Version classiqueVersion mobile

Continuatio de la Crónica de Alfonso III

Edición

1.5

Texte intégral

11.5 (5) Per idem fere1 tenpus Cordubensis exercitus uenit2 ad ciuitatem Legionensem atque Astoricensem urbem3. Ilius4 exercitus5 Toletane6 urbis atque7 ex aliis Hispanie8 ciuitatibus post9 eum ueniens10 in unum secum11 adgregari uoluit12 ad diripiendam13 Dei ecclesiam14. Sed prudentissimus15 rex per16 exploratores omnia noscens magno consilio Deo17 iuuante18 instad adiutus19. Nam Cordubense20 agmen21 postergum22 relinquens, sequenti 23exercitui obuiam properauit. Illi24 quidem pre multitudine25 armatorum26 metuentes27 nihil28, Poluorariam29 tendentes uenerunt30. Sed gloriosisimus res31 ex latere silue progresus iruens32 super33 eos in supradictum34 35locum Poluorarie, iusta36 flumen37 cui38 nomen est Berbicum39, ubi omnes40 interenpti sunt41: a<d>42 duodecim milia corruerunt. Ila quidem43 alia azeifa44 Cordubensis45 Valdemora46 uenit fugiendo47. Rege48 uero49 persequente50 omnes ibidem gladio interenpti sunt. Nullus inde51 euasit preter X inuoluti in sanguinem et cadauera52 mortuorum53. (6) Post hec54 Arabes55 ad regem Adefonsum56 57legatos pro pace58 miserunt59. 60Sed rex per trienium illis pacem accomodans61 et est 62fracta63 audacia inimicorun, et ex hinc magna64 exultat65 ecclesia66. (14) Ac trienio67 peracto sub era DCCCCXXXVI68 69urbes desertas ab antiquitus70 populare71 iusit. Et72 hec sunt nomina73 que nunc74 a populis nuncupantur75: Zamora, Septimancę et Dominas, uel omnes Campos Gotorun. Taurum76 nanque ad populandum77 dedit filio suo Geruasio78. Interea79 sub era DCCCCXXXVIII 80congregato exercitu81 Arabum82 magno et grandi83 Zamoram84 properauit85. Hec audiens serenisimus rex, aggregato86 exercitu, inter se confligentes87 cooperante diuina clemencia88 89deleuit eos usque ad internitionem90; etiam Alhaman, 91qui propheta92 diceuatur93, ibidem corruit et 94quieuit terra.

Notes de fin

1 fere H : fera C

2 uenit om. C

3 urbem H : urbe C

4 Ilius C : atuis H : at corr. Bonnaz : et Samp., fort. alius

5 exercitus CH : exercitum Samp.

6 toletane H : toletanis C

7 p. atque add. alium Samp.

8 Hispanie H : Ispanien C

9 post H : pos C

10 ueniens CH : uenientem Samp.

11 secum CH : se tunc Samp. ex Silen.

12 uoluit scrip. Bonnaz ex Samp. : uolens CH

13 diripiendam H : dicipiendam C : destruendam Samp.

14 ecclesiam H : eclesia C

15 prudentissimus H : penditibus C ut uid.

16 per om. C

17 Deo] Dei Samp., corr. Bonnaz ut uid.

18 iuuante H : iuuantes C

19 adiutus Bonnaz : aditus H : habitus C

20 Cordubense] cordobensen C

21 agmen H : agme C

22 postergum C (BF Samp. ex Pelag.) : post tergum H, Samp.

23 exercitui obuiam] II Par. 28, 9

24 Illi H : Illius C

25 multitudine H : multitudinem C

26 armatorum om. Samp. ex Pelag.

27 metuentes H : metuteontes C ut uid.

28 nihil C : nil H, Samp. metuentes nihil trasp. H, Samp.

29 Poluorariam H : Poluorari C

30 uenerunt om. C

31 res scl. rex

32 iruens (scl. irruens) CH, Samp. ex Pelag. : irruit Samp. ex Silen. Bonnaz

33 super C : in H, Bonnaz

34 supradictum CH : predictum Samp.

35 locum … corruerunt] cfr Chron. Albel. XV 12, 27-28 (cfr etiam Isid. Goth. 31)

36 iusta scl. iuxta

37 flumen H : fluuen C

38 cui H, Samp. : quorum C

39 Berbicum C : Urbicum H, Samp.

40 omnes H : omens C : om. Samp.

41 sunt CH: om. Samp.

42 addidi ex Samp. ex Silen., S Samp. ex Pelag. : ac H : a C, Samp. ex Pelag.

43 quidem H : quidam C

44 Ila quidem alia azeifa C, Samp. ex Silen. : ille quidem alius azeifa H : alias exercitus H : ille quidem alius exercitus Samp. ex Pelag.

45 Cordubensis H : cordubenses C

46 Valdemora H, Bonnaz : Valemora C

47 fugiendo H, Samp. : fugienda C

48 rege H : rex C

49 p. uero add. eos H, Samp., fort. recte

50 persequente H : prosente C p. persequente add. ut C

51 inde om. C

52 inuoluti in sanguinem et cadauera C : inuolutos sanguine inter cadauera H

53 mortuorum H : mortuo ex C

54 hec CH : hoc Samp. ex Silen.

55 Arabes CH : Agareni Samp.ex Pelag.

56 ad regem Adefonsum om. H

57 legatos...miserunt] cfr Chron. Albel. XV 13, 84

58 pace H : pare C

59 pro pace miserunt] miserunt pro pace Samp. ex Silen. miserunt H : miserun C

60 Sed...accomodans] cfr Chron. Albel. XV 12,32-33

61 accomodans C, Samp. ex Silen. : accomodauit H, Samp. ex Pelag., fort. recte

62 fracta…inimicorum] cfr Liturgia Mozarabica secundum Regulam S. Isidori. Missale Mixtum. 1 Dominica Prima Aduentus Domini. PL 85 Col.0119A

63 fracta H : facta C: fregit Samp.

64 a. magna scrip. laetitia Flórez (1786, p. 454)

65 exultat C : exultatio H : exultauit Samp.

66 ecclesia H : ecclesiam C : gloria Samp. ex Silen. a. ecclesia add. in H

67 trienio H : trieniun C

68 DCCCCXXXVI H : DCCCXXXXVI C : DCCCCXXXVII Samp. ex Silen. : DCCCCXIII Samp. ex Pelag.

69 urbes ... antiquitus] cfr Chron. Adef. III rot. 25, 2-3

70 antiquitus correxi ex Samp. ex Silen. et FI Samp. ex Pelag. : antiquitas C : antiquis H (S Samp. ex Pelag.)

71 populare C : populari rex H, Bonnaz

72 Et om. H, Bonnaz

73 nomina que nunc a populis nuncupantur om. Samp., sef vid. Samp. 24

74 que nunc H : quemic C : om. Samp.

75 a populis nuncupantur om. C

76 Taurum H, Samp. : Ianro C

77 ad populandum H, Samp. : depopulatur C

78 Geruasio scl. Garseano : Garseano H

79 interea H : intere C

80 DCCCCXXXVIII CH : DCCCCXXXIX Samp. ex Silen. : DCCCCXV Samp. ex Pelag.

81 a. exercitu add. magno Samp. ex Pelag. : p. exercitu add. magno Samp. ex Silen.

82 Arabum CH : Sarracenorum Samp. ex Pelag. : Arabes Samp. ex Silen., Bonnaz

83 et grandi om. H, Samp.

84 Zamoram H : Camora C

85 properauit CH, Samp. ex Pelag. : properarunt Samp. ex Silen., Bonnaz

86 aggregato scripsi : angregato C : congregato H, Samp.

87 confligentes H,Samp. ex Silen. : contingens C : dimicantes Samp. ex Pelag.

88 clemencia H : clemenci C

89 deleuit ... internitionem] cfr Is. 51, 14; Ez. 9, 6

90 Internitionem C : internectionem H : internecionem Bonnaz

91 qui ... diceuatur] I Sam 9, 9

92 p. propheta add. eorum H,Samp. ex Pelag.

93 diceuatur scl. dicebatur

94 quieuit terra] Iud. 3, 30

© e-Spania Books, 2012

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search