Version classiqueVersion mobile

La loi du lucre

 | 
Claude Denjean

Index

Texte intégral

A diners avantats : 60, 270, 311, 313, 338, 509.

Abenmassé : 10 (et n. 7), 67, 69, 244 (et n. 65), 245 (et n. 71, 74), 246, 383, 491.

Abon : 14, 16, 20, 24, 55, 56, 60, 65, 68, 70, 92, 198 (n. 45), 249, 254, 274, 275, 276, 277, 309, 328, 431, 449, 521.

Aequitas : 1 (n. 4), 154, 155 (et n. 5), 156, 158, 310, 344, 367.

Albaran : 34, 65, 68, 70, 148, 323, 328, 334, 382, 442, 509.

Alexandre de Halès : 135, 313 (n. 173).

Aljama : 37, 40, 42, 49, 50, 76, 78 (n. 65), 79, 94 (et n. 210), 141, 149, 156, 163, 165, 201, 202, 245 (n. 71, 73), 276 (n. 67), 350, 371, 375, 384, 390, 393, 394, 395, 402 (n. 104), 433, 449, 459, 464, 471, 483, 492, 493, 509, 510.

Appel : 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15 (n. 21, 24), 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 32, 36, 37, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 63 (et n. 140), 71, 72, 73, 74 (et n. 156), 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 96, 99, 105, 114 (et n. 2), 115, 140, 141, 150, 151, 166, 162 (n. 33), 164, 165 (n. 48), 167 (et n. 54, 56), 168, 184, 193, 214, 218, 241, 274, 275, 276, 280 (et n. 76), 295, 296, 298, 307, 314, 315, 319, 322, 351, 352, 358, 371, 376 (et n. 32), 378, 384, 399, 413, 422, 427, 428, 430, 431, 437, 449 (n. 162), 509, 510, 513, 518.

Aragon : 9, 14, 15 (et n. 22), 16, 24 (n. 37), 35 (et n. 92), 46, 47, 49, 54 (n. 112), 59, 60, 61, 72, 73, 76, 77, 78, 81 (n. 181), 83 (n. 187), 84 (n. 190), 91, 93, 96 (n. 211), 98, 99, 110, 114, 115 (et n. 7, 14), 117 (n. 18), 118 (n. 20, 23), 119, 121, 136, 140, 141, 145, 153 (et n. 1), 154, 159, 160 (et n. 23), 163, 164, 165 (n. 47), 166 (et n. 53), 169, 179 (n. 100), 181, 183, 188 (n. 8), 273, 274, 276, 277, 286 (n. 95), 307 (n. 146), 315, 331, 342 (n. 1), 348, 349, 351, 365 (et n. 60), 370 (n. 4), 373, 374, 376, 378, 381, 384, 393, 394, 396, 405, 406, 415, 428, 431, 437, 442, 450, 451, 456, 464, 468, 470, 473, 492, 488, 509, 510.

Arbitrage : 28, 36, 88, 118, 177, 289, 402.

Arnau Çaïlla : 15, 17, 19, 22, 23, 30, 53, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 86, 92, 96, 105, 106, 107, 165, 169, 204, 207, 216 (n. 96), 227, 252, 256 (n. 10), 275, 280, 309, 314, 319, 336, 343, 351, 352, 405, 427, 436, 448, 449.

Arnau Çaturri : 12, 18, 22, 24, 25, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 51, 52, 72, 101, 105, 106, 149, 266.

Arnau de Manresa : 11, 19.

Arnaud de Codalet : 16, 351.

Articles : 19 (n. 22), 56, 57, 63, 83, 91, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 150 (n. 138), 156, 168 (n. 58), 202 (n. 62), 204, 208, 214, 215, 216, 217, 228, 243, 257, 267, 268, 280, 286, 290, 299, 310, 343, 348, 355, 384, 387, 388 (n. 67), 407.

Astruch Adzay : 17, 21, 77 (n. 165), 79, 85, 90, 99, 167, 204, 302 (n. 135), 323, 328, 345, 349, 350, 399, 400, 432, 449, 484.

Astruch Bondavid Saporta de Besalú : 21, 24, 27 (n. 52), 57, 70, 77, 80, 81, 82, 84, 86, 92, 94, 99, 192, 194, 197, 180, 193, 195, 200, 201 (n. 56), 202 (n. 60), 203, 215 (n. 92), 216, 218, 302, 319 (n. 170), 348, 350, 379, 429, 449.

Astruc Carravida : 10 (n. 9), 109, 377, 448.

Astruch Roig : 21, 24, 349.

Audiencia : 9 (n. 4), 74 (et n. 157), 86 (n. 194), 162 (n. 33), 245, 265 (n. 29), 364, 365, 371 (n. 15), 394, 449, 509.

Aveu : 85, 96, 203, 228, 234, 294, 295, 326, 342, 343, 345 (et n. 11), 346, 349, 350, 352, 357, 376, 382, 402, 434, 464, 469, 479.

Bac ou barge du Llobregat : 22, 28, 53, 63, 77 (et n. 164), 81, 92, 93, 102, 103, 104, 125, 198, 199, 206, 217, 218, 237 (n. 40), 241, 242, 243 (n. 63), 254, 262, 263, 268, 271, 272, 280, 281, 285, 286, 316, 311, 431, 448.

Barata : 16, 18, 19, 22, 60, 92, 99, 100, 101, 102, 105, 108, 109, 122, 163, 171, 189, 213, 216, 217, 218, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 277, 279, 287, 310, 313, 327, 338, 448, 509, 510.

Barcelone : 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36 (n. 95), 37, 38, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 51, 52, 55, 53 (et n. 108), 60, 64, 72, 73, 74, 78, 80, 87, 91, 92, 93, 99, 100, 101, 105, 114 (n. 2), 115, 116 (n. 15), 117, 119, 122, 123, 126 (n. 55), 128, 139, 140, 141, 142, 145, 151, 153 (et n. 1), 154, 159, 160 (n. 20), 161, 165 (n. 43), 169 (n. 63), 172, 173, 174, 181, 191 (n. 20), 192, 199, 213 (n. 87), 228, 234, 244, 247, 255, 260, 263 (et n. 24), 267, 273, 274, 277, 284 (n. 89), 292, 309, 322, 340, 357, 358 (n. 40), 361, 365, 370, 373, 375, 376, 377, 378, 381, 388, 397, 398, 402, 404, 405, 406, 429, 431, 439, 448, 449, 462, 465, 483, 485, 479, 499, 509.

Bartomeu de Mans : 10, 12, 13, 16, 17, 20, 34, 53, 54, 59, 81, 88, 91, 92, 124 (n. 51), 245, 260, 264, 377, 378, 382 (et n. 53), 383, 401, 433, 448, 449, 450 (n. 26).

Baruch l’Allemand : 302 (et n. 135).

Batlle : 10, 21, 25, 26, 28, 38, 45, 47, 50, 74, 77, 78, 79, 140, 141, 161, 166, 167, 176, 177, 193, 215, 237, 244 (n. 70), 345, 371, 378, 400, 401, 415, 509.

Benoît XIII : 116.

Berenger de Finestres : 34, 33, 37, 38, 53, 91, 99, 101, 260, 377, 449.

Berenger Marques : 12, 19, 34 (n. 78), 53 (et n. 108), 55, 58, 59 (n. 127), 60, 64, 68, 92, 109, 199 (n. 48), 260, 263, 265, 309, 311, 321, 357, 449.

Berenger Segui : 19, 109, 252, 260, 449.

Bernat de Canyeto : 16, 18, 22, 55, 57 (n. 118), 60, 64, 67, 104, 105, 207, 208, 209, 210, 217, 221, 227, 265, 272 (n. 56), 289, 290, 311, 336, 348, 352, 427.

Bernat Columbet : 19, 22, 63 (n. 140), 109.

Bernat de Solaret : 18, 104, 105, 207, 209, 210, 227, 289, 290.

Besalù : 21, 24, 52, 57, 86, 77, 79, 81, 92, 93, 94, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 203, 302, 329, 348, 379, 388, 396, 427, 429, 435, 449.

Bien commun : 135, 136, 137, 178, 226, 277, 299 (n. 127), 305, 310, 316 (n. 173), 318, 356, 362, 363, 368, 383, 385, 390, 417, 420, 423, 440.

Bonadona, veuve de Jafuda de Limoux : 15 (et n. 21), 17, 19, 23, 30, 55, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 72 (n. 150), 86, 92, 105, 106, 107, 124 (n. 52), 163 (n. 36), 165 (n. 49), 168, 193 (n. 27), 202, 204, 207, 216 (n. 96), 252, 275, 280 (n. 76), 284, 309, 328, 336, 351, 352, 427, 429, 436, 448, 449.

Boni honines : 84, 126, 186 (n. 1), 275, 344, 354, 428, 438, 509, 510.

Boniface VIII : 2, 9, 24, 50, 117, 151, 161, 162, 165, 297 (n. 123), 301, 364, 365, 368, 442, 488.

Bono amore : 170, 242 (n. 59), 298, 363.

Cahorsins : 247, 376, 420.

Call : 24, 75, 77, 78, 92, 192, 215, 274, 348, 388, 389 (n. 70), 400 (et n. 97), 417 (n. 149), 482, 485, 509.

Capital, capitalisme : 14, 52, 106, 110, 126 (n. 57), 128, 134, 136, 137, 146, 169, 171, 174, 175, 178, 190, 210, 211, 239, 241, 254, 255, 256, 259, 261, 265, 271, 277, 278, 279, 290, 291, 292, 298, 313, 319, 320, 321, 324, 327, 328, 330, 332, 335, 338, 351, 355 (n. 34), 358, 359 (n. 45), 368, 402, 434, 438, 468, 483, 489, 496, 509, 510, 511.

Carcassès : 15.

Caritas : 114, 132, 134, 135, 136, 137, 152, 155 (n. 5), 170 (n. 68), 214, 222, 277, 305 (n. 144), 307, 308, 316 (n. 173), 317, 359 (n. 46), 367, 408 (n. 124), 418, 419, 422, 425, 435, 439, 440, 474.

Carta hebraica : 62.

Castellò d’Empurias : 109, 194, 200, 261.

Catalogne : 47, 61, 76, 115 (n. 7, 14), 119 (n. 26, 28), 121, 126, 127 (n. 61), 144, 153, 162 (n. 33), 164, 165 (et n. 23), 176, 180, 193, 241, 261 (n. 20), 273, 281 (n. 41), 305 (n. 144), 331, 348, 361 (et n. 1), 368, 374, 375, 389, 393, 396 (et n. 87), 400, 404, 467, 468.

Céréales : 3, 122, 123, 125, 132, 231 (n. 25).

Césaire de Heisterbach : 34, 222 (n. 5), 223 (n. 6, 8), 224 (et n. 9), 225 (n. 10), 226 (n. 13), 450.

Chancellerie : 2, 5 (n. 18), 6, 9, 10, 11, 14, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 51, 59 (n. 130), 83, 89, 91, 102, 115, 117, 131, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 161, 162, 164, 165, 168, 173, 180, 186, 199, 203 (n. 67), 213, 244, 246, 284 (n. 89), 295, 307 (n. 147), 308, 314, 323, 337, 339, 344, 345, 349, 350, 364, 365, 367, 368, 371, 374, 376, 377, 378, 380, 382, 383, 384, 399, 401, 402, 405, 417, 426, 428, 432, 442, 483, 509.

Changeur ou campsor : 16, 20, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 47, 50, 52, 53, 87, 98, 100, 101, 114, 120, 124, 129, 142, 151, 246 (n. 78), 248, 260, 264, 267, 273, 279, 283 (n. 87), 288, 316, 322, 339, 356, 358 (n. 42), 362, 377, 398, 434, 439, 510.

Chapitres : 83, 97, 99, 100, 102, 107, 165 (n. 45), 166, 173, 185, 270, 384.

Cheval : 22, 56, 101, 114, 130, 160 (n. 23), 188 (n. 98), 199, 258, 261, 264, 265, 266, 267, 283, 287 (et n. 97), 377 (n. 36), 406.

Clam, clamer : 10, 78, 81 (n. 181), 83, 85, 93, 373, 378, 401 (n. 99), 510.

Clamor : 79, 89, 151, 336, 363, 402.

Clément IV : 162, 378.

Clément VII : 116.

Comenda (commende-dépôt) : 146, 171, 270 (n. 47), 510.

Commune (registre) : 34 (n. 85), 36, 72, 75, 76, 79 (n. 169), 86, 89, 97, 121, 139, 140, 141 (n. 92, 94), 142 (n. 100), 143, 144, 147, 148, 178, 199 (n. 49).

Communis opinio : 184, 257, 260, 266, 315, 320, 344, 354, 390, 429, 510.

Computum (compte) : 271, 355 (n. 35), 511.

Confessio : 85, 212, 294, 295, 301, 307, 342, 343, 510, 511.

Conseillers (de Barcelone) : 9, 10, 11, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 42, 49, 50, 52, 53, 55, 59, 64, 72, 76, 80, 84 (et n. 189), 87, 92, 100, 114 (n. 2), 119, 142, 144, 151, 161, 296, 300, 356, 357, 365, 384, 397, 428, 431, 448, 509.

Corpus juris : 165 (n. 45), 191 (n. 24), 195 (n. 34), 208 (n. 80), 315, 335 (n. 208), 417 (n. 147), 450, 451.

Corts (de Catalogne) et Cortès (d’Aragon) : 28, 29, 48, 80, 89, 113 (n. 1), 115, 154 (et n. 3), 158, 160 (n. 21), 164, 165, 166 (et n. 52), 169 (n. 63), 172, 173, 348, 372 (n. 17), 373, 384, 404, 408 (n. 128), 428, 450, 481, 484, 510.

Credulitas : 90, 268, 324, 347, 349, 427.

Crimen : 25, 75, 78, 80, 91, 177 (n. 96), 203 (n. 67), 299, 346, 399, 426.

Curie : 12 (n. 11), 13, 36, 58, 72, 75 (n. 160), 76, 80, 86, 87, 96, 97, 115, 119 (n. 27), 139, 142, 143, 169, 189, 199, 296 (n. 118), 312, 316, 342, 354, 373, 509.

Damnum : 136, 163, 308, 314, 321, 322, 510.

Daroca : 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 99, 149 (n. 26).

De auditu : 88, 274.

De visu : 88, 274, 285.

Demanda : 7, 52, 61, 75, 76, 78 (et n. 166), 81, 82, 83 (et n. 187), 85, 91, 92, 93, 96, 98, 105, 110, 216, 256 (n. 10), 270, 297, 304, 315, 317, 345, 346, 400, 435, 510.

Denunciatio : 76, 81, 93.

Diffamatio : 80, 81, 83, 85, 184, 196, 288, 388.

Disputacio : 92, 405, 510.

Dot : 127, 173, 178, 208, 210, 229, 231, 289, 290, 314, 319, 399.

Duplum : 210, 268 (n. 37), 324, 327, 338, 357, 510.

Enfant mort trouvé dans le call : 24, 75, 77, 78, 79, 82, 92, 192, 194, 195, 348, 349, 388, 417 (n. 149).

Enormia : 25 (n. 41), 36 (n. 96), 75 (n. 159), 80 (n. 174), 82 (n. 184), 194 (n. 32), 204 (n. 68), 209 (n. 84), 310 (n. 155), 334, 345, 439, 495.

Entença : 34, 37 (n. 101), 40, 313, 321, 443.

Étals : 24, 78, 123, 215, 237, 263 (n. 24), 274 (n. 61), 360.

Evidentia : 78, 79, 83, 84, 85, 92, 212, 294, 349, 510, 511.

Ex officio : 28, 80, 81, 85, 89, 90, 177, 349, 364, 388.

Exceptio : 10, 28, 33, 76, 87, 92, 96, 138, 157, 166 (n. 50), 181, 184, 335, 336, 406, 510, 511.

Exemplum : 224, 238, 401 (n. 100), 459.

Eymeric d’Espiels : 12, 19, 22, 53 (n. 108), 55, 58, 59, 60, 64, 92, 109, 218, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 279, 311, 449.

Faillite : 10, 16, 34 (n. 78), 53, 99, 205, 213 (et n. 87), 238, 261, 264, 286, 292, 320, 326, 339, 368, 377 (n. 34), 421, 440, 449, 510.

Fama : 17, 25 (n. 41), 36 (n. 96), 71, 75 (n. 159), 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 89, 90, 91, 97, 100, 103, 105, 108, 184, 187, 190, 193, 194, 197, 204, 209 (n. 84), 211, 212, 214, 217, 218, 219, 257, 272 (n. 85), 278, 279, 283, 285, 286, 294, 296, 300, 302, 304, 307 (et n. 145), 310, 315, 329, 332, 335, 339, 342, 344, 348, 349, 355, 365, 402, 429, 440, 470, 488, 495, 510.

Fausse monnaie : 84, 86, 192 (n. 25), 274 (n. 61), 323, 342, 389, 449.

Ferrer : 10 (n. 9), 21, 24, 53, 94, 96, 193, 194, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 215 (et n. 92), 448.

Fides : 172, 201 (n. 57), 346, 440.

Figueres : 194, 200.

Francesc de Manresa : 26, 39.

Franchises : 47, 84, 164, 165 (et n. 47), 166, 174, 177, 181, 244 (n. 69), 348, 371.

Fueros : 36, 47, 78 (n. 166), 81, 83 (n. 187), 84, 89 (n. 202), 93, 96 (n. 211), 98, 155 (n. 5), 159, 160, 163, 165, 166, 176, 179 (n. 100), 181, 187, 188 (n. 10), 324, 345, 348, 350, 364 (n. 60), 432, 451, 488, 510.

Gages : 14, 84, 85, 126, 151, 163 (n. 38), 165 (n. 47), 169, 172, 173, 175, 177, 178, 179, 205, 211, 229, 231, 247, 248 (n. 83), 251, 260, 262 (n. 19), 283, 325, 356, 361, 396, 413, 499.

Gerau : 16, 18, 22, 41, 52, 54 (n. 108, 110), 55, 56, 57, 60, 63 (n. 140), 64, 66, 68, 73, 77, 81, 82, 92, 93, 102, 103, 104, 138, 198, 199, 206, 211, 212, 217, 218, 219, 221, 222, 232, 233, 234, 236, 237, 241, 242, 243, 246, 247, 249, 252, 254, 263, 264, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 280, 281, 283, 285, 286, 295, 309, 312, 321, 322, 323, 325, 332, 346, 351, 356, 362, 405, 431, 434, 448, 437.

Gérone : 13, 21, 26, 29, 39, 40, 43, 45, 52, 61, 62, 63, 70, 71, 73, 77, 78 (n. 165), 89 (n. 203), 93 (n. 208), 94 (n. 210), 123, 144, 145, 159 (n. 15), 161 (n. 25), 193 (et n. 26), 203 (n. 64), 251 (n. 1), 322 (n. 91), 389, 393, 394 (n. 84), 396 (n. 96), 400, 401, 405, 407, 429 (n. 4), 468, 475, 477.

Guillem Franchea : 13, 14, 16, 18, 22, 51, 53, 55, 60, 63 (n. 140), 64, 67, 84, 85, 92, 107, 108, 109, 189, 190, 191, 198, 199, 200, 211, 212, 217, 219, 241, 264, 269, 271, 273, 276, 296, 309, 310, 311, 312, 313, 316, 317, 322, 323, 332, 360, 362, 437, 467.

Guillem Llobet : 10 (n. 9), 34 (et n. 84), 53 (n. 108), 285 (n. 89), 377 (n. 34), 448.

Halakah : 1 (et n. 3), 150 (n. 135), 156, 165, 350, 390, 424, 435.

Hérétique : 1, 17 (n. 35), 84, 117 (n. 19), 136, 137, 174, 191 (n. 20), 225, 227 (n. 20), 228, 274, 296, 297, 299, 301, 302, 303, 308, 318, 321, 343 (et n. 3), 364, 410 (n. 129), 418, 437, 440, 487, 488.

Huesca : 15, 35, 42, 43, 46, 99, 160 (n. 23), 166, 167 (n. 57), 399, 451.

Immoderatas-immodérées : 176, 178, 223, 224, 234, 245, 259, 262, 278, 292, 294, 313, 346, 352, 355, 357, 363, 368, 420, 437, 439, 440.

Informatio-information (procédure) : 12, 21, 51, 59, 77, 81, 82, 85, 90, 92, 96, 110, 193, 216, 348, 388, 389, 432, 449, 510.

Information : 11, 57, 62, 83, 104, 108, 110, 113, 118, 128, 129, 130, 132, 133, 148, 149, 184 (n. 2), 211, 214, 215, 218, 224, 258, 267 (n. 33), 275, 279, 280, 283, 284, 287, 289, 300, 301, 310, 339, 341, 343, 344 (n. 8), 349, 353, 360, 365, 375, 385, 387, 433, 437, 475, 486, 460.

Inquisitio : 18, 20, 25, 26, 36 (n. 97), 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 49, 51, 76, 77, 80, 82, 85, 88, 90, 91, 92, 99, 113, 117, 335, 336, 342, 364, 382, 397, 428, 429, 431, 432, 433, 510.

Inquisition : 2, 22 (n. 4), 47, 301, 302, 303, 322 (n. 190), 376 (n. 28), 387 (et n. 65), 458, 469, 481, 488.

Instrumentum publicum : 9, 61, 84, 100, 101, 175, 184, 185, 189, 207, 208, 210, 213, 217, 228, 244, 266 (n. 32), 270, 274, 275, 278, 312, 334, 335, 339, 387, 510.

Intentio (procédure) - intention : 1, 91, 137, 175, 215 (n. 93), 216 (n. 95), 223, 234, 236, 242, 268, 277, 280, 285, 295, 297, 298 (et n. 126), 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 317, 334, 336, 344, 345, 388, 407, 419, 420 (n. 157), 425, 432, 435, 440, 509, 510.

Interee : 121 (n. 34), 169, 254, 277, 290, 320, 338, 352, 402, 510.

Interrogatoria : 18, 19, 21, 52, 73, 76, 78, 97, 81, 83, 96, 102, 107, 218, 304, 314, 335, 350 (n. 26), 382, 405, 510.

Isach Biona : 13, 14, 18, 34, 22, 51, 53, 55, 56, 60, 63 (n. 140), 64, 67, 73, 92, 107, 108, 109, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 199, 200, 217, 241, 310, 312 (et n. 160), 313, 328, 360, 361, 426, 429, 448, 467.

Jacme Fiveller : 20, 322.

Jaco de Basers : 14, 18, 100, 101, 266, 267, 328, 360.

Jacques Ier le Conquérant : 14, 34, 61 (n. 131), 62, 96, 111, 115 (et n. 7), 118, 123, 138, 149 (et n. 129), 158, 160, 161 (et n. 24), 163, 164, 165, 166, 169, 170, 172, 174, 175, 181, 183, 187, 190 (n. 18), 198, 215, 226 (n. 14), 244, 263 (n. 24), 277, 282 (n. 83), 290, 292, 293, 323, 330, 337, 338, 342 (n. 1), 361 (n. 53), 365, 368, 370, 373 (n. 19, n. 20), 376, 378, 384 (n. 59), 396, 397, 407, 404, 428, 433, 437, 442, 443, 511.

Jacques Ier de Majorque : 58, 115, 118 (n. 21), 153.

Jacques II : 9 (et n. 3), 14, 24, 29, 50, 54, 59, 62, 74, 80, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 139, 141 (et n. 95), 143, 145, 146, 148, 151, 152, 154 (et n. 2), 160 (et n. 22), 161, 162, 167, 169, 172, 173 (n. 77), 174, 183, 241, 255 (n. 8), 293, 296, 301, 342 (n. 1), 348, 351, 361 (n. 51), 364 (et n. 59), 365, 368, 371, 378, 381, 382, 396, 420, 422, 428, 442, 443.

Jacques III de Majorque : 115 (n. 7), 394 (n. 86).

Jacques Fournier : 25 (n. 133, 136), 30, 222 (n. 4), 303 (n. 138), 322 (n. 190), 469.

Jacme Scuder (ou Escuder) : 15, 18, 22, 55, 56, 57 (n. 118), 60, 63, 64, 67, 70, 92, 104, 105, 127, 198, 207, 208, 209, 210, 211, 217, 226, 228, 247, 249, 265, 272 (n. 56), 288, 289, 309, 324, 348, 352, 388 (n. 67), 428, 431, 448.

Jaume de Turi : 11, 19, 100.

Jeu (jeux de hasard, jeu et risque) : 124, 133, 136 (n. 83), 162, 181, 201 (n. 57), 205, 269, 271, 279, 312, 325, 332, 373, 455, 463, 467, 484.

Juan Manuel : 115, 386 (n. 61).

Juceff Abon : 276, 277.

Juceff Adomaz, juif de Barcelone : 10 (n. 7), 12 (n. 10), 399, 449.

Juceff de Écija, juif castillan : 415 (n. 143), 416 (n. 144).

Judeorum (libri judeorum) : 276, 283 (n. 87), 284 (n. 88), 328, 370, 385, 398, 396, 487, 493.

Jurats : 10, 74 (n. 156), 76, 77 (n. 165), 87, 167 (n. 54), 394, 449.

Jurisperitus-juriste : 14, 15 (n. 24), 29, 42, 43, 49, 52, 77, 88, 116 (et n. 15), 152, 154, 155, 156, 157, 161, 164, 166 (n. 52), 181, 188 (n. 11), 258, 273, 284 (n. 89), 296, 297, 343 (n. 4), 347, 383, 393 (n. 82), 395, 420, 509, 510.

Jus commune : 56 (n. 117), 83 (n. 185), 87 (n. 197), 96 (n. 211), 155 (et n. 4), 161 (n. 24), 163, 164, 191 (n. 21), 276, 345 (n. 14), 477, 487, 488.

Justicia d’Aragon, justicia de Valence : 35, 47, 48, 50, 77, 140, 154, 166, 442, 460, 491.

Justinien : 158, 166 (n. 52), 252 (n. 5), 373, 451.

Justum pretium - juste prix : 101, 102, 122, 125, 126, 128, 129, 131, 136, 137, 179, 180 (n. 104), 198, 199, 218, 223, 234, 250, 252, 253, 254, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 266, 271, 272, 273, 278, 283 (n. 85), 286, 287, 295 (n. 114), 296, 308, 310, 314, 316, 315, 317 (et n. 173), 323, 327, 332, 334, 335, 337, 338, 339, 344, 345, 346, 352, 354, 355, 362, 363, 368, 426, 429, 448, 469, 491, 509, 510.

La Bourse ou la vie : 34 (n. 79), 222 (n. 3), 223 (n. 6), 225 (n. 11), 226 (n. 13), 232, 237, 238 (n. 41), 239 (n. 43), 240 (n. 47), 248 (n. 83), 341, 481.

Latran II : 136.

Latran III : 136, 170 (n. 67), 181 (n. 105), 369, 373, 417.

Latran IV : 2, 11, 136, 170 (n. 67), 174, 175, 181 (n. 105, 106), 183, 328, 337, 369, 373, 417.

Légende Dorée : 177, 451.

Lleida : 15, 17, 19, 25, 26, 35, 38, 39, 41, 45, 46, 51, 53, 58, 70, 72 (n. 150), 80, 86, 105, 107, 124 (n. 52), 150 (n. 136), 159 (n. 15), 161 (n. 27), 163, 164, 165 (et n. 49), 169 (n. 62), 173 (n. 77), 202, 207, 275, 351 (et n. 28), 383, 393 (n. 81), 399, 448, 449.

Lombards : 247 (et n. 279), 248 (n. 82), 356, 372, 384, 390 (n. 71), 409, 410 (et n. 131, 132, 133), 411, 412, 413, 414, 415, 416, 420, 423, 458, 460, 462, 463, 478, 479, 483, 493.

Lorcha (mère d’Astruch Bondavid Saporta de Besalu) : 193 (n. 27), 194, 195, 200, 201.

Louis IX : 34, 117, 137, 161 (et n. 28), 162, 164 (et n. 39, 41), 170 (et n. 66), 172 (et n. 75), 181 (n. 106), 205 (n. 71), 226 (n. 14), 247 (n. 80), 248 (n. 83), 286 (n. 96), 297, 320 (et n. 188), 330 (et n. 99), 347 (n. 19), 351, 357 (et n. 37), 363, 365, 371 (et n. 14), 376 (et n. 27), 382 (n. 52), 391 (n. 75), 399, 405 (et n. 112), 420, 422, 428 (n. 3), 473, 481.

Lucrum : 42, 106, 121 (n. 34), 135, 136, 169, 181, 254, 277, 290, 306 (n. 147), 308, 314, 320, 321, 322, 338, 352, 355, 363, 368, 412, 427, 434, 440, 510.

Maçot Avingena (associé de Bonadona de Lleida) : 15 (et n. 24), 19, 58, 105, 106, 107, 336.

Majorque (conquête, île et sacriste) : 9 (et n. 4), 14, 16, 18, 22, 27 (n. 52), 54 (et n. 113), 56, 58, 59, 61, 70 (n. 146), 71, 77 (n. 165), 79, 80 (et n. 175), 87 (n. 196), 88 (et n. 200), 100, 101, 111, 114, 115 (et n. 7), 118 (et n. 21), 149, 153, 157 (n. 9), 160 (et n. 23), 162 (n. 33), 169 (n. 63), 172, 176, 199, 211, 216, 254, 260, 264, 265 (n. 29), 271, 282, 319, 336, 337, 338 (et n. 215), 348, 352 (n. 29), 351, 358, 374, 376, 377, 387, 393 (n. 83), 394 (et n. 86), 395, 428 (n. 3), 434, 442, 448, 449, 465.

Malsin : 193. Manifeste (usurier et criminel manifeste) : 13, 14, 22, 51, 52, 58, 60, 89, 96, 148, 190, 193, 211, 212, 214, 218, 219, 246 (n. 78), 291, 292, 294, 295, 297, 299, 300, 304, 305, 313, 316, 318, 321, 322, 339, 345 (et n. 8), 363, 368, 400, 402, 511.

Manumissores-manumisseurs : 42, 53 (n. 108), 224, 229, 236, 235 (et n. 34, 33), 285 (n. 89), 377 (n. 34).

Maquignon : 16, 22, 100, 121, 199, 211, 239, 251, 258, 260, 266, 267, 273, 285, 291, 318, 339, 344, 360, 363.

Marché : 3, 11 (n. 10), 14, 51, 56, 84, 85, 119 (n. 28), 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 152, 168, 170 (n. 68), 171, 192, 217, 218, 224, 233 (n. 32), 237, 239, 241 (n. 56), 247-248 (n. 81), 249, 250, 251, 254, 255, 258, 259, 260, 265, 266, 267, 269, 273, 279, 281, 283, 284, 295 (n. 114), 299, 304, 305 (n. 143), 308, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 318, 325, 326, 329, 331 (n. 205), 332, 334 (n. 206), 338, 342, 343 (n. 4), 344, 350 (n. 26), 353, 354, 356, 358, 359 (n. 46), 360, 361, 362, 368, 371 (n. 10), 391, 424, 435, 437, 439, 440, 458, 459, 466, 470, 471, 472, 474, 480, 484, 491, 495, 496.

Marché de la terre : 125, 126 (n. 56), 127, 128, 239, 361, 380, 459, 470, 471, 474, 484, 495.

Martin Ier : 116, 117, 166.

Martin IV : 162.

Matricide : 24, 57, 77 (et n. 164), 81, 92, 203, 302, 348, 379, 429.

Maymona, veuve de Jacme Scuder : 15, 18, 22, 104, 105, 207, 208, 209, 210, 221, 289, 290, 311, 352, 427.

Merino : 41, 42, 47, 50, 86, 140, 167.

Montblanc : 17, 21, 47 (n. 103), 77 (n. 165), 79, 85, 122, 167, 302 (n. 35), 323 (n. 193), 345, 350 (et n. 25), 399, 449, 482, 484, 485, 490.

Montpellier : 14, 18, 22, 54, 100, 114 (n. 2), 121 (et n. 37), 159, 164, 266, 282, 292, 328, 336, 360, 456, 469, 475, 477.

Murcie : 9, 29, 111, 114 (et n. 3), 115, 119 (n. 25), 142, 143, 261 (n. 21), 442, 448.

Mutuum : 3, 16, 18, 22, 34, 40, 56, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 110, 124, 133, 134 (n. 78), 136, 138, 146, 151, 162 (n. 32), 163, 165, 170, 171, 172, 174, 175, 181, 187, 189, 199, 208, 209, 210, 211, 218, 227, 234, 251, 257, 264, 266, 267, 283, 287, 289, 298, 290, 309, 312, 313, 317, 327, 338, 339, 354, 412, 431, 448, 509, 511.

Nadal Raynier : 11, 13, 18, 19, 20, 22, 34 (n. 84), 36, 46, 49, 50, 51, 52, 53 (et n. 108), 54, 58 (et n. 125), 74, 91, 93, 107, 109, 118, 152, 164, 167, 254, 261, 275, 277, 284 (n. 89), 312, 326, 349, 376 (et n. 131), 378, 433, 428, 429.

Narbonnais : 15, 240.

Non numerata peccunia : 138 (n. 88), 163, 208 (n. 80), 266 (n. 32), 335, 511.

Notorium : 78, 79, 84, 85, 92, 294, 349, 511.

Occulte : 4, 52, 175, 292, 291, 294, 295, 299, 297, 363, 379, 511.

Olivier de Mitjans : 19, 22, 51, 55, 60, 65, 68, 73, 309, 314 (n. 165), 449.

Ordo judiciarius : 36, 80 (n. 174), 96, 299.

Paccatus : 173 (n. 77), 184, 257.

Pars (voir aussi quartonos) : 271 (n. 51), 372 (n. 52).

Péché : 34, 168, 203 (n. 67), 205 (n. 72), 225, 235, 240, 276, 277, 285, 294, 299, 301, 302, 303 (n. 137), 305 (n. 143), 308 (n. 148), 337, 351, 373 (n. 21), 400 (n. 96), 420 (n. 157), 466.

Pedro de Sos : 14, 20, 24, 55, 56, 60, 65, 68, 73, 92, 198 (n. 45), 396, 449.

Penedès : 10 (n. 9), 14, 16, 18, 19, 20, 22, 34 (et n. 78), 37, 49, 51, 53, 54, 59, 73, 85, 92, 99, 107, 109, 122, 123, 149 (n. 127), 150, 173 (n. 77), 189, 199 (et n. 48), 260, 261, 309, 310, 312, 316, 328, 329, 344, 350 (n. 26), 362, 377 (n. 34), 378, 439, 448, 467, 482.

Perpignan : 3 (n. 8), 16 (n. 33), 34 (n. 84), 53 (n. 108), 54 (n. 113), 61, 73 (n. 155), 77 (n. 65), 118, 121, 122, 133 (n. 73), 144, 146 (n. 110), 159 (n. 15), 162 (n. 32), 163 (n. 34), 171 (n. 71), 176 (n. 87), 201 (n. 57), 205 (n. 70), 214 (n. 90), 254 (n. 5), 260 (n. 18), 265 (n. 27), 273 (n. 60), 284 (n. 89), 288 (n. 98), 291 (n. 109), 295, 331 (n. 205), 352 (et n. 27), 355 (n. 33), 370 (n. 9), 377 (n. 34), 391 (n. 75), 398 (n. 92), 466, 469, 470.

Philippe Ametller : 12 (n. 11), 19, 22, 55, 60, 65, 68, 109, 252, 254, 256, 258, 309, 312, 449.

Pierre de Jean Olivi : 135, 136 (n. 83, 84), 162 (n. 32), 171, 316 (n. 73), 356, 460, 463, 489, 496.

Pierre I/II le Catholique : 160, 244.

Pierre II/III le Grand : 25, 29, 34, 42, 54, 62, 77, 114 (n. 2), 118, 160, 172, 244, 373, 382.

Pierre III/IV le Cérémonieux : 89, 115 (n. 7, 14), 142, 246, 376 (n. 30), 458, 494.

Pierre le Cruel : 415, 416 (n. 144), 442.

Platter (Thomas Platter, famille Platter) : 267 (n. 35), 282 (n. 83), 489.

Ponç de Gualba, sacriste de Majorque : 14 (n. 18), 18, 22, 79, 92, 100, 101, 130, 258, 266, 277, 279, 287, 328, 352 (n. 29), 376, 377.

Positiones-positions : 92, 97, 106, 107, 156, 192, 194, 209, 252, 253, 257, 267, 304, 382, 511.

Prêcheur : 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 87, 161, 225, 229, 232, 234, 238, 235, 236, 261 (n. 20), 307, 337, 338, 360, 399, 405, 407.

Principal : 169, 174, 181, 234, 292, 298, 321, 338, 433, 509, 511.

Privilegio general : 154, 160, 166, 167, 243, 244, 348, 373, 415, 442.

Probatoria : 76, 92, 97, 163, 286, 306, 511.

Procédure abrégée (sine strepitu et figura judicii) : 25, 36 (et n. 96), 80, 85, 87, 89, 90, 345, 365, 368, 371, 433, 511.

Procurator-procurateur : 15 (n. 24), 19, 21, 24, 30, 46, 57, 58 (n. 125), 59 (n. 127), 71, 72, 77, 78 (n. 165), 79, 81, 86, 87, 90, 94, 102, 106, 115 (n. 6), 116, 228, 231, 234, 242, 252 (n. 5), 258, 284 (n. 88), 354, 362, 377 (n. 34), 388, 449, 511.

Procurateur fiscal : 21, 24, 77, 78 (et n. 165), 81, 86, 87, 90, 94, 388, 449, 511.

Prohom : 10, 27, 28, 33, 80, 84 (n. 189), 86, 161, 384, 511.

Puigcerdà : 3, 4 (n. 15), 52, 61 (n. 134), 75 (n. 160), 77, 93 (n. 209), 121, 122, 123, 133 (n. 77), 144, 145, 146 (n. 110), 162 (n. 32), 163 (n. 34), 176 (n. 87), 194 (n. 31), 193, 196 (n. 39), 205 (n. 70), 214 (n. 90), 229, 232, 234, 235 (n. 71), 236, 239 (n. 44), 254 (n. 5), 260 (n. 18), 261, 265, 284, 291 (n. 209), 292, 331 (n. 205), 348, 361 (n. 51), 379, 381 (n. 48), 396 (n. 87), 398, 426, 449, 466, 498, 510.

Quartons-quartonos : 102, 271, 272 (et n. 52).

Ramon de Manresa : 12, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 50, 51, 52, 58, 72, 74, 100, 149, 376, 382.

Ramon demirabello : 19, 22, 55, 59, 60, 63 (n. 140), 64, 67, 92, 109, 199, 448.

Ramon de Peñafort : 24, 80, 164, 165, 316, 378, 453.

Ramon de Vilanova : 22, 53 (n. 108), 77, 81, 92, 93, 102, 103, 104, 138, 199, 232, 241 (n. 52), 243 (n. 63), 252 (n. 3), 261 (n. 21).

Ratio : 137, 157 (et n. 10), 176 (n. 90), 277, 310, 315, 316, 317, 318, 320, 355 (n. 33), 359 (n. 45), 407, 408, 428, 494, 496.

Renovacio : 175, 511.

Res publica - chose publique : 27 (n. 51), 155 (n. 5), 189 (n. 14), 171 (n. 70), 213, 305 (n. 144), 306 (n. 144), 318, 437, 470.

Restitutions : 33, 34, 36, 41, 42, 46, 49, 50, 51, 81, 85, 90, 92, 93, 99, 103, 105, 134, 149, 151, 170 (n. 67), 198, 206, 221, 222 (n. 3), 223, 225 (n. 11), 228, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 249, 250, 285, 295, 343, 345, 346, 351, 357, 399, 403, 439, 458, 511.

Roger de Loria : 34, 35, 40.

Sacriste (voir Ponç de Gualba) : 9 (n. 4), 14, 16, 18, 22, 27 (n. 52), 28, 39, 43, 54, 55, 56, 57 (n. 118), 60, 64, 66, 79, 87, 100, 101, 199 (et n. 49), 211, 216, 258, 260, 264, 265, 266, 267, 271, 279, 282, 283, 287, 288, 292, 319, 321, 336, 348, 351, 352 (n. 29), 376 (et n. 32), 377 (et n. 36), 434, 436, 448, 449, 511.

Safran : 12, 18, 19, 22, 103, 105, 108, 109, 121, 189, 190, 206, 217, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 269, 273, 281, 311, 317, 329, 332, 449.

Sancho Muñoz : 20, 21, 49, 61, 91, 93, 110, 164, 274, 276, 277, 376.

Sant Bau du Llobregat : 18, 22, 73, 102, 109, 218, 232, 236, 247, 268, 270, 271, 273, 280, 285, 286.

Sant Miquel del Fai : 19, 22, 51, 56, 59, 63 (n. 140), 70, 72, 73, 92, 314, 362, 449.

Saragosse : 14, 16, 20, 26, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 99, 141, 160 (n. 23), 166, 245 (n. 73), 328, 378, 396, 449, 457.

Sentence : 36, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 92, 93, 97, 106, 107, 110, 158, 168, 177, 214, 234, 274, 276, 294, 304, 305, 308, 323, 335, 336, 343, 352, 365, 367, 370, 382, 388, 405, 406, 409, 426, 428, 429.

Serment : 49, 50, 131 (et n. 74), 156, 176, 177 (et n. 94), 178, 179, 191 (n. 22), 195, 196 (n. 37), 225, 276, 301, 336, 337, 389, 398, 399, 426, 427, 436, 463, 497, 498.

Shylock : 3, 149 (n. 128), 162 (n. 31), 163 (n. 35), 168 (n. 61), 171 (n. 71), 188, 189 (et n. 13), 191 (n. 22), 209 (n. 84), 212 (n. 86), 294 (n. 113), 295 (n. 115), 301 (n. 130), 315 (n. 166), 327 (n. 18), 380 (n. 47), 398 (n. 91), 402 (n. 104), 434, 494.

Sicile : 3, 11 (n. 10), 15, 29, 106, 111, 118, , 122 (n. 44), 119 (n. 25), 124, 143, 151, 156, 199 (n. 50), 241 (n. 56), 296, 305 (n. 143), 315 (n. 167), 344 (n. 9), 368, 370 (n. 4), 374, 375, 428 (n. 3), 442, 461, 491.

Simon de Peligriano : 16, 18, 22, 55, 56, 57 (n. 118), 60, 64, 66, 79, 92, 100, 101, 199 (et n. 49), 216, 258, 264, 266, 282, 283, 287, 434, 436, 448.

Societas : 133, 136 (n. 83), 138, 171, 254 (n. 5).

Sodomie : 24, 81, 86, 193, 200, 302, 348, 349, 429.

Stendhal : 282 (n. 83), 495.

Stipulacio : 84, 101, 165, 181, 187, 211, 294, 346, 511.

Tarazona : 26, 39, 40, 46, 166.

Taux légal : 106, 169, 173, 174, 175, 176, 178, 181, 190, 224, 234, 255, 290, 291, 293, 307, 324, 326, 327, 332, 339, 357, 438.

Terrassa : 12, 15, 18, 19, 22, 63, 92, 104, 105, 109, 122, 144, 217 (n. 103), 228, 247, 252, 253, 309, 448.

Teruel : 20, 24, 30, 35, 42, 43, 92, 99, 110, 114, 115, 167, 245 (n. 72), 254 (n. 6), 274, 277, 278, 328, 431, 449.

Testamentorum (liber) - testament : 22, 25, 34, 62, 85, 102, 115 (n. 7), 146, 157, 158, 172, 173 (n. 67), 177, 206, 222, 223, 224, 225, 226 (et n. 14), 228, 229 (et n. 24), 230, 231 (et n. 26), 232 (et n. 32), 233, 234 (et n. 33), 235 (et n. 34), 236, 237, 238, 239, 240, 246, 249, 281, 295, 297, 308 (n. 150), 321 (et n. 2), 343, 346, 360, 386 (n. 61), 434, 457, 462, 484.

Testimonia : 98.

Thomas d’Aquin : 135, 137 (et n. 85), 158 (n. 8, 10), 184 (n. 2), 186 (n. 4), 215, 310 (n. 64), 315, 316 (n. 171, 172), 317 (n. 73), 346, 347, 349 (n. 22), 367 (n. 2), 439, 453, 478, 487.

Thomas de Chobham : 34.

Tobi, fils de don Abon : 14, 16, 20, 24, 275, 276, 277, 328, 431.

Tomás de la Navarra : 20, 23, 110, 274, 275, 276, 278, 315, 431.

Universitas : 27, 394 (et n. 82), 395, 509.

Usatges : 27 (n. 49), 28, 33, 36, 37, 47, 81 (et n. 181), 84, 93, 159 (et n. 15, 18), 163, 164, 165, 166 (et n. 50, 52), 169, 181, 371 (n. 12), 432, 450, 451.

Usurarum (sauf références en note au registre Uusurarum) : 25, 36, 37, 51, 74, 76, 78, 87, 139, 140 (et n. 91), 143, 382, 395, 448.

Valence : 9, 10, 15, 19, 22, 35, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 59, 63, 74 (n. 156), 76, 77 (n. 165), 78 (n. 165), 87, 92, 99, 100, 109, 114, 115, 122, 126 (n. 56), 127, 141, 145, 149 (et n. 127), 150, 151, 153, 159, 166, 179, 199, 245, 247, 261 (n. 21), 265 (n. 29), 267, 305 (n. 144), 331 (n. 205), 356, 358, 367, 368, 373, 393 (n. 83), 403 (n. 105), 420 (n. 157), 442, 448, 449.

Varia (registres) : 25 (n. 39), 34 (n. 84), 51, 88 (n. 199), 114 (n. 2, 3), 115 (n. 13), 116 (n. 17), 130 (n. 72), 131 (n. 74), 142, 143 (n. 102), 145 (n. 104, 105), 288 (n. 98), 448.

Veau : 22, 217, 258, 270, 377 (n. 36), 467.

Veau d’or : 1, 2, 322.

Venise : 231 (n. 32), 240, 247, 249, 282 (n. 83).

Viguier : 20, 25, 26, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 72, 78, 79, 80, 83, 85, 86, 87, 90, 123, 140, 144 (n. 105), 176, 179, 263 (n. 24), 312, 377, 382, 384, 401, 428, 429, 432.

Vilafranca del Penedès : 22, 34, 37, 49, 51, 53, 54, 58, 79, 92, 95, 107, 109, 122, 149 (n. 127), 173 (n. 77), 150, 189, 199, 306, 309, 312, 316, 328, 329, 350 (n. 26), 377, 378, 448, 449, 467, 482.

Villefranche-de-Conflent : 194, 200, 284.

Volpone : 282 (n. 83), 434.

© Casa de Velázquez, 2011

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search