Version classiqueVersion mobile

Tratado de la generosía de la nación irraelita

 | 
Carlos Sainz de la Maza Vicioso
, 
Elena González-Blanco García
, 
Ignacio Ceballos Viro

Índice onomástico

Texte intégral

Abdenago: 116v

Abel: 100r

Abrahán: 100v, 101r, 101v, 102r, 106r, 108v, 111r, 117v, 121r, 124r

Abrachel: 121r

Abrán: 101r Vid. Abrahán

Adán / Adam: 99v, 100r, 100v

Adonay: 102v, 103v, 104r, 104v, 105r, 105v, 107v, 108r, 110v, 111v, 112v, 115r, 119r, 124r

Adonay Sabaod: 105v Vid. Señor de las Cavallerías

Alexo, sant: 111v

Alixandre: 112v, 117r

Amadés: 112v

Amón: 108v

Aram: 121r

Arfasat: 100v

Arón: 119r

Aspanad: 116r

Asuero / Asueros: 122r, 123r

 

Barachel el Buzí: 121r

Bastí: 122r

Bavilonia: 100v, 111v, 116v, 123v

Beldat: 121r

Benjamín: 118v

Bus: 121r

 

Caín: 100r

Cálicem: 112v

Cam: 100r, 100v, 111r

Camuel: 121r

Canaán: 124r

Ceri: 123r, 123v

Chenán: 100r

Cipión: 112v

 

Damasco: 112v

Daniel: 116v, 117r, 123r

David: 105r, 113v, 118v

 

Eber: 100v

Edom: 104v, 105v, 108v, 114r, 118r

Efraím: 118r, 118v

Egibto / Egipto: 102r, 102v, 103r, 104r, 105r, 112v, 114r, 118v, 124r

Elí: 118v

Eliahú / Elihú: 120v, 121r

Elías: 115v

Elifás: 121r

Enoc: 101r

Enod: 100r

Enós: 100r

España: 104r, 114v

Ester: 122r, 122v

Etiopia: 111v

Ezechiel: 114r, 121r

 

Falet: 100v

Faraón: 104v, 124r

Filestim / Filistim: 107r, 118r

Filósofo, el: 99v, 121r, 121v

Francia: 114v

 

Galaad: 118r

Galoar: 112v

Geremías: 123r

Gomorra: 101r; 101v

 

Hamán: 122v, 123r

Harón: 118r Vid. Arón

Hus: 121r

 

Içrael: 104v, 119r, 120v Vid. Irrael

Irrael: 102v, 103r, 103v, 104r, 104v, 105r, 105v, 106r, 106v, 107v, 108r, 108v, 109r, 110r, 111r, 111v, 112r, 112v, 113r, 114r, 114v, 115r, 115v, 116r, 117v, 118r, 118v, 119r, 119v, 120r, 120v, 121v, 123v, 124r, 124v

Isac / Isaque: 101r, 101v, 102r

Isaías: 110r, 111r

Isaú: 101v, 102r, 114v, 115r

Ismael: 101r, 101v, 102r, 102v, 107r

 

Jafet: 100r, 100v

Jared: 100r

Job: 120v, 121r

Judá: 105v, 108r, 112r, 115r, 118r, 118v, 123v

Jusep: 118v

 

Labán: 104r, 104v

Lamet: 100r

Lea: 120v

 

Mahalaled: 100r

Mahomad: 102v, 103r, 113r, 117r

Manasé / Manasés: 118r, 118v

Matusalén: 100r

Mexías: 104r, 106r, 107v, 109v, 110r, 110v, 112v, 114v, 115r, 115v, 117r, 120r

Milcá: 121r

Misac / Misaque: 116v

Moab: 104r, 107r, 108v, 118r, 120r, 120v

Mordohay: 122r, 122v, 123r

Moisén: 111v, 112v, 115v, 118r, 124r

Mosé: 102r Vid. Moisén

Muisén: 111r, 111v Vid. Moisén

 

Nabuco de Nosor: 104v, 116r, 116v, 123r, 123v

Nacor: 100v

Nahamán: 105r

Nahor: 121r

Niculao de Lira: 114v

Noamí: 120r, 120v

Noé: 100r, 100v

 

Oreb: 115v

 

Pablo, sant: 113r

Pedro: 111r

Pedro, sant: 110v, 113r

 

Raab: 111v

Rachel: 120v

Ram: 121r

Raú: 100v

Roma: 114v

Rubio, mar: 124r

Rud: 120r Vid. Rut

Rut: 120r, 120v

 

Safar: 121r

Salamón: 119v

Sarfat: 114v

Sarug: 100v

Sarra: 108v

Sed: 100r

Seír: 114r

Sem: 100r, 100v

Senecherib: 113r

Señor de Cavallerías / Señor de las Cavallerías: 108r, 113v, 114v, 115r, 115v

Seres: 123r

Set: 100r

Seth: 104r

Sidrac: 116v

Simuel: 112v

Sinay: 102v, 120r, 124r

Sión: 111v, 114v, 118r, 118v, 119v, 121v

Sinque: 118r

Sodoma: 101r, 101v

Sucod: 118r

 

Taré: 100v

Tiro: 111v

Tolomeo: 101r

Torés: 122r

 

Victán: 122r

 

Yacob: 101v, 102r, 104r, 106r, 106v, 107v, 108r, 112v, 115r, 118r, 118v, 119v

Yerusalaim: 108r, 114v, 115r, 121v, 123v

Yosep: 118v Vid. Jusep

© e-Spania Books, 2017

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search