Version classiqueVersion mobile

Widma Derridy

Spectres of Derrida

Książka stanowi próbę opisu późnej fazy twórczości Jacques'a Derridy. O ile jej najwcześniejszy etap cieszył się na polskim gruncie względną popularnością tłumaczy i komentatorów, o tyle recepcja prac filozofa powstających w ostatnich piętnastu latach jego działalności miała do niedawna charakter sporadyczny. To wówczas jednak w myśli Derridy dochodzi do zasadniczego przesunięcia akcentów, które etykietuje się zwykle jako „zwrot etyczno-polityczny dekonstrukcji”. Uwypukleniu emancypacyjnyc...


Lire la suite
  • Éditeur : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  • Collection : Nowa Humanistyka | 42
  • Lieu d’édition : Warszawa
  • Année d’édition : 2018
  • Publication sur OpenEdition Books : 05 janvier 2024
  • EAN (Édition imprimée) : 978-83-66076-00-6
  • EAN électronique : 978-83-67637-49-7
  • DOI : 10.4000/books.iblpan.6596
  • Nombre de pages : 454 p.
Agata Bielik-Robson et Piotr Sadzik
Widma Derridy. Przeżycie

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search