Version classiqueVersion mobile

El denominado Cronicón de Guillem Mascaró (†1405) y sus continuaciones: introducción, edición y traducción

Bibliografía

Texte intégral

Alberigo, Giuseppe, Dossetti, Giuseppe L., Joannu, Perikle P., Leonardi, Claudio y Prodi, Paulo, Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Bologna: Edizioni Dehoniane, 1991.

Alòs, Ramón d’, «La Biblioteca Dalmases», Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 3, 1916, nº 6, p. 28-57.

Barbier, Charles, «Le libre de Memorias de Jacme Mascaro», Revue des langues romanes, s. 4, 4, 1890, p. 36-100 y 515-564.

Barrau-Dihigo, Louis y Massó Torrents, Jaume, Gesta comitum Barchinonensium: Textos llatí i català, Barcelona: Fundació Concepció Rabell i Cibills, 1925 (ed. facsímil: Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 79], 2007).

BARRADO BARQUILLA, José, «Domingo de Guzmán y Aza, Santo», in: Diccionario biográfico español, 50 t., Madrid : Real Academia de la Historia, 2010, 16, p. 460-465.

Bayo, Juan Carlos y Taylor, Barry, Història de Jacob Xalabín / History of Yakub Çelebi: A Critical Edition, with an Introduction and Notes, Leiden-Boston: Brill (Medieval and Renaissance Authors and Texts, 15), 2015.

Bibliotheca mundi seu Speculi maioris Vincentii Burgundi praesulis Bellovacensis, Ordinis Praedicatorum, theologi ac doctoris eximii tomus quartus, qui Speculum historiale inscribitur, Duaci: Ex officina typographica Baltazaris Belleri, 1624 (reimpr. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1965).

Cabestany Fort, Joan F., «El Cronicó de Guillem Mascaró: l’autor i l’obra», Miscel∙lània Aramon i Serra: estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari, 4 t., Barcelona: Curial Edicions Catalanes (Estudis universitaris catalans, 24), 1980, 2, p. 115-122.

Cingolani, Stefano M. , La memòria dels reis. Les quatre grans cròniques i la historiografia catalana, des del segle X fins al XIV, Barcelona: Base (Base històrica, 24), 2007.

, Els annals de la família rivipullense i les genealogies de Pallars-Ribagorça, Valencia: Universitat de València (Fonts històriques valencianes, 54; Monuments d’Història de la Corona d’Aragó, 3), 2012.

Coll i Alentorn, Miquel, «La historiografia de Catalunya en el període primitiu», Estudis Romànics, 3, 1951-1952, p. 139-196 (reimpr en id., Historiografia, Barcelona [Textos i estudis de cultura catalana, 21; Obres de Miquel Coll i Alentorn, 1], 1991, p. 11-62).

Delachenal, Roland, Chronique des règnes de Jean II et de Charles V, 3 t., París: Société de l’histoire de France (Les grandes chroniques de France), 1916.

DIEGO CARRO, Venancio, Domingo de Guzmán: historia documentada, Madrid: Editorial OPE, 1973.

Duran, Eulàlia (dir.), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), 5 t., Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 50), 1998.

Ferran i Planas, Elisabet, El Jurista Pere Albert i les Commemoracions, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 67), 2006.

Fita, Fidel, «Estrago de las juderías catalanas en 1391. Relación contemporánea», Boletín de la Real Academia de la Historia, 16, 1890, p. 432-445 (= id., La España hebrea: Datos históricos, Madrid: Real Academia de la Historia, 1889, 1, p. 166-179).

Friedberg, Aemilius, Corpus iuris canonici. Pars secunda: Decretalium collectiones, Lipsiae: Ex officina Bernhardi Tauchnitz, 1881 (reimpr. Graz: Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1959).

Garrido Valls, David, «Cronicons Barcinonenses», en Antoni Simon I Tarrés (dir.), Diccionari d’historiografia catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003, p. 390-392, esp. p. 392.

, «Chronicones Barcinonenses», en Graeme Dunphy (ed.), The Encyclopedia of the Medieval Chronicle, 2 t., Leiden-Boston, 2010, 1, p. 303-304.

Giner-Robles, Jorge L., Silva, Pablo G., Elez, Javier, Rodríguez-Pascua, Miguel Ángel, Pérez-López, Raúl, Roquero, Elvira, Bardaji, Teresa y Rodríguez Escudero, Emilio, «Efectos geológicos y arqueológicos producidos por el terremoto de Tavernes de la Valldigna de 1396 AD (SE de España)», XIV Reunión Nacional de Cuaternario: Aequa 2015, Granada: Universidad de Granada, 2015, p. 207-210.

Holder-Egger, Oswald, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores, 31 t., Hannoverae: Monumenta Germaniae Historica, 1903.

Lindsay, Wallace Martin, Isidori Hispalensis episcopi Etymologiarum siue Originum libri XX, 2 t., Oxford: E typographeo Clarendoniano (Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis), 1911.

López Atanasio, y Barriguín, Hipólito, «Obispos franciscanos españoles: siglos XIII, XIV y XV», Archivo Ibero-americano, 73, 2013, p. 229-573.

Maggioni, Giovanni Paolo, Legenda aurea, 2 t., Florencia: Sismel-Edizioni del Galluzo (Millennio Medievale, 6; Testi, 3), 1998.

Marca, Pierre de, Marca Hispanica sive Limes Hispanicus, hoc est, geographica & historica descriptio Cataloniae, Ruscinonis, & circumjacentium populorum, Parisiis: Apud Franciscum Muguet, 1688.

Martín-Iglesias, José Carlos, «El corpus analístico del códice Madrid, BN, 18060: una contribución al estudio de la producción historiográfica latina de Barcelona en el s. XIV», e-Spania [En ligne], 16 | décembre 2013, mis en ligne le 22 décembre 2013, URL: http://e-spania.revues.org/​22894; DOI : 10.4000/e-spania.22894.

, «Los Annales Barcinonenses (ca. 1311) del códice Paris, Bibliothèque Nationale de France, lat. 4671A: edición y estudio», Edad Media, 15, 2014, p. 273-293.

Mombritius, Boninus, Sanctuarium seu Vitae sanctorum (1ª ed. Milano, ca. 1480), 2ª ed., 2 t., París: Apud Albertum Fontemoing, 1910 (reimpr. Hildesheim-New York: Georg Olms, 1978).

Mommsen, Theodor, Chronica minora saec. IV. V. VI. VII, 3 t., Berolini: Monumenta Germaniae Historica (Auctores Antiquissimi, 11), 1894.

Piferrer, Pablo y Quadrado, José Mª., España, sus monumentos y artes – su naturaleza & historia: Islas Baleares, Barcelona: Editorial Daniel Cortejo, 1888.

Pons i Guri, Josep M., Les col·leccions de costums de Girona, Barcelona: Fundació Noguera (Textos i documents, 16), 1988.

Puig i Ferreté, Ignasi M. y Giner Molina, M. Asumpta, Index codicològic del Viage literario de Jaume Villanueva, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (Memòries de la Secció Històrico‑Arqueològica, 49), 1998.

Puig y Puig, Sebastián, Episcopologio de la sede barcinonense. Apuntes para la historia de la Iglesia de Barcelona y de sus prelados, Barcelona: Biblioteca Balmes (Biblioteca histórica de la Biblioteca Balmes. Serie I, 1), 1929.

Quer i Aiguadé, Pere, L’adaptació catalana de la Historia de rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada: textos i transmissió (segles XIII-XV), 2 t., Tesis doctoral: Universidad Autónoma de Barcelona, 2000.

, La Història i Genealogies d’Espanya: Una adaptació catalana medieval de la història hispànica, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 137), 2008.

Roca, Josep Mª., Johan I d’Aragó, Barcelona: Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, 11), 1929.

Simon i Tarrés, Antoni, «Un dietari institucional fins ara ignorat. El dietari del Reial Consell Criminal», Manuscrits, 23, 2005, p. 97-108.

VIC, Claude de y Vaissete, Joseph, Histoire général de Languedoc, avec des notes et les pièces justificatives... commentée et continuée jusqu’en 1830, et augmentée d’un grand nombre de chartes et de documents inédits par M. le Chever. Al. Du Mège (1ª ed. 1730-1745), 3ª ed., 16 t., Toulouse: Édouard Privat, 1844.

Villanueva, Jaime, Viage literario a las iglesias de España, 22 t., Madrid: Real Academia de la Historia, 1851.

© e-Spania Books, 2017

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search