Version classiqueVersion mobile

Pogoda w czasach romantyków

Weather in the Time of the Romantics

W romantyzmie nie traktowano "pogody" jako zjawiska tylko meteorologicznego. Przypisywano jej znaczenia symboliczne. Dlatego już sam tytuł książki daje się czytać w planie dosłownym i metaforycznym. Znane jest zainteresowanie romantyków przyrodą-materią pogody i ekstremalnymi zjawiskami. Wiadomo, że "ładna pogoda" nie należała do romantycznych upodobań. Burze, pioruny i błyskawice, wybuchy wulkanów były przedmiotem fascynacji. W literaturze zjawiska te - jak czytamy we wstępie do książki - "s...


Lire la suite
  • Éditeur : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  • Collection : Nowa Biblioteka Romantyczna
  • Lieu d’édition : Warszawa
  • Année d’édition : 2017
  • Publication sur OpenEdition Books : 08 janvier 2024
  • EAN (Édition imprimée) : 978-83-65573-61-2
  • EAN électronique : 978-83-67637-58-9
  • DOI : 10.4000/books.iblpan.9293
  • Nombre de pages : 375 p.

I. W nauce

Jacek Krusiński
1. Początki

Rozprawa o dostrzeżeniach meteorologicznych [fragmenty]

Jan Śniadecki
2. Meteorologia w Wilnie

Jeografia czyli Opisanie matematyczne i fizyczne ziemi [fragmenty]

Delcross
3. Grad we Francji

Postrzeżenia nad gradem, spadłym w Bacconière

Jan Baranowski
4. Zorze polarne w Warszawie

Obserwacje zorzy północnej czynione w Warszawie

Jan Baranowski
5. Ciepła zima w Warszawie (1843)

Porównanie pór zimowych lat poprzednich z zimą tegoroczną pod względem temperatury [fragment]

Józef Bychowiec
6. Pogoda i zdrowie

Sztuka zapobiegania chorobom [fragment]

Jan Baranowski
7. Pogoda i księżyc

O wpływie księżyca na atmosferę ziemską

Wojciech Jastrzębowski
8. Przewidywanie pogody

Przepowiednie pogody, słoty, wiatru i innych zmian powietrza

Jan Baranowski
9. Nieco historii

Przedmowa tłumacza [fragmenty]

II. W prasie

10. Sposób na grad

„Gazeta Warszawska” 1812

11. Ostra wiosna 1812

„Gazeta Warszawska” 1812

12. Niezwyczajne deszcze

„Dziennik Wileński” 1821

13. Nietypowe wstrząsy ziemi

„Gazeta Krakowska” 1823

14. Luksusowy pojazd zimowy

„Kurier Warszawski” 1827

15. Niestała Wisła

„Gazeta Warszawska” 1832

16. Nowoczesne parasole

„Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności” 1835

17. Niebezpieczna wilgoć greckiego powietrza

„Powszechny Pamiętnik Nauk i Umiejętności” 1835

18. Wielka powódź na Powiślu

„Kurier Warszawski” 1844

19. Kometa w Warszawie

„Kurier Warszawski” 1844

20. Łagodny klimat warszawski

„Kurier Warszawski” 1853

21. Kronika burz i ulew

„Gazeta Narodowa” 1864

22. Prorocy od pogody

„Gazeta Narodowa” 1864

III. Na co dzień

Juliusz Słowacki
24. Tułacze lata poety

Listy do matki [fragmenty]

Julian Ursyn Niemcewicz
25. Rok 1834 we Francji

Pamiętnik. Dziennik pobytu za granicą [fragmenty]

Ewa Felińska
26. Rok w Berezowie

Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowiei w Saratowie [fragmenty]

Ambroży Grabowski
27. Lata 1861–1865 w Krakowie

Kronika domowa [fragmenty]

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
28. Francuskie lato

Pamiętniki [fragmenty]

Aleksander Jełowicki
29. Wiosna na Ukrainie

Wspomnienia

Deotyma – Jadwiga Łuszczewska
30. Syberyjska zima

Pamiętnik [fragment]

IV. W podróży

Ewa Felińska
31. Przez poleskie błota

Pamiętniki z życia

Józef Ignacy Kraszewski
32. W śnieżnej zawiei

Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy

Ewa Felińska
33. Zwodnicze ciepło Ekaterynburga

Wspomnienia z podróży do Syberii [fragmenty]

Ewa Felińska
34. Burza na rzece

Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i w Saratowie [fragment]

Ewa Felińska
35. Wichura i rzeka

Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i w Saratowie [fragment]

Teodor Tomasz Jeż
36. W zamieci

Od kolebki przez życie [fragmenty]

Teodor Tomasz Jeż
37. Na skróty przez rzekę

Od kolebki przez życie [fragmenty]

Teodor Tomasz Jeż
38. Droga przez przerębel

Od kolebki przez życie [fragment]

Teodor Tomasz Jeż
39. Na saniach w błocie

Od kolebki przez życie [fragment]

Teodor Tomasz Jeż
40. Wypadek zimowy

Od kolebki przez życie [fragment]

Teodor Tomasz Jeż
41. Śnieżyca na morzu

Od kolebki przez życie [fragmenty]

Teodor Tomasz Jeż
42. Zima w Konstantynopolu

Od kolebki przez życie [fragment]

Deotyma – Jadwiga Łuszczewska
43. Przeciw żywiołom i żandarm nie pomoże

Pamiętnik [fragment]

Deotyma – Jadwiga Łuszczewska
44. Przez wezbrane rzeki

Pamiętnik [fragment]

Deotyma – Jadwiga Łuszczewska
45. Zamieć i mróz

Pamiętnik [fragment]

V. Na wojnie

Franciszek Gajewski
46. Rok 1812. Od Możajska do Smoleńska

Pamiętniki [fragment]

Franciszek Gajewski
47. Rok 1812. Berezyna

Pamiętniki [fragment]

Józef Grabowski
48. Rok 1812. Od Berezyny do Wilna

Pamiętniki wojskowe [fragment]

Ludwik Jabłonowski
49. Rok 1831. Przed wymarszem w Warszawie

Złote czasy i wywczasy. Pamiętnik szlachcica z pierwszej połowy XIX wieku

Julian Ursyn Niemcewicz
50. Rok 1831. Wisła i Moskale

Dziennik rewolucji [fragmenty]

Teodor Tomasz Jeż
51. Rok 1849. Na Węgrzech od zimy do lata

Od kolebki przez życie [fragmenty]

VI. Przyjemności

Aleksander Jełowicki
53. Radości szkolnego wieku

Wspomnienia [fragmenty]

Ewa Felińska
54. Wiosna nad Berezyną

Pamiętniki z życia [fragment]

Teodor Tomasz Jeż
55. Pierwsze świadome spotkanie z wiosną

Od kolebki przez życie [fragment]

Zygmunt Kaczkowski
56. Świt na Łopienniku

Mój pamiętnik z lat 1833–1843 [fragment]

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
57. Alpejskie widoki

Pamiętniki [fragmenty]

Aleksander Chodźko
58. Pierwszy śnieg w Londynie

List do Adama Mickiewicza z 13 I 1842 [fragment]

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
59. Urok wiosny

Pamiętniki [fragmenty]

Ewa Felińska
60. Letnia kąpiel

Pamiętniki z życia [fragment]

Ambroży Grabowski
61. Jesień w Krakowie. Rok 1862

Kronika domowa [fragmenty]

Wincenty Pol
62. Ślizgawka w porcie królewieckim

Obrazy z życia i natury [fragmenty]

Maria z Fredrów Szembekowa
63. Zima we lwowskim dworku Fredry

Niegdyś... Wspomnienia moje o Aleksandrze Fredrze [fragment]

August Wilkoński
64. Z rozmów o pogodzie

O piorunach. Dwa nadzwyczaj prawdziwe zdarzenia

Gabriela z Guntherów Puzynina
65. Karnawałowe kreacje pogodowe

W Wilnie i dworach litewskich [fragment]

VII. Zjawiska niezwykłe i ekstremalne

Julian Ursyn Niemcewicz
66. Susza 1811

Pamiętniki 1811–1820 [fragment]

Tadeusz Bułharyn
67. Petersburg pod wodą

List do przyjaciela o powodzi w St. Petersburgu dnia 7 listopada 1824 roku [fragment]

Wincenty Pol
68. Wielka susza i nawałnica

Obrazy z życia i natury [fragmenty]

Julian Ursyn Niemcewicz
69. Mroźna zima 1829/30

Pamiętniki z 1830–1831 roku [fragmenty]

Julian Ursyn Niemcewicz
70. Promień słońca na pomniku Kopernika

Pamiętniki z 1830–1831 roku [fragmenty]

Ewa Felińska
71. Mistyczna zorza syberyjska

Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowiei w Saratowie [fragmenty]

Aleksander Chodźko
72. Londyńska mgła

List do Adama Mickiewicza z 2 stycznia 1842 [fragment]

Klementyna z Tańskich Hoffmanowa
73. Alpejski lodowiec

Pamiętniki [fragmenty]

Wincenty Pol
74. Kry i lody Bałtyku

Obrazy z życia i natury [fragmenty]

Wincenty Pol
75. Wietrzny klimat stepu

Obrazy z życia i natury [fragmenty]

Franciszek Bagieński
76. Śnieżyca angielska

Wspomnienia starego Wołyniaka

VIII. Przesądy

Teodor Tomasz Jeż
77. Murzyn i burza

Od kolebki przez życie [fragment]

Łukasz Gołębiowski
78. Ludowe zabobony

Lud Polski, jego zwyczaje, zabobony [fragmenty]

Ewa Felińska
79. Sybiracy i złe moce

Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i w Saratowie [fragmenty]

Józef Ignacy Kraszewski
80. Morze Czarne na Polesiu

Wspomnienia Polesia, Wołynia i Litwy [fragment]

Józef Unger
81. Przepowiednie z kalendarza

Kalendarz gminny z prognostykami o urodzajach [fragmenty]

Teodor Tomasz Jeż
82. Złowieszczy księżyc

Od kolebki przez życie [fragment]

Bieroński Wincenty
83. Wiejskie gusła i wróżby

Czary i zabobony wobec religii i nauk przyrodniczych [fragmenty]

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search