Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne.
En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Holocaust

Livres

Poradzieckie

Najnowsza migracyjna literatura żydowska w Stanach Zjednoczonych

Karolina Krasuska

2021

Holokaust i Hiroszima w perspektywie porównawczej

Pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Japonii

Jacek Leociak et Ariko Katō (dir.)

2020

Lata czterdzieste

Początki polskiej narracji o Zagładzie

Maryla Hopfinger et Tomasz Żukowski (dir.)

2019

Nie wiem, jak ich mam cenić…

Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów

Justyna Kowalska-Leder

2019

Świadek: jak się staje, czym jest?

Agnieszka Dauksza et Karolina Koprowska (dir.)

2019

Po Jedwabnem

Anatomia pamięci funkcjonalnej

Piotr Forecki

2018

Opowieść o niewinności

Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942-2015)

Maryla Hopfinger et Tomasz Żukowski (dir.)

2018

Krajobrazy Zagłady

Perspektywa historii środowiskowej

Jacek Małczyński

2018

Pomniki pamięci

Miejsca niepamięci

Katarzyna Chmielewska et Alina Molisak (dir.) Katarzyna Chmielewska et Alina Molisak (éd.)

2017

Spory o Grossa

Polskie problemy z pamięcią o Żydach

Paweł Dobrosielski Paweł Dobrosielski (éd.)

2017

Czyja dzisiaj jest Zagłada?

Retoryka - ideologia - popkultura

Marta Tomczok

2017

Przemoc filosemicka?

Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000

Elżbieta Janicka et Tomasz Żukowski Elżbieta Janicka et Tomasz Żukowski (éd.)

2016

Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968)

Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska et Jacek Leociak (dir.) Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska et Jacek Leociak (éd.)

2016

Od kroniki do filmu posttraumatycznego

Filmy dokumentalne o Zagładzie

Tomasz Łysak

2016

Znacze//nie wiersza

Apofazy Paula Celana

Paweł Piszczatowski

2014