Version classiqueVersion mobile

Harp ve Sulh

 | 
Dejanirah Couto

Sunuş

Nora Şeni
Traduction de Şirin Tekeli

Texte intégral

1Kitap Yayınevi’yle birlikte Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) olarak yayınladığımız bu üçüncü kitabın “Fransa’da Türkiye Mevsimi” çerçevesinde yer almış olan “Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa” sempozyumunun tebliğlerinden oluşması birden fazla bakımdan anlamlı: Gulbenkian Vakfı’nın ve École Pratique des Hautes Études (EPHE, Uygulamalı Yüksek Araştırmalar Okulu, Paris) ile birlikte organize etmiş olduğu bu bilimsel toplantı 2009’da haylı başarılı bir şekilde gelişen “Fransa’da Türkiye Mevsimi”nin izlerini taşıyor. Bu izler yalnızca tebliğlerin anlattığı Avrupa/Osmanlı, Avrupa/Türkiye ilişkilerinin koklülügünü, kadimliğini, iç içe geçmişliğini ifade etmekle kalmıyor, bilim kurumlarının, bilimsel araştırmacıların, tarihçilerin müştereken çalıştığı, görüştüğü, fikir ve araştırmacı, tebliğ ve yayın teatisninde bulunduğu ağlara, arenalara dikkatı çekiyor. Bu mevsimin sanatsal, kültürel, bilimsel programlarının yarattığı etki, Fransa-Türkiye arasındaki iletişim kanallarının tıkalı değil canlı olduğunu, iki toplumun birbirlerine duyduğu ilgiyi, merakı, hatta talebi gözler önüne serdi.

2Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü bu dinamiğe tüm enerjisiyle katıldı. ARTE’de “Kültür, Dünya Metropolü İstanbul’un Emrinde” sempozyumu, Fransa’nın en elit bilim adamlarını barındıran Académie des Inscriptions et Belles Lettres’de “Oryantalizm, Oryantalistler ve Osmanlı İmparatorluğu” kolokyumu bu mevsimde düzenlemiş olduğu etkinliklerden. Enstitünün araştırmacıları ise mevsim süresince Fransa’daki çeşitli toplantılara konuşmacı olarak, organizatör olarak iştirak ettiler, Türkiye’yi, arkeolojik çalışmalarını, tarihini, kentlerinin büyüme şekillerini ve sorunlarını anlattılar, sorunların Avrupa’dakilere ne kadar yakın ve benzer ve nerede, nasıl, ne derece farklı olduğunun ölçülebilmesine yardım ettiler.

3Elinizdeki bu kitap var oluşunu büyük ölçüde Paris’te yaşayan, EPHE’nin parlak bir araştırmacısı Dejanirah Couto’nun tükenmez enerjisine ve derin bilgisine borçlu. Uzmanlık alanı 16. yüzyıl’da Portekiz’in Hint Okyanusu’na açılımını ve İslam dünyasıyla ilişkilerini (Osmanlı, İran, Hindistan) kapsayan Couto 2009’da, İstanbul’da, bir yandan misafir araştırmacı olarak bulunduğu IFEA’daki çalışmalarını yürütürken bir yandan da Paris’te gerçekleşecek “Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa” toplantısını hazırlıyordu.

4Toplantı tebliğlerini her zamanki itinası ve konuya hâkimiyetiyle çeviren Şirin Tekeli’nin ise bu kitabın başarısındaki rolü büyük.

5Ancak bu buluşma, “Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa” toplantısının gerçekleşebilmesi, Fransa’dan, Türkiye’den, Amerika’dan, Portekiz’den, İtalya’dan, Belçika’dan, Hollanda’dan ve Avusturya’dan araştırmacıların Paris’te bir araya gelebilmeleri, tebliğlerin son derece kısa bir zamanda baskıya hazırlanabilmesi ve tam da 2010’da –İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti olduğu yılda– yayınlanması, bütün bunlar Calouste Gulbenkian Vakfı’nın başkanı Emilio Rui Vilar sayesinde mümkün oldu. Kendisine şukran borcumuzu burada ifade etmek isterim.

© Institut français d’études anatoliennes, 2010

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search