Logo OpenEdition books

Auteur Retour

Christian Hess

Publications

Dans OpenEdition

OpenEdition Books

Livre

Toponyme der mittelassyrischen Texte: Der Westen des mittelassyrischen Reiches

Toponyme der mittelassyrischen Texte: Der Westen des mittelassyrischen Reiches

Obermesopotamien im 2. Jt. v.Chr. – MTT I/2

Eva Cancik-Kirschbaum, Christian Hess

Collège de France, 2017

...