Memòria personal

Construcció i projecció en primera persona a l'època moderna

Oscar Jané et Patrice Poujade (dir.)
Collection de la Casa de Velázquez

Présentation

Ce livre, résultat d'une collaboration entre universités des deux versants des Pyrénées, voudrait être un lieu de dialogue entre chercheurs venus d'horizons géographiques et disciplinaires différents qu'ils soient historiens, philologues ou encore historiens du droit. C'est là une caractéristique principale de ce travail dont les perspectives sont importantes. De prestigieux spécialistes y participent, apportant, chacun, sa manière d'aborder ces textes. Au-delà des coïncidences ou des divergences dans la définition terminologique, même dans les aspects les plus conceptuels qui sont débattus, il y a par dessus tout une volonté de créer un cadre commun de recherche.

Écrit dans plusieurs langues, ce livre offre, d'une part, un regard, nouveau et pluriel, sur une source écrite à la première personne, subjective et complémentaire de « l'histoire officiele », et d'autre part la mise en avant de problématiques transversales comme le sont, par exemple, l'étude de la langue ou l'approche anthropologique.

Los escritos personales o escritos del for privé son una de las fuentes más ricas recuperadas y utilizadas de manera interdisciplinar en el campo de las ciencias humanas. Este libro ofrece una mirada múltiple sobre esta cuestión a partir del trabajo conjunto de investigadores de ambos lados de los Pirineos, así como también italianos o ingleses. Cataluña está en el centro del enfoque científico adoptado en esta obra, debido a sus características y tradiciones en la producción de este tipo de textos.

Si un àmbit s’erigeix com eminentment transdisciplinar, aquest és precisament el de l’estudi dels escrits personals, i més en l’època moderna. Historiadors, filòlegs, lingüistes i antropòlegs, entre altres, han hagut de compartir, aprendre uns dels altres i fer propostes contínues. L’estudi en comú dels casos d’àmbit especialment hispànic (català, valencià o castellà) i també europeu (italià i francès) té molta raó de ser. La llengua no és un dels fets fonamentals, sinó que també hi trobem raons de tradició escrita, jurídica, familiar, religiosa, econòmica, etc. que en el detall poden fer emergir diferències intangibles a primera vista. I, al contrari, l’anàlisi en la comparativa afavoreix els punts comuns, el coneixement de casos similars temàticament i cronològicament, que altrament haguessin quedat encoberts. En aquest llibre, el cas català apareix com un primer pas de comparativa més extensa, tenint en compte els esforços i aportacions fetes en aquest sentit fins a dia d’avui. Així, tot i existir una recerca similar, sovint metòdica i profunda, en països i territoris com Dinamarca, els Països Baixos, Lituània, Suïssa o Alemanya, entre d’altres, el llibre s’apropa a una visió més meridional de la qüestió, mantenint sempre en una mirada especial el cas anglès, ja que ha estat el bressol de la recerca local que ha potenciat els llibres personals en aplicació a la història, especialment.

Sommaire

I. — El món dels escrits personals

Antoni Simon i Tarrés
Memòries i diaris personals de la Catalunya moderna

Del no res a la plètora

François-Joseph Ruggiu
Los escritos del for privé

Un concepto y su internacionalización

Antonio Castillo Gómez
El alfabeto y el calendario

Libros de cuentas y libros de memorias en el Siglo de Oro

Sylvie Mouysset
Pourquoi laisser trace de sa vie ordinaire ?

France-catalogne (xve-xixe siècle)

Danièle Tosato-Rigo
Au commencement était (parfois) l’écriture

Pratiques sociales de l’écrit du for privé (suisse, xviie-début xixe siècle)

II. — Política i recepcions

Henry Ettinghausen
Per sobre de la llei i les autoritats

Els autobiògrafs alonso de contreras i diego duque de estrada

Vicent Josep Escartí
Imatges sagrades: la memòria religiosa i la política local

El cas de la parròquia d’algemesì (segles xvi-xviii)

III. — Llengua, text i tipologia dels escrits

Joan Peytaví Deixona
Les sources et la langue de la « mémorialistique »

L’exemple catalan

© Casa de Velázquez, 2015

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540