Version classiqueVersion mobile

Nieuchronny plagiat

Prawo autorskie w nowoczesnym dyskursie literackim

Inevitable Plagiarism. Copyright Law in Modern Literary Discourse

Książka podejmuje problem wpływu prawa autorskiego na nowoczesne sposoby funkcjonowania i rozumienia literatury. Problematyka ta zostaje usytuowana w kontekście anglojęzycznych badań nad związkami prawa i literatury, a w szczególności - w obrębie kulturowych studiów nad prawem autorskim, których rekonstrukcji poświęcony jest rozdział 1. Historia prawa autorskiego oraz związanych z nią dyskusji literackich zostaje zrekapitulowana w rozdziale 2. W kolejnych rozdziałach przeanalizowane zostaj...


Lire la suite
  • Éditeur : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
  • Collection : Nowa Humanistyka | 36
  • Lieu d’édition : Warszawa
  • Année d’édition : 2017
  • Publication sur OpenEdition Books : 12 juillet 2023
  • EAN (Édition imprimée) : 9788365573629
  • EAN électronique : 9788367637435
  • DOI : 10.4000/books.iblpan.2018
  • Nombre de pages : 312 p.

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search