Version classiqueVersion mobile

Entre l’Église et la ville

 | 
Julia Conesa Soriano

Bibliographie

Texte intégral

Ago, Renata (1990), Carriere e clientele nella Roma barrocca, Rome – Bari, Laterza, coll. « Quadrante » (35).

Ainaud de Lasarte, Joan (1998), « La Inquisició i els remences », Medievalia, 8, pp. 23-39.

Ainaud, Juan, Gudiol, José, Verrie, Frederic Pau (1947), Catálogo monumental de España, t. I : La ciudad de Barcelona, Madrid, CSIC.

Albacete i Gascon, Antoni (2008), « Els Lliberts barcelonins del segle xv a través dels seus testaments », Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols, 26, pp. 159-160.

Aldea Vaquero, Quentín, Marín Martínez, Tomás, Vives Gatell, José (dir.) [1972], Diccionario de historia eclesiástica de España, Madrid, Instituto Enrique Flórez, t. I.

Alonso, S. (1953), « Las prebendas y distribuciones en los cabildos », Revista Española de Derecho Canónico, 8, pp. 395-404.

Amelang, James S. (1986), Honored Citizens of Barcelona. Patrician Culture and Class Relations, 1490-1717, Princeton, Princeton University Press.

Andreu i Daufí, Jordi, Canela i Farré, Josep, Serra i Torrent, Maria Àngela (éd.) [1992], El Llibre de Comptes com a font per a l’estudi d’un casal noble de mitjan segle xv. Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Fox e de Cabrera e de Navalles, 1440-1443, Barcelone, Fundació Noguera.

Andrews, Frances, Pincelli, Maria Agata (2013), Churchmen and Urban Government in Late Medieval Italy, c. 1200-c. 1450. Cases and contexts, Cambridge, Cambridge University Press.

Anheim, Étienne (2009), « Les sociétés de cour », dans Patrick Boucheron (dir.), Histoire du monde au xve siècle, Paris, Fayard, pp. 691-708.

Anheim, Étienne, Menant, François (2010), « Mobilité sociale et instruction : clercs et laïcs du milieu du xiiie au milieu du xive siècle », dans Sandro Carocci (dir.), La mobilità sociale nel medioevo, Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome (463), pp. 341-379.

Arranz Guzmán, Ana (2001), « Las elecciones episcopales durante el reinado de Pedro I de Castilla », En la España medieval, 24, pp. 421-461.

Artola Renedo, Antoni (2011), « El patrocinio intraclerical en el Antiguo Régimen: curias y familias episcopales de los arzobispos de Toledo (1755-1823) », REDES – Revista hispana para el análisis de redes sociales, 21 (6), [disponible en ligne].

Asenjo González, María (2012), « Arguments politiques et culture urbaine : dans la controverse entre Tolède et Grenade après 1492 », Histoire urbaine, 35, pp. 107-130.

Asenjo González, María (2013), « Fiestas y celebraciones en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media », Edad Media. Revista de Historia, 14, pp. 35-61.

Aurell, Martin (1999), « Prédication, croisade et religion civique. Vie et miracles d’Oleguer († 1137), évêque de Barcelone », Revue Mabillon, 71 (10), pp. 111-168.

Aurell, Martin (2004), « Conclusions », dans Martin Aurell et Ángeles García de la Borbolla (éd.), La imagen del obispo hispano en la Edad Media, Pampelune, Eunsa, pp. 251-263.

Aurell, Martin (2010), « Introduction », dans Martin Aurell (éd.), La parenté déchirée. Les luttes intrafamiliales au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, pp. 9-60.

Aurell, Martin, García de la Borbolla, Ángeles (éd.) [2004], La imagen del obispo hispano en la Edad Media, Pampelune, Eunsa.

Autrand, Françoise (1981), Naissance d’un grand corps de l’État. Les gens du Parlement de Paris, 1345-1454, Paris, Publications de la Sorbonne.

Aventín, Mercè (2003), « Berenguer de Sos », dans Josep Maria Solé i Sabaté (dir.), Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents (1359-1518), Barcelone, Generalitat de Catalunya, vol. 1, pp. 215-218.

Avril, Joseph (1989), « La participation du chapitre cathédral au gouvernement du diocèse », dans AA. VV., Le monde des chanoines (xie-xive siècles), Toulouse, Privat, coll. « Cahiers de Fanjeaux » (24), pp. 41-63.

Azcona, P. Tarsicio de (1960), La elección y reforma del episcopado español en tiempos de los Reyes Católicos, Madrid, CSIC.

Bada, Joan (1970), Situació religiosa de Barcelona en el s. xvi, Barcelone, Balmes – Facultat de teologia de Barcelona.

Bada Elías, Joan (1992), « El Tribunal de la Inquisición en Barcelona, ¿un tribunal peculiar? », Revista de la Inquisición, 2, pp. 109-120.

Balossino, Simone (2014), « Évêques, communes, identité urbaine : quelques questions », dans Patrick Gilli et Enrica Salvatori (dir.), Les identités urbaines au Moyen Âge. Regards sur les villes du Midi français, Turnhout, Brepols, pp. 123-129.

Banegas López, Ramon Agustí (2009), « Comer carne y pagar impuestos: el impacto de las imposiciones municipales en el comercio barcelonés de carne durante el siglo xv », Anuario de Estudios Medievales, 39 (1), pp. 329-355.

Baraut, Cebrià, Castells, Jesús, Marquès, Benigne, Moliné, Enric (1998-2001), « Episcopologi de l’Església d’Urgell », Urgellia, 14, pp. 7-136.

Barbier, Victor (1889), Histoire du chapitre de Sclayn, Namur, Delvaux.

Barceló Crespí, Maria (1999), « Conflicto entre los jurados y el obispo y cabildo de Mallorca (1478) », Anuario de Estudios Medievales, 29, pp. 21-33.

Barceló Crespí, Maria (2010), « Esperandeu Espanyol, un canonge del segle xv amb interessos humanistes i lul·listes », Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 66, pp. 51-62.

Barralis, Christine (2010), « La délibération dans les conciles de la province de Sens au xve siècle », dans Martine Charageat et Corinne Leveleux-Teixeira (éd.), Consulter, délibérer, décider. Donner son avis au Moyen Âge (France-Espagne, viie-xvie siècles), Toulouse, Méridiennes, pp. 267-281.

Barralis, Christine, Boudet, Jean-Patrice, Delivré, Fabrice, Genet, Jean-Philippe (dir.) [2014], Église et État, Église ou État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne, Paris – Rome, Presses universitaires de la Sorbonne – École française de Rome.

Barraqué, Jean-Pierre (2008), « Les idées politiques de Francesc Eiximenis », Le Moyen Âge, 114, pp. 531-556, [disponible en ligne].

Barrio Gozalo, Maximiliano (2001), « La Iglesia peninsular de los Reyes Católicos a Carlos V (1490-1530) », dans Ernest Belenguer Cebrià (dir.), De la unión de coronas al imperio de Carlos V. Congreso internacional (Barcelona, 21-23 febrero 2000), Barcelone, Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, vol. 1, pp. 211-251.

Barrio Gozalo, Maximiliano (2010), El sistema beneficial de la Iglesia española en el Antiguo Régimen (1485-1834), Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante.

Bassegoda i Nonell, Joan (1988), « Restauracions a la Catedral de Barcelona », Reial academia catalana de belles arts de Sant Jordi, Butlletí II, tiré à part, pp. 7-22.

Bastardas, Joan (éd.) [1984], Usatges de Barcelona. El codi a mitjan segle xii, Barcelone, Fundació Noguera.

Batlle Gallart, Carme (1973), La crisis social y económica de Barcelona a mediados del siglo xv, Barcelone, CSIC (3 vol.).

Batlle Gallart, Carme (dir.) [1982-1983], La societat barcelonina a la baixa edat mitjana, Barcelone, Universitat de Barcelona.

Batlle Gallart, Carme (1983), « Les institucions benèfiques de la Seu d’Urgell durant l’edat mitjana (segles xi-xv) », Urgellia, 6, pp. 285-334.

Batlle Gallart, Carme (1987), L’assistència als pobres a la Barcelona medieval (s. xiii), Barcelone, Rafael Dalmau.

Batlle Gallart, Carme (1988), « La ciutat de Barcelona i el Cisma », dans AA. VV., Jornades sobre el Cisma d’Occident a Catalunya, les Illes i el Paris Valencià. (Barcelona-Peníscola, 19-21 d’abril de 1979: ponències i comunicacions), Barcelone, Institut, d’Estudis Catalans, vol. 2, pp. 315-336.

Batlle Gallart, Carme (1998), L’expansió baixmedieval [segles xiii-xv], vol. 3 de Pierre Vilar (dir.), Història de Catalunya, Barcelone, Edicions 62 (5e éd.).

Batlle Gallart, Carme (2007a), « Evolució d’una família de la Barcelona medieval: els Gualbes del segle xiv », dans Carme Batlle Gallart et Maria Teresa Ferrer Mallol (dir.), El « llibre del consell » de la ciutat de Barcelona. Segle xiv: les eleccions municipals, Barcelone, CSIC, pp. 49-135.

Batlle Gallart, Carme (2007b), Els ciutadans honrats de Barcelona. L’exemple dels Gualbes, segle xiv, Barcelone, Rafael Dalmau.

Batlle Gallart, Carme, Busqueta Riu, Joan J. (1992),  « Distribució social i formes de vida », dans Jaume Sobrequés i Callicó (dir.), Història de Barcelona, vol. 3 : La ciutat consolidada (segles xiv i xv), Barcelone, Ajuntament de Barcelona, pp. 91-136.

Baucells i Reig, Josep (1975), « La Pia Almoina de la Seo de Barcelona, origen y desarrollo », dans AA. VV., A pobreza e a assistência aos pobres na Península Ibérica durante a idade média. Actas das primeras Jornadas luso-espanholas de Historia Medieval (Lisboa, 23-30 de setembro 1972), Lisbonne, Universidade de Lisboa, pp. 75-135.

Baucells i Reig, Josep (1980), « Gènesi de la Pia Almoina de Barcelona: els fundadors », dans Manuel Riu (dir.), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, Barcelone, CSIC – Institució Milà i Fontanals, pp. 15-75.

Baucells i Reig, Josep (1987), El Maresme i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona. Catàleg del fons en pergamí de l’arxiu capitular de la catedral de Barcelona, Barcelone, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Baucells i Reig, Josep (1990a), El Baix Llobregat i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona. Catàleg del fons en pergamí de l’arxiu capitular de la catedral de Barcelona, Barcelone, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Baucells i Reig, Josep (1990b), El Garraf i la Pia Almoina de la Seu de Barcelona. Catàleg del fons en pergamí de l’Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona, Barcelone, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Baucells i Reig, Josep (1998-2001) « Pia Almoina », dans Ramon Corts i Blay, Joan Galtès i Pujol et Albert Manent i Segimon (dir.), Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, Barcelone, Barcelone, Generalitat de Catalunya – Claret, t. III, p. 85.

Baucells i Reig, Josep (2004-2005), Vivir en la Edad Media, Barcelone, CSIC – Institució Milà i Fontanals.

Baydal Sala, Vicent (2009), « La xarxa epistolar del Consell municipal de Barcelona, 1433-1550 », dans AA. VV., XI Congrés d’Història de Barcelona. La ciutat en xarxa Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, Institut de Cultura (Ajuntament de Barcelona, 1-3 de desembre de 2009), Barcelone, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, pp. 1-21.

Baydal Sala, Vicent (2013), « Les relacions epistolars de les ciutats de Barcelona, València i Palma entre els segles xvi i xvii (c. 1510 – c. 1630) », SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 1, pp. 105-136.

Bégou-Davia, Michèle (1997), L’interventionnisme bénéficial de la papauté au xiiie siècle. Les aspects juridiques, Paris, De Boccard.

Belenguer, Ernest (2013), « Una aproximació a la crisi de la baixa edat mitjana a Catalunya », Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 24, pp. 267-296.

Bellée, Armand (1875), L’ancien chapitre cathédral du Mans, Le Mans, Monnoyer.

Bennassar, Bartolomé (dir.) [1979], L’Inquisition espagnole. xve-xixe siècle, Paris, Hachette.

Bennassar, Bartolomé (2004), « Inquisition et pouvoirs civils dans les États des Couronnes de Castille et d’Aragon. Essai de synthèse », dans Gabriel Audisio (dir.), Inquisition et pouvoir, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, pp. 25-41.

Bensch, Stephen P. (1995), Barcelona and its Rulers. 1096-1291, Cambridge – New-York – Melbourne, Cambridge University Press.

Benvenuti, Anna (2008), « Le fait religieux dans la ville », dans Élisabeth Crouzet-Pavan et Élodie Lecuppre-Desjardin (dir.), Villes de Flandre et d’Italie (xiiie-xvie siècle). Les enseignements d’une comparaison, Turnhout, Brepols, pp. 121-128.

Berlière, Ursmer (1906), « Introduction », dans Ursmer Berlière (éd.), Suppliques de Clément VI (1342-1352), Rome – Bruges – Paris, Institut historique Belge – Desclée de Brouwer – Honoré Champion, p. ix-xxxiii.

Beyssac, Jean (1914), Les chanoines de l’église de Lyon, Lyon, Impr. P. Grange.

Biarne, Jacques (2002), « L’influence des monastères sur le paysage urbain en Occident (ive-viie siècles) », dans Brigitte Beaujard (éd.), La naissance de la ville chrétienne. Mélanges en l’honneur de Nancy Gauthier, Tours, Université de Tours, pp. 123-134.

Biget, Jean-Louis (1995), « Introduction », dans AA. VV., La cathédrale (xiie-xivsiècle), Toulouse, Privat, coll. « Cahiers de Fanjeaux » (30), pp. 7-13.

Biget, Jean-Louis (1999), « Formes et techniques de l’assiette et de la perception des impôts à Albi et à Rodez au bas Moyen Âge », dans Denis Menjot et Manuel Sánchez Martínez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), t. II : Les systèmes fiscaux, Toulouse, Privat, pp. 103-127.

Bijsterveld, Arnoud-Jan (1995), « Les jeux d’influence et le patronage local de la haute noblesse dans le choix des titulaires de cures en Brabant du Nord (xve-xvie siècles) », Revue du Nord, 77 (310), pp. 345-363.

Blázquez Miguel, Juan (1990), La Inquisición en Cataluña. El tribunal del Santo Oficio de Barcelona, 1487-1820, Tolède, Arcano.

Blockmans, W. (1990), « Corruption », dans David Knoke (dir.), Political Networks. The Structural Perspective, dossier publié dans Structural analysis in the social sciences, 4, pp. 144-146.

Bonney, Margaret (1990), Lordship and the urban community. Durham and its overlords. 1250-1550, Cambridge, Cambridge University Press.

Borau i Morell, Cristina (1993), « El sistema beneficial a la Seu de Barcelona: fundadors, advocacions i finançament artístic durant el segle xv », Pedralbes. Revista d’història moderna, 13 (2), pp. 139-147.

Borau i Morell, Cristina (1998), « El sistema beneficial en la Barcelona del segle xiv: la conjunció de la religiositat, l’economia i l’art », Anuario de Estudios Medievales, 28, pp. 709-728.

Boucheron, Patrick (1999), « Les enjeux de la fiscalité directe dans les communes italiennes (xiiie-xve siècle) », dans Denis Menjot et Manuel Sánchez Martínez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), t. II : Les systèmes fiscaux, Toulouse, Privat, pp. 153-169.

Boucheron, Patrick (2003), « Présentation », Histoire urbaine, 7, pp. 5-16.

Boucheron, Patrick (2010), « Politisation et dépolitisation d’un lieu commun : remarques sur la notion de Bien Commun dans les villes d’Italie centro-septentrionales entre commune et seigneurie », dans Élodie Lecuppre-Desjardin et Anne-Laure Van Bruaene (dir.), De Bono Communi. Discours et pratiques du Bien Commun dans les villes d’Europe (xiiie au xvie siècle), Turnhout, Brepols, pp. 237-251.

Boucheron, Patrick, Menjot, Denis (2003), « La ville médiévale », dans Jean-Luc Pinol (dir.), Histoire de l’Europe urbaine, Paris, Seuil, t. II, pp. 287-591.

Bourdieu, Pierre (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit.

Bourdieu, Pierre (1986), « L’illusion biographique », Actes de la recherche en sciences sociales, 62-63, pp. 69-72.

Bourin, Monique, Chareille, Pascal (éd.) [1995], Genèse médiévale de l’anthroponymie moderne, t. III : Enquêtes généalogiques et données prosopographiques, Tours, Publications de l’université de Tours.

Bove, Boris (2004), Dominer la ville. Prévôts des marchands et échevins parisiens de 1260 à 1350, Paris, CTHS.

Braunstein, Philippe (1997), « Pour une histoire des élites urbaines : vocabulaire, réalités et représentations », dans AA. VV., Les élites urbaines au Moyen Âge. Actes du XXVIIe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (Rome, mai 1996), Paris – Rome, Publications de la Sorbonne – École française de Rome, pp. 29-38.

Brodman, James William (1998), Charity and Welfare. Hospitals and the Poor in Medieval Catalonia, Philadelphie, University of Pennsylvania Press.

Broussolle, Jean (1955), « Les impositions municipales de Barcelone de 1382 à 1462 », Estudios de Historia Moderna, 5, pp. 3-164.

Caby, Cécile (2008), « Religion urbaine et religion civique en Italie au Moyen Âge : lieux, acteurs, pratiques », dans Élisabeth Crouzet-Pavan et Élodie Lecuppre-Desjardin (dir.), Villes de Flandre et d’Italie (xiiie-xvie siècle). Les enseignements d’une comparaison, Turnhout, Brepols, pp. 105-120.

Caby, Cécile (2012), « Pour une histoire des usages monastiques de l’espace urbain de l’Antiquité tardive à la fin du Moyen Âge », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 124 (1), [disponible en ligne].

Cachero Vinuesa, Montserrat (2017), « Understanding Networking: Theoretical Framework and Historical Evidence », dans Manuel Herrero Sánchez et Klemens Kaps (dir.), Merchants and Trade Networks in the Atlantic and the Mediterranean, 1550-1800. Connectors of Commercial Maritime Systems, Londres, Routledge, pp. 62-82.

Caillet, Louis (1975), La papauté d’Avignon et l’Église de France. La politique bénéficiale du pape Jean XXII en France (1316-1334), Paris, PUF.

Campos Sánchez-Bordona, María Dolores, Carrero Santamaría, Eduardo, Suárez González, Ana, Teijeira Pablos, María Dolores (2013), Librerías catedralicias. Un espacio del saber en la edad media y moderna, Léon – Saint-Jacques de Compostelle, Universidad de León – Universidade de Santiago de Compostela.

Carbonell i Buades, Marià (2000-2001), « Bartolomé Ordóñez i el cor de la catedral de Barcelona », Locus amoenus, 5, pp. 117-147, [disponible en ligne], DOI : 10.5565/rev/locus.106.

Carocci, Sandro (1999), Il nepotismo nel medioevo. Papi, cardinali e famiglie nobili, Rome, Viella.

Carreras i Candi, Francesc (1911), « L’inquisició barcelonina substituïda per l’inquisició castellana (1446-1487) », Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, année III, 1909-1910, pp. 130-177.

Carreras i Candi, Francesc (1913-1914), « Les obres de la catedral de Barcelona », Boletin de la Real academia de buenas letras de Barcelona, 49, pp. 22-30, 50, pp. 128-136, 53, pp. 302-317, 56, pp. 510-515.

Carrère, Claude (1967), Barcelone centre économique à l’époque des difficultés. 1380-1462, Paris – La Haye, Mouton et Cie (2 vol.).

Cassanyes Roig, Albert (2017), « La provisión de canonicatos y del obispado de Mallorca durante el reinado de Fernando II el Católico (1479-1516) », Studia histórica. Historia medieval, 36 (1), pp. 135-160.

Cassanyes Roig, Albert (2018a), « El capítol catedralici de Mallorca a la segona meitat del segle xv (1450-1495) », Anuario de Estudios Medievales, 48 (2), pp. 588-614, [disponible en ligne], DOI : 10.3989/aem.2018.48.2.02.

Cassanyes Roig, Albert (2018b), « La provisión de beneficios en la catedral de Lleida durante el episcopado de Antoni Cerdà (1449-1459) », Hispania Sacra, 70 (141), pp. 223-236, [disponible en ligne], DOI : 10.3989/hs.2018.018.

Castejón Domènech, Nativitat (2007), Aproximació a l’estudi de l’Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Repertori documental del segle xv, Barcelone, Fundació Noguera.

Catalunya i la Generalitat al llarg de la nostra història (1983), Barcelone, Generalitat de Catalunya.

Cauchies, Jean-Marie (éd.) [1998], Hommes d’Église et pouvoirs à l’époque bourguignonne (xive-xvie siècle). Actes des rencontres de Dijon-Dôle (25-28 septembre 1997), Neuchâtel, Centre européen d’études bourguignonnes.

Cazelles, Raymond (1982), Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, Genève – Paris, Droz.

Célier, Léonce (1910), Les dataires du xve siècle et les origines de la Daterie apostolique, Paris, Fontemoing.

Chacón Jiménez, Francisco, Gonçalo Monteiros Nuno (dir.) [2006], Poder y movilidad social. Cortesanos, religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos xv-xix), Madrid, CSIC.

Chiffoleau, Jacques (1980), La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la fin du Moyen Âge, vers 1320-vers 1480, Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome (47).

Chiffoleau, Jacques (2006), « Ecclesia de occultis non iudicat. L’Église, le secret, l’occulte du xiie au xve siècle », Micrologus, Nature, Sciences and Medieval Societies, 14, pp. 359-481.

Chilà, Roxane (inédite), Une cour à l’épreuve de la conquête. La société curiale et Naples, capitale d’Alphonse le Magnanime (1416-1458), thèse de doctorat soutenue en 2014 à l’université Paul-Valéry – Montpellier 3, [disponible en ligne].

Claramunt Rodríguez, Salvador (dir.) [2013], XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta (Barcelona-Poblet-Lleida, 7-12 decembre 2000) [2003], Barcelone, Universitat de Barcelona (3 vol.).

Coelho, Maria Helena da Cruz, Morujão, Maria do Rosário Barbosa (2007), « Les testaments du clergé de Coimbra : des individus aux réseaux sociaux », dans AA. VV., Encontro Internacional Carreiras Eclesiásticas no Ocidente Cristão (séc. xii-xiv) [ Lisboa, 2006], Lisbonne, CEHR – UCP, pp. 121-138.

Coll Julià, Núria (1977), « Nova identificació de l’escriptor i poeta Romeu Llull », Estudios históricos y documentos de los archivos de protocolos, 5, pp. 245-297.

Conesa Soriano, Julia (2015), « La gestion d’un patrimoine ecclésiastique urbain à la fin du Moyen Âge : l’inscription du chapitre cathédral de Barcelone dans la ville », Histoire urbaine, 42, pp. 37-57.

Conesa Soriano, Julia (2016), « Le haut clergé séculier dans les réseaux de l’élite dirigeante urbaine du bas Moyen Âge : chanoines, liens familiaux et réseaux politiques à Barcelone à la fin du xve siècle », dans Nicole Lemaître (dir.), Réseaux religieux et spirituels. Du Moyen Âge à nos jours, Paris, CTHS, pp. 43-53.

Conesa Soriano, Julia (2018), « La puissance des institutions ecclésiastiques dans les critères de hiérarchisation des villes : le cas du haut clergé séculier en Catalogne (xve siècle) », Anuario de Estudios Medievales, 48 (1), pp. 301-329.

Conesa Soriano, Julia (2019), « Les comptes de la cathédrale de Barcelone : la construction d’une administration ecclésiastique (xive-xve siècles) », Comptabilité(s), 10, [disponible en ligne].

Contamine, Philippe (1997), La noblesse au royaume de France de Philippe le Bel à Louis XII, Paris, PUF.

Cortès, Cristian (1973), Els Setantí, Barcelone, Fundació Salvador Vives Casajuana.

Cortés Peña, Antonio Luís, López Guadalupe, Miguel Luís (2010), « Historiografía sobre la Iglesia en el Reino de Granada (Edad Moderna) », Tiempos Modernos, 20, pp. 170-174.

Costa, Maria Antonieta Moreira da (2005), « Nepotismo e poder na arquidiocese de Braga (1245-1374) », Lusitania Sacra, 17, pp. 117-141.

Coulon, Damien (2004), Barcelone et le grand commerce d’Orient au Moyen Âge. Un siècle de relations avec l’Égypte et la Syrie-Palestine (ca. 1330-ca. 1430), Madrid – Barcelone, Casa de Velázquez – Institut Europeu de la Mediterrània.

Courbon, Léonard (2015), « Introduction », dans Léonard Courbon et Denis Menjot (dir.), La cour et la ville dans l’Europe du Moyen Âge et des Temps Modernes, Turnhout, Brepols, pp. 1-11.

Courtel, Anne-Lise (1977), « Les clientèles des cardinaux limousins en 1378 », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, 89 (2), pp. 889-944.

Crouzet-Pavan, Élisabeth (1990), « Mots et gestes : notes sur la conscience de la parenté (Venise, xve siècle) », Médiévales, 19, pp. 9-15.

Crouzet-Pavan, Élisabeth (1996), « Les élites urbaines : aperçus problématiques (France, Angleterre, Italie) », dans AA. VV., Les élites urbaines au Moyen Âge. Actes du XXVIIe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (Rome, mai 1996), Paris – Rome, Publications de la Sorbonne – École française de Rome, pp. 9-28.

Crouzet-Pavan, Élisabeth (2003), « “Pour le bien commun”. À propos des politiques urbaines dans l’Italie communale », dans Élisabeth Crouzet-Pavan (dir.), Pouvoir et édilité. Les grands chantiers dans l’Italie communale et seigneuriale, Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome (302), pp. 11-40.

Crouzet-Pavan, Élisabeth (2007), Renaissances italiennes. 1380-1500, Paris, Albin Michel.

Crouzet-Pavan, Élisabeth (2009), Les villes vivantes. Italie xiiie-xve siècle, Paris, Fayard.

Crouzet-Pavan, Élisabeth (2010), « La pensée médiévale sur la mobilité sociale. xiie-xive siècle », dans Sandro Carocci (dir.), La mobilità sociale nel medioevo, Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome (463), pp. 69-96.

Crouzet-Pavan, Élisabeth (2015), Le Moyen Âge de Venise. Des eaux salées au miracle de pierres, Paris, Albin Michel.

Cuadrada, Coral, López, María Dolores (1991), « A la Mediterrània medieval: les societats mercantils a la Corona d’Aragó (s. xiv) », Universitas Tarraconensis, 10, pp. 67-92.

Cuissard, Charles (1900), Les chanoines et dignitaires de la cathédrale d’Orléans, Orléans, s. n.

Curzel, Emanuele (2001), I canonici e il capitolo della cattedrale di Trento dal xii al xv secolo, Bologne, Il Mulino.

Dantí i Riu, Jaume (1999), « La hacienda municipal y las exenciones fiscales en Catalunya: el conflicto entre el Consejo de Ciento y los eclesiásticos en Barcelona en los siglos xvi y xvii », dans José Manuel de Bernardo Ares et Jesús Manuel González Beltrán (éd.), La administración municipal en la Edad Moderna. Actas de la V Reunión científica de la asociación española de historia moderna (Cádiz, 1998), Cadix, Universidad de Cádiz, vol. 2, pp. 219-229.

Dantí i Riu, Jaume (2002), El Consell de Cent de la ciutat de Barcelona (1249-1714), Barcelone, Rafael Dalmau.

Davis, Virginia (2014), « Clerics and the King’s Service in Late Medieval England », dans Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et Jean-Philippe Genet (dir.), Église et État, Église ou État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne, Paris – Rome, Publications de la Sorbonne – École française de Rome, pp. 25-33, [disponible en ligne].

Del Torre, Giuseppe (1992-1993), « Stato regionale e benefici ecclesiastici: vescovadi e canonicati nella Terraferma veneziana all’inizio dell’età moderna », Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere, ed arti, 151, pp. 1171-1236.

Dereine, Charles (1953), « Chanoines », dans Alfred Baudrillart (dir.), Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris, Letouzey et Ané, t. XII, col. 371-376.

Desachy, Matthieu (1998), « Querelles et conflits autour de la cathédrale de Rodez (1300-1500) », dans Noël Coulet et Olivier Guyotjeannin (dir.), La ville au Moyen Âge, Paris, CTHS, pp. 133-144.

Desachy, Matthieu (2005), Cité des hommes. Le chapitre cathédral de Rodez (1215-1562), Rodez, Rouergue.

Desportes, Pierre (1998), Diocèse de Reims, Turnhout, Brepols, coll. « Fasti Ecclesiae Gallicanae » (3).

Devailly, Guy (1984), « Les grandes familles et l’épiscopat dans l’ouest de la France et les Pays de la Loire », Cahiers de civilisation médiévale, 105-106, pp. 49-55.

Díaz Ibáñez, Jorge (1996), « El poder episcopal en la diócesis de Cuenca en la Edad Media », Espacio, tiempo y forma. Serie III, Historia medieval, 9, pp. 41-88.

Díaz Ibáñez, Jorge (2003), « La Iglesia de Castilla y León y el Papado de Aviñón: súplicas beneficiales, prosopografía y clientelismo eclesiástico en época de Urbano V », dans AA. VV., El reino de León en la Edad Media, León, CEISI, coll. « Fuentes y estudios de historia leonesa » (98), t. X, pp. 486-487.

Díaz Ibáñez, Jorge (2010), « La formación de las élites eclesiásticas: aportaciones de la historiografía castellana y portuguesa », dans Sandro Carocci (dir.), La mobilità sociale nel medioevo, Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome (463), pp. 309-339.

Díaz Rodríguez, Antonio José (2009a), « El precio del nepotismo: coadjutoría y resigna en las catedrales andaluzas (ss. xvi-xviii) », Chronica Nova, 35, pp. 287-309.

Díaz Rodríguez, Antonio José (2009b), « Inversión económica y gestión patrimonial particular entre los prebendados de la España moderna: Córdoba (1500-1800) », Obradoiro de Historia Moderna, 21, pp. 157-189.

Díaz Rodríguez, Antonio José (2009c), « Las casas del deán don Juan de Córdoba: lujo y clientela en torno a un capitular del Renacimiento », Hispania sacra, 61 (123), pp. 77-104.

Díaz Rodríguez, Antonio José (2010a), « Cabildos catedralicios y clero capitular en el Antiguo Régimen: estado de la cuestión », Revista de historiografía, 13, pp. 82-99.

Díaz Rodríguez, Antonio José (2010b), « La instrumentalización de los cabildos catedrales: los Salazar como estudio de caso de la minoría judeoconversa », dans Enrique Soria Mesa et Antonio José Díaz Rodríguez (éd.), Iglesia, poder y fortuna. Clero y movilidad social en la España moderna, Grenade, Comares, pp. 115-136.

Díaz Rodríguez, Antonio José (2012), El clero catedralicio en la España moderna. Los miembros del cabildo de la catedral de Córdoba (1475-1808), Murcie, Universidad de Murcia.

Dietrich-Strobbe, Irène (inédite), Sauver les riches. La charité à Lille à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat soutenue en 2016 à l’université Paris-Sorbonne.

Digard, Georges (éd.) [1904], Les registres de Boniface VIII, Paris, De Boccard, t. II.

Dubois, Alice (1949), Le chapitre cathédral de Saint-Lambert à Liège au xviie siècle, Paris, Les Belles Lettres.

Duby, Georges (dir.) [1980-1985], Histoire de la France urbaine, Paris, Seuil (5 vol.).

Ducreux, Francis (1986), Le chapitre cathédral de Tulle. De ses origines à la Révolution française, Tulle, Impr. Maugein.

Dumolyn, Jan (2006), « Les réseaux politiques locaux en Flandre sous la domination bourguignonne : les exemples de Gand et de Lille », Revue du Nord, 365, [disponible en ligne].

Dumolyn, Jan (2010), « Une idéologie urbaine “bricolée” en Flandre médiévale : les sept portes de Bruges dans le manuscrit Gruuthuse (début du xve siècle) », Revue belge de philologie et d’histoire, 88 (4), pp. 1039-1084.

Duran i Grau, Eulàlia (1982), Les germanies als països catalans, Barcelone, Curial.

Duran i Grau, Eulàlia (2008), « La família Borja: historiografia, llegenda, tema literari », Catalan Historical Review, 1, pp. 211-222.

Duran i Sanpere, Agustí (1928), Per la història del barri de la Catedral de Barcelona, Barcelone, s. n.

Duran i Sanpere, Agustí (1972), Barcelona i la seva història, Barcelone, Curial (3 vol.).

Duran i Sanpere, Agustí, Sanabre, José (éd.) [1930-1947], Llibre de les solemnitats de Barcelona, Barcelone, Institució Patxot (2 vol.).

Dutour, Thierry (1998), Une société de l’honneur. Les notables et leur monde à Dijon à la fin du Moyen Âge, Paris, Champion.

Dutour, Thierry (2000), « Les ecclésiastiques et la société laïque en ville. Le cas de Dijon à la fin du Moyen Âge », dans Patrick Boucheron et Jacques Chiffoleau (dir.), Religion et société urbaine au Moyen Âge. Études offertes à Jean-Louis Biget, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 81-94.

Dutour, Thierry (2002), « La réhabilitation de l’acteur social en histoire médiévale : réflexions d’après une expérience de terrain », Genèses, 47, pp. 21-41, [disponible en ligne].

Dutour, Thierry (2003), La ville médiévale. Origines et triomphe de l’Europe urbaine, Paris, Odile Jacob.

Engels, Odilo (1970), « Los reyes Jaime II y Alfons IV de Aragón y los concilios provinciales de Tarragona », dans AA. VV., VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Valencia, 1967), Valence, Artes gráficas, vol. 2, pp. 258-261.

Ensenyat Pujol, Gabriel (2012), « Humanisme i Renaixement a Mallorca: noves dades, nova periodització », eHumanista/IVITRA, 1, pp. 99-127.

Fàbrega i Grau, Àngel (1978), La vida quotidiana a la catedral de Barcelona en declinar el Renaixement. Any 1580, Barcelone, Arxiu Capitular de la S. E. Catedral Basílica de Barcelona.

Fàbrega i Grau, Ángel (1993), « La catedral, ente propulsor de cultura: la catedral de Barcelona », dans AA. VV., Memoria ecclesiae IV. La catedral y la diócesis en los archivos de la Iglesia. Santoral hispano-mozárabe en España. Actas del Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (Oviedo, 10-13 septiembre 1991), Oviedo, Asociación de Archiveros de la Iglesia de España, pp. 101-122.

Farelo, Mário (2005a), « A quem são teúdos o barões e sages cónegos? Perspectivas sobre as redes de solidariedade no cabildo da sé de Lisboa (1277-1377) », Lusitania Sacra, 17, pp. 141-183.

Farelo, Mário (2005b), « Organização e composição social do cabido da Sé de Lisboa (1277-1377) », Anuario de Estudios Medievales, 35 (2), pp. 767-797.

Farelo, Mário (2012), « Les pouvoirs du parvis : pour une comparaison des élites ecclésiastique et municipale à Lisbonne (1325-1377) », dans Mafalda Soares da Cunha, Fátima Farrica et Hermínia Vasconcelos Vilar (dir.), Centros Periféricos de Poder na Europa do Sul (séculos xii-xviii), Lisbonne, Colibri – CIDEHUS-UÉ, pp. 115-141.

Fargas Peñarrocha, Maria Adela (1997), Família i poder a Catalunya, 1516-1626. Les estratègies de consolidació de la clase dirigent, Barcelone, Fundació Noguera.

Fargas Peñarrocha, Maria Adela (2001), « Les dues cares del poder: poder institucional i poder familiar en el municipi de Barcelona a l’inici de l’època moderna », Barcelona Quaderns d’Història, 5, pp. 147-157.

Fatjó Gómez, Pedro (1984), « La beneficencia eclesiástica en la Barcelona del xvii: la Pia Almoina 1655-1669 », Pedralbes. Revista d’història moderna, 12, pp. 353-362.

Fatjó Gómez, Pedro (1993), « Aproximación a una élite institucional de la Catalunya moderna: los capitulares de la Seo de Barcelona en el siglo xvii », Pedralbes. Revista d’història moderna, 13 (2), pp. 149-161.

Fatjó Gómez, Pedro (2001), « La contabilidad de una institución eclesiásticas desde la perspectiva del historiador económico », dans AA. VV., XI Congreso de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (Madrid, 26, 27 y 28 de septiembre de 2001), Madrid, AECA.

Fatjó Gómez, Pedro (inédite), La Catedral de Barcelona en el siglo xvii. Las estructuras y los hombres, thèse de doctorat soutenue en 2001 à l’ Universitat de Barcelona.

Favreau, Robert (1991), « La résidence dans les chapitres du diocèse de Poitiers au Moyen Âge », dans AA. VV., Crises et réformes dans l’Église de la réforme grégorienne à la préréforme. Acte du 115e Congrès national des sociétés savantes (Avignon, 1990), Paris, CTHS, pp. 39-55.

Feliu, Gaspar (2004), « La crisis catalana de la baja Edad Media: estado de la cuestión », Hispania, 64/2 (217), pp. 435-466.

Fernández Conde, Francisco Javier (2003), « Renacimiento urbano y religiosidad: los cabildos de canónigos », dans AA. VV., Las sociedades urbanas en la España medieval. Actas de la XXIX Semana de Estudios Medievales (Estella, 15 al 19 de julio de 2002), Pampelune, Gobierno de Navarra, pp. 311-353.

Fernández de Córdova Miralles, Álvaro (2005), Alejandro VI y los Reyes Católicos. Relaciones político-eclesiásticas (1492-1503), Rome, Edizioni Università della Santa Croce.

Fernández de Córdova Miralles, Álvaro (2013), « Vida y empresas del cardenal Lluís Joan del Milà: promoción eclesiástica y mecenazgo entre Italia y la Corona de Aragón », Aragón en la Edad Media, 24, pp. 191-223.

Fernández Trabal, Josep (1999), « De “Prohoms” a ciudadanos honrados: aproximación al estudio de las elites urbanas de la sociedad catalana bajomedieval (s. xiv-xv) », Revista d’història medieval, 10, pp. 331-370.

Ferro, Víctor (1987), El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, Vic, Eumo.

Font Rius, Josep Maria (1945), « Orígenes del régimen municipal a Catalunya », Anuario de historia del derecho español, 16, pp. 389-529.

Fort i Cogul, Eufemià (1973), Catalunya i la Inquisició, Barcelone, Aedos.

Frank, Thomas (2003), « I canonici nell’associazione del clero di Viterbo (secoli xiv-xv) », Quaderni di storia religiosa, 10, pp. 209-244.

Fray, Jean-Luc (2003a), « Les élites politiques et administratives locales (urbaines et territoriales) dans l’Occident des xive et xve siècles : l’exemple de Nancy », dans Mireille Cébeillac-Gervasoni et Laurent Lamoine (dir.), Les élites et leurs facettes. Les élites locales dans le monde hellénistique et romain, Rome – Clermont-Ferrand, École française de Rome – Presses universitaires Blaise-Pascal, pp. 269-276.

Fray, Jean-Luc (2003b), « L’étude des élites locales chez les médiévistes : difficultés conceptuelles et méthodologiques », dans Mireille Cébeillac -Gervasoni et Laurent Lamoine (dir.), Les élites locales dans le monde hellénistique et romain, Rome – Clermont-Ferrand, École française de Rome – Presses universitaires Blaise-Pascal, pp. 269-277.

Fray, Jean-Luc (2005), « Église et réseau urbain : quelques réflexions sur la contribution des institutions ecclésiastiques à la constitution et à la vie du maillage urbain (xiiie-début xvie siècle) », dans Jacky Theurot et Nicole Brocard (éd.), La ville et l’Église du xiiie siècle à la veille du concile de Trente. Regards croisés entre comté de Bourgogne et autres principautés. Actes de colloque (Besançon et Poligny, 18-19 novembre 2005), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, pp. 13-31.

Freedman, Paul H. (1983), The Diocese of Vic. Tradition and Regeneration in Medieval Catalonia, New Brunswick, Rutgers University Press.

Galland, Bruno (2003), « In duarum viarum capite : quelques itinéraires singuliers entre l’Église et l’État », dans Dominique Barthélémy et Jean-Marie Martin (éd.), Liber Largitorius. Études d’histoire médiévale offertes à Pierre Toubert par ses élèves, Paris, Droz, pp. 503-514.

Gamero Igea, Germán (2015), « El modelo administrativo de la Corte de Fernando el Católico: cambios y permanencias en la gestión cortesana de la Corona de Aragón », e-Spania, 20, [disponible en ligne].

Gamero Igea, Germán (2016), « Ordenar la Corte y gobernar los territorios: dinámicas y estructuras de poder en el entorno de Fernando el Católico », dans Guillermo Nieva Ocampo, Rubén González Cuerva et Andrea Mariana Navarro (dir.), El príncipe, la corte y sus reinos, Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, pp. 139-166.

Gams, Pius Bonifacius (1873), Series episcoporum ecclesiae catholicae quotquot innotuerunt a beato Petro Apostolo, Ratisbonne, Manz.

Gane, Robert (1999), Le chapitre de Notre-Dame de Paris au xive siècle. Étude sociale d’un groupe canonial, Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne.

García Cárcel, Ricardo (1976), Orígenes de la Inquisición española. El tribunal de Valencia, 1478-1530, Barcelone, Península.

García García, Cristina María (2018), « El cabildo de la catedral de Pamplona: composición social, carreras canonicales y conflictividad en el siglo xiii (1194-1266) », Edad Media. Revista de Historia, 19, pp. 241-268.

Garcia i Espuche, Albert, Guàrdia i Bassols, Manuel (1986), Espai i societat a la Barcelona pre-industrial, Barcelone, Ed. De la Magrana.

García Panadés, Teresa (inédit), Una Familia de ciudadanos honrados de Barcelona. Los Gualbes, mémoire soutenu en 1977 à l’ Universitat de Barcelona.

García Panadés, Teresa (1983), « Los bienes de Ferrer de Gualbes, ciudadano de Barcelona (hacia 1350-1423) », Acta historica et archaeologica mediaevalia, 4, pp. 149-204.

García y García, Antonio (1967), Historia del derecho canónico, t. I : El primer milenio, Salamanque, Instituto de Historia de la Teología Española.

Garnier, Florent (2010), « Tenir conseil dans les villes du Rouergue », dans Martine Charageat et Corinne Leveleux-Teixeira (éd.), Consulter, délibérer, décider. Donner son avis au Moyen Âge (France-Espagne, viie-xvie siècles), Toulouse, Méridiennes, pp. 281-299.

Gaudemet, Jean (1935), La collation par le roi de France des bénéfices vacants en régale, des origines à la fin du xve siècle, Paris, Leroux.

Gaudemet, Jean (1951), « Utilitas publica », Revue historique de droit français et étranger, 29, pp. 465-499.

Gaudemet, Jean (1960), « Unanimité et majorité », dans AA. VV., Études historiques à la mémoire de Noël Didier, Paris, Montchrestien, pp. 149-162.

Gaudemet, Jean (1979a), « Le gouvernement de l’Église à l’époque classique. IIe partie : Le gouvernement local », dans Gabriel Le Bras et Jean Gaudemet (dir.), Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, Paris, Cujas, t. VIII, vol. 2, pp. 95-102.

Gaudemet, Jean (1979b), Les élections dans l’Église latine des origines au xvie siècle, Paris, Fernand Lanore.

Gaudemet, Jean (1980), La société ecclésiastique dans l’Occident médiéval, Londres, Toulouse, Variorum Reprints, pp. 307-318.

Gaudemet, Jean (1986), « Un point de rencontre entre les pouvoirs politiques et l’Église : le choix des évêques, schéma pour une enquête », dans Jean-Philippe Genet et Bernard Vincent (éd.), État et Église dans la genèse de l’État moderne. Actes du colloque organisé par le CNRS et la Casa de Velázquez (Madrid, 30 novembre-1er décembre 1984), Madrid, Casa de Velázquez, coll. « Bibliothèque de la Casa de Velázquez » (1), pp. 279-295.

Gaudreault, Lynn (2012), « Le registre de délibérations, outil de représentation de l’identité consulaire et lieu de dialogue entre autorité communale et pouvoir royal (Brignoles, 1387-1391) », Histoire urbaine, 35, pp. 51-67.

Gaussin, Pierre-Roger (1982), « Les conseillers de Charles VII (1418-1461) : essai de politologie historique », Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, 10, pp. 67-130.

Gauvard, Claude, Chiffoleau, Jacques (2007), « Conclusions », dans Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard et Andrea Zorzi (dir.), Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident à la fin du Moyen Âge, Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome (385), pp. 713-729.

Gazzaniga, Jean-Louis (1992), « Les clercs au service de l’État dans la France du xve siècle », dans Jacques Krynen et Albert Rigaudière (dir.), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir (xie-xve siècle), Bordeaux, PUB, pp. 253-278.

Genet, Jean-Philippe (1996), « Chambres des comptes des principautés et genèse de l’État moderne », dans Philippe Contamine et Olivier Mattéoni (éd.), Les chambres des comptes aux xiveet xve siècles, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, pp. 267-279.

Genet, Jean-Philippe, Vincent, Bernard (éd.) [1986], État et Église dans la genèse de l’État moderne. Actes du colloque organisé par le CNRS et la Casa de Velázquez (Madrid, 30 novembre-1er décembre 1984), Madrid, Casa de Velázquez, coll. « Bibliothèque de la Casa de Velázquez » (1).

Gerbet, Marie-Claude (1994a), Les noblesses espagnoles au Moyen Âge. xie-xve siècle, Paris, Armand Colin.

Gerbet, Marie-Claude (1994b), « Patriciat et noblesse à Barcelone à l’époque de Ferdinand le Catholique : modalités et limites d’une fusion », dans Marie-Thérèse Caron, Pierre Desportes, Marie-Claude Gerbet, Georges Jehel, Pierre Racine et Annie Saunier (dir.), Villes et sociétés urbaines au Moyen Âge, Paris, Presses de l’université de Paris-Sorbonne, pp. 134-140.

Gilles, Henri (1972), « Le clergé méridional entre le roi et l’Église », dans AA. VV., Les évêques, les clercs et le roi (1250-1300), Toulouse, Privat, coll. « Cahiers de Fanjeaux » (7), pp. 393-417.

Gilles, Henri (1996), « La cathédrale dans les textes canoniques méridionaux », dans AA. VV., La cathédrale (xiie-xive siècle), Toulouse, Privat, coll. « Cahiers de Fanjeaux » (30), pp. 231-243.

Gomes, Rita Costa (2007a), « L’ordre domestique et l’ordre politique : la société de cour dans le Portugal du bas Moyen Âge », dans François Foronda et Ana Isabel Carrasco (dir.), Du contrat d’alliance au contrat politique. Cultures et sociétés politiques dans la péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge, Toulouse, CNRS – Université Toulouse-Le Mirail, pp. 245-263.

Gomes, Rita Costa (2007b), « The Court Galaxy », dans Anthony Molho et Diogo Ramada Curto (éd.), Finding Europe. Discourses on Margins, Communities, Images, Oxford – New York, Berghahn Books, pp. 185-203.

Grélois, Emmanuel (inédite), Territorium civitatis. L’emprise de l’Église sur l’espace d’une cité et de ses environs : Clermont au xiiie siècle, thèse de doctorat soutenue en 2003 à l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.

Guàrdia i Bassols, Manuel, García Espuche, Albert (1992), « Consolidación de una estructura urbana: 1300-1516 », dans Jaume Sobrequès i Callicó (dir.), Història de Barcelona, vol. 3 : La ciutat consolidada (segles xiv i xv), Barcelone, Enciclopèdia Catalana, pp. 35-72.

Guénée, Bernard (1987), Entre l’Église et l’État. Quatre vies de prélats français à la fin du Moyen Âge, Paris, Gallimard.

Guerreau-Jalabert, Anita, Le Jan, Régine, Morsel, Joseph (2002), « De l’histoire de la famille à l’anthropologie de la parenté », dans Otto Gerhard Oexle et Jean-Claude Schmitt (dir.), Les tendances actuelles de l’histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne, Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 433-446.

Guilbert, Sylvette (2015), Diocèse de Châlons-en-Champagne, Turnhout, Brepols, coll. « Fasti Ecclesiae Gallicanae » (14).

Guillemain, Bernard (1952), La politique bénéficiale du pape Benoit XII (1334-1342), Paris, Honoré Champion.

Guillemain, Bernard (1962), La cour pontificale d’Avignon (1309-1376). Étude d’une société, Paris, De Boccard.

Guillemain, Bernard (2003), « Les entourages des cardinaux à Avignon », dans Alain Marchandisse et Jean-Louis Kupper (dir.), À l’ombre du pouvoir. Les entourages princiers au Moyen Âge, Liège, Publications de l’université de Liège, pp. 7-11.

Guillemain, Bernard, Martin, Catherine (1972), « Origines sociales, intellectuelles et ecclésiastiques des évêques de la province de Narbonne entre 1249 et 1317 », dans AA. VV., Les évêques, les clercs et le roi (1250-1300), Toulouse, Privat, coll. « Cahiers de Fanjeaux » (7), pp. 91-107.

Guilleré, Christian (1980), « Une institution charitable face aux malheurs du temps : la Pia Almoina de Gérone (1347-1380) », dans Manuel Riu (dir.), La pobreza y la asistencia a los pobres en la Cataluña medieval, Barcelone, CSIC – Institució Milà i Fontanals, pp. 313-345.

Guilleré, Christian (2003), « Le contrôle du gouvernement urbain dans la Couronne d’Aragon (milieu xiiie siècle-1479) », dans AA. VV., Las sociedades urbanas en la España medieval. Actas de la XXIX Semana de Estudios Medievales (Estella, 15 al 19 de julio de 2002), Pampelune, Gobierno de Navarra, pp. 353-409.

Guyotjeannin, Olivier (1987), Episcopus et comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au nord du royaume de France (Beauvais-Noyon, xe-xiiie siècle), Paris – Genève, Droz.

Herlihy, David, Klapisch-Zuber, Christiane (1978), Les Toscans et leurs familles. Une étude du catasto florentin de 1427, Paris, Fondation nationale des sciences politiques – Éditions de l’EHESS.

Hermann, Christian (1988), L’Église d’Espagne sous le patronage royal (1476-1834). Essai d’ecclésiologie politique, Madrid, Casa de Velázquez, coll. « Bibliothèque de la Casa de Velázquez » (3).

Houssaye Michienzi, Ingrid (2013), Datini, Majorque et le Maghreb (14e-15e siècles). Réseaux, espaces méditerranéens et stratégies marchandes, Leyde – Boston, Brill.

Hubert, Étienne (1999), « Propriété ecclésiastique et croissance urbaine (à propos de l’Italie centro-septentrionale, xiie-début du xive siècle) », dans AA. VV., Gli spazi economici della Chiesa nell’Occidente mediterraneo (secoli xii-metà xiv). Sedicesimo Convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 mai 1997), Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d’arte, pp. 125-155.

Hurtado, Víctor, Mestre i Campi, Jesús, Miserachs, Toni (dir.) [1995], Atles d’història de Catalunya, Barcelone, Edicions 62.

Iglesias Ortega, Arturo (2010), El cabildo catedralicio de Santiago de Compostela en el siglo xvi. Aspectos funcionales y sociológicos de una élite eclesiástica, Saint-Jacques-de-Compostelle, Universidade de Santiago de Compostela.

Jacques, Bernard (1949), « Le népotisme de Clément V et ses complaisances pour la Gascogne », Annales du Midi. Revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, 61 (7-8), pp. 369-411.

Jardí Anguera, Montserrat (inédite), Mestres entalladors a Barcelona durant la segona meitat del segle xv i primer quart del segle xvi. De la tradició germànica a la producció local, thèse de doctorat soutenue en 2006 à l’Universitat de Barcelona.

Jaspert, Nikolas (1996), Stift und Stadt. Das Heiliggrabpriorat von Santa Anna und das Regularkanonikerstift Santa Eulàlia del Camp im mittelalterlichen Barcelona, 1145-1423, Berlin, Duncker und Humblot, coll. « Berliner historische Studien 24, Ordensstudien » (10).

Jaspert, Nikolas (2001), « El Consell de Cent i les institucions eclesiàstiques: cap a una visió comprensiva », Barcelona Quaderns d’Història, 4, pp. 108-127.

Jéhanno, Christine (2004), « Un hôpital au cœur de la ville : inscription spatiale et insertion sociale de l’Hôtel-Dieu de Paris au Moyen Âge », dans Pascal Montaubin (éd.), Hôpitaux et maladreries au Moyen Âge. Espace et environnement. Actes du colloque international d’Amiens-Beauvais (22-24 novembre 2002), Amiens, CAHMER, pp. 35-49.

Jiménez Gutiérrez, Francisco Javier (1992), « El cabildo pamplonés en el siglo xiv. Una análisis prosopográfico », Príncipe de Viana, 53 (196), pp. 391-408.

Jiménez Sureda, Montserrat (inédite), La Iglesia catalana bajo la monarquía de los Borbones. La catedral de Gerona en el siglo xviii, thèse de doctorat soutenue en 1998 à l’Universitat de Barcelona.

Jorge, Ana Maria (2001-2002), « “Fasti Ecclesiae Portugaliae”: prosopografia do clero catedralício português: 1071-1325 », Lusitania Sacra, pp. 13-14 et pp. 665-666.

Julerot, Véronique (2006), « Y a ung grant desordre ». Élections épiscopales et schismes diocésains en France sous Charles VIII, Paris, Publications de la Sorbonne.

Julerot, Véronique (2010), « Donner son avis, est-ce toujours bien utile ? Prises de position et prise de décision dans les élections épiscopales à la fin du Moyen Âge en France », dans Martine Charageat et Corinne Leveleux-Teixeira (éd.), Consulter, délibérer, décider. Donner son avis au Moyen âge (France-Espagne, viie-xvie siècles), Toulouse, Méridiennes, pp. 253-267.

Julerot, Véronique (2011), « Jean Simon, évêque de Paris (1492-1502) : les réseaux d’un succès », Revue historique, 659, pp. 511-525.

Julerot, Véronique (2014), « Les chanoines cathédraux au parlement de Paris : entre service de l’État et intérêts personnels », dans Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et Jean-Philippe Genet (dir.), Église et État, Église ou État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne, Paris – Rome, Publications de la Sorbonne – École française de Rome, pp. 87-100.

Juncosa Bonet, Eduard (2015), Estructura y dinámicas de poder en el señorío de Tarragona. Creación y evolución de un dominio compartido (ca. 1118-1462), Barcelone, CSIC – Institució Milà i Fontanals.

Kamen, Henry (1965), The Spanish Inquisition, Londres, Weidenfeld and Nicolson.

Klapisch-Zuber, Christiane (1990), La maison et le nom. Stratégies et rituels dans l’Italie de la Renaissance, Paris, Éditions de l’EHESS, pp. 59-83.

Klapisch-Zuber, Christiane (2006), Retour à la cité. Les magnats de Florence, 1340-1440, Paris, Éditions de l’EHESS.

Kupper, Jean-Louis (2003), « Conclusions », dans Alain Marchandisse et Jean-Louis Kupper (dir.), À l’ombre du pouvoir. Les entourages princiers au Moyen Âge, Liège, Presses universitaires de Liège, pp. 407-410.

L’évêque dans l’histoire de l’Église. Actes de la septième rencontre d’histoire religieuse (Fontevraud, 14 et 15 octobre 1983) [1984], Angers, Presses de l’université d’Angers.

Lainé, Françoise (2014), « Chanoines, officiaux et vicaires généraux entre l’Église et l’État : le cas de Bordeaux », dans Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et Jean-Philippe Genet (dir.) Église et État, Église ou État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne, Paris – Rome, Publications de la Sorbonne – École française de Rome, pp. 35-54, [disponible en ligne].

Lainé, Françoise (2016), Diocèse de Bordeaux, Turnhout, Brepols, coll. « Fasti Ecclesiae Gallicanae » (13).

Lalou, Élisabeth (1992), « Les chanoines au service de Philippe le Bel », dans Hélène Millet (dir.), I canonici al servizio dello Stato in Europa secoli xiii-xvi / Les chanoines au service de l’État en Europe du xiiie au xvie siècle, Modène, F. C. Panini, pp. 219-230.

Lambert, A. (1932), « Barcelone », dans Alfred Baudrillart (dir.), Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris, Letouzey et Ané, t. VI, col. 692-693.

Lardin, Philippe (2005), « La municipalité de Rouen et les églises de la ville à la fin du Moyen Âge », dans Jacky Theurot et Nicole Brocard (éd.), La ville et l’Église du xiiie siècle à la veille du concile de Trente. Regards croisés entre comté de Bourgogne et autres principautés. Actes de colloque (Besançon et Poligny, 18-19 novembre 2005), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, pp. 47-65.

Las sociedades urbanas en la España medieval. Actas de la XXIX Semana de Estudios Medievales (Estella, 15 al 19 de julio de 2002) [2003], Pampelune, Gobierno de Navarra.

Laurain-Portemer, Madeleine (1973), « Absolutisme et népotisme : la surintendance de l’État ecclésiastique », Bibliothèque de l’École des chartes, 131 (2), pp. 487-568.

Le Blévec, Daniel (2014), « Sede vacante : administrer l’évêché à la mort de l’évêque. Viviers, juin 1382 », dans Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et Jean-Philippe Genet (dir.), Église et État, Église ou État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne, Paris – Rome, Presses universitaires de la Sorbonne – École française de Rome, pp. 215-224.

Le Bras, Gabriel (1920), L’immunité réelle. Étude sur la formation de la théorie canonique de la participation de l’Église aux charges de l’État et sur son application dans la monarchie française au xiiie siècle, Rennes, Impr. de la Presse de Bretagne.

Le Bras, Gabriel (1959), Institutions ecclésiastiques de la chrétienté médiévale, Paris, Bloud et Gay (2 vol.).

Le Bras, Gabriel, Gaudemet, Jean (dir.) [1979], Histoire du droit et des institutions de l’Église en Occident, Paris, Cujas, vol. 8, t. II.

Le Goff, Jacques (1996), « Tentative de conclusions », dans AA. VV., Les élites urbaines au Moyen Âge. Actes du XXVIIe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (Rome, mai 1996), Paris – Rome, Publications de la Sorbonne – École française de Rome, pp. 443-457.

Le Roux, Nicolas (1998), « Courtisans et favoris : l’entourage du prince et les mécanismes du pouvoir dans la France des guerres de religion », dans Denis Crouzet (dir.), L’État comme fonctionnement socio-symbolique (1547-1635), dossier publié dans Histoire, économie et société, 3, pp. 377-387.

Lecuppre-Desjardin, Élodie, Van Bruaene, Anne-Laure (dir.) [2010], De Bono Communi. Discours et pratiques du Bien Commun dans les villes d’Europe (xiiie au xvie siècle), Turnhout, Brepols.

Leloup, Julien (2013), « Les chanoines de la cathédrale du Mans et le cumul des bénéfices au xive siècle (1294-1378) », Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 120 (1), pp. 33-58.

Lemercier, Claire (2005a), « Analyse de réseaux et histoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 52 (2), pp. 88-112.

Lemercier, Claire (2005b), « Analyse de réseaux et histoire de la famille : une rencontre encore à venir ? », Annales de démographie historique, 1, pp. 7-31.

Lemercier, Claire (2011), « Formal network methods in history: why and how? », dans Georg Fertig (éd.), Social Networks. Political Institutions, and Rural Societies, Turnhout, Brepols, pp. 281-310, [disponible en ligne].

Lemercier, Claire, Picard, Emmanuelle (2012), « Quelle approche prosopographique ? », dans Philippe Nabonnand et Laurent Rollet (dir.), Les uns et les autres. Biographies et prosopographies en histoire des sciences, Nancy, Presses universitaires de Nancy – Éditions universitaires de Lorraine, pp. 605-630.

Lepine, David N. (1991), « The Origins and Careers of the Canons of Exeter Cathedral, 1300-1455 », dans Christopher Harper-Bill (éd.), Religious Belief and Ecclesiastical Careers in Late Medieval England. Proceedings of the conference (Strawberry Hill, Easter 1989), Woodbridge, Boydell Press.

Leroy, Béatrice (1994), « Les prélats de Pampelune proches des rois Charles II et Charles III de Navarre (vers 1360-1420) », dans François Bériac-Lainé (dir.), Les prélats, l’Église et la société, xie-xve siècle. Hommage à Bernard Guillemain, Bordeaux, Université Michel de Montaigne, pp. 297-303.

Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d’Historia Institucional (28, 29 i 30 d’abril de 1988) [1991], Barcelone, Generalitat de Catalunya.

Les élites urbaines au Moyen Âge. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (1996), Rome – Paris, Publications de la Sorbonne – École française de Rome.

Lieux sacrés et espace ecclésial (ixe-xve siècle) [2011], Toulouse, Privat, coll. « Cahiers de Fanjeaux » (46).

Lind, Gunner (1996), « Grands et petits amis : clientélisme et élites du pouvoir », dans Wolfgang Reinhard (dir.), Les élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, Paris, PUF, pp. 163-203.

Linehan, Peter (1971), The Spanish Church and the Papacy in the Thirteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press.

Llibrer Escrig, Inmaculada (2014), Catedral de Valencia. Organización administrativa y contabilidad en el siglo xvi (1546-1555), San Vicente Mártir, Universidad Católica de Valencia.

Lluch Bramon, Rosa (2008), « El dia a dia d’una senyoria feudal: els manuals de comptes dels pabordes de l’Almoina del pa (segles xiv i xv) », dans Rosa Congost (éd.), Dels capbreus al registre de la propietat. Drets, títols i usos socials de la informació a Catalunya (segles xiv-xx), Gérone, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines – Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona i Documenta Universitària, pp. 81-112.

Lop Otín, María José (inédite), El cabildo catedralicio de Toledo en el siglo xv. Aspectos institucionales y sociológicos, thèse de doctorat soutenue en 2002 à l’Universidad Complutense de Madrid, [disponible en ligne].

Lop Otín, María José (2003), « Las catedrales y los cabildos catedralicios de la Corona de Castilla durante la Edad Media: un balance historiográfico », En la España medieval, 26, pp. 371-404.

Lop Otín, María José (2005), « Un grupo de poder a fines de la Edad Media: los canónigos de la catedral de Toledo », Anuario de Estudios Medievales, 35 (2), pp. 635-669.

López Pizcueta, Tomàs (1998), La Pia Almoina de Barcelona (1161-1350). Estudi d’un patrimoni eclesiàstic català baixmedieval, Barcelone, Fundació Noguera.

Lugand, Julien (dir.) [2014], Circulations artistiques dans la Couronne d’Aragon. Le rôle des chapitres cathédraux (xvie-xviiie siècles), Perpignan, Presses universitaires de Perpignan.

Madignier, Jacques (2011), Les chanoines du chapitre cathédral d’Autun du xie siècle à la fin du xive siècle, Langres, Dominique Guéniot.

Madurell i Marimon, Josep Maria (1971), « Companyies mercantils ciccentistes », Cuadernos de historia económica de Cataluña, pp. 67-81.

Mai i Forners, Antoni (2000), « De pagesos a cavallers: l’extracció social i el patrimoni del cardenal Antoni Cerdà i del canonge Gabriel Cerdà (segles xv-xvi) », dans Maria Barceló Crespí (dir.), Al tombant de l’edat mitjana. Tradició medieval i cultura humanista (Palma, del 15 al 17 de desembre de 1999), Palma, Institut d’Estudis Baleàrics.

Maillard-Luypaert, Monique (2001), Papauté, clercs et laïcs. Le diocèse de Cambrai à l’épreuve du Grand Schisme d’Occident (1378-1417), Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis.

Maillard-Luypaert, Monique, Marchandisse, Alain, Schnerb, Bertrand (éd.) [2016], Église et État. Évêques et cardinaux princiers et curiaux (xive-début xvie siècle). Des acteurs du pouvoir, Turnhout, Brepols.

Marchandisse, Alain (1996), « La symbolique du pouvoir épiscopal liégeois aux xiiie- xve siècles », dans Jean-Marie Cauchies (éd.), Images et représentations princières et nobiliaires, Neuchâtel, Publication du Centre européen d’études bourguignonnes (xive-xvie s.), pp. 11-31.

Marchandisse, Alain (1998), La fonction épiscopale à Liège aux xiiie et xive siècles. Étude de politologie historique, Genève, Droz.

Marchandisse, Alain (2000), « Le prince-évêque de Liège et les comtes de Hainaut des maisons d’Avesnes et Wittelsbach (1247-1433) : un marché de dupes quasi permanent », Revue du Nord, 82 (337), pp. 629-657.

Marcó i Masferrer, Xavier (2009), « La senyoria del delme de l’Almoina del Pa de la Seu de Girona a Santa Cristina d’Aro al segle xv », dans AA. VV., Les senyories a la Catalunya baixmedieval (ss. xiii-xv). Actes del I Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric (Hostalric, 13-14 de noviembre de 2008), Hostalric, Ajuntament d’Hostalric, pp. 118-131.

Marín López, Rafael (2007), « Historiografía sobre cabildos eclesiásticos. Estado de la cuestión y perspectivas de investigación », dans Antonio Luís Cortes Peña et Miguel Luís López Guadalupe (éd.), La Iglesia española en la Edad Moderna. Balance historiográfico y perspectivas, Madrid, Adaba, pp. 75-112.

Marongiu, Antonio (1968), « Intorno alla politica ecclesiastica di Ferdinando il Cattolico », dans AA. VV., Atti del congreso internazionale di studi sull’età aragonese (Bari, 15-18 dicembre 1968), Bari, Adriatica, pp. 161-181.

Marquès, Josep Maria (2007), Història de la diòcesi de Girona, Barcelone, Bisbat de Girona – Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Martí i Bonet, José (1976), Roma y las iglesias particulares en la concesión del palio a los obispos y arzobispos de Occidente, Madrid, CSIC.

Martí i Bonet, José (2006), Historia de las diócesis españolas, t. II : Barcelona, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat y Gerona, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos.

Martí i Bonet, José (2010), Els papes i la diòcesi de Barcelona. Episodis històrics, Barcelone, Arxiu diocesà de Barcelona.

Martín Martín, José Luís (1975), El cabildo de la catedral de Salamanca (s. xii-xiii), Salamanque, Centro de estudios salmantinos.

Martín Martín, José Luis (1977), « Cabildos catedralicios del occidente español hasta mediados del siglo xiii », dans AA. VV., Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, OSB, Burgos, Abadía de Silos, coll. « Studia Silensia » (4), pp. 125-136.

Martín Riego, Manuel, Ruiz Sánchez, José Leonardo (2008), « Historiografía de la Edad Moderna y Contemporánea de la Iglesia de la Andalucía Occidental (1965-2007) », Anuario de Historia de la Iglesia Andaluza, 1, pp. 46-48.

Masè, Federica (2012), « Espaces et sociétés : des quartiers “spécialisés” au sein des patrimoines immobiliers des ecclésiastiques vénitiens (xive-xvie siècle ?) », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 124 (1), [disponible en ligne].

Matz, Jean-Michel (1999), « Les chanoines d’Angers au temps du roi René (1434-1480) : serviteurs de l’État ducal et de l’État royal », dans SHMESP (dir.), Les serviteurs de l’État au Moyen Âge. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 29e congrès (Pau, 1998), Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 109-113.

Mayoral López, Rubén (2002), « Los orígenes del tribunal de Barcelona: los Inquisidores del Santo Oficio catalán en el siglo xvi », dans AA. VV., Congreso Internacional « Espacios de poder: Cortes, ciudades y villas (s. xvi-xviii) » (Universidad Autónoma de Madrid, octubre 2001), Madrid, Universidad Autónoma, vol. 2, pp. 385-421.

Mazel, Florian (2008a), « Cujus dominus eius episcopatus ? Pouvoir seigneurial et territoire diocésain (xe-xiiisiècle) », dans Florian Mazel (dir.), L’espace du diocèse. Genèse d’un territoire dans l’Occident médiéval (ve-xiiie siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp. 213-252.

Mazel, Florian (2008b), L’espace du diocèse. Genèse d’un territoire dans l’Occident médiéval (ve-xiiie siècle), Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Menjot, Denis (2008), « Le mouvement des libertés dans les villes de l’Occident médiéval », dans AA. VV., Belfort 1307 : l’éveil à la liberté. 700e anniversaire de la Charte de la franchise, actes de colloque (Belfort, 19-21 octobre 2006), Belfort, Mairie de Belfort, pp. 9-30.

Menjot, Denis (2009), « Les monarchies ibériques : genèse de l’Espagne », dans Patrick Boucheron (dir.), Histoire du monde au xve siècle, Paris, Fayard, pp. 115-135.

Menjot, Denis (2011), « Les médiévistes français et la ville dans la première décennie du xxie siècle », Cuadernos del CEMYR, 19, pp. 39-87.

Menjot, Denis, Sánchez Martínez, Manuel (1999), « Conclusion », dans Denis Menjot et Manuel Sánchez Martínez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), t. II : Les systèmes fiscaux, Toulouse, Privat, pp. 499-505.

Mérindol, Christian de (1992), « Le prince et son cortège. La théâtralisation des signes du pouvoir à la fin du Moyen Âge », dans SHMESP (dir.), Les princes et le pouvoir au Moyen Âge. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 23e congrès (Brest, 2012), Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 303-323.

Meyer, Frédéric (2008), La maison de l’évêque. Familles et curies épiscopales entre Alpes et Rhône (Savoie – Bugey – Lyonnais – Dauphiné – Comtat Venaissin) de la fin du xvie à la fin du xviiie siècle, Paris, Honoré Champion.

Millar Carvacho, René, Dedieu, Jean-Pierre (2002), « Entre histoire et mémoire. L’Inquisition à l’époque moderne : dix ans d’historiographie », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2, pp. 349-372.

Millet, Hélène (1982), Les chanoines du chapitre cathédral de Laon. 1272-1412, Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome (56).

Millet, Hélène (1986), « La place des clercs dans l’appareil d’État en France à la fin du Moyen Âge », dans Jean-Philippe Genet et Bernard Vincent (éd.), État et Église dans la genèse de l’État moderne. Actes du colloque organisé par le CNRS et la Casa de Velázquez (Madrid, 30 novembre-1er décembre 1984), Madrid, Casa de Velázquez, coll. « Bibliothèque de la Casa de Velázquez » (1), pp. 239-249.

Millet, Hélène (dir.) [1992], I canonici al servizio dello Stato in Europa secoli xiii-xvi / Les chanoines au service de l’État en Europe du xiiie au xvie siècle, Modène, F. C. Panini.

Millet, Hélène (1996), « Les “Fasti Ecclesiae Gallicanae” : des clés pour l’histoire des élites urbaines », dans AA. VV., Les élites urbaines au Moyen Âge. Actes du XXVIIe congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (Rome, mai 1996), Paris – Rome, Publications de la Sorbonne – École française de Rome, pp. 319-335.

Millet, Hélène (2000), « Biographie d’un évêque rescapé de la méthode prosopographique. Jean de Sains, officier des ducs d’Anjou et secrétaire de Charles VI », dans Dominique Boutet et Jacques Verger (dir.), Penser le pouvoir au Moyen Âge (viiie-xvsiècle). Études d’histoire et de littérature offertes à Françoise Autrand, Paris, Éditions rue d’Ulm – Presses de l’École normale supérieure, pp. 181-211.

Millet, Hélène (2005), « Les Fasti Ecclesiae Gallicanae », dans Luciano Vaccaro (dir.), Storia della Chiesa in Europa tra ordinamento politico-amministrativo e strutture ecclesiastiche, Brescia, École française de Rome – Fondazione Ambrosiana Paolo VI, pp. 73-86.

Millet, Hélène, Moraw, Peter (1996), « Le clergé dans l’État », dans Wolfgang Reinhard (dir.), Les élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, Paris, PUF, pp. 237-259.

Millet, Hélène, Mornet, Élisabeth (1992), « Jalons pour une histoire des chanoines au service de l’État : résultats de l’exploitation de la base de données commune », dans Hélène Millet (dir.), I canonici al servizio dello Statoin Europa secoli xiii-xvi / Les chanoines au service de l’État en Europe du xiiie au xvie siècle, Modène, F. C. Panini, pp. 255-290.

Moeglin, Jean-Marie (2005), « Introduction : heurs et malheurs de la négociation du Moyen Âge à l’époque moderne », dans María Teresa Ferrer Mallol, Jean-Marie Moeglin, Stéphane Péquignot et Manuel Sánchez Martínez (éd.), Negociar en la Edad Media / Négocier au Moyen Âge, Barcelone, CSIC – Institución Milá y Fontanals, pp. 5-27.

Molina Figueras, Joan (2008), « Francesc Eiximenis et les images de la ville idéale dans la couronne d’Aragon », dans Patrick Gilli (coord.), Les élites lettrées au Moyen Âge. Modèles et circulation des savoirs en Méditerranée occidentale (xiie-xve siècles), Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, pp. 75-109.

Mollat, Guillaume (1921), La collation des bénéfices ecclésiastiques sous les papes d’Avignon, Paris, De Boccard.

Mollat, Guillaume (1947), « Les grâces expectatives du xiie au xive siècle », Revue d’histoire ecclesiastique, 42, pp. 81-102.

Monjas Manso, Lluís (2008), La reforma eclesiàstica i religiosa de la província eclesiàstica tarraconense al llarg de la baixa edat mitjana. A través dels qüestionaris de visita pastoral, Barcelone, Fundació Noguera.

Monnet, Pierre (2010), « Pour en finir avec la religion civique ? », Histoire urbaine, 27, pp. 107-120.

Montagut, Tomás de (2004), « El sistema del derecho tributario común en la Corona de Aragón: notas para su estudio », dans Orazio Condorelli (dir.), « Panta rei ». Studi dedicati a Manlio Bellomo, Rome, Il Cigno, t. IV, pp. 49-68.

Montaubin, Pascal (1997), « Entre gloire curiale et vie commune : le chapitre cathédral d’Anagni au xiiie siècle », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 109 (2), pp. 303-442.

Montaubin, Pascal (2012a), « Évêque, chapitre et fabrique : les commanditaires de la cathédrale gothique », dans Aurélien André, Xavier Boniface et Jean-Luc Bouilleret (dir.), Amiens, Strasbourg, La Nuée Bleue, pp. 23-27, 29-39, 493.

Montaubin, Pascal (2012b), « L’opposition des clercs et des laïcs du royaume de France à la centralisation pontificale : l’exemple de la politique bénéficiale (1225-1303) », dans Bernard Barbiche et Rolf Grosse, Schismes, dissidences, oppositions. La France et le Saint-Siège avant Boniface VIII, Paris, École nationale des Chartes, pp. 225-251.

Montaubin, Pascal (inédite), Le gouvernement de la grâce. La politique bénéficiale des papes au xiiie siècle dans la moitié nord du royaume de France, thèse de doctorat soutenue en 1999 à l’université Paris 1.

Morales Roca, Francisco José (1999), Prelados, abades mitrados, dignidades capitulares y caballeros de las órdenes militares habilitados por el brazo eclesiástico en las Cortes del Principado de Cataluña. Dinastías de Trastámara y de Austria: siglos xv y xvi, Madrid, Hidalguía (2 vol.).

Morelló Baget, Jordi (1999), « De contributionibus fiscalibus: els conflictes entre el municipi de Valls i la comunitat de preveres durant el segle xiv », Anuario de Estudios Medievales, 29, pp. 689-729.

Morgado García, Arturo (2006), « La Iglesia como factor de movilidad social: las carreras eclesiásticas en la España del Antiguo Régimen », dans Francisco Chacón Jiménez et Nuno Gonçalo Monteiro (éd.), Poder y movilidad social. Cortesanos, religiosos y oligarquías en la Península Ibérica (siglos xv-xix), Madrid, CSIC, pp. 61-96.

Morgado García, Arturo (2007), « El clero en la España de los siglos xvi-xvii », Manuscrits, 25, pp. 75-100.

Mornet, Élisabeth (1991), « Les dignitaires des chapitres cathédraux suédois à la fin du Moyen Âge », dans SHMESP (dir.), Le clerc séculier au Moyen Âge. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 22e congrès (Amiens, 1991), Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 203-213.

Morujão, Maria do Rosário Barbosa (2005), « La famille d’Ébrard et le clergé de Coimbra aux xiiie et xive siècles », dans AA. VV.,A igreja e o clero português no contexto europeu, Lisbonne, Universidade Católica Portuguesa – CEHR, pp. 75-91.

Mutgé i Vives, Josefina (2004), Política, urbanismo y vida ciudadana en la Barcelona del siglo xiv, Barcelone, CSIC – Institución Milà i Fontanals.

Naegle, Gisela (2010), « Armes à double tranchant ? Bien commun et chose publique dans les villes françaises au Moyen Âge », dans Élodie Lecuppre-Desjardin et Anne-Laure Van Bruaene (dir.), De Bono Communi. Discours et pratiques du Bien Commun dans les villes d’Europe (xiiie au xvie siècle), Turnhout, Brepols, pp. 55-70.

Narbona Vizcaíno, Rafael (1995), Valencia, municipio medieval. Poder político y luchas ciudadanas (1239-1418), Valence, Ajuntament de València.

Narbona Vizcaíno, Rafael (2003), « Ideología y representación cívica en la sociedad hispánica medieval », dans Salvador Claramunt Rodríguez (dir.), XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta (Barcelona-Poblet-Lleida, 7-12 decembre 2000), Barcelone, Universitat de Barcelona, vol. 2, pp. 273-287.

Netanyahu, Benzion (1995), The Origins of the Inquisition in Fifteenth Century Spain, New York, Random House.

Nieto Cumplido, Manuel (1979), « Elección de obispos en Córdoba en la Baja Edad Media », dans Cristóbal Torres Delgado (coord.), Andalucía medieval. Nuevos estudios, Cordoue, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, pp. 73-104.

Nieto Soria, José Manuel (1988), Iglesia y poder real en Castilla. El episcopado, 1250-1350, Madrid, Universidad Complutense.

Offenstadt, Nicolas (2007), Faire la paix au Moyen Âge, Paris, Odile Jacob.

Ortí Gost, Pere (1999), « Les imposicions municipales catalanes au xive siècle », dans Denis Menjot et Manuel Sánchez Martínez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), t. II : Les systèmes fiscaux, Toulouse, Privat, pp. 399-423.

Ortí Gost, Pere (2000a), « El consell de Cent durant l’Edat Mitjana », Barcelona Quaderns d’Història, 4, pp. 21-48.

Ortí Gost, Pere (2000b), Renda i fiscalitat en una ciutat medieval. Barcelona, segles xii-xiv, Barcelone, CSIC – Institución Milá i Fontanals.

Palos, Joan Lluís (1994), Catalunya a l’imperi dels Àustria. La pràctica de govern (segles xvi i xvii), Lleida, Pagès.

Paquet, J. (1950), « La collaboration du clergé à l’administration des villes de Bruxelles et d’Anvers aux xive et xve siècles », Le Moyen Âge, 56, pp. 357-372.

Paradas Pena, María Socorro (1993), « El obispo de Barcelona en el tránsito del siglo xv al xvi; Pere García (1490-1505) », Pedralbes. Revista d’història moderna, 13 (2), pp. 123-132.

Pardo i Sabartés, María (1994), Mensa episcopal de Barcelona (878-1299), Barcelone, Fundació Noguera, coll. « Diplomataris » (5).

Pécout, Thierry (2010), « Les pouvoirs de l’évêque : élargissement ou restriction ? », dans Marie-Madeleine de Cevins et Jean-Michel Matz (dir.), Structures et dynamiques religieuses dans les sociétés de l’Occident latin (1179-1449), Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp. 77-84.

Pécout, Thierry (2014), « Évêques et identités urbaines dans les cités des comtés de Provence et Forcalquier (xiie-fin xiiie siècle) », dans Patrick Gilli et Enrica Salvatori (dir.), Les identités urbaines au Moyen Âge. Regards sur les villes du Midi français, Turnhout, Brepols, pp. 129-146.

Peláez, Manuel J. (1981), Catalunya després de la guerra civil del segle xv, Barcelone, Curial.

Péquignot, Stéphane, Guiu, Claire (2006), « Historiographie catalane, histoire vive. À propos de quelques ouvrages récents », Mélanges de la Casa de Velázquez, 36 (1), pp. 285-306, [disponible en ligne].

Péquignot, Stéphane (2007), « Pouvoir royal et sociétés dans la couronne d’Aragon : un essai de lecture historiographique (1990-2006) », En la España medieval, 30, pp. 381-432.

Péquignot, Stéphane (2012a), « “La pràticha de aquesta ciutat e principat” : réflexions sur l’action diplomatique des autorités catalanes à la veille et au début de la guerre civile (1461-1464) », dans Gisela Naegle (dir.), Frieden schaffen und sich verteidigen im Spätmittelalter / Faire la paix et se défendre à la fin du Moyen Âge, Munich, Oldenbourg, coll. « Pariser Historische Studien » (98), pp. 163-188.

Péquignot, Stéphane (2012b), « Le travail de négociation à Barcelone au xve siècle », Revue de synthèse, 133 (2), pp. 215-233.

Péquignot, Stéphane (2014), « Dans la discorde, avant la “ruine” : Barcelone, lieu d’expérimentation politique durant la guerre civile (1462-1472) », dans Emmanuelle Tixier du Mesnil et Gilles Lecuppre (dir.), Désordres créateurs. L’invention politique à la faveur des troubles, Paris, Kimé, pp. 65-105.

Péquignot, Stéphane (2016), « No hay nada ou “la Catalogne, source intarissable” ? Réflexions sur une expérience de recherche entre abondance et absence d’archives », dans Benoît Grévin et Aude Mairey (éd.), Le Moyen Âge dans le texte. Cinq ans d’histoire textuelle au Laboratoire de médiévistique occidental, Paris, Éditions de la Sorbonne, pp. 193-212.

Perez, Béatrice (2007), Inquisition, pouvoir, société. La province de Séville et ses judéoconvers sous les Rois Catholiques, Paris, Honoré Champion.

Pérez, Joseph (2002), Brève histoire de l’Inquisition en Espagne, Paris, Fayard.

Pérez-Prendes y Muñoz de Arraco, José Manuel (1986), « Relaciones Iglesia-Estado en la formación del estado moderno: el real Patronato. Aportación para un estado de la cuestión », dans Jean-Philippe Genet et Bernard Vincent (éd.), État et Église dans la genèse de l’État moderne. Actes du colloque organisé par le CNRS et la Casa de Velázquez (Madrid, 30 novembre-1er décembre 1984), Madrid, Casa de Velázquez, coll. « Bibliothèque de la Casa de Velázquez » (1), pp. 249-256.

Peyre, Dominique (1979), « L’Inquisition ou la politique de la présence », dans Bartolomé Bennassar (dir.), L’Inquisition espagnole. xve-xixe siècle, Paris, Hachette, pp. 43-75.

Piana, Celestino (1976), Nuovi documenti sull’Università di Bologna e sul Collegio di Spagna, Bologne, Publicaciones del Real Colegio de España (2 vol.).

Puig y Puig, Sebastián (1929), Episcopologio de la sede barcinonense. Apuntes para la historia de la iglesia de Barcelona y sus prelados, Barcelone, Biblioteca Balmes.

Racine, Pierre (1984), « Évêque et cité dans le royaume d’Italie : aux origines des communes italiennes », Cahiers de civilisation médiévale, 105-106, pp. 129-139.

Ramon i Viñes, Salvador (1999-2000), Canonges, comensals i beneficiats de la Seu de Tarragona, tiré à part du Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, V (21-22).

Ramos, Norah B. (1987), « La Iglesia a través de las Cortes castellanas: uso y abuso de la excomunión (ss. xiii-xiv) », Cuadernos de historia de España, 69, pp. 102-107.

Rapp, Francis (1980), L’Église et la vie religieuse en Occident à la fin du Moyen Âge, Paris, PUF.

Reinhard, Wolfgang (1975), « Nepotismus. Der Funktionswandel einer papstgeschichtlichen Kontanten », Zeitschrift für Kirchengeschichte, 86, pp. 145-185.

Reinhard Wolfgang (dir.) [1996a], Les élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, Paris, PUF.

Reinhard, Wolfgang (1996b), « Élites du pouvoir, serviteurs de l’État, classes dirigeantes et croissance du pouvoir d’État », dans Wolfgang Reinhard (dir.), Les élites du pouvoir et la construction de l’État en Europe, Paris, PUF, pp. 1-24.

Reinhard, Wolfgang (1998), Papauté, confessions, modernité, Paris, Éditions de l’EHESS.

Riche, Denyse (2015), « Patrimoines ecclésiastiques urbains au Moyen Âge et à l’Époque moderne », Histoire urbaine, 42, pp. 5-14.

Riera Hernández, Francesc Xavier (inédite), Ferran II i la Generalitat de Catalunya (1479-1494), thèse doctorale soutenue en 2015 à l’Universitat de Barcelona, [disponible en ligne].

Riera i Viader, Sebastià, Rovira i Solà, Manuel (éd.) [2004], Llibre Verd de Barcelona, Barcelone, Ajuntament de Barcelona.

Riera Melis, Antoni (2003), « De la guerra civil a l’establiment del sistema d’insaculació », dans Josep Maria Solé i Sabaté (dir.), Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, Barcelone, Enciclopèdia Catalana, vol. 1, pp. 193-232.

Riera Melis, Antoni (2009-2010), « La Diputació del General de Catalunya, 1412-1444: el desenvolupament d’una administració autonòmica medieval en un context conflictiu », Acta historica et archaeologica mediævalia, 30, pp. 153-249.

Rigaudière, Albert (1999), « L’assiette de l’impôt direct dans le compoix du Puy-en-Velay de 1408 », dans Denis Menjot et Manuel Sánchez Martínez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), t. II : Les systèmes fiscaux, Toulouse, Privat, pp. 305-365.

Rigaudière, Albert (2010), « Donner pour le Bien Commun et contribuer pour les biens communs dans les villes du Midi français du xiiie au xve siècle », dans Élodie Lecuppre-Desjardin et Anne-Laure Van Bruaene (dir.), De Bono Communi. Discours et pratiques du Bien Commun dans les villes d’Europe (xiiie au xvie siècle), Turnhout, Brepols, pp. 11-53.

Riquer, Martín de (1979), Quinze generacions d’una família catalana, Barcelone, Planeta.

Rius i Serra, Josep (1927), « Catalanes y aragoneses en la corte de Calixto III », Analecta Sacra Tarraconensia, 3, pp. 193-330.

Rodrigues, Ana Maria S. A. (2000), « Contribution to the study of the Portuguese Elites: cathedral and collegiate canons », dans Marc Boone et Peter Stabel (éd.), Shaping Urban Identity in Late Medieval Europe, Louvain – Apeldoorn, Garant, pp. 237-253.

Rodrigues, Ana Maria S. A. (2001), « Para uma prosopografia dos Cónegos de Braga », dans Filipe Themudo Barata (éd.), Elites e Redes Clientelares na Idade Média. Problemas metodológicos, Évora, Colibri.

Rosé, Isabelle (2008), Construire une société seigneuriale. Itinéraire et ecclésiologie de l’abbé Odon de Cluny (fin du ixe-milieu du xe siècle), Turnhout, Brepols.

Rovira i Solà, Manuel, Riera i Viader, Sebastià (coord.) [2001], El temps del Consell de Cent, dossier publié dans Barcelona Quaderns d’Història, 4-5, 2 vol.

Rucquoi, Adeline (1991), « La formation culturelle du clergé en Castille à la fin du Moyen Âge », dans SHMESP (dir.), Le clerc séculier au Moyen Âge. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 22e congrès (Amiens, 1991), Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 249-262.

Rucquoi, Adeline (2009), « “Cuius rex, eius religio”: ley y religión en la España medieval », dans Óscar Mazín (éd.), Las representaciones del poder en las sociedades hispánicas, México, El Colegio de México, pp. 133-174.

Ruiz de la Peña Solar, Juan Ignacio, Beltrán Suárez, Soledad (2007), « Los orígenes del poder episcopal sobre la ciudad de Oviedo en la Edad Media », En la España medieval, 30, pp. 65-90.

Ruiz Domènec, José Enrique (1977), « The Urban Origins of Barcelona: Agricultural Revolution or Commercial Development? », Speculum, 52 (2), pp. 265-286.

Ruiz Domènec, José Enrique (1980), « La ciudad de Barcelona durante la Edad Media: de los orígenes a la formación de un sistema urbano », Quaderns d’arqueologia i història de la ciutat de Barcelona, 18, pp. 69-97.

Ruiz Domènec, José Enrique (1985), « Barcelona en 1249: las circunstancias de un Privilegio », dans Emilio Sáez Sánchez, Cristina Segura Graíño et Margarita Cantera Montenegro (dir.), La ciudad hispánica durante los siglos xiii al xvi. Actas del coloqui celebrado en La Rábida y Sevilla del 14 al 19 de septiembre de 1981, Madrid, Universidad Complutense, vol. 2, pp. 1333-1345.

Sabaté i Curull, Flocel (1998a), « Ejes vertebradores de la oligarquía urbana de Cataluña », Revista d’História Medieval, 9, pp. 127-150.

Sabaté i Curull, Flocel (1998b), « L’Església secular catalana al segle xiv: la conflictiva relació social », Anuario de Estudios Medievales, 28, pp. 757-788.

Salicrú i Lluch, Roser (2003a), « Anys de transició », dans Josep Maria Solé i Sabaté (dir.), Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, Barcelone, Enciclopèdia Catalana, vol. 1, pp. 233-287.

Salicrú i Lluch, Roser (2003b), Jaume Fiella, fill il.lustre de Tremp, Tremp, Ajuntament de Tremp.

Salonen, Kirsi (2001), The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages. The Example of the Province of Uppsala 1448-1527, Helsinki, Academia Scientiarum Fennica.

Sanabre, José (1947), El archivo diocesano de Barcelona, Barcelone, Fidel Rodríguez.

Sanabre, José (1948), El archivo de la catedral de Barcelona, Barcelone, Impr. Pulcra.

Sánchez de Movellán Torent, Isabel (2004), La Diputació del General de Catalunya, 1413-1479, Barcelone, Institut d’Estudis Catalans.

Sánchez González, Ramón (2000), Iglesia y sociedad en la Castilla moderna. El cabildo catedralicio de la Sede Primada (siglo xvii), Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, pp. 9-18.

Sánchez Mairena, Alfonso (2007), « El Archivo de la Catedral de Málaga: su primera organización a partir del inventario de 1523 », e-Spania, 4, [disponible en ligne].

Sánchez Martínez, Manuel (1995), El naixement de la fiscalitat d’Estat a Catalunya (segles xii-xiv), Vic, Eumo.

Sánchez Martínez, Manuel (1999), « Le système fiscal des villes catalanes et valenciennes du domaine royal au bas Moyen Âge », dans Denis Menjot et Manuel Sánchez Martínez (coord.), La fiscalité des villes au Moyen Âge (Occident méditerranéen), t. II : Les systèmes fiscaux, Toulouse, Privat, pp. 11-40.

Sánchez Martínez, Manuel (2014), « Las cuentas de un hospital medieval: la Santa Creu de Barcelona (1430-1431) », dans Teresa Huguet Termes, Pere Verdés Pijuan, Jon Arrizabalaga et Manuel Sánchez Martínez (éd.), Ciudad y hospital en el Occidente europeo (1300-1700), Lérida, Milenio, pp. 177-209.

Sants Gros i Pujol, Miquel dels (2013), « Manuscrits dels llegats del canonge Jaume Taulats a la Catedral de Vic (1410-1446) », Revista catalana de teologia, 38 (2), pp. 837-863.

Sanz Sancho, Iluminado (1990), « El poder episcopal en Córdoba en la Baja Edad Media », En la España medieval, 13, pp. 163-205.

Sanz Sancho, Iluminado (2000), « El cabildo catedralicio de Córdoba en la Edad Media », En la España medieval, 23, pp. 189-264.

Sanz Sancho, Iluminado (2006), La iglesia de Córdoba (1236-1454). Una diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo en la Baja Edad Media, Madrid, Fundación Ramón Areces.

Sanz Sancho, Iluminado (2013), « La catedral, sede del obispo en la Edad Media », Hispania sacra, 65 (1), pp. 371-381.

Saraiva, Anísio Miguel Sousa de (2003), A Sé de Lamego na primeira metade do século xiv (1296-1349), Leiria, Magno.

Saraiva, Anísio Miguel Sousa de (2008), « Nepotism, illegitimacy and papal protection in the construction of a career: Rodrigo Pires de Oliveira, Bishop of Lamego (1311-1330) », E-journal of Portuguese History, 6 (1), [disponible en ligne].

Seijas Montero, María, Rodicio Pereira, Laura (2016), « Los cabildos catedralicios de Santiago y Ourense en el reinado de Felipe V: estado de la cuestión, fuentes y perspectivas de investigación », Tiempos Modernos, 8 (32), [disponible en ligne].

Serra i Puig, Eva (1984), « Els Gualbes ciutadans de Barcelona: de la fallida bancària del xv a l’enllaç nobiliari del xvii », dans AA. VV., Primer Congrés d’Història Moderna de Catalunya. Actas (Barcelona, 17-21 de desembre de 1984), Barcelone, Universitat de Barcelona, vol. 1, pp. 479-497.

Sesma Muñoz, José Ángel (1977), La diputación del reino de Aragón en la época de Fernando II, Saragosse, Institución Fernando el Católico.

Sesma Muñoz, José Ángel (2010), « Obispos y cabildos: el poder atesorado en las catedrales », dans María del Carmen Lacarra Ducay (coord.), El barroco en las catedrales españolas, Saragosse, Institución Fernando el Católico, pp. 53-63.

Shaw, David Gary (2005), « Social Network and the foundations of oligarchy in medieval towns », Urban history, 32 (2), pp. 200-222.

Silvestre, Laurence (2011), « Les avatars de l’inquisiteur ou la fonction de juge ecclésiastique à la fin du Moyen Âge », Médiévales, 61, pp. 187-203, [disponible en ligne].

Sobrequés i Vidal, Santiago, Sobrequés i Callicó, Jaume (1973), La guerra civil catalana del segle xv, Barcelone, Edicions 62 (2 vol.).

Soldani, Maria Elisa (2010), Uomini d’affari e mercanti toscani nella Barcelona del Quattrocento, Barcelone, CSIC.

Soldevila, Ferran, Valls i Taberner, Ferran (1979), Història de Catalunya, Barcelone, Publicació de l’Abadia de Montserrat.

Solé i Sabaté, Josep Maria (dir.) [2003], Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents, Barcelone, Enciclopèdia Catalana, vol. 1.

Soler, Maria (2003), « El Consell de Cent i la pesta: prevenció i lluita contra l’epidèmia », dans Salvador Claramunt Rodríguez (dir.), XVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de Nova Planta (Barcelona-Poblet-Lleida, 7-12 decembre 2000), Barcelone, Publicacions Universitat de Barcelona, vol. 2, pp. 433-443.

Suárez Beltrán, Soledad (1986), El cabildo de la catedral de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, Universidad de Oviedo.

Sureda i Jubany, Marc (2007), « La catedral i la ciutat : dels orígens medievals al segle xviii », dans AA. VV., Església, societat i poder a Girona. Segles xvi-xix, Gérone, Ajuntament de Girona, pp. 37-92.

Sureda i Jubany, Marc (2010), « La catedral de Vic a les darreries del segle xiv: edició i comentari de la visita pastoral de 1388 », Miscel·lània litúrgica catalana, 18, pp. 323-361.

Sureda i Pons, Joan (1992), « Art, pensament, cultura », dans Jaume Sobrequés i Callicó (dir.), Història de Barcelona, vol. 3 : La ciutat consolidada (segles xiv i xv), Barcelone, Ajuntament de Barcelona, pp. 313-354.

Tabbagh, Vincent (1998), Diocèse de Rouen, Turnhout, Brepols, coll. « Fasti Ecclesiae Gallicanae » (2).

Tabbagh, Vincent (2009), Diocèse de Sens, Turnhout, Brepols, coll. « Fasti Ecclesiae Gallicanae » (11).

Tabbagh, Vincent (2011), « Le rythme des messes pro remedio animae dans les fondations de la fin du Moyen Âge », Micrologus. Nature, Sciences and Medieval Societies, 19, pp. 383-401.

Tabbagh, Vincent (2015), Les évêques dans le royaume de France au xive siècle, Dijon, Éditions universitaires de Dijon.

Tabbagh, Vincent (inédite), Le clergé séculier du diocèse de Rouen à la fin du Moyen Âge (1359-1493), thèse de doctorat soutenue en 1988 à l’université Paris 4.

Timbal, Pierre-Clément, Metman, Josette (1964), « Évêque de Paris et chapitre de Notre-Dame : la juridiction dans la cathédrale au Moyen Âge », Revue d’histoire de l’Église de France, 50 (147), pp. 47-72.

Toldrà, Maria, Huguet-Termes, Teresa (2011), « La butlla de la legació de Roderic de Borja ad regna Hispaniarum, copiada per Joan Feixes, servidor de Calixt III (BC, ms. 482) », Revista Borja. Revista de l’Institut Internacional d’Estudis Borgians, 3, pp. 85-111.

Tomás Ávila, Andrés (1963), El culto y la liturgia en la catedral de Tarragona (1300-1700), Tarragone, Instituto de Estudios Tarraconenses.

Torquebiau, Pierre (1942), « Chapitres de chanoines », dans Raoul Naz (dir.), Dictionnaire de droit canonique, Paris, Letouzey et Ané, t. III, col. 530-595.

Torres i Ferrer, María Jesús (1997), « La catedral de Barcelona y la guerra civil catalana (1462-1472) », Medievalismo, 7, pp. 99-138.

Torres i Ferrer, María Jesús (inédite), La catedral de Barcelona en el siglo xv. Gestión económica del patrimonio y proyección social y política, thèse de doctorat soutenue en 2001 à l’Universitat de Barcelona.

Trénard, Louis (dir.) [1970], Histoire de Lille, t. I : Des origines à l’avènement de Charles Quint, Toulouse, Privat.

Trenchs Òdena, Josep (1975), « Canónigos y beneficiados barceloneses bajo Clemente VI », Cuadernos de historia económica de Cataluña, 13, pp. 79-83.

Treppo, Mario del (1972), I mercanti catalani e l’espansione della Corona d’Aragona nel secolo xv, Naples, L’Arte tipografica.

Vauchez, André (1995), « Introduction », dans André Vauchez (dir.), La religion civique à l’époque médiévale et moderne (chrétienté et islam). Actes de colloque (Nanterre, 21-23 juin 1993), Rome, École française de Rome, Collection de l’École française de Rome (213).

Vela Aulesa, Carles (2013), « Llegats pietosos i misses. L’evolució de la religiositat enfront de la mort a Barcelona a la baixa Edat Mitjana », dans Manuel Sánchez Martínez, Ana Gómez Rabal, Roser Salicrú i Lluch et Pere Verdés Pijuan (dir.), A l’entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la doctora Josefina Mutgé i Vives, Barcelone, CSIC, pp. 443-459.

Venard, Marc (1992), « L’Église catholique », dans Marc Venard (dir.), Histoire du christianisme, t. VIII : Le temps des confessions (1530-1620/30), Paris, Desclée, pp. 223-281.

Verdés Pijuan, Pere (2005), « Car vuy en la Cort no s’i fa res sens diners: en torno a la negociación entre la villa de Cervera y el rey durante la baja Edad Media », dans María Teresa Ferrer Mallol, Jean-Marie Moeglin, Stéphane Péquignot et Manuel Sánchez Martínez (éd.), Negociar en la Edad Media / Négocier au Moyen Âge, Barcelone, CSIC – Institución Milá y Fontanals, pp. 185-215.

Verdés Pijuan, Pere (2008), « Les villes catalanes pendant la guerre civile (1462-1472) », dans Christiane Raynaud (dir.), Villes en guerre. xive-xve siècles, Aix-en-Provence, Publications de l’université de Provence, pp. 161-185.

Verdés Pijuan, Pere (2011), « “Atès que la utilitat de la universitat deu precehir lo singular”: discurso fiscal e identidad política en Cervera durante el s. xv », Hispania. Revista Española de Historia, 71 (238), pp. 409-436.

Verdés Pijuan, Pere (2012), « Car les talles són difícils de fer e pijors de exigir: a propósito del discurso fiscal en las ciudades catalanas durante la época bajomedieval », Studia historica. Historia medieval, 30, pp. 129-153.

Verdés Pijuan, Pere (2013), « La contribución eclesiástica a la fiscalidad municipal en Cataluña durante la época bajomedieval », dans Jordi Morelló Baget (éd.), Financiar el reino terrenal. La contribución de la Iglesia a finales de la Edad Media (siglos xiii-xvi), Barcelone, CSIC – Institución Milá y Fontanals, pp. 131-168.

Verger, Jacques (1986), « Le transfert de modèles d’organisation de l’Église à l’État à la fin du Moyen Âge », dans Jean-Philippe Genet et Bernard Vincent (éd.), État et Église dans la genèse de l’État moderne. Actes du colloque organisé par le CNRS et la Casa de Velázquez (Madrid, 30 novembre-1er décembre 1984), Madrid, Casa de Velázquez, coll. « Bibliothèque de la Casa de Velázquez » (1), pp. 31-41.

Verger, Jacques (1997), Les gens de savoir dans l’Europe à la fin du Moyen Âge, Paris, PUF.

Viallet, Ludovic (2000), « Le clergé auxiliaire des cathédrales et collégiales urbaines à la fin du Moyen Âge : “un groupe-tampon” dans les conflits entre chapitres canoniaux et société laïque ? Le cas de Romans », dans SHMESP (dir.), Le règlement des conflits au Moyen Âge. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 31e congrès (Angers, 2000), Paris, Presses universitaires de la Sorbonne, pp. 335-350.

Vicens Vives, Jaume (2010), Ferran II i la ciutat de Barcelona. 1479-1516, Barcelone, Tipografia Emporium (3 vol.) [1re éd., 1936-1937].

Vigil Montes, Néstor (2010), « Las últimas aportaciones a la historia de los cabildos catedralicios en Castilla y Portugal durante la Edad Media (2000-2010) », Studium Ovetense, 38, pp. 103-133.

Vilar, Hermínia Vasconcelos (1999), As dimensões de um poder. A Diocese de Évora na Idade Média, Lisbonne, Estampa.

Vilar, Hermínia Vasconcelos (2001), « O episcopado do tempo de D. Dinis: trajectos pessoais e carreiras eclesiásticas, 1279-1325 », Arquipélago. História, 5, pp. 581-603.

Vilar, Hermínia Vasconcelos (2002), « Réseau paroissial et droit de patronage dans le diocèse d’Évora (xiiie-xve siècles) », dans Monique Bourin et Stéphane Boisselier (dir.), L’espace rural au Moyen Âge. Portugal, Espagne, France (xiie-xive siècles). Mélanges en l’honneur de Robert Durand, Rennes, Presses universitaires de Rennes, pp. 125-142.

Vilar, Hermínia Vasconcelos (2007), « Canons and Cities: Cathedral Chapters and Their Social Composition in Medieval Portugal », e-Journal of Portuguese History, 5 (2).

Vilar, Hermínia Vasconcelos (2014), « Lesclerici regis et le service du roi dans le Portugal desxiiie et xive siècles », dans Christine Barralis, Jean-Patrice Boudet, Fabrice Delivré et Jean-Philippe Genet (dir.), Église et État, Église ou État ? Les clercs et la genèse de l’État moderne, Paris – Rome, Publications de la Sorbonne – École française de Rome, pp. 153-156.

Vilar, Hermínia Vasconcelos, Branco, Marta Castelo (2005), « Servir, gouverner et léguer. L’évêque Geraldo Domingues : 1285-1321 », dans AA. VV., The Church and the Portuguese Clergy in the European Context, Lisbonne, CEHR, pp. 93-116.

Vilar, Hermínia Vasconcelos, Branco, Maria João (dir.) [2016], Ecclesiastics and political state building in the Iberian monarchies, 13th-15th centuries, Lisbonne, Publicações do Cidehus.

Vilar, Pierre (1977), La Catalogne dans l’Espagne moderne. Recherches sur les fondements économiques des structures nationales, Paris, Flammarion.

Villanueva, Jaime (1821-1851), Viaje literario a las iglesias de España, Madrid, Real Academia de la Historia (13 vol.).

Vincent, Catherine (1991), « Les confréries de bas clercs, un expédient pour la réforme des séculiers ? L’exemple du Mans, xiie-xiiie siècles », dans SHMESP (dir.), Le clerc séculier au Moyen Âge. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 22e congrès (Amiens, 1991), Paris, Publications de la Sorbonne, pp. 263-274.

Vital, Chomel (1957), « Droit de patronage et pratique religieuse dans l’archevêché de Narbonne au début du xve siècle », Bibliothèque de l’École des chartes, 115, pp. 58-137.

Wilkin, Alexis (2005), « Fratres et canonici. Le problème de la dissolution de la vie commune des chanoines : le cas de la cathédrale Saint-Lambert de Liège au Moyen Âge », Le Moyen Âge, 111 (1), pp. 41-58.

© Casa de Velázquez, 2020

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search