Version classiqueVersion mobile

Les Terrains de jeu de balle

 | 
Éric Taladoire

Index No 1 à 10

Texte intégral

INDEX (No 1) DES REPRESENTATIONS DE TERRAINS DANS LES CODICES

Emplacement du dessin

Année

Editeur

Origine

Date

Codex Aubin 79

1963

Dibble

Nahua

Préhispanique

Codex Azcatitlan 42

1949

Barlow

II

Postcortésien

Codex Bodley 2 IV

1960

Caso

Mixtèque

Préhispanique

" " 10 II

"

"

"

"

" " 12 III

"

"

"

"

" " 36 II

"

"

"

"

Codex Borbonicus 19

1899

Hamy

Nahua

Conquête

" " 27

"

"

"

"

Codex Borgia 21

1898

Loubat

Tehuacan

Préhispanique

" " 35

"

"

"

"

" " 40

"

"

"

"

" " 42

"

"

"

"

Codex Boturini

1944

Echaniz

Nahua

Postcortésien

Codex Colombino 2 VI

1966

Caso

Mixtèque

Préhispanique

" " 6 XIV

"

"

"

"

" " 11

"

"

"

"

" " 21

"

"

"

"

Codex Cozcatzin 13 (1)

1891

Boban

Nahua

Postcortésien

" " 13 (2)

"

"

"

"

Codex Dresdensis 41 a

1973

Thompson

Maya

Préhispanique

Codex en Croix

1891

Boban

Nahua

Postcortésien

Codex Féjervary-Mayer 29

1901

Loubat

Gr Borgia

Préhispanique

Codex Florentino 91

1950-69

Anderson & Dibble

Nahua

Postcortésien

" "

"

"

"

"

Codex Garcia Granados

1964

Glass

"

"

" " "

"

"

"

"

Codex Laud 31

1966

Burland

Gr.Borgia

Préhispanique

" " 31

"

"

"

"

Codex Maggliabecchinao 80

1904

Loubat

Nahua

Postcortésien

Codex Mendoza 8

1938

Cooper Clark

"

"

" " 16

"

"

"

"

" " 21

"

"

"

"

" " 31

"

"

"

"

" " 32

"

"

"

"

Codex Mendoza 36

1938

Cooper Clark

Nahua

Postcortésien

" " 37

"

"

"

"

" " 45

"

"

"

"

" " 45

"

"

"

"

Codex Nuttall 1

1902

Z. Nuttall

Mixtèque

Préhispanique

" " 1

"

"

"

"

" " 2

"

"

"

"

" " 3

"

"

"

"

" " 4

"

"

"

"

" " 8

"

"

"

"

" " 12

"

"

"

"

" " 15

"

"

"

"

" " 17

"

"

"

"

" " 18

"

"

"

"

" " 19

"

"

"

"

" " 21

"

"

"

"

" " 22

"

"

"

"

" " 25

"

"

"

"

" " 44

"

"

"

"

" " 45

"

"

"

"

" " 45

"

"

"

"

" " 67

"

"

"

"

" " 74

"

"

"

"

" " 80

"

"

"

"

" " 83

"

"

"

"

Codex Osuna

1947

Peñafiel

Nahua

Postcortésien

Codex Porfirio Diaz

1892

Junta Colombina

Cuicatlan

"

" " "

"

"

"

"

Codex Selden 1 (no 3207)

1955

Burland

Mixtèque

Préhispanique

Codex Seiden (no 3135) 1. I

1964

Caso

"

"

" " " 1. II

"

"

"

"

" " " 2. II

"

"

"

"

" " " 5. I

"

"

"

"

" " " 5. II

"

"

"

"

" " " 5. II

"

"

"

"

" " " 5. III

"

"

"

"

" " " 5. IV

"

"

"

"

Codex Selden 3135, 8. IV

1964

Caso

Mixtèque

Préhispanique

" " 9. II

"

"

"

"

" " 11. II

"

"

"

"

Codex Telleriano-Remensis 41

1899

Loubat

Nahua

Conquête

" " " 42

"

"

"

"

Codex Vaticanus 3738, 102

1900

"

"

"

" " 130

"

"

"

"

" " 133

"

"

"

"

" "

"

"

"

"

Codex des Veinte Mazorcas

1961

Barlow

"

Postcortésien

Codex Vindobonensis 3

1963

Adelhofer

Mixtèque

Préhispanique

" " 7

"

"

"

"

" " 13

"

"

"

"

" " 17

"

"

"

"

" " 19

"

"

"

"

" " 20

"

"

"

"

" " 20

"

"

"

"

" " 22

"

"

"

"

" " 29

"

"

"

"

" " 43

"

"

"

"

" " 44

"

"

"

"

Codex de Xalapa

1964

Glass

Veracruz

Postcortésien

Codex Xolotl IX

1951

Dibble

Nahua

"

" " X

"

"

"

"

Duran, Fray Diego, cap. 23, lam. II

1867-80

"

"

"

Historia Tolteca-Chichimeca 31

1947

Berlin

"

"

Lienzo Antonio de Leon

1961

Caso

Mixtèque

"

" " "

"

"

"

"

Lienzo de Ihuitlan

"

"

"

"

Lienzo de San Juan Nayotla

1964

Glass

Veracruz

"

Lienzo de Tlacoatzintepec

"

"

Cuicatlan

"

Mapa de Cuauhtinohan 1 (9)

1968

Bittman

Tlaxcala

Préhispanique

" " 2 (5)

"

"

"

"

" " 2 (29)

"

"

"

"

" " 2 (52)

"

"

"

"

" " 2 (60)

"

"

"

"

" " 3 (14)

"

"

"

"

Mapa de Sigüenza

1964

Glass

"

"

Ms. No 4 de Berlin

1897

Peñafiel

Nahua

Postcortésier

Ms. Pleito de Tierras

"

"

"

"

Ms. " "

"

"

"

"

Matricula de Tributos 5

1893

Brinton, Morris et Phillips

"

"

" " 11

"

"

"

" " 12

"

"

"

"

" " 15

"

"

"

"

" " 16

"

"

"

"

" " 17

"

"

"

"

Sahagun, B. de

1950-69

"

"

"

Tonalamatl de Aubin, 19

1963

Dibble

"

"

Non identifié

1897

Peñafiel

"

"

INDEX (No 2A) DES NOMS DE PERSONNAGES DANS LESQUELS LE TERRAIN DE JEU DE BALLE INTERVIENT

3 Pluie-Tlachtli à raies : Bodley 2 : IV ; Selden 5 : II ; Selden 5 : II.

2 Eau-Tlachtli fumant : Selden I : I.

4 Aigle-Tlachtli : Selden I : II ; Selden 2 : II.

5 Fleur-Tlachtli : Selden 5 : I.

1 Serpent-Tlachtli : Selden 5 : III.

1 Roseau-Tlachtli d'oeil observateur : Selden 5 : IV.

1 Alligator-Aigle-Tlachtli : Selden 8 : IV ; Selden 9 : II.

13 Vent-Tlachtli de guerre : Selden II : II.
Tlachtli : Codex Cozcatzin 13 (2). Diaz lam. B.
surnom de 2 Cerf : Nuttall 67.

INDEX (No 2B) DES TOPONYMES

Tlachco : Matricula 11, 16 ; Mendocino 8, 36, 31 ; Osuna ; Vaticano 102 ; Florentino ; Ms Emigracion Azteca.

Tlachmalacac : Boturini ; Mendoza 37 ; Matricula 17.

Tlachquiauhco ; Matricula 9 ; Mendoza 16, 45, 45 ; Telleriano-Remensis 41, 42 ;

Vaticano 102, 130, 133 ; Codex des 20 Mazorcas ; Aubin 79 ; Peñafiel.

Tlachtitlan ; Ms no 4 ; Pleito de Tierra ; Pleito de Tierra.

Tlachyahualco (ou Tlachyahualpa) : Matricula de Tributos 5 ; Mendocino 21.

Tlatlachco (ou Tlalachco) : Mendocino 32 ; Matricula de Tributos 12.

Zacatlachco (ou çacatlachco) : Lienzo de San Juan Nayotla.

Río del Juego de Pelota (Tlachapa ?) ; Colombino 2 VI ; Colombino 6 XIV.

Non identifié

 : Nuttall 8.

"

 : Nuttall 45 (près de Tututepec).

"

 : Nuttall 74 (nom nahuatl).

"

 : Vindobonensis 43.

"

 : Lienzo de Ihuitlan.

"

 : Azcatitlan.

"

 : Cozcatzin 13 (1)

"

 : Mapa de Cuauhtinchan 1 : 9.

"

 : " " 2 : 5.

"

 : " " 2 : 29.

"

 : " " 2 : 52

"

 : " " 2 : 60.

"

 : " " 3 : 14.

"

 : Codex Gard a Granados.

"

 : " "

"

 : Mapa de Sigüenza.

"

 : Lienzo de Tlacoatzintepec.

INDEX (No 3) DES PERSONNAGES REPRESENTES SUR LES TERRAINS

I - DIVINITES

Chac seul ; Dresdensis.

Quetzalcoatl seul ; Nuttall 21 ; Borgia 42.

II - DIVINITES OPPOSEES

Divinités stellaires/Divinités solaires : Colombino II.

Jour/nuit : Féjervary-Mayer 29.

Quetzalcoatl/Yohuatecuhtli + Tonacatecuhtli : Borgia 35.

Quetzalcoatl-Cihuacoatl/Cinteotl-Ixtlilton : Borbonicus 27.

Tezcatlipoca rouge/Tezcatlipoca noir + Mixcoatl :Borgia 21.

Tezcatlipoca noir/Tlazolteotl + Déesse morte : Borgia 40.

III - HOMMES

1 Mouvement/8 Cerf

 : Bodley 10 : Il ; Colombino 2 : VI.

8 Cerf/non identifié

 : Colombino 6 : XIV.

8 Cerf/non identifié

 : Colombino II.

8 Cerf/6 Jaguar

 : Colombino 21 ; Nuttall 80.

8 Cerf/7 Serpent

 : Nuttall 45.

9 Vent seul

 : Nuttall 21.

10 Lézard/2 Serpent

 : Vindobonensis 3.

10 Lézard/Jaguar

 : Vindobonensis 29.

Non identifiés

 : Maggliabecchiano 80 ; Duran ; Xolotl ; Florentino ; Historia tolteca-chichimeoa.

INDEX (No 4) DES PERSONNAGES ASSOCIES AUX TERRAINS A L'EXCLUSION DES NOMS PROPRES MIXTEQUES

I - DIVINITES

Macuilxochitl

 : Borbonicus 19.

Xochiquetzal

 : Nuttall 3 ; Vindobonensis 13, 20, 22 ; Aubin ; Borbonicus 19.

II - ANIMAUX

Aigle

 : Nuttall 45, 12, 83.

Chien

 : Laud 31 ; Borbonicus 19.

Crocodile

 : Borgia 35.

Ecureuil

 : Féjervary-Mayer 29.

Jaguar

 : Bodley 36 : II ; Nuttall 44 ; Vindobonensis 29 ; Aubin 19.

Opossum

 : Nuttall 3 ; Vindobonensis 20, 22.

Paon

 : Vindobonensis 17.

Quetzal

 : Vindobonensis 7, 17.

Serpent

 : Nuttall 15, 17, 18, 19, 25 ; Borgia 21.

III - HOMMES

1)

1 Serpent

 : Bodley 12 : III.

2)

2 Chien

 : Vindobonensis 22.

3)

4 Crocodile

 : Nuttall 21 ; Vindobonensis 13.

4)

4 Mouvement

 : Nuttall 4 ; Vindobonensis 20, 20.

5)

7 Fleur

 : Nuttall 4.

6)

7 Serpent

 : Nuttall 45.

7)

8 Cerf

 : Nuttall 44, 45, 74.

8)

8 Vent

 : Nuttall I, I.

9)

9 Crocodile

 : Nuttall. 21.

10)

2 Crocodile

 : Vindobonensis 13.

11)

11 Serpent

 : Nuttall 3 ; Vindobonensis 13, 20, 22.

12)

12 Mouvement

 : Nuttall 44.

13)

13 Roseau

 : Nuttall 44.

Guerrier

 : Vaticano 133.

Sacrificateur

 : Selden I.

Sacrifié

 : Selden I ; Aubin 19 ; Borbonicus 19.

INDEX GEOGRAPHIQUE DE REPARTITION DES SITES CONTENANT DES TERRAINS DE JEU DE BALLE

BELIZE

14 sites, 17 terrains (Types II, II v. 1, NC)

Image

ETATS UNIS D'AMERIQUE

68 sites, 75 terrains (Types X, XI, NC)

Arizona : 67 sites, 74 terrains (types X, XI, NC)

Image

Image

Nouveau Mexique : 1 site, 1 terrain (type XI)

64 - 62. HI. 5 Sar. New Mex. EE

1

XI

Non localisé

GUATEMALA

Non localisé : 1 site, 1 terrain (NC)

Santa Clara

1

NC

Alta Verapaz : 10 sites, 12 terrains (Types II, NC)

65 - Chichen

2

II

66 - Chijolom

1

II, v. 1

67 - Las Tinajas

1

II

68 - Sakajut

1

NC, ouvert

69 - Salto

2

NC, fermé

70 - San Pablo

1

NC, fermé

71 - Tampoma

1

NC, ouvert

72 - Sans nom

1

NC, ouvert

73 - " "

2

NC

Baja Verapaz : 1 site, deux terrains (Type VIII)

74 - Chuitinamit

2

VIII

Chimaltenango : 4 sites, 6 terrains (Types V, VIII)

75 - Iximché

2

VIII

76 - La Garrucha

1

V

77 - La Merced

1

V

78 - Mixco Viejo

2

VIII

Escuintla : 5 sites, 5 terrains (Types V, NC)

79 - El Baúl

1

NC

80 - Flores

1

NC

81 - Palo Gordo

1

V

82 - Sabana Grande

1

NC

83 - Solola Farm

1

NC

Guatemala : 30 sites, 42 terrains (Types V, NC)

84 - Agua Caliente

1

V

85 - Amatitlan

2

V

86 - Aycinena

1

V

87 - Balsamo

1

V

88 - Castillo

1

V

89 - Cementerio

1

V

90 - Cerritos

1

V

91 - Chinautla

1

NC

92 - Clara

1

V

93 - Colonia Abril

1

V

94 - Concepción

1

V

95 - Cotio

1

V

96 - Cristina

1

V

97 - Cruz

1

V

98- Eucaliptus

1

V

99 - Falda

1

V

100 - Fuentes

1

V

101 - Garland

1

V

102 - Guacamaya

1

V

103 - Kaminaljuyu

12

V

104 - Lavarreda

1

V

105 - Los Terrenos

1

V

106 - Palmita

1

V

107 - Pelikan

1

V

108 - Ross

1

V

109- Sanja

1

V

110- San Rafael

1

V

111 - Taltic

1

V

112 - Villanueva

1

V

113 - Vuelta Grande

1

V

Huehuetenango : 12 sites, 15 terrains (Types II, IV, VII, VIII)

Image

Izabal : 1 site, 1 terrain (Type I)

127 - Quirigua

1

I

Jalapa : 3 sites, 4 terrains (Types V, VI)

Image

Jutiapa : 2 sites, 3 terrains (Types VI, NC)

131 - Asunción Mita

2

VI

132 - Papalhuapa

1

NC, ouvert

Peten : 16 sites, 23 terrains (Types I, II, NC)

Image

Progreso : 14 sites, 15 terrains (Types I, V, VI, VI v. 1, VI v. 2)

149 - Bucaral

1

NC

150 - El Teron

1

VI, v. 1

151 - Guaytan

2

VI

152 - Manzanotal

1

V

Sans nom

1

I

" "

4

VI

" "

4

VI, v. 2

" "

1

NC, ouvert

Quiché : 49 sites, 59 terrains (Types II v. 1, IV, V, VII, VIII, NC)

153 - Acihtz

1

IV

Nebaj

154 -Bashuc

1

IV

155 - Caquixay

1

IV

"

Image

Image

Sacapepequez : 2 sites, 2 terrains (Type V)

202 - Finca Pompeya

1

V

203 - Florencia

1

V

Santa Rosa : 2 sites, 2 terrains (Type V)

204 - El Prado

1

V

205 - Utzumazate

1

V

Zacapa : 1 site, 1 terrain (Type VI, v. 2)

206 - La Vega de Coban

1

VI, v. 2

HONDURAS : 7 sites, 10 terrains (Types I, I v. 1 VI, VIII, NC)

Image

MEXIQUE : 266 sites

Campeche : 10 sites, 10 terrains (Types I, I v. 1, II, III, NC)

214 - Alta Mira

1

NC

Mo Champoton

215 - Balakbal

1

I v. 1

" "

216 - Becan

1

I v. 1

" "

217 - Calakmul

1

I

Mo Champoton

218 - Dzibilnocac

1

NC, fermé

Mo Hopelchen

219 - Edzná

1

III

Mo Campeche

220 - Hochob

1

NC, ouvert

Mo Hopelchen

221 - Naatchun

1

I v. 1

Mo Champoton

222 - Sta Rosa Xtampak

1

II

Mo Hopelchen

223 - Uxul

1

NC, ouvert

Mo Champoton

Chiapas : 77 sites, 94 terrains (Types II, II v. 1, IV, VI, VII, NC)

Image

Image

Image

Chihuahua : 1 site, 1 terrain (Type VI)

301 - Casas Grandes

1

VI

Durango : 2 sites, 2 terrains (Types IX, NC)

302 - Schroeder Site

1

IX

Mo Durango

303 - Sotolitos

1

NC

Mo non défini

Guanajuato : 1 site, 1 terrain (NC)

304 - El Carabino

1

NC

Mo non défini

Guerrero : 13 sites, plus de 16 terrains (NC)

305 - Cerro de los Monos

1

NC

Mo Tlachapa

306 - Citahua

1

NC, fermé

Mo Ciudad Altamirano

307 - La Ciudad

1

NC

308 - La Sabana

1

NC

Mo Acapulco

309 - La Soledad de Maciel

1

NC

Mo Zihuatanejo

310 - Pandacuareo

1

NC, ouvert

Mo Ciudad Altamirano

311 - Placeres del Oro

1

NC

"

312 - Potrero de Garcia

1

NC, fermé

Mo non défini

313 - Potrero de los Manueles

1

NC, fermé

" "

314 - Texmelincan

3

NC, ouvert

" "

315 - Xochipalla

Nbx

NC

Mo Zumpango del Río

316 - Sans nom

1

NC, ouvert

Mo Iguala ?

317 - "

1

NC

Mo non défini

Hidalgo : 7 sites, 12 terrains (Types VI, NC)

Image

Jalisco : 3 sites, 4 terrains (NC)

325 - Teocaltitlan

1

NC

Mo non défini

326 - Teuchitlan

1

NC

Mo Teuchitlan

327 - Sans nom

1

NC

Mo Teocaltiche

Mexico : 2 sites, 2 terrains (Types VI, VIII)

328 - Ixtapaluca Viejo

1

VIII

Mo Ixtapaluca

329 - Teotenango

1

VI

Mo Teotenango

Michoacan : 3 sites, 3 terrains (NC)

330 - El Otero

1

NC

Mo Jiquilpan

331 - Puente de Cerritos

1

NC

Mo Coahuayutla

332 - Purechucho

1

NC

Mo Huetamo de Núñez

Morelos : 5 sites, 6 terrains (Types VI, VIII, NC)

Image

Nayarit : 1 site, : 1 terrain (Type III, v. 1)

337 - Amapa

1

III v. 1

Mo Santiago Ixcuintlan

Oaxaca : 32 sites, 34 terrains (Types VI, VII, NC)

Image

Puebla : 33 site ; 5, 33 terrains (Types VII, NC)

Image

Queretaro : 2 sites, 7 terrains (Types IX, NC)

401 - Ranas

5

NC

MS San Joaquin

402 - Toluquilla

2

IX

" "

Quintana Roo : 6 sites, 8 terrains (Types I, II, NC)

403 - Coba

2

II

Delegación de Cozumel

404 - El Palmar

1

I

Mo Chetumal

405 - Kohunlich

1

I

"

406 - Nohoch Mul

1

NC, ouvert

Delegación de Cozumel

407 - Peor es Nada

1

I

Mo Chetumal

408 - Rio Bec

2

I

"

San Luis Potosí : 21 sites, 26 terrains (NC)

409 - El Calichal

2

NC, ouvert

M° Rayón

410 - El Cuecillo de S. Juan

1

NC, ouvert

Mo San Ciro

411 - El Guajolote

1

NC, ouvert

Mo Rayón

412 - El Jaral

1

NC, ouvert

Mo Rio Verde

413 - El Pitayal

1

NC, ouvert

Mo Pedro Montoya

414 - Granjeno

1

NC, ouvert

Mo Rayón

415 - Labor Vieja

1

NC, ouvert

Mo Ciudad Fernandez

416 - La Escondida

2

NC, ouvert

Mo Rio Verde

417 - La Manzanilla

1

NC, ouvert

Mo Ciudad Fernandez

418 - La Mojonera

1

NC, ouvert

Mo Rio Verde

419 - La Noria

1

NC

Mo non défini

420 - La Soledad de los Tepehuanes

NC, ouvert

Mo San Ciro

421 - Las Revolcaderas

1

NC, ouvert

Mo Rayón

422 - Los Juzgados

1

NC

"

423 - Los Sabinos

1

NC, ouvert

Mo Tamuin

424 - Rincón de los Becerros

1

NC, ouvert

Mo Rayón

425 - Río Verde

1

NC, ouvert

Mo Río Verde

426 - San Rafael

3

NC, ouvert

Mo Lagunillas

427 - Tambolon

1

NC

Mo non défini

428 - Tamtok

1

NC, ouvert

Mo Tamuin

429 - Tamtok

1

NC

"

430 - Tzintzin-Tujub

1

NC

Mo non défini

Sinaloa : 1 site, 1 terrain (NC)

431 - El Piramide (Copala)

1

NC

Mo Concordia

Sonora : 1 site, 1 terrain (NC)

432 - Santa Cruz

1

NC

Mo non identifié

Tabasco : 3 sites, 5 terrains (NC)

433 - La Venta

1

NC, Precl.

Mo Huimanguillo

434 - Sigero

1

NC

" "

435 - Tierra Nueva

3

NC

" "

Tamaulipas : 9 sites, 9 terrains (NC)

436 - Cerro del Granjero

1

NC

Pánuco

437 - El Naranjo

1

NC, ouvert

Mo Ciudad Mante

438 - La Barra del Zordo

1

NC

Mo Aldama

439 - Laguna de Moctezuma

1

NC, ouvert

Mo non défini

440 - Pueblito

1

NC

" "

441 - San Antonio Nogalar

1

NC, ouvert

Mo Gonzalez

442 - Tmc 307

1

NC

Mo Aldama

443 - Vista Hermosa

1

NC, ouvert

Mo Nuevo Morelos

sans nom

1

NC, fermé

Mo non défini

Tlaxcala : 6 sites, 6 terrains (NC)

444 - sans nom

6

NC

Mo non définis

Veracruz : 20 sites, 31 terrains (NC)

Image

Yucatan : 3 sites, 11 terrains (Types I, I v. 1, I v. 2, I v. 3, II, II v. 1, III)

I v. 2 (2)

I v. 3 (4)

463 - Chichen Itza

9

II (1)

Mo Chankom

II v. 1 (1)

II v. 1 (1)

III v. 1 (1)

464 - Sayil

I v. 1

Mo Oxkutzcab

465 - Uxmal

1

I

Zacatecas : 3 sites, 3 terrains (NC)

466 - Gualterio Abajo

1

NC, ouvert

Mo Chalchihuite

467 - La Quemada

1

NC, fermé

Mo Villanueva

468 - Teul de Gonzalez Ortega

1

NC

Mo Teul de Gonzalez Ortega

PUERTO RICO : 6 sites, plus de 16 terrains (Type XII)

469 - Adjuntas

1

XII

470 - Hatillo

1

XII

471 - Jayuyas

1

XII

472 - Lares

1

XII

473 - Orocovis

Nbx

XII

474 - Utuadc

11

XII

SALVADOR : 6 sites, 6 terrains (Types VI, VIII, NC)

475 - Chalchuapa

1

NC

Dept. Santa Ana

476 - Cihuatan

1

VIII

" San Salvador

477 - Los Llanitos

1

VI

" La Unión

478 - Quelepa

1

NC, fermé

" San Miguel

479 - San Francisco

1

NC, fermé

" Morazan

480 - Tehuacan

1

NC

" La Libertad

INDEX ALPHABETIQUE DES SITES CONTENANT DES TERRAINS DE JEU DE BALLE

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

INDEX DES REPRESENTATIONS DE TERRAINS (No 7) (Plans et profils)

Zone maya

Tikal, str. 5 D 43, graffiti

Profil type I

Jones (non publié), Becquelin (inf. orales).

Vallée de l’Usumacinta, panneau

Profil, type I

Wardwell 1967.
Hellmuth (prospectus).
Taladoire 1976 a et b.

Edzná, stèle 8

Profil, type III

Ruz Lhuillier 1945. Tozzer 1957.

Laguna Perdida, marqueur

Lignes parallèles

Morley 1937-1938.

Lubaantun, 3 marqueurs

" "

Morley 1937-1938.
Hammond 1972.

Vase Tepeu 1 ou 2 (St Louis Art Museum)

" "

Hellmuth 1975.

Vase Tepeu 2 (Dallas Museum of Fine Arts)

" "

Hellmuth 1975.

Vase non daté (collection privée)

Gradins latéraux

Hellmuth (inf. orales).

Vase Tepeu 1 ou 2 (collection privée)

Gradins latéraux

Hellmuth 1975

Yaxchilan (escalier de 13 marches)

" "

Graham (inf. orales).

Hautes Terres mayas

Maquette en céramique (collection privée)

Plan en I (type VI)

Borhegyi 1968.

Vase de Tiquisate (collection privée)

Profil, types V, VII

Hellmuth 1975.

Las Morrajas, stèle

Profil, types VII, VIII

Taladoire, non pub.

Salvador

Vase, Santa Tecla (collection privée) Tepeu

Deux plans en I

Baudez 1970.

Oaxaca

Pendentif en or, Monte Alban tombe 7 (no 167)

Plan en I

Caso 1932 b et c.

Os gravé. Monte Alban tombe 7 (no 203 b)

Plan en I

" "

Plaque d'albâtre, Museum of the American Indian

Plan en I

Dockstader 1968.

Haut Plateau mexicain

  • 1 Il existe une autre maquette en pierre dans les collections du Hamburg Museum für Völkerkunde 56.4 (...)

Xochicalco, maquette en pierre

Plan en I (type VI)

Litvak King 1965.

Xochicalco, Piedra del Palacio

Plan en I

Mexico, maquette en pierre

Plan en I (type VIII)

Gussynier 1974.

Mexico, maquette en pierre1

" "

Gussynier 1974

Teotihuacan, peintures du Tlalocan

Plan ouvert

Caso 1952.
Pasztory 1972.

Atlatl (Musée de Florence et Musée Pigorini)

4 plans en I

Bushnell 1905.
Easby-Scott 1975.
Von Winning 1975.

Côte du Golfe

Las Higueras, peintures

Plan

Arellanos, Beauregard et al. 1975.

El Tajín, Pyramide des Niches, sculpture 7

Profil

Kampen 1972.

El Tajín, str. 5-6, panneau 3

Profil

" "

El Tajín, str. 5-6, panneau 4

Profil

" "

Ouest du Mexique

Colima, maquette en pierre

Plan carré

Von Winning-Hammer 1972.

Jalisco, maquette en céramique (collection privée)

Plan en I (type III)

Non pub.

Jalisco, maquette en céramique (coll. Tamayo)

Plan en I (type III)

Arte Prehispanico Mexico, 1973. de

Nayarit, maquette en céramique (collection privée)

Plan en I (type III)

Von Winning-Hammer 1972.

Nayarit, maquette en céramique, Proctor Stafford coll.

Plan en I (type III)

" " "

Nayarit, maquette en céramique, Yale Univ. Art Gallery

Plan en I (type III)

" " "

Nayarit, maquette en céramique (collection privée)

Plan en I (type III)

" " "

Nayarit, maquette en céramique, Anahuacalli

Plan en I (type III)

Artes de Mexico, ns 75-76

Jalisco, pétroglyphe

Plan en I

Mountjoy-Meighan 1976.

REPERTOIRE DES REPRESENTATIONS DE JOUEURS, EN SCULPTURE (INDEX No 8)

Bilbao, Monuments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Parsons 1967-69, Greene et al. 1972 (pl. 188, 189, 190, 191).

Dos Pilas, escalier

Cohodas 1972.

Edzna, stèle 16

Proskouriakoff 1950 (fig. 84d).

Ichmul, panneaux 1 et 2

" " (fig. 82a et b).

Itzan, stèle 1

Greene et al. 1972 (pl. 96).

Izapa, stèles 6 et 21

Garth Norman 1973.

Labna, mirador

Stephens 1 841, vol. 2, pl. VI.

Oxkintok

Cohodas 1972

Seibal, stèles 5 et 7

Greene et al. 1972 (pl. 104 et 106).

El Tajín, stèle

Musée de Jalapa.

Tepatlaxco

Gutierrez 1968, pl. 71.

Tonala

Palacios 1928a. Miles 1964-65.

Tula, stèle

Musée de Tula.

Uxmal, sculpture en ronde-bosse

Cohodas 1972.

Uxul, autel no 2

Ruppert-Dennison 1943, pl. 59a.

Vega de Aparicio, stèle

Gutierrez 1968, pl. 72.

Xultun, stèle 12

Proskouriakoff 1950, fig. 37c.

Sans provenance, panneau : culture zapotèque

Gutierrez 1968, pl. 95.

" " vallée de l'Usumacinta

Von Winning 1969.

" " " "

Franco 1966.

" " " "

"

" " " "

Coe 1973.

" " " "

Graham (inf. personnelles).

" " " "

Gutierrez 1968, pl. 95.

" " " "

Ce répertoire n'est destiné qu'à permettre de retrouver des illustrations de ces panneaux. Il ne comporte pas une bibliographie exhaustive pour les panneaux envisagés. Enfin, il ne compte que les sculptures sur lesquelles aucune représentation de terrain n'a été identifiée, et qui ne sont pas associées avec des terrains.

REPERTOIRE GEOGRAPHIQUE DE REPARTITION DES JOUGS (INDEX No 9)

GUATEMALA

Antigua (Finca Pompeya)

1

Borhegyi 1965

Asunción Mita

1

 ?

El Baúl

2

Borhegyi 1965, Thompson 1948.

Escuintla

Lot

Hellmuth 1974.

Huehuetenango

1

Palacios 1943, Mora-Guevara 1975

Izabal

1

Borhegyi 1965

Jutiapa

1

"

Kaminaljuyu

1

Borhegyi 1965, Mora-Guevara 1975

Lac Amatitlan

1

Borhegyi 1969.

Lac Amatitlan (Lavaderos)

1

"

Lac Amatitlan (7 A Zarzal)

1

Papalhuapa

1

Patatul

1

Mora-Guevara 1975.

Progreso

1

Borhegyi 1965.

Salama

1

Proskouriakoff 1971.

Salcaja

1

Borhegyi 1965.

Santa Lucia Cotzumalhuapa

Lot

Parsons 1969.

Santa Rosa

1

Borhegyi 1965

Solola

1

Strebel 1890

Tikal

1

Guillemin 1968

Totonicapan

1

Palacios 1943, Mora-Guevara 1975.

Côte Pacifique

2

Shook 1965.

HONDURAS

Copán

3

Lothrop 1923, Mora-Guevara 1975.

Las Flores

1

Handbook 1964-65.

MEXIQUE

Campeche

Image

Chiapas

Ocuilapa

1

Galindo y Villa 1921

Palenque

1

Saenz 1956.

Palenque

Lot

Ruz Lhuillier 1952, Mora-Guevara/1975

Toniná

1

Thompson 1945

Toniná

1

Becquelin-Baudez 1979.

Hidalgo

Huapalcalco

Lot

Lizardi Ramos 1958.

Huexutla

1

MAEFM.

Non localisé

3

Bernal-Seuffert 1970.

Mexico

Teotihuacan

3

Palacios 1943.

Tlacotepec

1

Musée de Munich.

Tlatilco (yuguitos)

Lot

Bernal 1969.

Michoacan

Tzin Tzun Tzan

1

Musée de Morelia.

Morelos

Xochicalco

1

Saenz 1962.

Oaxaca

Cuicatlan

1

Covarrubias 1946.

Loma del Carmen

1

Delgado 1960.

San Bartolo Soyaltepec

1

Non pub.

Tehuantepec

1

Ekholm 1946.

Teotitlan

1

Palacios 1943, Mora-Guevara 1975.

Non localise

1

Puebla

Cholula

1

Mora-Guevara 1975.

Chorrera de Higuera

1

Palacios 1943.

Metlaltoyuca

Lot

Palacios 1943, Mora-Guevara 1975.

Puebla

3

Palacios 1943, Strebel 1890, Proskouriakoff 1954.

Totimehuacan

1

Mora-Guevara 1975.

Zacatlan

1

Palacios 1943.

Queretaro

Mina de los Yugos

1

Franco 1970, Mora-Guevara 1975.

Ranas

3

Palacios 1943, " "

Toliman

1

Palacios 1943, Bernal-Seuffert 1970.

Toluquilla

1

Palacios 1943, Mora-Guevara 1975.

San Luis Potosí

Ahuacatlan

1

Non pub.

El Jaral

3

Troike 1972.

La Manzanilla

1

Cabrera 1963, Michelet (inf. orales)

Las Vegas del Sabinal

1

Non pub.

Los Juzgados

1

Cabrera 1963.

Rayón

1

Troike 1972.

Rio Verde

1

Cabrera 1963, Mora-Guevara 1975.

Tamuin

1

Non pub.

Xilitla

1

Palacios 1943, Mora-Guevara 1975.

Tabasco

Chapultepec de Aguirre

1

Berlin 1953, Mora-Guevara 1975.

La Venta

1

Palacios 1943, Mora-Guevara 1975.

Macuspana

1

Non pub.

Non localisé

1

Knauth 1961.

Tamaulipas

Tampico

1

Palacios 1943.

Non localisé

1

Non pub.

Tlaxcala

Huamantla

1

Strebel 1890.

Entre Huamantla et Tlaxcala

1

Proskouriakoff 1954, Mora-Guevara 1975.

T. 408

1

Mora-Guevara 1975.

Tlaxcala

1

Palacios 1943, Mora-Guevara 1975.

Tlaxcala

3

García Cook.

Tlaxcala

1

Paso y Troncoso 1893.

Veracruz

Agostadero

2

Palacios 1943 et un non pub.

Alcocingo

1

Castro Leal 1962.

Alvarado

1

Ekholm 1946.

Amatla

1

Medellin Zenil 1975.

Campo Viejo

1

" "

Carrizal

1

Cuevas 1975.

Castillo de Teayo

1

Mora-Guevara 1975.

Cempoala

2

Palacios 1943, Bernal-Seuffert 1975

Cerro de las Mesas

2

Stirling 1941, Drucker 1943.

Coatatlan

4

Strebel 1890.

Coatepec

2

Palacios 1943, Bernal-Seuffert 1970

Cuauhcuezpaltepec

1

Paso y Troncoso 1893.

El Tajín

4

Borhegyi 1963 (3 non pub.).

El Trapiche

1

Mora-Guevara 1975.

El Zapotal

Lot

Non pub.

Huatusco

"

Ernst 1892.

Hueyapan

"

Palacios 1943.

Jalapa

2

Ernst 1892, non pub.

La Hoya del Garabato

Lot

Guzman 1939.

La Troja

1

Medellin Zenil 1975.

Lirios

1

Palacios 1943, Bernal-Seuffert 1970

Martinez de la Torre

1

Palacios 1943.

Medellin

1

Palacios 1943, Bernal-Seuffert 1970

Misantla

2

Palacios 1943.

Motzorrongo

1

"

Nautla

1

"

Omealca

1

Genin 1926, Krutt 1969.

Orizaba

1

Non pub.

Orizaba

Lot

Palacios 1943.

Pajacuaran

1

Paso y Troncoso 1893.

Papaloapan

1

Non pub.

Papantla

3

Palacios 1943, Bernal-Seuffert 1970.

Paraiso Novillero

1

Genin 1926.

Paso del Macho

1

Mora-Guevara 1975.

Pilón de Azucar

1

Proskouriakoff 1954.

Ranchito de las Animas

2

Strebel 1890, Mora-Guevara 1975.

Rancho el Sabino

1

Medellin Zenil 1975.

San Andrés Tuxtla

1

Covarrubias 1946.

San Martín Huatusco

Lot

Proskouriakoff 1954.

Santa Luisa

1

Wilkerson 1970.

Santa Rosa

1

Espindola

Santiago Tuxtla

1

Mora-Guevara 1975.

Soledad

1

Palacios 1943.

Tejas

Lot

"

Tlacotalpan

4

Paso y Troncoso 1893.

Tlacotalpan

Lot

" "

Tlaliscoyan

1

Proskouriakoff 1954.

Tlapacoyan

1

H. M. A. I.

Tres Zapotes

Lot

Weiant 1943.

Tres Zapotes

"

Palacios 1943, Proskouriakoff 1954.

Tuxtepec

1

Krutt.

Veracruz

1

Lothrop 1957.

Viejón

1

Medellin Zenil 1960.

Xico

1

Palacios 1943.

Xicochimalco

1

Medellin Zenil 1975.

Zongolica

1

Strebel 1890.

Non localisés

128

Collections privées, Musées américains et européens.

NICARAGUA

Non localisé

1

Strebel 1890.

SALVADOR

Apaneca

2

Thompson 1941 a.

Quelepa

3

Andrews 1970.

San Andrés

1

Mora-Guevara 1975.

Suchitoto

1

" "

Tazumal

1

" "

Sans provenance

Un total actuel de 194 jougs est exposé dans des musées d'Europe ou d'Amérique (American Museum of Natural History, Musée de Berlin, Musée d'Anthropologie de Jalapa …) ou a été localisé dans des collections privées, sans qu'il y ait une seule indication de provenance ; il serait éventuellement possible de déterminer la région d'origine de certains d'entre eux dans le cadre d'une étude systématique portant à la fois sur les caractères iconographiques, les mensurations et les formes, ce qui n'a jamais encore été réalisé. Parmi ces jougs, un nombre élevé provient d'un don de collectionneur au Musée de Jalapa.

INDEX No 10 : LES MARQUEURS

Altar de Sacrificios (sculpté ?)

1

marqueur sur structure latérale.

Amapa (sculpté)

3

marqueurs d'allée.

Cancuen "

1

"

Chapatengo "

1

"

Chichen Itza (Monjas)

3

"

Chinkultic (sculpté)

1

" (trouvé à La Esperanza).

Copán I

3

"

Copán II (sculptés)

6

" (2 jeux de 3).

Copán III

3

"

El Vergel

1

"

Gualterio Abajo

1

"

Huil

1

marqueur de structure latérale.

Laguna Perdida (sculpté)

1

marqueur d'allée.

Los Cerritos-Chijoj

1

"

Los Naranjos (sculpté)

1

marqueur.

Lubaantun (sculptés)

3

marqueurs d'allée.

Metlaltoyuca

3

marqueurs sur structure latérale.

Monte Alban

1

marqueur d'allée.

Mountain Cow (Hatzcab Ceel)

1

"

Piedras Negras, str. R 11 (sculptés)

5

marqueurs, en croix.

San Mateo

1

marqueur d'allée.

Tenam Rosario (sculptés)

5

marqueurs en X.

Toniná (sculptés)

3

marqueurs d'allée.

Yagul (sculpté)

1

Yaxchilán, str. 14 (sculptés)

5

marqueurs en croix.

ARIZONA

BB 15-3

3

marqueurs d'allée.

Citrus Site

1

"

Gatlin Site

1

"

NA 804

1

"

Rock Ball-court Site

1

"

Snaketown 1

3

"

Snaketown 2

1

"

Stove Canyon

1

"

T 14-14

1

"

T 14-15

1

"

Winona

1

"

Notes

1 Il existe une autre maquette en pierre dans les collections du Hamburg Museum für Völkerkunde 56.49 : 2. Cf. Leyenaar 1978 (fig. 13).

© Centro de estudios mexicanos y centroamericanos, 1981

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search