Version classiqueVersion mobile

L’orateur Démade

 | 
Patrice Brun

Index des auteurs modernes

Texte intégral

(Sont ici signalées les positions modernes concernant Démade et son temps)

Andreadès 13, 91 n. 31

Atkinson 35, 99 n. 9, 100 n. 12, 104 n. 36

Aymard 35

Badian 89 n. 25, 140 n. 36, 158 n. 33, 169 n. 81

Baldson 97 n. 2

Barron 103 n. 26

Bearzot 27, 59, 62

Beloch 39, 64 n. 33, 126 n. 45, 135

Blanco 135 n. 17

Bielman 116 n. 9, 122 n. 33

Blass 29 n. 67

Bosworth 104 n. 36

Bousquet 144

Braccesi 35, 135 n. 16

Briant 95, 97 n. 2, 102 n. 20, 163 n. 56

Buchanan 134 n. 11

Burke 97 n. 1

Burtt 37 n. 112

Canfora 111 n. 62, 166 n. 71

Carlier 21.40 n. 129, 56, 102 n. 20, 135 n. 16

Cawkwell 26, 31 n. 75, 59 n. 13, 87 n. 14, 91.97 n. 2, 160 n. 41

Clavaud 140 n. 35, 140 n. 36, 158 n. 32, 169 n. 83

Clemenceau 14, 158 n. 32

Cloché 26, 36, 90 n. 28, 117, 127, 135, 141, 154 n. 10

Colin 26 n. 57, 67 n. 50, 78 n. 29, 144 n. 58, 162, 169 n. 83

Coupry 145

Cox 47

Croiset 190 n. 10, 36.47 n. 28, 80 n. 37, 82 n. 45.93 n. 48, 154 n. 10

Davies 45 n. 14, 46 n. 20, 154 n. 10

Decallataÿ 14

De Falco 19, 22-24, 29, 38 n. 117, 45 n. 15, 52 n. 46, 53, 56 n. 3, 152

Deromilly 14, 24 n. 44

De Sanctis 105 n. 38, 120 n. 18, 135

Debord 59 n. 13, 78 n. 29, 104 n. 35

Dieckhoff 31 n. 77, 90 n. 28

Dobesch 91 n. 36

Dreyer 120 n. 19, 121, 125 n. 42, 126 n. 46

Duff 154 n. 13

Durrbach 36-37, 80 n. 37, 134 n. 12, 140 n. 40.

Engels 66 n. 47, 67 n. 50, 68 n. 55, 74 n. 13, 78 n. 30.91 n. 38, 109, 111 n. 58, 1 11 n. 59, 135 n. 16, 136 n. 22

Errington 63 n. 27, 75, 143 n. 51

Faraguna 78 n. 29, 88, 103 n. 28, 141 n. 42, 144

Ferguson 39, 128, 135

Frazier 28

Gauthier 39 n. 129, 81 n. 38, 90

Gehrke 26.31 n. 75.61, 128

Ghiggia 124 n.39

Glotz 12, 34-35, 37 n. 115, 38-39, 61 n. 20, 72, 90, 93 n. 48, 133, 151 n. 3, 154 n. 10, 169

Golden 151 n. 3

Goukowski 97 n. 2, 99 n. 10, 104 n. 34, 116 n. 10

Green 35

Grote 39

Habicht 16 n. 21.40, 78 n. 29, 103 n. 28, 107 n. 42, 116 n. 9, 140

Hammond 57.76.91 n. 31

Hansen 162

Hanson 13, 14 n. 17

Harris D, 141 n. 42

Harris E, M, 37-38

Harvey 159 n. 38

Hintzen-Bohlen 140 n. 37

Jachinski 121 n. 24

Jordan 45-46.47

Knoepfler 58 n. 11

Kralli 81 n. 41, 83, 92 n. 40

Kyle 151 n. 3

Landucci-Gattinoni 130

Lehmann 68 n. 58, 115 n. 4, 117 n. 11, 120 n. 19, 122 n. 30, 135 n. 16

Lenfant 22 n. 25, 24 n. 44

Lingua 100 n. 12, 105 n. 40, 169 n. 83

Loomis 77 n. 25, 134 n. 10

Loraux 63

Mac Dowell 152 n. 6

Marasco 125 n. 41, 130 n. 65

Marek 52 n. 46

Marzi 35, 128

Meritt 49

Merker 141 n. 43

Mlkalson 107 n. 42

Mitchel 39.46, 138-139, 141

Momigliano 31 n. 77

Mossé 35, 53, 57 n. 10, 60 n. 17

Munn 44 n. 12

Näf 91 n. 35

O'sullivan 100 n. 12

Ober 171 n. 10

Oikonomidès 29 n. 67, 31 n. 77, 40 n. 19, 52 n. 46, 67 n. 50, 75 n. 18, 81 n. 37

Osborne 83, 111 n. 61

Petrakos 52 n. 46

Pontow 145

Potter 89 n. 24

Pouilloux 145

Reinmuth 135

Rhodes 135, 136 n. 20

Ronnet 174 n. 9

Rosen 154 n. 10

Roussel 35

Salmond 16 n. 20

Salviat 99 n. 7

Sawada 87 n. 14, 105 n. 41, 142 n. 50

Schäfer 45 n. 14

Schmitt 94 n. 51, 105, 168 n. 80, 169

Schwenk 92, 136 n. 18

Sealey 40

Sirinelli 35

Tarn 39, 101, 128

Tataki 122 n. 30

Thalheim 45 11, 14

Tracy 16 n. 20, 64 n. 33, 108 n. 49, 130 n. 66

Trahill 108 n. 48

Trédé 38 n. 122

Treves 19 n. 10, 24, 35, 67 n. 50, 90, 107 n. 45, 1 18 n. 15, 128 n. 51, 144 n. 58, 152 n. 7, 156, 159 n. 34

Tritle 26, 59 n. 13, 76, 81 n. 42

Wankel 160 n. 44

Wilhelm 128

Wille, 12.35

Will W, 40, 75 11, 16, 87 n. 16, 131 n. 1, 133, 169

Williams 34, 40, 69 n. 59, 109 n. 52, 117 n. 12, 119 n. 17, 125 n. 42, 127, 163-164

Wirth 146 n. 68, 165 n. 68, 170 n. 84

Worthington 108 n. 49, 108 n. 5 1

© Ausonius Éditions, 2000

Conditions d’utilisation : http://www.openedition.org/6540

Cette publication numérique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractères.
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search