Version classiqueVersion mobile

Gouverner le monde par l’écrit

 | 
Stéphane Gioanni

Troisième partie. La réforme « grégorienne » en Dalmatie

Annexes

Texte intégral

Annexe 1

A. Édition de la Vita sancti Domnii Episcopi d’Adam de Paris (XIe siècle)1

 • 1  Cette annexe reprend, avec de légères modifications, l’édition de la Vita Domnii publiée dans Gioa (...)

1En l’absence de témoins manuscrits médiévaux, nous reproduisons en annexe le texte de l’édition des Acta Sanctorum : « Ab Adamo Parisiensi seculo XI illustrata, et ex Breuiario Spalatensi a Ioanne Lucio communicata ». Le texte a été établi à partir du Bréviaire de Split communiqué aux bollandistes par l’auteur du De regno Dalmatiae et Chroatiae, l’historien J. Lucius. Nous avons également collationné l’édition de Farlati dans Illyricum Sacrum, I, p. 428-429 (F), réalisée également à partir d’un Bréviaire de Split et de l’édition des bollandistes. Les différences entre les deux textes sont mineures bien que Farlati ait modifié le texte des Acta Sanctorum lorsque celui-ci n’avait manifestement aucun sens. Il s’agit donc moins de variantes à proprement parler que de corrections. Nos propres interventions étant mineures, cette nouvelle édition n’a pas l’ambition d’améliorer les éditions antérieures. Elle voudrait attirer l’attention sur les interpolations des Xe-XIe siècles qui font de l’évêque Domnio de Salone un disciple de saint Pierre. Ces parties, qui se trouvent au début et à la fin de la Vita, sont signalées entre crochets. La citation de l’homélie de Grégoire le Grand est soulignée. Cette double mise en évidence a aussi pour objectif d’indiquer en caractères normaux la partie centrale de la Vita qui pourrait être un fragment de la Passion tardo-antique de l’évêque Domnio de Salone martyrisé sous Dioclétien et, partant, le plus ancien témoin de l’hagiographie salonitaine.

Tabula siglorum

[A] acta sanctorum, aprilis, ii, 1866, p. 7-8, « ab adamo parisiensi seculo xi illustrata, et ex breuiario spalatensi a ioanne lucio communicata ».
[F] d. Farlati, illyricum sacrum, 8 vol., 1751-1819 ; i, p. 428-429.

Vita sancti domnii episcopi (BHL 2268)

2[1. Domnii Archiepiscopi Salonitani Christi Martyris Vitam scripturus, non immerito a parentibus ordiar : quoniam per eos non solum natum, sed et renatum fuisse constat. Theodosius igitur Antiochiae urbis colonus, natione Syrus, uir optimus, diuitiis plenus, et morum probitate insignis, attamen colendorum deorum errore implicitus, de Mygdonia Graeca uxore filium hunc suscepit. Petro autem Apostolo Antiochenam regente Ecclesiam, et Christum praedicante credidit ; abdicatoque idolorum cultu una cum coniuge sua atque filio, baptizatur. Sed Domninus, accepto baptismate, licet puer adhuc septenis annis, diuinitus inspiratus, et iam Christi amore feruens, parentes dereliquit et Apostolum secutus est. Non ille ad diuitias, sicut mox haeres futurus erat, non ad patris atque matris blandimenta respexit ; sed contemptis omnibus eas diuitias quaerere decreuit, quas neque tinea corrumpere, neque fur auferre possit.

32. Discipulus ergo Petri factus, breui et Magistro suo et condiscipulis Pancratio atque Apollinari (qui postea Rauennae Episcopus fuit) carissimus euasit. Deinde uero Petrus, Antiochenis hominibus iam ad fidem receptis, cum iisdem discipulis Romam uersus profectus est ; miseratus Urbem, toto prouinciarum orbe Dominam, idolorum et diaboli subitam esse seruituti. Interim dum iter agerent, quocumque diuerti contigisset, religionem audacter et intrepide praedicabant. Fidelis itaque praedicationis officio solicite fungentes, peragrarunt Caesaream, Sebasten, Cappadaciam, Galatiam, Pontum, Bithyniam, Ephesum, Pathmos, Athenas, demum ad ostia Tiberina applicuere, Vrbemque ingressi sunt, ubi Petrus multis iam ad fidem Christi conuersis, alias quoque paretes orbis terrae ab erroris pernicie liberare cupiens, Pancratium destinauit in Siciliam, Apollinarum Rauennam, Domnium Salonas sui quemque loci Episcopum constituens. Domnius igitur postquam satis prospero cursu mare emensus Salonas deuenit, Christique mysteria publice ac palam exponere coepit] ; plerique, et ueritatis argumentis et magnitudine miraculorum permoti, contemptis idolis, Christo adhaesere credentes : quos Domnius, de proximo flumine aqua hausta, baptizabat.

43. Tunc quidam, Pirgus nomine, Philosophum se profitens, sed magis sophismatum captiuncularumque argutiis quam Philosophiae deditus, uirum aggreditur, et quasi ueritati comparari [posset] mendacium nititur ostendere, an quoque ex Philosophiae inuentis unum Deum esse credi possit, et ab ipso mentem deditam et genitam, ac deinde ipsam mundi animam ; proinde ac si Trinitatis mysterium, quod a Domnio praedicabatur, et ipse, ut audierat, teneret. Ceterum cum Trinitatem hanc ad Unitatem substantiae referendam didicisset, Patrem et Filium et Spiritum sanctum esse unum Deum, qualiter uidelicet se haberet, quoniam ratione comprehendere non poterat, ueluti deliramenta despexit. Dimisso itaque cum sua obstinatione Pirgo, Domnius ad ceteros doctrina salutis imbuendos perrexit, signis miraculisque uerba confirmans : ut quia rem supra naturam astruebat, Christum scilicet de Virgine natum, et eumdem esse Deum et hominem, et crucifixum ac sepultum resurrexisse, ad caelumque ascendisse, opera quoque supra naturam facta, id uerissimum esse testaretur ; desperatissimo quosque morbo affectos, Iesu tantum nomine inuocato, e uestigio sanabat. Quo modo autem talia faciendi facultatem homini dedisset Deus, nisi uera rectaque asserenti ? Exinde aucto credentium numero, ecclesiam aedificant, quam Dei Genitrici Mariae consecrarunt. Ea adhuc extat, solaque post tantae urbis excidium integra permanet. Tunc Domnius latius etiam prorogare Christi nomen cogitans, Presbyteros Leuitasque ordinat : quibus per Dalmatiam dimissis breui tempore omnem fere prouinciam, diabolo ereptam Deo lucratur.

54. Post tot autem uerae perfectaeque caritatis labores, cum iam tempus esset, ut ad capiendum caelestis gloriae praemium uocaretur, dicente Domino : Euge serue bone et fidelis supra multa te constituam, intra in gaudium Domini tui ; Maurelius Salonarum Praefectus, pro tribunali sedens, ipsum coram sisti iubet, accusantibus eum idolorum sacerdotibus, quod Deos contemneret, et nouam religionem contra Augustorum leges, induceret, unum Deum praedicans et Filium eius crucifixum. Interrogatus igitur Domnius de nomine parentum et patriae, Maurelio indicat, et se uere Christianum esse confitetur : et ad hoc, inquit, missus sum, ut Christum praedicem, et idola uana esse ostendam. Cumque in medium proponeretur Senatus populique Romani edictum, ut si quis intra fines Romani Imperii talia dicens, repertus esset ; eum, nisi diis sacrificare uoluerit, capite puniri, uel multiplici suppliciorum genere absumi oporteret, respondit : Non me ista terrent iniqua. Christum Dei filium et colo et praedico : Deos autem tuos contemno, minas irrideo. Poenas omnes in me unum confer : cuncta potius pati paratus sum, quam asserendae ueritatis mutare sententiam. Contemptum se cernens Maurelius, in furorem concitatur : Domnium in carcerem trudi iubet, postea eductum largitionibus corrumpere aggreditur, multa pollicens, si idolis thura ponere uellet. At ille inquit : O insane Maurelius, pecunia me moueri speras, cum ego multo maius patrimonium sponte reliquerim, ut cum Christo paupere uiuerem ? Non est opus Christiano diuitiis istis, sed fide atque uirtute, quibus diuitiae numquam interiturae parantur in caelo.

65. Videns autem Maurelius omnia quae tractauerat incassum cadere, expoliari hominem iussit, et fustibus nudum caedi. Dum autem Domnius caederetur, fit Christianorum concursus ad Praetorium : insultant Maurelio, frementes prae dolore, et opprobriantes quod inique actum esset, hominem innocentem per ludibrium suppliciis opprimi. Ille uero his ita paractis, repente emissa armorum manu, quadraginta ex his comprehensos, nolentesque idolis sacrificare, statim omnes capite trucidari iussit : quorum corpora a fidelibus noctu inde sublata, et ad radices montis Massari sepulta sunt.

76. Infra illos dies dum talia aguntur, Febroniae uiduae filius uita functus est, cuius pater, nomine Dignatius, Urbis Romanae Senator fuerat. Ob id Praefectus ipse, mortem eius aegerrime ferens nec ignarus a Christianis interdum et mortuos ad uitam fuisse reuocatos, Domnium urgere coepit, ut in eo ostenderet quanta Christi sui esset uirtus : non quod ipse quidquam uirtuti Christi tribueret, qui talia magicis artibus quibusdam adscribere soleret. Volens autem, quo modo posset, uitae defuncti consulere, simulat se Christo credere dudum, si per eius inuocationem is qui mortuus fuerat reuiuisceret. Ad haec Domnius, quamuis, inquit, sciam te ita laqueis diaboli colligatum atque constrictum, ut ad sequendam ueritatem explicare te omnino nequeas ; illos tamen perspiciens, qui credunt et qui credituri sunt, ne quid uirtuti Christi impossibile esse arbitrentur, mortuum istum pristinae sanitati restituam et uitae. Ecce enim, quia duo sunt praecepta caritatis, Dei amor et proximi, et scimus quod inter duos haberi caritas dicitur, et dilectio in alterum tendit ut esse caritas possit. Binos ad praedicandum Dominus discipulos mittit, quatenus hoc tacitus innuat qui caritatem erga alterum non habet, praedicationis officium nullatenus suscipere debet. Tunc iuxta cadauer flexis genibus, manibus uero atque oculis in caelum sublatis cum orasset, impetrauit mortuo in nomine Christi uitam, ut resumpto spiritu sese in pedes erigeret, atque iterum uiuere super terram inciperet. Vix uerba finierat cum secutus est euentus : uisusque est adolescens non quasi a morte suscitatus sed a somno expergefactus, tam facile surrexit.

87. Eo uiso miraculo plurimi ad fidem conuersi sunt : Maurelius uero, tametsi uita adolescenti restituta esset, et uehementer gauderet, in sua tamen obstinatione idololatriae firmus fixusque permansit : iam enim ita obduratum erat cor eius, ut nulla signorum magnitudine posset mollescere. Quinimo ab idolorum sacerdotibus ad maturandam Domnii necem magis incitatur : dona illi plurima offerunt, atque insuper suspicionibus implent, sibi iubentes caueri, ne si hominem impunitum uiuumque dimitteret, et ipse, tamquam Augustalium legum edictorumque contemptor, poenas dare cogatur, et imprudenter factum aut exilio aut bonorum proscriptione aut morte luat. His uerbis Maurelius impulsus nihil cunctatus legem tulit dicens : Domnium, contra leges Imperatorum nostrorum agentem, deosque nostros contemnentem, capite puniri iubeo. Ereptum foras extra murum et eductum extemplo, cum oraret, obtruncarunt. Gloriosus itaque Martyr, Nonis Maii terras relinquens, ad caelum migrauit ; ab ipso Conditore omnium immortalitatis coronam accepturus, pro cuius amore mortem contempserat. In eodem autem loco ubi expirauerat, noctu a Christianis sepelitur.

9[8. Non post paucos deinde annos, cessante persecutione, Martyris corpus intra urbem ad ecclesiam B. Mariae, quam primum positam ibi a fidelibus diximus, translatum est. Postea uero, Gothorum irruptione diruptis funditusque euersis Salonis, conciues ad proximas insulas confugerant, ac deinde reuersi, in Diocletiani aedificio, quod tribus ferme millibus a Salonis distat, Spalatum appellatum, sedem sibi posuerunt ; templumque olim Ioui dicatum, eiectis idolis, per Ioannem Archiepiscopum sanctae Dei Genitrici Mariae consecrarunt, et ipsum Martyris corpus a Salonis quarto Kalendas Sextiles transtulerunt, in eodemque templo collocarunt : ubi ad hanc usque diem in magna ueneratione habetur et colitur, miraculis clarum et martyrii gloria conspicuum. Cuius Martyris meritis et intercessione nos Deo commendari credimus, et beatos fore speramus ; adiuuante Domino nostro Iesu Christo, qui cum Patre et Spiritu sancto uiuit et regnat Deus per infinita secula secularum. Amen].

102. ostia F : Ostia A ~ 6. Intra F : Infra A ~ mortuum F : mortuus A ~ Binos : binos AF ~ habet : habebit AF ~ manibus F : manubus A 7. Augustalium F : Angustalium A

B. Traduction de la Vita sancti Domnii episcopi d’Adam de Paris (XIe siècle)

11Nous publions ici la traduction française de la Vita sancti Domnii episcopi d’Adam de Paris. Notre objectif a été de traduire au plus près (ad uerbum) tout en essayant de ne pas négliger le sens (ad sensum) de ce texte probablement composite.

Structure de la Vita Domnii

Première Partie (A)

121 § Enfance.
Naissance à Antioche ; fils de Theodosius et Mygdonia ; la rencontre avec le « Prince des apôtres ».

132 § Pérégrination de saint Pierre avec ses disciples d’Antioche à Rome. Puis envoi des disciple : « Pancrace en Sicile, Apollinaire à Ravenne, Domnio à Salone ». Domnio prêche et baptise « au grand jour ».

Deuxième partie (B)

143 § Discussion avec le philosophe Pirgus.
Miracles de Domnio qui guérit les malades en invoquant le nom du Christ.
Consécration, à Salone, d’une église à « la mère de Dieu, Marie ». Domnio envoie des disciples évangéliser toute la Dalmatie.

154 § Domnio accusé par les prêtres « de mépriser les dieux et d’introduire une nouvelle religion contraire aux lois des Augustes ». Le préfet de Salone Maurelius le fait arrêter. Domnio refuse de sacrifier. Il est jeté en prison.
Maurelius tente de le corrompre. Domnio refuse avec ironie.

165 § Domnio est frappé.
Les chrétiens insultent Maurelius.
Quarante d’entre eux sont exécutés sur le champ.

176 § Domnio fait ressusciter le fils de Dignatius, ancien sénateur de Rome.
Citation de Grégoire le Grand sur les deux préceptes de la charité.

187 § Nombreuses conversions à la suite du miracle.
Martyre de Domnio, égorgé hors la ville.

Troisième partie (C)

198 § « Bien des années plus tard », le corps de Domnio est transféré à l’intérieur de la ville dans l’Église Sainte-Marie.
Après la dévastation de la ville par « les Goths », l’archevêque Jean ramène les reliques du martyr à Split, dans l’ancien temple de Jupiter dédié à la Vierge Marie.

Vie de saint Domnio évêque

201. Sur le point d’écrire la Vie du martyr du Christ, Domnio, archevêque de Salone, il n’est pas immérité de commencer par ses parents puisqu’il est établi que, par eux, il reçut non seulement la naissance mais aussi la renaissance. Théodosius, donc, colon de la ville d’Antioche, originaire de Syrie, homme excellent, plein de richesses et remarquable par l’honnêteté de ses mœurs, bien que lié par l’erreur du culte des dieux, eut ce fils de son épouse grecque, Mygdonia. Mais au moment où l’apôtre Pierre dirigea l’Église d’Antioche et prêcha le Christ, il crut ; et après avoir rejeté le culte des idoles, en même temps que sa femme et son fils, il est baptisé. Mais Domninus, après avoir reçu le baptême, bien qu’étant encore un enfant de sept ans, divinement inspiré et brûlant déjà de l’amour du Christ, abandonna ses parents et suivit l’apôtre. Il ne s’orienta ni vers les richesses – en effet, bientôt, il aurait hérité – ni vers les caresses de son père et de sa mère mais, ayant méprisé toutes choses, il décida de chercher ces richesses que ni la mite ne peut ronger, ni le voleur ne peut emporter.

212. Devenu donc disciple de Pierre, en peu de temps il finit par devenir très cher à son maître et à ses condisciples Pancrace et Apollinaire (qui ensuite fut évêque de Ravenne). Ensuite, Pierre, ayant déjà ramené à la foi les hommes d’Antioche, partit avec les mêmes disciples dans la direction de Rome, déplorant que la Ville, maîtresse des provinces sur toute la terre entière, fût sous la domination servile des idoles et du diable. Entre-temps, pendant qu’ils faisaient route, partout où le hasard les avait guidés, ils prêchaient la religion avec audace et avec courage. C’est pourquoi remplissant avec soin leur devoir de prédication fidèle, ils parcoururent Césarée, Sébaste, la Cappadoce, la Galatie, le Pont, la Bithynie, Ephèse, Pathmos, Athènes, [se] dirigèrent enfin vers les embouchures du Tibre et entrèrent dans la Ville où Pierre, après avoir déjà converti des nombreuses personnes à la foi du Christ, désirant délivrer aussi d’autres murailles de l’orbe terrestre, du fléau de l’erreur, envoya Pancrace en Sicile, Apollinaire à Ravenne, Domnio à Salone, les instituant évêques de ces lieux. Domnio, donc, ayant fait un assez bon voyage en mer, arriva à Salone et commença à exposer publiquement et au grand jour les mystères du Christ ; la plupart des habitants, renversés à la fois par les arguments de vérité et la grandeur des miracles, après avoir méprisé les idoles, s’attachèrent au Christ en croyants : et Domnio, puisant l’eau dans le fleuve tout proche, les baptisait.

 • 2  Cf. Luc 10, 30.

223. Un jour, un homme, nommé Pirgus, qui se déclarait philosophe, mais qui s’adonnait plus aux arguties des sophismes et des subtilités qu’à la philosophie, aborde [notre] homme et, comme si le mensonge pouvait être comparé à la vérité, s’efforce de montrer si, à partir des découvertes de la philosophie aussi, on peut croire que Dieu est Un, et si Lui-même a donné et engendré l’esprit et ensuite l’âme même du monde ; et si, par conséquent, le mystère de la Trinité, qui était prêché par Domnio, et Lui-même, comme il l’avait entendu, existaient. Mais comme il avait appris que cette Trinité devait être rapportée à l’Unité de la substance, que le Père et le Fils et le saint Esprit étaient un seul Dieu, puisqu’il n’avait pas pu comprendre rationnellement de quelle manière apparemment il se comporte, il méprisa [ces croyances] comme des extravagances. Après avoir congédié Pirgus avec son obstination, Domnio poursuivit son chemin pour abreuver tous les autres à la doctrine du salut, établissant, par des prodiges et des miracles, la vérité de ses paroles, à savoir que, puisqu’il avait réalisé une chose surnaturelle, le fait que le Christ était, vraisemblablement, né de la Vierge, et que Lui-même était Dieu et homme, et que, après avoir été crucifié et enseveli, il avait ressuscité et qu’il était monté au Ciel, que des œuvres surnaturelles également avaient été faites : il témoignait que cela était parfaitement vrai ; tous ceux qui étaient affectés d’une maladie très grave, seulement en invoquant le nom de Jésus, il les guérissait instantanément. Comment Dieu aurait-il donné la faculté d’accomplir de tels actes à un homme, si celui-ci ne professait pas des vérités justes ? Le nombre des croyants ayant par là même augmenté, on construisit une église que l’on consacra à la Mère de Dieu, Marie. Elle est encore debout, seule construction à subsister intacte après le ravage d’une si grande ville. Alors, Domnio, songeant répandre le nom du Christ encore plus loin, ordonne des prêtres et des lévites2 : et après les avoir envoyés à travers toute la Dalmatie, en peu de temps, il gagne pour Dieu, oui, toute la province qu’il avait arrachée au diable.

 • 3  Mt 25, 23.

234. Après tant d’œuvres d’une charité vraie et parfaite, alors qu’il était déjà temps qu’il fût appelé à cueillir la récompense de la gloire céleste, le Seigneur disant : « Parfait, bon et fidèle serviteur, je te placerai au-dessus de beaucoup de choses, entre dans la joie de ton Seigneur3 », Maurelius, le préfet de Salone, siégeant au tribunal, ordonne de le faire comparaître en personne publiquement, parce que les prêtres des idoles l’accusaient de mépriser les dieux et d’introduire une nouvelle religion contraire aux lois des Augustes, prêchant que Dieu est Un et que son Fils a été crucifié. Ainsi, interrogé sur le nom de ses parents et de sa patrie, Domnius déclare à Maurelius et confesse qu’il est, en vérité, chrétien : « et », dit-il, « j’ai été envoyé pour cette mission : prêcher le Christ et montrer que les idoles sont vaines ». Et alors qu’était proclamé ouvertement l’édit du Sénat et du peuple romain déclarant que celui qui, à l’intérieur des frontières de l’empire romain, serait pris à tenir de tels propos, devait être puni de mort, s’il ne voulait pas sacrifier aux dieux, ou supporter de multiples sortes de supplices, il répondit : « Ces choses injustes ne m’effraient pas. J’honore et je prêche le Christ, fils de Dieu ; je méprise tes dieux, tes menaces me font rire. Mais tous ces châtiments, inflige-les à moi seul : je suis prêt à souffrir toutes ces choses plutôt que de changer la sentence de la vérité qu’il faut professer ». Maurelius, voyant qu’il était méprisé, éclate de colère : il ordonne que Domnio soit jeté en prison, ensuite il le fait sortir et entreprend de le corrompre par des largesses, lui promettant beaucoup s’il voulait offrir de l’encens aux idoles. Mais l’autre lui dit : « Insensé Maurelius, tu espères m’émouvoir par de l’argent, alors que moi j’ai abandonné de moi-même un patrimoine bien supérieur pour vivre pauvrement avec le Christ ? Ce qui est nécessaire à un chrétien, ce ne sont pas ces viles richesses, mais la foi et la vertu par lesquelles des richesses destinées à ne jamais disparaître sont préparées au Ciel.

245. Alors, Maurelius, voyant que toutes les choses qu’il avait imaginées s’écroulaient en vain, ordonna que l’homme fût déshabillé et, une fois nu, frappé de coups de bâton. Pendant que Domnius était frappé, les chrétiens accourent devant le Préteur : ils insultent Maurelius, faisant entendre des gémissements de douleur et reprochant, parce que le jugement était injuste, qu’un homme innocent fût de façon ridicule accablé par des supplices. Mais celui-ci, après avoir mené ces châtiments à leur terme, après avoir soudain fait sortir la troupe en armes, ordonna que quarante d’entre eux fussent arrêtés et, comme ils refusaient de sacrifier aux idoles, qu’ils fussent tous exécutés sur le champ : et leur corps, durant la nuit, furent enlevés de là par des fidèles et furent ensevelis aux pieds du mont Massari.

 • 4  Grégoire, Hom. XVII, p. 117.

256. Durant ces jours, pendant que de tels actes étaient commis, le fils de la veuve Febronia perdit la vie, lui dont le père, nommé Dignatius, avait été sénateur de la Ville de Rome. À cause de cela, le préfet lui-même, supportant très péniblement sa mort et n’ignorant pas que les chrétiens, entre-temps, avaient ramené leurs morts à la vie, commença à presser Domnio pour qu’il montre en cela combien grande était la puissance du Christ, et non pas parce que lui-même reconnaîtrait quelque pouvoir à la puissance du Christ, lui qui, d’habitude, attribuait de tels actes à des artifices magiques. Voulant, de toutes les façons possibles, trouver une solution pour la vie du défunt, il prétend qu’il croira soudain au Christ si, par l’invocation de celui-ci, celui qui était mort revenait à la vie. À ces propos, Domnio répondit : « bien que je sache que tu es tellement lié et enchaîné par les filets du diable que tu ne peux pas entièrement te délivrer pour suivre la vérité, pourtant en regardant attentivement ceux qui croient et ceux qui sont sur le point de croire, pour éviter qu’ils ne pensent que quelque chose soit impossible à la puissance du Christ, je rendrai à ce mort sa santé d’autrefois et la vie. En effet, voici qu’il existe deux préceptes de la charité, l’amour de Dieu et du prochain, et nous savons que la charité, dit-on, s’exerce entre deux personnes et que l’amour tend vers l’autre afin que la charité puisse exister. Le Seigneur envoie prêcher les disciples deux par deux, dans la mesure où il indique tacitement que celui qui ne montre pas de charité envers l’autre, ne doit en aucun cas assumer la charge de la prédication4. Alors, agenouillé à côté du cadavre, alors qu’il priait les mains et les yeux levés vers le Ciel, il obtint la vie pour le mort, au nom du Christ, si bien que, une fois l’esprit recouvré, il se redressa sur ses pieds et commença à nouveau à vivre sur la terre. À peine avait-il fini de parler que l’événement suivit : et le jeune homme sembla non pas comme revenu de la mort mais comme arraché au sommeil ; aussi facilement, il ressuscita.

267. À la vue de ce miracle, de nombreuses personnes se convertirent à la foi : mais Maurelius, bien que la vie ait été rendue au jeune homme et qu’il se réjouît bruyamment, demeura pourtant ferme et déterminé dans son obstination pour l’idolâtrie : en effet, son cœur était déjà tellement endurci qu’aucune grandeur de miracles ne pouvait l’adoucir. Bien au contraire, les prêtres des idoles l’incitent plutôt à hâter la mort de Domnio : ils lui offrent de très nombreux cadeaux et le remplissent davantage de soupçons, le poussant à prendre garde à ne pas laisser partir l’homme impuni et vivant, et à ne pas devoir être lui-même puni pour avoir méprisé les lois et les édits impériaux, et à ne pas payer un acte commis imprudemment, par l’exil, par la proscription de ses biens ou par la mort. Ébranlé par ses paroles, Maurelius, nullement hésitant, présenta un décret en disant : « j’ordonne que Domnio soit puni de mort pour avoir agir contre les lois de nos empereurs et méprisé nos dieux ». L’ayant tiré à l’extérieur et conduit immédiatement hors les murs, alors qu’il priait, ils l’égorgèrent. C’est pourquoi le glorieux martyr, abandonnant la terre aux nones de mai, s’en alla au Ciel, prêt à recevoir la couronne de l’immortalité par le fondateur de toutes les choses en personne, pour l’amour de qui il avait méprisé la mort. Sur le lieu même où il s’était éteint, il fut enseveli de nuit par des chrétiens.

278. Bien des années plus tard, alors que cessait la persécution, le corps du martyr fut transféré à l’intérieur de la ville dans l’église Sainte-Marie, qui avait été construite là, nous l’avons dit, par les fidèles. Ensuite, après que les Goths eurent détruit et dévasté de fond en comble Salone, les citoyens s’enfuirent sur les îles les plus proches et, ensuite, à leur retour, ils élurent leur résidence, appelée Split, dans le palais de Dioclétien qui se trouve à peu près à trois milles de Salone ; et par l’intermédiaire de l’archevêque Jean, ils consacrèrent à sainte Marie, mère de Dieu, le temple autrefois dédié à Jupiter, après en avoir chassé les idoles ; et, de Salone, le quatrième jour des calendes d’août, ils transférèrent le corps même du martyr et le placèrent dans le même temple : là, depuis ce jour, il est tenu dans une grande vénération et il est honoré, célèbre par ses miracles et remarquable par la gloire du martyre. Et par les mérites et l’intercession de ce martyr, nous croyons être confiés à Dieu et espérons être bienheureux, avec l’aide de notre Seigneur Jésus Christ qui, avec le Père et le saint Esprit, notre Dieu, vit et règne sans fin pour les siècles des siècles. Amen.

Annexe 2

La question des reliques de saint Domnio, disciple de saint Pierre, du XIIe au XXe siècle : « Roma locuta est »

28La légende du Domnio apostolique illustre le rôle de l’hagiographie dans la construction de l’identité et de la nation croates jusqu’à nos jours. Elle permit à la papauté de revendiquer une autorité originelle sur l’Église de Split tout en conférant à cette dernière une certaine autonomie. D’une certaine manière, la fiction de Domnio profitait donc aux deux sièges. C’est pourquoi la délicate question des reliques de Domnio, qui se trouvaient suivant deux traditions distinctes à la fois à Rome et à Split, n’a donné lieu à aucun conflit entre Rome et sa métropole dalmate. On comprend que l’une et l’autre aient vivement réagi aux recherches archéologiques de Frane Bulić qui remettaient en cause non seulement la légende du Domnio disciple de saint Pierre mais aussi, par voie de conséquence, le prestige que la métropole dalmate tirait de la possession de ses reliques.

A. Les trois recognitions

 • 5  Documenta Historiae Chroaticae, n° 88, p. 106.
 • 6  Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae, II, ch. 14, p. 91 : propterea episcopos per Dalmatiam cons (...)

29Toutes les sources du haut Moyen Âge, nous l’avons vu, à commencer par le Liber Pontificalis et surtout la mosaïque du VIIe siècle du baptistère de Saint-Jean-de-Latran, signalent la présence des reliques de Domnio à Rome. Les premiers témoignages qui mentionnent le transfert des reliques de Salone à Split ne sont pas antérieurs au Xe siècle. La croyance en la possession spalatine des reliques est attestée dans les actes du concile de Split de 925, dans le De administrando imperio de Constantin VII Porphyrogénète puis, au XIe siècle, dans la Vita Domnii d’Adam de Paris : à la même époque, un diplôme du roi de Croatie et de Dalmatie Zvonimir daté de 1076 évoque, lui aussi, « les deux très saints martyrs, Domnio et Anastase (…) de l’Église de Split dans laquelle reposent leurs corps5 ». À partir de ce moment, les témoignages sur la présence des reliques à Split se multiplient même s’il est impossible, la plupart du temps, d’établir ni leur authenticité ni leur date précise. Certains documents sont très tardifs : ainsi, alors que tous les témoignages médiévaux émanent d’autorités dalmates ou croates, l’historien du XVIIe siècle Jean Lucius cite pour la première fois une lettre du pape Innocent II à l’archevêque de Split Gaudentius, datée de 1139, qui évoque « la sainte Église de Split où repose le corps de saint Domnius disciple du bienheureux Pierre6 ».

 • 7  Cette inscription est retranscrite par Farlati (Illyricum Sacrum, I, p. 392) et par Zeiller 1906a, (...)
 • 8  VD, 8 : « Ensuite, après que les Goths eurent détruit et dévasté de fond en comble Salone, les cit (...)

30Pourtant, rien n’indique que Rome ait renoncé à la possession des reliques de Domnio. Les recognitions successives qui furent réalisées dans les deux métropoles montrent que les doutes ne furent jamais totalement dissipés sur cette question : la première recognition rapportée par la tradition, eut lieu dans la cathédrale de Split en 1103 sous l’archevêque Crescentius qui aurait trouvé le corps entier du saint comme l’atteste l’inscription7 qui se trouve, dans la cathédrale de Split, sur la droite de l’ancien autel de saint Domnio réalisé par le Maître Bonino de Milan en 1427. L’analyse paléographique révèle que cette inscription est plus tardive que l’événement qu’il rapporte, probablement de la fin du Moyen Âge. Le texte précise que la recognition fut décidée pour mettre un terme à la « suspicion de nombreuses personnes » (multis dubitantibus) sur la présence des reliques de Domnio que l’obscur archevêque Jean – comme le raconte aussi la Vita Domnii d’Adam de Paris8 – aurait apportées à Split au VIIe siècle :

Hoc habet egregio sanctus sua
Membra sepulcro
Doimus antique qui Christi
Dogma Salone
monstravit presul martir quoq
Factus eiusdem
Discipulus Petri pariter fuit
Iste beati
Haec spalati presul huc
transtulit inde Iohanes.
Tempore post longo multis
Dubitantibus urbis
An foret hoc corpus foret
an sit arte relatum
Claruit id cunctis quod
Perpauci putaverunt
Huius enim presul clare
Crescentius urbis
Marmora disiunxit sanctum corpus patefecit
Mille dei centum tres affore
Credimus annos
(...)

31Tout en copiant l’inscription, Farlati ne commente pas les doutes que suscitait la présence des reliques à Split. Il interprète seulement ce texte comme la preuve de leur présence. Mais l’aveu de cette suspicion est intéressant si l’on considère que toutes les sources du haut Moyen Âge, nous l’avons vu, à commencer par le Liber Pontificalis et surtout la mosaïque du baptistère de Saint-Jean-de-Latran, attestent de la présence des reliques de Domnio à Rome.

 • 9  Bulić 1898, p. 123, note 4 : « Furono trovate tutte le ossa principali nell’arca marmorea con post (...)
 • 10  10La Congrégation des Rites, à Rome, fut saisie de l’affaire interdisant notamment à Bulić de publ (...)
 • 11  LP, I, p. 330 : fecit ecclesiam beatis martyribus Venantio Anastasio Mauro et aliorum multorum mar (...)
 • 12  La bibliographie sur cette mosaïque est abondante. On citera notamment Garrucci 1880, p. 272 ; Del (...)
 • 13  Lettre de H. Delehaye à Bulić du 5 mars 1906, p. 91-92. Le Bollandiste cite Ambroise, epist. I, 22 (...)

32Dès lors, on mesure l’intérêt du dédoublement des saints défendu par Thomas l’Archidiacre au XIIIe siècle : cette solution permettait de répondre au problème de la possession des reliques par les deux métropoles sans qu’aucune d’elles ne fût lésée : les reliques romaines appartenaient à l’évêque martyrisé au IVe siècle alors qu’à Split se trouvait le corps du premier Domnio, le fondateur de l’Église de Salone. Mais cette croyance s’est-elle réellement imposée ? Rien ne le prouve. À la fin du XIXe siècle, la remise en cause de ce dédoublement et de l’existence du Domnio apostolique par les travaux de Dom F. Bulić provoquèrent une seconde recognition à Split qui se traduisit par le même résultat9 et par des mesures disciplinaires à l’encontre du prélat récalcitrant10. Dès lors, quelles reliques de Domnio pouvaient bien se trouver dans le baptistère de Saint-Venance au Latran ? Le récit du Liber Pontificalis prétend que le pape Jean IV (640-642), originaire de Dalmatie, avait confié à l’abbé Martin la mission de récupérer les reliques des principaux saints de Dalmatie et d’Istrie pour les soustraire aux profanations des barbares11. C’est ainsi que les « corps » de Venance, Anastase, Domnio et d’autres martyrs de Salone furent extraits des ruines de la cité détruite pour être vénérés dans une chapelle voisine du baptistère du Latran, la chapelle Saint-Venance, où fut réalisée, dès le VIIe siècle, une mosaïque qui représente encore les saints12. La présence des reliques de Domnio à Rome devint un problème épineux quand on établit, à la fin du XIXe siècle, qu’il n’y avait jamais eu qu’un seul Domnio de Salone. Dans une correspondance entre F. Bulić et H. Delehaye, le Bollandiste donne son interprétation du mot employé pour désigner ces reliques. Pour lui, il n’y avait aucun doute. Les reliquiae dont il est question dans le Liber Pontificalis désignent des corpora entiers, comme le prouve l’emploi du terme jusqu’à une période très basse13 :

(…) la terminologie a mis du temps à se fixer dans le sens de l’usage actuel. (…) [au IXe siècle], on avait encore pour le corps des martyrs un saint respect qui empêchait de les diviser. On les transportait en entier, pour de graves raisons, ou bien on n’y touchait pas, et l’on se contentait de prendre sur leur tombeau les brandea, pallio-la, etc. que vous connaissez. Donc le mot reliquiae veut dire à cette époque (et à défaut de preuve du contraire) ou bien corpus, ou bien sanctuarium (brandeum, etc.). Or, à Rome, on prétend avoir des saints de Dalmatie autre chose que de simples linges sanctifiés par contact de leur tombeau. Donc on a leurs corps.

 • 14  Voir plus loin, p. 318-319.

33F. Bulić entreprit de trancher définitivement cette question en demandant une recognition des reliques qui se trouvaient dans le baptistère de Saint-Jean-de-Latran. Malgré les mesures prises à son encontre par la Congrégation des Rites et les conseils prudents du directeur de l’École française de Rome14, l’archéologue croate effectua deux démarches auprès des autorités pontificales pour obtenir cette recognition, comme l’atteste une lettre inédite du 9 février 1910 :

 • 15  Lettre inédite de F. Bulić à la Chancellerie du Vicariat à Rome, du 9 février 1910, Salona Christi (...)

Onorevole Cancelleria del Vicariato,
Già nell’a. 1900, quando mi trovava a Roma al II. Congresso di archeologi cristiani, avea chiesto per iscritto nella Lipsanoteca di codesta Onorevole Cancelleria del Vicariato reliquie di s. Dojmo (Domnionis, Domnii), vescovo e martire di Salona in Dalmasia (…), le cui reliquie riposano sotto l’altare nella Cappella di S. Venanzio nel Fonte Lateranense, e loro effigie coi rispettivi nomi sono rappresentate nel bel mosaico sovrastante. Mi fu allora detto, che non ce ne erano disponibili.
Rendendosi necessarie queste reliquie per una cappella di questi santi sul luogo degli scavi archeologici, dove negli ultimi anni venne sterrata la loro basilica col cemetero attiguo, mi prendo la libertà di pregare nuovamente Essa Onorevole Cancelleria a volermi far ritirare dalla Lipsanoteca reliquie di tutti i martiri suddetti, od almeno dei SS. Dojmo, (Domnio, Domnionis), vescovo et martire e di s. Anastasia (… )
15.

 • 16  Peloza 1963-1964, p. 163-180. Voir le résumé en français à la fin de l’article, p. 180.
 • 17  Saxer 1987, p. 302.

34La recognition eut lieu, comme le voulait Bulić, mais un demi-siècle plus tard. Les travaux de reconnaissance durèrent plus d’un an et demi, du 18 juillet 1962 au 6 février 1964, jour de la reposition. Loin des controverses du passé, alors que tous les protagonistes de « l’affaire Domnio » avaient disparu depuis de nombreuses années, la recognition aboutit à un résultat qui contredit les déductions de Bulić, Delehaye et Zeiller. Le reliquaire de la chapelle Saint-Venance dans le baptistère de Saint-Jean-du-Latran ne contenait qu’une petite poignée d’os ! Les reliques de saint Domnio semblaient donc bien à Split comme l’avait toujours prétendu l’Église dalmate. Les résultats de cette recognition ont été publiés dans un article croate, avec un résumé en français16 : « L’auteur de cet article – qui, d’ailleurs, représenta les évêques de Split et de Porec dans la commission chargée d’effectuer la reconnaissance canonique – rend compte des résultats de cette reconnaissance et traite des questions qu’ils soulèvent. En particulier – et cela est, du point de vue historique, particulièrement important – l’auteur traite du fait qu’à l’intérieur du cercueil en bois qui contenait les ossements des martyrs dalmates et istriens n’ont été découverts que de petits os humains (d’un poids d’environ ½ kg.) mêlés à des os d’animaux et à de la terre dans laquelle se trouvaient deux pièces de monnaie byzantines, très endommagées et non encore identifiées de près. Bien qu’au cours du Moyen Âge, pris dans son ensemble, certains ossements de ces martyrs aient pu être répartis entre différentes églises, le fait déterminant est qu’à l’occasion de la reconnaissance on n’ait trouvé aucun crâne ni gros os humain parmi les ossements. Cela incite à conclure que le légat du Pape Jean IV, l’Abbé martin, n’avait recueilli que les ‘reliques’ et non les ‘corpora’ des martyrs dalmates et istriens, contrairement à ce que pensait Delehaye, Bulić, Sisić et d’autres. Cela veut donc dire que les parties les plus importantes des corps des martyrs sont restées en Dalmatie et en Istrie, les Chrétiens locaux n’étant pas disposés à se séparer complètement des précieux restes de leurs martyrs. À la fin l’auteur fait remarquer que ni la terre ni les os d’animaux trouvés dans le cercueil avec les ossements humains n’ont été soumis à une expertise scientifique (…) ». Faut-il interpréter cet épilogue inattendu comme un coup de force discret mais efficace contre les prétentions de la science ? Une autre interprétation a été formulée par V. Saxer, qui concilie habilement les témoignages anciens, la croyance de l’Église de Split et les résultats de l’ultime recognition : « Pour ma part, des différentes solutions du dilemme, je suis enclin à préférer la première, à savoir que l’entreprise romaine du VIIe siècle a eu lieu mais a pu se tromper d’objets, ce qui laisse un fondement possible aux revendications spalatines17 ».

35Aujourd’hui, du côté des autorités croates, religieuses et civiles, comme du côté de l’Église de Rome, on ne parle plus officiellement de l’existence de deux Domnio différents : tout le monde s’accorde à penser que l’essentiel de ses reliques se trouvent à Split et qu’une infime partie est toujours conservée à Rome. Le dédoublement de Domnio a été remplacé par l’inégale répartition des reliques d’un saint considéré comme un symbole du lien entre Rome et la Dalmatie catholique. Quel que soit le personnage que l’on considère, l’évêque du IVe siècle ou le disciple de saint Pierre, saint Domnio représente toujours un des fondements de l’identité catholique de l’Église de Split.

 • 18  Molette 1889, p. 147.

36« L’affaire Domnio » et « les discussions autour des martyrs de Salone18 » au tournant des XIXe et XXe siècles ont aussi donné l’occasion de nouer de nouvelles relations avec Rome dans le domaine des études anciennes.

B. L’espoir déçu de nouvelles relations avec Rome : l’étude du christianisme ancien

 • 19  Les abondantes archives de G.B. De Rossi sont conservées à la Bibliothèque Apostolique Vaticane. C (...)
 • 20  Par exemple, la lettre inédite de Bulić à De Rossi du 30 avril 1884 (Vat. Lat. 14271, fol. 325r-v, (...)
 • 21  Nous avons recensé cinq lettres écrites, depuis le Séminaire de Vienne, par Jelić à de Rossi : let (...)
 • 22  Lettre inédite de Simeone Ljubić à G.B. De Rossi du 19 mai 1885 (Vat. Lat. 14273, fol. 382, pièce  (...)
 • 23  Lettre inédite de Francesco Radić à G.B. De Rossi, du 2 mars 1891.
 • 24  Les archives de De Rossi contiennent un document qui confirme que ce Congrès devait avoir lieu en (...)

37Giovanni Battista De Rossi jouissait d’une autorité scientifique exceptionnelle parmi les spécialistes du christianisme ancien, y compris en Dalmatie. Ses archives, conservées à la Bibliothèque Apostolique Vaticane, en fournissent de nombreux exemples. Parmi les témoignages que nous possédons, il faut citer les lettres que lui adressa F. Bulić, directeur du Musée archéologique de Split, de 1884 à la mort de l’archéologue italien, dix ans plus tard. Ces documents, jusqu’à présents inédits19, ressemblent le plus souvent à des billets dans lesquels Bulić, encore jeune chercheur, s’adresse au « père de l’archéologie chrétienne » pour lui poser une question ou lui transmettre une information. De Rossi répondait à Bulić comme le prouvent les marques de gratitude de Bulić20. Les archives de De Rossi contiennent des lettres d’autres correspondants croates, du neveu de Bulić, le jeune archéologue Jelić21, du professeur de Zagreb Simeone Ljubić, président de la société archéologique croate22 et de Francesco Radić, « Maestro Teoretico di Costruzione Navale, e di Architettura Civile23 ». Il faut ajouter à ces correspondances les billets d’amitiés envoyés à De Rossi et signés par tous les participants au Ier Congrès International d’Archéologie Chrétienne, organisé du 20 au 22 août 1894 à Split et à Salone24. Ce Congrès constitue l’aboutissement des efforts de Bulić pour s’ouvrir à la communauté scientifique internationale, et en particulier romaine. Une lettre de Jelić, le neveu de Bulić, à De Rossi indique que la présidence devait revenir à ce dernier tandis que les deux-vices présidences étaient destinées au Français Mgr. Duchesne et au Suisse Franz-Xaver Kraus, professeur d’histoire ecclésiastique à Fribourg :

 • 25  Lettre inédite de L. Jelić à G.B. De Rossi, du 16 mai 1893.

Il Comitato non dubita punto che Vossignoria Illuma sarà il Capo del Congresso e perciò vivamente desidera di porre nelle sue esperte mani la presidenza e la direzione del Congresso; per vicepresidenti pensa proporre i illmi. Prof. Kraus e Duchesne. A presidente onorario poi, che durante le sedute non figurerà, sarebbe il Mnsgr. Vescovo di Spalato J. Nakić, molto convenevole25.

 • 26  Lettre inédite de L. Jelić à G.B. De Rossi, du 25 mai 1893 : « Illustrissimo Sigr. Commendatore ! (...)
 • 27  Annexe 3, p. 313 : « il Comitato Promotore è gravemente rattristato, che purtroppo non potrà esser (...)
 • 28  Waché 1992, p. 506 : « Alors aux prises avec la question anglicane, Duchesne ne se rendit pas en D (...)
 • 29  Discours cité par Waché 1992, p. 507.

38L. Jelić fut chargé d’organiser le voyage du « maître » à Split dans les moindres détails. Une lettre du 25 mai 1893 comprend tous les renseignements et recommandations relatifs au voyage avec diverses options de trajet, agrémentées d’un plan en couleurs26. L’impossibilité, pour De Rossi, de participer au Congrès pour raison de santé n’entama en rien la détermination du comité organisateur : Jelić proposa au savant, qui devait s’éteindre quelques mois plus tard, d’envoyer un texte qui serait lu durant le colloque. La volonté d’associer le grand archéologue romain était si forte que les organisateurs croates semblaient prêts à accepter n’importe quoi, « un article, même de quelques lignes, sur l’un de nos monuments ou une notice ou observation concernant l’hagiographie salonitaine ou dalmate27 ». Si la présidence d’honneur du Congrès fut bien occupée par l’évêque de Split, Mgr. Nakić, ni De Rossi, malade, ni Duchesne, trop occupé par « la question anglicane28 », ne purent participer au Congrès qui marqua néanmoins une étape importante dans l’histoire des relations entre les spécialistes du christianisme ancien. L’ouverture vers l’extérieur et la collaboration internationale étaient ressenties comme une nécessité par la plupart des chercheurs européens. Mgr. Duchesne insista sur ce point dans son discours de réception des participants au deuxième Congrès d’archéologie chrétienne qu’il présida à Rome le 17 avril 1900 : « Malheur au savant qui s’isole, néglige les autres et ne s’inquiète pas de voir ce qu’ils font29 ». Cette exigence revêtit une urgence particulière pour Bulić dans les controverses qui éclatèrent quelques années plus tard sur Domnio. L’appui d’autorités scientifiques étrangères permettait, le cas échéant, de faire face aux menaces qui pesaient sur la liberté scientifique. Dans ce contexte, les relations épistolaires de Bulić avec le jeune historien français J. Zeiller et le Bollandiste H. Delehaye témoignent de relations intenses sur le plan scientifique et personnel. Mais les correspondants romains étaient aussi d’une grande utilité dans la mesure où il s’agissait d’érudits de renommée internationale et de chercheurs influents, y compris à la Curie romaine où se jouaient les principaux actes de « l’affaire Domnio ».

 • 30  30Les décisions furent prises lors de l’audience ordinaire plénière de la Congrégation, tenue au V (...)
 • 31  Lettre de H. Delehaye à Bulić du 19 juin 1902, p. 63-64.

39Dans cette affaire où se mêlent questions scientifiques, disciplinaires et politiques, la volonté, très forte chez de Bulić, de nouer des relations avec les milieux scientifiques étrangers, religieux ou laïcs, se heurta aux sévères mesures disciplinaires prises à son encontre par la Congrégation des Rites : Dom Bulić fut condamné à cesser sur le champ toute publication concernant saint Domnio30. Le Bollandiste H. Delehaye fut profondément affecté par la sentence : « Ce que vous m’écrivez me fait beaucoup de peine, mais ne m’étonne pas. Je prévoyais ce résultat et je vous avais communiqué mes impressions à ce sujet. Faites-moi le plaisir de ne pas [souligné] m’envoyer le dossier qui vous a été expédié de Rome31 ». Les travaux des deux savants, rejoints bientôt par le jeune historien français J. Zeiller, furent alors l’objet d’une attention particulière de la part des autorités religieuses et civiles : par exemple, J. Zeiller dut s’excuser immédiatement des « conséquences fâcheuses » pour Bulić d’une de ses conférences à l’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres dans laquelle il soulignait l’état d’« abandon » dans lequel le gouvernement laissait les sites archéologiques :

 • 32  Salona Christiana, lettre inédite de J. Zeiller à F. Bulić du 1er décembre 1908.

Monseigneur,
(…) J’ai appris avec un vif regret par la lettre d’Hébrard que ma communication à l’Académie des Inscriptions avait causé un certain déplaisir à Vienne et que vous aviez pu en ressentir quelque ennui. J’en suis désolé mais il m’était impossible, ayant reçu une mission de l’Académie, de ne pas lui en rendre compte, et ma communication devait forcément figurer dans les comptes-rendus. Je vous en avais parlé d’ailleurs puisque je vous avais annoncé mon intention d’y glisser une phrase sur le Musée de Spalato et l’abandon où le laisse le gouvernement. Malheureusement, j’ai dû abréger beaucoup. J’avais l’intention de publier alors mon rapport intégral dans les Mélanges de l’École française de Rome, et j’aurais dit sur vous, sur vos travaux, sur l’intérêt qu’ils méritent et que l’administration autrichienne ne leur témoigne pas assez, tout ce que j’aurais aimé à en dire32.

 • 33  Kaër 1908, p. 280.
 • 34  Cet article fut publié en allemand dans le Theologischer Literaturblatt de Leipzig et en italien d (...)

40Les mesures disciplinaires prises par la Congrégation des Rites contre Bulić suscitèrent en revanche la satisfaction de l’Église spalatine que l’on peut résumer par la conclusion de l’opuscule du prêtre P. Kaër, l’impitoyable censeur de Bulić : « Roma locuta est, causa finita !33 ». Cet opuscule polémique trouva des partisans au Saint-Siège mais aussi en Italie et en Allemagne, aussi bien dans les milieux scientifiques que dans la presse. Défenseur de « la gloire très ancienne de toute l’Église latine de Dalmatie », P. Kaër est décrit dans un article de V. Schultze, professeur d’archéologie à l’Université de Greifswald, comme « un prêtre persécuté qui, généreusement, avait voulu réparer le scandale et le dommage moral produits par les étranges conclusions des archéologues et hagiographes salonitains34 ».

 • 35  Waché 1992, p. 193-210. Voir en particulier Duchesne 1881.

41Dans ce contexte polémique, il faut attirer l’attention sur l’attitude prudente du directeur de l’École française de Rome, Mgr. Duchesne (1843- 1922), qui avait dû lui-même, quelques années plus tôt, affronter de vives polémiques, à Paris et à Sens, à la suite de ses travaux sur l’apostolicité des Églises de Gaule35. La dizaine de lettres inédites de Duchesne conservées dans les « Archives Bulić » à Split trahissent l’importance inattendue de cette affaire hagiographique. Certes, le savant français manifeste, au début de la controverse, en 1901, une amicale solidarité à son destinataire :

 • 36  Salona Christiana, lettre inédite de Duchesne à Bulić du 15 novembre 1901. Voir aussi la lettre du (...)

Ce que vous dîtes de votre opuscule est attristant. C’est toujours la même chose : en théorie on célèbre la science, on pratique on maltraite les savants36.

 • 37  Waché 1992, p. 518.

42Mais très vite, plusieurs éléments témoignent d’un certain embarras. B. Walché a consacré quelques lignes à l’attitude du savant français : « Dans cette affaire, Duchesne intervient dans un premier temps de manière indirecte, en orientant, à la rentrée 1902, un des membres de l’École française, J. Zeiller, sur l’étude des origines chrétiennes de la Dalmatie. Parallèlement, il est amené à suivre le dossier au sein même de la congrégation des Rites (… )37 ». Cette appréciation doit être corrigée sur un point : ce n’est pas Mgr. Duchesne mais le philologue et archéologue Réné Cagnat qui orienta J. Zeiller vers l’étude de la Dalmatie antique, bien avant son entrée au palais Farnèse en 1902 :

 • 38  Salona Christiana, IV, Lettre inédite de J. Zeiller à Bulić du 15 novembre 1901.

Monseigneur,
je viens sur le conseil et avec la recommandation de mon maître Monsieur Cagnat, m’adresser à vous au sujet d’un travail que j’ai entrepris. Je prépare en effet une thèse sur l’archéologie chrétienne de la Dalmatie38.

 • 39  Waché 1992, p. 518.
 • 40  Id.

43Sa correspondance montre qu’il entretenait déjà des relations épistolaires avec Bulić depuis le 15 novembre 1901 et lui soumettait régulièrement des questions. Nous sommes également en désaccord avec B. Walché sur son analyse de la brouille entre Bulić et Duchesne : les relations entre les deux hommes se seraient « temporairement assombries39 », d’après B. Walché, à cause d’un malentendu ou de la manipulation de l’Église de Split : « (…) l’attitude de l’évêque de Split n’est pas pour arranger la situation ; il s’abrite, en effet, derrière l’autorité de Duchesne pour continuer d’imposer le silence à Bulić, tout en laissant circuler librement des pamphlets dirigés contre lui. En fait cette référence à Duchesne constitue un abus de la part de l’évêque ; car tout en se montrant prudent pour la question des reliques (ce point qui arrange l’évêque de Split est le seul qu’il retient), Duchesne appelle la congrégation des Rites à rendre justice à Bulić40 ». En réalité, le texte de Duchesne cité par B. Waché ne nous semble pas « rendre justice » à Bulić mais plutôt légitimer son silence en l’imposant aussi à ses contradicteurs :

 • 41  Vat. lat. 14900, lettre de Duchesne, citée par Waché 1992, p. 517 et 518.

(…) il importe que Mgr. Bulić, dont la grande autorité scientifique et la haute valeur morale sont connues de tous, ne soit pas seul tenu au silence (… )41.

 • 42  Salona Christiana, lettre inédite de J. Zeiller à Bulić du 7 mars 1903 : « J’ai appris avec regret (...)

44Les lettres qu’il envoya à Bulić concernant cette affaire confirment l’ambiguïté de son soutien au savant croate jusqu’à la rupture de leurs relations : tout d’abord, Duchesne refuse catégoriquement à Bulić de participer au Congrès d’histoire qu’il organise à Rome où le jeune Zeiller espérait tant le rencontrer42 :

 • 43  Salona Christiana, lettre inédite de Duchesne à Bulić du 10 février 1903.

Cher Monseigneur,
je ne vois pas pourquoi vous prendriez part au Congrès. Au Vatican, on lui reproche le patronage royal et je ne vois pas que le clergé italien y puisse prendre part43.

45Une autre lettre met en garde Bulić contre l’Église de Split et l’invite, non sans une certaine ironie, à retoucher les passages compromettants de certains articles à paraître dans le Bulletino di storia e d’archeologia dalmata :

 • 44  Salona Christiana, lettre inédite de Duchesne à Bulić du 29 mai 1903.

Cher Monseigneur,
S’il n’y avait que la S.C., tout irait bien ; mais vous devez compter avec votre évêque dont la vigilance est renforcée par celle de certains chanoines (…). J’aimerais mieux que [les articles en question] fussent résumés par vous aux endroits délicats. (…) Le passage sur l’autorité de l’épître à Timothée doit, en tout cas, être mitigé ou supprimé. Vous avez assez à faire avec les légendes, sans vous créer des difficultés d’ordre biblique44.

 • 45  Ibid.

46Enfin, après lui avoir de nouveau conseillé de ne pas se précipiter pour demander une recognition des reliques au Latran45, il feint, cinq mois plus tard, de minimiser exagérément la question des reliques et lui annonce qu’il se prononcerait officiellement en faveur de la présence des reliques de Domnio à Split, thèse revendiquée depuis des siècles par l’Église dalmate :

 • 46  Salona Christiana, lettre inédite de Duchesne à Bulić du 27 octobre 1903.

Cher Monseigneur,
La possession de Spalato pouvant s’expliquer de ces deux façons (…), je ne vois pas comment un tribunal romain pourrait la négliger. Ce n’est pas une question d’histoire. Je serais appelé à donner un vote que je conclurais en faveur de la possession. Comme historien, je ne porterais aucun intérêt à cette affaire. Les cendres de s. Domnio peuvent être ici ou là ; ce qui m’importe, c’est ce qu’on peut savoir de lui46.

47On imagine la déception de l’archéologue dalmate devant la prudente diplomatie du directeur de l’École française de Rome. Les relations entre les deux hommes semblent avoir pâti de cette prudence puisque nous n’avons pas trouvé d’autres lettres de Mgr. Duchesne sur cette affaire dans les archives de Bulić.

ANNEXE 3

Correspondances et documents inédits

A. Correspondances dalmates adressées à Giovanni Battista De Rossi

 • 47  Cette correspondance est conservée dans les quinze manuscrits composites qui forment les archives (...)

48Les abondantes archives de Giovanni Battista De Rossi, considéré comme le fondateur de l’archéologie chrétienne moderne, sont conservées à la bibliothèque Vaticane. Classées chronologiquement, elles contiennent une quarantaine de lettres et de billets de F. Bulić, mais aussi quelques lettres de son neveu L. Jelić et d’autres personnalités dalmates. Ces documents, jusqu’à présents inédits47, ressemblent le plus souvent à des billets dans lesquels le jeune chercheur croate s’adresse au célèbre érudit italien soit pour lui poser une question soit pour lui transmettre une information. De Rossi répondait à Bulić comme en témoignent les marques de gratitude de Bulić. La correspondance entre De Rossi et Bulić débuta en 1884 et fut interrompue par la mort de De Rossi dix ans plus tard. S’il n’est pas question de la légende de saint Domnio, ces lettres manifestent la volonté de mettre en valeur l’archéologie salonitaine et, surtout, de tisser de nouvelles relations avec les milieux scientifiques romains dont De Rossi est l’une des principales figures.

49Nous transcrivons la première lettre du jeune Bulić à De Rossi ainsi que les documents préparatifs du Ier Congrès d’Archéologie Chrétienne à Salone qui constitue le point d’orgue de la nouvelle stratégie des archéologues dalmates. Ces documents montrent l’importance, aux yeux des organisateurs, de la présence de De Rossi dont le jeune Jelić était chargé de préparer le voyage de Rome à Split jusque dans les moindres détails. Enfin, nous attirons l’attention sur le premier programme du colloque, jusqu’alors inconnu, qui était initialement prévu pour septembre 1893 et qui eut finalement lieu en août 1894.

50Nous respectons l’orthographe, parfois fautive en italien, des correspondants De Rossi. Nous conservons également la forme italianisée des prénoms dalmates (Francesco pour Frane, Adolfo pour Adolf, etc.).

1. Lettre de F. Bulić à G.B. De Rossi, du 27 février 1884 (Vat. Lat. 14271, 395 folios, folio 156-157, pièce 132)

 • 48  Pour faccio.

Illustrissimo Signor Commendatore,
In luglio dell’anno 1881, nell’occasione del pellegrinaggio degli Slavi a Roma, per il centenario dei loro Apostolo Cirillo e Metodio, ebbi occasione di fare la conoscenza di Vossignoria Illustrissima, che ho stimato e stimo per me molto preziosa; cha anzi dovendo allora scrivere nei nostri giornali sulla basilica di S. Clemente, dove riposano le ceneri di S. Cirillo, mi rivolsi per consiglio a Vossignora Illustrissima, e ne ebbi largamente coll’ esibizione ancora d’approffitarne qualora ne avessi avuto bisogno. Ed io incoraggiato da questi tratti di aquisita bontà, oso approffittarne nell’interesse delle antichità di Salona, di cui Vossignoria Illustrissima è uno dei Mecenati.
Colla nomina seguita l’anno scorso del dir. Plavinié ad ispettore scolastico provinciale e consequentemente col suo trasloco a Zara, io venni nominato a direttore ginnasiale in Spalato e Conservatore dei monumenti antichi. Sebbene allievo dei professori dell’università di Vienna A. Conze ed O. Benndorf nelle discipline archeologiche, pure avendo servito in qualità di professore ginnasiale fuori di Spalato, ho avuto fino ad ora poca occasione d’occuparmi dell’archeologia cristiana, la quale si rende oltremodo necessaria per Salona, specialmente in questi ultimi anni.
Come Le consta, Illustrissimo Signor Commendatore, dal nostro
Bullettino di Archeologia, specialmente dagli ultimi tre numeri, a Salona si va uterrando una basilica evemeterialis christiana, precisamente in quel sito, in cui furono trovati alcuni frammenti d’iscrizioni, che Ella ha illustrato nel Suo Bullettino d’Archeologia cristiana 1878 Fas. III. Comme uno dei Modatorri del nostro Bullettino devo pubblicare per ora singole notizie sugli scavi che si vanno facendo nella Basilica ed a suo tempo darve una più dettagliata descrizione. Io faro del mio meglio per corrispondere alla fiducia che in me viene riposta dalla Commissione Centrale in Vienna, ma conoscendo d’altronde la mia pocchezza, io devo chiedere consigli da quelle persone, che mi possono essere utili e che favoriscono le vostre antichita. In prima linea à Ella, Illustrissimo Signor Commendatore: Ella è nostro Mecenate, come viene accentuato anche nel programma del nostro Bullettino nel primo numero di questo anno.
Ed è percio che io mi fo
48 ardito di rimetterLe questi giorni in una cassetta – a causa del numero non fu possibile spedire in appositi tubi di metallo – tutte le iscrizioni fino ad ora trovate nella basilica cristina di Salona, con fervida preghiera a volerle leggere, eventualmente completare, decifrarne il senso, se oscuro, e comunicarmi la vera loro lezione. Io far tesoro delle Sue osservazioni, dei Suoi consigli, tanto nella pubblicazione che si fara di mano in mano, che si andranno scoprendo, quanto nell’illustrazione e descrizione della basilica, che si dara, quando saranno ultimi i lavori di sterramento. Che anzi, approffittando della Sua aquisita bontà, mi fo lecito di significarLe, che di tratto in tratto Le rimettero altre nuove iscrizioni, che si andranno scoprendo, qualora cio non debba riescirLe incommodo. Essendo le iscrizione segnale con numero progressivo, basterà che Ella metta sulla lezione il numero del rispettivo calco. Essendo poi il prof. Mommsen anche un nostro Mecenate mi fo dovere di avvertir-La, che allo stesso scopro furono a lui pure spediti i calci di tutte le iscrizioni.
Nella ferma fiducia che in Lei, Illustrissimo Signor Commendatore, non solo le nostre antichità, ma io pure ho trovato un benigno Mecenato e chiedendo scusa dell’azzardo presomi di scriveLe, cui sensi della più alta stima passo a segnarmi
Di Vossignoria Illustrissima

Spalato, 27 III 1884

Devotissimo Ossequiosissimo Servo
Don Francesco Bulić

Ir. direttore ginnasiale, Conservatore

Dei monumenti antichi.

2. Lettre de Francesco Radić à G.B. De Rossi, du 2 mars 1891 (Vat. Lat. 14287, 368 folios, folio 230r-v, pièce 222)

 • 49  Fr. Radić présenta une communication lors du Ier Congrès d’archéologie chrétienne de 1894 sur « Il (...)

Curzola, in Dalmazia, oggi 2 Mars 1891.
In questi ultimi tempi mi sono cominciato occupare dell’investigazione dei monumenti cristiani dell’epoca dell’indipendenza nazionale croata in Dalmazia
49, dalla fine dell’ottavo fin verso la fine del secolo undicesimo dell’era volgare; come Ella avrà avuto forse occasione di convincersi dalla mia critica sul lavoro del chiarissimo nostro direttore Bulić intorno ai monumenti testè scoperti a Knin, e da altri miei articoletti tutti pubblicati e che vado pubblicando nel bulletino archeologico di Zagabria: “Viestnik hrvatskoga arkeologićkoga druztva”.
Nella predetta mia critica mi sono valso di alcune idee, che il prof. Cattaneo ha rivelate nel suo libro “L’architettura in Italia dal secolo VI al Mille circa”, perchè mi sono parse ben fondate, epperciò avrei piacere di sapere il pregiato di Lei giudizio su tal libro, se per caso Le fosse caduto sott’occhio.
Ho molto bisogno di essere meglio informato delle scoperte archeologiche che si van facendo in Italia sull’epoca dal V all’XI
e secolo, perciò La prego di iscrivermi tra gli abbonati al pregevotissimo Suo “Bullettino di archeologia cristiana”, e di spedirmene anche i primi numeri dell’annata corrente, nonchè di segnarsi di farmi noto il prezzo dell’’abbonamento annuo, che Le rimetterò appena saputo.
Voglia compiacersi di rispondermi in brevi linee, perdonarmi se Le riesco importuno e gradire i sentimenti della più distinta stima.

Del devotissimo Suo
Francesco Radić,
Maestro Teoretico di Costruzione Navale, e di Architettura Civile.

3. Lettre de L. Jelić à G.B. De Rossi, du 16 mai 1893 (Vat. Lat. 14293, 302 folios, folio 291-292, pièce 270)

 • 50  Mgr. Joseph Wilpert (1857-1944), membre de l’Académie pontificale d’archéologie.
 • 51  Wilhem A. Neumann, professeur à l’Université de Vienne, doyen de l’assemblée, fut le premier secré (...)
 • 52  52Franz-Xaver Kraus (1840-1901), professeur d’histoire ecclésiastique à Fribourg.
 • 53  Le Dr. Heinrich Swoboda, chercheur autrichien (Vienne), participa au Ier Congrès d’archéologie chr (...)
 • 54  Un deuil personnel empêcha le Dr. Adolfo Hytrek de participer au Congrès (Neumann 1894b, p. 119).

Vienna, Arch. Epigr. Seminar Universität, 16/5 93
Illustrissimo Sigr. Commendatore!
La notizie dataci dal carissimo Mnsgr. Wilpert
50, che Vossignoria Illma. gradirà onorare con la Sua presenza il futuro Congresso a Spalato, ci ha immensamente rallegrato. Essendo l’altro ieri arriva-to qui dalla Dalmazia, il pro. Neumann51 mi incaricò di renderLe le più sentite grazie a nome del Comitato organizzatore per questa Sua grande bontà, ed insieme di communicarLe, che egli ha già preso tutte le misure, onde Vossignoria Illma. possa fare il viaggio commodamente per terra.
La via più addatta sarebbe da Zagabria con ferrovia a Sarajevo e Mostar; e da qui o da una stazione intermediaria con carozza a
Liino...* [illisible], Scrij e Spalato. La scarrozzata sarà circa di 20 ore e si può commodamente fare in 2 giornate. Il Comitato penserà tanto per le carozze e per l’altro necessario, quanto anche che Vossignoria Illma. abbia da Zagabria dei compagni di viaggio.
Essendo già stato fatto dal prof. Neumann un saggio di programma del Congresso, cosi mi pregio di umiliare a Vossignoria una minuta; essendochè il Comitato considera qual suo dovere, informare di tutta l’agenda Vossignoria e dipendere dei Vostri cenni.
Il Comitato non dubita punto che Vossignoria Illuma sarà il Capo del Congresso e perciò vivamente desidera di porre nelle sue esperte mani la presidenza e la direzione del Congresso; per vicepresidenti pensa proporre i illmi. Prof. Kraus
52 e Duchesne. A presidente onorario poi, che durante le sedute non figurerà, sarebbe il Mnsgr. Vescovo di Spalato J. Nakić, molto convenevole. Per il sestante del bureau il Comitato organizzatore presenterà a Vossignoria Illma. pure la sua proposta. Quanto agli oggetti, che si trarrerranno nelle sedute del Congresso, il Comitato stenderà un prospetto, quando saranno communicate tutte le adesioni ed i relativi discorsi. Il Comitato grandemente desidera che Vossignoria Illma. gradisse di formare un piano per la realizzazione dell’Orbe cristiano monumentale, ed indicare come il Congresso debba agire da parte sua per condurla ad effetto. Il prof. Kraus parlerà sullo stato presente dell’archeologia cristiana a cosa questa scienza aspetti dai Congresso.
Il Congresso tenderà pure di esercitare la sua influenza, onde l’archeologia cristiana abbia delle applicazioni pratiche; il Dr. Swoboda
53 tratterà in queste riguardo sull’archittetura ecclesiastica moderna, e l’abbate Hytrek54 sul vestiario liturgico.
Nel mentre mi pregio di portare alla conoscenza di Vossignoria Illma. questi cenni per eventuali osservazioni, colgo ancora una volta di ringraziarLa a nome del Comitato organizzatore presentando i più sentiti saluti ed ossequii
Di Vossignoria Illustrissima
Suo servitore
Dr. L. Jelić.

4. Lettre de L. Jelić à G.B. De Rossi, du 25 mai 1893 (Vat. Lat. 14294, 278 folios, folios 6-7, pièce 283).

Vienna, Arch. Epigr. Seminar Universität, 25/5 93
Illustrissimo Sigr. Commendatore!

In aggiunta alla mia ultima lettera circa il viaggio per terra fino Spalato, mi pregio di presentare a V. Illma. ancora una informazione, accompagnandola per maggior chiarezza con un piccolo schizzo.
Oltre alla gita Zagabria-Brod-Sarajevo-Mostar-Spalato, che dura circa quattro giorni, c’è l’altra Zagabria-Novi (oppure Banjaluka)- Novi-Knin (carozza), Knin-Spalato.
Quarto viaggio si può fare commodamente in giorni 2
1/2, a meno che non si voglia viaggiare ancor di notte.
Il prof. Neumann è già in trattative con Sua Eccellenza il ministro Kallay, che porrà a disposizione di V. Illustrissima da Novi (o Banjaluka) fino a Knin la carozza dello stato.
Sperava di avere la fortuna di vedere qui il carissimo mio professore Gatti, ma egli non è venuto per il
Philologentag. Prego di presentargli i miei più affetuosi saluti.
Con la più profonda stima ed ossequio

Di Vossignoria Illustrissima
Devotissimo e affetuosissimo servitore
Dr. L. Jelić.

51Cette lettre est accompagnée (Folio 8) d’un petit croquis (« piccolo schizzo ») reconstituant les voies de communication de la région au crayon, en noir et en bleu.

5. Programme du colloque prévu en septembre 1893 (Vat. Lat. 14294, 278 folios, folios 102-103, pièce 357) : ce document est anonyme mais l’écriture semble celle de Jelić.

 • 55  Initialement prévu en septembre 1893, le Congrès se déroula finalement du 20 au 22 août 1894. Le p (...)

Programma del Congresso55 3-8 sett. 93

Giorno 3. – Dopopranzo. Arrivo ed accoglimento dei congressisti. Alle 6 ore: adunanza preparatoria.
Il Comitato oraganizzatore informa i congressisti intorno ai monumenti di Spalato e Salona, inspecie antichi-cristiani e medioevali; ed annunzia l’ordine del giorno per i giorni succeguenti. Proggetto della costituzione del Congresso.

Giorno 4. Mattina. Alle 7 con trenno speciale gita a Salona. Alle 8 messa dal Mnsgr. Vescovo Nakić al cemetero di Manasterine. Visita generale dei monumenti di Salona. Alle 12 ritorno a Spalato.
Dopopranzo fino alle 5 visita dalle antichità di Spalato.
Ore 6. Adunanza per l’organizzazione del Congresso; ordine del giorno seguente.

Giorno 5. Mattina 71/2 “Veni Sancto Spiritus” al Duomo con pompa solenne per il Mnsgr. Vescovo Nakić.
Ore 8 apertura del Congresso. - Mnsgr. Vescovo Nakić a nome del Comitato organizzatore saluta i congressisti e li invita a costituirsi in Congresso, e propone il Presidente d’onore, il presidente ed i due vicepresidenti con il sestante del bureau; presenta poi il delegato del governo ed il potestà di Spalato.
Il presidente d’onore saluta il Congresso, cosi pure il delegato del governo ed il potestà di Spalato.
Il presidente ringrazia a nome suo e dal bureau, raccomandando il Congresso alla benevolenza dell’autorità ecclesiastice e civile.
Lettura dello statuto.
Discorso di argomento generale (Prof. Kraus).
Dopopranzo. – Visita dei Musei.
Alle 5
1/2 seduta plenaria. Discorsi, communicazioni e proposte.

Giorno 6–7. Mattina e dopopranzo: seduta plenaria. Discorsi, communicazioni; dissoluzioni; determinazione del futuro congresso. Chiusura delle sedute.

Giorno 8. Mattina 71/2 gita con trenno speciale a Salona. Scoprimento della lapide commemorative del I° Congresso al Cemetero di Manasterine. – Visita della fiera di Salona. Alle 12 ritorno a Spalato.
Alla 1 dopopranzo. Agape con 6 brindisi ufficiali.
Gita facoltativa con vapore apposito a Traù.

6. Lettre de L. Jelić à de G.-B. Rossi, du 9 mai 1894 (Vat. Lat. 14295, 323 folios, folio 154, pièce 141)

Zara, 9/5 94

Illustrissimo Sigr. Commendatore!

Il recentissimo numero del “Bull. di arch. Crist.” mi ha arreccato grandissima gioja. Mille volte sia ringraziato il buon Signore, che volle ridonarLe le forze!
Come è già stato partecipato, il Congresso è indetto per i 20 agosto; il Comitato Promotore è gravemente rattristato, che purtroppo non potrà essere onorato dell’illustre di Lei presenza. Ma se lontani col corpo, uniti saremo certamente col cuore!
Oltre alla “Guida di Spalato e Salona”, già in buona parte stampata, il comitato prepara un giornale festivo in onore al Congresso; che si occuperà esclusivamente dei monumenti antichi cristiani e medioevali di Salona e Spalato.
Onde è che vengo a pregarLa in nome del Comitato, se è possibile che Vossignoria ci invii qualche articolo, anche di poche linee, su qualche monumento nostro; oppure qualche notizia od osservazione riguardo all’agiografia salonitana o dalmata. E già anticipatamente mi pregio di umiliarLe i più sentiti ringraziamenti da parte del Comitato.
Con i sensi della più profonda stima ed ossequio

Di Vossignoria Illustrissima
Affetuosissime
Prof. L. Jelić.

B. Correspondances de Mgr. L. Duchesne et de J. Zeiller à F. Bulić

52Les archives de F. Bulić sont conservées à la Bibliothèque du Séminaire Central de Split. Elles sont constituées de lettres, de billets, de tiré-à-part, d’épreuves, d’articles de journaux et de notes de travail reliés par Bulić lui-même en 25 volumes composites sous le titre Salona Christiana. Nous indiquerons systématiquement ce titre avec le numéro du volume. Nous avons pu consulter ces archives au séminaire de Split du 22 février au 3 mars 2005.

 • 56  Marin 1990.

53Nous avons recencé une dizaine de lettres de Mgr. Duchesne et plus de trois cents lettres de son disciple J. Zeiller56. Toutes les correspondances du directeur de l’École française de Rome concernent « l’affaire Domnio » qui est aussi le sujet de la plupart des lettres de Zeiller jusqu’en 1910. Nous transcrivons ci-dessous les lettres inédites que nous avons utilisées dans notre étude.

1. Lettre de L. Duchesne à F. Bulić, du 15 novembre 1901 (Salona Christiana, IV, pièce 62) :

Rome, le 15 novembre 1901.

Cher Monseigneur,

 • 57  Dufourcq 1900.

Je vous envoie nos Mélanges depuis 1893, dotés des premiers fascicules de votre Bulletin qui nous soient parvenus. J’y ai joint quelques volumes de notre « Bibliothèque ». Malheureusement, je n’ai aucun exemplaire disponible du livre de Dufourcq57. J’écris à celui-ci de vous en envoyer un, s’il lui en reste.
Ce que vous dîtes de votre opuscule est attristant. C’est toujours la même chose : en théorie on célèbre la science, on pratique on maltraite les savants.

Bien cordialement à vous,
Duchesne.

2. Lettre de J. Zeiller à F. Bulić du 15 novembre 1901 (Salona Christiana, IV, pièce 71) :

Paris, le 15 novembre 1901

Monseigneur,

 • 58  René Cagnat (1852-1937), philologue et archéologue, membre de l’Institut.

Je viens sur le conseil et avec la recommandation de mon maître Monsieur Cagnat58, m’adresser à vous au sujet d’un travail que j’ai entrepris. Je prépare en effet une thèse sur l’archéologie chrétienne de la Dalmatie et il me serait utile, pour mener à bonne fin cette étude de posséder votre importante publication sur le Musée de Spalato. Monsieur Cagnat m’a donc engagé à m’adresser à vous, Monseigneur, pour vous demander s’il vous serait possibile de m’en céder un exemplaire, et je vous serais très reconnaissant de me faire savoir à quelles conditions vous pourriez le faire.

Je vous prie d’agréer, Monseigneur, l’hommage de mes sentiments très respectueux.

Jacques Zeiller.

3. Lettre de L. Duchesne à F. Bulić, du 28 janvier 1902 (Salona Christiana, V, pièce 8) :

Rome, le 28 janvier 1902.

Cher Monseigneur,

 • 59  Salvatore Minocchi (1869-1943) fréquentait souvent la maison des Missionnaires du Sacré-Cœur dont (...)

Minocchi59 m’a affirmé ces jours derniers que votre affaire était terminé à votre satisfaction. Je vous en félicite car vous avez évidemment le bon droit pour vous. J’ai lu votre brochure et comme je connais la question pour l’avoir étudiée de très près et dans les sources, je puis vous dire que vous avez raison sur tous les points.
Maintenant, autre chose. Il va se tenir à Rome, à partir du 21 avril, un congrès de sciences historiques. J’ai été prié de m’en occuper pour ce qui regarde les antiquités chrétiennes. S’il vous était possible de venir ou de nous envoyer quelque chose, je crois que vous feriez bien de prendre part à nos travaux.
Vous savez si je déteste les congrès. Ce n’est pas moi qui est inventé celui là. Mais puisqu’il se tient, il convient d’y figurer.
Donnez-nous un exposé des plus récents progrès de vos fouilles et signalez les monuments les plus intéressants.

Croyez bien, cher Monseigneur, à ma grande estime et à ma fidèle amitié.

Duchesne.

4. Lettre de L. Duchesne à F. Bulić du 10 février 1903 (Salona Christiana, VI, pièce 9) :

Rome le 10 février 1903

Cher Monseigneur,

 • 60  Barcamenarsi, en italien, signifie « mener habilement sa barque », « se débrouiller ».

Je ne vois pas pourquoi vous prendriez part au Congrès. Au Vatican, on lui reproche le patronage royal et je ne vois pas que le clergé italien y puisse prendre part. D’autres craignent que le chauvinisme national, avec de fâcheuses conséquences scientifiques n’y doive mettre son empreinte.
J’y prendrai part, moi, en raison de ma situation officielle, mais sans élan de cœur. Du reste, j’ai en horreur tous les Congrès, quels qu’ils soient.
On vous a traité bien durement ; mais en ce genre de choses, rien n’est jamais fini. Après avoir contenté l’évêque, on ne sera pas fâché de vous contenter vous-même.
Barcamenando60, vous vous tirerez aisément d’affaire. Soyez sûr qu’à l’occasion, je vous donnerai un coup d’épaule.

Bien amicalement à vous.
Duchesne.

5. Lettre de J. Zeiller à F. Bulić du 7 mars 1903 (Salona Christiana, VI, pièce 14a) :

Rome, 7 mars 1903, Samedi

Monseigneur,

J’ai appris avec regret que vous ne viendrez pas au Congrès d’histoire. J’aurais été heureux de vous être présenté dès ce moment-là et de vous remercier enfin de vive voix de toute la complaisance que vous m’avez témoignée depuis plus d’un an.
Ce ne sera d’ailleurs que chose remise puisque j’irai quelque temps après en Dalmatie. Je reculerai cependant encore un peu la date de mon voyage : il est définitivement fixé pour le mois de Juin. Je pense que ce sera une bonne saison.

Veuillez agréer, Monseigneur, l’hommage de mes sentiments très respectueux et dévoués.

Jacques Zeiller.

6. Lettre de L. Duchesne à F. Bulić du 29 mai 1903 (Salona Christiana, VI, pièce 21).

 • 61  Duchesne écrit « Rome, le 29 juin 1903 ». Mais une seconde main, celle de Bulić, semble-t-il, barr (...)

Rome, le 29 mai61 1903

Cher Monseigneur,

 • 62  Abréviation pour « Sacra Congregazione dei Riti » : la Congrégation des Rites.
 • 63  Jacques Zeiller était membre de l’École française de Rome depuis 1902.

S’il n’y avait que la S.C.62, tout irait bien ; mais vous devez compter avec votre évêque dont la vigilance est renforcée par celle de certains chanoines. Vous connaissez ce monde beaucoup mieux que moi. C’est donc à vous de voir si vous pouvez imprimer tels quels les articles en question.
J’aimerais mieux qu’ils fussent résumés par vous aux endroits délicats. Le résumé peut être fait de telle sorte que seul n’ignore la conformité des opinions de l’auteur avec les vôtres et que cependant on soit obligé de reconnaître avec quel scrupule vous respectez les combinaisons de l’autorité.
Le passage sur l’autorité de l’épître à Timothée doit, en tout cas, être mitigé ou supprimé. Vous avez assez à faire avec les légendes, sans vous créer des difficultés d’ordre biblique.
Du reste, l’auteur63 ne tardera pas à vous arriver. C’est un jeune homme fort intelligent, avec qui vous n’aurez pas de peine à vous entendre.

Bien cordialement à vous.

Duchesne.

7. Lettre de L. Duchesne à F. Bulić du 27 octobre 1903 (Salona Christiana, VI, pièce 38).

Rome, le 25 octobre 1903

Cher Monseigneur,

 • 64  HS.

J’ai lu votre mémoire avec le plus grand intérêt. Désormais le récit de l’archidiacre Thomas64 doit être considéré comme un argument non pas pour mais contre l’authenticité des reliques de Spalato. Si ce récit est fidèle, les reliques sont fausses.
Cependant tout n’est pas fixé. Si j’étais avocat du chapitre, je vous soumettrais ces considérations.
Autre est un fait, autre une explication du fait. Le fait ici, c’est la possession de l’église de Spalato ; le récit de Thomas n’en est qu’une explication. Cette explication est ruinée : le fait demeure. Dès le commencement du Xe siècle, on croyait à Spalato avoir le corps de s. Domnio ; l’explication n’apparaît qu’au XIIIe siècle. Est-il juste de solidariser le fait et l’explication ?
Du reste, l’explication de Thomas est une explication. On en peut concevoir d’autres.
D’abord, il n’est pas absolument sûr que s. Domnio ait été transporté à Rome au VIIe siècle. On aurait pu le retrouver au IXe siècle dans les ruines de Manastirine (cette explication ne conviendrait pas pour s. Anastase).
En second lieu, on pourrait admettre que les Dalmates, au IXe siècle, aient redemandé au pape leurs saints patrons. En ce temps-là beaucoup de corps saints furent exportés de Rome en France et en Allemagne, avec ou sans le consentement du pape ; et cependant ni les Français ni les Allemands ne pouvaient faire valoir aucun droit sur eux, tandis que les Dalmates étaient en droit de réclamer en dépôt un bien à eux, momentanément confié à la garde des Romains.
La possession de Spalato pouvant s’expliquer de ces deux façons (de la seconde seulement pour s. Anastase), je ne vois pas comment un tribunal romain pourrait la négliger. Ce n’est pas une question d’histoire. Je serais appelé à donner un vote que je conclurais en faveur de la possession.
Comme historien, je ne porterais aucun intérêt à cette affaire. Les cendres de s. Domnio peuvent être ici ou là ; ce qui m’importe, c’est ce qu’on peut savoir de lui. Sur ce point, je ne puis que vous donner entièrement raison. La Dalmatie a des origines chrétiennes très lointaines. Cela résulte des épîtres de s. Paul. Quant à l’évêque martyr Domnio, qu’il soit ou non le premier de son siège (je pense très fortement pour la négative), nous ne le saisissons qu’au commencement du IVe siècle.
Vous voyez ainsi à quel point de vue, je me placerais pour vous appuyer et dans quelle mesure, je pourrais le faire. Je ne sais pas si votre demande sera renvoyée à la commission historico-liturgique. Si le cardinal préfet arrange l’affaire tout seul ou avec ses secrétaires, je n’en entendrai pas parler. Le bon cardinal est très affaibli d’esprit. Je doute qu’on puisse le maintenir en place. Depuis plusieurs mois, on ne peut plus lui parler d’affaires. Peut-être feriez-vous bien d’attendre. Comme sa faiblesse cérébrale le porte aux scrupules, il pourrait se faire qu’il s’effrayât de votre demande et qu’il laissât les choses en l’état.

Croyez toujours, cher Monseigneur, à ma profonde et fidèle

amitié.
Duchesne.

8. Lettre de J. Zeiller à F. Bulić, du 21 avril 1906 (Salona Christiana, IX. I, pièce 33) :

Paris, le samedi 21 avril 1906,

Monseigneur,

 • 65  Domenico Ferrata (1847-1914), nonce à Paris à partir de 1891, devint cardinal en 1896.
 • 66  Vincenzo Vannutelli (1836-1930) devint cardinal en 1890, trois ans avant son frère Serafino (1834- (...)
 • 67  Zeiller 1906a.

Je vois par votre réponse que j’ai commis un lapsus en vous adressant l’autre jour ma demande de renseignements : j’ai écrit Kutidschek, et je voulais écrire kukuljevic, et ce que je désirais savoir, c’était l’année et le lieu de publication de son Codex Diplomaticus, de façon à la citer d’une façon tout à fait correcte au point de vue bibliographique.
J’ai été pendant mon séjour à Rome, trois fois chez le cardinal Ferrata65, et je n’ai jamais pu le trouver. Par contre, j’ai vu le cardinal Vincenzo Vannutelli66, qui m’a dit que la Congrégation des rites n’avait fait que confirmer la décision antérieurement rendue, c’est-à-dire défense pour vous de rien publier sur la question de S. Doimo, pour des raisons d’opportunité. Il m’a même dit que l’on trouvait que vous parliez encore trop dans le Bullettino ; à quoi j’ai répondu que vos adversaires attaquaient votre probité de savant et que vous étiez obligé de défendre votre honneur ; et il a paru comprendre cette raison. Je souhaiterais bien vivement que mon livre67, qui paraîtra, je pense, vers le mois d’octobre, pût éclairer l’opinion sur cette question.

Croyez toujours, Monseigneur, à mes sentiments de respectueux dévouement.

Jacques Zeiller.

9. Lettre de J. Zeiller à F. Bulić du 12 novembre 1906 (Salona Christiana, IX. I, pièce 112) :

Fribourg, lundi 12 novembre 1906,

Monseigneur,

 • 68  Zeiller 1906b. Cet article est un chapitre du volume paru dans la collection de l’École Pratique d (...)

Je vous remercie vivement de votre carte. J’espère bien que mon petit livre ne vous empêchera pas de publier plus tard à votre tour des « Origini cristiane della Dalmazia » qui seront certainement plus complètes que les miennes.
J’ai reçu les tirages à part de mon article68. Je vous en envoie aujourd’hui même un premier paquet de quatre ; les autres suivront demain et après-demain. Je vous avertis que j’en envoie un directement à Mgr. Nakić, dont j’avais fait la connaissance à Rome l’année dernière.
J’ai confiance que la vérité s’imposera peu à peu. Je suis tout disposé à combattre encore pour elle ; si je reviens un jour à Spalato, je ne demanderais pas mieux, par exemple que de faire une conférence sur la question de saint Domnio ; mais je serais peut-être lapidé !

Croyez toujours, Monseigneur, à mon respectueux dévouement.

J. Zeiller.

10. Lettre de J. Zeiller à F. Bulić, du 1er décembre 1908 (Salona Christiana, XI, pièce 71) :

Fribourg, 1er décembre 1908

Monseigneur,

 • 69  Ernest Hébrard, architecte et ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, reçut avec J. Ze (...)
 • 70  Zeiller 1908, p. 431.
 • 71  Ces abréviations désignent le Dom Pietro Kaër, auteur d’un ouvrage qui défend les positions tradit (...)
 • 72  Zeiller 1909. Cet « article » est en réalité une lettre fictive écrite par Zeiller à Bulić dans le (...)

Je vous remercie beaucoup de votre petit mot. Si je n’y ai pas répondu tout de suite, c’est parce que, croyant Hébrard encore à Spalato, je lui avais d’abord écrit pour lui demander s’il ne saurait pas faire un moulage de la bague dont je vous avais parlé. Mais je viens d’apprendre par une lettre de lui qu’il est rentré à Rome.
Dans ces conditions, je vous prierais seulement, Monseigneur, de bien vouloir envoyer à Mr Gaillard, 107 rue de La Boétie Paris, un exemplaire de votre article descriptif du Bullettino. L’envoi de la bague elle-même serait la meilleure des solutions mais je comprends que cela ne puisse pas aller sans difficultés et je n’oserais insister pour que vous tentiez d’en obtenir l’autorisation. Quant à faire copier la bague par un orfèvre de Spalato, cela ne répondrait pas tout-à-fait à mon intention: je ne désire pas en effet faire exécuter une copie mais une imitation de la bague; et pour cela il serait bien difficile de donner par lettres toutes les indications nécessaires.
J’ai appris avec un vif regret par la lettre d’Hébrard69 que ma communication à l’Académie des Inscriptions avait causé un certain déplaisir à Vienne et que vous aviez pu en ressentir quelque ennui. J’en suis désolé mais il m’était impossible, ayant reçu une mission de l’Académie de ne pas lui en rendre compte, et ma communication devait forcément figurer dans les comptes-rendus70. Je vous en avais parlé d’ailleurs puisque je vous avais annoncé mon intention d’y glisser une phrase sur le Musée de Spalato et l’abandon où le laisse le gouvernement. Malheureusement, j’ai dû abréger beaucoup.
J’avais l’intention de publier alors mon rapport intégral dans les Mélanges de l’École française de Rome, et j’aurais dit sur vous, sur vos travaux, sur l’intérêt qu’ils méritent et que l’administration autrichienne ne leur témoigne pas assez, tout ce que j’aurais aimé à en dire. Mais, après ce que m’a écrit Hébrard, je pense qu’il vaut mieux ne rien publier pour l’instant, puisque cela risquerait d’être interprété à Vienne comme une violation de notre traité. Je remets donc à plus tard le plaisir de vous louer comme il convient et de faire part à de bons entendeurs de vos justes doléances.
Excusez-moi de ne pas vous avoir renvoyé encore la Revista Dalmatica que vous m’aviez prêté, contenant le ridicule article de D. P. K71. Je la garde jusqu’à la correction des épreuves de mon petit article dans le Bullettino72, pour le cas où il me resterait une référence à y rendre. Aussitôt mes épreuves corrigées, je vous la réexpédierai.
Pour ces épreuves, il faudra me les adresser ici si elles partent de Spalato avant le 15 décembre ; ensuite, ce sera à Paris, 56 boulevard Malesherbes, après quoi je reviendrai ici le 7 janvier.

Ma femme me charge pour vous de ses meilleurs souvenirs, et je vous renouvelle moi-même, Monseigneur, l’expression de mon respectueux dévouement.

Jacques Zeiller.

11. Lettre de F. Bulić à la Chancellerie du Vicariat à Rome, du 9 février 1910 (Salona Christiana, XIII, pièce 32) :

Spalato, il 9 febbraio 1910.

Onorevole Cancelleria del Vicariato,

 • 73  On notera la prudence de F. Bulić qui, pour ne pas froisser ses correspondants romains, feint de c (...)

Già nell’a. 1900, quando mi trovava a Roma al II. Congresso di archeologi cristiani, avea chiesto per iscritto nella Lipsanoteca di codesta Onorevole Cancelleria del Vicariato reliquie di s. Dojmo (Domnionis, Domnii), vescovo e martire di Salona in Dalmazia, il s. Anastasio (s. Anastasii fullonis), martire della stessa virtù, ed eventualmente di altri Santi Martiri Salonitani dell’epoca Dioclezianea, le cui reliquie riposano sotto l’altare nella Cappella di S. Venanzio nel Fonte Lateranense, e loro effigie coi rispettivi nomi sono rappresentate nel bel mosaico sovrastante. Mi fu allora detto, che non ce ne erano disponibili.
Rendendosi necessarie queste reliquie per una cappella di questi santi sul luogo degli scavi archeologici, dove negli ultimi anni venne sterrata la loro basilica col cemetero attiguo, mi prendo la libertà di pregare nuovamente Essa Onorevole Cancelleria a volermi far ritirare dalla Lipsanoteca reliquie di tutti i martiri suddetti, od almeno dei SS. Dojmo, (Domnio, Domnionis), vescovo et martire e di s. Anastasio il fullone ed inchiuse – ognuna a parte in una piccola teca argentea debitamente riconosciute e suggellate, rimettere con pesta raccommandate, unendovi il conto delle rispettive spese di cancelleria, estradazione, soritturazione, di teche argentee ecc., il quale sarà prontamente saldato.
Oltre di queste desidero avere anche reliquie di s. Dojmo (Domnio, Domnius) vescovo e martire di Salona dell’epoca Trajana
73.
Qualora ciò si rendesse difficile in questa forma, voglia prendersi l’incommodo di farmi avvertire con una cartolina postale quale importo in lire italiane ed a chi dovrei spedire, onde ottenre l’intento.
Pregando scusa di questo disturbo, mi segno con devota strima.

Mons. Francesco Bulić
Protonotario Apostolico ad i. p.
Direttore del Museo Archeologico e
Degli scavi archeologici di Salona.

Notes

1  Cette annexe reprend, avec de légères modifications, l’édition de la Vita Domnii publiée dans Gioanni 2012.

2  Cf. Luc 10, 30.

3  Mt 25, 23.

4  Grégoire, Hom. XVII, p. 117.

5  Documenta Historiae Chroaticae, n° 88, p. 106.

6  Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae, II, ch. 14, p. 91 : propterea episcopos per Dalmatiam constitutos suffragenos quibus Salona tempore rutilando utebatur, Sanctae Ecclesiae Spalatinae, ubi corpus S. Domnii discipuli B. Petri requiescit, cum omni reverentia obedire sancimus.

7  Cette inscription est retranscrite par Farlati (Illyricum Sacrum, I, p. 392) et par Zeiller 1906a, p. 37-38.

8  VD, 8 : « Ensuite, après que les Goths eurent détruit et dévasté de fond en comble Salone, les citoyens s’enfuirent sur les îles les plus proches et, ensuite, à leur retour, ils élurent leur résidence, appelée Split, dans le palais de Dioclétien qui se trouve à peu près à trois mille de Salone ; et par l’intermédiaire de l’Archevêque Jean, ils consacrèrent à sainte Marie, Mère de Dieu, le temple autrefois dédié à Jupiter, après en avoir chassé les idoles ; et, de Salone, le quatrième jour des calendes d’août, ils transférèrent le corps même du Martyr et le placèrent dans le même temple : là, depuis ce jour, il est tenu dans une grande vénération et il est honoré, célèbre par ses miracles et remarquable par la gloire du martyre. ».

9  Bulić 1898, p. 123, note 4 : « Furono trovate tutte le ossa principali nell’arca marmorea con posta argentea sul suo altare nella cappella dedicatagli nella Cattedrale di Spalato ».

10  10La Congrégation des Rites, à Rome, fut saisie de l’affaire interdisant notamment à Bulić de publier de nouveaux travaux sur Domnio.

11  LP, I, p. 330 : fecit ecclesiam beatis martyribus Venantio Anastasio Mauro et aliorum multorum martyrum.

12  La bibliographie sur cette mosaïque est abondante. On citera notamment Garrucci 1880, p. 272 ; Delehaye 1899, p. 391 sq.

13  Lettre de H. Delehaye à Bulić du 5 mars 1906, p. 91-92. Le Bollandiste cite Ambroise, epist. I, 22, 12 de Inv. SS. Gervasii et Protasii ; Jérôme, epist. 23, PL 22, col. 426 ; Vita S. Maximi, 18 (BHL 5814).

14  Voir plus loin, p. 318-319.

15  Lettre inédite de F. Bulić à la Chancellerie du Vicariat à Rome, du 9 février 1910, Salona Christiana, XIII, pièce 32.

16  Peloza 1963-1964, p. 163-180. Voir le résumé en français à la fin de l’article, p. 180.

17  Saxer 1987, p. 302.

18  Molette 1889, p. 147.

19  Les abondantes archives de G.B. De Rossi sont conservées à la Bibliothèque Apostolique Vaticane. Classées chronologiquement, elles contiennent une quarantaine de lettres et de billets de F. Bulić. Cette correspondance, éparpillée dans quinze manuscrits composites, fut signalée en 1984 par Umberto M. Fasola dans un recueil d’articles publiés à Split en mémoire de Bulić (Don Frane Bulić 1984, p. 19-25).

20  Par exemple, la lettre inédite de Bulić à De Rossi du 30 avril 1884 (Vat. Lat. 14271, fol. 325r-v, pièce 271).

21  Nous avons recensé cinq lettres écrites, depuis le Séminaire de Vienne, par Jelić à de Rossi : lettre du 24-12-1891, du 14-1-1892, du 16-5-1893, du 25-5- 1893, du 9-5-1894.

22  Lettre inédite de Simeone Ljubić à G.B. De Rossi du 19 mai 1885 (Vat. Lat. 14273, fol. 382, pièce 337).

23  Lettre inédite de Francesco Radić à G.B. De Rossi, du 2 mars 1891.

24  Les archives de De Rossi contiennent un document qui confirme que ce Congrès devait avoir lieu en septembre 1893. De Rossi reçut en effet un programme détaillé de chaque journée du Congrès qui devait se tenir du 3 au 8 septembre 1893. Ce programme semble avoir été copié par Jelić.

25  Lettre inédite de L. Jelić à G.B. De Rossi, du 16 mai 1893.

26  Lettre inédite de L. Jelić à G.B. De Rossi, du 25 mai 1893 : « Illustrissimo Sigr. Commendatore ! In aggiunta alla mia ultima lettera circa il viaggio per terra fino Spalato, mi pregio di presentare a V. Illma. ancora una informazione, accompagnandola per maggior chiarezza con un piccolo schizzo. Oltre alla gita Zagabria-Brod-Sarajevo-Mostar-Spalato, che dura circa quattro giorni, c’è l’altra Zagabria-Novi (oppure Banjaluka)-Novi-Knin (carozza), Knin-Spalato. Quarto viaggio si può fare commodamente in giorni 21/2, a meno che non si voglia viaggiare ancor di notte. Il prof. Neumann è già in trattative con Sua Eccellenza il ministro Kallay, che porrà a disposizione di V. Illustrissima da Novi (o Banjaluka) fino a Knin la carozza della stato ».

27  Annexe 3, p. 313 : « il Comitato Promotore è gravemente rattristato, che purtroppo non potrà essere onorato dell’illustre di Lei presenza. Ma se lontani col corpo, uniti saremo certamente col cuore ! (…) Onde è che vengo a pregarLa in nome del Comitato, se è possibile che Vossignoria ci invii qualche articolo, anche di poche linee, su qualche monumento nostro ; oppure qualche notizia od osservazione riguardo all’agiografia salonitana o dalmata ».

28  Waché 1992, p. 506 : « Alors aux prises avec la question anglicane, Duchesne ne se rendit pas en Dalmatie ». A la suite de la publication d’une brochure publiée sous le pseudonyme de Dalbus par le lazariste Fernand Portal et l’anglican Puller, Duchesne intervint dans le débat sur les ordinations anglicanes et l’unité des églises. En 1894, il fut sollicité par Léon XIII pour rédiger un mémoire sur ce sujet (sur cette question, Waché 1992, p. 331 sq. : « Duchesne pris dans la campagne anglo-romaine »).

29  Discours cité par Waché 1992, p. 507.

30  30Les décisions furent prises lors de l’audience ordinaire plénière de la Congrégation, tenue au Vatican le 22 avril 1902 : « Authenticitatis Reliquiarum S. Domnionis seu Domnii, Episcopi Salonitani et Martyris, rispose ‘Scribatur Rmo Episcopo et ad mentem : Mens est : Ex hactenus deductis non infirmari sententia, quae tenet S. Domnionem seu Domnium Episcopum Salonitanum passum fuisse sub Trajano eiusque reliquias in Cathedrali Spalatensi asservari. A modo nihil in vulgus edendum, nisi prius consultis Rmo Episcopo et Sacra Rituum Congregatione ». J’ai consulté le dossier intégral dans les archives personnelles de F. Bulić à la bibliothèque du Séminaire de Split, Salona christiana, tome V, n° 32.

31  Lettre de H. Delehaye à Bulić du 19 juin 1902, p. 63-64.

32  Salona Christiana, lettre inédite de J. Zeiller à F. Bulić du 1er décembre 1908.

33  Kaër 1908, p. 280.

34  Cet article fut publié en allemand dans le Theologischer Literaturblatt de Leipzig et en italien dans Il Dalmata, journal ayant pris fait et cause pour P. Kaër, contre F. Bulić et J. Zeiller : « (…) abbiamo riprodotto testè in questo nostro giornale il giudizio che della questione diede il Bessarione di Roma [Bessarione de Rome, fasc. 103-5, (Serie III, Vol. V), p. 181-2]. Quel giudizio avrebbe dovuto muovere le curie di Sebenico e di Spalato, muoverle cioè a tutelare, e non a perseguitare un sacerdote, che generosamente aveva voluto riparare lo scandalo e il danno morale, prodotti dalle strane conclusioni degli archeologi ed agiografi salonitani. Avrebbero dovuto cioè riconoscere il merito ed i sacrifizi morali e materiali del sac. Kaer, che respinse, è vero, calorosamente le volgarità dirette contro di lui, ma difese il lustro della chiesa latina di Spalato, anzi la gloria vetustissima di tutta la chiesa latina della Dalmazia. O la chiesa latina non è degna della protezione di chi si sbraccia poi a sostenere la legittimità e l’antichità della chiesa slava ? Ma se la difesa al sac. Kaer gli mancò donde doveva naturalmente derivargli, e gli venne prima da Roma, adesso gli viene pure dalla Germania ; ed entrambe lo risarciranno certo dell’indifferenza e delle cattiverie avute in patria da chi meno se le doveva aspetarre » (Il Dalmata, 17 mars 1909).

35  Waché 1992, p. 193-210. Voir en particulier Duchesne 1881.

36  Salona Christiana, lettre inédite de Duchesne à Bulić du 15 novembre 1901. Voir aussi la lettre du 28 janvier 1902 dans laquelle Duchesne affirme un soutien sans faille à Bulić : « (…) je puis vous dire que vous avez raison sur tous les points ».

37  Waché 1992, p. 518.

38  Salona Christiana, IV, Lettre inédite de J. Zeiller à Bulić du 15 novembre 1901.

39  Waché 1992, p. 518.

40  Id.

41  Vat. lat. 14900, lettre de Duchesne, citée par Waché 1992, p. 517 et 518.

42  Salona Christiana, lettre inédite de J. Zeiller à Bulić du 7 mars 1903 : « J’ai appris avec regret que vous ne viendrez pas au Congrès d’histoire. J’aurais été heureux de vous être présenté dès ce moment-là et de vous remercier enfin de vive voix de toute la complaisance que vous m’avez témoignée depuis plus d’un an ».

43  Salona Christiana, lettre inédite de Duchesne à Bulić du 10 février 1903.

44  Salona Christiana, lettre inédite de Duchesne à Bulić du 29 mai 1903.

45  Ibid.

46  Salona Christiana, lettre inédite de Duchesne à Bulić du 27 octobre 1903.

47  Cette correspondance est conservée dans les quinze manuscrits composites qui forment les archives de G.B. De Rossi. Elle fut signalée en 1984 par Umberto M. Fasola dans un recueil d’articles publiés à Split en mémoire de F. Bulić (Don Frane Bulic 1984).

48  Pour faccio.

49  Fr. Radić présenta une communication lors du Ier Congrès d’archéologie chrétienne de 1894 sur « Il pluteo di stile croato-bizantino con una rappresentazione in bassorilievo nel Battistero di S. Giovanni a Spalato ». Voir « Relazione del I. Congresso degli archeologi cristiani », dans Bullettino di archeologia e di storia dalmata, 17, 1894, p. 186-189.

50  Mgr. Joseph Wilpert (1857-1944), membre de l’Académie pontificale d’archéologie.

51  Wilhem A. Neumann, professeur à l’Université de Vienne, doyen de l’assemblée, fut le premier secrétaire du Congrès et le président de la session préparatoire du Comité organisateur qui se tint le 19 août 1894.

52  52Franz-Xaver Kraus (1840-1901), professeur d’histoire ecclésiastique à Fribourg.

53  Le Dr. Heinrich Swoboda, chercheur autrichien (Vienne), participa au Ier Congrès d’archéologie chrétienne au nom de la « Società Leonina austriaca ». Il y présenta une communication et participa aussi au deuxième qui se tint à Rome en avril 1900. Waché 1992, p. 507.

54  Un deuil personnel empêcha le Dr. Adolfo Hytrek de participer au Congrès (Neumann 1894b, p. 119).

55  Initialement prévu en septembre 1893, le Congrès se déroula finalement du 20 au 22 août 1894. Le programme et les Actes du Congrès de 1894 furent publiés immédiatement dans la dernière livraison du Bulletino d’Archeologia e storia dalmata de F. Bulić. Voir Neumann 1894b. Les Actes sont suivis de la notice nécrologique (p. 257-261) de Giovanni Battista de Rossi, « luminare della scienza cristiana » (p. 261), décédé le 20 septembre 1894 à Rome. La notice est signée par F. Bulić et L. Jelić.

56  Marin 1990.

57  Dufourcq 1900.

58  René Cagnat (1852-1937), philologue et archéologue, membre de l’Institut.

59  Salvatore Minocchi (1869-1943) fréquentait souvent la maison des Missionnaires du Sacré-Cœur dont la bibliothèque devint, à Rome, un lieu de rencontres apprécié des milieux religieux et scientifiques : Waché 1992, p. 528 : « Parmi eux, le cercle des premiers fidèles est constitué en particulier du bollandiste Van Ortroy, du baron Friedrich von Hügel, de Mgr. Denis O’Connell auxquels viennent rapidement se joindre F. X. Kraus, Salvatore Minocchi, Émile Le Camus, le père Marie-Joseph Lagrange, Giulio Salvadori, Achille Ratti (le futur Pie XI), les cardinaux Satolli (préfet de la congrégation des Études) et Svampa (archevêque de Bologne) » ; Agnoletto 1964.

60  Barcamenarsi, en italien, signifie « mener habilement sa barque », « se débrouiller ».

61  Duchesne écrit « Rome, le 29 juin 1903 ». Mais une seconde main, celle de Bulić, semble-t-il, barre le mot « juin » et le remplace par « mai ».

62  Abréviation pour « Sacra Congregazione dei Riti » : la Congrégation des Rites.

63  Jacques Zeiller était membre de l’École française de Rome depuis 1902.

64  HS.

65  Domenico Ferrata (1847-1914), nonce à Paris à partir de 1891, devint cardinal en 1896.

66  Vincenzo Vannutelli (1836-1930) devint cardinal en 1890, trois ans avant son frère Serafino (1834-1915). Les frères Vannutelli étaient deux cardinaux influents auxquels Duchesne s’était déjà adressé, en 1896, dans l’affaire des ordinations anglicanes (Waché 1992, p. 391).

67  Zeiller 1906a.

68  Zeiller 1906b. Cet article est un chapitre du volume paru dans la collection de l’École Pratique des Hautes Études sous le titre Les origines chrétiennes dans la province romaine de Dalmatie (chapitre II, p. 6-46).

69  Ernest Hébrard, architecte et ancien pensionnaire de l’Académie de France à Rome, reçut avec J. Zeiller une subvention de l’Académie des inscriptions et belles-lettres destinée à étudier le palais de Dioclétien à Split : Zeiller 1908. Les deux jeunes chercheurs publièrent, en 1912, le résultat de leurs travaux dans un ouvrage in folio sur le Palais de Dioclétien ; Hébrard – Zeiller 1912.

70  Zeiller 1908, p. 431.

71  Ces abréviations désignent le Dom Pietro Kaër, auteur d’un ouvrage qui défend les positions traditionnelles de l’Église dalmate sur « l’affaire Domnio ». Ce violent pamphlet tente de discréditer les travaux de F. Bulić et de ses soutiens dans le monde scientifique, en premier lieu H. Delehaye et J. Zeiller (Kaër 1908). On peut mesurer l’influence de Pietro Kaër à son appartenance à de nombreuses sociétés savantes, comme cela est indiqué sur la couverture de l’opuscule : « Membro corrispondente dell’i. r. Commissione Centrale di Archeologia e Storia in Vienna – Del Comitato Scientifica della Società Archeologica Croata di Knin – Corrispondente della Società Archeologica di Zagabria – Membro della Società Archeologica di Belgrado in Serbia – Dell’Antropologica di Lyone e di Vienna – Socio dell’Accademia scientifica-letteraria dei Quiriti in Roma, ecc. ».

72  Zeiller 1909. Cet « article » est en réalité une lettre fictive écrite par Zeiller à Bulić dans lequel l’historien français répond aux « attaques directes » que lui ont faites P. Kaër et P. Marković.

73  On notera la prudence de F. Bulić qui, pour ne pas froisser ses correspondants romains, feint de croire qu’il s’agit du Domnio apostolique, le disciple de saint Pierre, dont il a montré depuis vingt ans qu’il n’a jamais existé.

© Publications de l’École française de Rome, 2020

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search