Version classiqueVersion mobile

Loin de Moscou

 | 
Szymon Piotr Kubiak

Index

Texte intégral

Abraham, Pierre (Pierre Bloch, dit)

Ajaev, Vassili Nikolaïevitch,

Alix, Yves

Amblard, Jean

Andrzejewski, Jerzy

Aragon, Louis

Armorin, François-Jean

Artaud, Antonin

Auricoste, Emmanuel

Auriol, Vincent

Balthus (Balthasar Kłossowski de Rola, dit)

Bauquier, Georges

Baylot, Jean

Bedel, Maurice

Berbérian, Ardavazt

Białostocki, Jan

Biedermann, Gustaw

Bieńkowski, Piotr

Bierut, Bolesław

Billiet, Joseph

Błahij, Kazimierz

Bloch, Jean-Richard

Bloch, Pierre, voir Abraham, Pierre

Blum, Léon

Blumówna, Helena

Bogucki, Janusz

Bojko, Szymon

Borkowicz, Leonard

Boullée, Étienne-Louis

Bourdon, Sébastien

Boznańska, Olga

Broniewski, Władysław

Broz-Tito, Josip

Brunon-Guardia, Georges

Brzozowski, Jerzy

Buffet, Bernard

Caballero, Francisco Largo

Cachet, Gérard

Casanova, Danielle

Cassou, Jean

César (César Baldaccini, dit)

Chagall, Marc

Chalette, Jean

Chapelain-Midy, Roger

Cirin, Roman

Cornu, André

Courbet, Gustave

Cyrankiewicz, Józef

Dąbrowska, Maria

David, Jacques-Louis

Delacroix, Eugène,

Dembińska, Zofia

Descargues, Pierre

Detloff, Szczęsny

Diana, François

Dubuffet, Jean

Ducos de La Haille, Pierre-Henri

Dufresne, Pierre

Effel, Jean (François Lejeune, dit)

Éluard, Paul

Engels, Friedrich

Fangor, Wojciech

Fauchier, Laurent

Fautrier, Jean

Florczak, Zbigniew

Focillon, Henri,

Fougeron, André

Fouquet, Jean

Fridland, Semion Osipovitch

Gajzler, Helena (Hendla) (épouse Pacanowski)

Gałczyński, Konstanty Ildefons

Georges-Michel, Michel (Michel Georges Dreyfus, dit)

Géricault, Théodore

Gide, André

Gimond, Marcel

Gleb, Tomasz

Glodek-Miailhe, Mireille

Głowacki, Zdzisław

Goerg, Édouard

Gomułka, Władysław

Gorki, Maxime

Grabska, Elżbieta

Gromaire, Marcel

Gros, Gabriel-Joseph

Guttuso, Renato

Hahn, Otto

Haltrecht, Józef Mieczysław

Haltrecht, Krystyna

Hamery, Bogdan

Hartung, Hans

Haska, Kazimierz

Hauptmann, Gerhart

Hayermans, Hermann

Herbert, Zbigniew

Hitler, Adolf

Hryniuk, Jerzy

Hugo, Victor

Huisman, Georges

Humblot, Robert

Husarski, Roman

Ingres, Jean-Auguste-Dominique

Ipoustéguy, Jean-Robert

Ivanov, Sergueï Vassilevitch

Iwaszkiewicz, Jarosław

Jabłoński, Jan

Jasieński, Bruno

Jastrun, Mieczysław

Jdanov, André

Jofan, Boris Mikhaïlovitch

Joliot-Curie, Frédéric (Jean Frédéric Joliot, dit)

Joliot-Curie, Irène

Jouvenet, Jean

Kałużyński, Zygmunt

Kapellner, Antonina (épouse Singer)

Kaplicki, Mieczysław (Maurycy Kapellner)

Karpowicz, Tymoteusz

Kęszycka, Helena

Kisielewski, Stefan

Koehler, Robert

Kolski, Witold

Kościuszko, Tadeusz

Kowalski, Piotr

Kowarski, Felicjan Szczęsny

Krajewski, Juliusz

Krohg, Per Lasson

Kruczkowski, Leon

Krzymuska-Fafius, Zofia,

Kubler, George,

Kucharski-Korab, Henryk (dit Henry de Korab)

Kulisiewicz,Tadeusz

La Patellière, Amédée de

La Tour, Georges de

Lansiaux, Marie-Anne

Laurens, Henri

Le Nain, frères

Le Nain, Louis

Le Sueur, Eustache

Ledoux, Claude-Nicolas

Léger, Fernand

Lem, Stanisław

Lénine (Vladimir Ilitch Oulianov, dit)

Lentz, Stanisław

Lewin, Julian

Lewiński, Sławomir

Lingner, Max

Lorjou, Bernard

Lorrain, Claude

Łukaszewski, Stefan

Lurçat, André,

Lurçat, Jean

Malach (Majłech), Lejb

Malraux, André

Manet, Édouard

Marchand, André

Maris, André

Marquet, Albert

Marshall, George

Martin, Henri

Marx, Karl

Masaccio

Masson, André

Matejko, Jan

Matisse, Henri

Matoušek, František

Matteotti, Giacomo

Maupassant, Guy de

Melnikov, Konstantin

Ménégoz, Robert

Messer, Emanuel

Mickiewicz, Adam

Międzyrzecki, Artur

Milhau, Jean

Minich, Marian

Monet, Claude

Montis, Guy (Józef Tysz)

Muter, Mela

Nałkowska, Zofia

Oczkowska, Jadwiga

Pacanowska, Ewa

Pacanowska, Felicja

Pacanowska, Hilary

Pacanowska, Rachela (Róża), appelée Ziula ou Zula

Pacanowska-Haltrecht, Natalia,

Pacanowski, Artur

Pacanowski, Beniamin (Becjon, Bolesław)

Pacanowski, Paweł (Pinkus)

Parandowski, Jan

Petit, Claudette (épouse Singer), voir Singer, Claudette

Petrova, Nadia (née Khodossievitch, épouse Grabowski, Léger et Bauquier, dit)

Petrovny, Elizavety (?)

Picasso, Pablo

Pignon, Édouard

Piłsudski, Józef

Poussin, Nicolas

Prestel, Wiesław

Pronaszko, Andrzej

Prorokov, Boris Ivanovitch

Rafałowski, Aleksander

Raphaël

Rebeyrolle, Paul

Rechetnikov, Fiodor Mikhaïlovitch

Reck, Guido

Répine, Ilia Iefimovitch

Robineau, André

Roc, Louis

Rohner, Georges

Roll, Alfred

Rudniev, Lev

Saint-Saëns, Marc

Shakespeare, William

Sieja, Stefan

Sienkiewicz, Henryk

Singer (Zingher), Max

Singer, Claudette (née Petit)

Singer, Gérard

Singer, Maks

Singer-Lecocq, Yvonne

Skoczylas, Władysław

Sleńdziński, Ludomir

Słonimski, Antoni

Smolana, Adam

Sokorski, Włodzimierz

Staël, Nicolas de

Staline, Joseph

Stanisławski, Ryszard

Stażewski, Henryk

Sterling, Mieczysław

Stil, André

Streng, Henryk (Marek Włodarski)

Strzemiński, Władysław

Studnicki, Juliusz

Suchanek, Antoni

Sułkowski, Witek

Švec, Otakar

Szałas, Roman

Szczekacz, Samuel

Szelburg-Zarembina, Ewa

Szwarc, Marek

Szwarc, Pinkus

Taslitzky, Boris

Tatline, Vladimir

Tchouzak, Nikolaï

Thorez, Maurice

Tomaszewski, Marian

Trepkowski, Tadeusz

Treter, Mieczysław

Tretiakov, Sergueï

Triolet, Elsa

Vaillant-Couturier, Paul

Vauxcelles, Louis

Vénitien, Jean

Vogel, Debora

Wallis, Mieczysław

Wanag, Józef

Wandurski, Witold

Warburg, Aby

Waroquier, Henry de

Wasilewska, Wanda

Więckowski, Stanisław

Wilczkiewiczowa, Maria

Wirpsza, Witold

Wiśniewski, Alfred

Włodarski, Marek, voir Streng, Henryk

Wojtkiewicz, Włodzimierz

Worms, Pierre

Woroszylski, Wiktor

Zakrzewski, Zbigniew

Zaremba, Piotr

Żebrowski, Adam

Zimerman, Marcel

Zola, Émile

© Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2020

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search