Version classiqueVersion mobile

A Tale of Two Villages

 | 
Alina Mungiu-Pippidi

References

Texte intégral

Arnăuţoiu Ion, E. “Arnăuţoii, Istoria unei familii din Nucşoara povestită de Elena Arnăuţoiu Ion.” Supplement to Rosturi 34 (April 1993).

Bărbulescu, V. Consiliul unic agroindustrial de stat şi cooperatist, formă superioară de organizare şi conducere a activităţii economice in agricultură: bilanţ şi perspectivă la C.A.P. Scorniceşti, judeţul Olt, 1980.

———. Scorniceşti, cuvint inainte. Bucharest: Editura Sport-Turism, 1988. Blaga, L. Trilogia cunoaşterii. Bucharest: Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1943.

———. “Permanenţa preistorică.” Saeculum (Sept.–Oct./1943).

———. Trilogia culturii. Bucharest: Editura pentru Literatură Universală, 1969.

Botez, M. Romanii despre ei inşişi. Bucharest: Litera, 1994.

Caragiale, I. L. “Din primăvară pină-n toamnă,” Momente, schiţe, povestiri. Bucharest: Editura Ion Creangă, 1977.

Cătănuş, D. and O. Roske. Colectivizarea agriculturii in Romania. Dimensiunea Politică. Bucharest: Academia Romană. Institutul National pentru Studiul Totalitarismului, 2000.

Clark, C. The Conditions of Economic Progress. London: St. Martin’s, 1980.

Deletant, D. “Studiu Introductiv,” in Oprea, M., ed. Banalitatea răului: o istorie a Securităt,ii in documente. 1949–1989. Ias,i: Polirom, 2002.

Douglas, M. Risk and Blame. Essays in Cultural Theory. London: Routledge, 1992.

Drăghicescu, D. Din psihologia poporului roman. 1907, 2nd edition, Bucharest: Editura Albatros, 1995.

European Commission, World Bank, Ministry of Agriculture and Food. Farm Survey. Bucharest, 1996

———. Private Agriculture in Romania. Farm Survey. Bucharest, project financed by the PHARE programme of the European Commission. 1998. Rural Development in Romania. Ministry of Agriculture and Food, Bucharest.

Fitzpatrick, S. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village after Collectivization. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Foster, G. M. What is Folk Culture? American Anthropologist 55, no. 2 (1953): 159–73.

———. Traditional Cultures and the Impact of Technological Change. New York: Harper and Brothers, 1962.

———. “Peasant Society and the Image of Limited Good.” American Anthropologist 67, no. 2 (1965).

———. et al. Peasant Society: A Reader. Boston: Little Brown, 1967.

Geertz, C. Peddlers and Princes: Social Development and Economic Change in Two Indonesian Towns. Chicago: Chicago University Press, 1963.

———. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973.

Gordy, Eric D. The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives. University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1999.

Gusti, D., ed. Enciclopedia Romaniei. Volumul III. Bucharest: Imprimeria Naţională, 1939.

Hirschhausen, B. von Les nouvelles campagnes roumaines. Paradoxes d’un “retour” paysan. Paris: Belin, 1997.

Humphrey, Caroline. The Unmaking of Soviet Life: Everyday Economies after Socialism. Ithaca: Cornell University Press, 2002. Huntington, S. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1956.

Iancu, Gh., Virgiliu Ţărău, and Ottmar Traşcă. Colectivizarea agriculturii in Romania. Aspecte legislative. Cluj Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000.

Ionescu, G. and E. Gellner, eds. Populism: Its Meaning and Characteristics. London: Weidenfeld and Nicholson, 1974.

Iorga, N. Supt trei regi. Bucharest: PRO, 1999.

Janos, A. C. “Modernization and Decay in Historical Perspective: The Case of Romania,” in Jowitt, K., ed. Social Change in Romania: 1860–1940. Berkeley: University of California, Institute for International Studies, 1993, 72–116.

Jowitt, K. New World Disorder or the Leninist Extinction. Berkeley: University of California Press, 1992.

———. Social Change in Romania: 1860–1940. Berkeley: University of California, Institute for International Studies, 1993.

Kideckel, D. The Solitude of Collectivism: Romanian Villagers to the Revolution and Beyond. Ithaca and London: Cornell University Press, 1993.

Kroeber, A. L. Anthropology: Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory. New York: Harcourt, Brace, 1948.

Kurtz, M. Jr and A. Barnes. “The Political Foundations of Post- Communist Regimes: Marketization, Agrarian Legacies, or International Influences.” Comparative Political Studies 35, no. 5 (2002): 524–53.

Leonard, P. and K. Deema. Post-Socialist Peasant? London: Palgrave, 2002.

Lewin, M. Russian Peasants and Soviet Power: A Study of Collectivization. Evanston, IL: Northwestern University Press, 1968.

Madgearu, V. Evoluţia economiei romaneşti după războiul mondial. Bucharest: Independenţa Economică, 1940.

Mihalache, I. “Cum să facem azi politică,” reproduced in Ce politică să facem. Bucharest: Litera, 1995, 68–73.

Mitranyi, D. The Land and the Peasant in Rumania: The War and Agrarian Reform, 1917–1921. London: Oxford University Press, 1930.

———. Marx Against the Peasant: A Study in Social Dogmatism. London: George Weidenfeld and Nicholson, 1951.

Moore, B. Jr. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon, 1966.

Moore, B. Jr. Injustice: The Social Bases of Obedience and Revolt. White Plains: M. E. Sharpe, 1978.

Mousnier, R. Les Hierarchies sociales—de 1450 a nos jours. Paris: PUF, 1969.

Mungiu, A. “Intellectuals as Political Actors in Eastern Europe: The Romanian Case”. East European Politics and Societies 10, no. 2 (1996): 333–64.

Mungiu-Pippidi, A. Politica după comunism. Bucharest: Humanitas, 2002, ch. 5.

———. Secera s,i buldozerul. Ias,i: Polirom, 2002.

———. Early Warning Report Romania. UNDP, no. 5/2002, Political Section.

———. Nations in Transit: Romania 2003–2008. Washington: Freedom House, http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=47&nit=464&year=2008.

———., D. Mandruţa, and S. Ioniţă. “In the Shadows: Survival Strategies of the Unemployed in the Transition,”Working Paper, Vienna Institute for Human Studies, SOCO, no. 80 (2000).

Negrescu, D. Politica agricolă a Romaniei in perioada de tranziţie. Bucharest: Centrul de Studii Politice şi Analiză Comparativă, 1995.

O’Donnell, G. “State and Alliances in Argentina, 1956–1976.” Journal of Development Studies 15, no. 1 (1978). ———. “Illusions about Consolidation”. Journal of Democracy 7, no. 2 (1996): 34–51.

Ogoranu, I. G. Brazii se frang, dar nu se indoiesc. Timisoara: Editura Marineasa, 1995.

Oprea, M., ed. Banalitatea răului: o istorie a Securitătii in documente. 1949–1989. Ias,i: Polirom, 2002.

Petrescu, General Gh. Fl. Monografia judeţului Olt. N.p., n.d.

Palairet, Michael. The Balkan Economies c. 1800–1914: Evolution without Development. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Presidential Commission for the Analysis of Communist Dictatorship in Romania, Final Report. Bucharest, 2006, available at http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPAD CR.pdf

Rădulescu-Motru, C. Etnicul Romanesc şi naţionalismul. Bucharest: Albatros, 1997.

Redfield, R. Tepoztlan: A Mexican Village. A Study of Folk Life. Chicago: University of Chicago Press, 1930.

———. The Primitive World and Its Transformations. Ithaca: Cornell University Press, 1953.

———. The Little Community. Chicago: University of Chicago Press, 1955.

———. Peasant Society and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1956.

Report of the Prime Minister’s Control Department of Romania, July 1997. Roberts, H. Romania: The Politics of an Agrarian State. New Haven: Yale University Press, 1951.

Rose, R., W. Misher, and C. Haerpfer. Democracy and its Alternatives: Understanding Post-Communist Societies. Baltimore: Johns Hopkins, 1998.

Rosetti, R. Pa˘mantul, sa˘tenii s,i sta˘panii in Moldova. Bucharest: Atelierele grafice Socec & Co, 1907.

———. Pentru ce s-au răsculat ţăranii. Bucharest: Editura Eminescu, 1987.

Sandu, D. Spaţiul social al tranziţiei. Iaşi: Polirom, 1999.

Scott, J. C. Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1984.

Seton-Watson, H. The Pattern of Communist Revolution: A Historical Analysis. London: Methuen & Co, 1960.

Spălăţelu, I. Scorniceşti. Vatră de istorie romanească. Nicolae Ceauşescu fără drept la moarte. Bucharest: Editura Viaţa Romanească, 1999.

Stahl, H. H. Satele devălmaşe (vols. 1–4). Bucharest: Cartea Romanească, 1998.

Stalin I. V. Opere (vol. 2). Bucharest: Editura PMR, 1951.

Stere, C. Scrieri. Bucharest: Editura Minerva, 1979.

Teşliuc, D. E. “Agricultural Policies: Achievements and Challenges”, World Bank Poverty Reduction and Economic Management, 1999.

Verdery, K. What Was Socialism and What Comes Next? Princeton: Princeton University Press, 1996.

Voicu-Arnăuţoiu, I. R. Luptătorii din munţi: Toma Arnăuţoiu, Grupul de la Nucs,oara: documente ale anchetei, procesului, detenţiei. Bucharest: Vremea, 1997.

Vulcănescu, M. Prolegomene sociologice la satul romanesc. Bucharest: Eminescu, 1997.

Waldron, A. G. Communist Neo-Traditionalism. California: University of California Press, 1986.

Weber, M. The Theory of Social and Economic Organization. New York: Free Press, 1941.

———. On Charisma and Institution Building. Chicago: University of Chicago Press, 1968. Wegren, S. Land Reform in the Former Soviet Union and Eastern Europe. London: Routledge, 1998.

———. “The Land Question in Ukraine and Russia”, The Treadgold Papers. Seattle: University of Washington, 2002.

Werth, N. “Introduction. Le pouvoir sovietique et la paysannerie dans les rapports de la police politique (1930–1934)”. Bulletin de l’Institut d’Histoire du Temps Present 81–82 (2003).

Wolf, E. R. Peasants. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1966.

© Central European University Press, 2010

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Volume papier

amazon.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search