Version classiqueVersion mobile

Cicéron et la Commune

 | 
Carole Mabboux

Index des personnes et des œuvres

Texte intégral

Abélard 39, 203n

Aelred de Rievaulx 36, 99

Agapito di Giovanni da Fano (copiste) 76

Agnolo di Tura del Grasso 124n

Aimericus d’Angoulême 27

Alain de Lille 105, 349, 388n

Alberico da Rosate 278

Albert le Grand 50n, 77, 252n

Albertano da Brescia 47, 49n, 51n, 95, 99n, 100n, 294n, 307n, 312-314, 321, 323, 324n, 348, 355n, 370, 372n, 385, 389, 393n, 401, 403-405, 414

Albertino Mussato 56, 60, 113, 273, 362n

Alberto di Morra 153n

Alberto Milioli 305n, 393n

Alcuin 36, 405

Ambroise de Milan 36, 38-39, 47, 95n, 251, 282, 315, 365, 384

Amphion 391, 304n, 429n

Andrea da Grosseto 348n

Andrea Dandolo 259

Andrea di Bonaiuto 212

Andrea Lancia 123, 125, 285

Angelo de’ Sanguigni 74

Angelo di Capua 123

Antoine de Padoue 287

Antonio da Tempo 151

Antonio dell’Aquila 229

Antonio Loschi 62n, 64n, 114-117, 291-293, 356n

Appien 197

Aristote 16, 37, 47-49, 68, 110, 169, 177, 180-181, 252-255, 264, 269-270, 272, 275n, 281, 286-287, 297, 303-304, 314-316, 319n, 325, 337, 341, 343, 353, 356, 376, 381-383, 386, 429

Armannino da Bologna 185n

Arnoul de Provence 429n

Arrigo da Settimello 191n

Arrigo Simintendi 123, 125, 214n

Arseginus 350n, 352n

Augustin d’Hippone 31, 38-39, 67n, 94, 99, 170-171, 174, 181, 201-203, 226, 249-254, 262, 275, 285, 289, 293-294, 297n, 299-300, 304, 308-309, 314, 387n, 399

Aulu-Gelle 70

Aurelius Victor 197

Baldo degli Ubaldi 264, 274, 367n, 372

Bartolino di Benincasa da Canulo 109-111, 353n, 356, 360, 429n

Bartolo da Sassoferrato 265, 274, 284, 316-317

Bartolomeo da Breganze 78

Bartolomeo da Faenza 352n

Bartolomeo da San Concordio 48, 54, 120, 123-125, 141, 338n

Bartolomeo del Regno 114, 419-420

Bartolomeo di Iacopo di Manfredo 80-81

Baudri de Bourgueil 192n

Bene da Firenze 54, 93n, 151-155, 182n, 183, 185, 348, 352n, 371

Bentivegna di Pietrobono (copiste) 76

Benvenuto da Imola 99, 179, 180n, 193n, 194n, 196n, 289n

Benzo d’Alessandria 60, 196n

Berto Sciorte (marchand) 82n

Bindo di Cione 169, 170n

Bindo Guerri 100

Boccace 61, 67n, 159, 169, 183n, 190n, 191n, 207-210, 223n, 229, 298n, 310n, 388

Boèce 29, 30n, 37, 54, 103, 141, 163, 168, 177, 180, 183-184, 252

Bonaventure de Bagnoregio 93n, 99, 175, 308n, 352n

Boncompagno da Signa 10, 15, 49-51, 54, 57n, 93n, 134n, 146-151, 153, 214n, 258n, 284n, 304n, 320n, 321, 347-348, 350, 352n, 353, 389, 392-393, 402-404, 407

Bonifazio della Gherardesca 126

Bono da Lucca 93n, 352n, 353, 360, 429n

Bono Giamboni 131-134, 136-138, 140, 282n, 285n, 311, 314, 321-323, 350-351, 357-359, 368n, 371n, 378-379, 404n

Bonvesin de la Riva 288n, 289n, 393n

Borromeo da Bologna 336, 338-341, 346

Brunetto Latini 1, 7-10, 14, 50n, 59, 64n, 93n, 95n, 99n, 105-110, 125, 127-130, 132-138, 140-141, 183n, 184n, 185, 190n, 202-203, 215, 220n, 225n, 226-227, 243, 245n, 252n, 253, 255, 299, 312n, 314-315, 319n, 321-324, 333n, 334n, 335, 341, 343-346, 350-351, 357-360, 362, 368-370, 376-377, 382-383, 385-386, 388-394, 401, 402n, 404, 406n, 407, 413-415

Burgundione da Pisa 252

Cangrande della Scala 113, 114n, 268n

Cardino da Colle (notaire) 429n

Cassiodore 76n, 95, 163, 395

Catherine de Sienne 319

Catilina 69, 99n, 101, 106, 110, 141, 196, 199-200, 202, 204-206, 208, 210, 213-217, 219-225, 233, 269, 289n, 344, 361, 414

Caton (autorité) 89, 166

Caton d’Utique 170n, 192-193, 198-199, 203, 210, 215, 222, 237, 289n, 294, 310n, 389-390

Caton l’Ancien 35, 50, 97, 394, 429n

Disticha Catonis 48, 167

Charles IV (empereur) 268

Ciampolo di Meo degli Ugurgieri 124

Cicéron (œuvres de) :

– Academica 60n, 66, 67n, 80n, 181n

– Ad Atticum 61-62, 157, 203, 231-232

– Ad Brutum 61

– Ad Familiares 61, 235

– Ad Quintum 61-62

– Aratea 19, 20n, 31

– Brutus 65n

– Cato Maior de Senectute 3, 35, 46, 50-54, 75, 76n, 78n, 80n, 82, 90-91, 97, 100, 186n, 198, 261, 300n, 340n, 429n

– De divinatione 66-67, 80n, 81n, 113, 171

– De domo sua 181

– De fato 66-67, 80n, 171

– De finibus bonorum et malorum 31n, 67, 78n, 80n, 113, 177, 365, 380n

– De gloria 70-71

– De inventione 3, 20n, 27-32, 34,
43-46, 64-65, 69, 78n-80n, 90-93, 97, 99, 103-112, 114, 132-133, 136-137, 139, 147-148, 167, 175-176, 182-184, 243n, 250n, 261n, 269, 283, 285, 287, 299n, 322n, 323, 326, 340, 343-344, 348, 350-351, 355, 357, 365, 368n, 370-372, 374, 375n, 380, 382n, 385, 389-390, 392n, 395, 397-398, 400-402, 404n, 407, 413-414

– De legibus 66, 70, 80n, 181n, 249-250, 257, 263, 271, 284n, 341n

– De natura deorum 66-67, 74, 80n, 170, 175, 177, 316

– De officiis 3, 20n, 28, 35-36, 38-39, 46-48, 52n, 53-54, 74-75, 78n-81n, 90-91, 94, 95n, 97, 99, 110, 114, 142, 167-168, 175, 181, 186n, 196n, 200, 204, 227, 228n, 230, 232-233, 236, 249-250, 257, 261, 263, 266-269, 277, 281, 286n, 310n, 313n, 314, 316, 326, 340-345, 348, 355, 370, 372, 374-378, 380n, 381, 384-385, 394, 404, 407, 419, 437-438

– De optimo genere oratorum 31n

– De oratore 30, 62n, 64-65, 70, 76, 80n, 81n, 112, 429n

– De partitionibus oratoriae 30, 80n, 116

– De republica 30, 31-32, 34, 102, 170, 181, 249-251, 253, 257, 271, 275, 283n, 293n, 294n, 297n, 300, 313n, 341, 377

Somnium Scipionis : 28, 30, 32, 34-35, 76n, 79n, 80n, 95, 99, 103, 142, 178, 180n, 233, 246, 251, 261n, 270, 367n, 376-377

– Hortensius 38n, 80n, 170

– In Catilinam I-IV 3,38n, 63, 64n, 69, 80n, 101n, 141, 196, 221, 257, 261n, 316, 359, 399

– In Verrem 30

– Laelius de amicitia 3, 28, 35-36, 40, 46, 48-50, 52n, 53-54, 75-76, 78, 80-82, 90-92, 94-97, 99-100, 142, 168, 177, 198, 199n, 203, 278, 318-320, 326, 340, 348, 355

– Orator 64-65, 76, 112, 154, 156

– Paradoxa stoicorum 37, 52-54, 66, 75, 78n, 79n, 80n, 142, 179, 183n, 199

– Philippicae 62n, 63n, 76, 80n, 90n, 196, 205n, 257, 267

– Post reditum (ad Quirites et in senatu) 63n, 69, 80

– Pro Archia 61, 64, 114n, 158-159

– Pro Balbo 261n

– Pro Caelio 90n

– Pro Cluentio 61, 64, 114n, 288n

– Pro Cn. Plancio 31, 61, 64, 114n

– Pro Flacco 114n

– Pro lege Manilia (De Imperio Cn. Pompei) 31, 61, 64, 114n, 116,

– Pro Ligario 3, 63, 76n, 114-115, 140, 226, 316, 359n, 399

– Pro Marcello 3, 63, 76, 81n, 114n, 140, 226, 359n, 375, 376n

– Pro Milone 31, 61, 64, 114n, 261n

– Pro Murena 406

– Pro Quinctio 114n

– Pro rege Deiotaro 3, 63, 114n, 127-130, 226, 359n

– Pro Sestio 92

– Pro Sulla 31, 61, 64, 114n

– Timaeus 66-67, 80n, 97

– Topica 30n, 37, 40, 66, 80-82, 165n

– Tusculanae disputationes 66-67, 76, 78n, 80n, 81n, 90-91, 175, 177, 186n, 262, 340n, 341n, 355n

Cicéron (œuvres attribuées à)

– Ad Octavianum 69

– In Catilinam V 69

– In Sallustium 38, 68, 78, 80, 81n, 213

– Pridie quam in exilium iret 69

– Rhetorica ad Herennium 3, 20n, 27-29, 32, 34, 43-45, 65, 68-69, 78n, 80n, 81n, 92, 93n, 97, 104-106, 109-112, 114, 131-134, 139-140, 147, 155, 189, 267n, 283, 349n, 351n, 353-357, 395, 399, 405n, 430, 437

– Synonyma 20n, 29, 37, 40

Cola di Rienzo 99, 229n, 266-269, 289-291, 301, 317n

Coluccio Salutati 9, 61, 67, 102, 157-159, 209-210, 229, 230n, 235-238, 275-276, 278, 288-289, 291-293, 383-384, 387, 394n, 415

Conrad de Hirsau 27, 104, 199

Corso Donati 224

Dante Alighieri 51n, 67, 93n, 157, 169, 177, 179-180, 193n, 210, 225n, 228-229, 255, 266, 268-270, 289n, 290, 298, 302, 305n, 310n, 311, 334n, 343, 362n, 376, 385, 386n

Démocrite 67n

Dino Compagni 223n, 224, 305n, 320n, 393n

Dion Cassius 197

Domenico Cavalca 120, 172, 173n

Domenico da Ragusa 48

Enrico Casalorci 270n

Eustache d’Arras 310n

Eustache Deschamps 213n

Ezzelino da Romano 273

Ferreto de’ Ferreti 60

Fet des Romains 202, 204, 215-216, 361n

Filippo Ceffi 123, 125, 140, 142, 288n, 305n, 312, 320n, 355n, 384n, 405

Filippo Villani 158

Fiore di filosofi 95n, 228, 307n, 323

Florilegium gallicum 37, 90n, 93n, 95n

Francesco Capra (juriste) 80

Francesco Caronelli 67

Francesco da Buti 353n

Francesco da Carrara 209, 301, 362n

Francesco di Feo di Arezzo (maître de grammaire) 80

Francesco Massa da Belluno 78

Francesco Toti 270n

Francesco Zabarella 75, 238

Francescuolo da Brossano 75

Franco Sacchetti 183n, 291n

Frédéric II (empereur) 5, 107, 123n, 137-140, 213, 284, 351, 361

Gaddeo Gambacorte (marchand) 82

Gasparino Barzizza 102, 158, 305n

Geoffrey de Vinsauf 193

Gerardo Landriani 65

Gerardo Maurisio 393n

Gerbert d’Aurillac 30

Geremia da Montagnone 60, 97-98

Geri d’Arezzo 60

Giacomo da Viterbo 300n

Giacomo Publicio 354n

Gilles de Rome 210n, 313n, 321, 325-326, 336-338, 341, 345, 371n, 382n, 386, 387n

Giordano da Pisa 309, 318, 324n

Giovanni Balbi 100

Giovanni Battista Odonetti (maître de rhétorique) 429n

Giovanni Bonsignori 123

Giovanni Brancazolo 269n

Giovanni Calderini 80-81

Giovanni Campolo 120

Giovanni Colonna 206, 207n

Giovanni Conversini 74, 80, 96, 158

Giovanni d’Andrea 264n

Giovanni da Faenza 172

Giovanni da Legnano 270, 312n, 316, 321n

Giovanni da Parma 381n

Giovanni da Ravenna 319

Giovanni da Vicenza 318

Giovanni da Vignano 185, 312, 316, 355, 384n, 405n

Giovanni da Viterbo 286n, 288n, 305n, 333n, 335, 341-343, 345-346, 357-358, 360, 362, 374-375, 378, 384n, 398n, 404, 405n, 437-438

Giovanni dalle Celle 54n, 142

Giovanni del Virgilio 60, 152, 350, 353n

Giovanni di Bonandrea 44n, 151, 353n

Giovanni di Magnavia (évêque
d’Orvieto) 79n

Giovanni di Niccolò da Guanto 338n

Giovanni di Pagolo Morelli 180, 305n

Giovanni Dominici 319

Giovanni Dondi dall’Orologio 80

Giovanni Fiorentino 217n

Giovanni Ludovico Lambertazzi 52, 75

Giovanni Traversi da Cremona (maître de grammaire) 80

Giovanni Villani 7, 8n, 121, 142, 217n, 222, 243, 291n, 293, 305n, 320n, 393n

Goffredo da Bussero 393n

Graziolo Bambaglioli 169n, 270n

Grillius 34n, 103

Guglielmo Amidani 270n

Guglielmo da Pastrengo 62n, 63n

Guglielmo da San Stefano 139

Guglielmo Ventura 300n

Guido Cavalcanti 362n

Guido da Pisa 94n, 123, 126, 393-394

Guido delle Colonne 142

Guido Faba 93n, 94, 151n, 153n, 193, 281, 309, 347n, 350n, 352n, 355n, 366-367, 371, 373, 382n, 384n, 404n, 405n

Guido Vernani 266, 270

Guidotto da Bologna 95, 137-138, 219n, 350-351, 357-358, 362

Guillaume de Champeaux 104-106

Guillaume de Conches 39, 254, 313n

Guillaume de Malmesbury 31

Guillaume de Moerbeke 180, 243n, 252, 298n

Guillaume Peyraut 343n

Guittone d’Arezzo 362n

Hadoard 37

Henri de Prusse (copiste) 53, 75

Henri VII (empereur) 265

Homère 67n, 159

Horace 31, 98, 258

Iacopo d’Angelo 209

Iacopo della Lana 305n, 367n

Iacopo Filippo 120

Iacopo Passavanti 173, 212

Iacopo Pisano (archiprêtre de Pise) 79n

Innocent III (pape) 132n, 191n

Isidore de Séville 29, 36, 37n, 299n, 395

Jacques de Cessoles 49n, 321

Jacques de Dinant 109n, 110-111, 151, 152n, 183, 185, 352n, 353-354, 360, 393n, 401n, 404n, 407

Jacques de Voragine 100, 172-173, 312, 393n

Jean d’Antioche 139

Jean de Fécamp 387n

Jean de Galles 47, 91, 203, 340

Jean de Garlande 44n, 155

Jean de Hesdin 181

Jean de Salisbury 36, 39, 197n, 254, 271n, 289

Jérôme de Stridon 32, 38, 62, 70, 94, 99, 171-174, 179, 202, 213

Jules César 62, 106, 129, 138, 193, 201-203, 205-206, 208-209, 211, 213, 215-216, 220, 226-230, 232, 235, 237-239, 276-278, 289n, 291, 359n, 361-362, 375

Landolfo Colonna 81n

Landolfo Seniore 299

Lapo da Castiglionchio 61, 80

Lapo di Neri Corsini (copiste) 141

Leonardo Bruni 158, 209, 245n

Lorenzo di Aquileia 350n, 352n, 353

Louis IV (empereur) 126

Loup de Ferrières 30-31

Lovato Lovati 9, 55-56, 60, 113, 156

Luca da Penne 48, 70, 264n, 274n, 278

Lucain 62, 138, 156, 163, 214, 290n

Luigi Gianfigliazzi 355, 421-429

Macrobe 29, 32, 34, 35n, 80n, 103, 178, 180n, 206, 237, 246, 251, 270n, 285n, 367

Marchionne di Coppo Stefani 393n

Marsile de Padoue 255, 268-271, 277, 287, 334n

Martianus Capella 154, 163

Martin de Braga 48, 385

Matteo Corsini (marchand) 368n

Matteo d’Acquasparta 78

Matteo de’ Libri 312, 314, 352, 355, 384n, 405-406

Matteo Villani 274n

Michele da ser Giovanni da Modena (copiste) 74

Moralium dogma philosophorum 36, 47, 91, 299, 307n, 319n, 343n, 367, 381

Mosè del Brolo 219n

Niccolino da Treviso (maître de grammaire) 80

Oculus pastoralis 305n, 309, 317n, 320, 333n, 334, 336, 339-340, 344-346, 354n, 355n, 365, 378, 382n, 384n, 398-399, 405

Odofrède 4n, 263n

Opicinus de Canistris 270n

Orfino da Lodi 308, 333-336, 339n, 340, 345

Orphée 179, 395-396

Otton de Freising 4n, 36n

Ovide 98, 123, 142, 156, 166, 167n, 170, 258, 263n

Pantalemone da Crema (copiste) 74

Paolino Minorita 333n, 335-336, 341, 346, 366n, 386

Pasquino de’ Cappelli 61, 157n

Pellegrino Zambeccari 235

Pétrarque 1-2, 9, 39, 52-55, 61-62, 66, 70-71, 74-76, 81, 93n, 95n, 96, 99, 112-113, 145, 154n, 155-160, 169, 174-176, 179-182, 185, 186n, 190n, 197, 206n, 207, 209-210, 228-229, 231-236, 238-239, 259, 267, 273, 274n, 275-276, 290-292, 301, 319n, 362n, 363n, 387, 394n, 415

Pier Paolo Vergerio 238-239

Pierre de Blois 36

Pierre de la Vigne 107, 140, 219n, 284, 355n

Pierre le Chantre 388

Pierre le Mangeur 142

Pietro Boattieri 354n

Pietro da Moglio 112n

Pietro de’ Natali 172n

Platon 63n, 67, 79n, 97, 173, 179-180, 250, 277, 298, 325, 388

Pline le Jeune 197

Plutarque 197, 209, 214, 222

Poggio Bracciolini 183

Pompée 106, 129, 205, 208, 213, 226, 227n, 230, 232, 235, 237, 359n

Priscien 79n, 371

Ptolémée de Lucques 254, 270n, 276-277, 293n, 308n, 309, 321, 326, 336-337, 341n, 346, 365n

Quichilino da Spello 353n

Quintilien 31, 113, 157n, 163, 182-183, 261

Quodvultdeus de Carthage 99n

Rangerio di Lucca 299

Ranieri Ghezzi Gangalandi 121

Remigio de’ Girolami 99, 255, 262n, 302-304, 309, 315-319, 334

Riccobaldo da Ferrara 196n, 393n

Richard de Pophis 352n

Ricordano Malespini 393n

Robert Grosseteste 49n, 243n, 252

Roger Bacon 50n, 82

Rolandino da Padova 273n

Rolando da Lucca 263

Rolando da Piazzola 113-114

Salimbene de Adam 190, 381n, 393n

Salluste 3, 23n, 38n, 62-63, 68-69, 78n, 80n, 92, 99, 110, 123, 125, 138, 141, 167, 196, 199, 202, 204-205, 213, 215

Salomon 151n, 152, 209, 340n, 349n, 350n, 354, 365n, 402, 404, 407, 414

Sanzanome 361

Scipions 180, 191

– Scipion Émilien 34-35, 96, 249

– Scipion l’Africain 34, 38, 158-159, 207, 390, 394n

– Scipion Nasica 210

Sebastiano Corrado 69

Sénèque 47, 50, 53, 54n, 62n, 67, 77, 79, 82, 89-92, 95, 97, 100, 157, 165, 169-170, 175-176, 178-179, 193, 203-204, 261, 263n, 264, 270n, 273, 278, 311, 316, 324, 326, 342, 345, 403n

Sicco Polenton 68

Simone da Borsano 264

Simone della Tenca (notaire) 81n

Simone Serdini 307

Socrate 180, 263n

Stefanardo da Vimercate 393n

Taddeo Alderotti 253n

Taddeo di Bartolo 210-211

Tedaldo della Casa 76

Térence 100

Thierry de Chartres 105-106, 109, 349

Thomas d’Aquin 36, 47, 91, 93n, 99, 174n, 175, 179n, 212, 227-228, 252n, 254-255, 270n, 272-273, 276-278, 283n, 285n, 286, 297n, 304, 309-310, 313n, 319n, 320-321, 325-326, 335-337, 341, 345, 366, 367n, 378, 379n, 382n, 384, 395, 397

Thomas d’Irlande 90-91

Thomas de Capoue 183n

Tite-Live 62, 179, 301

Tommasino d’Armannino 352n

Tommaso Gozzadini 376n

Ugolino da Celle 269n

Uguccione da Pisa 100

Valère Maxime 110, 204-205

Végèce 69, 76n, 132n, 263, 294, 295n

Ventura da Bergamo 151, 352

Victorinus 29, 34n, 103, 106, 107n, 184, 355, 429

Vincent de Beauvais 47, 93n, 99n, 174, 201-202

Virgile 23, 104, 123, 138, 141, 156, 165, 168, 170, 207n, 258, 263n

Walafrid Strabon 192

Zambono di Andrea 60

Zanobi da Strada 142-143

Zucchero Bencivenni 368n, 378n

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search