Version classiqueVersion mobile

ارتفاع الدولة المؤيدية

ملاحق وحداول

الفهرس الحضاري

Texte intégral

– أ –

آب: ٤٠، ٤٧، ٨٠، ٨٩، ٩٨، ١٠٠، ١١١، ١١٣، ١٣٧، ١٤٦، ١٥٣، ١٦١

إبل: ٢٣، ٢٣٢، ٢٤٢، ٣١٢

أبواع: ١٤، ١٦

الأجاص: ١٧٠

آخر الزمان: ١١٢ ،١١٣

آذار: ١١، ١١٢، ١٢٨، ١٢٩، ١٧٠، ٢٤٤

الأزبود: ١٠٨، ١٦٦، ١٦٧، ٣٣١

أشجار الفواكه: ١٧٠، ٢٤٤

الأعاريب: ١٣٤

أغنام: ٣، ٦، ١٠٨، ١٢٠، ١٦٢، ٢٩٢، ٣٠٦، ٣٢١، ٣٤٦

الآفات: ٦٣

أمداد ذماري: ١، ٤، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ٣٢٥، ٣٣٢

أمداد سنقري: ٤-٨، ١٣٨، ١٤٠

الأنولة: ١٣٤

أول الزمان: ١١٢

أيار: ٢٥، ٣٠، ٤١، ٥٦، ٨١، ٨٨، ٩٨، ١٠١، ١١٠، ١١٣، ١٢٦، ١٣٥، ١٧٠، ٣٥١

أيلول: ٣١، ٤٠، ٤١، ٤٧، ٨١، ١٤٧، ١٧٠

– ب –

البُر: ٢٤٤

البطيخ: ٤٠

بقر: ٢٣٢

البكر: ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١١٠، ١١١، ١٣٧، ١٣٨، ٢١١، ٣١١

بلس: ٣٥٢

البهار: ١٣١، ٣٦٦

البيرماه: ١١٣

البيني: ٨١، ٣٥٨

– ت –

تشرين الأول: ٣٠، ٤٠، ٤١، ٤٧، ٨٠، ٨٩، ٩٧، ٩٩، ١٠٩، ١١١، ١١٢، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٩، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٦١، ١٧٠، ٣٥٨، ٣٥٩

تشرين الثاني: ٣٥، ٣٩، ٤١، ٤٧، ٨١، ٨٨، ٩٧-١٠٠، ١٠٩، ١١٠، ١١١، ١٢٦، ١٢٧، ١٤٦، ١٥٢، ١٦٠، ٢٤٤

التفاح: ١٧٠

التمر: ١٣١

تموز: ٩٨، ١١٠، ١١٣، ١٢٦، ١٧٠، ٢٤٤، ٣٥٩

التين: ١٧٠

– ث –

الثريا: ٤١

ثماني (مكيال): ١٦٦

ثمر: ٢٥، ٥٦، ١٠٤، ١٠٦، ١٣٤

ثمرة: ٤٥، ٦٠، ٩٣، ١٣٨، ٢٤٢

– ج –

جايز: ١٦

الجحري: ٤١، ٨١

جرار: ٣، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣١

جربة: ١٠٥، ٢٠٢

الجلجلان: ٤٠، ٤٧، ٨١، ٩٩، ١١١، ١٢٧، ١٣٨، ١٧٠

الجواهر: ١١٣ ،١١٤

جَوْز: ٣٠، ٤٦، ٤٧، ٨٠، ٨٩ن ١٤٢، ١٧٠، ٣٥٢

– ح –

حبة: ٣، ٦، ١١٧-١٢٠، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٩، ٢٩٢، ٣٠٦-٣٠٩، ٣٢٨

حجايا: ١٤

الحديدة: ١٣

حزم: ١٦، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٨

حزيران: ٢٥، ٤٠، ١٢٧ ، ٤١، ٤٧، ٥٧، ٨١، ٨٨، ٩٨، ١٠٠، ١٠٤، ١١٠، ١١٣، ١٢٦، ١٣٦، ١٤٦، ١٤٧، ١٧٠

الحسني: ٣٩، ٤٧، ٨١، ١٥٢، ١٦٠

حشيش: ٢٥١

الحطب: ٣٤٦

– خ –

خديري (مكيال(: ٢٤٢

الخريف: ١٣٠، ١٣٢، ١٣٤

الخصار: ١٣٥

خماسي (مكيال(: ١٦٦، ١٦٧، ٣٢٥

الخوخ: ١٧٠

الخيل: ١١٣، ١٢١

– د –

دثا: ٢٤٦، ٢٨، ٢٤٩

دُجْر: ٣١، ٤٦، ٨٠، ٨٢، ١١٠

الدخن: ٩٨، ١٢٦

درهم: ١٤-١٧، ٢٨، ١٠٥

– ذ –

الذراع: ٣٩، ٦١، ٧٣، ٨٢

الذرة: ٤٧، ١٧٠، ٢٤٤

ذهب جندي: ٢٤١

ذهب نجادي: ١٦٦، ٢٤١

ذَهَب: ٣، ٥، ٧، ٨، ١١٦، ١١٧

– ر –

رطب: ٢٥، ٥٦، ٨٨، ١٠١

رطل: ٢، ٤، ١٦، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ٢٤٧، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٤، ٣٤٧، ٣٦٥، ٣٦٩

الريح اللواقح: ٢٥

– ز –

الزراعة: ٦٣، ٨٠، ٩٣، ١٧٠، ٢٤٤، ٢٤٦، ٣٥٨، ٣٥٩

الزرب: ١٠٠، ١٠٣، ١٤٨

الزعر: ٣٩، ٤٧، ٥٧، ٨١، ١٤٦، ١٥٥

– س –

سبوت: ٢٥

سكر أحمر: ٢، ٤، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٤

سكر: ٢٥١، ٣٢٩، ٣٣١

سلطاني )مكيال(: ١٦٧

سمن: ٣، ٥، ٤٥، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٥، ٣٢٥، ٣٣٠، ٣٣١

السنابيق: ١٣٠، ١٣٤

سهيل: ٣٥٩

سيل: ٧٢، ١٠٤، ٢٤٥، ٣٢٦، ٣٢٨، ٣٣٦

سيول: ١١

– ش –

شباط: ٢٥، ٣٠، ٤٠، ٤١، ٤٧، ٥٦، ٨٨، ٩١، ٩٧، ١٠١، ١٠٩، ١٢٦، ١٤٦، ١٥٢، ١٥٣، ١٦٠، ١٧٠

شجر البستان: ٣٤٦

شجر: ١١، ٣٠، ٤٦، ٢٥٠

الشرف: ٩٣

الشري: ١٠٠

شمع: ٣، ٦، ١٤٠، ١٦٢

– ص –

الصابح: ١١٢

صابون: ٢، ٥، ٧، ٨، ٦٥، ١٤٠، ١٥٨

الصندوق: ١٥، ١٠٦

صنعاني )مكيال(: ١٦٧

صيف )ذرة(:٣٠، ٤-٤٤، ٤٧، ٨٠، ٨٩، ٩١، ٩٧، ، ١٠٩، ١٢٦، ١٤٢، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٨، ١٥٣، ١٥٥، ١٦١

صيف (موسم): ١٠، ٢٥، ٥٦، ٦٣، ٨٧، ١٣٣، ١٣٤، ٤٣٨

الصيفة: ١٢٤، ١٣٠، ١٣٤

– ض –

– ع –

العجور: ١٤، ١٦، ٦٨، ١٠٥، ١٥٤

عدل: ٢٣، ١٢٩

عسل: ٢، ٥، ٦٠، ١٤٠، ١٦٢، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩،٢٩٢-٢٩٥، ٣٠٠، ٣٠١، ٣٠٥، ٣٠٩، ٣١٩، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٦٥، ٣٦٦، ٣٦٩

عصارة: ٣، ٦، ١٩، ٢٠، ٢١

عُطب: ٣٠، ٤٦، ٨٠، ١٠١، ١٠٣، ١١٠، ١٢٦، ١٥٣ ،١٤٢

العقب: ٤٥، ٩٩، ١١١

العلف: ٦٣، ٩٣، ١٠٠، ٣٥٣، ٣٥٨

العنب: ٢٥، ١٧٠، ٢٠٥، ٢٥١، ٣٣١، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٥

العنبر: ١١٥

عنبرود: ٢٥١

عني (مكيال): ١٦٤، ١٦٧، ١٦٨، ٣٢٥

– غ –

الغَرِب: ٩٩، ١١١

– ف –

الفاكهة: ٣٢٩

الفخار: ٢٤٤

فرسك: ٣٥٢

الفوة: ٢، ٤، ٦، ١١٣، ١١٨، ١١٩، ١٢١، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ٢٤٧، ٣٢٩، ٣٣٤

– ق –

قدسي)مكيال(: ١٦٦، ٣٠٥، ٣١٣

قصب السكر: ٢٤٤

القصب: ٣٩

قصبة: ٢٣، ٣٢١

قضب: ٣٥٢

قفعة: ١٠٩، ١٢٤

قياض: ٢٤٦، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥١، ٣٣٣، ٣٤٨، ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٨، ٣٦١

– ك –

كانون الأول: ٢٩، ٤٠، ٤٧، ٨١، ٩٨، ٩٩، ١٠٠، ١١٠، ١١١، ١٤٦، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٦١، ٢٤٤، ٣٥٢

كانون الثاني: ٢٥، ٤٠، ٤٧، ٥٧، ٨٨ن ٨٩، ٩٩، ١٠٠، ١٠١، ١١١، ١١٣، ١٢٧، ١٣٦، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٣، ١٦٠، ١٧٠، ٢٤٤

كرم: ٢٥، ١٧٠

الكنب: ٩٣، ٩٩، ١١١

كيالج عشاري: ١، ٤، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ٣٢٥، ٣٤٣

كيلجة: ٤ ،١، ١٦٤، ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ٣٢٥، ٣٣٣، ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٥٣

– ل –

اللؤلؤ: ١١٣، ١٩٠

اللاحق: ١١٢

اللبان: ١٣١

اللطف: ١٧٢

– م –

مثقال: ٣، ٥، ٧، ٨، ١١٦، ١١٧

مد ذماري )مكيال(: ١٦٧

مد سنقري صغير: ٦، ١٣٨

المد الكبير: ١٣، ٦٥

مدلاة: ٣، ٦، ١٩، ٢٠، ٢١

المشروف: ٣١، ٤٦، ٨٢

المشمش: ١٧٠، ٣٥٢

مطر الربيع: ٤١

المعاد: ٣٨، ٥٧، ١٤٨، ١٦١

معاود: ٣٨

مكايل شحري: ٢، ٧، ١٣٧

مكايل: ٤، ١٠٣، ١٢٥، ١٢٧، ١٣٨، ٢٢٣، ٢٦٩، ٢٩١

مكيال: ٢، ٤، ٧، ٩٨، ٩٩، ١٠٣، ١٠٩، ١٢٤-١٢٧، ١٣٧، ١٣٨

موز هندي: ٦ ،٣

موز: ١٦٥، ١٦٧، ١٦٨، ١٦٩، ٢٩٢، ٣٠٦-٣٠٩

ميسري )مكيال(: ١٦٥، ١٧١

– ن –

نؤ الصواب: ٣٠، ٤٧

نؤ الظافرين: ٤٠، ٨٠، ٨٩

نؤ الغفر: ٤١

نجادي )مكيال(: ١٦٦، ٢٤١

النخل: ١٧، ٢٤، ٢٥، ٣٠، ٤٥، ٥٦، ٦٠، ٧٧، ٨٧، ١٠٠، ١٠١، ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٤٦، ١٥٢، ١٥٩

النسر الطاير: ٣٩، ٤٧، ١٤٦

النسري: ٣٩، ١٦٠

نفيل: ٣٠، ١٠١، ١٠٣

نوب: ٢٠٣، ٢٤٢، ٢٤٧، ٢٤٩، ٣١٥

النيروز: ١١٣، ١٦١

نيسان: ٤٠، ٤٧، ٨٠، ٨٩، ٩٨، ١٠١، ١١١، ١١٢، ١١٣، ١٢٦، ١٢٨، ١٢٩، ١٤٦، ١٥٣، ١٧٠، ٢٤٤، ٣٥٨، ٣٦١

– هـ –

– و –

الورد: ١٧٠

الوسمي: ٨١

الوعد: ١٣، ٢٤٤

– ي –

© Centre français de recherche de la péninsule Arabique, 2008

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Acheter

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search