Version classiqueVersion mobile

Itinérance et vie monastique

 | 
Véronique Bouillier

Index

Texte intégral

abhiṣek 73, 115, 120, 134, 136, 137, 142-147, 149, 229, 243, 302

ācārya 23, 95, 110, 126, 142, 146, 149, 164, 232, 237, 240, 303,

āgama 134, 137, 146, 232, 234, 251, 285

Agni 177, 229, 231, 232, 251, 255, 287, 297

alchimie 6, 62, 109, 160, 174, 181

alimentation 174-176, 182, 188, 219, 229, 257, 259

ārtī 66, 71, 72, 115, 128, 195, 197, 241, 249

Anneaux d’oreille 8, 22, 23, 28, 43, 84, 90, 97, 103, 172, 267

ascèse 3-5, 66, 128, 149, 172, 173, 258, 267

aśram, ashram, voir monastère

Asthal Bohar 18, 20, 26, 32, 34, 48, 52, 62, 129, 151, 153, 261-276, 280, 281, 303, 304

Atirudra 228, 229, 232, 236, 237, 242, 250, 251, 304

aughāṛ 23, 28, 30, 58, 264

avatār 41, 55, 59, 77-80, 92-94, 98, 166, 283, 302

Bengale 33, 186, 214, 220, 283

Bhairav 14, 27, 28, 39, 44, 61-66, 68, 72, 102, 105, 109, 110, 111, 114-117, 120, 124, 127, 130, 132-134, 137, 139, 141, 142, 192, 241, 245, 266, 267

– Kābhairav 102, 105, 109, 115, 116, 133, 137, 139

bhakti 14, 58, 157, 179-181, 217, 220, 224, 225, 259, 280, 283, 289, 290, 292, 296, 303

– nirguṇ 179, 180, 224, 290, 292, 303

– saguṇ 217, 220, 223, 224, 290

bhanḍārī 62, 64, 65, 68-70, 126

Bhartr̥hari 11, 12, 33, 61, 62, 90, 111, 263, 274

bhūta 14, 97, 102, 106, 107, 114, 131, 132, 289

bouddhisme 6, 19, 55, 75, 80, 82, 84-89, 93, 96, 208, 220, 262, 299

brahmane 34, 77, 78, 93, 94, 109-111, 117, 120, 121, 125, 139, 144, 149, 164, 165, 172, 173, 193, 212, 224, 229, 232, 234-241, 244, 248, 251, 253, 257, 259, 269

caraṇ pādukā/caraṇ cinh/empreintes de pied 28, 188, 189, 195, 196, 205

Caughera (Dang-Caughera) 17, 18, 27, 42, 61, 141, 153, 158, 284

Cauraṅgināth/Pūraṇ Bhagat 12, 34, 77, 78, 81, 84, 92, 96, 102, 103, 109, 129, 144, 160, 161, 192, 225, 261, 262, 264

charisme 150, 155, 156, 159, 162, 164, 168, 225, 278

chef de monastère 28, 31, 39, 45, 48, 57, 61, 72, 97, 108, 116, 119, 121, 137, 142, 143, 150, 165, 166, 188, 218, 251, 271, 277

– Intronisation (du) 19, 41, 42, 50, 55, 59, 73, 101, 104, 106-110, 112, 113, 123, 128, 129, 132, 134, 136-138, 140, 141, 143-145, 147-150, 167, 274, 277, 302

Voir aussi paṭṭābhiśek(a)

– Succession (du) 30, 31, 48, 49, 140-144, 164

Voir aussi mahant, pīr, rājā

Dādūpanthī 188, 223, 252, 253, 290

dakṣiṇā 117, 190, 195, 239, 240, 244, 249, 252, 269

dalicā 28, 45, 46, 47, 50, 51, 60, 63, 68, 129, 301

darśan 8, 28, 30, 59, 91, 142, 177, 194, 197, 211, 220, 264

Darśandhārī 8, 10

Daśahrā 117, 208, 228

Dasnāmī Sannyāsī 32, 36, 40, 45, 47, 49, 70, 91, 97, 121, 125, 143, 156, 160, 188, 193, 259, 284

Déesse/Devī 12, 24, 27, 28, 33, 36, 39, 42-45, 49, 58, 61, 77, 81, 89, 90, 92, 93, 98, 102, 105, 106, 115, 117-119, 125, 127, 135, 137, 141, 149, 176, 177, 189, 208, 221, 228, 230, 236-242, 265, 283, 291

Voir aussi Durgā

dhūnī 28, 36, 37, 39, 40, 42, 61, 62, 71, 72, 79, 102, 105, 106, 123, 124, 127, 132, 138, 140, 163, 185, 190, 193, 195, 204, 239, 261, 262, 265-269, 275, 276, 304

dons 62, 66, 68, 71, 125, 138, 163, 204, 210, 213, 217, 266, 271

Durgā 36, 82, 93, 105, 117, 118, 149, 158, 192, 223, 225, 230, 236, 238, 239, 241, 259, 304

élection 18, 27, 30, 41, 45, 46, 49, 50, 52, 56, 60-62, 72, 73, 1211, 141, 149, 272, 273, 281

femme/féminin 7, 23, 68, 89-91, 93, 98, 106, 115, 119, 121, 125, 132, 161, 176, 193, 197, 214-216, 223, 224, 242, 248, 249, 253, 256, 257, 264, 265, 270

fête/utsav 19, 36, 38, 39, 45, 46, 49, 82, 100, 109, 111, 115-121, 158, 167, 192, 207, 208, 212, 227, 229, 237, 242, 248, 255, 258, 259, 264, 269, 271, 274, 278

feu 28, 36, 37, 71, 72, 79, 123, 134, 137, 139, 149, 175, 176, 185, 190, 228, 229, 232, 234, 237, 239, 242, 244, 246-249, 251, 255, 256, 259, 266, 267, 275

Voir aussi dhūnī, agni

fondation 7, 14, 17, 19, 42, 47, 76, 80, 94, 108, 153, 155, 156, 162, 168, 186, 187, 190, 199, 206, 212-215, 261, 265, 271

funérailles/rites funéraires 17, 24, 163, 166, 167, 270

gaddī 37, 61, 141, 148, 166, 186, 188, 197, 199, 212, 256, 261, 267, 268, 271, 272, 276, 304

Gaṇeś 34, 82, 109, 116, 134, 188, 190

Gopicand 12, 16, 34, 180

Gorakhnāth 6-9, 14, 16, 26, 33-37, 41-44, 55, 58-63, 66, 68-70, 72, 78-81, 84, 90-92, 96, 98, 103, 106, 109, 116, 120, 127, 128, 132, 134, 160, 161, 166, 189, 192, 196, 208, 211, 216, 230, 239, 257, 261-265, 269, 277

– Gorakhnāthī 5, 7, 10, 141

Gorakhpur 26, 27, 30, 32, 33, 52, 140, 141, 153, 211, 230, 280

Gr̥hastha/caste des Jogīs 11, 16, 23, 70, 112-115, 124, 126, 129, 135, 140, 216

guphā 33, 101, 192, 204, 205, 269

guru 6-8, 10, 14, 18, 21-25, 28, 30-32, 35-38, 43, 45, 48, 50, 58, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 84, 85, 94-96, 107, 114, 116, 121, 130-132, 143, 146, 155-162, 164-166, 170, 172, 174, 177, 179, 181-183, 188, 189, 194, 196, 199-201, 203-206, 209, 210, 212, 215-218, 221-223, 225, 259, 260, 263, 264, 266, 269-273, 275, 279, 280, 288, 289, 294, 299, 303, 304

Haridvar 9, 15, 16, 23, 25, 26, 30, 36, 38, 39, 49-51, 57, 168, 172, 180, 211, 271, 274, 299

immortalité 6, 10, 44, 57, 155, 220, 287, 299

initiation 3, 7, 11, 12, 21-25, 34, 40, 48, 52, 58, 114-116, 159, 160, 172, 207, 211, 216, 232, 264, 287, 301
updeśī 23, 24

Islam 12-14, 185, 284, 288, 291, 292

itinérance 29, 35-40, 49, 66, 70-73, 161, 172, 177, 180, 210, 278, 279

Jain 76, 88, 90, 91, 93, 94, 100, 186, 225, 262, 291

jamāt 35-41, 60, 62, 71, 73, 123, 124, 127, 135, 137, 139, 140, 229, 258, 267, 275, 278-280

Jasnāthī 255, 256

Jvālāmukhī 27, 34, 36, 39, 45, 49

jhuṇḍī 29, 39-43, 46, 50, 51, 59-66, 68-73, 77, 98, 103, 104, 106, 110, 112, 116, 124-130, 132, 135, 136, 138-140, 146, 215, 265, 280, 281, 302

Kabīr 11, 14, 16, 157, 170, 219, 220, 223, 289, 291, 292, 294, 298

Kālāmukha 35, 94, 95, 104, 292, 302

Kāpālika 35, 94, 105, 292

Karnataka 7, 11, 14, 16, 18, 19, 27, 28, 41, 50, 53, 55, 56, 75-78, 83, 89, 94, 96-98, 100, 106, 110, 112-114, 117, 124, 19, 289, 295, 296, 298, 302

kārobārī 62, 69

kirtan, chants dévotionnels 70, 72, 129, 193, 197, 205, 222, 255, 256, 280

koṭhārī 40, 45, 50, 62

kumbh/jarre 30, 39, 57, 59, 120

– Kumbh melā 15, 18, 29, 30, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 50, 56-61, 70, 75, 109-111, 128, 130, 168, 277, 295, 302

kuṇḍalinī 10, 22, 44, 45, 221

laïcs 11, 18, 68, 105, 107, 112, 124, 138, 153, 179, 193, 211, 213-225, 229, 258, 280

liṅga/Śivaliṅga 43, 45, 58, 77, 82, 85, 87, 91, 92, 93, 102, 104, 105, 118, 120, 121, 132, 189, 192, 195, 203, 205, 211, 235, 243-245, 267

Lokeśvara 84-88, 302

Mādhva 77, 81, 94, 99, 120, 174, 295, 300, 302

mahant 10, 28-31, 35-41, 45-52, 60-66, 68, 70-72, 104, 111, 123, 124, 127-130, 132, 134, 137, 139-141, 157, 161, 162, 165-167, 181, 187, 188, 190, 192-197, 199, 201, 204, 207-209, 211, 212, 215-218, 224, 225, 227, 228, 230, 236-262, 265, 267-276, 278-281, 303, 304

– mahant de la jamāt 41, 46, 123, 126, 127, 135, 137, 275

– jhuṇḍī mahant 41, 46, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 104, 106, 125-127, 129, 130, 132, 135, 136, 138, 140

Voir aussi chef de monastère

Maṅgalādevī 76, 77, 81, 91-93, 98, 302

Mangalore 19, 33, 34, 41, 50, 55, 58, 59, 64, 70, 75-82, 86, 89, 91-94, 97-101, 103, 108, 110, 111, 112, 114, 124, 125, 127, 129, 131, 135, 139, 215, 217, 280, 283, 289, 295, 298, 302

Mañjunāth 19, 55, 59, 77, 79-82, 85, 87, 89, 91-94, 96, 98, 99, 101, 102, 106, 108-111, 115-121, 123, 125-127, 134, 283, 302

Mannāth 27, 32, 34, 35, 84, 160-163, 172, 180, 185, 199, 201, 203, 209, 303

marchand 19, 75, 109, 110, 125, 177, 181, 186, 188, 193, 205, 207, 208, 214, 215, 263, 279, 284, 286

Voir aussi Marwari

Marwari 70, 112, 124, 125, 139, 177, 182, 186, 194, 199, 214, 225, 256, 290, 297, 298, 303

Mastnāth 14, 180, 262-276, 299, 304

maṭh 10, 28, 29, 30, 47-52, 55, 61, 69, 70, 72, 82, 91, 103, 106-112, 116-118, 120, 126, 127, 130-132, 134, 138-141, 150, 153, 155, 156, 194, 199, 207, 209, 215, 261, 262, 264, 269-275, 278, 279, 281, 301, 302, 303, 304

Voir aussi monastère

Matsyendranāth 6, 7, 59, 60, 81, 84-92, 98, 101-103, 109, 116, 119-121, 302

médiatisation 257, 280

miracles 61, 158, 159, 173, 180, 181, 215, 225, 255, 303

monastère

– Bātiments 17, 29, 49, 100-102, 105, 111, 123, 126, 131, 161, 168, 178, 186, 187, 191, 199, 201, 204, 205, 207-209, 258, 261, 268-270

– pañcāyati maṭh 47, 49, 52, 55, 61, 107, 130, 150, 153, 156, 278, 279, 302

– nijī maṭh 47, 48, 131, 132, 141, 153, 199, 261, 275, 281, 301, 303

– aśram 10, 39, 48, 70, 128, 155, 156, 158, 161-165, 167-170, 172, 177, 178, 181, 182, 185-187, 190-194, 199, 201, 203-219, 222, 223, 225, 227-230, 239, 241, 242, 244-246, 248, 249, 252-259, 303

mort 14, 24, 31, 44, 48, 76, 101, 104, 106, 139, 156, 157, 162, 163, 165, 167, 175, 16, 178, 179, 185, 188-191, 201, 204, 207, 208, 210, 211, 212, 215, 227, 231, 234, 235, 248, 267, 272, 275

Voir aussi samādhi et funérailles

mukuṭ/couronne 136, 145, 148

mūrti/statue/image 43, 77, 82-85, 118, 239

nād 22, 37, 43, 64, 65, 72, 148, 195, 221

Nānak 14, 166, 172, 182, 263

Nasik 15, 18, 19, 29, 36, 38, 41, 49, 50, 56, 57, 66, 68-70, 91, 109, 110, 149, 277, 302

Népal 7, 14, 16, 17, 23, 27, 33, 39, 42, 85, 87, 88, 92, 144, 158, 213, 284, 285, 288, 291, 292, 298, 304

officiant 10, 14, 24, 38, 39, 43, 64, 65, 71, 115, 118, 121, 135, 138, 139, 142, 144, 145, 166, 193, 228, 231, 234, 236-244, 246-249, 251, 253

organisation

– associations laïques 68, 102, 103, 124

Voir aussi Yogī mahāsabhā

padmāsan (a) 82, 84, 93, 103, 104, 115, 190, 211, 222

Panjab 18, 33, 263, 268, 272, 293, 297

pankh 62, 63, 66, 127, 142

panth

– Bārah panth (ī) 26-29, 32, 35, 36, 62, 126, 127, 129, 132, 139, 299

– Aṭhārah panth 35, 36, 62, 72, 127

– panth Āī 61, 62, 264, 265, 276

– panth Satnāth/Satyanāth 27, 32-35, 43, 61-63, 68

paramparā 5, 11, 24, 143

Paraśurām 41, 42, 55, 58, 59, 77-81, 87, 92-94, 98, 102, 103, 105, 123, 129, 139, 140, 283, 284, 302

Paśupata 35, 104

paṭṭa 97, 109, 133, 144, 145, 147-149

– paṭṭābhiṣek(a) 137, 143, 146, 148

pātra devatā 29, 42-46, 49, 50, 59-61, 63-66, 68-72, 79, 106, 124-127, 137-139, 142, 149-150, 277

Pèlerinage/padyātrā 40, 41, 60, 73, 149, 150

pīr 10, 28-31, 39, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 58, 60, 61, 63-65, 68, 72, 141, 142, 163, 291

prasād 37, 65, 66, 115, 116, 120, 121, 127, 140, 141, 194, 196, 197, 205, 223, 242

Pūraṇ Bhagat 12, 84, 160, 192

Voir aussi Cauraṅgināth

Pushkar 18, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 49, 50, 68, 168

pūjā 37, 44, 64, 72, 105, 110, 115-119, 127, 129, 133, 134, 138, 143, 163, 190, 193-195, 197, 225, 230, 236, 238, 239, 241, 242, 249, 267, 304

pujārī 37, 38, 40, 62, 64-66, 71, 106, 107, 115-117, 127, 134, 136, 142, 146, 193-197, 240-244, 246

Raibārī 61, 136, 263, 271, 275

rājā, roi, 15, 34, 76, 144, 145, 148, 160, 208, 213, 269, 270, 279

rājā de Kāḍṛī, rājāyogī 19, 28-31, 41, 42, 46, 50-52, 55, 56, 59-65, 68-73, 75, 78, 98, 101-105, 107-121, 123-140, 144, 147-150, 265, 274, 275, 277, 281, 302

Rajasthan I, 14, 16, 17, 19, 33, 34, 39, 61, 108, 112, 130, 136, 139, 142, 151, 153, 156, 158, 160, 170-172, 186, 189, 190, 192, 211, 213, 222, 223, 225, 255, 256, 263-265, 269, 270, 273, 274, 286, 289, 291, 296, 298, 303

Rajput 185, 194, 214, 223, 257, 266, 290

Rāmānandī 31, 32, 35, 38, 40, 47, 49, 160, 285

Rāmlīlā 254-256, 260, 291, 292, 304

Ramtā Yogis 35, 275

Voir aussi jamāt

Raśālū 34, 84, 160, 161, 192, 201

Rāslīlā 253-255, 257, 304

roṭ 39, 62, 64-66, 68, 69, 72, 115, 124-127, 267, 279

– rot muktā 64, 72

royauté 72, 85, 145, 146, 149

sahaj 157, 182, 219-221, 303

Śakti 9, 17, 33, 61, 62, 88, 92, 106, 264, 265

samādhi 28, 44, 70, 101, 102, 104, 108, 121, 139, 161, 163, 166, 167, 179, 182, 185, 188-191, 193, 195, 199, 201, 203-205, 207-209, 211, 212, 221, 224, 255, 258, 267, 268, 270-272, 284

– jivit samādhi 104, 108, 189, 205, 267

sampradāy 5, 15, 21, 22, 28, 29, 45, 51, 58, 61, 70, 79, 113, 115, 133, 150, 153, 274, 287

Sant 14, 16, 60, 160, 179, 180, 204, 206, 207, 222, 225, 226, 254, 291, 293, 298, 300

sevā 217, 218, 257, 260, 299, 303

Shekhavati 18, 19, 34, 84, 153, 155, 156, 158, 160, 161, 172, 177, 180, 181, 186, 194, 199, 201, 203, 206, 207, 210-213, 219, 225, 230, 245, 251, 260, 278, 279, 284, 296, 303

siddha 6, 9-11, 16, 33, 59, 60, 80, 95, 158, 173, 175-177, 221, 225, 277

siddhi / pouvoir(s) 6, 10, 95, 175

Śiva 6, 7, 9, 10, 24, 28, 35-37, 44, 58, 65, 71, 72, 78, 80-83, 85-87, 106, 109, 121, 127, 131, 132, 146, 160, 166, 189, 192, 193, 195, 196, 212, 216, 217, 235, 236, 238, 239, 242, 245, 259, 267, 280, 281

– Sivaliṅga voir liṅga 87, 91, 245

– Śivarātrī 39, 66, 70, 123, 124, 128, 129, 133, 139, 140, 215, 224, 279

– Śivapurāṇa 225, 230, 252, 253, 257

Soufi 12-14, 203

succession 11, 24, 30, 31, 47, 48, 60, 72, 94, 132, 141-143, 149, 162-166, 193, 199, 203, 207, 279

svarūp 42-44, 79

Tantrī 117, 120, 133-137, 145, 148

tantrisme 6, 7, 9, 15, 44, 105, 106, 265, 277, 279

temple / sanctuaire 7, 12, 14, 19, 27, 31, 36, 39, 41, 42, 44, 50, 52, 56, 58, 68-72, 75-82, 84-86, 91-94, 96, 99, 102, 105, 106, 108-111, 114-121, 125, 126, 131, 133, 134, 143, 167, 186, 188, 190, 195, 198, 205, 208, 211, 217, 223, 236, 245, 254, 255, 279, 280

tombe 17, 28, 101, 104, 166, 185, 188, 191, 201, 208, 209, 227, 263, 269, 275

voir aussi samādhi

trône 37, 38, 43, 44, 52, 61, 63, 69, 71, 72, 73, 107, 126, 127, 136, 137, 142-145, 147-149, 161, 163, 166, 186, 188, 195, 196, 199, 201, 215, 230, 243, 244, 255, 261, 267-269, 271, 275

Voir aussi gaddī

Tryambakeshvar 41-43, 49, 57-61, 63, 68, 70, 72, 126, 133, 302

Veda 84, 94, 134, 135, 145, 173, 231, 237, 238, 240

Viṣṇu 41, 56, 59, 77, 79-81, 98, 124, 144, 189, 222, 231, 255

– Vishnouisme 55, 94, 220, 225, 253-255, 259, 279

Viṭṭal 27, 52, 111, 130-136, 140

yajamāna 121, 237-249, 251-253, 260

yajña 228, 236, 238, 239, 245, 248

– yajña śālā 229-232, 237-241, 244-246, 248, 249, 252, 253, 257

yoga 5, 8, 9, 29, 44, 90, 157, 182, 220

– haṭha yoga 5, 8-10, 13, 15, 16, 128, 157, 213, 220, 221, 265, 280, 281

Yogī mahāsabhā 11, 25-32, 43, 50, 52, 55, 57, 60, 80, 112, 129, 130, 132, 271, 274, 281

© Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2004

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search