Vous l’avez sans doute déjà repéré : sur la plateforme OpenEdition Books, une nouvelle interface vient d’être mise en ligne.
En cas d’anomalies au cours de votre navigation, vous pouvez nous les signaler par mail à l’adresse feedback[at]openedition[point]org.

"Osobiste sprawy i tematy"

Gustaw Herling-Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej

‘Personal Matters and Themes’. Gustaw Herling-Grudziński and the Twentieth-Century Italian Literature

“Questioni e argomenti personali”. Gustaw Herling verso la lettura italiana del Novecento

Współczesne badania nad polską literaturą i kulturą

Éditeur : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lieu d’édition : Warszawa

Publication sur OpenEdition Books : 6 mars 2024

Collection : Współczesne badania nad polską literaturą i kulturą

Année d’édition : 2019

Nombre de pages : 294


Présentation

Problem konfrontacji artysty z obcą kulturą stanowi jedno z kluczowych zdarzeń egzystencjalnych oraz wyzwań estetycznych Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, który z powodów politycznych zdecydował się opuścić Polskę. Celem niniejszej książki jest opisanie fenomenu inkulturacji pisarza z perspektywy historycznoliterackiej. Egzemplifikacją tego ogólnego problemu, ujętego od strony teoretycznej, będzie włoski etap biografii i twórczości Herlinga. W książce autorka kreśli obraz literatury włoskiej obecnej nie tylko w polskojęzycznych publikacjach Grudzińskiego (ta perspektywa narzuca bowiem polonocentryczny punkt widzenia), ale również (a nawet: przede wszystkim) we włoskojęzycznych szkicach oraz artykułach Herlinga, jedynie sporadycznie przywoływanych dotąd w polskich opracowaniach – w polskim literaturoznawstwie pisarz istnieje właściwie wyłącznie jako twórca tekstów pisanych po polsku. Nie należy jednak zapominać, że część jego publicystycznego i recenzenckiego dorobku to prace pisane po włosku i że w pewnym momencie kontekst kultury włoskiej okazał się w jego twórczości dominujący.


Sommaire

Summary

“Personal Matters and Themes”. Gustaw Herling-Grudziński and 20th-century Italian literature

Riassunto

“Questioni e argomenti personali”. Gustaw Herling verso la lettura italiana del Novecento


Le texte seul est utilisable sous licence Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.