Version classiqueVersion mobile

Ausiàs March

 | 
Marina Mestre Zaragozá

Références

Texte intégral

March, Ausiàs, Les obres d’Auzias March, éd. d’Amédée Pagès, Barcelone, Institut d’Estudis Catalans, 1912-1914 (2 vol.).

— Traducciones castellanas de Ausias March en la Edad de Oro, éd. de Martí de Riquer, Barcelone, Instituto español de estudios mediterráneos, Publicaciones sobre Filología y Literatura, 1946.

— Poesies, éd. Pere Bohigas, Barcelone, Barcino, coll. « Els Nostres Clàssics », 1952-1959 (5 vols.).

— Obra poética, éd. bilingue, sélect. et trad. en espagnol de Pere Gimferrer, intro. de Joaquim Molas, Madrid, Alfaguara, 1978.

— Les poesies d’Ausiàs March, intro. et texte revu par Joan Ferraté, Barcelone, Quaderns Crema, 1979.

— Cinquanta-vuit poemes, éd. et étude de Robert Archer, Barcelone, Edicions 62, 1989.

— Obra completa, éd. de Robert Archer, Barcelone, Barcanova, 1997.

— Poesies, éd. de Pere Bohigas, revue par Amadeu-J. Soberanas et Noemí Espinàs, Barcelone, Barcino, Col·lecciò B (19), 2000.

— Páginas del Cancionero, éd. de Costanzo di Girolamo, trad. de José María Micó, Valence, Pre-Textos, coll. « La Cruz del Sur », 2004.

— Per haver d’amor vida, anthologie commentée par Francesc. J. Gómez et Josep Pujol, Barcelone, Barcino, 2008.

— Poesies, éd. de Vicent Josep Escartí, Valence, Institució Alfons el Magnànim, 2009 (édition revue).

Archer, Robert, « Ausiàs March and the Baena debate on predestination », Medium Aevum, 62, 1993, pp.35-50.

— « Una font aristotélica d’Ausiàs March », dans Antoni Ferrando et Albert Hauf (éd.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura/IV, Barcelone, Departament de Filologia Catalana (Universitat de València) – Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca « Abat Oliba » (97), 1991, pp. 59-74.

— « Ausiàs March as a Theorist of Love », dans Nigel Griffin, Clive Griffin, Eric Southworth et Colin Thompson (éd.), Festschrift Robert Pring-Mill : the Discerning Eye. Studies presented to Robert Pring-Mill on his seventieth birthday, Llangrannog [Wales], The Dolphin Book co., 1994.

— Aproximació a Ausiàs March. Estructura, tradició, metàfora, Barcelone, Empúries, 1996.

— « Ausiàs March i les dones », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 15-30.

— « Formes del desamor : blasme de dones i maldit », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March i el món cultural del segle xv, Alicante, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 1999, pp. 59-75.

— Lo cor salvatge : indagacions sobre Ausiàs March, Valence, Institució Alfons el Magnànim, 2009.

Arnau, Ramon, « Tragedia y esperanza en el Cant espiritual de Ausiàs March », dans Anales valentinos. Revista de filosofía y teología, 29, 1989, pp. 73-92.

Aubenque, Pierre, La prudence chez Aristote, Paris, PUF, 1997 (2e éd.).

Auerbach, Erich « De la passio aux passions », dans Id., Le culte des passions. Essais sur le xviie siècle français, Paris, Macula, 1998, pp. 51-81.

Badia, Lola, « De verms », L’espill, 9, 1981, pp. 117-124.

— Tradició i modernitat als segles xiv i xv. Estudis de cultura literària i lectures d’Ausiàs March, Valence – Barcelone, Institut Universitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1993.

— « Ausiàs March i l’enciclopèdia natural : dades científiques per a un discurs moral », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp.31-57.

Bellveser, Ricard (coord.), La poesia d’Ausiàs March i el seu temps, Valence, Institució Alfons el Magnànim, 2010.

Bohigas, Pere, « Metafísica i retòrica en l’obra d’Ausiàs March », dans Id., Aportació a l’estudi de la literatura catalana, Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982, pp. 181-204.

— « Ausiàs March, home escindit ? », dans Id., Aportació a l’estudi de la literatura catalana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982, pp. 205-207.

— « Entorn de les cançons vi i viii d’Ausiàs March », dans Mélanges de langue et de littérature du Moyen Âge et de la Renaissance offerts à Jean Frappier (2 vol.), Genève, Droz, 1970, t. I, pp. 145-152 (article repris dans Pere Bohigas, Aportació a l’estudi de la literatura catalana, Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982, pp. 208-218).

Cabré, Lluís, « “E volgra sser no-res” : notes al poema xxxv de March », dans Antoni Ferrando et Albert Hauf (éd.), Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de llengua i literatura/V, Valence, Departament de Filologia Catalana (Universitat de València) – Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca « Abat Oliba » (113), 1992, pp. 101-119.

— « Aristotle for the Layman : Sense Perception in the Poetry of Ausiàs March », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 59, 1996, pp. 48-60.

— « Dos lectors antics del mestre Ausiàs March i un context », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 59-71.

— « Llum i tenebres : l’amor segons Ausiàs March (la poesia xlv) », dans Albert Hauf (éd.), Lectures d’Ausiàs March. 15 de gener-10 de desembre de 1997, Madrid, Fundació Bancaixa, 1998, pp. 131-152.

Chiner Gimeno, Jaume José, Ausiàs March i la València del segle xv (1400- 1459), Valence, Generalitat Valenciana – Consell General de Cultura, 1997.

Coderch, Marion, Ausiàs March, les dones i l’amor, Valence, Institució Alfons el Magnànim, coll. « Estudis Universitaris » (120), 2009.

Colón, Germà, « Ausiàs March interpretat al segle xvi per Juan de Resa i Jorge de Montemayor », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 89-116.

Escartí, Vicent Josep, « Nota sobre l’interés per Ausiàs March al segle xvi », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 155-171.

Ferrando, Antoni, « Observacions sobre la llengua d’Ausiàs March », dans Ricard Bellveser (coord.), La poesia d’Ausiàs March i el seu temps, Valence, Institució Alfons el Magnànimi, 2010, pp. 169-229.

Ferraté, Joan, Llegir Ausiàs March, Barcelone, Quaderns Crema, coll. « Assaig » (12), 1992.

Fuster, Joan, « Ausiàs March, el ben enamorat », dans Id., Ausiàs March, Valence, Eliseu Climent Editor, 1982, pp. 53-97.

García, Marinela, « Més sobre Ausiàs March al segle XVI castellà », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 173-190.

Gilson, Étienne, L’esprit de la philosophie médiévale, Paris, Vrin, 1969.

— Le thomisme. Introduction à la philosophie de saint thomas d’Aquin, Paris, Vrin, 1997 (6e éd. revue).

Hauf, Albert, « El lèxic d’Ausiàs March : primer assaig de valoració i llista provisional de mots i de freqüencies », dans Miscel·lània Pere Bohigas 3. Estudis de llengua i literatura catalanes/VI, Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983, pp. 121-224.

— D’Eiximenis a Sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medieval, Barcelone, Institut de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1990.

— « L’apocalipsi marquià. Ausiàs March, místic i profeta de l’amor humà », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp.191-220.

— « Ausiàs March i el temor d’amor », dans Albert Hauf (éd.), Lectures d’Ausiàs March. 15 de gener-10 de desembre de 1997, Madrid, Fundació Bancaixa, 1998, pp. 87-126.

Jiménez Millán, Antonio, « El concepto de fortuna en la obra de Ausiàs March. La influencia doctrinal de Aristóteles y Boecio », dans Jesús Montoya Martínez et Juan Paredes Núñez (éd), Estudios románicos dedicados al profesor Andrés Soria Ortega (2 vol.), Granada, Universidad de Granada, 1985, t. I, pp. 389-405.

Leveroni, Rosa, « Les imatges marines en la poesia d’Ausies March », Bulletin of Hispanic Studies, 28, 1951, pp. 152-166.

Lida de Malkiel, María Rosa, « La hipérbole sagrada en la poesia castellana del siglo xv », Revista de filología hispánica, 8, 1946, pp. 121-130.

— « Civil, cruel », Nueva revista de filología hispánica, 1, 1947, pp. 80-85.

Lloret, Albert, Printing Ausiàs March. Material Culture and Renaissance Poetics, Madrid, Centro para la edición de los clásicos españoles, 2013.

Marrou, Henri-Irénée, Saint Augustin et l’augustinisme, Paris, Seuil, Points, 2003 (1e éd. 1955).

Martín Pascual, Llúcia, « “Car no és pus que apetit brutal”. L’amor, el pecat i l’animalogia poètica en l’obra d’Ausiàs March », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 221-243.

Martínez Romero, Tomàs, Un clàssic entre clàssics. Sobre traduccions i recepcions de Sèneca a l’època medieval, Valence – Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1998.

Matoses, Rafael, Vendrell, Salvador, Ausiàs March, el poeta i el seu temps. Una biografía il·lustrada, Alzira, Bromera, 1997.

McNerney, Kathleen, « Ausiàs March and Juan Boscán », dans Albert Porqueras-Mayo, Spurgeon Baldwin et Jaume Martí Olivella (éds.), Estudis de llengua, literatura i cultura catalanes. Actes del primer col.loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica (Urbana, 30 de marc-1 d’abril de 1978), Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1979.

— The influence of Ausiàs March on early golden age castilian poetry, Amsterdam, Rodopi, 1982.

Miralles, Carles, « Sobre les comparacions marines en la poesia d’Ausiàs March », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 281-296.

Montoliu, Manuel de, Ausiàs March, Barcelone, Alpha, 1959.

Moreau, Joseph, « L’homme et son âme selon saint Thomas d’Aquin », Revue philosophique de Louvain. Quatrième série, 74 (21), 1976, pp. 5-29.

Pagès, Amedée, Auzias March et ses prédécesseurs. Essai sur la poésie amoureuse et philosophique en Catalogne aux xive et xve siècles, Paris, Honoré Champion, 1912.

— Commentaire des œuvres d’Auzias March, Paris, Honoré Champion, 1925.

Panunzio, Saverio, « Una cançó emblemàtica d’Ausiàs March : Així com cell qui desitja vianda i el contrast entre cors i enteniment », dans Homenatge a Josep M. de Casacuberta 1. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/I, Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980, pp. 197-220.

Pujol, Josep, « Amor i desmemòria. Notes per a la interpretació del poema x d’Ausiàs March », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 297-320.

Ramírez Molas, Pere, La Poesia d’Ausiàs March. Anàlisi textual, cronologia, elements filosòfics, Basilea, Privatdruck der J. R. Geigy A.G., 1970.

— « Ausiàs March : el saber del sentiment », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 321-341.

Riquer, Martí de, L’humanisme català (1388-1494), Barcelone, Barcino, coll. « Popular Barcino », 1934.

— Història de la literatura catalana, Part antiga, t. II, Barcelone, Ariel, 1964, pp. 558-568.

Romeu i Figueras, Josep, « Situació del jo amorós en el cant xi d’Ausiàs March », dans Miscel.lània Antoni M. Badia i Margarit 1. Estudis de llengua i literatura catalanes/IX, Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Monserrat, 1984, pp. 119-137.

Serés, Guillermo, La transformación de los amantes. Imágenes del amor de la Antigüedad al Siglo de Oro, Barcelone, Crítica, 1996.

Serverat, Vincent, « L’énigme du moi : scolastique et essor de la subjectivité dans le “Cant espiritual” d’Ausiàs March », dans Georges Martin et Marie-Claire Zimmermann (éd.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, Paris, Klincksieck, 2000, pp. 123-155.

Sobrer, Josep Miquel, La doble soledat d’Ausias March, Barcelone, Quaderns crema, coll. « Assaig Minor » (2), 1987.

Sotos, Juan, « Une lecture du poème xix : Hohiu, hohiu, tots los qui bé amats », dans Georges Martin et Marie-Claire Zimmermann (éd.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, Paris, Klincksieck, 2000, pp. 223-229.

Terry, Arthur, « Introspection in Ausiàs March », dans Ian Michael et Richard Andrew Cardwell (éd.), Medieval and Renaissance Studies in Honour of Robert Brian Tate, Oxford, The Dolphin Book Co, 1986, pp. 165-177.

— « Ausiàs March i la imaginació medieval », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp. 343-354.

Torras i Bages, Josep, La tradició catalana. Estudi del valor étich y racional del regionalisme catalá, Barcelone, Estampa « La Ilustración », 1892.

Torres, Milagros, « Teatralidad y poeticidad en Ausiàs March : la catarsis en el poema xiii », dans Georges Martin et Marie-Claire Zimmermann (éd.), Ausiàs March (1400-1459). Premier poète en langue catalane, Paris, Klincksieck, 2000, pp. 297-305.

Villalmanzo, Jesús, Ausiàs March. Colección documental, Valence, Institució Alfons el Magnànim, coll. « Arxius i documents » (23), 1999.

Zimmermann, Marie-Claire, « Ausiàs March et la quête de l’impossible lieu », dans Haïm Vidal Sephira (éd.), Mélanges offerts à Charles-Vincent Aubrun, Paris, Éditions Hispaniques, 1975, t. II, pp.399-413.

— « Ausiàs March dans le poème : divergences et convergences du yo », dans Mélanges à la mémoire d’André Joucla-Ruau, Aix-en-Provence, Éditions de l’université de Provence, 1978, t. II, pp. 1223-1235.

— « Les métaphores de la mer dans la poésie d’Ausias March », dans Iberica : cahiers ibériques et ibéro-américains de l’université de Paris-Sorbonne. II, Paris, 1979, pp. 41-57.

— « Metàfora i destrucció del món en Ausiàs March », dans Jordi Bruguera et Josep Massot i Muntaner (éd.), Actes del cinquè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes, Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1980, pp. 123-150.

— « Écrire et dire : les processus ontologiques de la création chez Ausiàs March », Iberica : cahiers ibériques et ibéro-américains de l’Université l’université de Paris-Sorbonne. III, Paris, 1981, pp. 11-31.

— « Ausiàs March i el Cant Espiritual : Poema i pregària », dans Homenatge a Josep M. de Casacuberta 2. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes/II, Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981, pp. 241-269.

— « Llir entre carts i l’espai metafòric marquià », dans Miscel·lània Pere Bohigas 2. Estudis de llengua i literatura catalanes/IV, Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1982, pp. 161-189.

— La solitude d’Ausiàs March. Recherches sur la naissance et le devenir d’un style dans la poésie ibérique, thèse pour le Doctorat d’État soutenue en 1984 à l’université de Paris IV-Sorbonne (inédite) [2 vol.].

— « Els Cants de Mort en l’obra d’Ausiàs March : el fracàs poètic i la desmitificació de l’escriptura », dans Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit 6. Estudis de llengua i literatura catalanes/XIV, Barcelone, Publicacions de l’Abadia de Monserrat, 1987, pp. 299-327.

— « Ontologie et écriture dans l’œuvre d’Ausiàs March : lectures du poème xxviii », dans Jean-Claude Chevalier et Marie-France Delport (éd.), Mélanges offerts à Maurice Molho, Paris, Éditions Hispaniques, 1988, t. II, pp. 457-473.

— « La naturalesa en la poesia d’Ausiàs March. El mirall del no-res », dans Antoni Ferrando (éd.), Miscel·lània Sanchis Guarner, Barcelone, Departament de Filologia Catalana (Universitat de València) – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, t. III, pp. 499-514.

— « Célébrations de l’autre et émergence de la personne du Moi dans la poésie catalane au xve siècle : Ausiàs March et les cycles de la maturité », Atalaya : Revue française d’études médiévales hispaniques, 1, pp. 51-80.

— « Enfer et damnation dans l’œuvre d’Ausiàs March (1397-1459) », dans Jean-Paul Duviols et Annie Molinié-Bertrand (éd.), Enfers et damnations dans le monde hispanique et hispano-américain, Paris, PUF, 1996, pp. 293-310.

— « El poema lxxxi d’Ausiàs March : d’un tòpic revisitat a un metallenguatge », dans Rafael Alemany (éd.), Ausiàs March. Textos i contextos, Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Biblioteca Sanchis Guarner, 1997, pp.355-364.

— Ausiàs March o l’emergència del jo, Valence – Barcelone, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana – CEIC Alfons el Vell – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.

— « La Méditerranée des Valenciens : littérarité et figures dans l’œuvre d’Ausias March (1400-1459) », dans Claude Cazalé Bérard, Susanna Gambino-Longo et Pierre Girard (éd.), La mer dans la culture italienne, Nanterre, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2009, pp.387-402.

© Casa de Velázquez, 2014

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search