Version classiqueVersion mobile

Znacze//nie wiersza

Apofazy Paula Celana

The (Non)Meaning of the Poem. Apophases of Paul Celan

Zamysł książki Znacze//nie wiersza. Apofazy Paula Celana zawiera się w jej tytule. Chodzi tu bowiem o odczytanie poezji Celana, jednego z najwybitniejszych powojennych poetów języka niemieckiego i zarazem Żyda ocalałego z Zagłady, z perspektywy dążącej nie tyle do hermeneutycznego odszyfrowania ukrytych w jego wierszach znaczeń, co raczej do wy-znaczenia atopiczych nie-miejsc utraconej obecności znaczeń i imion w świecie po Szoa naznaczonym radykalną nieobecnością językowych sygnifikat...


Lire la suite
  • Éditeur : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  • Collection : Nowa Humanistyka | 14
  • Lieu d’édition : Warszawa
  • Année d’édition : 2014
  • Publication sur OpenEdition Books : 05 janvier 2024
  • EAN (Édition imprimée) : 978-83-61552-95-6
  • EAN électronique : 978-83-67637-28-2
  • DOI : 10.4000/books.iblpan.3780
  • Nombre de pages : 405 p.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search