Version classiqueVersion mobile

Xipe Totec. Notre Seigneur l’Écorché

 | 
Anne-Marie Vié-Wohrer

C. Planches des glyphes

Texte intégral

C 1 - Glyphe du yopitzontli : coiffures
Fig. I : Codex Mendoza, f. 20r° (A 51a, B 65a)
Fig. Il : Codex Borgia, p. 24 (A 3b, B 3i)
Fig. III : Ibid. p. 49 (A 5d, B 6j)
Fig. IV : Codex Vaticanus B, p. 2 (A 8a, B 10a)
Fig. V : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11j)
Fig. VI : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13r)
Fig. VII : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18a)
Fig. VIII : Codex Nuttall, p. 4-III (A 18b, B 24i)
Fig. IX : Ibid. p. 33-II (A 21e, B 28k)
Fig. X : Ibid., p. 33-II (A 21f, B 29a)
Fig. XI : Ibid., p. 33-II (A 22a, B 29g)
Fig. XII : Ibid. p. 34-III (A 22c, B 30i)
Fig. XIII : Ibid. p. 35-II (A 23a, B 32j)
Fig. XIV : Ibid. p. 38-gauche (A 23b, B 33a)
Fig. XV : Ibid. p. 39-droite (A 23c, B 33j)
Fig. XVI : Ibid.p. 39-gauche (A 23d, B 34a)
Fig. XVII : Ibid. p. 61-II (A 23e, B 34i)

C 2 - Glyphe du yopitzontli : coiffures
Fig. I : Codex Nuttall, p. 64-I (A 23f, B 35a)
Fig. II : Ibid. p. 70-III (A 24c, B 36l)
Fig. Ill : Ibid. p. 83-III (A 26a, B 40b)
Fig. IV : Ibid. p. 84-I (A 26c, B 42a)
Fig. V : Lienzo I de Chiepetlan (A 35a, B 49a)
Fig. VI : Fragmento I de Humboldt, p. 1 (A 35b, B 49g)
Fig. VII : Ibid. p. 2 (A 35c, B 49i)
Fig. VIII :lbid. p. 3 (A 35d, B 49k)
Fig. IX : Ibid. p. 4 (A 35e, B 49m)
Fig. X : Ibid. p. 4 (A 36a, B 49o)
Fig. XI : Ibid. p. 5 (A 36b, B 49q)
Fig. XII : Ibid. p. 6 (A 36c, B 50a)
Fig. XIII : Ibid. p. 7 (A 36d, B 50c)
Fig. XIV : Ibid. p. 8 (A 37a, B 50e)
Fig. XV : Ibid. p. 8 (A 37b, B 50g)
Fig. XVI : Ibid. p. 9 (A 37c, B 50i)
Fig. XVII : Ibid. p. 10 (A 37d, B 50k)
Fig. XVIII : Ibid. p. Il (A 38a, B 51a)
Fig. XIX : Ibid. p. 12 (A 38b, B 51c)
Fig. XX : Ibid. p. 12 (A 38c, B 51e)
Fig. XXI : Ibid. p. 13 (A 38d, B 51g)
Fig. XXII : Ibid. p. 14 (A 39a, B 51i)
Fig. XXIII : Ibid. p. 15 (A 39b, B 51k)
Fig. XXIV : Codex de Azoyú no 2 (A 39c, B 51m)
Fig. XXV : Ibid. (A 39d, B 51o)

C 3 - Glyphe du yopitzontli : coiffures
Fig. I : Codex en Croix (A 47a, B 60a)
Fig. II : Codex Mexicanus 23-24, pl. XVI (A 47b, B 60c)
Fig. III : Ibid. pl. XVI (A 47c, B 60c)
Fig. IV : Ibid. pl. XXXVIII (A 47c, B 60e)
Fig. V : Ibid. pl. LXIX (A 47e, B 60g)
Fig. VI : Ibid. pl. LXX (A 47f, B 60o)
Fig. VII : Codex Vaticano-Ríos, f. 8r° (A 48a, B 61a)
Fig. VIII : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61h)
Fig. IX : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63a)
Fig. X : Codex Mendoza, f. 39r° (A 51b, B 65b)
Fig. XI : Ibid. f. 47r° (A 51c, B 65e)
Fig. XII : Matrícula de Tributos, F 2v° (A 51e, B 65f)
Fig. XIII : Ibid. f. 10r° (A 51f, B 65g)
Fig. XIV : Ibid. f. 13r° (A 51h, B 65j)
Fig. XV : Codex Magliabechiano, F 4r° (A 52b, B 66b)
Fig. XVI : Ibid. f. 90r° (A 53c, B 67k)
Fig. XVII : Codex Tudela, F 12r° (A 54b, B 69a)
Fig. XVIII : Codex Ixtlilxochitl, F 95r° (A 55a, B 70a)
Fig. XIX : Historia de los Hechos de los Castellanos, vignette no 7 (A 55b, B 70i)
Fig. XX : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71i)
Fig. XXI : Codex Ramírez, pl. XXVIII (A 57b, B 73i)
Fig. XXII : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75a)
Fig. XXIII : Rueda no 4 de Veytia (A 60c, B 76i)
Fig. XXIV : Códice Matritense del Real Palacio, f. 250r° (A 61a, B 77i)
Fig. XXV : Ibid. F 263 r° (A 61b, B 77p)
Fig. XXVI : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79a)
Fig. XXVII : Ibid. vol. I, liv. 2, f. 26r° (A 64a, B 81l)
Fig. XXVIII : Ibid. app. liv. 2, f. 143r° (A 66a, B 84a)
Fig. XXIX : Ibid. (A 66b, B 84j)

C 4 - Glyphe du yopitzontli : ornements de bras, de nez et de genoux
Fig. I : Codex Borgia, p. 2 (A 1a, B 1b)
Fig. II : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2b)
Fig. Ill : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3j)
Fig. IV : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4b)
Fig. V : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5b)
Fig. VI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6b)
Fig. VII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8b)
Fig. VIII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9b)
Fig. IX : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10i)
Fig. X : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11k)
Fig. XI : Ibid. p. 62 (A 9a, B 12b)
Fig. XII : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13b)
Fig. XIII : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13s)
Fig. XIV : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15b)
Fig. XV : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15l)
Fig. XVI : Codex Vindobonensis, p. 25-I (A 15j, B 20j)
Fig. XVII : Ibid. p. 26-II (A 15k, B 21b)
Fig. XVIII : Ibid. p. 29-III (A 15l, B 21k)
Fig. XIX : Ibid. p. 33-11 (A 16e, B 22b)
Fig. XX : Ibid. p. 48-I (A 17g, B 23f)
Fig. XXI : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10k)
Fig. XXII : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11m)
Fig. XXIII : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12k)
Fig. XXIV : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13d)
Fig. XXV : Codex Nuttall, p. 83-111 (A 26a, B 40e)
Fig. XXVI : Codex Borgia, p. 25 (A 4a, B 4f)
Fig. XXVII : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5w)
Fig. XXVIII : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6e)
Fig. XXIX : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8f)
Fig. XXX : Codex Vaticanus B, p. 39 (A 8e, B 11o)
Fig. XXXI : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12m)
Fig. XXXII : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13f)
Fig. XXXIII : Codex Vindobonensis, p. 41-IV (A 17a, B 22o)
Fig. XXXIV : Codex Nuttall, p. 33-11 (A 21e, B 28p)
Fig. XXXV : Ibid. p. 83-III (A 26a, B 40g)
Fig. XXXVI : Ibid. p. 84-11 (A 26c, B 42f)

C 5 - Glyphe de yopitzontli : bastón et haz de Xipe
Fig. I : Codex Nuttall, p. 1-I (A 18a, B 24h)
Fig. II : Ibid. p. 14-I (A 18c, B 24f)
Fig. III :Ibid. p. 15-I (A 18d, B 24 z)
Fig. IV : Ibid. p. 16-II (A 19b, B 25e)
Fig. V : Ibid. p. 17-II (A 19c, B 25f)
Fig. VI : Ibid. p. 18-II (A 20a, B 25n)
Fig. VII : Ibid. p. 18-II (A 206, B 25o)
Fig. VIII : Ibid. p. 19-droite (A 20d, B 26l)
Fig. IX : Ibid. p. 19-gauche (A 20f, B 26r)
Fig. X : Ibid. p. 22-haut-droite (A 21b, B 27z)
Fig. XI : Ibid. p. 68-III (A 24b, B 36i)
Fig. XII : Codex Becker I, p. 9 (A 13b, B 17b)
Fig. XIII : Codex Vindobonensis, p. 5 (A 15a, B 19a)
Fig. XIV : Ibid. p. 15-II (A 15b, B 19b)
Fig. XV : Ibid. p. 17-I (A 15c, B 19c)
Fig. XVI : Ibid. p. 17-I (A 15d, B 19d)
Fig. XVII : Ibid. p. 18-II (A 15f, B 19l)
Fig. XVIII : Ibid. p. 22-II (A 15g, B 19m)
Fig. XIX : Ibid. p. 22-II (A 15h, B 19n)
Fig. XX : Ibid. p. 30-II (A 16a, B 21p)
Fig. XXI : Ibid. p. 31-I (A 16b, B 21q)
Fig. XXII : Ibid. p. 31-II (A 16c, B 21r)
Fig. XXIII : Ibid. p. 31-II (A 16d. B 21s)
Fig. XXIV : Ibid. p. 33-IV (A 16f, B 22g)
Fig. XXV : Ibid. p. 35-I (A 16g, B 22h)
Fig. XXVI : Ibid. p. 38-I (A 16h, B 22i)
Fig. XXVII : Ibid. p. 38-I (A 16i, B 22j)
Fig. XXVIII : Ibid. p. 41-III (A 16j, B 22k)

C 6 - Glyphe du yopitzontli : haz, bulto et manta de Xipe
Fig. I : Codex Vindobonensis, p. 41-IV (A 17b, B 23a)
Fig. Il : Ibid. p. 42-III (A 17c, B 23b)
Fig. Ill : Ibid. p. 44-III (A 17d, B 23c)
Fig. IV : Ibid. p. 48-I (A 17e, B 23d)
Fig. V : Ibid. p. 48-II (A 17h, B 23i)
Fig. VI : Codex Nuttall, p. 1-I (A 18a, B 24c)
Fig. VII : Ibid. p. 16-I (A 19a, B 25d)
Fig. VIII : Ibid. p. 18-II (A 20c, B 25p)
Fig. IX : Ibid. p. 22-bas (A 21d, B 28j)
Fig. X : Ibid. p. 68-III (A 24a, B 35p)
Fig. XI, XII : Ibid. p. 81-II (A 25b, B 39j)
Fig. XIII : Ibid. p. 83-1 (A 25d, B 40a)
Fig. XIV : Codex Becker I, p. 7 (A 13a, B 17a)
Fig. XV : Ibid. p. II (A 13c, B 17c)
Fig. XVI : Codex Bodley, p. 2-II (A 27a, B 43a)
Fig. XVII : Ibid. p. 6-II (A 27b, B 43b)
Fig. XVIII : Ibid. p. 8-IV (A 27c, B 43c)
Fig. XIX : Ibid. p. 18-I (A 27d, B 43d)
Fig. XX : Ibid. p. 18-IV (A 27e, B 43e)
Fig. XXI : Ibid. p. 24-V (A 27f, B 43f)
Fig. XXII : Ibid. p. 34-V (A 27g, B 43g)
Fig. XXIII : Codex Seiden II, p. 3 (A 28a, B 44a)
Fig. XXIV : Ibid. p. 8 (A 28b, B 44b)
Fig. XXV : Ibid. p. 8 (A 28c, B 44c)
Fig. XXVI : Codex Magliabechiano, f. 4r° (A 52a, B 66a)

C 7 - Glyphe du yopitzontli comme composante du chicahuaztli
Fig. I : Codex Vaticanus B, p. 62 (A 9a, B 12g)
Fig. II : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12p)
Fig. Ill : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28r)
Fig. IV : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56i)
Fig. V : Ibid. p. 20 (A 45, B 57i)
Fig. VI : Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49b, B 62q)
Fig. VII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63h)
Fig. VIII : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXII, première partie(A 50d, B 64k)

C 8 - Glyphe du tlauhquecholli : coiffures, ornements de nez et d’oreilles Fig. I : Codex Magliabechiano, f. 90r° (A 53b, B 67j)
Fig. II : Codex Borgia, p. 67 (A 27, B 9a)
Fig. III : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52d)
Fig. IV : Codex Vaticano-Ríos, f. 83v° (A 50b, B 63j)
Fig. V : Codex Vaticanus B, p. 68 (A 9b, B 12i)
Fig. VI : Fragmento I de Humboldt, p. I (A 35b, B 49h)
Fig. VII : Ibid. p. 2 (A 35c, B 49j)
Fig. VIII : Ibid. p. 3 (A 35d, B 49l)
Fig. IX : Ibid. p. 4 (A 35e, B 49n)
Fig. X : Ibid. p. 4 (A 36a, B 49p)
Fig. XI : Ibid. p. 5 (A 36b, B 49r)
Fig. XII : Ibid. p. 6 (A 36c, B 50b)
Fig. XIII : Ibid. p. 7 (A 36d, B 50d)
Fig. XIV : Ibid. p. 8 (A 37a, B 50f)
Fig. XV : Ibid. p. 8 (A 37b, B 50h)
Fig. XVI : Ibid. p. 9 (A 37c, B 50j)
Fig. XVII : Ibid. p. 10 (A 37d, B 50l)
Fig. XVIII : Ibid. p. II (A 38a, B 51b)
Fig. XIX : Ibid. p. 12 (A 38b, B 51d)
Fig. XX : Ibid. p. 12 (A 38c, B 51f)
Fig. XXI : Ibid. p. 13 (A 38d, B 51h)
Fig. XXII : Ibid. p. 14 (A 39a, B 51j)
Fig. XXIII : Ibid. p. 15 (A 39b, B 51l)
Fig. XXIV et XXV : Codex de Azoyú no 2 (A 38c-d, B 51n-p)
Fig. XXVI : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56b)
Fig. XXVII : Ibid. p. 20 (A 45, B 57b)
Fig. XXVIII : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58k)
Fig. XXIX : Codex en Croix (A 47a, B 60b)
Fig. XXX : Codex Vaticano-Ríos, f. 30v° (A 49a, B 62b)
Fig. XXXI : Ibid. f. 36v° (A 49b, B 62k)
Fig. XXXII : Ibid, f. 43r° (A 50a, B 63b)
Fig. XXXIII : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63k)
Fig. XXXIV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXIV, première partie (A 50d, B 64e)
Fig. XXXV : Matrícula de Tributos, F 10r° (A 51f, B 65h)
Fig. XXXVI : Codex Magliabechiano, F 90r° (A 53a, B 67b)
Fig. XXXVII : Codex Tudela, F 12r° (A 54a, B 68b)
Fig. XXXVIII : Calendario Tovar (A 60a, B 76b)

C 9 - Glyphe du tlauhquecholli : ornements d’oreille, d’épaule et de dos
Fig. I : Codex Borgia, p. 2 (A 1a, B 1b)
Fig. II : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2b)
Fig. III : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3j)
Fig. IV : Ibid. p. 25 (A 4a, B 45)
Fig. V : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5b)
Fig. VI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6b)
Fig. VII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8b)
Fig. VIII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9b)
Fig. IX : Codex Vaticanas B, p. 19 (A 8c, B 10i)
Fig. X : Ibid. p. 62 (A 9a, B 12b)
Fig. XI : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13s)
Fig. XII : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15b)
Fig. XIII : Ibid. p. 26-II (A 15k, B 21b)
Fig. XIV : Ibid. p. 29-III (A 15l, B 21k)
Fig. XV : Ibid. p. 33-II (A 16e, B 22b)
Fig. XVI : Ibid. p. 41-III (A 16k, B 22n)
Fig. XVII : Ibid. p. 48-I (A 17g, B 23f)
Fig. XVIII : Codex Borgia, p. 15 (A 2a, B 2c)
Fig. XIX : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3k)
Fig. XX : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4c)
Fig. XXI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6c)
Fig. XXII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9c)
Fig. XXIII : Codex Borbonicus, p. 34 (A 46c, B 59d)
Fig. XXIV : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59k)
Fig. XXV : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10j)
Fig. XXVI : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13e)
Fig. XXVII : Codex Vindobonensis, p. 26-II (A 15k, B 21c)
Fig. XXVIII : Ibid. p. 33-II (A 16e, B 22c)
Fig. XXIX : Codex Nuttall, p. 70-III (A 24c, B 36l)
Fig. XXX : Ibid. p. 70-III (A 24d, B 37c)
Fig. XXXI : Ibid. p. 83-III (A 26a, B 40d)
Fig. XXXII : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56c)
Fig. XXXIII : Ibid. p. 20 (A 45, B 57c)
Fig. XXXIV : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68c)

C10 - Glyphe du tlauhquecholli : capes, vêtements du buste et de l’abdomen
Fig. I : Codex Borbonicus, p. 27 (A 46b, B 58/)
Fig. Il : Ibid. p. 34 (A 46c, B 59c)
Fig. Ill : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59j)
Fig. IV : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18c)
Fig. V : Codex Nuttall, p. 83-III (A 26a, B 40d)
Fig. VI : Ibid. p. 84-I (A 26c, B 42c)
Fig. VII : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66d)
Fig. VIII : Codex Tudela, f. 12r° (A 54b, B 69c)
Fig. IX : Codex Ixtlibcochitl, f. 95r° (A 55a, B 70c)
Fig. X : Codex Borgia, p. 2 (A 1a, B 1e)
Fig. XI : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2e)
Fig. XII : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3m)
Fig. XIII : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4e)
Fig. XIV : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5e)
Fig. XV : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5v)
Fig. XVI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6f)
Fig. XVII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8e)

C 11 - Glyphe du tlauhquecholli : vêtements de l’abdomen
Fig. I : Codex Borgia, p. 67 (A 7, B 9e)
Fig. II : Codex Vaticanus B, p. 2 (A 8a, B 10c)
Fig. III : Ibid. p. 19 (A 8c, B 10l)
Fig. IV : Ibid. p. 30 (A 8d, B 11e)
Fig. V : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11n)
Fig. VI : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12l)
Fig. VII : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13e)
Fig. VIII : Ibid. p. 85 (A 10b, B 13n)
Fig. IX : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13u)
Fig. X : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15e)
Fig. XI : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15o)
Fig. XII : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18e)
Fig. XIII : Codex Vindobonensis, p. 29-III (A 15l, B 21n)
Fig. XIV : Ibid. p. 33-II (A 16e, B 22e)
Fig. XV : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28o)
Fig. XVI : Ibid. p. 34-III (A 22c, B 30m)
Fig. XVII : Ibid. p. 34-III (A 22d, B 31e)
Fig. XVIII : Ibid. p. 35-II (A 22f, B 32e)
Fig. XIX : Ibid. p. 83-III (A 26a, B 40f)
Fig. XX : Ibid. p. 83-III (A 26b, B 41e)

C 12 - Glyphe du tlauhquecholli : vêtements de l’abdomen
Fig. I : Codex Nuttall, p. 84-I (A 26c, B 42e)
Fig. II : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52h)
Fig. Ill : Ibid., p. 20 (A 41a, B 53d)
Fig. IV : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56e)
Fig. V : Ibid. p. 20 (A 45, B 57e)
Fig. VI : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58e)
Fig. VII : lbid. p. 27 (A 46b, B 58n)
Fig. VIII : Ibid. p. 34 (A 46c, B 59e)
Fig. IX : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59l)
Fig. X : Codex Vaticano-Ríos, f. 30v° (A 49a, B 62e)
Fig. XI : Ibid. f. 36v° (A 49b, B 62n)
Fig. XII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63e)
Fig. XIII : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64h)
Fig. XIV : Codex Magliabechiano, F 90r° (A 53a, B 67e)
Fig. XV : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68e)
Fig. XVI : Ibid. f. 12r° (A 54b, B 69e)
Fig. XVII : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71m)
Fig. XVIII : Codex Ramírez, pl. XXVIII (A 57b, B 73l)
Fig. XIX : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75e)

C 13 - Glyphe du tlauhquecholli : fardeaux mortuaires, jeu de balle et objets divers
Fig. I : Codex Nuttall, p. 82-III (A 25c, B 39k)
Fig. II : Ibid.p. 84-II (A 26, B 42i)
Fig. III : Ibid. p. 74-II (A 24e, B 37h)
Fig. IV : Codex Vaticanus B, p. 56 (A 8f, B 11r)
Fig. V : Memorial de los Indios de Tepetlaoztoc, pl. 210 (A 51i, B 65k)
Fig. VI : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52l)
Fig. VII : Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49a, B 62i)
Fig. VIII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63i)
Fig. IX : Ibid, f. 83r° (A 50b, B 63q)
Fig. X : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66i)
Fig. XI : Ibid. f. 90r° (A 53a, B 67h)
Fig. XII : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68i)
Fig. XIII : Ibid. f. 12r° (A 54b, B 69h)
Fig. XIV : Codex Ixtlilxochitl, f. 95r° (A 55a, B 70f)
Fig. XV : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71p)
Fig. XVI : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75i)
Fig. XVII : Calendario Boban (A 60b, B 76h)
Fig. XVIII : Codex Magliabechiano, f. 4r° (A 52a, B 66a)
Fig. XIX : Codex Nuttall, p. 19-droite (A 20e, B 26j)

C 14 - Glyphe du tlauhquecholli comme composante du chicahuaztli
Fig. I : Codex Vaticanus B, p. 62 (A 9a, B 12g)
Fig. II : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12p)
Fig. III : Codex Nuttall, p. 33-11 (A 21e, B 28r)
Fig. IV : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56i)
Fig. V : Ibid. p. 20 (A 45, B 57i)
Fig. VI ; Ibid. p. 27 (A 46b, B 58q)
Fig. VII ; Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49b, B 62q)
Fig. VIII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63h)
Fig. IX : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63r)
Fig. X : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie(A 50d, B 64k)
Fig. XI : Codex Magliabecbiano, F 90r° (A 53a, B 67i)
Fig. XII : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68h

C 15 - Glyphe du masque facial en peau humaine
Fig. I : Codex Borgia, p. 25 (A 4a, B 4b)
Fig. II : Ibid. p. 2 (A 1a, B 1b)
Fig. III : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2b)
Fig. IV : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3j)
Fig. V : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5b)
Fig. VI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6b)
Fig. VII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8b)
Fig. VIII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9b)
Fig. IX : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10i)
Fig. X : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11k)
Fig. XI : Ibid. p. 62 (A 9a, B 12b)
Fig. XII : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12i)
Fig. XIII : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13b)
Fig. XIV : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13s)
Fig. XV : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15b)
Fig. XVI : Codex Vindobonensis, p. 18-I (A 15e, B 19g)
Fig. XVII : Ibid. p. 25-I (A 15j, B 20j)
Fig. XVIII : Ibid. p. 29-III (A 15l, B 21k)
Fig. XIX : Ibid. p. 33-II (A 16e, B 22b)
Fig. XX : Ibid. p. 41-III (A 16k, B 22n)
Fig. XXI : Ibid. p. 48-I (A 17f, B 23e)
Fig. XXII : Ibid. p. 48-I (A 17g, B 23f
Fig. XXIII : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28l)
Fig. XXIV : Fresque de Mitla (A 29a, B 45b)
Fig. XXV : Os gravé de Tanquian (A 29b, B 45c)
Fig. XXVI : Lienzo de Jicayan (A 30a, B 46b)
Fig. XXVII : Fragmento I de Flumboldt, p. 1 (A 35b, B 49h)
Fig. XXVIII : Ibid. p. 2 (A 35c, B 49j)
Fig. XXIX : Ibid. p. 3 (A 35d, B 49l)
Fig. XXX : Ibid. p. 4 (A 35e, B 49n)
Fig. XXXI : Ibid. p. 4 (A 36a, B 49p)
Fig. XXXII : Ibid. p. 5 (A 36b, B 49r
Fig. XXXIII : Ibid. p. 6 (A 36c, B 50b)
Fig. XXXIV : Ibid. p. 7 (A 36d, B 50d)
Fig. XXXV : Ibid. p. 8 (A 37a, B 50f
Fig. XXXVI : Ibid. p. 8 (A 37b, B 50h)
Fig. XXXVII : Ibid. p. 9 (A 37c, B 50j)
Fig. XXXVIII : Ibid. p. 10 (A 37d, B 50l)
Fig. XXXIX : Ibid. p. 11 (A 38a, B 51b)
Fig. XL : Ibid. p. 12 (A 38b, B 51d)
Fig. XLI : Ibid. p. 12 (A 38c, B 51f)
Fig. XLII : Ibid. p. 13 (A 38d, B 51h)
Fig. XLIII : Ibid. p. 14 (A 39a, B 51j)
Fig. XLIV : Ibid. p. 15 (A 39b, B 51l)
Fig. XLV : Codex de Azoyú no 2 (A 39c, B 51n)
Fig. XLVI : Ibid. (A 39d, B 51p)
Fig. XLVII : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52e)
Fig. XLVIII : Matrícula de Huexotzinco, f. 633v° (A 42d, B 54d)

C 16 - Glyphe du masque facial en peau humaine
Fig. I : Codex Vaticano-Ríos, f. 8r° (A 48a, B 61b)
Fig. II : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61i)
Fig. III : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63k)
Fig. IV : Codex Mendoza, f. 39r° (A 51b, B 65c)
Fig. V : Matrícula de Tributos, f. 10v° (A 51f, B 65h)
Fig. VI : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68b)
Fig. VII : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71j)
Fig. VIII : Calendario Tovar (A 60a, B 76b)
Fig. IX : Códice Matritense del Real Palacio, f. 250r° (A 61a, B 77j)
Fig. X : Ibid. f. 263r° (A 61b, B 77q)
Fig. XI ; Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78b)
Fig. XII : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79b)
Fig. XIII : Ibid. vol. I, liv. 2, E 19v° (A 62c, B 80b)
Fig. XIV : Ibid. f. 20r° (A 63a, B 80h)
Fig. XV : Ibid. (A 63a, B 80o)
Fig. XVI : Ibid. (A 63a, B 81b)
Fig. XVII : Ibid, f. 20v° (A 63e, B 81h)
Fig. XVIII : Ibid, f. 26r° (A 64b, B 82b)
Fig. XIX : Ibid. f. 26v° (A 64e, B 82i)
Fig. XX : Ibid. f. 32r° (A 65a, B 82l)
Fig. XXI : Ibid. vol. I, append, liv. 2, f. 126r° (A 65c, B 83j)
Fig. XXII : Ibid. (A 65c, B 83o)
Fig. XXIII : Ibid, f. 143r° (A 66a, B 84b)
Fig. XXIV : Ibid. (A 66b, B 84k)

C 17 - Glyphe de la peinture faciale
Fig. I : Fresque de Tizatlan (A 12a, B 16b)
Fig. II : Ibid. (A 12b, B 16d)
Fig. Ill : Ibid. (A 12c, B 16e)
Fig. IV : Codex Vindobonensis, p. 25-I (A 15i, B 20b)
Fig. V : Codex Nuttall, p. 34-III (A 22d, B 31b)
Fig. VI : Ibid. p. 38-gauche (A 23b, B 33b)
Fig. VII : Ibid. p. 39-droite (A 23c, B 33k)
Fig. VIII : Ibid. p. 39-gauche (A 23d, B 34b)
Fig. IX : Ibid. p. 79-I (A 24f, B 38b)
Fig. X : Ibid. p. 79-III (A 25a, B 39b)
Fig. XI : Lienzo Mixteco III Henri de Saussure, glyphe A I (A 30b, B 46d)
Fig. XII : Ibid. glyphe A 3 (A 30c, B 46f)
Fig. XIII : Codex Vaticano-Ríos, f. 43r° (A 50a, B 63b)
Fig. XIV : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21f, B 29b)
Fig. XV : Ibid. p. 33-II (A 22a, B 29h)
Fig. XVI : Ibid. p. 34-II (A 22b, B 30b)
Fig. XVII : Ibid. p. 34-III (A 22c, B 30j)
Fig. XVIII : Ibid. p. 35-II (A 22f, B 32b)
Fig. XIX : Ibid. (A 23a, B 32k)
Fig. XX : Ibid. p. 61-II (A 23e, B 34j)
Fig. XXI : Codex Borbonicus, p. 27 (A 46b, B 58k)
Fig. XXII : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59i)

C 18 - Glyphe du tzapocueitl
Fig. I : Codex Borgia, p. 40 (A 5b, B 5v)
Fig. Il : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6f)
Fig. Ill : Lienzo Ide Chiepetlan (A 35a, B 49d)
Fig. IV : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56e)
Fig. V : Ibid. p. 20 (A 45, B 57e)
Fig. VI : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58e)
Fig. VII : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58a)
Fig. VIII : Ibid. p. 34 (A 46c, B 59e)
Fig. IX : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59l)
Fig. X : Codex Vaticano-Ríos, F 30v° (A 49a, B 62e)
Fig. XI : Ibid, f 36v° (A 49b, B 62n)
Fig. XII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63e)
Fig. XIII : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63n)
Fig. XIV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64h)
Fig. XV : Codex Magliabechiano, f. 90r° (A 53a, B 67e)
Fig. XVI : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68e)
Fig. XVII : Códice Matritense del Real Palacio, F 250r° (A 61a, B 77l)
Fig. XVIII : Ibid. F 263r° (A 61b, B 77t)
Fig. XIX : Ibid. F 269r° (A 61c, B 78e)
Fig. XX : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79e)
Fig. XXI : Ibid. vol. I, append, liv. 2, F 143r° (A 66a, B 84e)
Fig. XXII : Ibid. (A 66b, B 84n)

C 19 - Glyphe du revêtement en peau humaine
Fig. I : Codex Borgia, p. 2 (A 1a, B 1g)
Fig. II : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2g)
Fig. Ill : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3o)
Fig. IV : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4g)
Fig. V : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5g)
Fig. VI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6g)
Fig. VII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8g)
Fig. VIII : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10n)
Fig. IX : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11p)
Fig. X : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12n)

C 20 - Glyphe du revêtement en peau humaine
Fig. I : Codex Vaticanus B, p. 70 (A 10a, B 13g)
Fig. II : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13w)
Fig. III : Codex Bolonia, p. 2 (A 11a, B 14b)
Fig. IV : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15g)
Fig. V : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15g)
Fig. VI : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28q)
Fig. VII : Lienzo I de Chiepetlan (A 35a, B 49e)
Fig. VIII : Tonalamatl Aubin, p. 15 (A 40b, B 52j)
Fig. IX : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56g)
Fig. X : Ibid. p. 20 (A 45, B 57g)
Fig. XI : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58g)
Fig. XII : Ibid. p. 27 (A 466, B 58p)
Fig. XIII : Codex Vaticano-Ríos, f. 8r° (A 48a, B 61e)
Fig. XIV : Ibid. F 9r° (A 48b, B 61k)
Fig. XV : Ibid. f. 30v° (A 49a, B 62g)

C 21 - Glyphe du revêtement en peau humaine
Fig. I : Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49b, B 62p)
Fig. II : Ibid. f. 43r (A 50a, B 63g)
Fig. Ill : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63p)
Fig. IV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64j)
Fig. V : Codex Mendoza, f. 40r° (A 51c, B 65d)
Fig. VI : Matrícula de Tributos, f. 10v° (A 51g, B 65i)
Fig. VII : Codex Magliabechiano, f. 90r° (A 53a, B 67g)
Fig. VIII : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68g)
Fig. IX : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71n)
Fig. X : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75g)
Fig. XI : Calendario Tovar (A 60a, B 76e)
Fig. XII : Códice Matritense del Real Palacio, f. 250r° (A 61a, B 77a)
Fig. XIII : Ibid. f. 250r° (A 61a, B 77m)
Fig. XIV : Ibid. f. 263r° (A 61b, B 77v)
Fig. XV : Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78g)
Fig. XVI : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79g)

C 22 - Glyphe du revêtement en peau humaine
Fig. I : Codex Florentino, vol. I, liv. 2, f. 19v° (A 62c, B 80d)
Fig.II : Ibid, f. 20r° (A 63a, B 80j)
Fig. Ill : Ibid. (A 63a, B 80q)
Fig. IV : Ibid. (A 63a, B 81d)
Fig. V : Ibid, f. 20v° (A 63e, B 81j)
Fig. VI : Ibid. f. 26r° (A 64b, B 82d)
Fig. VII : Ibid. (A 64b, B 82e)
Fig. VIII : Ibid. f. 32r° (A 65a, B 82n)
Fig. IX : Ibid. vol. I, append, liv. 2, f. 126r° (A 65c, B 83l)
Fig. X : Ibid. (A 65c, B 83g)
Fig. XI : Ibid, f. 143r° (A 66a, B 84g)
Fig. XII : Ibid. (A 66b, B 84o)
Fig. XIII : Ibid. vol. II, liv. 9, f. 6v° (A 66c, B 85a)
Fig. XIV : Ibid. (A 66c, B 85b)

C 23 - Glyphe du chicahuaztli
Fig. I : Codex Borgia, p. 2 (A la, B 1h)
Fig. II : Ibid. p. 21-haut (A 2b, B 2q)
Fig. III : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3p)
Fig. IV : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4h)
Fig. V : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6h)
Fig. VI : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8i)
Fig. VII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9j)
Fig. VIII : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10p)
Fig. IX : Ibid. p. 62 (A 9a, B 12g)
Fig. X : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12p)
Fig. XI : Codex Bolonia, p. 2 (A 11a, B 14d)
Fig. XII : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15h)
Fig. XIII : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15s)
Fig. XIV : Codex Nuttall, p. 33-11 (A 21e, B 28r)
Fig. XV : Lienzo I de Chiepetlan (A 35a, B 49f)
Fig. XVI : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52l)
Fig. XVII : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56)
Fig. XVIII : Ibid. p. 20 (A 45, B 57i)
Fig. XIX : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58h)
Fig. XX : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58q)
Fig. XXI : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59n)
Fig. XXII : Codex Mexicanus 23-24, pl. LXIX (A 47e, B 60m)
Fig. XXIII : Codex Vaticano-Ríos, f. 8r° (A 48a, B 61f)
Fig. XXIV : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61l)
Fig. XXV : Ibid. f. 36v° (A 49b, B 62q)
Fig. XXVI : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63h)
Fig. XXVII : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63r)
Fig. XXVIII : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64k)

C 24 - Glyphe du chicahuaztli
Fig. I : Codex Magliabechiano, f. 90r° (A 53a, B 67i)
Fig. II : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68h)
Fig. Ill : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71o)
Fig. IV : Codex Ramírez, pl. XXVIII (A 57b, B 73n)
Fig. V : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75h)
Fig. VI : Calendario Tovar (A 60a, B 76g)
Fig. VII : Calendario Boban (A 60b, B 76h)
Fig. VIII : Códice Matritense del Real Palacio, f. 250r° (A 61a, B 77o)
Fig. IX : Ibid. f. 263r° (A 61b, B 77w)
Fig. X : Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78i)
Fig. XI : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79h)
Fig. XII : Ibid. vol. I, liv. 2, f. 19v° (A 62c, B 80f)
Fig. XIII : Ibid. f. 20r° (A 63a, B 80m)
Fig. XIV : Ibid. f. 20r° (A 63a, B 80r)
Fig. XV : Ibid., f. 20v° (A 63e, B 81k)
Fig. XVI : Ibid, f. 26v° (A 64d, B 82g)
Fig. XVII : Ibid. f. 32r° (A 65a, B 82o)
Fig. XVIII : Ibid. vol. I, append, liv. 2, f. 126r° (A 65c, B 83m)
Fig. XIX : Ibid. f. 126r °(A 65c, B 83r
Fig. XX : Ibid. f. 143r° (A 66a, B 84h)

C 25 – Bannières
Fig. I : Codex Borgia, p. 15 (A 2a, B 2c)
Fig. II : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3k)
Fig. III : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4c)
Fig. IV : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5c)
Fig. V : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6c)
Fig. VI : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8c)
Fig. VII : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28m)
Fig. VIII : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52k)
Fig. IX : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56h)
Fig. X : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58c)
Fig. XI : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58r)
Fig. XII : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59o)
Fig. XIII : Codex Vaticano-Ríos, F 8r° (A 48a, B 61g)
Fig. XIV : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61m)
Fig. XV : Ibid. f. 30v° (A 49a, B 62c)
Fig. XVI : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63i)
Fig. XVII : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63q)
Fig. XVIII : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66i)
Fig. XIX : Ibid. f. 90r° (A 53a, B 67h)
Fig. XX : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68i)
Fig. XXI : Ibid. f. 12r° (A 54b, B 69h)
Fig. XXII : Codex Ixtlilxochitl, f. 95r° (A 55a, B 70f)
Fig. XXIII : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. XV (A 56b, B 71k)
Fig. XXIV : Codex Ramírez, pl.XXVIll (A 57b,B73k)
Fig. XXV : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75c
Fig. XXVI : Ibid. pl. XXIX (A 59, B 75i)
Fig. XXVII : Calendario Boban (A 60b, B 76h)

C 26 - Glyphe du bouclier
Fig. I : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52k)
Fig. II : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56h)
Fig. Ill : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58i)
Fig. IV : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58r)
Fig. V : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59o)
Fig. VI : Codex Mexicanus 23-24, pl. LXIX (A 47e, B 60n)
Fig. VII : Codex Vaticano-Rios, f. 8r° (A 48a, B 61g)
Fig. VIII : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61m)
Fig. IX : Ibid. f. 30v° (A 49a, B 62i)
Fig. X : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63i)
Fig. XI : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63q)
Fig. XII : Ibid. f. 84v° (A 50c, B 64c)
Fig. XIII : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50e, B 64o)
Fig. XIV : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66i)
Fig. XV : Ibid. f. 90r° (A 53a, B 67h)
Fig. XVI : Codex Tudela, F 12r° (A 54a, B 68i)
Fig. XVII : Ibid. f. 12r° (A 54b, B 69h)
Fig. XVIII : Codex Ixtlilxochitl, f. 95r° (A 55a, B 70f)
Fig. XIX : Historia General de los Hechos de los Castellanos, vignette no 7 (A 55b, B 70o)
Fig. XX : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71p)
Fig. XXI : Ibid. (A 56b, B 12d)
Fig. XXII : Ibid. vol. II, pl. 24 (A 56c, B 721)
Fig. XXIII : Codex Ramírez, pl. XXVII (A 57a, B 73e)
Fig. XXIV : Ibid. pl. XXVIII (A 57b, B 73o)
Fig. XXV : Manuscrito Tovar, pl. XXVII (A 58, B 74e)
Fig. XXVI : Ibid. pl. XXIX (A 59, B 75i)
Fig. XXVII : Calendario Boban (A 60b, B 76h)
Fig. XXVIII : Códice Matritense del Real Palacio, F 250r° (A 61a, B 77e)
Fig. XXIX : Ibid. (A 61a, B 77n)
Fig. XXX : Ibid. f. 263r° (A 61b, B 77x)
Fig. XXXI : Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78h)
Fig. XXXII : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79i)
Fig. XXXIII : Ibid. liv. 2, f. 19v° (A 62c, B 80e)
Fig. XXXIV : Ibid., f. 20r° (A 63a, B 80l)
Fig. XXXV : Ibid. (A 63a, B 80s)
Fig. XXXVI : Ibid. (A 63a, B 81f)
Fig. XXXVII : Ibid. f. 26v° (A 64d, B 82g)
Fig. XXXVIII : Ibid. f. 32r° (A 65a, B 82p)
Fig. XXXIX : Ibid. vol. I, append, liv. 2, f. 126r° (A 65c, B 83s)
Fig. XL : Ibid. f. 143r° (A 66a, B 84i)
Fig. XLI : Ibid. vol. II, liv. 9, f. 7r° (A 66d, B 85g)

C 27 - Glyphe du temalacatl et des cordes sacrificielles
Fig. I : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18ij)
Fig. II : Codex Nuttall, p. 83-III (A 26a, B 40jk)
Fig. Ill : Historia Tolteca Chichimeca, f. 28r° (A 42g, B 556c)
Fig. IV : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66jk)
Fig. V : Codex Tudela, f. 12r° (A 54b, B 69ij)
Fig. VI : Codex Ixtlilxochiti, F 95r° (A 55a, B 70gh)
Fig. VII : Historia General de los Hechos de los Castellanos, vignette no 7 (A 556, B 70pq)
Fig. VIII : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 566, B 72ef
Fig. IX : Ibid. vol. II, pl. 24 (A 56c, B 72 mn)
Fig. X : Codex Ramírez, pl. XXVII (A 57a, B 73fg)
Fig. XI : Manuscrito Tovar, pl. XXVII (A 58, B 74fg)
Fig. XII : Códice Matritense del Real Palacio, F 250r° (A 61a, B 77gh)
Fig. XIII : Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78kj)
Fig. XIV : Codex Florentino, vol. Il, liv. 9, F 7r° (A 66d, B 85h)

C 28 - Glyphe du quauhtzatzaztli
Fig. I : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18l)
Fig. II : Codex Nuttall, p. 84-I (A 26c, B 42h)
Fig. Ill : Codex Fernández Leal, pl. Vr° (A 31, B 47d)
Fig. IV : Ibid. pl. Xr°, Xlr° (A 32, B 47g)
Fig. V : Codex Porfirio Díaz, pl. X*v° (A 33, B 48c)
Fig. VI : Ibid. pl. Pv° (A 34, B 48f)

C 29 - Glyphe du quauhtzatzaztli
Fig. I : Codex de Huamantla, fragment 5-2, carré 16 (A 41b, B 53h)
Fig. II : Historia Tolteca Chichimeca, f 28r° (A 42f B 54g)
Fig. III : lbid. f. 32v° (A 43a, B 55e)
Fig. IV : Ibid, f. 33r° (A 43b, B 55g)
Fig. V : Codex Vaticano Ríos, f. 84v° (A 50c, B 64c)
Fig. VI : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXIV, deuxième partie (A 50e, B 64o)

C 30 - Glyphe du “miroir qui fume” déterminatif de Tlatlauhqui Tezcatlipoca
Fig. I : Codex Borgia, p. 21-haut (A 2b, B 2j)
Fig. II : Ibid. p. 21-centre (A 3a, B 3a)
Fig. III : Ibid. p. 39 (A 5a, B 5i)
Fig. IV : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5r)
Fig. V : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56a)
Fig. VI : Codex Borgia, p. 21-haut (A 2b, B 2o)
Fig. VII : Ibid. p. 21-centre (A 3a, B 3f)
Fig. VIII : Ibid. p. 39 (A 5a, B 5n)

C 31 - Peinture faciale déterminative de Tlatlauhqui Tezcatlipoca
Fig. I : Codex Borgia, p. 2 (A la, B lk)
Fig. II : Ibid. p. 21-haut (A 2b, B 2k)
Fig. III : Ibid. p. 21-centre (A 3a, B 3b)
Fig. IV : Ibid. p. 39 (A 5a, B 5j)
Fig. V : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5s)
Fig. VI : Ibid. p. 58 (A 6a, B 7b)
Fig. VII : Codex Vaticanus B (A 8d, B 11b)
Fig. VIII : Ibid. p. 85 (A 10b, B 13k)
Fig. IX : Codex Bolonia, p. 6 (A 11b, B 14h)
Fig. X : Ibid. p. 29 (A 11c, B 14l)
Fig. XI : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15l)
Fig. XII : Codex Nuttall, p. 35-1 (A 22b, B 31j)
Fig. XIII : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56b)
Fig. XIV : Codex Vaticano-Rios, f. 36v° (A 49b, B 62k)
Fig. XV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64e)

C 32 - Peinture corporelle déterminative de Tlatlauhqui Tezcatlipoca
Fig. I : Codex Borgia, p. II (A 1b, B lp)
Fig. II : Ibid. p. 21-haut (A 2b, B 2p)
Fig. III : Ibid. p. 21-centre (A 3a, B 3g)
Fig. IV : Ibid. p. 39 (A 5a, B 5o)
Fig. V : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5x)
Fig. VI : Ibid. p. 58 (A 6a, B 7g)
Fig. VU : Codex Vaticanus B, p. 62 (A 9a, B 12e)
Fig. VIII : Ibid. p. 85 (A 10b, B 13p)
Fig. IX : Codex Bolonia, p. 29 (A 11c, B 14a)
Fig. X : Codex Vindobonensis, p. 26-II (A 15k, B 21g)

C 33 - Peinture corporelle déterminative de Tlatlauhqui Tezcatlipoca
Fig. I : Codex Nuttall, p. 34-II (A 22b, B 30g)
Fig. Il : Ibid. p. 34-III (A 22d, B 31g)
Fig. III : Ibid. p. 35-I (A 22e, B 31o)
Fig. IV : ¡bid. p. 35-II (A 22f B 32f)
Fig. V : Ibid. p. 35-II (A 23a, B 32p)
Fig. VI : Ibid. p. 38-gauche (A 23b, B 33g)
Fig. VII : Ibid. p. 39-droite (A 23c, B 33p)
Fig. VIII : Ibid. p. 39-gauche (A 23d, B 34g)
Fig. IX : Ibid. p. 61-II (A 23e, B 34o)
Fig. X : Ibid. p. 64-I (A 23f, B 35g)
Fig. XI : Ibid. p. 79-I (A 24f, B 38g)
Fig. XII : Ibid. p. 79-III (A 25a, B 39g)

C 34 - Peinture corporelle déterminative de Tlatlauhqui Tezcatlipoca
Fig. I : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56f)
Fig. II : Ibid. p. 20 (A 45, B 57f)
Fig. III : Ibid. (A 46b, B 58mo)

C 35 - Coiffure déterminative d’Iztapaltotec
Fig. I : Codex Borgia, p. 61 (A 6b, B 8a)
Fig. Il : Codex Vaticanus B, p. 11 (A 8b, B 10f)
Fig. III : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12h)
Fig. IV : Codex Vindobonensis, p. 50-III (A 17i, B 23n)
Fig. V : Codex Nuttall, p. 15-II (A 18e, B 25a)
Fig. VI : Ibid. p. 19-gauche (A 20g, B 26s)
Fig. VII : Ibid. p. 20-11 (A 20h, B 27a)
Fig. VIII : Ibid. p. 21-I (A 21a, B 27 j)
Fig. IX : Ibid. p. 22-haut-droite (A 21c, B 28a)
Fig. X : Ibid. p. 34-III (A 22d, B 31a)
Fig. XI : Tonalamatl Aubin, p. 20 (A 41a, B 53b)
Fig. XII : Codex Borbonicus, p. 20 (A 45, B 57a)
Fig. XIII : Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49b, B 62j)
Fig. XIV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXIV, deuxième partie (A 50e, B 64)

Table des illustrations

URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 21k
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 144k
Légende C 1 - Glyphe du yopitzontli : coiffuresFig. I : Codex Mendoza, f. 20r° (A 51a, B 65a)Fig. Il : Codex Borgia, p. 24 (A 3b, B 3i)Fig. III : Ibid. p. 49 (A 5d, B 6j)Fig. IV : Codex Vaticanus B, p. 2 (A 8a, B 10a)Fig. V : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11j)Fig. VI : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13r)Fig. VII : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18a)Fig. VIII : Codex Nuttall, p. 4-III (A 18b, B 24i)Fig. IX : Ibid. p. 33-II (A 21e, B 28k)Fig. X : Ibid., p. 33-II (A 21f, B 29a)Fig. XI : Ibid., p. 33-II (A 22a, B 29g)Fig. XII : Ibid. p. 34-III (A 22c, B 30i)Fig. XIII : Ibid. p. 35-II (A 23a, B 32j)Fig. XIV : Ibid. p. 38-gauche (A 23b, B 33a)Fig. XV : Ibid. p. 39-droite (A 23c, B 33j)Fig. XVI : Ibid.p. 39-gauche (A 23d, B 34a)Fig. XVII : Ibid. p. 61-II (A 23e, B 34i)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 335k
Légende C 2 - Glyphe du yopitzontli : coiffuresFig. I : Codex Nuttall, p. 64-I (A 23f, B 35a)Fig. II : Ibid. p. 70-III (A 24c, B 36l)Fig. Ill : Ibid. p. 83-III (A 26a, B 40b)Fig. IV : Ibid. p. 84-I (A 26c, B 42a)Fig. V : Lienzo I de Chiepetlan (A 35a, B 49a)Fig. VI : Fragmento I de Humboldt, p. 1 (A 35b, B 49g)Fig. VII : Ibid. p. 2 (A 35c, B 49i)Fig. VIII :lbid. p. 3 (A 35d, B 49k)Fig. IX : Ibid. p. 4 (A 35e, B 49m)Fig. X : Ibid. p. 4 (A 36a, B 49o)Fig. XI : Ibid. p. 5 (A 36b, B 49q)Fig. XII : Ibid. p. 6 (A 36c, B 50a)Fig. XIII : Ibid. p. 7 (A 36d, B 50c)Fig. XIV : Ibid. p. 8 (A 37a, B 50e)Fig. XV : Ibid. p. 8 (A 37b, B 50g)Fig. XVI : Ibid. p. 9 (A 37c, B 50i)Fig. XVII : Ibid. p. 10 (A 37d, B 50k)Fig. XVIII : Ibid. p. Il (A 38a, B 51a)Fig. XIX : Ibid. p. 12 (A 38b, B 51c)Fig. XX : Ibid. p. 12 (A 38c, B 51e)Fig. XXI : Ibid. p. 13 (A 38d, B 51g)Fig. XXII : Ibid. p. 14 (A 39a, B 51i)Fig. XXIII : Ibid. p. 15 (A 39b, B 51k)Fig. XXIV : Codex de Azoyú no 2 (A 39c, B 51m)Fig. XXV : Ibid. (A 39d, B 51o)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 450k
Légende C 3 - Glyphe du yopitzontli : coiffuresFig. I : Codex en Croix (A 47a, B 60a)Fig. II : Codex Mexicanus 23-24, pl. XVI (A 47b, B 60c)Fig. III : Ibid. pl. XVI (A 47c, B 60c)Fig. IV : Ibid. pl. XXXVIII (A 47c, B 60e)Fig. V : Ibid. pl. LXIX (A 47e, B 60g)Fig. VI : Ibid. pl. LXX (A 47f, B 60o)Fig. VII : Codex Vaticano-Ríos, f. 8r° (A 48a, B 61a)Fig. VIII : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61h)Fig. IX : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63a)Fig. X : Codex Mendoza, f. 39r° (A 51b, B 65b)Fig. XI : Ibid. f. 47r° (A 51c, B 65e)Fig. XII : Matrícula de Tributos, F 2v° (A 51e, B 65f)Fig. XIII : Ibid. f. 10r° (A 51f, B 65g)Fig. XIV : Ibid. f. 13r° (A 51h, B 65j)Fig. XV : Codex Magliabechiano, F 4r° (A 52b, B 66b)Fig. XVI : Ibid. f. 90r° (A 53c, B 67k)Fig. XVII : Codex Tudela, F 12r° (A 54b, B 69a)Fig. XVIII : Codex Ixtlilxochitl, F 95r° (A 55a, B 70a)Fig. XIX : Historia de los Hechos de los Castellanos, vignette no 7 (A 55b, B 70i)Fig. XX : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71i)Fig. XXI : Codex Ramírez, pl. XXVIII (A 57b, B 73i)Fig. XXII : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75a)Fig. XXIII : Rueda no 4 de Veytia (A 60c, B 76i)Fig. XXIV : Códice Matritense del Real Palacio, f. 250r° (A 61a, B 77i)Fig. XXV : Ibid. F 263 r° (A 61b, B 77p)Fig. XXVI : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79a)Fig. XXVII : Ibid. vol. I, liv. 2, f. 26r° (A 64a, B 81l)Fig. XXVIII : Ibid. app. liv. 2, f. 143r° (A 66a, B 84a)Fig. XXIX : Ibid. (A 66b, B 84j)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-5.jpg
Fichier image/jpeg, 329k
Légende C 4 - Glyphe du yopitzontli : ornements de bras, de nez et de genouxFig. I : Codex Borgia, p. 2 (A 1a, B 1b)Fig. II : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2b)Fig. Ill : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3j)Fig. IV : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4b)Fig. V : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5b)Fig. VI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6b)Fig. VII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8b)Fig. VIII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9b)Fig. IX : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10i)Fig. X : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11k)Fig. XI : Ibid. p. 62 (A 9a, B 12b)Fig. XII : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13b)Fig. XIII : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13s)Fig. XIV : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15b)Fig. XV : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15l)Fig. XVI : Codex Vindobonensis, p. 25-I (A 15j, B 20j)Fig. XVII : Ibid. p. 26-II (A 15k, B 21b)Fig. XVIII : Ibid. p. 29-III (A 15l, B 21k)Fig. XIX : Ibid. p. 33-11 (A 16e, B 22b)Fig. XX : Ibid. p. 48-I (A 17g, B 23f)Fig. XXI : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10k)Fig. XXII : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11m)Fig. XXIII : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12k)Fig. XXIV : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13d)Fig. XXV : Codex Nuttall, p. 83-111 (A 26a, B 40e)Fig. XXVI : Codex Borgia, p. 25 (A 4a, B 4f)Fig. XXVII : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5w)Fig. XXVIII : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6e)Fig. XXIX : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8f)Fig. XXX : Codex Vaticanus B, p. 39 (A 8e, B 11o)Fig. XXXI : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12m)Fig. XXXII : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13f)Fig. XXXIII : Codex Vindobonensis, p. 41-IV (A 17a, B 22o)Fig. XXXIV : Codex Nuttall, p. 33-11 (A 21e, B 28p)Fig. XXXV : Ibid. p. 83-III (A 26a, B 40g)Fig. XXXVI : Ibid. p. 84-11 (A 26c, B 42f)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-6.jpg
Fichier image/jpeg, 406k
Légende C 5 - Glyphe de yopitzontli : bastón et haz de XipeFig. I : Codex Nuttall, p. 1-I (A 18a, B 24h)Fig. II : Ibid. p. 14-I (A 18c, B 24f)Fig. III :Ibid. p. 15-I (A 18d, B 24 z)Fig. IV : Ibid. p. 16-II (A 19b, B 25e)Fig. V : Ibid. p. 17-II (A 19c, B 25f)Fig. VI : Ibid. p. 18-II (A 20a, B 25n)Fig. VII : Ibid. p. 18-II (A 206, B 25o)Fig. VIII : Ibid. p. 19-droite (A 20d, B 26l)Fig. IX : Ibid. p. 19-gauche (A 20f, B 26r)Fig. X : Ibid. p. 22-haut-droite (A 21b, B 27z)Fig. XI : Ibid. p. 68-III (A 24b, B 36i)Fig. XII : Codex Becker I, p. 9 (A 13b, B 17b)Fig. XIII : Codex Vindobonensis, p. 5 (A 15a, B 19a)Fig. XIV : Ibid. p. 15-II (A 15b, B 19b)Fig. XV : Ibid. p. 17-I (A 15c, B 19c)Fig. XVI : Ibid. p. 17-I (A 15d, B 19d)Fig. XVII : Ibid. p. 18-II (A 15f, B 19l)Fig. XVIII : Ibid. p. 22-II (A 15g, B 19m)Fig. XIX : Ibid. p. 22-II (A 15h, B 19n)Fig. XX : Ibid. p. 30-II (A 16a, B 21p)Fig. XXI : Ibid. p. 31-I (A 16b, B 21q)Fig. XXII : Ibid. p. 31-II (A 16c, B 21r)Fig. XXIII : Ibid. p. 31-II (A 16d. B 21s)Fig. XXIV : Ibid. p. 33-IV (A 16f, B 22g)Fig. XXV : Ibid. p. 35-I (A 16g, B 22h)Fig. XXVI : Ibid. p. 38-I (A 16h, B 22i)Fig. XXVII : Ibid. p. 38-I (A 16i, B 22j)Fig. XXVIII : Ibid. p. 41-III (A 16j, B 22k)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-7.jpg
Fichier image/jpeg, 405k
Légende C 6 - Glyphe du yopitzontli : haz, bulto et manta de XipeFig. I : Codex Vindobonensis, p. 41-IV (A 17b, B 23a)Fig. Il : Ibid. p. 42-III (A 17c, B 23b)Fig. Ill : Ibid. p. 44-III (A 17d, B 23c)Fig. IV : Ibid. p. 48-I (A 17e, B 23d)Fig. V : Ibid. p. 48-II (A 17h, B 23i)Fig. VI : Codex Nuttall, p. 1-I (A 18a, B 24c)Fig. VII : Ibid. p. 16-I (A 19a, B 25d)Fig. VIII : Ibid. p. 18-II (A 20c, B 25p)Fig. IX : Ibid. p. 22-bas (A 21d, B 28j)Fig. X : Ibid. p. 68-III (A 24a, B 35p)Fig. XI, XII : Ibid. p. 81-II (A 25b, B 39j)Fig. XIII : Ibid. p. 83-1 (A 25d, B 40a)Fig. XIV : Codex Becker I, p. 7 (A 13a, B 17a)Fig. XV : Ibid. p. II (A 13c, B 17c)Fig. XVI : Codex Bodley, p. 2-II (A 27a, B 43a)Fig. XVII : Ibid. p. 6-II (A 27b, B 43b)Fig. XVIII : Ibid. p. 8-IV (A 27c, B 43c)Fig. XIX : Ibid. p. 18-I (A 27d, B 43d)Fig. XX : Ibid. p. 18-IV (A 27e, B 43e)Fig. XXI : Ibid. p. 24-V (A 27f, B 43f)Fig. XXII : Ibid. p. 34-V (A 27g, B 43g)Fig. XXIII : Codex Seiden II, p. 3 (A 28a, B 44a)Fig. XXIV : Ibid. p. 8 (A 28b, B 44b)Fig. XXV : Ibid. p. 8 (A 28c, B 44c)Fig. XXVI : Codex Magliabechiano, f. 4r° (A 52a, B 66a)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-8.jpg
Fichier image/jpeg, 357k
Légende C 7 - Glyphe du yopitzontli comme composante du chicahuaztliFig. I : Codex Vaticanus B, p. 62 (A 9a, B 12g)Fig. II : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12p)Fig. Ill : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28r)Fig. IV : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56i)Fig. V : Ibid. p. 20 (A 45, B 57i)Fig. VI : Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49b, B 62q)Fig. VII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63h)Fig. VIII : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXII, première partie(A 50d, B 64k)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-9.jpg
Fichier image/jpeg, 167k
Légende C 8 - Glyphe du tlauhquecholli : coiffures, ornements de nez et d’oreilles Fig. I : Codex Magliabechiano, f. 90r° (A 53b, B 67j)Fig. II : Codex Borgia, p. 67 (A 27, B 9a)Fig. III : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52d)Fig. IV : Codex Vaticano-Ríos, f. 83v° (A 50b, B 63j)Fig. V : Codex Vaticanus B, p. 68 (A 9b, B 12i)Fig. VI : Fragmento I de Humboldt, p. I (A 35b, B 49h)Fig. VII : Ibid. p. 2 (A 35c, B 49j)Fig. VIII : Ibid. p. 3 (A 35d, B 49l)Fig. IX : Ibid. p. 4 (A 35e, B 49n)Fig. X : Ibid. p. 4 (A 36a, B 49p)Fig. XI : Ibid. p. 5 (A 36b, B 49r)Fig. XII : Ibid. p. 6 (A 36c, B 50b)Fig. XIII : Ibid. p. 7 (A 36d, B 50d)Fig. XIV : Ibid. p. 8 (A 37a, B 50f)Fig. XV : Ibid. p. 8 (A 37b, B 50h)Fig. XVI : Ibid. p. 9 (A 37c, B 50j)Fig. XVII : Ibid. p. 10 (A 37d, B 50l)Fig. XVIII : Ibid. p. II (A 38a, B 51b)Fig. XIX : Ibid. p. 12 (A 38b, B 51d)Fig. XX : Ibid. p. 12 (A 38c, B 51f)Fig. XXI : Ibid. p. 13 (A 38d, B 51h)Fig. XXII : Ibid. p. 14 (A 39a, B 51j)Fig. XXIII : Ibid. p. 15 (A 39b, B 51l)Fig. XXIV et XXV : Codex de Azoyú no 2 (A 38c-d, B 51n-p)Fig. XXVI : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56b)Fig. XXVII : Ibid. p. 20 (A 45, B 57b)Fig. XXVIII : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58k)Fig. XXIX : Codex en Croix (A 47a, B 60b)Fig. XXX : Codex Vaticano-Ríos, f. 30v° (A 49a, B 62b)Fig. XXXI : Ibid. f. 36v° (A 49b, B 62k)Fig. XXXII : Ibid, f. 43r° (A 50a, B 63b)Fig. XXXIII : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63k)Fig. XXXIV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXIV, première partie (A 50d, B 64e)Fig. XXXV : Matrícula de Tributos, F 10r° (A 51f, B 65h)Fig. XXXVI : Codex Magliabechiano, F 90r° (A 53a, B 67b)Fig. XXXVII : Codex Tudela, F 12r° (A 54a, B 68b)Fig. XXXVIII : Calendario Tovar (A 60a, B 76b)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-10.jpg
Fichier image/jpeg, 391k
Légende C 9 - Glyphe du tlauhquecholli : ornements d’oreille, d’épaule et de dosFig. I : Codex Borgia, p. 2 (A 1a, B 1b)Fig. II : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2b)Fig. III : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3j)Fig. IV : Ibid. p. 25 (A 4a, B 45)Fig. V : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5b)Fig. VI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6b)Fig. VII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8b)Fig. VIII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9b)Fig. IX : Codex Vaticanas B, p. 19 (A 8c, B 10i)Fig. X : Ibid. p. 62 (A 9a, B 12b)Fig. XI : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13s)Fig. XII : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15b)Fig. XIII : Ibid. p. 26-II (A 15k, B 21b)Fig. XIV : Ibid. p. 29-III (A 15l, B 21k)Fig. XV : Ibid. p. 33-II (A 16e, B 22b)Fig. XVI : Ibid. p. 41-III (A 16k, B 22n)Fig. XVII : Ibid. p. 48-I (A 17g, B 23f)Fig. XVIII : Codex Borgia, p. 15 (A 2a, B 2c)Fig. XIX : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3k)Fig. XX : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4c)Fig. XXI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6c)Fig. XXII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9c)Fig. XXIII : Codex Borbonicus, p. 34 (A 46c, B 59d)Fig. XXIV : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59k)Fig. XXV : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10j)Fig. XXVI : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13e)Fig. XXVII : Codex Vindobonensis, p. 26-II (A 15k, B 21c)Fig. XXVIII : Ibid. p. 33-II (A 16e, B 22c)Fig. XXIX : Codex Nuttall, p. 70-III (A 24c, B 36l)Fig. XXX : Ibid. p. 70-III (A 24d, B 37c)Fig. XXXI : Ibid. p. 83-III (A 26a, B 40d)Fig. XXXII : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56c)Fig. XXXIII : Ibid. p. 20 (A 45, B 57c)Fig. XXXIV : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68c)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-11.jpg
Fichier image/jpeg, 375k
Légende C10 - Glyphe du tlauhquecholli : capes, vêtements du buste et de l’abdomenFig. I : Codex Borbonicus, p. 27 (A 46b, B 58/)Fig. Il : Ibid. p. 34 (A 46c, B 59c)Fig. Ill : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59j)Fig. IV : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18c)Fig. V : Codex Nuttall, p. 83-III (A 26a, B 40d)Fig. VI : Ibid. p. 84-I (A 26c, B 42c)Fig. VII : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66d)Fig. VIII : Codex Tudela, f. 12r° (A 54b, B 69c)Fig. IX : Codex Ixtlibcochitl, f. 95r° (A 55a, B 70c)Fig. X : Codex Borgia, p. 2 (A 1a, B 1e)Fig. XI : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2e)Fig. XII : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3m)Fig. XIII : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4e)Fig. XIV : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5e)Fig. XV : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5v)Fig. XVI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6f)Fig. XVII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8e)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-12.jpg
Fichier image/jpeg, 397k
Légende C 11 - Glyphe du tlauhquecholli : vêtements de l’abdomenFig. I : Codex Borgia, p. 67 (A 7, B 9e)Fig. II : Codex Vaticanus B, p. 2 (A 8a, B 10c)Fig. III : Ibid. p. 19 (A 8c, B 10l)Fig. IV : Ibid. p. 30 (A 8d, B 11e)Fig. V : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11n)Fig. VI : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12l)Fig. VII : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13e)Fig. VIII : Ibid. p. 85 (A 10b, B 13n)Fig. IX : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13u)Fig. X : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15e)Fig. XI : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15o)Fig. XII : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18e)Fig. XIII : Codex Vindobonensis, p. 29-III (A 15l, B 21n)Fig. XIV : Ibid. p. 33-II (A 16e, B 22e)Fig. XV : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28o)Fig. XVI : Ibid. p. 34-III (A 22c, B 30m)Fig. XVII : Ibid. p. 34-III (A 22d, B 31e)Fig. XVIII : Ibid. p. 35-II (A 22f, B 32e)Fig. XIX : Ibid. p. 83-III (A 26a, B 40f)Fig. XX : Ibid. p. 83-III (A 26b, B 41e)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-13.jpg
Fichier image/jpeg, 360k
Légende C 12 - Glyphe du tlauhquecholli : vêtements de l’abdomenFig. I : Codex Nuttall, p. 84-I (A 26c, B 42e)Fig. II : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52h)Fig. Ill : Ibid., p. 20 (A 41a, B 53d)Fig. IV : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56e)Fig. V : Ibid. p. 20 (A 45, B 57e)Fig. VI : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58e)Fig. VII : lbid. p. 27 (A 46b, B 58n)Fig. VIII : Ibid. p. 34 (A 46c, B 59e)Fig. IX : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59l)Fig. X : Codex Vaticano-Ríos, f. 30v° (A 49a, B 62e)Fig. XI : Ibid. f. 36v° (A 49b, B 62n)Fig. XII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63e)Fig. XIII : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64h)Fig. XIV : Codex Magliabechiano, F 90r° (A 53a, B 67e)Fig. XV : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68e)Fig. XVI : Ibid. f. 12r° (A 54b, B 69e)Fig. XVII : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71m)Fig. XVIII : Codex Ramírez, pl. XXVIII (A 57b, B 73l)Fig. XIX : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75e)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-14.jpg
Fichier image/jpeg, 375k
Légende C 13 - Glyphe du tlauhquecholli : fardeaux mortuaires, jeu de balle et objets diversFig. I : Codex Nuttall, p. 82-III (A 25c, B 39k)Fig. II : Ibid.p. 84-II (A 26, B 42i)Fig. III : Ibid. p. 74-II (A 24e, B 37h)Fig. IV : Codex Vaticanus B, p. 56 (A 8f, B 11r)Fig. V : Memorial de los Indios de Tepetlaoztoc, pl. 210 (A 51i, B 65k)Fig. VI : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52l)Fig. VII : Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49a, B 62i)Fig. VIII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63i)Fig. IX : Ibid, f. 83r° (A 50b, B 63q)Fig. X : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66i)Fig. XI : Ibid. f. 90r° (A 53a, B 67h)Fig. XII : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68i)Fig. XIII : Ibid. f. 12r° (A 54b, B 69h)Fig. XIV : Codex Ixtlilxochitl, f. 95r° (A 55a, B 70f)Fig. XV : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71p)Fig. XVI : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75i)Fig. XVII : Calendario Boban (A 60b, B 76h)Fig. XVIII : Codex Magliabechiano, f. 4r° (A 52a, B 66a)Fig. XIX : Codex Nuttall, p. 19-droite (A 20e, B 26j)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-15.jpg
Fichier image/jpeg, 332k
Légende C 14 - Glyphe du tlauhquecholli comme composante du chicahuaztliFig. I : Codex Vaticanus B, p. 62 (A 9a, B 12g)Fig. II : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12p)Fig. III : Codex Nuttall, p. 33-11 (A 21e, B 28r)Fig. IV : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56i)Fig. V : Ibid. p. 20 (A 45, B 57i)Fig. VI ; Ibid. p. 27 (A 46b, B 58q)Fig. VII ; Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49b, B 62q)Fig. VIII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63h)Fig. IX : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63r)Fig. X : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie(A 50d, B 64k)Fig. XI : Codex Magliabecbiano, F 90r° (A 53a, B 67i)Fig. XII : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68h
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-16.jpg
Fichier image/jpeg, 262k
Légende C 15 - Glyphe du masque facial en peau humaineFig. I : Codex Borgia, p. 25 (A 4a, B 4b)Fig. II : Ibid. p. 2 (A 1a, B 1b)Fig. III : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2b)Fig. IV : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3j)Fig. V : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5b)Fig. VI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6b)Fig. VII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8b)Fig. VIII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9b)Fig. IX : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10i)Fig. X : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11k)Fig. XI : Ibid. p. 62 (A 9a, B 12b)Fig. XII : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12i)Fig. XIII : Ibid. p. 70 (A 10a, B 13b)Fig. XIV : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13s)Fig. XV : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15b)Fig. XVI : Codex Vindobonensis, p. 18-I (A 15e, B 19g)Fig. XVII : Ibid. p. 25-I (A 15j, B 20j)Fig. XVIII : Ibid. p. 29-III (A 15l, B 21k)Fig. XIX : Ibid. p. 33-II (A 16e, B 22b)Fig. XX : Ibid. p. 41-III (A 16k, B 22n)Fig. XXI : Ibid. p. 48-I (A 17f, B 23e)Fig. XXII : Ibid. p. 48-I (A 17g, B 23fFig. XXIII : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28l)Fig. XXIV : Fresque de Mitla (A 29a, B 45b)Fig. XXV : Os gravé de Tanquian (A 29b, B 45c)Fig. XXVI : Lienzo de Jicayan (A 30a, B 46b)Fig. XXVII : Fragmento I de Flumboldt, p. 1 (A 35b, B 49h)Fig. XXVIII : Ibid. p. 2 (A 35c, B 49j)Fig. XXIX : Ibid. p. 3 (A 35d, B 49l)Fig. XXX : Ibid. p. 4 (A 35e, B 49n)Fig. XXXI : Ibid. p. 4 (A 36a, B 49p)Fig. XXXII : Ibid. p. 5 (A 36b, B 49rFig. XXXIII : Ibid. p. 6 (A 36c, B 50b)Fig. XXXIV : Ibid. p. 7 (A 36d, B 50d)Fig. XXXV : Ibid. p. 8 (A 37a, B 50fFig. XXXVI : Ibid. p. 8 (A 37b, B 50h)Fig. XXXVII : Ibid. p. 9 (A 37c, B 50j)Fig. XXXVIII : Ibid. p. 10 (A 37d, B 50l)Fig. XXXIX : Ibid. p. 11 (A 38a, B 51b)Fig. XL : Ibid. p. 12 (A 38b, B 51d)Fig. XLI : Ibid. p. 12 (A 38c, B 51f)Fig. XLII : Ibid. p. 13 (A 38d, B 51h)Fig. XLIII : Ibid. p. 14 (A 39a, B 51j)Fig. XLIV : Ibid. p. 15 (A 39b, B 51l)Fig. XLV : Codex de Azoyú no 2 (A 39c, B 51n)Fig. XLVI : Ibid. (A 39d, B 51p)Fig. XLVII : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52e)Fig. XLVIII : Matrícula de Huexotzinco, f. 633v° (A 42d, B 54d)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-17.jpg
Fichier image/jpeg, 489k
Légende C 16 - Glyphe du masque facial en peau humaineFig. I : Codex Vaticano-Ríos, f. 8r° (A 48a, B 61b)Fig. II : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61i)Fig. III : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63k)Fig. IV : Codex Mendoza, f. 39r° (A 51b, B 65c)Fig. V : Matrícula de Tributos, f. 10v° (A 51f, B 65h)Fig. VI : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68b)Fig. VII : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71j)Fig. VIII : Calendario Tovar (A 60a, B 76b)Fig. IX : Códice Matritense del Real Palacio, f. 250r° (A 61a, B 77j)Fig. X : Ibid. f. 263r° (A 61b, B 77q)Fig. XI ; Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78b)Fig. XII : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79b)Fig. XIII : Ibid. vol. I, liv. 2, E 19v° (A 62c, B 80b)Fig. XIV : Ibid. f. 20r° (A 63a, B 80h)Fig. XV : Ibid. (A 63a, B 80o)Fig. XVI : Ibid. (A 63a, B 81b)Fig. XVII : Ibid, f. 20v° (A 63e, B 81h)Fig. XVIII : Ibid, f. 26r° (A 64b, B 82b)Fig. XIX : Ibid. f. 26v° (A 64e, B 82i)Fig. XX : Ibid. f. 32r° (A 65a, B 82l)Fig. XXI : Ibid. vol. I, append, liv. 2, f. 126r° (A 65c, B 83j)Fig. XXII : Ibid. (A 65c, B 83o)Fig. XXIII : Ibid, f. 143r° (A 66a, B 84b)Fig. XXIV : Ibid. (A 66b, B 84k)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-18.jpg
Fichier image/jpeg, 163k
Légende C 17 - Glyphe de la peinture facialeFig. I : Fresque de Tizatlan (A 12a, B 16b)Fig. II : Ibid. (A 12b, B 16d)Fig. Ill : Ibid. (A 12c, B 16e)Fig. IV : Codex Vindobonensis, p. 25-I (A 15i, B 20b)Fig. V : Codex Nuttall, p. 34-III (A 22d, B 31b)Fig. VI : Ibid. p. 38-gauche (A 23b, B 33b)Fig. VII : Ibid. p. 39-droite (A 23c, B 33k)Fig. VIII : Ibid. p. 39-gauche (A 23d, B 34b)Fig. IX : Ibid. p. 79-I (A 24f, B 38b)Fig. X : Ibid. p. 79-III (A 25a, B 39b)Fig. XI : Lienzo Mixteco III Henri de Saussure, glyphe A I (A 30b, B 46d)Fig. XII : Ibid. glyphe A 3 (A 30c, B 46f)Fig. XIII : Codex Vaticano-Ríos, f. 43r° (A 50a, B 63b)Fig. XIV : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21f, B 29b)Fig. XV : Ibid. p. 33-II (A 22a, B 29h)Fig. XVI : Ibid. p. 34-II (A 22b, B 30b)Fig. XVII : Ibid. p. 34-III (A 22c, B 30j)Fig. XVIII : Ibid. p. 35-II (A 22f, B 32b)Fig. XIX : Ibid. (A 23a, B 32k)Fig. XX : Ibid. p. 61-II (A 23e, B 34j)Fig. XXI : Codex Borbonicus, p. 27 (A 46b, B 58k)Fig. XXII : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59i)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-19.jpg
Fichier image/jpeg, 230k
Légende C 18 - Glyphe du tzapocueitlFig. I : Codex Borgia, p. 40 (A 5b, B 5v)Fig. Il : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6f)Fig. Ill : Lienzo Ide Chiepetlan (A 35a, B 49d)Fig. IV : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56e)Fig. V : Ibid. p. 20 (A 45, B 57e)Fig. VI : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58e)Fig. VII : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58a)Fig. VIII : Ibid. p. 34 (A 46c, B 59e)Fig. IX : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59l)Fig. X : Codex Vaticano-Ríos, F 30v° (A 49a, B 62e)Fig. XI : Ibid, f 36v° (A 49b, B 62n)Fig. XII : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63e)Fig. XIII : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63n)Fig. XIV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64h)Fig. XV : Codex Magliabechiano, f. 90r° (A 53a, B 67e)Fig. XVI : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68e)Fig. XVII : Códice Matritense del Real Palacio, F 250r° (A 61a, B 77l)Fig. XVIII : Ibid. F 263r° (A 61b, B 77t)Fig. XIX : Ibid. F 269r° (A 61c, B 78e)Fig. XX : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79e)Fig. XXI : Ibid. vol. I, append, liv. 2, F 143r° (A 66a, B 84e)Fig. XXII : Ibid. (A 66b, B 84n)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-20.jpg
Fichier image/jpeg, 222k
Légende C 19 - Glyphe du revêtement en peau humaineFig. I : Codex Borgia, p. 2 (A 1a, B 1g)Fig. II : Ibid. p. 15 (A 2a, B 2g)Fig. Ill : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3o)Fig. IV : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4g)Fig. V : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5g)Fig. VI : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6g)Fig. VII : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8g)Fig. VIII : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10n)Fig. IX : Ibid. p. 39 (A 8e, B 11p)Fig. X : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12n)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-21.jpg
Fichier image/jpeg, 389k
Légende C 20 - Glyphe du revêtement en peau humaineFig. I : Codex Vaticanus B, p. 70 (A 10a, B 13g)Fig. II : Ibid. p. 92 (A 10c, B 13w)Fig. III : Codex Bolonia, p. 2 (A 11a, B 14b)Fig. IV : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15g)Fig. V : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15g)Fig. VI : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28q)Fig. VII : Lienzo I de Chiepetlan (A 35a, B 49e)Fig. VIII : Tonalamatl Aubin, p. 15 (A 40b, B 52j)Fig. IX : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56g)Fig. X : Ibid. p. 20 (A 45, B 57g)Fig. XI : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58g)Fig. XII : Ibid. p. 27 (A 466, B 58p)Fig. XIII : Codex Vaticano-Ríos, f. 8r° (A 48a, B 61e)Fig. XIV : Ibid. F 9r° (A 48b, B 61k)Fig. XV : Ibid. f. 30v° (A 49a, B 62g)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-22.jpg
Fichier image/jpeg, 520k
Légende C 21 - Glyphe du revêtement en peau humaineFig. I : Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49b, B 62p)Fig. II : Ibid. f. 43r (A 50a, B 63g)Fig. Ill : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63p)Fig. IV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64j)Fig. V : Codex Mendoza, f. 40r° (A 51c, B 65d)Fig. VI : Matrícula de Tributos, f. 10v° (A 51g, B 65i)Fig. VII : Codex Magliabechiano, f. 90r° (A 53a, B 67g)Fig. VIII : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68g)Fig. IX : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71n)Fig. X : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75g)Fig. XI : Calendario Tovar (A 60a, B 76e)Fig. XII : Códice Matritense del Real Palacio, f. 250r° (A 61a, B 77a)Fig. XIII : Ibid. f. 250r° (A 61a, B 77m)Fig. XIV : Ibid. f. 263r° (A 61b, B 77v)Fig. XV : Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78g)Fig. XVI : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79g)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-23.jpg
Fichier image/jpeg, 435k
Légende C 22 - Glyphe du revêtement en peau humaineFig. I : Codex Florentino, vol. I, liv. 2, f. 19v° (A 62c, B 80d)Fig.II : Ibid, f. 20r° (A 63a, B 80j)Fig. Ill : Ibid. (A 63a, B 80q)Fig. IV : Ibid. (A 63a, B 81d)Fig. V : Ibid, f. 20v° (A 63e, B 81j)Fig. VI : Ibid. f. 26r° (A 64b, B 82d)Fig. VII : Ibid. (A 64b, B 82e)Fig. VIII : Ibid. f. 32r° (A 65a, B 82n)Fig. IX : Ibid. vol. I, append, liv. 2, f. 126r° (A 65c, B 83l)Fig. X : Ibid. (A 65c, B 83g)Fig. XI : Ibid, f. 143r° (A 66a, B 84g)Fig. XII : Ibid. (A 66b, B 84o)Fig. XIII : Ibid. vol. II, liv. 9, f. 6v° (A 66c, B 85a)Fig. XIV : Ibid. (A 66c, B 85b)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-24.jpg
Fichier image/jpeg, 444k
Légende C 23 - Glyphe du chicahuaztliFig. I : Codex Borgia, p. 2 (A la, B 1h)Fig. II : Ibid. p. 21-haut (A 2b, B 2q)Fig. III : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3p)Fig. IV : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4h)Fig. V : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6h)Fig. VI : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8i)Fig. VII : Ibid. p. 67 (A 7, B 9j)Fig. VIII : Codex Vaticanus B, p. 19 (A 8c, B 10p)Fig. IX : Ibid. p. 62 (A 9a, B 12g)Fig. X : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12p)Fig. XI : Codex Bolonia, p. 2 (A 11a, B 14d)Fig. XII : Codex Féjérváry-Mayer, p. 27 (A 11d, B 15h)Fig. XIII : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15s)Fig. XIV : Codex Nuttall, p. 33-11 (A 21e, B 28r)Fig. XV : Lienzo I de Chiepetlan (A 35a, B 49f)Fig. XVI : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52l)Fig. XVII : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56)Fig. XVIII : Ibid. p. 20 (A 45, B 57i)Fig. XIX : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58h)Fig. XX : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58q)Fig. XXI : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59n)Fig. XXII : Codex Mexicanus 23-24, pl. LXIX (A 47e, B 60m)Fig. XXIII : Codex Vaticano-Ríos, f. 8r° (A 48a, B 61f)Fig. XXIV : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61l)Fig. XXV : Ibid. f. 36v° (A 49b, B 62q)Fig. XXVI : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63h)Fig. XXVII : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63r)Fig. XXVIII : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64k)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-25.jpg
Fichier image/jpeg, 491k
Légende C 24 - Glyphe du chicahuaztliFig. I : Codex Magliabechiano, f. 90r° (A 53a, B 67i)Fig. II : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68h)Fig. Ill : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71o)Fig. IV : Codex Ramírez, pl. XXVIII (A 57b, B 73n)Fig. V : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75h)Fig. VI : Calendario Tovar (A 60a, B 76g)Fig. VII : Calendario Boban (A 60b, B 76h)Fig. VIII : Códice Matritense del Real Palacio, f. 250r° (A 61a, B 77o)Fig. IX : Ibid. f. 263r° (A 61b, B 77w)Fig. X : Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78i)Fig. XI : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79h)Fig. XII : Ibid. vol. I, liv. 2, f. 19v° (A 62c, B 80f)Fig. XIII : Ibid. f. 20r° (A 63a, B 80m)Fig. XIV : Ibid. f. 20r° (A 63a, B 80r)Fig. XV : Ibid., f. 20v° (A 63e, B 81k)Fig. XVI : Ibid, f. 26v° (A 64d, B 82g)Fig. XVII : Ibid. f. 32r° (A 65a, B 82o)Fig. XVIII : Ibid. vol. I, append, liv. 2, f. 126r° (A 65c, B 83m)Fig. XIX : Ibid. f. 126r °(A 65c, B 83rFig. XX : Ibid. f. 143r° (A 66a, B 84h)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-26.jpg
Fichier image/jpeg, 319k
Légende C 25 – BannièresFig. I : Codex Borgia, p. 15 (A 2a, B 2c)Fig. II : Ibid. p. 24 (A 3b, B 3k)Fig. III : Ibid. p. 25 (A 4a, B 4c)Fig. IV : Ibid. p. 33 (A 4b, B 5c)Fig. V : Ibid. p. 49 (A 5c, B 6c)Fig. VI : Ibid. p. 61 (A 6b, B 8c)Fig. VII : Codex Nuttall, p. 33-II (A 21e, B 28m)Fig. VIII : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52k)Fig. IX : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56h)Fig. X : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58c)Fig. XI : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58r)Fig. XII : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59o)Fig. XIII : Codex Vaticano-Ríos, F 8r° (A 48a, B 61g)Fig. XIV : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61m)Fig. XV : Ibid. f. 30v° (A 49a, B 62c)Fig. XVI : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63i)Fig. XVII : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63q)Fig. XVIII : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66i)Fig. XIX : Ibid. f. 90r° (A 53a, B 67h)Fig. XX : Codex Tudela, f. 12r° (A 54a, B 68i)Fig. XXI : Ibid. f. 12r° (A 54b, B 69h)Fig. XXII : Codex Ixtlilxochitl, f. 95r° (A 55a, B 70f)Fig. XXIII : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. XV (A 56b, B 71k)Fig. XXIV : Codex Ramírez, pl.XXVIll (A 57b,B73k)Fig. XXV : Manuscrito Tovar, pl. XXIX (A 59, B 75cFig. XXVI : Ibid. pl. XXIX (A 59, B 75i)Fig. XXVII : Calendario Boban (A 60b, B 76h)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-27.jpg
Fichier image/jpeg, 447k
Légende C 26 - Glyphe du bouclierFig. I : Tonalamatl Aubin, p. 14 (A 40b, B 52k)Fig. II : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56h)Fig. Ill : Ibid. p. 24 (A 46a, B 58i)Fig. IV : Ibid. p. 27 (A 46b, B 58r)Fig. V : Ibid. p. 36 (A 46d, B 59o)Fig. VI : Codex Mexicanus 23-24, pl. LXIX (A 47e, B 60n)Fig. VII : Codex Vaticano-Rios, f. 8r° (A 48a, B 61g)Fig. VIII : Ibid. f. 9r° (A 48b, B 61m)Fig. IX : Ibid. f. 30v° (A 49a, B 62i)Fig. X : Ibid. f. 43r° (A 50a, B 63i)Fig. XI : Ibid. f. 83v° (A 50b, B 63q)Fig. XII : Ibid. f. 84v° (A 50c, B 64c)Fig. XIII : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50e, B 64o)Fig. XIV : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66i)Fig. XV : Ibid. f. 90r° (A 53a, B 67h)Fig. XVI : Codex Tudela, F 12r° (A 54a, B 68i)Fig. XVII : Ibid. f. 12r° (A 54b, B 69h)Fig. XVIII : Codex Ixtlilxochitl, f. 95r° (A 55a, B 70f)Fig. XIX : Historia General de los Hechos de los Castellanos, vignette no 7 (A 55b, B 70o)Fig. XX : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 56b, B 71p)Fig. XXI : Ibid. (A 56b, B 12d)Fig. XXII : Ibid. vol. II, pl. 24 (A 56c, B 721)Fig. XXIII : Codex Ramírez, pl. XXVII (A 57a, B 73e)Fig. XXIV : Ibid. pl. XXVIII (A 57b, B 73o)Fig. XXV : Manuscrito Tovar, pl. XXVII (A 58, B 74e)Fig. XXVI : Ibid. pl. XXIX (A 59, B 75i)Fig. XXVII : Calendario Boban (A 60b, B 76h)Fig. XXVIII : Códice Matritense del Real Palacio, F 250r° (A 61a, B 77e)Fig. XXIX : Ibid. (A 61a, B 77n)Fig. XXX : Ibid. f. 263r° (A 61b, B 77x)Fig. XXXI : Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78h)Fig. XXXII : Codex Florentino, vol. I, prologue, p. 12 (A 62a, B 79i)Fig. XXXIII : Ibid. liv. 2, f. 19v° (A 62c, B 80e)Fig. XXXIV : Ibid., f. 20r° (A 63a, B 80l)Fig. XXXV : Ibid. (A 63a, B 80s)Fig. XXXVI : Ibid. (A 63a, B 81f)Fig. XXXVII : Ibid. f. 26v° (A 64d, B 82g)Fig. XXXVIII : Ibid. f. 32r° (A 65a, B 82p)Fig. XXXIX : Ibid. vol. I, append, liv. 2, f. 126r° (A 65c, B 83s)Fig. XL : Ibid. f. 143r° (A 66a, B 84i)Fig. XLI : Ibid. vol. II, liv. 9, f. 7r° (A 66d, B 85g)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-28.jpg
Fichier image/jpeg, 464k
Légende C 27 - Glyphe du temalacatl et des cordes sacrificiellesFig. I : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18ij)Fig. II : Codex Nuttall, p. 83-III (A 26a, B 40jk)Fig. Ill : Historia Tolteca Chichimeca, f. 28r° (A 42g, B 556c)Fig. IV : Codex Magliabechiano, f. 30r° (A 52b, B 66jk)Fig. V : Codex Tudela, f. 12r° (A 54b, B 69ij)Fig. VI : Codex Ixtlilxochiti, F 95r° (A 55a, B 70gh)Fig. VII : Historia General de los Hechos de los Castellanos, vignette no 7 (A 556, B 70pq)Fig. VIII : Historia de las Indias de Nueva España e Islas de la Tierra Firme, vol. I, pl. 15 (A 566, B 72efFig. IX : Ibid. vol. II, pl. 24 (A 56c, B 72 mn)Fig. X : Codex Ramírez, pl. XXVII (A 57a, B 73fg)Fig. XI : Manuscrito Tovar, pl. XXVII (A 58, B 74fg)Fig. XII : Códice Matritense del Real Palacio, F 250r° (A 61a, B 77gh)Fig. XIII : Ibid. f. 269r° (A 61c, B 78kj)Fig. XIV : Codex Florentino, vol. Il, liv. 9, F 7r° (A 66d, B 85h)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-29.jpg
Fichier image/jpeg, 474k
Légende C 28 - Glyphe du quauhtzatzaztliFig. I : Codex Becker I, p. 10 (A 14, B 18l)Fig. II : Codex Nuttall, p. 84-I (A 26c, B 42h)Fig. Ill : Codex Fernández Leal, pl. Vr° (A 31, B 47d)Fig. IV : Ibid. pl. Xr°, Xlr° (A 32, B 47g)Fig. V : Codex Porfirio Díaz, pl. X*v° (A 33, B 48c)Fig. VI : Ibid. pl. Pv° (A 34, B 48f)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-30.jpg
Fichier image/jpeg, 343k
Légende C 29 - Glyphe du quauhtzatzaztliFig. I : Codex de Huamantla, fragment 5-2, carré 16 (A 41b, B 53h)Fig. II : Historia Tolteca Chichimeca, f 28r° (A 42f B 54g)Fig. III : lbid. f. 32v° (A 43a, B 55e)Fig. IV : Ibid, f. 33r° (A 43b, B 55g)Fig. V : Codex Vaticano Ríos, f. 84v° (A 50c, B 64c)Fig. VI : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXIV, deuxième partie (A 50e, B 64o)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-31.jpg
Fichier image/jpeg, 219k
Légende C 30 - Glyphe du “miroir qui fume” déterminatif de Tlatlauhqui TezcatlipocaFig. I : Codex Borgia, p. 21-haut (A 2b, B 2j)Fig. II : Ibid. p. 21-centre (A 3a, B 3a)Fig. III : Ibid. p. 39 (A 5a, B 5i)Fig. IV : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5r)Fig. V : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56a)Fig. VI : Codex Borgia, p. 21-haut (A 2b, B 2o)Fig. VII : Ibid. p. 21-centre (A 3a, B 3f)Fig. VIII : Ibid. p. 39 (A 5a, B 5n)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-32.jpg
Fichier image/jpeg, 161k
Légende C 31 - Peinture faciale déterminative de Tlatlauhqui TezcatlipocaFig. I : Codex Borgia, p. 2 (A la, B lk)Fig. II : Ibid. p. 21-haut (A 2b, B 2k)Fig. III : Ibid. p. 21-centre (A 3a, B 3b)Fig. IV : Ibid. p. 39 (A 5a, B 5j)Fig. V : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5s)Fig. VI : Ibid. p. 58 (A 6a, B 7b)Fig. VII : Codex Vaticanus B (A 8d, B 11b)Fig. VIII : Ibid. p. 85 (A 10b, B 13k)Fig. IX : Codex Bolonia, p. 6 (A 11b, B 14h)Fig. X : Ibid. p. 29 (A 11c, B 14l)Fig. XI : Codex Laud, p. 1 (A 11e, B 15l)Fig. XII : Codex Nuttall, p. 35-1 (A 22b, B 31j)Fig. XIII : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56b)Fig. XIV : Codex Vaticano-Rios, f. 36v° (A 49b, B 62k)Fig. XV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXXII, première partie (A 50d, B 64e)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-33.jpg
Fichier image/jpeg, 187k
Légende C 32 - Peinture corporelle déterminative de Tlatlauhqui TezcatlipocaFig. I : Codex Borgia, p. II (A 1b, B lp)Fig. II : Ibid. p. 21-haut (A 2b, B 2p)Fig. III : Ibid. p. 21-centre (A 3a, B 3g)Fig. IV : Ibid. p. 39 (A 5a, B 5o)Fig. V : Ibid. p. 40 (A 5b, B 5x)Fig. VI : Ibid. p. 58 (A 6a, B 7g)Fig. VU : Codex Vaticanus B, p. 62 (A 9a, B 12e)Fig. VIII : Ibid. p. 85 (A 10b, B 13p)Fig. IX : Codex Bolonia, p. 29 (A 11c, B 14a)Fig. X : Codex Vindobonensis, p. 26-II (A 15k, B 21g)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-34.jpg
Fichier image/jpeg, 306k
Légende C 33 - Peinture corporelle déterminative de Tlatlauhqui TezcatlipocaFig. I : Codex Nuttall, p. 34-II (A 22b, B 30g)Fig. Il : Ibid. p. 34-III (A 22d, B 31g)Fig. III : Ibid. p. 35-I (A 22e, B 31o)Fig. IV : ¡bid. p. 35-II (A 22f B 32f)Fig. V : Ibid. p. 35-II (A 23a, B 32p)Fig. VI : Ibid. p. 38-gauche (A 23b, B 33g)Fig. VII : Ibid. p. 39-droite (A 23c, B 33p)Fig. VIII : Ibid. p. 39-gauche (A 23d, B 34g)Fig. IX : Ibid. p. 61-II (A 23e, B 34o)Fig. X : Ibid. p. 64-I (A 23f, B 35g)Fig. XI : Ibid. p. 79-I (A 24f, B 38g)Fig. XII : Ibid. p. 79-III (A 25a, B 39g)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-35.jpg
Fichier image/jpeg, 328k
Légende C 34 - Peinture corporelle déterminative de Tlatlauhqui TezcatlipocaFig. I : Codex Borbonicus, p. 14 (A 44, B 56f)Fig. II : Ibid. p. 20 (A 45, B 57f)Fig. III : Ibid. (A 46b, B 58mo)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-36.jpg
Fichier image/jpeg, 145k
Légende C 35 - Coiffure déterminative d’IztapaltotecFig. I : Codex Borgia, p. 61 (A 6b, B 8a)Fig. Il : Codex Vaticanus B, p. 11 (A 8b, B 10f)Fig. III : Ibid. p. 68 (A 9b, B 12h)Fig. IV : Codex Vindobonensis, p. 50-III (A 17i, B 23n)Fig. V : Codex Nuttall, p. 15-II (A 18e, B 25a)Fig. VI : Ibid. p. 19-gauche (A 20g, B 26s)Fig. VII : Ibid. p. 20-11 (A 20h, B 27a)Fig. VIII : Ibid. p. 21-I (A 21a, B 27 j)Fig. IX : Ibid. p. 22-haut-droite (A 21c, B 28a)Fig. X : Ibid. p. 34-III (A 22d, B 31a)Fig. XI : Tonalamatl Aubin, p. 20 (A 41a, B 53b)Fig. XII : Codex Borbonicus, p. 20 (A 45, B 57a)Fig. XIII : Codex Vaticano-Ríos, f. 36v° (A 49b, B 62j)Fig. XIV : Codex Telleriano-Remensis, pl. XXIV, deuxième partie (A 50e, B 64)
URL http://books.openedition.org/cemca/docannexe/image/6880/img-37.jpg
Fichier image/jpeg, 355k

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1999

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Volume papier

leslibraires.fr
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search