Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne.
En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

Accueil Catalogue de 14675 livres Éditeurs Auteurs

Ressources numériques en sciences humaines et sociales

OpenEdition

Nos plateformes

OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypothèses Calenda

Bibliothèques

OpenEdition Freemium

Suivez-nous

Newsletter

Tous les livres

Poradzieckie

Najnowsza migracyjna literatura żydowska w Stanach Zjednoczonych

Karolina Krasuska

2021

Holokaust i Hiroszima w perspektywie porównawczej

Pamięć o II wojnie światowej w Polsce i Japonii

Jacek Leociak et Ariko Katō (dir.)

2020

Lata czterdzieste

Początki polskiej narracji o Zagładzie

Maryla Hopfinger et Tomasz Żukowski (dir.)

2019

Non omnis moriar?

Bolesław Prus, wiek XIX i opowieści współczesne

Bartłomiej Szleszyński

2019

"Osobiste sprawy i tematy"

Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej

Magdalena Śniedziewska

2019

Nie wiem, jak ich mam cenić…

Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów

Justyna Kowalska-Leder

2019

Świadek: jak się staje, czym jest?

Agnieszka Dauksza et Karolina Koprowska (dir.)

2019

Maszynerie afektywne

Literackie strategie emancypacji w najnowszej polskiej poezji kobiet

Monika Glosowitz

2019

Mapy romantyków

Dorota Siwicka (éd.)

2018

Medycyna

Grzegorz Marzec (éd.)

2018

Praktyki psychiatrii

Katarzyna Czeczot (éd.)

2018

Wojna i okolice

Sławomir Buryła

2018

Po Jedwabnem

Anatomia pamięci funkcjonalnej

Piotr Forecki

2018

Opowieść o niewinności

Kategoria świadka Zagłady w kulturze polskiej (1942-2015)

Maryla Hopfinger et Tomasz Żukowski (dir.)

2018

Poetyka rozkwitania

Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray

Katarzyna Szopa

2018

Kłopotliwe rozrywki

Marta Zielińska (éd.)

2018

Wielkie poruszenie

Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej

Kinga Siewior

2018

Pozycja smaku

Jedzenie w granicach sztuki

Dorota Koczanowicz

2018

Krajobrazy Zagłady

Perspektywa historii środowiskowej

Jacek Małczyński

2018

Cyfrowa semiopoetyka

Ewa Szczęsna

2018

Widma Derridy

Agata Bielik-Robson et Piotr Sadzik (dir.)

2018

Granice kontroli

Maszyneria władzy Jeremy Benthama

Rafał Nahirny

2018

Pamięć gatunków

Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej

Grzegorz Grochowski

2018

Katastrofy i wypadki w czasach romantyków

Marek Bieńczyk (éd.)

2017

Zwierzęta na zakręcie

Beata Mytych-Forajter (éd.)

2017

Pomniki pamięci

Miejsca niepamięci

Katarzyna Chmielewska et Alina Molisak (dir.) Katarzyna Chmielewska et Alina Molisak (éd.)

2017

Prywatna historia poezji i koniec wieku

Małgorzata Baranowska Małgorzata Baranowska (éd.)

2017

Spory o Grossa

Polskie problemy z pamięcią o Żydach

Paweł Dobrosielski Paweł Dobrosielski (éd.)

2017

Nowoczesny Orfeusz

Interpretacje mitu w literaturze polskiej XX-XXI wieku

Maciej Jaworski Maciej Jaworski (éd.)

2017

Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym

Tymon Terlecki, Czesław Miłosz, Gustaw Herling-Grudziński

Andrzej Karcz Andrzej Karcz (éd.)

2017