriye 49

Bizans 51, 343, 346-348, 386, 392, 397 ; İmparatorluğu 51 ; Sarayı 289

Boğaziçi 206, 298-299

Boğdan 50, 66

Bohemya camlari 254

Bologna 238

Bonneval Paşa 364

Brabant 65

Braun, Georg 263

Bruges 99

Brüksel 260, 262-263, 265, 267-268 ; halıları 262

Bucciardo 176

Buda 106, 247, 290

Budapeste 53, 288

Budin Kuşatmasi 238

Bulgaristan 66, 269, 273, 277, 280

Buondelmonti haritası 290

Burgonya 65

Burhaneddin (Prens) 374

Bursa 176, 323 ; ipeklileri 251

Ca

Calabria 191-193, 197

Cambay Körfezi 100

Campanela 197

Campbell 364

Cantacasin, Théodore Spandouyn 285

Caoursin, Guillaume 173

Carlos Cigala 197

Carlos V 102, 104-105, 107-109 ; ayrica bkz. Karl V

Castilho, Antonio de 97

Castilho, Diogo de 97, 99, 104, 106-109, 120, 131, 133

Castilho, Joao de 97

Cataio Şatosu 239

Catarina 100

Cattaro 269

Cavali, Marino (Venedik balyosu) 218

Cebelitarik Boğazi 98

Cem Sultan 169-172, 174-175, 177, 181

Ceneviz(ler) 171, 174, 176, 178, 216, 245, 247

Cenova 155 ; belediyesi 245

Cenovali 174, 188

Ceuta 85

Cezayir 71, 317 ; dayilrari 251

Charles IX 327

Charles VIII 172, 175

Charles VIII 175, 177

Chesnau, Jean 246, 274, 290

Cirne, Manuel 96-98, 105

Clemens VIII 194

Coecke, Pieter 259, 261-263, 265, 268-269, 277, 281, 283, 285, 288-291, 294, 296, 299-302

Colle, Paolo da 171, 178

Constantinus Sütunu (Çemberlitas) 290

Contarini, Giovanni "Cacciadiavolo" 74

Contarini, Paolo (Balyos) 235

Couto, do Diogo 124, 127

Ça

Çanakkale Boğazi 51

Çemberlitaş 348

Çerkesler 84

Çin 70, 127, 405

Çingene 224

Da

Dalmaçya 68, 196

Damiao de Gois 102-103

Danişmendliler 51

dâr ül-sulh 50, 53

dâr ül-ahd 50, 53, 209

dâr ül-harb 49-50, 53, 209, 212, 214, 216, 222

dâr ül-İslam 49-50, 209, 214

Decsi, Baranyai 53

Dermoyen 264

Dervis Paşa 368

Diana heykeli 290

Diu kuşatmasi 107

Divriği 51

Diyarbakir 70

Dolmabahçe Sarayı 370

Doria, Andrea 200, 260

Dubrovnik 170, 172, 207, 209, 222-223, 260, 269, 272

Eb

Ebreo, Davitte Passi 218

Ebu Hanefı 212

Ebu Yusuf 212

Ebussuud Efendi 215

Edirne 141, 155, 169, 176, 245, 250, 284

Eflak 50, 66, 222

Efrenc 53

Ekber Şah 123

Elizabeth I 229

Emir Alem 65

Endülüs 88

Enenkel, Job Hartman von 237, 241

Erdel 50, 317

Ermeni(ler) 205, 217-218, 223-224 ; tacirler 206

Ermenistan 125

Erzincan 51

Erzurum 70

Estergon (Ustorgon) Kalesi 237

Etiyopya 71, 102, 108-109

Evliya Çelebi 53, 83-86, 88, 91-92

Fa

Fas 59, 71, 88, 98-99, 104 ; Kralı 251

Fatih Camii 290

Favoli, Hugo 285, 291

Fazil Ahmet Paşa (Köprülü) 329

Felemenk 103 ayrica bkz. Flander 95

Felipe II 158, 189, 192-195, 199

Felipe III 195-196, 201, 289

Felipe IV 145

Fener 206

Ferdinand (Avusturya kralı) 237, 260, 266, 303

Ferdinand, Franz (Arşidük) 239

Feridun Bey (Nişanci) 327

Ferriol 244

Fes 88

fetva 211, 214-216

Firat 51

Flaman ressamlar 299

Flander 65, 95, 97-98, 100-102, 105-107, 109, 261, 263

Floransa 175, 178

François I 52, 303

Fransa 67, 145-146, 169, 175-176, 179, 188-190, 195, 197, 206, 218, 223, 244, 248, 250-251, 264, 305, 318, 320, 327-329, 364-365, 373, 378, 381-382, 384-385 ; Kralları 63-64

Fransiz(lar) 50, 117, 151, 170, 188, 216, 246, 265-266, 321, 354, 365, 395, 412

Freising, Otton de 125

Frengistan 53-55, 69

Frenk(ler) 53, 84 ; cemaati 247

Fresne-Canaye 284

Ga

Gaeta 172

Galata 247, 336, 388

Galatasaray Sultanisi 371

Gama, Dom Cristovao da 109

Gama, Dom Estevao da 109

Gama, Vasco da 99

Gassot 300

Gastaldi 73

Gazanfer Aga (Kapiagasi) 187

Gazneli Mahmud 137

Gemmigny, Jacques de (Fransa elçisi) 250

Geuffroy, Antoine 294

Gilles, Pierre 289

Giovio, Paolo 102-103, 105

Girardin Markisi 249

Girit 68, 149, 155, 188, 319

Goa 102, 109, 123

Gobelins halıları 254

Gomer 123

Grimaldo, Gaspard 170

Gritti, Alvise 221

Gritti, Andrea 221

Groningen, Jan Swart van 259

Guicciardini, Luigi 261

Guilleragues 244

Gülhane Hatt-ı Humayûnu 333, 371

Gürcistan 125

Ha

Habeşistan 102

Habsburg(lar) 52, 100, 177, 193, 195, 237-238, 240, 251, 260, 266-267, 351 ; Hanedanı 192 ; imparatorluğu 50, 355, 361

Haçlı Seferleri 67, 125-126

el-Halebi, İbrahim 213, 232

Halep 239

Haliç 246, 285

Halkulvad 104

Hanefı 204, 208-210, 212-217, 219 ; hukulcu (siyer) 203, kuramı 224, fikhı 226

harbi 50, 211, 222-223

Harbome, William 223

Hasan (Venedikli) 186-187, 198

Hasan Paşa (Gazi) 367

el-Haskafi 213

hâss 211

Haydeddin Paşa (Barbaros) 104, 114, 174, 185, 190, 261, 297-298

Hazar Bölgesi 122

Hazar Denizi 66, 121, 126

Held, Julius 283

Henri (Navarralı) 189

Henri III 189, 244, 250

Henrique 85

Herakles heykeli 288-290, 312

Herdesianus, Bethmann 237

Hersek 172

Hezarfen Hüseyin Efendi 326

Hieronimo Lippomano 188

Hindistan 101, 103, 108, 146, 154, 206, 213, 322

Hint Okyanusu 50, 99-102, 104, 108

hipodrom 290

Hollanda 65, 98-99, 185, 188, 197, 244, 246

Hollandalılar 196, 206, 223, 243, 251

Hunlar 118, 120

Hüseyin Avni Paşa 369

Hüseyin Efendi 327

Hüseyn Bey 170, 175-176, 178

Hüsnü Bey 374

In

Ingres 302

Innocentius VIII 171, 174, 176

Irak 133 ; Seferi 261, 267

İb

İber 88 ; Yarimadası 55, 66, 105, 130, 139, 145, 147, 155, 205

İberya 65-66, 122, 141

İbrahim Paşa 80, 260, 265-268, 288-290, 297-298, 303, 305

iftâ 215

İnebahtı 185, 190, 194-195

İngiliz(ler) 188, 206, 223, 251, 266, 243, 365 ; tacirler 207

İngiltere 190, 195, 197, 244, 265, 319, 351

İran 83, 108, 119-120, 123, 125-126, 128-129, 133, 185-186, 196, 206, 322-323, 405

İranlılar 127, 325

İskender (Büyük) 63-64, 71, 121-122, 134, 318

İskender Bey 171-172, 178, 182

İskenderiye 190, 232

İskitler 118, 120

İsmail Bey 178

İsmail Efendi (Haci) 372

İsmail Paşa (Hidiv) 393, 411

İspanya 64-65, 68, 96, 139, 142-143, 145-148, 151-152, 155-156, 164, 188, 190, 193, 195-196, 265, 297 ; Hükümdarları 65 ; İmparatorluğu 100, 104 ; Kralları 63, 102 ; Kralliğı 196

İspanyol(lar) 47, 106, 142, 149, 151, 153, 158, 188, 191-192, 194 ; Armadasi 193 ; donanması 200 ; Kralliğı 185-186, 191, 193, 195 ; ordusu 192 ; Osmanli Ateşkesi 185

Istanbul 48, 74, 83, 88, 140-141, 143-145, 147-149, 152-153, 158-160, 169-171, 178-179, 185-186, 188-190, 195-197, 206, 218, 240, 243-246, 260-265, 267-269, 288-290, 294, 302, 319, 323, 326, 333, 335, 341, 343, 349, 352-353, 358-360, 365, 368, 373, 378-383, 385-386, 389-393, 395, 397-399, 403, 407-408 ; ayrica bkz. Konstantinopolis ; Kostantiniye

İsveç 243

İtalya 55, 63, 65, 67-69, 145, 169, 171-173, 178, 187, 190-191, 195, 197, 218, 261, 263-264, 348-349, 351

İtalyan(lar) 151, 170, 174, 176, 268, 289 ; Rönesansi 288

İzmir 319, 351-352, 354, 357-358, 360, 396

Jo

Joao III 100-101, 104, 108-109, 146

Johansen, Baber 214

Juan (Avusturyalı) 185

Ka

Kadıköy 299

Kafkas Siradağları 124

Kafkasya 83, 118-120, 133, 317, 329

Kahire 196, 366 ; Sultanı 110

el-Kalkaşandi 209-211

Kalkedon 299

Kalmuklar 84

Kamaran Adası 101

Kandiye 319

Kanije 240

Kapadokya 121

Kapudan Paşa 195, 197

Kapudan-ı Derya 159, 186, 189, 191-192, 198

Kapusen manastırı 319

Karabacek, Josef von 273, 277, 284

Karahitay 125

Karaman 70, 92

Karl V (Sarlken) 52, 64, 100, 259-262, 264-267, 285, 289, 302-304 ; ayrica bkz. Carlos V

Kasim Çavuş 175, 176, 179, 182

Kasim Paşa 297-298

Kasr-ı Humayûn 343

Kastilya 140

Kaşkar 66

Katerina II 335

Katip Çelebi 324-326, 328-329, 331

Katvan Savaşı 125

Kazan 66

Kemah 51

Kemalpaşazade 215

Kemâlü'd-Din 212

Kemer Dagları 88

Keyvam Bey 170

Kıbrıs 68, 73, 161, 194, 197

Kırım 317

Kız Kulesi 299

Kızıl Elma 52

Kızıddeniz 100-103, 109

Klosterneuburg manastırı 239-240

Konstantinopolis 47, 51, 100, 108-110, 119, 124, 141-142, 145-146, 157, 178, 248, 254, 259, 263, 264, 268, 284-285, 290, 314, 317-318, 323-324, 382, 388

Konya Selçukluları (Rum Selçukileri) 51

Korfu 197

Korkud (Sehzade) 177

Koron (Peleponez) 260- 261

Korvin Sarayı 290

Kostantiniye 284, 288, 294-295

Kôln 53

Köszeg (Güns) 265-266 ;) kuşatmasi 303

el-Kuduri 212

Kudüs 148, 154, 160, 322, 374

Kufestein, Hans Ludwig von 247

Kunovicka 273

Kuruçesme 145-146

Kutsal Roma Germen İmparatorhiğu 52, 67, 260

Küçük Rumiya (Küçük Asya) 51

La

Lamberg, Josef de 266, 303

Lamego 158

Lancosme 189

Layos (Macar Kralı) 106, III

Lefort, Jacques 171

Lemberg 232

Liemick, Willem 259

Ligne, Charles Antoine de (Prens) 300

Limnos 171-172, 176, 179

Linz 303

Lippomano 189

Livorno 196

Lizbon 102, 107, 156, 159-160, 371

Londra 371

Lorichs, Melchior 300, 302

Louis XI 178

Louis XII 176

Louis XIV 244, 248, 317-319, 321-322, 365

Louvain 103

Luis (Prens) 104, 108

Luna, Dona Garcia de 153

Lüleburgaz Camisi 249

Lütfi Paşa 269, 278-279

Lvov 212

Lyon 246

Ma

Macar(lar) 53, 351-352, 354, 355-356, 361, 364

Macaristan 50, 66, 70, 192-193, 238-239, 317, 351 ; kralliğı 304 ; Seferi 259-260, 266, 300

Madeira 99

Madrid 146, 148, 185, 188, 197

Magliani, Giovanni 189

Magog (mecüc) 123

Magrip 48, 83, 88, 98, 196-197

Mahmud I 367

Mahmud II 366, 370-371

Makedonya 269, 281

Maksudzade Simon Bey 411

Malines, de 259

Malta 196

Mander, Carel van 263

Maqueda (Sicilya Valisi) 197

Marakes Sultanlari 88

Mardochee 291

Margliani, Ruggiero 189

Marie (Macaristan kraliçesi) 262, 265

Maritza ovasi 273

Marlier 283-284

Marmara Denizi 289

Marsigli, Luigi 238

Mascarenhas, Dom Pedro de 102

Massava 109

Matrakî 289-290

Maurand 289

Maveraünnehir 119, 126, 135-136

Medici I. Francesco 218, 222

Mehmed Ali Hasan (Prens) 393, 411

Mehmed Ali Paşa (Kavalali) 366, 371

Mehmed Ali Paşa (Küçük, Misirli) 411

Mehmed Çelebi 329

Mehmed Efendi (Seyhülislam) 223

Mehmed Efendi (Yirmisekiz) 328

Mehmed II (Fatih) 52, 54, 285, 290, 318

Mehmed III 186, 197

Mehmed IV 154, 239-240, 242, 327

Mehmed Ihlasi (Seyh) 328

Mehmed Paşa (Köprülü) 322

Mehmed Paşa (Sokollu) 222, 249-250

Mehmed Resad V 411

Mehmed Tevfïk Paşa (Hidiv) 411

Meissen porselenleri 254

Mekke 196

Meksika (Temestitan) 64

Mekteb-i Osmaniye 371-373

Melik Gazi 51

Membre, Michèle 73-74, 80

Memlûk(lar) 150, 210, 226, 366

Menage, V.L. 60-62, 72-73, 76-77, 80

Mentese 176

el-Merginani 212

Mesih Paşa 173, 178-179

Messina 193, 201

Metz 381

mezheb içtihadı 213

Mısır 67, 70, 83, 89100, 106, 111, 128, 232, 239, 366, 371, 411-412 ; Yahudisi 55

Micas, Joao 159

Milano 52, 65, 175, 178, 245, 348

Milas, Andréas 171, 178, 182

Moelnere Sarayı 262

Moeyen, Vander 263

Moğol(lar) 122-124, 130, 127 ; İmparatorluğu 125, 129

Moldavya 222

Molla Hüsrev 213, 215

Monomotapa (Ibn Metasya) 64

Montferrat, Nicolas de 170

Monzon (Arragon) 260

Mora Yarimadası 196

Morava Nehri 275-276

Morosini, Gianfrancesco 228

Moskof Knezliği 103

Moskof Kralliği 66, 68

Motraye (Seyyah) 253

Moya, de Gines 148

Muhammed Tuğluk II 213

Muhammmed Mevkûfâtî 215

mukallid 213

Murad I 363

Murad II 245

Murad III 74, 146, 186, 197, 222, 223, 239

Murad IV 331

Murano 246

Mustafa (Sancak Beyi) 172

Mustafa (Sehzade) 250

Mustafa Bey (Roma elçisi) 175-179

Mustafa III 364, 367

Mustafa Naili Paşa 411

Mustafa Reşid Paşa 333, 345, 347, 411

mutlak müctehid 212-213

Mühendishane-i Bahri Humayûn 367, 368, 373

Münih 251

Münster 289

müstemin 209-210, 215-216, 218, 223

Mytilene (Midilli) 146

Na

Napoli 65, 169-170, 172, 175-178, 192, 195-196, 201

Napolililer 178

Nasi, Don Josef 153, 157, 161, 222

Natolya (Anadolu) 121

Nicolay, Nicolas de 153, 164, 284, 291, 301-302

Nicolo, Marco di 264, 296

Nikola I (Montenegro kıralı) 411

Nikolay I 335

Nil Kaynaklari 88-89

Niş 266, 276, 303

Nogarole, Leonardo de 266, 303-304

Nogaylar 84

Nointel Markisi 248, 320

Nurbanu Sultan 74, 250

Of

Ofen bkz. Buda

Oguzlar 119

Orhan Bey 51

Orléans, Philippe d' 319

Orley, Bernard van (ressam) 261, 295, 307

Osman [Gazi] 106

Osman Hamdi Bey 382, 388, 411

Osmanlı-Avusturya Savası 240

Osmanlı-İspanyol Çatişması 188

Otranto 52

Pa

Padova 239

Pantokrator Klisesi 285

Paris 57, 142, 321, 371-373, 381, 389, 408

Peçuy 240

Pera 171, 174, 247, 296, 299, 339, 345, 349, 374, 378, 388-392, 404

Peru 65, 71

Perugino 288

Petritsch, Ernts 239

Petro (Büyük) 66

Piri Reis 57, 59, 76

Piritea Dağlari (Monti Piritei) 121

Pius II (Papa) 47

Piyale Paşa 159

Plovdiv (Filibe) 282

Polonya 50, 66, 243, 265, 378

Polonyalilar 251

Portekiz 63, 65-66, 68, 85, 88, 95-102, 106-109, 117, 139, 141, 144-145-148, 155-159, 161 ; donanması 104 ; gemileri 101 ; Kralliğı 99-100, 107-108 ; tekeli 107 ; Yahudileri 140

Portekizli(ler) 50, 84, 86-87, 89, 104, 118, 120, 122

Porto 98

Postel 290

Prag 261

Presbourg (Bratislava) 261

Prusya 373

Ptolemaios (Batlamyus) 48

Puglia 191

Puntland 87

Puvatya Muharebesi 47

Ra

Rahip Yohannes 102, 125, 130, 135

Rehlinger, Jacob 263-264, 268, 307

Rembrand 302

Rericho, Antonis 178

Resende, André de 101-102

Rifeos/Rifes Dağlan (Montes Ripheos) 121-122

Rincon (Fransiz temsilcisi) 266, 303, 305

Rodos 106, III, 169, 171-177, 179, 190

Roma 50-53, 64, 67, 102-103, 105-106, 148, 169, 172, 175-177, 179, 200, 322, 334 ; İmparatorluğu 51-52, 68, 72 ; Sezarlari (Kayser-i Rum) 74

Romalilar 49, 63, 412

Romanya 209

Rovere, Giovanni della 176

Rudolf II 193, 200

Rum 50-51, 53, 389 ; Eyaleti 51-52

Rum İli (Rumeli) 52

Rum(lar) 205, 206, 218-220

Rumeli 54, 280 ; ovaları 273

Rumeli Hisari 298

Rus(lar) 251, 355

Rusya 66-67, 243, 358-359, 378 ; İmparatorluğu 335

Rüstem Paşa 246

Sa

Sa'deddin Efendi (Hoca) 223

Safed 159

Safevi İmparatorluğu 129

Safeviler 72, 150, 186, 196

Saidüddin 51

Saint-Petersburg 334

Saint-Priest 244

Saldanha, Antonio de 104

Salm 126

Santa Maria dei Miracoli Kilisesi 346

Sardunya 65

Sarmatlar 121

Sarmatya (Rusya) 63, 66

Saruq, Hayyim 218

Satzinger, Helmuth 239

Savoie 169

Savonnerie halilari 254

Saxe-Teischen, Albert de 301

Sceheppper, Corneille de (elçi) 259-262, 265-266, 268, 272, 285, 288, 296, 298, 300

Sebte 85

Sefarad 205

Segedin Kalesi 240

Selanik 98, 140-141, 145, 159-160

Selçuklular 125, 226

Selim (Sehzade) 250

Selim I 54, 106, 149-150, 290

Selim II 74, 161, 157, 216, 246

Selim III 364-366

es-Serahsi 212

Serenissima (Vendedik) 219

Serlio, Sebastiano 261-262

Servili Ahmed Emin 374

Sevres seramilderi 254

Seyyid Hasan Efendi 367

Sirbistan 269

es-Sıvasi 232

Sicilya 65, 186, 188, 195-196

Sigismund (Polonya Kralı) 55, 110, 212

Sinan Paşa (Ciğalazade) 186-189, 191-200

Sinan Paşa (Koca) 200

Sincan 119

Siyavus Paşa 249

siyer 203, 210

Slavonya 269

Sofya 269

Sokotra 100

Sphendone 289

Sudan 92, 317

Sufi (Şah İsmail) III

sulhname 211

Sultan Ahmed Camii 392

Sultanahmet Meydani 340

Suriye 106, 111, 125, 320

Süleyman Aga 321

Süleyman I (Kanuni) 47, 52, 55, 63, 71-72, 100, 106-107, 149, 157, 173, 186, 196, 212, 222, 237-238, 250, 259, 261, 263, 265-267, 288-289, 291, 294-298, 300, 313

Süleyman Paşa (Hadim) 107, 115

Süleyman Paşa (Harbiye müdürü), 369

Süleyman Paşa (Orhan Bey'in oğlu) 51

Süleyman Re'fet Paşa 411

Süleyman Seyyid 372

Süleyman Şah 71

Süleymaniye Camii 323

Süveys 107, 109

Sa

Şam 70, 374

es-Şeybani 212

eç-Şurunbulâli 214

Ta

Tahmasp (Şah) 72

taklid 213

Tanais (Don) 121, 123

Tasköprüzade 215

Tatarhan 213

Tataristan 121

Tatarlar 66, 84, 123-124, 130

Tatar-Pazarcik 280

Tavemier, Jean-Baptiste 302, 322

Tengnabel, Sébastian 237

Teodosius Aniti 290

Thevet 291

Tiberias Lordu 146

Tiras 123

Tophane-i Amire 152

Topkapi Sarayi 54, 169, 171, 253, 295, 299, 392, 394, 399

Tott, Baron de 364-365

Tournefort, Joseph Pitton de 322

Trabzon Imparatorlugu 110

Trakonya 120

Transilvanya 222

Trebinje 272

Truva 117-118

Tugrul Bey 133

Tuna prenslikleri 207

Tunus 59, 104, 114, 195, 262, 264 ; dayıları 251 ; fethi 109

Tunuslu Hacı Ahmed 57, 59, 69, 72

Tur 123, 126-127

Turan 127

Türkistan 119, 122, 125

Türkiye 140-141, 146-147, 149-150-151, 153, 157-161, 263, 319, 322, 341, 348, 352, 379, 382, 392, 395, 398-400

Türkler 47, 127, 218

Türkmenya 120

Uk

Ukrayna 212

Umman Denizi 100

Urufa 48

Va

Van 186

Vanmoor, Jean-Babtiste 249

Veltwijck, Gérard 269, 285

Venedik 50, 52, 55, 57, 59, 68-69, 74, 107, 146, 149, 151, 161, 170, 175-176, 179, 187, 190-191, 194, 197, 199-201, 206-207, 212, 215, 219, 221, 223, 228, 243, 249-251, 259, 264-265, 267, 319, 331, 334-335- 341, 343, 345-348, 378, 398, 408 ; Armadası 193 ; Cumhuriyeti 74, 188, 194 ; donanması 296 ; Körfezi 272 ; Osmanlı şavası 319 ; Senatosu 187-188

Venedikli(ler) 53-54, 59, 72-73, 188, 192, 194, 197, 246, 320

Vera, Francisco de 189

Verhulst, Maayken (Bessemers) 262

Vermeyen, Guillaume 264, 268

Victor Menage 172

Vincennes seramikleri 254

Viyana 53, 100, 102, 154, 252, 260, 267, 301, 354-355, 357, 371 ; Kuşatması 238-239, 259

Wa

Walle, Pierre van de 260, 263, 307

Wiegand 284, 290

Willhelm II 374

William Harbome 188

Ya

Yahudi(ler) 55, 74, 98, 139, 141, 143, 148, 150-152, 155, 160-161, 154, 156-157, 205, 207, 217-220, 222

Yahya, Don Yosef ibn 155

Yavuz Selim Camii 285

Yemen 93

Yerasimos, Stefanos 52, 390

Yildiz Sarayi 374

Yunanistan 124, 317, 320

Yunus Bey 298

Za

Zaribrod 273

Zen, Pietro (Balyos yardimcısı) 249

Zeyla 87, 92

zımmı 209-210, 216-217, 219, 221, 226

Zilyezân hükümdarları 88

Zitvatorok 212

© Institut français d’études anatoliennes, 2010

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search