Version classiqueVersion mobile

Apartman

 | 
Ayşe Derin Öncel

Apartmanlar

Texte intégral

Örnek 1

Örnek 1

Kamondo Apartmanı
Yapım Tarihi : 1858 ile 1895 arası
Bugünki Durumu : hotel, Yenileme
Rölöve : D. Öncel
Adres : Felek sokak no : 2
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Savfet Bey Apartmanı
Yapım Tar
ihi : 1858 ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı dükkân ve atölye
Rölöve : D. Öncel, G. Öncel
Adres : Horoz Sokak No:11-16
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Musta Bey Apartmanı
Yapım Tarihi : 1858 ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. Öncel,
Adres : Hacı Ali Sokak No : 8
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Rigo Apartmanı
Yapım Tarihi : 1858 ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye, dükkân
Rölöve : D. Öncel
Adres : Hacı Ali Sokak No : 2
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Rigo Apartmanı
Yapım Tarihi : 1858 ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye, dükkân
Rölöve : D. Öncel,
Adres : Hacı Ali Sokak No : 7
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Faik Bey Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : Ev sah
İbİnİn verdİğİ kroki üzerİnden
Adres : Bereketzade Medreses
İ Sokak No : 3
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Rauf Bey Apartmanı
Yapım Tarihi : 1891
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye, dükkân
Rölöve : D. Öncel
Adres : Camekân Sokak No : 9
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Urbach Apartmanı
Yapım Tarihi : 1858
ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye, dükkân
Rölöve : D. Öncel
Adres : Camekân Sokak No : 5
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Schorr Apartmanı
Yapım Tarihi : 1892
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye, dükkân
Rölöve : D. Öncel
Adres : Camekân Sokak No : 3

Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Konut
Yapım Tarihi : 1872
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı dükkân
Rölöve : D. Öncel, S. İnsel
Adres : Kuled
İbİ Sokak No : 39, Bereketzade Sokak No : 1/A-B
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi ahşap konstrüksiyon

Sadık Paşa Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giri
ş katı atölye ve dükkân
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Kule Meydanı No : 3
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Şeyh Talat Efendi Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı dükkân

Rölöve : D. Öncel, N, Çete
Adres : Şa
ir Ziye Caddesi No : 3
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer dö
şemesi metal konstrüksiyon

Barnathan Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giri
Ş katı atölye
Rölöve : D. Öncel,
Adres : Ş
imşir Sokak No : 18
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Pekmezian Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Hotel, Yen
ileme
Rölöve : D. Öncel,
Adres : Kule Meydanı No : 13
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Essayan Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireler
İ, giriş katı atölye ve dükkân
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Kule Meydanı No : 15
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Şevket Bey Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye ve dükkân
Rölöve : D. Öncel
Adres : Portakal Sokak No : 2
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Zeki Paşa Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : A. Sunalp
Adres : Küçük Hendek Sokak No : 5
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Cuppa Apartmanı
Yapım Tarihi : 1858 ile 1874 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı dükkân
Rölöve : D Öncel, Ç. Yula
Adres : Şah Kapısı Sokak No : 4
Yapım Sistemi : Duvarlar ta
ş ve tuğla, yer döşemesİ ahşap konstrüksiyon

Selim Bey Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Kültür Yapısı, Yen
ileme
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Şah Kapısı Sokak No : 18
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Konut
Yapım Tarihi : 1858 ile 1872 arası
Bugünki Durumu : Kültür Yapısı, Yenileme
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Şah Kapısı Sokak No : 10
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi ah
Şap konstrüksiyon

Triandefilides Apartmanı
Yapım Tar
ihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Küçük Hendek Sokak No : 36
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Rigo Apartmanı
Yapım Tarihi : 1874 ile 1895 arası

Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Şah Kapısı Sokak No : 18
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Chrİssostomos Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye ve dükkân
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : İlk Beled
İye Caddesi No : 45
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Bagdatlian Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : İlk Beled
İye Caddesi No : 43
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Bagdatlian Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye, kısmı yen
ileme
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : İlk Beled
İye Caddesi No : 41
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer dö
Şemesi metal konstrüksiyon

Yanissopoulo Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. ÖnceL, Ç. Yula
Adres : Otçu Sokak No : 5
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Rigo Apartmanı
Yapım Tarihi : 1874
ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Şahkulu Sokak No : 26
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Barnathan Apartmanı
Yapım Tarihi : 1892-1893
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katı atölye ve dükkân
Rölöve : AKIN Nur,
Galata ve Pera, İstanbul, Literatür Yayıncılık, 1998.
Adres : Timarcı Sokak No : 5, 7, 17
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Robert Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye ve dükkân
Rölöve : D. Öncel, F. Kafescioğlu ve T. Kurttek
in
Adres : Şahkulu Sokak No : 25
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Leonİdas Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında dükkân
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Galip Dede Sokak No : 48
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Apergİ Apartmanı
Yapım Tarihi : 1874
ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölyeve dükkân
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula, G. Öncel
Adres : İlk Belediye Caddesi No : 8-10
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Tünel Apartmanı
Yapım Tarihi : 1874 ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : İlk Beled
İye Caddesi No : 5
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer dö
şemesi metal konstrüksiyon

Mehmet Bey Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman
daireleri Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Hoca Ali Sokak No : 3
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Mİmİcopoulo Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye ve dükkân
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Lüleci Hendek Sokak No : 124
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Mİmİcopoulo Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye ve dükkân
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Ali Hoca aralığı, No : 17
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Capozzİ Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. Öncel, A. Sunalp
Adres : Lüleci Hendek Sokak No : 126
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Casaretto Apartmanı
Yapım Tarihi : 1874
ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye
Rölöve : R. Kutlutan
Adres : Tatarbey
i Sokak No : 2
Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Zuhdi Paşa Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünk
İ Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Ali Hoca Sokak No : 15
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Frİedmann Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895
ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, girişkatında dükkân
Rölöve : -
Adres : Galip Dede Sokak No : 149
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Braunstein Apartmanı
Yapım Tarihi : 1874 ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Serdar-ı Ekrem Sokak No : 28
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Apartman
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye ve dükkân
Rölöve : D. Öncel, P. Ağır N. Çete
Adres : Serdar-ı Ekrem Sokak No : 44
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer dö
Şemesi metal konstrüksiyon

Naib Bey (Doğan) Apartmanı
Yapım Tarihi : 1892-1893
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : -
Adres : Serdar-ı Ekrem Sokak No : 56
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Agostini Apartmanı
Yapım Tarihi : 1874
ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Serdar-ı Ekrem Sokak No : 80
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Barnathan Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Ali Hoca Sokak No : 26
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Hacı Said Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Ali Hoca Sokak No : 24
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Konut
Yapım Tarihi : 1858 ile 1872 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Balkon Çıkmazı No : 4
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi ahşap konstrüksiyon

Konut
Yapım Tarihi : 1858 ile 1872 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Balkon Çıkmazı No : 1
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer dö
şemesi ahşap konstrüksiyon

Asseo Apartmanı
Yapım Tarihi : 1874 ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye
Rölöve : D. Öncel
Adres : Serdar-ı Ekrem Sokak No : 23
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

İzzettİn Apartmanı
Yapım Tarihi : 1874 ile 1895 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye
Rölöve : D. Öncel, Ç. Yula
Adres : Serdar-ı Ekrem Sokak No : 32
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Dikeos Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye
Rölöve : D. Öncel, S. İnsel
Adres : Serdar-ı Ekrem Sokak No : 63
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Dikeos Apartmanı
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. Öncel
Adres : Serdar-ı Ekrem Sokakno : 73
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Apartman
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri, giriş katında atölye, Yenileme
Rölöve : R. Ötünç
Adres : Serasker Çıkmazı No : 5
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Konut
Yapım Tarihi : 1895 ile 1905 arası
Bugünki Durumu : Apartman daireleri
Rölöve : D. Öncel
Adres : Tatarbeyi Sokak No : 1
Yapım Sistemi : Duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon

Table des illustrations

Légende Apartmanlar
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-1.png
Fichier image/png, 1,9M
Titre Örnek 1
Légende Kamondo ApartmanıYapım Tarihi : 1858 ile 1895 arasıBugünki Durumu : hotel, YenilemeRölöve : D. ÖncelAdres : Felek sokak no : 2Yapım Sistemi : duvarlar taş ve tuğla, yer döşemesi metal konstrüksiyon
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-2.png
Fichier image/png, 598k
Titre Örnek 3
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-3.png
Fichier image/png, 769k
Titre Örnek 4
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-4.png
Fichier image/png, 475k
Titre Örnek 5
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-5.png
Fichier image/png, 567k
Titre Örnek 6
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-6.png
Fichier image/png, 678k
Titre Örnek 7
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-7.png
Fichier image/png, 654k
Titre Örnek 9
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-8.png
Fichier image/png, 648k
Titre Örnek 10
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-9.png
Fichier image/png, 674k
Titre Örnek 11
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-10.png
Fichier image/png, 756k
Titre Örnek 14
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-11.png
Fichier image/png, 576k
Titre Örnek 16
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-12.png
Fichier image/png, 659k
Titre Örnek 23
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-13.png
Fichier image/png, 603k
Titre Örnek 24
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-14.png
Fichier image/png, 559k
Titre Örnek 25
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-15.png
Fichier image/png, 588k
Titre Örnek 26
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-16.png
Fichier image/png, 584k
Titre Örnek 27
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-17.png
Fichier image/png, 603k
Titre Örnek 29
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-18.png
Fichier image/png, 583k
Titre Örnek 30
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-19.png
Fichier image/png, 1,1M
Titre Örnek 31
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-20.png
Fichier image/png, 578k
Titre Örnek 32
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-21.png
Fichier image/png, 565k
Titre Örnek 34
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-22.png
Fichier image/png, 627k
Titre Örnek 35
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-23.png
Fichier image/png, 528k
Titre Örnek 36
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-24.png
Fichier image/png, 526k
Titre Örnek 37
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-25.png
Fichier image/png, 547k
Titre Örnek 38
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-26.png
Fichier image/png, 605k
Titre Örnek 39
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-27.png
Fichier image/png, 618k
Titre Örnek 41
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-28.png
Fichier image/png, 660k
Titre Örnek 42
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-29.png
Fichier image/png, 1,3M
Titre Örnek 44
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-30.png
Fichier image/png, 1,0M
Titre Örnek 45
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-31.png
Fichier image/png, 1,2M
Titre Örnek 47
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-32.png
Fichier image/png, 980k
Titre Örnek 48
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-33.png
Fichier image/png, 1,1M
Titre Örnek 49
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-34.png
Fichier image/png, 998k
Titre Örnek 50 A
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-35.png
Fichier image/png, 1,0M
Titre Örnek 50 b
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-36.png
Fichier image/png, 1,2M
Titre Örnek 51
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-37.png
Fichier image/png, 1,0M
Titre Örnek 52
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-38.png
Fichier image/png, 1,2M
Titre Örnek 54
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-39.png
Fichier image/png, 1,1M
Titre Örnek 56
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-40.png
Fichier image/png, 1,1M
Titre Örnek 59
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-41.png
Fichier image/png, 931k
Titre Örnek 62
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-42.png
Fichier image/png, 1,1M
Titre Örnek 65
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-43.png
Fichier image/png, 1,2M
Titre Örnek 68
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-44.png
Fichier image/png, 1,3M
Titre Örnek 70
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-45.png
Fichier image/png, 1,0M
Titre Örnek 71
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-46.png
Fichier image/png, 1,0M
Titre Örnek 75
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-47.png
Fichier image/png, 1,1M
Titre Örnek 76
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-48.png
Fichier image/png, 971k
Titre Örnek 78
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-49.png
Fichier image/png, 1,3M
Titre Örnek 79
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-50.png
Fichier image/png, 1,2M
Titre Örnek 80
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-51.png
Fichier image/png, 1,0M
Titre Örnek 81
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-52.png
Fichier image/png, 1,2M
Titre Örnek 83
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-53.png
Fichier image/png, 1,1M
Titre Örnek 84
URL http://books.openedition.org/ifeagd/docannexe/image/1595/img-54.png
Fichier image/png, 966k

© Institut français d’études anatoliennes, 2010

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search