Version classiqueVersion mobile

Die Verwaltung des ptolemaiischen Reichs

 | 
Werner Huß

Register

Texte intégral

Abdera 171232

Achaia, Achaier 155

Achaios 160

áchyron 207

adelphόs 119640

adéspoton 39

Ägäis 173-176

Ägypten, Ägypter passim

Aëtos 158

Agathokles 244

Agema toparchía 105f.

Agio 231274. 236. 260

Agis 141

agoranomeíon 87

agoranόmos 85-88

agorastés 45f.

agorastόs 27991

Aiakideús 1822

Ainos 172. 173244

Aiolis 170f.

akatharsía 196

Ake/Ptolemaïs 146

akrodrýon 237

akrophýlax 14646

Alexandreia 17-24. 29. 69. 120. 192. 234. 255. 256-258. 291169. 296. 299. 300. 300242. 243. 305

allόphylos 247. 291f.

Amasis 33

Ammanitis 146

Ammonieús 1822

Amnestie-Erlaß 78. 244. 258

ampeliká 205. 210

Amphikles 169215

Amun 237. 240. 242. 27248

Amyntas 163

Amyzon 169

anachόresis 108567. 244

anaphorá 252

anastamáton 196

Andanieús 2667

Andronikos 152f.93

Andropolites 93449

anippía 196

Ankyronpolis 18127

Antaiopolites 92444. 445

Antigonos (Monophthalmos) 162

antigrapheús 16. 47-49. 67. 72. 85405. 121. 123671. 124f. 125f. 253

Antinoe 166

Antiochos III. 162

Antiochos IV. 150f.

Antiochos, Funktionär 170

Antiochos, Funktionär 180

Antiochos, strategόs 158

antistrátegos tes nésu 154. 157

Anubieion (Saqqara) 127693. 135

aoΐlion 19341

aparché I 192

aparché II 211

apegménon 26725

aphesophýlax 116625

Aphrodisios 173

Aphrodites Polis 292

Aphroditopolites 60261. 71329. 92. 93. 94457. 284131. 293

apographé 248f.

Apollodoros 174

Apollodotos, epistátes 174

Apollodotos, oikonόmos 168211

Apollon 295

Apollonios, dioiketés 180. 245. 277

Apollonios, Kommandant 174f.

Apollonios, oikonόmos 168211

Apollonopolis 101. 105. 180. 18335. 224. 27357

Apollonopolites 92. 101. 181f.27. 19873. 27036. 27251. 27991. 283123. 124. 285137

Apollophanes 296

apόmoira 108567. 166199. 208f.136. 235. 237. 238f. 241

Arabárches 131

Araber 246f.

Arabia, Gau 94. 95 (?). 109

Arabia, toparchía des Apollonopolites 101

Arabia, toparchía (?) des Pathyrites 102f.

Arabische Wüste 103

Arabophylakítes 131

Arados 145

Araps 131. 131f.730. 132732. 134

Araxa 162157

Archagathos 142

archedéatros 29. 3091

archeíon 87420

archidikastés 2029. 45

archiereús 136. 152. 15394. 154

archigéron 2029

archiphylakítes 49f. 64f.288. 75355. 76. 108. 127693. 127. 127696. 127f. 128702. 128-132. 132733. 134. 135

archiprýtanis 26

archisitolόgos 125

archisomatophýlax 44. 108568

architékton 90438

archithyrorόs 29. 3090

árchon 14974. 156117. 291-293. 296. 297f. 300

archόnes 251

archyperétes 14646

Ariadneús 1822

Aristippos 174f.

Aristobulos 167

Aristolaos, Inhaber einer doreá 244349

Aristolaos, strategόs Kariens 168207. 208

Aristoteles 163165. 165. 166195

Arrhenides 295

Arsinoe II. 106. 140. 15293. 164182. 208f.136. 238

Arsinoe IV. 26828

Arsinoë (im Arsinoïtes) 26929

Arsinoë (am Heroonpolitischen Golf) 2779

Arsinoë (in Kilikien) 158. 159137. 138. 139. 160144

Arsinoë „in Koile-Syrien“ 150

Arsinoë (in Pamphylien?) 160144

Arsinoë „in Syrien“ 150

Arsinoeús 2667

Arsinoïtes (I) 1922. 2029. 53. 53221. 223. 53f.225. 55. 57240. 245. 247. 58f. 62f. 66308. 67314. 69316. 70324. 80376. 82388. 84403. 86f. 88427. 90438. 94. 94457. 96f.473. 106-108. 110582. 114. 115621. 120. 124679. 125. 126693. 128f. 129713. 134. 1793. 180. 180. 220. 224230. 235. 252404. 257. 260f. 265. 27252. 27889. 279. 27993. 280102. 283120. 300

Arsinoïtes (II) 109

artábe 119. 206123. 206f. 207. 208. 242. 255. 26617

artabieía 19975. 206f. 228f.

árura 119. 135. 197. 197f. 208. 210. 2602. 26617. 270. 27144. 277. 279f. 286

Arykanda 162157

Asklepiades 290

Asklepiodotos 167

Aspendos 158125. 159137. 160146

Asphynis 102f.

astόs 2137

atéleia 169

Athen 1923. 21. 32. 249

Athena 295f.

Athénaion 1822

áthikta 19659

Athribis 127699. 134745

Athribites 53222. 74345. 93

Attika 256

Auktion 250f. 265f. 285135. 136

autokrátor 153

autonomía 173

Bakchias 123671. 123f.674

Bakchon 174

basileía 14212

basilikόn 36f. 62274. 75f. 168. 169. 199. 207127. 27360

basilikόs georgόs 111589. 117. 119. 18815. 194. 203. 230. 26515. 266f. 283125

basilikόs grammateús 3196. 47-50. 50. 51214. 65. 67313. 315. 68-73. 78. 81. 82386. 389. 84f. 105532. 118640. 120. 124. 125. 138768. 251395

Berenike II. 143. 19236

Berenike, alexandreiische phylé 1821. 22

Berenike (in der Kyrenaia) 297f.

Berenikeús 2667

Besitz 284-286

Bir Ilyan 55235

Birta 146

Boethos, epistrátegos 27

Boethos, hegemόn 155111

Boiotien, Boioter 289f.

Bubastites 94

Bubastos (im Arsinoïtes) 124679

Bubastos (im Delta) 93448. 94

bulé 16. 2351. 26. 2772

buleutés 16

buleutés hiereús 137

Busiris (im Arsinoïtes) 128706

Busiris (im Herakleopolites) 105f.540

Busirites 93

Buto 24

bybliaphόros bzw. bybliophόros 181f.27. 182

býrses bzw. byrsόn 196

chalkiaía 215

Charadra 159

Charmades 170226

Chef der Palastverwaltung 29

cheirismόs 137763

cheiristés 90438

cheironáxion 227

chersánippos 133736

cherséphippos 133736. 280100

Chersonesos 171-173

chilíarchos 296

chiliosté 233

Chios 256f.

chomatikόn 193. 197. 205. 246

Chons 244350

chόra 24. 24f.59. 2560. 61. 28. 29-139. 163. 166191. 286140

chόra basiliké 143. 143f.25

chrémata 173241

chrematismόs 69319. 78371

chrematistés 45. 48. 58. 99492

Chremonideiischer Krieg 177

chrysoïké 227

Dachle-Oase 104522

Damaskos 145f.

Dareios I. 32. 90438

dekanikόs 18231

dekanόs ton phylakitόn 108. 128f.707

dekatarchía 111589

dekátarchos 111589

dekáte 239. 241

dékaton etésion 235

Delos 176

Delta 91439. 286

Delta, Gau 93450. 94

Demetrios Poliorketes 173

Demetrios der Schöne 143

Demetrios von Phaleron 32

Demophanes 142f.

démos 166. 18f. 26

demόsion 86417

dermaterá 216. 217

desmotérion 134744

diacheiristikόn 235295

diáchoma 197

diágramma 57. 84404. 141. 184f. 234

diagraphé tu spόru 267

diakosiasté 25819

diámetron 208

diáphoron métru 208130

diapýlion 164. 258

diartabía 206123. 124

didrachmía tu Súchu 241

dikastérion 20. 26. 2772. 58

dikastés 149f. 156f.119

díke, Dike 302. 304

Diodotos 168211

Diogenes 158f.

dioíkesis 32. 207127

dioiketés 2670. 30-37. 40. 41. 41157. 42. 44. 45188. 51f. 59. 63f. 74. 75. 77. 78373. 98483. 108. 112. 116f. 118. 118640. 120. 130. 14866. 148f. 152. 157. 164. 165. 168. 172236. 175. 180. 213. 253410. 301f. 305

Dionysía 1821

Dionysios 180. 180

Dionysos 16

diórthoma 185

Diospolis magna 87

Diospolites 92

Djoser 46

dodekachalkía 228f.

dodekadrachmía 217

Dodekáschoinos 100f.500

dόgma 176

dokimastés 90438

dokimastikόn 231

Doloaspis 51f.

doreá 114. 115623. 165f. 208. 209. 236301. 244

doríktetos chόra 263

Dorion 294f.

drachmés 187. 197

édaphos 39

Eid 122. 133. 267. 303f.

Eigentum 284-286

eikόnon eisphorá 229

eikosipentáruros 27993

eikosté 212158

eikosté eréon 219

Eileithyiaspolites 60261. 92. 102

Eirenaios 175266. 178

eisagogeús 111594

eisangeleús 29

eis grástin bzw. eis krástin 197

eis parusían 229

eisphorá 197f.

eis to Ammoneíon 237

eis to télos tu menόs x 236

Ekdemos 142f.

ekklesía 23. 26

eklogistés 36f.

ekphόrion 39. 119649. 18815. 199. 206123. 124. 207. 265. 265f.17. 27360.

ek ton aphrodisíon 239

elaíu 208

elaíu tu eis to gymnásion 198

Elefant 180

Elephantine 56239. 100f. 254. 254420

Eleútheros 145

Elle 210

embadikόn 19872

embadόn 198

émblethron 231

empόrion 15-17

en epistásei kai en apologismό(i) 26825

éngyos bzw. engyetés 251

enkýklion 212. 215. 241

en Mémphei télos 232275

ennόmion 213. 218190

enoíkion 213

enόrmion 231. 232275

en synkrísei 26825

entolé 46-51. 54. 56. 65. 73338. 76. 111. 112. 117. 117632. 129. 185

epallagé 231

eparcheía 14212. 14753

eparúrion 208. 208f.136

épeiros 27991

épergos 126

Ephesos 170

éphodos 132. 133734. 134. 135. 18126. 182. 192. 19764. 206124. 252. 253410. 280100. 290. 291167

epibáthra 232

epibolé 267

epidékaton 100496. 232

epieíkeia 302

epigamía 16f.

epigénema 252

epigraphé 198f.

epigraphόmena 19977

epikephálion 235

Epikydes 141

epimeletés 48f. 73-76. 82. 130. 251395

epímetron 208130

Epinikos 172

Epinoos 28

epípempton 240

epipentekaidékaton 232

epispudastés 37

epistátes 59. 108. 153f.100. 174260. 175265

epistátes (tes kómes) 48-50. 112. 113f. 118. 120654. 128702. 130

epistátes tes Libýes 142

epistátes ton katá ten chόran 42

epistátes ton phylakitόn 48-50. 59. 60f.261. 81. 113604. 126f. 127f. 129. 130. 134747

epistátes (tu hierú) 44f. 60f.261. 135. 137f. 240. 271

epistátes (tu nomú) 49. 55. 59-62. 76. 99f. 100f.500. 102. 102513. 104. 127f.

epistatikόn hierόn logeías 240

epistolé 185

epistolographeíon 40

epistolográphos 3092. 40f.

epistrátegos 27. 3092. 43. 58249

epí syntáxeos 282113

epí tes pόleos 22f. 155. 169215

epítimon 260f.

epí ton katá ten Thebaΐda 77366

epí ton prosόdon 49f. 66. 74. 77-83

epí ton prostagmáton 41. 185

epobelía 218. 257

epoíkion 108

epόnion 218. 225

eraunetikόn 232

eremophýlax 76. 132732.733. 135. 19764. 197. 280100

ergastérion 125. 125. 235

Euantheús 1822

Euergetis 27. 284126

eúploia 257

Eusébeios 1822

exegetés 19f.29

Fajjum s. Arsinoïtes

Feuer-Telegraphie 183

Galilaia 14859

gamikόn syngraphόn 230

Gau von Elephantine 84403. 92. 100f.

Gau von Thebai 92. 102

ge adéspotos 285136

ge anhieroméne 27036. 272f.

ge aphorolόgetos 26825

ge basiliké 75f. 117. 203104. 248376. 265-270. 274. 283125. 285137

ge basilísses 268f.

ge en aphései 121663. 274f.

ge en areté(i) 26514

ge en doréa(i) 274. 276f.

ge en syntáxei 27463. 27886

ge hierá 44. 119649. 206f. 238f. 26721. 270-275. 285137

ge idiόktetos 206124. 209. 274. 282f. 283-286

ge kleruchiké 119649. 206f. 207126. 209. 228. 274. 278-283. 284

genematophýlax 53223. 81. 121f. 122f.

geométres 90438

georgόs 144

ge parakechoreméne 27357

gerusía 19f.

gnaphéon 217

grammateúon bulés 19

grammateús 16. 1928. 2670. 68316. 100500. 137763. 14646. 154. 155106. 175266. 178287. 18227. 296

grammateús ton georgόn 112

grammatikόn 197. 231

grammatodidáskalos 88427

grapheíon, Büro 87. 88427

grapheíon, Gebühr 231

Griechenland, Griechen passim

Große Oase 103

„Großer des Landes“ 155108. 156

„Große Revolte“ 2564. 43. 100f.

gymnásion 170220. 300243

gynaikonόmos 1923

Gynaikopolites 93449

Hadra 45f.

Hadra-am-Meer 45f.

Hagesarchos 168207

Halikarnassos 168. 169. 169217. 170220. 20084

haliké 187f. 189-192. 193. 193. 195. 219. 245. 246. 248. 249380. 252404. 254

haliké hierόn 237

haloetόn 124678

halonophylakόn 131730

hálos 121f. 124

Hathor 43f.

hebdomekontáruros 27993

hegemόn 47. 14646. 155. 159

hekatontáruros 181. 27993

hekatosté, Steuer 212

hekatosté, Zoll 25716. 25819

hekatosté kerykikόn 233

hekatosté ton katá Philadélpheian tόpon 217

Heliopolites 93

Hellenomemphítai 299f.238

Hellespontos 171. 171f.

hemiartábion 206123. 206f.

hemíseuma 209

hémisy όgdoon 199

Heptanomia 98

Hera 296

Heraΐs 167

Herakleia am Latmos 167200. 169

Herakleopolis 128706. 180. 291-294. 295. 300

Herakleopolites 3195. 46194. 55. 56238. 68f.316. 80376. 82388. 92446. 93. 94457. 105f. 107557. 133737. 180. 257. 260f. 26932. 27996. 283120. 284131. 292f.

Herakles 206123

Hermeias 25

Hermias 174

Hermonthis 43f. 87. 98483. 100499. 102514. 102f. 103

Hermonthites 103. 103521

Hermupolis magna 94. 98f. 98483

Hermupolites 71327. 92. 94457. 99492. 104. 180.

Herodes 3027

Heroonpolis 109

Heroonpolites 109

Hestia Prytanis 16

hexekosté 213

hexekosté Súcho(i) 241

Hibis 103f.522

hieraí Alexándreiai 2617

hieraí drachmaí 260f.

Hierakonpolis 102. 102512

hierás 209

hierás Ámmonos 240

hierás krithés 240

hierόn phόros 240

hierothýsion 21

hierothýtes 20f. 2670

hierú bzw. hierás 19975

hierú pyrú 240

hippárches bzw. hípparchos 47. 155

hippiatrikόn 200

Hippomedon 171f.

híppu trophés 201

horográphos 18126. 182

Horus 27248. 27357. 285137

hyiké 214

hyparcheía 147f. 149. 156

hýparchos 147f. 156

hyperétes 2984. 252. 253410

hypér geometrías 207

hypérmachos 153

hyphantikόn 226

hypodioiketés 30-37. 43f. 75355. 77. 14866

hypographé 69319

hypόlogos 245352

hypόlogos ge 119. 26514. 26825

hypόmnema 31. 3194. 41. 63f. 76

hypomnematographeíon 40. 64

hypomnematográphos 2029. 3092. 40f. 15397

hypόstasis 265f.

hypostrátegos 56-59

hypozýgia 244

Iason 168207

Iasos 164179. 181. 167

iatrikόn 169217. 200

Idalion 15293

ídios lόgos 38-40. 50209. 207127. 260. 299

Idumaia, Idumaier 14753. 148. 294f.

Iliades 296

Ionien, Ioner 155. 170f.

Iope 14968

Itanos 175. 177. 178

Iudaia 293

Jerusalem 14754. 293

Juda-Prägung 14754. 148

Juden 127699. 144. 246f. 291-294. 295. 297f. 300

Kadasa 14859

Kalamos 145

Kalender 1924

Kallias 169214

Kallimedes 173

Kalynda 168212

kamelítes 182

Kanobeús bzw. Kanopeús 2881

Kanobos bzw. Kanopos 28. 258

kapelikόn 220

Kaphisodoros 289

Karien, Karer 167-170

Karnak 88427. 102f.

Karthaia 176276. 176f.278

katagόgion 192

katalochismόs 135753

katalogeíon 45. 281106

katá merída archiphylakítes 48

katastatikόn 233

kátharsis 201

kathékonta 258

kathekόta 163174

katόchimos kléros 281f.113

katoikía 2881. 146f.

kátoikos 273. 279f. 281

kátoikos hippeús 203107. 27996. 283120. 290

Kaunos 168207. 288f.

kechorisméne prόsodos 81380. 267f.25. 26929

keloneíon 233

kephálaion 26516

Kerke 257

Kerkeosiris 124679. 197f. 265. 270. 27036. 281108. 283124. 290

kerýkeion 233

Kildara 167200

Kilikien, Kiliker 151. 157-160. 295f.

Kition 155108. 111

Kleine Oase 132732

Kleinias 175268

Kleomenes 25. 52. 53222

Kleopatra II. 26828. 294190

Kleopatra III. 141. 268f.

Kleopatra V. 144

Kleopatra VII. Tryphaina 26828

Kleopatra VIII. Philopator 145. 150. 158

Kleopatra, heute Buhen 27

kléros 39. 135. 203107. 206124. 239. 27889. 279-283. 284. 290. 305

klerúchos 114. 121f. 134747. 146. 181. 187. 194. 196-205. 239. 244. 273. 278-283. 284

König passim

Koíle Syría 144. 255427. 277

koinodíkion 58

koinόn 143. 153f.100. 155

koinonía 251

koinoniká 201

koinόn ton nesiotόn 173-176

Koïtes toparchía 46194. 105f. 109

kόllybos trapézes 221

Kolophon-am-Meer 170

komárches 1611. 47f. 51214. 76. 112. 115621. 116f. 120f. 121661. 122f. 148. 149

Koma toparchía 106

kόme 1922. 46193. 55234. 63f. 86f. 108. 110-126. 129f. 166191. 229. 252. 276. 292

komogrammateús 68316. 76. 81. 115621. 116625. 117. 118-121. 122f. 247. 305

komomisthotés 122f. 14970

„Kopf-Steuer“ 187f.

Koptites 46194. 92. 100496. 103

Korakesion 160148

Koresia/Arsinoë 174. 175265. 268

Kos 175265. 296f.

koskineutikόn 201

Krateraieús 1822

kreopolόn 221

Kreta, Kreter 155. 175. 177f. 290f.

Krokodilopolis 87. 102514. 102f. 106f. 116626. 192. 295

Krokodilopolites 106f.

Krokos 153

ktámion 213161

ktémata 209142

ktenotrόphos 50f.

ktístes 25. 2879

Kultgenossenschaft 135

Kurion 15293

Kussites toparchía 104

Kynopolites 92. 94457. 104f. 111593. 137f.766

Kyrenaia, Kyrenaier 140-144. 2568

Kyrene, Kyrenaier 140-144

Kysis 103f.522

Ladamos 174

laographía 19020

laoí 230

laokrítes 58

Lapethos 155108. 156

Latopolis 102

Latopolites 92. 96469. 100500. 102

laúra 116626. 252404

Lebadeia 290

leiturgía 122. 1865. 297

leiturgikόn 193

Leonides 157f. 160146

Leontopolis 300240

Leontopolites 93

Lesbos 173

lesόnis 136

Letopolites 93

Leukopurgites toparchía 104

Libyárches 132. 143

Libye, Gau 61261. 93. 95 (?). 96469

Libyen 61261. 143f.25

Libys 132732

Libysche Wüste 132

Limne 46194. 93. 94. 95460. 98. 106-108. 1793

Limyra 162. 163. 164. 165. 3012

linyphantiké 221

lochilismόs (?) 201f.

Lochos 15397

logeía chenόn 204

logeía Syenitόn 19340

logeía ton chlorόn 211

logeutérion 230

logeutés 90438. 192. 249383. 252404. 252. 253409. 410. 254

logistérion 37128

Lucius 177

Luxor 102f.

Lykiarches (?) 163

Lykien, Lykier 62274. 155. 161-166. 256. 299

Lykonpolis 98f.

Lykonpolites 46194. 91443. 92. 104

Lykonpolites und Hypsele 96473

Lysimacheia 171232

Lysimácheios 1822

Lysimachos 33108. 162160

machairophόros 133735. 296

máchimos 50f. 63f. 175266. 178287. 279f.

Magas 140. 142f.

mageiriké 221

Makedonien, Makedone 21f. 54230. 56. 85. 113. 123. 127

Mann von Elephantine 247

Mann von Philai 247

Mann von Syene 247365

Margos 168207

Marisa 148

Marmarike, Marmariden 142

Maroneia 172

Maße und Gewichte 81

mastigophόros 135f.

Medamud 102f.

Medinet Habu 88427

Megisteús 2667

Memnoneia 87. 88427. 102f.

Memphis 22. 23f. 29. 60f.261. 88427. 92446. 93. 94. 94457. 95. 98. 98483. 99. 108. 129714. 258. 277. 294f.

Memphites 82388. 93. 94457. 95. 108. 180. 280102. 284131

Menches 119. 120. 30424. 305

Mendes 245352

Mendesios 93. 109. 245352

Menelaïs/Nitriotes 93

Menelaïtes 91442

Menelaos 151f.

meridárches 53223. 55. 107. 136760. 14755

merís 53223. 55. 60261. 61261. 62f. 66308. 67314. 69316. 70324. 71327. 80376. 84403. 86f. 88427. 90438. 107. 114608. 124679. 125. 126693. 128705. 128f. 129713. 130. 134. 1807. 247. 252. 253415. 290

Methana/Arsinoë 174. 175. 178

métochos 251

métoikos 21. 144

Metrodoros 251392

metrόpolis 28. 116626. 229. 281. 293186

mikrá Límne 134

Miletos 17. 171

mistophόros 1416

misthόs 134f. 253410

Mochites toparchía 104

Momemphites 93449

monográphos 87. 88427. 112595

Monopol 63. 75f. 111f. 120. 164f. 165187

Month 43f.

Moschion 169213

móschon dekáte 19555

Moses 95

Motes 168207

Münzprägung 17. 27

Mylasa 167200

myriáruros 53223. 114f. 121

myrobálanos 209

Nagidos 159137. 160144

naúarchos 153. 154. 174

naúbion 193

naúkleros 123671. 222

Naukratis 15-17. 98

naúlon 233

Neapolis (in Kilikien) 159

Neiliás 167

Nektanebis 109

Nektanebos 34117

Nemeseis 206123

Neoptolemos 162f.165

neόteroi 2772

nesiárches 173f. 175

nésos 27991

Nikandros 159

Nikokreon 151f.

Nil 274

nitriké 217182. 222f.

nomárches 16. 47-49. 50. 51-55. 57. 57f. 65. 69. 74. 82f. 107558. 109. 115. 117

nomarchía 53. 86f. 107f.

nomé 223

nomográphos 88427. 111f.

nόmoi telonikoí 250

nόmos 184

nomόs 2029. 46-110. 128f. 130. 181f. 199. 203. 229. 252. 257f. 281106

nykterinόs strategόs 2029. 2347

nyktophýlax 133736

obolόs 193f. 246. 257

obolόs epilogeuόmenos 202

ogdoekontáruros 27993

oikonόmos 17. 31. 36f. 38133. 41. 42167. 47-50. 50f. 54. 57f. 62-67. 67. 70. 74. 75. 76357. 77. 81. 82. 108. 112. 115621. 117630. 121661. 124. 130. 138766. 148f. 14968. 71. 152. 156116. 157. 163f. 164f. 165. 168. 168f.212. 172234. 173. 175. 178. 180. 248378. 250391. 251392. 251395. 253410. 413. 253

oikuméne 17

oinología 241

Ombites 71327. 80376. 100496. 100500. 101. 103

Ombos 100f.

oné 186. 218. 251. 285

Onias 3027

Ophellas 140. 141f.

opsόnion 134f. 252

Oreier 14212

orphanόn 202

Orthosia 14538

othonierá 221210. 223

Oxyrhyncha 110585. 113607. 114608. 251392. 30317

Oxyrhynchites 3196. 53221. 56238. 60261. 92. 94457. 99492. 104. 104f. 105. 137f.766. 181f. 234. 239. 260f. 292. 293

Oxyrhynchos 99492. 132732

Pamphyliárches 160f. 161

Pamphylien 160f. 161. 162160

Panopolis 103f.522

Panopolites 92. 103

Paphos, Paphier 15178. 153. 153100. 157

parachόresis 27146. 283121. 284126

paragόgion 171

Paraitonion 27f.79

Pareús 18f.22

Pari 1822

Parion 18f.22

Paros 1922

pastophόros 195

Patara/Arsinoë 162160. 163

Pathyris/Krokodilopolis 43f. 59257. 85406. 87. 88427. 102514. 102f. 118635. 181f.27. 212157. 213161

Pathyrites 46194. 60260. 261. 77366. 80377. 87. 92444. 100500. 102f. 103521

Patroklos 177

pechismόs peristereόnon 210

Pelops 15286

Pelusion 24. 56239. 256. 258

pentartabía 206124

pentáruros 27997

pentekosté 25716

Peran toparchía 106

períoikoi 163

Perithebas 55234. 60261. 79374. 80376. 92444. 102f. 103521

Perser 246f.

Petachor 247

Petition 3195. 35120. 43171. 47. 50209. 57f.247. 62271. 72332. 73344. 76. 99495. 114613. 120. 123671. 128705. 130. 131725. 291173. 293. 303

phakepsόn 226

Phanias, Poststellenleiter 181

Phanias, strategόs 30317

Pharbaitites bzw. Pharbaithites 94

Phebichis, Phebichis toparchía 106. 180. 192

phelochikόn 236

Philadelpheia (im Arsinoïtes) 18335. 217. 257. 277

Philadelpheia (in Koile-Syrien) 150

Philadélpheios 1822

Philai 100500. 101500. 503. 254420

Philammon 143

philía 171

Philippos 161

Philokles 160146. 165. 166192. 195

Philometόreios 166

Philometoris 27

Philopatόreios 166

Philotas 177f.

Philotera 164182

Philotera bzw. Philoteria 150

Philotera, heute Marsa Gawasis 2779

Phnebieus toparchía 106545

phόretron sítu 235

phorologíai 18815

phόros 159. 165187. 167203. 171. 173241. 186. 228. 27360

phόros akanthόn 216

phόros ampelόnon kai paradeíson 206

phόros basilikόn hiereíon hyikόn tokádon 200

phόros chenόn tokádon 204117

phόros híppon 201

phόros tu balaneíu 192

phrátra 18f.

phritob 43f.

phrúrarchos 48-50. 101500. 1417. 155. 155108. 163. 169. 174261. 176278. 177f.

phrurόs 1416

Phrygien, Phryger 162160. 299

Phthemphutes 91442

phylakárches 14646

phylaké 134744

Phylake, Gau 92446

Phylake, Zollstation 98f. 257

phylakítes 50. 76. 81. 115621. 122. 128706. 129707. 130. 131730. 132732. 132-136. 19764. 206124. 248. 279f.

phylakitikόn 194

phýlax 121659. 132f.

phylé 16. 18f. 22. 26

phylé (eines Tempels) 137

Pinara 288f.

Pisidien, Pisider 161. 162160

pόdoma 202

pόlis 15-28. 42. 86. 249. 286140. 294. 297

Polis toparchía (im Herakleopolites) 106

Polis toparchía (im Hermupolites) 104

politárches 291. 293

polítes 288. 291f. 294. 297

políteuma 22. 108568. 287-300

politikoí nόmoi 1842

politikόn 169

Polykrates 152

pompé 228254

porphyriké 164. 165187

porthmís 224

Post 179-183

Potamon 157

potamophýlax 135

práktor 37. 38133. 48. 51. 90438. 138. 253f.

prásis 285

presbýteroi 50f. 110f. 117628. 120. 292

Priapos 171231. 172233

Priene 170

Priester (äg.) 64283. 81f. 87. 121. 138. 195. 229. 248

Priester (griech.) 152f.93. 94. 154. 289f.

probáton 214

probúleuma 2668

prόgramma 185

propoletikόn 234

prosangelía 120651. 130

prosángelma 130. 134745

prosdiagraphόmena 236

prόsodoi 159. 163174. 164. 165187. 18815

Prosopites 93

prόstagma 41. 52220. 57. 98. 144. 184f. 245f. 282. 283120

pros tais apostolaís 37132

prostátes 138766. 296

pros te(i) syntáxei 203. 203106. 107

prόstimon 39. 260f.

pros to(i) charagmό(i) 111

pros to(i) idío(i) lόgo(i) 36

proxenía 28

prytaneíon 16

prýtanis 19. 26

„Psammetichos” 95459

Ptolemaiΐs, phylé 2666

Ptolemaios I. 17. 19f. 25-27. 28. 32. 53222. 62. 71. 74345. 126. 140. 141f. 145. 147. 148. 150f. 155108. 160. 161. 161. 161. 163. 167. 171. 173. 177281. 249. 263. 27357

Ptolemaios II. 17. 1821. 22f. 2779. 2882. 56. 57. 62f. 70. 72. 74. 94. 107548. 109574. 126f. 127. 140. 144f. 147. 148. 157. 158. 161. 161. 163171. 164182. 166. 168207. 170220. 176271. 177. 184. 191. 225. 228254. 243. 245. 252. 254f. 256. 277

Ptolemaios III. 2882. 54. 57. 63276. 74. 74345. 75352. 112. 143. 14320. 147. 148. 155108. 158. 159. 160. 162163. 168207. 171. 171232. 175f. 176272. 177. 18231. 191. 19129. 243. 247. 261. 301f.

Ptolemaios IV. 17. 1821. 74345. 98. 135. 175f. 177. 177. 190. 250f.392. 27140. 279f.

Ptolemaios V. 104. 128704. 135. 143. 152. 177. 177f. 19557. 206123. 234. 238311. 239

Ptolemaios VI. 82. 104. 132732. 145. 175. 177. 178. 229. 283125. 291168. 294190

Ptolemaios VII. Euergetes II. 23. 78. 112596. 132732. 143f. 155. 27140. 277. 294190

Ptolemaios VIII. Soter II. 103. 141. 144. 154. 154103. 104. 157. 269

Ptolemaios IX. Alexandros I. 103

Ptolemaios XI. Neos Dionysos 59. 254f. 269. 296

Ptolemaios XII. 56238

Ptolemaios XIII. Philopator II. 56238

Ptolemaios XIV. Philopator Philometor 56238

Ptolemaios/Apion 144

Ptolemaios der „Sohn“ 166. 167200. 170. 171

Ptolemaios, S. d. Agesarchos 153

Ptolemaios Makron 152

Ptolemaios/Sympetesis 140f. 143f.

Ptolemaΐs, phylé 1821. 22

Ptolemaïs Euergetis 120. 305

Ptolemaïs Hermeiu 25-27. 43. 27357

Ptolemaïs Kaine 124679

Ptolemaïs Theron 2779

pyrsurόs 183

rhabdophorikόn 194

rhabdophόros 135f.

Rhithymna/Arsinoë 177282

Rhodos, Rhodier 168207. 256. 256

Rotes Meer 103. 131. 256

Saïtes 155. 75351. 93

Salamis (auf Zypern) 151. 15178

Samos 168208. 174. 174259

Samothrake 172

Sarapieíon (Memphis) 43f. 64283

satrapeía 14753

Schedia, Gau 92446. 98488

Schedia, Ort 25820

Sebennytes 93. 108f. 109

Sebennytos 230

Seleukeia Pieria 145. 146

Seleúkeios 18f.22

Seleukos I. 162160

Seleukos II. 171

Seleukos, S. d. Bithys 153

Sethroë 109574

Sethroïtes 93. 95. 109

Sidon 145. 14974

Siegelbewahrer 29

Sile 109574

sitiká ekphόria 229

sitikόn 119649

sitologikόn diágramma 84404

sitolόgos 41158. 48. 58250. 66. 67. 84f. 121661. 123-125. 240. 254

sitometría 123671. 134

sitometrikόn 202

sitόnion 230

sítos 173241

sítos agorastόs 235

sítos hippikόs 20190

Siwa 51

Sklave 22. 215. 231. 233. 234

skytéon 225

Soknopaios 249383

Soknopaiu Nesos 136758. 224231. 249383

Soldaten 248

Soloi 159137

Sophron 168207. 170

Sosias 170

Sosigenes 163

sphragismόs mόschon 195

Staphyleús 1822

staterismόs 202. 203

stathmόs 159137. 168212. 228254. 284126. 305

stéphanos 166194. 169217. 176. 18814. 202f. 228254. 229. 248376

Steuern 186-255. 273. 274f. 276f. 281. 284129. 305

Stolos 154103

strategόs 2670. 27. 3195. 43. 47-50. 52220. 54. 55. 56-59. 66. 67313. 72f. 78f. 81. 83. 84f. 86. 99f. 100f.500. 102512. 103. 103522. 104. 108. 108f. 113. 118640. 127. 130. 132731. 138768. 1404. 141. 143. 143f.25. 147f. 148. 151-154. 157. 157f. 162f. 167f. 169. 170. 171f. 172234. 173242. 244. 176. 176f.278. 177. 18016. 30317

strategόs tes Thebaΐdos 27. 99f. 15397

Suchos 241

Sunieús 1922

Sunion 1922

Syene 84403. 100499. 500. 100f. 125683. 254420. 256

sýmbolon 234. 251395

symbolophýlax 89. 252. 253410

symmachía 14539. 171

Synagoge 127699

synallagmatográphos 87. 88427

synállaxis 265f.

sýnedros 176

synegorikόn 100496. 232. 234

syngenés 154

syngraphophýlax 16. 89

sýnodos 176. 289. 300. 300243

sýntaxis 64283. 137763. 167203. 186. 241

sýntaxis tes basilísses 26934

Syrien und Phoinikien 144-150. 156. 162160

1. Syrischer Krieg 158

2. Syrischer Krieg 14640. 158. 160. 191

3. Syrischer Krieg 145. 14536. 158. 160. 171. 171f. 173

5. Syrischer Krieg 145

Syron Kome 115. 228

ta epí te(i) hálo(i) anelόmata 205

Talaë 252401

talantismόs 203

Tali 76

Tanis 79374

Tanites 56238. 94. 109

tapidyphantiká 225

Taposiris magna 258

Taucheira 141

Tebtynis 136758. 241. 271f.47. 280102

Techtho toparchía 106

Teei 292

Tekmi toparchía 106

telestikόn 195

téle ton ktematíon 209

Telmessos 163. 165190. 166. 227248

telόnes 67. 108567. 192. 224. 227246. 234. 235. 238f. 249-254

telόnion 134744. 25820

télos 186. 212156

télos ananeόseos 230

télos baphéon 217

télos chartόn 227

télos dόseos 211

télos epetόn 220

télos epikatabolés 232

télos eréon 219

télos ergasteríu 235

télos hypothékes 234

télos kasopoiόn kai gnaphallolόgon 221

télos ktenόn 214

télos mόschon thyoménon 19555. 241

télos oínu 205. 210

télos onés 212156

télos peteinόn 214

télos strutheíu 225

télos tu pharmáku kai tes kedrías 226

télos tu sesámu kai tu krotόnos 208133

télos zeugόn 214

Tempel (äg.) 44. 58. 128f. 136-139. 203104. 219199. 221. 224. 224231. 225. 229. 237-243. 270-275

Tentyris 27250

Tentyrites 92. 100500. 103

Termessos 161. 288f.

tessarakosté ton eréon 219

tetárte 209. 218. 228

tetárte haliéon 216

tetárte mýru 222

tetárte naúlon 222

tetárte pantopolόn 223

tetárte sitopoiόn 225

tetárte sítu 225234

tetárte taricherόn 226

tetárte ton melissurgόn 222

tetartoneikosté tetrapόdon 214

tetrakaieikosté (eréon) 219

tetrakaieikosté, nicht näher bekannte Steuer 210

tetrakaieikosté, Zoll 257

thallόs 243

Thasos 256f.

Theangela 256

Thebai 69316. 88427. 19975. 203108. 215. 233. 235. 237. 240. 242. 275

Thebaïs 2564. 27. 35119. 46194. 53221. 54. 60f. 68316. 69319. 72331. 75350. 77366. 80. 82388. 84403. 85406. 91f. 92446. 95. 98. 99f. 100499. 101500. 104. 112. 137763. 138. 180. 199. 260f. 286

Thebárches 49. 77366. 80. 81377. 378

théma 233

Theodoros, hegemόn 159

Theodoros, strategόs 153

Theodotos 147

Theoxéneios 1822

Thera 174. 175. 176. 178

thesaurophylakitikόn 19449

thesaurophýlax 121

thesaurόs 103518. 121f. 123. 123f.674. 125682. 19975. 233

thesmophýlax 2670

Thespiai 28

Thestieús 1822

thiasos 289. 300

Thibron 141

Thinis 2774

Thinites 2562. 2774. 92

Thmuis 109

Thoantheús 1822

Thrakien, Thraker 155. 171. 171-173. 247

Thraseas 158

Thrasy[– – –] 174

Thrasykles 175267

Tilothis toparchía 106

timé engaíon ton epikatabebleménon 211

timé phoinikónon 210

timé pyrú 195

timé sesámu 225

timé spyrídon 234

timúchos 16

Tlepolemos 163165

topárches 47-49. 51214. 215. 52220. 53221. 53f.225. 54. 55. 65294. 109. 116625. 117. 121661. 156

toparcheía bzw. toparchía 46194. 53. 55. 63f. 86f. 103. 104522. 104. 104f. 105f. 107f. 109. 112. 125. 128f. 130. 156

topogrammateús 48-50. 68-73. 116625. 121

tόpos, tόpoi 46193. 55234. 103

trápeza 92444. 203108. 221. 224. 231. 231. 235. 252

trapezítes 41158. 48. 50f. 58250. 66. 67. 84f. 89. 123. 124. 236. 254

triakontáruros 27992. 93

Triakontáschoinos 27. 100f.500

trichalkía 230

trichoínikon 204

trichoínikon iliakόn/Iliakόn 204

trierárchema 204

Trikomia 18335

Tripolis 145

tríte 209

tríte balaneíon 216

tríte peristereόnon 224

tríte ploíon 224

Troas 171

trophé 20189. 242

Tubias 146

Tyros 145

Verwaltung, attalidische 155108

Verwaltung, seleukidische 3092. 33108. 62271. 77364. 85406. 14755. 154100. 156115. 158130. 159135. 2631. 278

Xanthos 162. 162163. 163. 297216

xénia 229

xenikόn agoranomeíon 88

xenikόn dikastérion 89430

xénos, xenikόs 21f. 2350. 88. 89430. 278f.

Xoïs 108f. 289f.

Xoïtes 91442. 108f.

Xystis 169

Zenodoros 296. 301f.

Zenon 250389. 30315

Zeus 295f. 296. 290. 299

Zölle 255426. 256-259

zo(i)graphiké kai chrysochoïké 220

Zoïlos 180

Zypern 150-157 158f.

zyterá 220. 252401

3ḥ.w n lmn 240327

3ḥ nj njswt 26513

3ḥ n pr-c3 285137

3ḥ ntj sh w3j 275

3ggryn 212157

J3bt 109576

imy-r3 / mr sš(w) ḏ3ḏ3t 37127

jmj-r3 ḫtmt 40151

yp.t Ḥr 242

c3 n 10 000 114615

c3 n pr 136760

cyš n pr-c3 251394

c(wj)w 108559

c.wy sẖ 87420

cr.t 227246

crṱ 19340

cq rmt iw-f šms 195

wcb.w nt mnq mt 137764

wcb.w nḏ jḫ.wt 137763

wt 236301

wḏ bzw. wḏt 1857

p3-ẖrw 2565

Pr-Spdw 109576

fy-tbc 2987

M3ct 304

mn gmwr bzw. gmwl 18230

mr 3ḥ 137763

mr 3ḥt 44180

mr mšc bzw. mr mšc wr 56238. 57240. 99493. 128706. 136760

mr(w) ḥmw-nṯr m gsw-prw 136760

mr ḫtm 33107

mr šn 136

mr šnwt 84401

mr k3.t 90438

mr gś-pr nj pr-c3 137766

mḥ mḏ ... 242

mkmk 41159

Mty 129714

mt.t pr-c3 206123

Mdj ms n Kmj 247364

Mḏ3j 132730

ncrt pḥt 93448

nby 19341. 205118

nḥb 190f. 214

nḥṱ 190f.

ntj šn 61267

r3 n pr-c3 123

rpct 109

rmt ntj šn 60260. 137766

rmt ntj šn r p3 tš Pr-Ḥ.t-Ḥr 102513

rs 128706. 132733

rs p3 tw 132733

rs dmy 132733

rd (n) pr-c3 138766

ltm 242

h3prwry3n 208135

ḥ3t 116624

ḥ3tj-c 57246. 109

ḥ3tj-pct 136760

ḥry idb 44

ḥry wḏb 44180

ḥry p3y tš 61267

ḥry pr 2988

ḥry m3c 53223

ḥry Nwt 80377

ḥry n mšc n Mḏj 129714

ḥq3 ḥwt 136760

ḥt cy 213163

ḥt bjr 234290

ḥtp-ntr Ḥr Bḥtt 285137

ḥt mnḥ 215

ḥtr šmw bzw. ḥtr 19873

ḥḏ 186

ḥḏ inšn 219193

ḥḏ c.wy 215

ḥḏ.w n n3 isw 214168

ḥḏ b3k 215

ḥḏ bnr n p3 ntr 210148

ḥḏ mr ḫ3s.t 243

ḥḏ ḥm3 18918

ḥḏ tgy 237306

ḫj 123

ḫtm ntr 2987

swn 186

sp3.t 94458

smj 30316

sntj bzw. sj3 ntt 32-34. 44. 98483

sntks 241336

srtyqws n mc bzw. mc.w nt p qty Swn 100500

sḥn 54. 62. 74346. 83399. 252409

sḥn p3 ct mḥṱ 53223

sḥn p3 dmy nm3y 54226

sḥn m3c 54

sḥn rs3 128706

sḥn tš 53223

sḥn dnj.t 53223

sẖ pr-c3 69. 71. 71f.

sẖ m3 bzw. sẖ m3c 70

sẖ mtn 88427. 111

sẖ n p3 tš n Nw.t 70324

sẖ n tš Niw.t T3-šd-rsj 72331

sẖ qnbt 87. 88427. 111. 111594

sẖ dmj 118

sš njswt 69. 138768

sš sḥn 252409

šm 26516

štq pr-c3 134744

Šdt 106f.

qcḥ bzw. qḥ 46-110. 103f.522

qnbt 110f.

qt 2½ n p3 tny n p3 cwy 215

qtm 213161

gl-šr 132733

t3 3lbjn 131727

t3 m3y 27991

t3 Stj 100

t3š bzw. tš 46-110. 103f.522. 107

t3-šd-rs 100499

t3š n Nb.t 101503

t3 q3y 27991

tb-m-mšc 129f.714

tbḥ 30316

tpy ẖrt njswt 27673

tnjt 107551

tny inšn 219193

tny wc sẖ ḏb3-ḥḏ 212157

tny p3 1/6 tgy 237306

(tny n) jrp 210144

tny n ḥnḳ.t 220202

tny n st-mn.ty 210145

tny ḥbs 221210

tny Monat x 236304

trns bzw. tlns 249384

tḥ 207128

tš nj Jrmmr (?) 162158

tš (n) Pr-Ḥw. t-Ḥr 102513

tš n Nwt 99493

ṯ3t 33f.

ṯs rmt iw.f sḫ 135f.

ṯw rs3 bzw. ṯs rsj 127696. 128706

Ṯkw 187f.

dmy 108

dnj 186

dnj nj cq 228. 245352

dni ḥm3 18918

© C.H.Beck, 2011

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search