Version classiqueVersion mobile

Tratado de hechicerías y sortilegios de Fray Andrés de Olmos

 | 
Georges Baudot

Como los consagrados al demonio pueden andar por los ayres

Texte intégral

Capitulo VI: Yn ipan mitoz in quenin uel hecatlan nenemizque yn uicpa monetoltia in Diablo

1Miequintin yn ixtlamatinime, yn miec quimomachtia yn amatlacuilolli conihtoa, yn aquineltoca yn uel ecatlan patlantinemizque yn teixcuepanime, yn nanahualtin, yn motçotçona momati yn auelitiz. Auh yn axcan, yehica yn çan quemmanian yuhqui oyttaloque yn ecatlan patlantinenca, yoan ypan amatlacuilolli yuhqui ycuiliuhtoc yn ueliti, no yehuantin, yn nanaualtin-yn oquimiztlacaui yn Diablo, yuh quimocuitia, uel yc neltocoz; ca ça nelli yca Diabloyotl uel hecatlan yuhqui yn patlantinemizque.

  • 38 Daniel 14.
  • 39 Evangile selon Saint Mathieu 4.
  • 40 Evangile selon Saint Luc 3.

2Ynic teyollo pachiuiz, uel machoz, ca ycuiliuhtoc [Dani 1438] yn ce angel oquimohuiquili in Abachuc, yn ompa nemia yn itocayocan Judea; çan uel ce ynitçon ocontçitçqui, ynic yçiuhca concauato ueca yn itocayocan Babilonia, yn imoztoc yn mimizti, ynic uel yximachoz yn inemiliz, yn ichicauaca, yn ce angel ynic teuicaz çan ic. Oquimouiquili yn profeta, ynic quimotlaqualtiliz yn Daniel, yn itlaço yn Dios; yn ompa catca yn imoztoc yn tequanime, yn mayanaya; ce tlacatl [Math 439] tlaueliloc, in tlatoani, ompa oquicaltçacuh, tlamauigoltica [Luc 340] otlacualtiloc.

3Yequene ycuiliuhtica yn ipan Evangelio, ca yn iquac oquiyeheco in Diablo, yehuatçin yn Totecuyo Iesu Cristo, yn ompa yxtlauacan niman oquimouiquili yn ompa ytocayocan Ierusalem teupan; auh yn ça tepan oquimouiquili quauhtla tepetl yc /fol. 402 v/ pac cenca huecapan, yn ompa oquittiti miec altepetl ypan tlatocayotl.

4Yequene ycuiliuhtoc ca yehuatl yn itocatca Simon mago teyxouepani, omotlacemitalhui yn çan no uellecoz yn ilhuicac, yniuh quiteylhuiaya San Pedro, ytechpatçinco in Iesu Cristo. Auh, yn iquac, mochi tlacatl yxpan, yc quiuicaya Simon yn Diablome ecatlan, ynic campa concauazquia, ynic momatizque yn maceualtin yn çan ilhuicac otlecoca, auh ynic amo yztlacauiloz yn maceualli yehuatçin in San Pedro niman cenca oquimotlatlauhtili yn Dios ynic ecatlan haco ualhuetçiz yehuatl tlaueliloc, niman yc oquitlaloahuique yn Diablome; ynic cenca huecapan hacopa ualhuetç yc uel omic: ocempoliuh. Aço miyecpa yuhqui uicoya yehuatl tlaueliloc yn itechpa in Diablo, ynic uel neçi yoan yc macho yn iuelitiliz yn Diablo, yn çan iciuhca hueca, teuicaz, tecauaz aço hecatlan, anoço uey atlan, aço quauhtla tepeticpac; ynic yciuhca ueca otli contocaz yc uel teyollo pachiuiz yn iuelitiliz yn. Auh intla cenca chicauac yn Diablo, yoan quimocemmaca yn tlaueliloc, tleycan amo yuhqui ypan mochiuaz, yntla yc quinauatia Dios. yn amo quitlacaualtiznequi ypampa yn ytlatlacul, yn naualli. Yehuatçin yn totecuyo, ouicoc occan ytechpa yn Diablo; tleycan amo huicoz, cahualoz yn teyxcuepani yn campa conequiz Diablo. Yntlacamo queltiz Dios, uelitiz. Yequene uel yuh quimocuitia yehuantin, yn tlaueliloque, yn canaloque, yn otçitçquiloque ca cenca uehca tetlalpan yçiuhca quinhuica yn Diablo, maçiui yn çan quemmanian aço uel ic, yztlacauilo yn amo yuhqui yn mochioa, yn çan iuhqui yn quitemiqui.

5Auh yn iuhqui ycuiliuhtoc, ca yehuatl yn qualli angel, anoço yehuatl in Diablo, yn uel yuhqui cenca chicauac ynic campa quiuicaz yn quitlacamati, yntlacamo elleltilo ytechpatçinco yn Dios, ynic hecatlan, anoço atlan, anoço campa, tequetçaz. Çan no yhui, ycuiliuhtoc yn çan quemmanian yuhqui yn cochizpan quemmochiua yn tenenematiliz, ynic tleyn yuhqui yn tlamauiçolli yn ittalo, ynic ilhuilo yn ipan mochiua yn cenca ohui yn tlatlatolli, anoço yn tleyn yc cenca uehca nemoa, anoço tepan chiualo.

  • 41 Deuxième épître aux Corinthiens 12.

6Yoan yc momati yn uel ymixpan mochiua yn tleyn yuh quitta yehuantin ynin, maçihui yn amo ompa yauh yn innacayo [2.cor.12 .41] /fol. 403/ ca yuh commati ynin yollo. Yehuatçin yn San Pablo yuh tlamauiçolticahuicoc etlamanpa yn ilhuicac, yn ompa ytocayocan cielo impireo, yn ompa yn uel yttalo Dios; yoan conitoa in San Pablo, yn amo cenca commati, yn aço yn acayotçin ypan, acanoçomo ypan, yn ompa otlachiato yuhqui, ynic opoliuh yn inematiliz. Yn amo uel quimati yyollo in quenin ohuicoc yn ilhuicac, ynic ompa tlapanauiya ynic cenca otlamahuiço, yn ompa uel oquimottili yoan oquimocaquiti yn amo tlapoualli in tlamahuiçolli, çan amo nauatilo ynic quiteylhuiz; yoan amo commatia yn aço ypan yn inacayotçin omochiuh, yn acanoçomo.

  • 42 Saint Augustin 18 de Civitate dei chapitre 18.

7Çan no yui, yehuatl yn Diablo uel quitepololtiz yn tenematiliz ynitoca sentidos, yn iuhqui uey cochizpan, poliui; [Aug.18 deciui. c. 1842] ynic momatiz yehuatl yn tleyn ypan mochioa yn çan uel ompa cah yn campa, in Diablo ynic quitlapololtia, quilnamictia. Yn momati yn uel yc yxpan mochioa, in tleyn cochizpan quitta.

8Macayac yuh motlapololti, yc uel neci. Ca ontlamantin yn itetlayecolticauan in Diablo, ynica pacto expresso quimocemmaca yn pani, netoliniliztica ytech pohui. Çequintin in ça nelli ytlachichiuiliztica in Diablo uehca uico quauhtla çaçatla, hecatlan, anoço uey atla. Auh yn oc cequintin, yn çan tequitl ynic pohui yn innematiliz yuhqui yn uey cochizpan cenca miec; yc ilhuilo yn uehca mochioa maciui yn ichtaca yn çan quemmanian amo nelli yn tleyn yn ilhuilo; çan quiteylhuiya yn tleyn yc yztlacahuilo ytechpa yn diablo; yn çan yuhqui ynic cenca papaqui, yn iquac yuh ipan mochiua, yn momati ypan, yn inacayo ompa ontlachia, ontlacaqui.

  • 43 Castañega op. cit. p. 44 : XXVj.q.v.epi.

9Aun ynin yenuantxn yn, yn çan nelli nenetoltiliztica ynitoca pacto expresso yc oquimocemmacaque yn Diablo; yn nanahualtin ynintoca bruxos, ynin yollocacopa ytech pohui in Diablo, yn yciuhqui impan mochiuaz yn. Yn yuhqui ycuiliuhtoc ypan Decreto. [26 q.u.epi43] Auh ynic uel mocaquiz yehuatl Santo padre nauhtlamantli, yc nicmelauaz.

10Inic 1 / Ypan yehuatl in capitulo mitoa, ca omentin çiua yn intoca diana yoan herodias, yn uel omicque yn amo oyolpoque in quiteilhuiaya tlalticpac ca yehuantin yn cihua yn yoltinemi intlan nemi yn mimicque çiuah; cenca uey teyxcuepaliztli yehuatlin cenca yc teyztlacauia yn Diablo.

11Inic 2/ Yehuantin yn omentin çihuah, cenca tlaueliloque, amo cristianome, çan atla neltocanime yn /fol. 403/ tlateutocayotilozque cenca huey yztlacayotl intla aca quitoz ca ytechca in tleyn qualli, yectli in teoyotl tlapanahuia ynic cenca uey tlatlaculli tlauelilocayotl.

12Inic 3/ Niman amo neltotocoz, ca yehuatl in Diablo yc tlacuecuepa yquac yn miec tlamantli, yn nepapan tlachiualli; ypan motenextilia yehica yn teyxcuepaliztica; anoço yca Diabloyutl, niman auel yehuatl yn oquichtli, tequani, mocuepaz, anoço maçatl, anoço ocelotl, anoço tleyn; yoan amono neltococoz, çan uel yehuatl oc ceppa oquichtli mocuepa anoço çiuatl, niman auel quichiuaz yn yn diablo yn iuh quitotinenca yehuatl omentin çiua tlaueliloque; cenca uey teyxeuepaliztli yztlacayotl ynic teca huetça yn Diablo.

13Inic 4/ Uel nohuiyan machoz, ca yn quezquepa yn momatih yn teyxcuepanime, yn nanaualtin, anoço moyocoya, anoço molnamiqui yn mochipa yehuatl yn tlapic nemilizyotl, ypan nemi yn mochipa yuh impan mochioa, cenca yc yztlacahuilo. Çan quemmanian yn tepan mochipa, intlacamo tetlacaualtia Dios. Yehuatl i yn iztlacayotl quitecaualtiznequi yehuatl capitulo, çan uel ompa quimocuitia yn izquitlamantli yn çan nelli uel yc tepan mochioa yn tleyn nican omihto.

Notes

38 Daniel 14.

39 Evangile selon Saint Mathieu 4.

40 Evangile selon Saint Luc 3.

41 Deuxième épître aux Corinthiens 12.

42 Saint Augustin 18 de Civitate dei chapitre 18.

43 Castañega op. cit. p. 44 : XXVj.q.v.epi.

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1979

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search