Version classiqueVersion mobile

Les grands entrepreneurs privés à Taiwan

 | 
Gilles Guiheux

Bibliographie en langue chinoise

Texte intégral

Caixun, mensuel, Taipei.

Chen Shengtian, 1993, A tian guandian (les points de vue de Chen Shengtian), Taipei, Yuedan chubanshe.

Gongshang zazhi, mensuel, Taipei.

Guo Tai, 1985, Wang Yongqing fendou shi (histoire des combats de Wang Yongqing), Taipei, Yuanliu chubanshe.

Hsiao Hsin-huang (dir.), 1991, Wo guo wenjiao jijinhui fazhan zhi yanjiu (Recherche sur le développement des fondations culturelles à Taiwan), Taipei, Academia Sinica, Institut d’ethnologie.

Huang Jinxing, 1990, Wu Huoshi xiansheng koushu zhuanji (mémoires orales de Monsieur Wu Huoshi), Taipei, Yunchen chongkan. Jingji ribao, quotidien, Taipei.

Li Guoding, 1978, Taiwan jingji kuaisu chengzhang de jingyan (l’expérience de Taiwan en matière de croissance économique rapide), Taipei, Chengzhong, p. 225.

Liangan jingji tongji yuebao (revue mensuelle de statistiques sur les échanges économiques entre les deux Chines), Taipei, ministère des Affaires économiques.

Lianhebao, quotidien, Taipei.

Liao Qingzhou, 1994, Sun Famin, shouchuang zhongguo dianxian gongye liushi nian (Sun Famin, créateur il y a soixante ans de l’industrie chinoise du câble électrique), Taipei, Zhuoyue wenhua chubanshe.

Liao Qingzhou, 1987, Dangdai qiyejia chenggong de gushi (histoire de la réussite des entrepreneurs d’aujourd’hui), Taipei, Lianjing chubanshe.

Qiyejia (Entrepreneur), trimestriel, 1965-1985.

Shangye zhoukan (Business Weekly), hebdomadaire, Taipei.

Shen Zijia, Zhang Jueming et Zheng Meilun, 1994, Gu Zhenfu zhuan (biographie de Gu Zhenfu), Taipei, Shuhua chubanshe.

Sima Xiaoqing, 1991, Zhong ri zhengshang fengyun zhi (Chronique des transformations des relations entre milieux politiques et milieux d’affaires au Japon et à Taiwan), Taipei, Zhuoyue wenhua chubanshe.

Sima Xiaoqing, 1988, Qiye julong (les entrepreneurs de l’année 1916), Taipei, Wenjing chubanshe.

Taiwan diqu jituan qiye yanjiu (Taiwan Business Groups), China Crédit Information Service (Zhonghua zhengxin qiye gufen youxian gongsi), 1972, 1984, 1988-1989, 1990, 1998-1999, 2000.

Tianxia (Commonwealth), mensuel, Taipei.

Wang Bailu, 1988, Gao chengzhang de meili (la beauté d’une forte croissance), Taipei, Shibao wenhua chubanshe.

Wang Yongqing, 1994, Shenggen, shengeng (planter des racines, labourer profondément), Wang Yongqing éditeur, Taipei.

Weiji zhong de caituan bangpai (les clans financiers au milieu d’une crise), 1985, Taipei, Jiaodian chubanshe.

Wen Manying, 1993, Wu Shunwen zhuan (biographie de Wu Shunwen), Taipei, Tianxia wenhua chubanshe.

Wu Fengshan, 1991, Wu Sanlian huiyi lu (les souvenirs de Wu Sanlian), Taipei, Zili wanbao chubanshe.

Wu Xiuji, 1993, Wu Xiuji zizhuan (autobiographie de Wu Xiuji), Taipei, Yuanjing chubanshe.

Wu Zunxian, 1987. Rensheng qishi, Wu Zunxian zixuan huiyi lu (les soixante ans de la vie d’un homme, souvenirs choisis de Wu Zunxian), Taipei, Wu Zunxian jijinhui.

Xie Guoxing, 1999, Tainanbang, yi ge Taiwan bentu qiye jituan de xingqi (Le Tainan Bang, l’émergence d’un groupe d’entreprises taiwanais), Taipei, Yuanliu.

Xie Guoxing, « Cong jiazu dao xiangqin : Tainan bang de ziben leiji » (from family kinship to local kinship : capital accumulation of Tainan Corporate Group), Si yu yan (Thoughts and Words), 29, décembre 1992, pp. 261-293.

Xu Ruixi, 1991, Zhengshang guanxi jiedu (analyse des relations entre le monde des affaires et celui de la politique), Taipei, Yuanliu chubanshe.

Xu Youxiang et Wang Limei, 1994, Zouguo bashi suiyue (quatre-vingts ans de la vie d’un homme), Taipei, Lianjing chubanshe.

Yan Qingling, 1968, Guojia xiandaihua chuyi (modestes propositions pour la modernisation du pays), Taipei, Pamier shudian.

Yazhou zhoukan, hebdomadaire, Taipei.

Zhang Guo’an, 1987, Lilian, Zhang Guo’an zizhuan (Mon expérience, autobiographie de Zhang Guo’an), Taipei, Tianxia wenhua chubanshe.

Zhang Jiaming, 1989, « Jingji quanli yu zhipei – Taiwan da xing qiye zuzhi de zhidu fenxi » (La puissance économique et son contrôle – analyse du système d’organisation des grandes entreprises de Taiwan), thèse, Taizhong, Donghai Daxue.

Zhonghua minguo dangdai minren lu (Who’s Who in the Republic of China), 1978, Taipei, Zhonghua chubanshe.

Zhonghua minguo xiandai minren lu (Contemporary Who’s Who in the Republic of China), 1982, Taipei, Zhongguo minren zhuanji zhongxin.

Zhuoyue (Excellence), mensuel, Taipei.

Zili zaobao, quotidien, Taipei.

© CNRS Éditions, 2002

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search